Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Vodňanské události v letech 1851 – 1899.

1851 : 27.2. : se v domě čp.1 na náměstí narodil v rodině místného lékárníka budoucí spisovatel František Herites.
1858 : zřízení pivovarských sklepů.
1860 : již v této době byla plovárna na levém břehu řeky asi dvě stě kroků od dřevěného mostu na západ, skoro naproti Klímově klihárně. ( Mokrý, s.35-36 ).
1860 : založen Zpěvácký spolek.
1861 : 13.8.: uspořádán studentský ples
1862 : stavba nového pivovaru.
1862 . 3.5.: požár města.
1864 : vzniklo Okresní zastupitelstvo ( Mostecký, III,186 )
1865 : vyhořel dům U čápů ( Mokrý, s.15 )
1866 : založen spolek Měšťanská beseda, činnost do r.1918.

1867 : Zábava při zahájení činnosti Měšťanské besedy a silvestrovská zábava 31.12.1866. Divadlo na Nový rok, div. spol. pana Švandy – drama Tyran Padovánský. ( Bud. 10.1. )
Ochotnické divadlo hrálo 13.1. veselohru od Klicpery Lhář a jeho rod.
Hrála Ve V. Švandova divadelní spol. 16.1.( Bud. 20.1. )
Měšťanská beseda pořádala v masopustu u Papírníků čtyři věnečky : 16.1.,13.2.,27.2.,4.3. Zpěvácký spolek uspořádal tři vínky : 30.1.,20.2.,1.3.
Měšťanská beseda pořádala osvětové besedy
Zpěvácký spolek pořádal taneční věnečky, velké plesy v novém obecním sále.
Hodnocení vystoupení div. spol. Švandy ze Semčic. (Bud. 7.3.1867 )
1868 : 1.9.: zahájen provoz na železniční trati České Budějovice – Plzeň, Vodňany zůstaly stranou železničního připojení až do října roku 1893.

1869 : založena tělocvičná jednota Sokol.
1869 : ( Budivoj,, č.3., 10.1. ) : Dne 3.1. ochotníci hráli veselohru Zakletý princ. Jména herců jsou ve zkratkách : pan B., sl.R., sl. Š, pan V.
Další představení jsou plánována na Hromnice : ,,Motlitba na hřbitově“, s předehrou o jednom jednání ,,Zaslíbení“. Divadlo má podporu obce.
Z Vodňan. Návrh na zřízení cukrovaru. Změna plánu divadla. ( Bud, č.4, z 14.1. )
Dne 2.2. hráli ochotníci činohru ,,Galejní otroci“. Herci : Bělohlávek, Jechoutek, Reindl, sl. Burdová, Žahour, Vaněček.
V postě bude hrát ve Vodňanech společnost pana Pokorného. (Bud, č.11, z. 7.2. )
Před 25.2. uspořádali ochotníci dvě divadelní představení ,,Střežený zeť“, ,,Útěk do Afriky“.( Bud,č.16, z.25.2. )
Hodnocení místní kultury. ( Bud., č.18, z 4.3. )
Zápis ze schůze na zřízení ze schůze na zřízení cukrovaru. ( Bud, č.21, z 14.3, také v č.29 )
Od poloviny března hrála ve Vodňanech Pokorného divadelní společnost v obecním sále, např. hru Žižkova smrt.
Valná hromada Besedy navrhla, aby se v létě podniklo pět výletů a aby byla větší spolupráce se Zpěváckým spolkem v oblasti zpěvu.
Obecní zastupitelstvo povolilo peníze na vyměřování tratě z Prachatic přes Vodňany do Protivína . ( Bud, č.31, z 18.4. )
27.4. : byla valná hromada Včelařské jednoty za účasti vodňanských zástupců : učitel Antonín Duda, Ferdinand Dobias přísedící u okr. soudu, Josef Dura učitel.
( Bud, č.33, z 25.4. )
V sobotu 24.4. pořádal Zpěvácký spolek výlet do Lázní. ( Bud, č.35, z 2.5. )
Otevřený dopis neznámého pisatele o národní hrdosti ( pisatel z okolí vodňanského. ) ( Bud. č.67, z 22.8. )
Vodňanští studenti provozují ochotnické divadle Vlčkovu pětiaktovou hru tragédii Milada.( Bud. č.69, z 29.8. )
Oznámení o konání národní poutě v Husinci. ( Bud č.72, z 9.9. )
Založení Sokola. Zábavy na Lázni. ( Bud. č.90, z 11.11. )

