Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Vodňanské události v letech 1621 - 1710.


1622 : byla ve Vodňanech a na okolních panstvích zahájena násilná rekatolizace, která vyvrcholila v následujících letem odchodem několika měšťanů do exilu a konfiskací jejich majetku.
1623 : Počátek roku : byla jmenována nová městská rada s primasem Adamem Chrysostomem Lounským a císařským rychtářem Samuelem Berounským, kteří byli dosazeni novou katolickou vrchností.
1623 : Únor : byly dovezeny zpět z Prahy majestáty, privilegia, chrámový poklad a finanční hotovost města.
1623 : červen : Vodňany byly zbaven práva královského města byly dány do zástavy španělskému generálovi donu Baltazaru Marradasovi. Ten město připojil k nově získanému hlubockému panství a svým zástupcem ve městě jmenoval Servaciuse Hurdema z Fossen.
Vodňany se stal poddanským městem až do výkupu v srpnu roku 1710.
1629 : městská správa byla omezována ve svém rozhodování jak ve věcech veřejných, tak i hospodářských. S městský, i zádušním, majetkem volně hospodařil správce Hurdome.
1635 : ve druhé polovině třicátých let se ve Vodňanech znova usazuje židovská komunita.
1638 : 12.8. : zemřel don Baltazar de Marradas. Dědicem se stal jeho synovec don František di Soler et Marradas, hrbě ze Salentu.
1639 : Obnova sladovny a pivovaru.
1641 : únor : Vodňany obsadilo švédské vojsko a napáchalo zde mnoho škody.
1645 : švédská vojska v Práchenském kraji a v blízkosti Vodňan,
1646 : V červenci a v srpnu městem dvakrát projel císař Ferdinand III.
( Mostecký, II,58 )
1648 : švédská vojska v okolí města, podepsán Westfálský mír, konec tzv. třicetileté války.
1648 : březen : za faráře Václav Alexiuse zavedena první církevní matrika.
1654 : daňový poplatníci z města Vodňan a poddanské vsi Stožic byli sepsáni v berní rule.
1657 : František Marradas hrabě ze Salentu ze vzdal vlády nad rodový majetkem a řízení předla svým synům.
1661 : 1.10. : don Bartolomeo de Marradas prodal hlubocké panství a město Vodňany hraběti Janu Adolfu Schwarzenbergovi.
1671 : Požár ve městě, shořelo 9 domů ( Mostecký, II, 134 )
1684 : První písemná zpráva o poště ve Vodňanech. Již v roce 1645 jezdila pošta z Prahy do Pasova přes Vodňany. V letech 1680 – 1681 jezdila pošta z Českých Budějovic přes Vodňany do Plzně.
1689 : požár ve městě
1697 : nový městský pivovar
1710 : 21.8. : po několikaletém úsilí se Vodňanským podařilo vykoupit z poddanské zástavy. Vodňany se tak opět vrátily mezi královská města.

07.06.2008 23:08:07Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se