Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Vodňanské události v letech 1919 – 1938.


1919 : Přístavba továrny Bohuše Skalického o první patro.
Studentské sdružení se změnilo ve spolek pod názvem ,,Kampanus, spolek studujících z Vodňan a okolí.“
Založen Sportovní klub.
Založen spolek ,,Družstvo válečných invalidů“.
1919 : 9.2.: založen dobročinný spolek Mikuláš. První předseda P.Florián Fencl.
1919 : 2.11.: založen Okresní osvětový sbor. První předseda Dr.Václav Kopista. Sbor pořádal přednášky a osvětové akce. Byl v činnosti do konce roku 1921.
1920 : Bohuš Skalický rozšířil továrnu na stroje ( později Motor ) přístavbou poschodí a prodloužení pravého křídla k východu.
1920 : zahájeno vyučování na Rybářské škole ve druhém poschodí radnice ( do r.1924 )
1920: založena Tělocvičná jednota Orel.

1921 : založení pletárny proti nádraží a proti Čalounce ( maj. Jan Šváb a spol. ), později Jitex.
Postavena pletárna Blanice ( maj. Josef Jungmeistr, Artur Gans a Vilém Karpeles ). Přístavba provedena 1924.
Vyšlo první číslo časopisu Okrašlovatel ( později přejmenován na Náš domov ), vycházel do roku 1932
1921 : 16.1.: jezdilo se poprvé na sáňkové dráze na Radčickém vrchu kolem lomu k cihelně. Dráhu zřídil Sportovní klub.
1921 : 9.4.: vypracován projekt na zřízení vodovodu na Pražáku.
1921 : 20.10.: osady Pražák a Vodňanské Svobodné Hory žádaly o odloučení od města Vodňan.
1922 : v průběhu zimy byly předvedeny první lyže ve městě, a to synem městského kominíka Spousty.
1922 : 1.9.: uspořádal spolek ,,Kampanus“ slavnostní večer je 300.výročí úmrtí M.Jana Campana Vodňanského.
1922 : 7.10.: město Vodňany zakoupilo statek Záhorčí o který přišlo při konfiskaci majetku v roce 1547.

1923 : Okrašlovací spolek vyzdobil nádraží v Číčenicích a ve Vodňanech tably s fotografiemi města a mapkami okolí, vysázel v Husově ( Bavorovské ) třídě 40 kulovitých jilmů, vydával časopis Okrašlovatel a měl další bohatou činnost.
1923 . Sokol uspořádal 14 zájezdů ke cvičení do okolních Jednot.
1923 : založen Turistický spolek, založil noclehárnu se 4 lůžky, uspořádal 10 výletů, značkoval cesty do Lomce a na Hrad.
1923 : Začala stavba tzv. Obecních domů v Budějovické ulici.
1923 :Založen spolek Volná myšlenka.
1923 : Bylo na cestě k Dřemlinám polámáno 160 stromů. Pachatel Altenstrasser byl vykázán z města a odsouzen do vězení na dva měsíce.
1923 : 19.1.: bylo přijato usnesení o poražení poškozených lip v Husově ul. Nákladem Okrašlovacího spolku byly zde vysazeny kulovité jilmy.
1923 : 18.2.: vyvěšeny smuteční prapory na uctění památky zesnulého Dr.Aloise Rašína, který zemřel na následky atentátu.
1923 : 19.-29.2.: Česká zpěvohra řízená Erikem Mironem sehrála ve V. 13 představeních pro děti a dospělé posluchače.
1923 : 16.9. : volby do obecního zastupitelstva, nejsilnější se stala Čsl. strana lidová, získala 665 hlasů ze 2.488.
1923 : 25.-26.12.: napadlo velké množství sněhu, to zcela ochromilo vlakovou dopravu v okolí města.