1870 : kolem tohoto roku vyrobil vodňanský strojník Marian ,,samohyb“ – nevelký, nízký vozík, který byl poháněn ruční a nožní silou. Jezdil s ním po městě a nejbližším okolí.
1870 : zrušena reálka a na místo ní zřízena trojtřídní škola měšťanská.
1870 : Dopis z Vodňan ( nějaký spor. ) ( Bud č.2, z 6.1. )
Oznámení o akci Zpěváckého spolku 31.12.1869. ( Bud č.5, z 16.1. )
Dne 18.4. uspořádali studující z Vodňan a okolí divadelní představení ,,Ona mne miluje“ autor Pflegr, ,,Demoklův meč“ autor Putliz. Po divadle tanec. ( Bud. č.31, z 17.4. )
Dopis z Vodňan. Problémy ve škole. ( Bud č.36, z 5.5. )
Vystěhovalci z Vodňanska a Protivínska. ( Bud. č.37, z 8.5. )
Krádeže na Vodňansku. ( Bud. č.39, z 15.5. )
21.7. : se sešli členové včelařského spolku : F. Dobias, J.Dura, V. Cába, Ant. Duda, Fr. Hanzlovský, Š. Klíh. Výměna zkušeností.
Zpěvácký spolek pořádá výlety a schází se dvakrát týdně. Sokol pořádal výlet do okolí Vodňan.
Dne 24.7. sehráli žáci zdejších reálné školy ,,Rohovín čtverhový.“ Obnos z výtěžku určen pro žáky zdejších škol – výlet do Plzně. ( Bud č.66, z 28.7. )
Dne 4.9. pořádali studující v obecním sále akademii s tímto programem : proslov, ouvertura Marta, ouvertura Zampa, sbor ,,Hymna Slovanů“, sbor ,,Ptáček“ ( sbor a vedl a některé písně sólově zpíval pan Kurš, na piáno doprovázel pan Machalický ), deklamace ,,Kdo z koho“. Nakonec taneční zábava. ( Bud. č.73, z 11.9. )
Inf. o volbách. ( Bud. č.78, z 29.9. )
Dne 20.11. uspořádal Sokol v Obecním sále ples, účinkovala vojenská kapela z Č. Budějovic pluku Filipoviče, Zpěvácký spolek z Vodňan. ( Bud. č.92, z 17.11., č.95, z 27.11. )
Inf. z Vodňan. ( BuA č.94, z 24.11. )

1871 : založen spolek Učitelská jednota Komenský.
1871 : 12.-13.9.: Krajinská výstava.
1871 : Inf. o školství. ( Bud č.3, z 8.1. )
Hospodářský spolek ve Vodňanech bude mít příští neděli schůzi. ( Bud. č.4, z 12.1. )
Dne 1.2. uspořádá Měšťanská beseda ples, jehož čistý výtěžek bude věnován na podporu chudých měšťanů. ( Bud. č.7, z 22.1. )
Inf. o školství. ( Bud. č.12, z 9.2. )
Dne 7.5. schůze Hospodářského spolku ve Vodňanech, přednáška Ferdinanda Janovského, prof. na vyšším hospodářském ústavu v Táboře. ( Bud. č.35, z 30.4. )
Dne 9.5. byl ve Vodňanech výroční trh. Po jeho ukončení se vydalo několik trhovců do hospody na Pražáku, ale šenkýř V. Svoboda je nechtěl ubytovat, že má obsazeno. Při rvačce byla zabita jeho dcera. ( BuA č.40, z 18.5. )
Vojtěch Šebesta zpíval ve Vodňanech. Část žáků z vodňanské školy podnikla výlet na Helfenburk. ( Bud. č.41, z 21.5. )
Inf. o škole. Sokol zřídil střelnici. Rolníci z Okolí Vodňan založili konsumní spolek.
( Bud. č.53, z 2.7. )
Inf. o školství. Snaha zřídit ve Vodňanech gymnázium nebo reálku. ( Bud. č.55, z 7.7. )
Dne 16.7. přijel do Vodňan korunní princ Rudolf, v rámci cesty po Jč. ( Bud. č.56, z 13.7.)
Krajinská výstava ve Vodňanech.
U příležitosti této výstavy uspořádali studující z Vodňan 12.9. divadelní představení ,,Služebník svého pána“. Autor Jeřábek.
Dne 13.9. uspořádali ,,Besedu“ s taneční zábavou a dne 14.9. výlet do Lázní u Chelčic. ( Bud. č.72, z 7.9. )
Dne 3.9. slavnost v Týně nad Vltavou, mimo jiných zde také účinkovala Měšťanská beseda z Vodňan. ( Bud. č.73, z 10.9. )
Oznámení o konání schůze Hospodářského spolku s krátkými přednáškami.
( Bud. č.95, z 26.11. )
Zřízení nové Učitelské jednoty ve Vodňanech, někteří členi : V. Cába, J. Renner, Fr. Bezecný. ( Bud. č.96, dne 30.11. )
Dne 17.12. hráli vodňanští ochotníci ,,Mlynář a jeho dítě“ . Dne 26.12. hráli hry ,,Na štědrý večer“, ,,Dvojlístek“. (Bud. č.101, z 17.12. )

