Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Vodňanské události v letech 1900 – 1918.

1900 : založena místní organizace Národních socialistů, v činnosti do r.1902.
Zřízena stálá prodejna novin u obchodníka F.J.Nikolaua.
1901 : 8.3.: Založen z popudu místního odboru Národní jednoty Pošumavské spolek ,,Lidová knihovna“.
1904 : založen Okrašlovací spolek.
Založen ochotnický spolek Vlastimil.
Založen ženský odbor Sokola.
1905 : městský honitba byla pronajata vodňanským občanům.
1905 : Otevření Sokolovny.
1905 : 12.8.: Odhaleny pamětní desky Otakara Mokrého, Julia Zeyera a Antonína Majera.
1905 : Dne 16.10. Budivoj pořádal koncert ve Vodňanech. ( Lomský, s.16. )
1906 :založen spolek Hospodářská jednota.
Založeno Společenstvo řezníků a uzenářů.
Založeno Společenstvo mlynářů.
Rekonstrukce pivovaru.
1907 : ustanovila se místní org. Národních socialistů, v činnosti do r.1915.
Otevřena veřejná čítárna Lidové knihovna.
1908 : založen výbor na postavení pomníku Petru Chelčickému v Chelčicích pod patronací studentského sdružení.
1908 : zřízena hlavní telefonní ústředna s veřejnou hovornou.
1908 : Ve dnech 12. – 24.5. uspořádal Budivoj výstavu Fr. Bílka ve Vodňanech.
( Lomský, s.24 )
1909 : založení městské zahrady. První zahradník Josef Pexider.
1910 : znovuzřízen starý park pod Pastuškou.
1910 : 10.5.: uvedena v činnost slévárna Václava Fridricha.
1911 : postavena nová pletárna na Dobytčím trhu, v provozu do roku 1926, poslední majitel Robert Kary.
1912 : založen nový park proti elektrárně.
1912 : 11.4.: předložen projekt na regulaci řeky Blanice místodržitelství v Praze. Byl sice schválen, ale pro válku se nerealizován.
1913 : Založen spolek Okresní péče o mládež.
1913 : 18.4.: Sokol žádal o vydání koncese pro provoz biografu, byla zamítnuta.
1914 : vyšel Almanach král. město Vodňany a okolí.
Vysázeno stromořadí pod Blišticí, za Pražákem, kolem Hořké ( třešňovka ), pod židovským hřbitovem, kolem hranic obecních pozemků, Po trubách pod Pražákem ( jabloně, hrušně ).
Podle Almanachu : 1914 : město – 203 domů, předměstí 442 domů – celkem 645
4213 obyvatel – 4054 katolíků, 20 evangelíků, 139 Izraelitů.
Pražák 64 domů, 309 obyvatel
Svobodné Hory : 15 domů, 80 obyvatel
Pozn.: nezapočítány samoty a mlýny !

1914 : 28.7.: Rakousko – Uhersko vyhlásilo válku Srbsku. Začala První světová válka.
V letech 1914 – 1918 padlo ve válce 56 místních mužů, přibližně stejný počet se jich vrátil s vážným válečným zraněním.

1915 : Pořádal Okrašlovací spolek výstavu slováckých výšivek.
1918 : 26.1.: odvody 18 letých, z města odvedeno 26 chlapců.
1918 : 25.6.: oheň v Říční ulici.
1918 : 28.6.: velký oheň u Holých ve Starých stodolách ve čtvrt na jednu v noci.
1918 : 14.10.: ve Vodňanech byla předčasně vyhlášena samostatná Československá republika.
1918 : 28.10. . vznik Československé republiky.
1918 : Od října do prosince zemřelo 21 osob na Španělskou chřipku.

07.06.2008 23:01:33Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se