1924 : Měšťanský pivovar uvařil ve 124 várkách 5.482 hl piva v ceně 1.036.098 Kč. Vařilo se pivo světlé a 10 proc. černé pivo výčepní.
1924 : březen : oslavy výročí 100.let narození Bedřicha Smetany. Koncert a přednášky Sokola a Zpěváckého spolku.
1924 : 15.3.: Dramatický odbor církve Čsl. provedl dětskou zpěvohru Blaničtí rytíři od Dr. Máchy ve prospěch postavení Husova sboru.
1924 : 1.5.: Okrašlovací spolek pořídil šest loděk. U Suchomelů měl přístav. Za 2Kč na hodinu vyjížďky k Mosteckému mlýnu.
1924 : 3.8.: pořádala Tělocvičná jednota Sokol veřejné cvičení na Sokolské louce.
1924 : 10.8.: Odpoledne veřejné cvičení tělovýchovného spolku Orla.
1924 : 28.10.: zahájeno vyučování v nové budově Rybářské školy, předtím od roku 1920 ve druhém poschodí radnice.
1924 : 12.12.: vyhořel Zelenkův mlýn.

1925 : Město koupilo vodní elektrárnu v Rysikově
1925 : 24.1.: pojmenovalo obecní zastupitelstvo dosavadní ulice :
Budějovická : ul. dra. Al. Rašína ( dnešní A.Křížka )
Píseckou : ulice dra. Masaryka ( dnešní Písecká )
1925 : 7.3.: oslava 75 narozenin presidenta T.G.Masaryka
1925 : 5.4.: otevřen Husův sbor, stavitelé Skřivan a Křížek.
1925 : V srpnu Tělocvičná jednota Sokol konala svůj Župní slet sokolské župy Husovy.

1926 : začala regulace řeky Blanice, od Heřmaně proti proudu k Husinci, byla dokončena na počátku druhé světové války výstavbou Husinecké přehrady.
Továrnu na proutěný nábytek a mechanickou dílnu zřídili ve V. při budějovické silnici Antonín a Miroslav Stříbrný.
Vyšel turistický průvodce.
Tři nové činžovní domy vedle Husova sboru postavila obec vodňanská firmami stavitelů Křížka a Skřivana.
Bylo postaveno 17 nových obytných domů, včetně tzv.Beránkovny v Elektrárenské ulici.
1926 : 10-11.4.: uspořádal Okresní osvětový sbor ve V. výstavu dětské grafiky.
Květen : ve Vodňanech bylo přihlášeno 12 majitelů radiopřijímačů.
1926 : 13.6.: otevřeno městské muzeum ve druhém poschodí radnice
1926 : 20.6.: odpoledne se konala na zahradě u Sokolovny ,,Zeyerova slavnost růží“ s volbou ,,královny růží“.
1926 : 19.-20.6.: slavnost, při které byla na lékárně odhalena pamětní deska Fr.Heritesovi, dílo akad.soch. Emila Meisnera, prof. v Litomyšli.
1926 : 6.7.: účast Vodňanských na Sokolském sletu v Praze.

1927 : proti nádraží zahájila provoz továrna na pletené zboží fy Rudolf Lederer a spol.
Oprava sgrafit M.Alše Josefem Válou z Prahy a varhan Eduardem Hubeným z Protivína.
V září dostavěny tzv. Nové domy – tři dvoupatrové domy s 24 většími byty a dvěma obchody.
Tiskař Antonín Dvořák vydal básnickou sbírku Jana Eugena Sequardta Zpěvy od Blanice.
1927 : 3.1.: operetní a činoherní soubor ředitele Václava Zeiferta zahájil ve V. činnost Čardášovou princeznou.
1927 : 19-20.2.: Vlastimil a Zpěvácká spolek sehrály lidovou hru se zpěvy a tanci Andulka Šafářová.
1927 : 25.3.: nález tvz. vodňanského ( křepického ) zlata
1927 : 28.3.: byl založen Radio-klub, jehož účelem byla propagace rozhlasu a amatérské radiotechniky.
1927 : O velikonocích sehrál Vlastimil a Zpěvácký spolek zpěvohru Tulácká krev.
Na Květnou neděli a na Velký pátek odnovil ředitel kůru Miroslav Uher chrámové koncerty.
1927 : 16.-19.6.: uspořádal Okrašlovací spolek výstavu ženských ručních prací vodňanských dam, kterou obeslalo 22 žen 111 kusy prací.
1927 : 25.7.: o půl 10 večerní bylo ve Vodňanech zemětřesení.
1927 : 28.8.: měli koncert Bakulovi zpěváčci.
1927 : 1.9.: vyšlo první číslo vlastivědného měsíčníku Od Zlaté stezky ( později název Zlatá stezka ).