1872 : Dne 28.1. pořádala Měšťanská beseda ples. ( Bud. )
Dne 1.4. Hospodářský spolek měl schůzi. ( Bud. )
Dne 25.3. sehráli ochotníci hru Boleslavského ,,Katovo poslední dílo“, herci : Bělohlávek, sl. Burdová, sl. Reindlová, Reindl st. a ml. ( Bud. )
Dne 8.4. ( velikonoční pondělí ) pořádal pěvecký odbor Měšťanské besedy hudební a deklamační zábavu : sl. Princová – recitace, sl. Ešnerová – hra na piáno, Kurš a Řepiš – zpěv duo. Potom taneční zábava. zábava. ( BuA )
Dne 4.4. ( zelený čtvrtek ) hrála ve Vodňanech divadelní společnost pana Hofa hru ,,Sirotek Lovoodský“, v neděli 7.4. ,,Kříž u potoka“, v pondělí 8.4. tři dramatické hříčky ,,Belík, Balík, Bulík“, ,,Lesní kvítko“, ,,Převržená slánka". slánka ". ( BuA )
Dne 6.6. schůze Učitelské jednoty Komenský. Program : mše svatá. Přednášky učitelů Bezecného a Cáby. Cáby. ( BuA )
Dne 1.6. uspořádal Zpěvácký spolek koncert jehož výtěžek 63 zl. byl věnován obětem povodní v severních Čechách. ( Bud. )
Asi dne 8.6. také Měšťanská beseda a divadelní ochotníci uspořádali koncert a divadlo, výtěžek z akcí byl rovněž věnován stejnému účelu. Záložna věnovala 100 zl. ( Bud. )
Na počátku června uspořádala vojenská posádka z Písku vojenské cvičení a přehlídku. Před Zlatým soudkem hrála vojenská hudba.
Asi v této době hráli ochotníci divadlo ,,Savojanka“ od J.K. Tyla. Hráli : sl. Burdová, Reindl, sl. Reindlová, sl. Princová, sl. Hrdličková, Kurš. ( Bud., 23.6. )
Vodňanští ochotníci sehráli Kollárovu veselohru ,,Mravenci“, čistý obnos 28. zl. byl věnován pohořelým v Dubu a v Drahonicích. Za stejným účelem sehráli divadelní představení také studující z Vodňan a okolí hru ,,Cesty veřejného mínění".
( BuA 25.8.)
Dne 22.9. uspořádali vodňanští studenti merendu se žertovnou operetkou ,,Koncert imprivisatora Kaňhala.“ (Bud. )
Dne 19.12. pořádala Měšťanská beseda cyklus přednášek o metrických měrách a vahách, přednášel učitel Josef Pytlík. ( BuA )

1874 : založen Průmyslový vzájemně se podporující spolek.
1875 : Založen Sbor dobrovolných hasičů ( pozn. také je uváděn rok 1877 ).
1875 : založen Spolek vojenských vysloužilců ( později název Podpůrná jednota Čechomír ).

