Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Vodňanské události v letech 1800 – 1850.


1818 : Administrátorem pošty se stal František svobodný pán Simony, který koupil poštu v Písku od dědiců po Václavu Jirešovi.
1836 : Byla zřízena řádná poštovní stanice ve Vodňanech.
1840 : poštovní sběrna přeměněna na samostatnou listovní sběrnu. Mohla přijímat i odesílat psaní.
1843 : 11.4.: založen spolek Měšťanský majetek. Od 7.10.1913 nový název Jednota měšťanů král. města Vodňan. Od r.1922 název Podpůrný spolek příslušníků vodňanských.
1845 : Byl ustanoven poštmistrem Leopold Jireš. Úřadoval do r.1884.
1848 : založena měšťanská garda
1850 : 15.8.: byla založena četnická stanice.

07.06.2008 23:04:30Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se