1928 : Stavba nového mostu přes Blanici na Písecké silnici, firma Ladislav Hlaváček z Písku.
V listopadu je tak teplé počasí, že kvetou některé jabloně, v lesích rozkvetlo jahodiní a některý hmyz se znovu rozlétl po kraji.
Úprava městského divadla na radnici.
1928 : 6.7.: Odhalen Žižkův pomník od akad.soch. Kvasničky

1929 : Nová továrna Josefa Buchteleho.
Stavba druhého patra chudobince.
Počátkem roku krutá zima. V únoru klesly teploty až na –36stupňů C. Led silný 60-80 cm.
1929 : 19.1.: zemřel v Praze František Herites, pohřben ve Vodňanech.
1929 : 6.3.: zemřel v Praze Josef Holeček.
1929 : 4.7.: o 6.hodině večerní strhla se nad městem velká bouře, průtrž mračen a větrná smršť. Způsobila obrovské škody. Stržen kříž na vrcholu kostela a el. sloup rozbil kostelní okna.
1929 : Oprava kostelní věže.
1929 : 26.10.: odhalena socha Svobody na kašně na náměstí.


1930 : zakoupen pozemek na Jordáně za účelem vybudování školního pokusnictví Rybářské školy
1930 : 11.5.: zemřel Haštal Mostecký, učitel, správce muzea a kronikář města ( n.1860 )
1930 : Srpen : rozšíření muzea o dvě místnosti.
1930 : Podle zápisu v městské kronice : 4 233 obyvatel ve městě, 329 Pražák, Svobody 71.
859 domů : I. 195, II. 577, III. 72, IV. 15.
28 telefonních stanic, 79 rozhlasových přijímačů.

1931 : vyšla první básnická sbírka Miloše Tůmy ( 1915 – 1983 ) Všední květy.

1932 : 12.10.: ve Vodňanech zemřel akad.sochař Josef Kvasnička (n.1868 v Dubské Lhotě )

1933 : 17.6.: hudební škola sl.Karly Vaňkové uspořádala koncert žáků Vn,1933,č.1,s.14 )
1933 : 26.6.: ve věku 75 let zemřel Čeněk Tudr, plavčík obecní plovárny a velice populární lidová figurka.
1933 : 5.-23.7. : vodňanské firmy a muzeum se účastnily Jihočeských výstavních trhů ( Vn,1,1933, s.14 )
1933 . 9.7.: Odhalen pomník padlých ve Křtěticích. ( Vn,1933,č.3,s.19 )
1933 . 21.-24.7.: illusionista Fürst a jeho 16člená dechová hudba, pořádán koncert na náměstí
1933 : 1.9. : vyšlo první číslo Vodňanských novin v redakci tiskaře Antonína Dvořáka.

1934 : buduje se nová plovárna.
1934 : 10.2.: ve spořitelně byla spáchána velká krádež.

1936 : oslavy 600.výročí udělení privilegia Jana Lucemburského. Po celý rok bohatý kulturní program.
1936 : v září dvě výstavy : rybářská a drůbeže.

1937 : 31.10.: Odhalena pamětní deska Jana Kampána Vodňanského na škole péčí vodňanských studentů. Desku zhotovila fy Anýž v Praze. Slavnostním řečníkem byl univ.prof.Dr.Odložilík.

1938 : 25.1.: mezi 8-10 hodinou večer rozprostřela se nad městem polární záře.
1938 : 10.5.: Vlastimil hrál operetu Vandrovali sladovníci.

07.06.2008 22:59:18Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se