1877 : Dne 18.3. pořádal Zpěvácký spolek pěvecký a hudební koncert za spoluúčasti Jana Dunovského ( bývalého člena královské zemské české opery v Praze ) pod vedením Hynka Jelínka, ředitele kůru ve Vodňanech. ( Bud. )
Pozn. : hodnocení koncertu v čísle 24, dne 25.3.
Stížnost na V. Chrášťanského, podučitele a cvičitele sboru dobrovolných hasičů.
(BuA 29.4. )

1878 : V polovině ledna byla ve vodňanské spořitelně zpronevěra. Soudní komise zjistila, že kasír spořitelny J. Kurš spáchal defraudaci, ten také obvinil své kolegy, že se na ní podíleli. Zatčeni byli ředitel a účetní. Zatčen byl Bělohlávek, následkem čehož jeho manželka Kateřina zemřela ( asi 28.1. ) ( Bud 3.2. )
Divadelní společnost pana Svobody odjela z Č. Budějovic účinkovat do Vodňan.
( Bud. 20.6. )
Vražda. Hlídač na dráze u Vodňan nalezen propíchán nožem a položen na kolejích. ( Bud. 30.6. )
Fejeton. Popis některých částí Vodňan. Svatba hluchoněmých snoubenců : Fr. Nováka a Marie Jedličkové z Vodňan. ( Bud. 31.10 )

1879 : Z Vodňan. Inf. o dění v masopustu, např. plesy : Měšťanské Besedy, veteránů, Zpěváckého spolku, ochotníků. Průmyslové jednoty u příležitosti výstavy, omladiny rolnické. Také byl průvod maškar.
Ve městě vystupoval byl cirkus Antoni, který si k produkci upravil sál městského domu.
Mezi 16. až 25. únorem zdejší průmyslová jednota uspořádala v domě pana Payera výstavu prací místních řemeslníků a jiných občanů :
Marie Payerová s dcerou Michaelou : ruční práce
JUDr. František Kuželuh a Jan Hanzlovský : mlýnské výrobky
M. Polanský : vykládaný stůl
Josef Müller : kartáčnické výrobky
M. Tobias, Fr. Švec, Filip Paul a Jan Šípek : výrobky obuvnické
Leopold Václavík : zámečnické výrobky
Fr. Slamšídlo ( předseda spolku ) : kovářské výrobky
Tomáš Smrž, Tomáš Kavan, Antonín Němec : krejčovské výrobky
Jan Renner : obrazy
Josef Renner : punčochářské výrobky
Václav Hrbek : papírové loďky
Felix Princ : zelinářské výpěstky
Jan Kumsta : ovoce
Jan Žahour : perníky
Jan Pomej, sládek : pivo
Václav Strnad : beránka z másla
Členové komise : Dominik Bělohlávek, K.A. Bělohlávek, Antonín Herites, M. Payer, Jan Kurš. ( Bud., 2.3. )
Dne 2.6. spolek vojenských vysloužilců konal slavnostní svěcené praporu ( otištěn program .) ( Bud. 15.5. )
Zpráva o svěcení praporu spolu voj. vysl. ( Bud. 12.6. )
Dne 23.11. Rolnické omladina z okolí Vodňanského měla věneček v sále ,,U knížete Schwarzenberka. ( Bud, 16.11. )
Dne 15.11. uspořádal Zpěvácký spolek akademii v hostinci ,,U Schwarcenberka“, otištěn program. ( BuA, 20.11.)

1880 : kolem tohoto roku měl továrník Bondy první pletárnu ve V., na poště v prvním poschodí.
1881 : 15.5. pořádal Zpěvácký spolek akademii ,,U Schwarcenberka“ ( otištěn program ). ( Bud, 5.5. )
Popis vybavení Lázní u Chelčic – nově upraveny knížetem Schwarzenbergem, parní, sprchové a vanové lázně, pokoje pro hosty, nájemce a hostinský Jan Vilím.
( Bud., 16.6. )
Zpráva řádné valné hromady jihočeských akademiků Štítný ( ze 12.5. ) uvádí, že o příštích prázdninách bude ve Vodňanech uspořádán sjezd jihočeského studentstva.( Bud. 19.6. )
Třídenní sjezd akad. Štítný bude koncem srpna, podporu slíbila řada osobností.
( Bud., 28.6, )
27. – 29.8. : sjezd jihočeských akademiků Štítný .
Program :
27.8. : divadelní představení – Služebník svého pána. ( Jeřábek .)
28.8. : banket, pěvecko – hudební deklamační akademie, elitní večírek.
29.8. : literární přednáška, společná vycházka do Lázní, zde program.( Bud, 11.8. )
3.10. : zemřel Vincenc Machalický, c.k. listovní na odpočinku, 64 let.
Hodnocení sjezdu akad. Štítný v srpnu ve V. ( Bud, 17.11. )

1884 : zal. Místní odbor národní jednoty Pošumavské.
1885 : Založen místní odbor Matice školské.
Založeno Obchodní gremium.
1885 : 1.9.: byla sloučena telegrafní stanice s poštovním úřadem.
1885 : Ve prospěch Národní jednoty Pošumavské uspořádají 6.4. studenti z Vodňan a okolí divadelní představení ,,Cesty veřejného mínění“ od Fr. V. Jeřábka.
( Bud., 20.3. )
Dne 19.7. uspořádá Zpěvácký spolek na oslavu 25. trvání velkou pěveckou zábavu s plesem. ( Bud. 30.4. )
Dne 1.5. zemřel Dr. Ignác Wolf, lékař ve Vodňanech a dlouholetý člen obecního výboru. ( Bud. 30.4. )
Spolek vojenských vysloužilců slavil 25.5. desáté výročí trvání. Po průvodu městem byla slavnost v hostinci ,,U veterána.“ ( Otišten program slavnosti. ) ( Bud, 31.5.)
Příprava slavnosti k. 25. výročí Zpěváckého spolku ve Vodňanech, ve dnech 18. – 19.7. Otištění programu ( Bud, 27., 16.7. )
Zpráva o konání slavnosti. ( Bud, 26.7. )
Studenti z Vodňan a okolí pořádají 8.8. noční vínek ve prospěch Národní jednoty Pošumavské, a to v hostinci ,,U Schwarcenberga.“ ( Bud., 6.8. )
Dne 27.9. byla pořádána zdejšími spolky Národní slavnost ve prospěch Ústřední matice školské. ( Otištěn program. ) ( Bud, 4.10. )
Oslava narozenin císaře Františka Josefa I.
Dne 5.10. odborná přednáška ,,O úpadku řemesel a příčiny jeho“, přednášel Dumek. ( Bud., 11.10. )
Slavnost k uvítání nového děkana Hanzlovského. ( Otištěn program. ) ( Bud, 19.11. )

1886 : Dne 3.1. pořádána přednáška odb. Pošumavské jednoty o průmyslové výstavě v Táboře. Přednášel Max Verich, ředitel odb. školy truhlářské ve Vlachově Březí. Zpráva o činnosti pravovárečníků. ( Bud., 21.1. )
Dne 10.1. byla sehrána od školních dítek Hrašova ,,Krasata“, ve prospěch chudých žáků škol vodňanských. Spoluúčinkoval soubor ,,Tyl“, např. sl. Vondrášková, sl. Poláková, hodinář Karel Mostecký. ( Bud., 21.1. )
Jednání o projektu dráhy Číčenice – Prachatice. (Bud., 4.4. )
Dne 30.5. uspořádal místní odbor Národní jednoty Pošumavské v zahradě J. Krejčího zábavu za účinkování Zpěváckého spolku a domácího sextetu. Pan V. Herajn přednesl deklamaci ,,Husita na Baltu. Jednatel NJP E. Martam přednášel o historii města. ( Bud., 3.6. )
Řádění blesků ve Vodňanech a okolí : dne 31.5. udeřil blesk do kaple sv. Vojtěcha a obytného stavení vedle, kde zabil u okna sedící ženu Zachovu. Ve Stožicích udeřil do stavení sedláka Linharta a zapálil jej. Blesk také udeřil ve Skočicích, Oujezdci, Nové Vsi a Čavini. Po čtyři hodiny trvající mohutný déšť poničil úrodu.
( Bud, 3.6. )
Dne 4.7. uspořádá dámský spolek ,,Ludmila“ z Českých Budějovic výlet do Vodňan a Libějovic. ( Bud, 1.7. )
Popis výletu. ( Bud., 8.7. )
Dne 22.8. uspořádá zdejší spolek vojenských vysloužilců výlet do zahradního hostince ,,U veterána“. Čistý výnos bude věnován pro vybudování pomníku Radeckého ve Vídní. ( Bud, 12.8. )
Dne 21.8. uspořádají studující z Vodňan a okolí v obecním sále radniční budovy taneční vínek ve prospěch NJP.
Program slavnosti ve Strunkovicích nad Blanicí ( odhalení desky Bohumilu Havlasovi ), plánované na 18.8. ( Bud., 15.8. )
Dne 23.8. sbor dobrovolných hasičů z Vodňan pořádal k 10. výročí založení veřejné cvičení. ( Bud., 26.8. )

1887 : se stal poštmistrem Adolf Lubich z Milovan ( do r.1924 )
1887 : červenec : do Vodňan se přistěhoval Julius Zeyer, v pronajatém bytě v dnešní Staropoštovské ulice žil až do února roku 1889, kdy se na několik měsíců přestěhoval do Paříže. Do Vodňan se vrátil počátkem léta roku 1890 a v domě U čápů ( dnes vedle Kulturního domu ) žil až do listopadu roku 1899.
1887 : Dne 21.3. pohřeb katechety P. Františka Svobody. ( z. 18.3. ) ( Bud, 27.3. )
Občané Vodňan a Protivína jedou zvláštním divadelním vlakem do divadla do Českých Budějovic. Zájezd vedl advokát Karel Melchers. Po divadle bude v Besedě uspořádán přátelský večer. ( Bud, 10.4. )
Další informace o chystaném divadelním vlaku. ( Bud, 14.4. )
Popis slavnosti v Č.B. pořádané 23.4. ( Bud, 24.4., 28.4. )
Zpráva o přípravě železnice Číčenice – Prachatice. ( BuA, 29.9. )
Kritika špatného veřejného osvětlení. ( Bud., 23.10. )
Komentování výsledku voleb. ( Bud, 3.11. )
Reakce na kritický článek o Vodňanech v čas. ,,Stráž na Šumavě“. ( Bud, 15.12. )

1888 : Na den 3.6. plánovala Beseda z Č.B. výlet do Vodňan. ( Bud, 31.5. )
Dne 29.7. pořádal Spolek vojenských vysloužilců slavnost na počest panování císaře Františka Josefa ( otištěn program ). ( Bud, 19.7. )
Zpráva o činnosti divadelní spolku Šumavan v Bavorově ( 50 let ).( Bud., 9.8. )
Stavba tratě Číčenice – Prachatice ( rozpočet ). ( Bud.,15.11. )
Podle inzerátu převzal Zlatý soudek nájemce Jan Žiška asi z Č.B. ( Bud., 13.12. )

1889 : městská plovárna byla založena na levém břehu náhonu proti cestě k Suchomelům. Po roce 1900 postaven dřevěný most, zakoupena část louky na pravém břehu, plovárna ohrazena a postaveno 7 kabin, pumpa a dvoje schůdky po sestup do vody. Ve druhé polovině 20.století zde byla pionýrská základna.
1889 : Dne 3.3. pořádala Beseda měšťanská v obecním hostinci Karla Wölfla ples, jehož čistý výtěžek byl určen chudému žactvu. ( Bud, 10.3. )
V pondělí 22.4. pořádala Vodňanská divadelní mládež v obecním sále divadelní představení Václav Hrobčický z Hrobčic. ( Bud., 14.4. )
Plán dráhy z Vodňan do Kutné Hory ( Týn, Bechyně, Tábor, Ml. Vožice, Vlašim, Uhlířské Janovice, možné prodloužení až do Labské Týnice ). ( Bud.11.7., 28.9. )
Dne 4.8. Sokol pořádal slavnost ke 20. výročí trvání veřejné cvičení a koncert.
( Bud,1.8. ) Otištěn popis slavnosti. ( Bud. 15.8. )
Dne 6.10. Hospodářský spolek Vodňanský pořádal valnou hromadu v Obecním sále. ( Bud. 3.10. )

1890 : Dne 22.5. se konala schůze spolku učitelů oktresu Vodňanského ,,Komenský“ ve škole v Chelčicích. Přednáška o štěpařství a zahradnictví Šiman, schwarcenberský zahradník, exkurze do schw. zahrady v Chelčicích a Libějovicích, Nový Dvůr – chov prasat a drůbeže. ( Bud, 18.5. )
V neděli 20.7. oslava 25. výročí měšťanské Besedy s programem : průvod, zahradní zábava u Papírníků. ( Bud. 10.7. )
Dne 3.8. výlet Sokola z Č.B. do Vodňan a na Helfenburk. ( BuA, 31.7. )
Informace o výletě. ( BuA, 7.8. )
Z důvodu deštivého počasí a velké vody byl výroční trh přeložen za 4. na 11.9.
( Bud., 11.9. )

1891 : zřízena opatrovna o dvou třídách.
1891 : Plány na dráhu z Vodňan do Kutné Hory. ( Bud., 19.7. )
Schůze lidu ve Vodňanech, předvolební shromáždění za účasti tří mladočeských poslanců, např. dr. Slavíka, dr. Purgharta. ( Bud, 3.9., 6.9. )
Dne 8.9. jela skupina žáků místní průmyslové školy pokračovací na zemskou jubilejní výstavu do Prahy. Doprovod : učitelé Karel Ševčík, Josef Kozák, Augustin Frisch. ( Bud, 4.10. )

1892 : kolem tohoto roku založil Ehrlich továrnu na pletené zboží na Dobytčím trhu, kolem roku 1900 vyhořela.
1892 : založeno Společenstvo hostinských.
1892 : 20.8.: velký požár na severovýchodní straně starého města, shořelo nebo bylo poškozeno skoro třicet domů v ulicích Majerova, Mokrého, Komenského, A.Křížka.
1892 : Anonymní autor kritizuje špatný stav spolků ve Vodňanech, hodně vzdělaných lidí se vyhýbá spolkovému životu.
Autor vyzdvihuje učitelskou jednotu Komenský za uspořádání slavnosti k výročí Komenského, zvláště učitele Aug. Friše. Slavnost měla bohatý program.
( Bud., 1.5. )
Požár Ve Vodňanech. ( Bud., 25.8. )

1893 : 14.10.: byl zahájen provoz na žel. trati Číčenice – Prachatice.
1893 : Dne 31.12.1892 pořádal oslavy Silvestra Zpěvácký spolek ( otisk programu ). ( BuA, č.3, 8.1. )
Stavba dráhy z Vodňan do Prachatic byla zadána firmě Schön a synové.
( Bud., č.9., 29.1. )
Volby do představenstva obce král. města Vodňan dne 26.1. :
František Herites – purkmistr, lékárník
Karel Antonín Bělohlávek – náměstek, kupec
Otakar Mokrý – náměstek, c.k. notář
Jan Vaněk – měšťan
Matěj Dunovský – obchodník
František Bělohlávek – starosta občanského klubu
František Žahour – mlynář ( Bud., č.9., 29.1. )
Ve Vodňanech hrála divadelní společnost Kaňkovského. Návštěvnost přišlo podpořit několik občanů Libějovic, do Vodňan šli pěšky a zpátky jeli kočáry. Tuto akci nazvali ,,divadelní vlak". Hrála se Noc na Karštejně. ( Bud., č.62, 3.8. )
Sjezd českých kominíků ve Vodňanech 17.9. ( Bud., č.74, 14.9. )
Program ke slavnostnímu zahájení provozu na trati Číčenice – Prachatice.
( Bud., č.82, 12.10. )
Průběh slavnosti zahájení provozu. ( Bud., č.84, 19.10. )

1894 : 1.-2.9.: Průmyslová výstava
1894 : Budivoj pořádal na jaře sjezd ve Vodňanech. ( Lomský, s.11 )

1895 : 2.-10.2. : Národopisná výstava
1895 : 2.10.: zřízena opatrovna v domě čp.103/II. Bavorovská ul.
1896 : František Herites se odstěhoval do Prahy.
1897 : dětská opatrovna rozšířena o druhé oddělení.
1899 : 1.1. : v domě čp.17 ( 194 ) na náměstí zemřel notář, básník a překladatel Otakar Mokrý.

07.06.2008 23:03:04Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se