Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Rodáci a osobnosti X-Y-Z-Ž

Zástava Eduard :
restauratér, Na růžku, 1938,

Zástava Antonín :
učitel hudby, Tylova čp.159/II.

Zborník František st.,
n. 1919 Vodňany – asi 1.6.2007 Vodňany
amat. herec a zpěvák, autor vzpomínek
Lit.: Iva Čechová. Zemřel….Vn,2007,č.12,s.4.

Zborník František ml.:
n. 27.12.1950 Písek
vysok. pedagog, dramatik, divadelní režisér, publ., proz.
Dílo : O dívce Hanako a nejkrásnějším draku. Olomouc, nakl. Netopejr, 2000.

Zeman Jaroslav :
nájemce hotelu U Mašků, 1938

Zeyer Julius :
26.4.1841 Praha – 29.1.1901 Praha
básník, spisovatel.
Bibl. : Dům u tonoucí hvězdy. Jan Maria Plojhar. Radůz a Mahulena.
Lit.:
Bonhardová Nina : Jak Julius Zeyer našel klid ve Vodňanech. Venkov,16.1.1941.
Bonhardová Nina : Společenský život Julia Zeyera mezi Vodňanskými. Nár. listy, 20.2.1941.
Čadek Josef : Má vzpomínka na Julia Zeyera. Otavan,9,1926,č.10-12,s.147-148.
Dolanský A. : Z korespondence Julia Zeyera. ( Josefu Maudrovi. )
ČNM,97,1923, s.160-172,25-262.
98,1924,s.43-52,124-138,242-253.
99,1925,s.55-64,181-192,258-273.
101,1927,s.81-88.
Dolanský A. : Korespondence Julia Zeyera s Adolfem Heydukem. ČNM,104,1930,s.100-111.
Fencl Florián : Julius Zeyer a Vodňany. České Budějovice,1941,63 s.
Herites František : Vrchlický a Zeyer. Máj,11,1913,s.16.
Heyduková Emilie : Zeyer v mých vzpomínkách. Otavan 9,1926,č.10-12,s.128-140.
Jakšíová M. : Julius Zeyer a Josef Jakší. ZS,7,1933-1934,č.5,s.91-93.
J.H.P. : Julius Zeyer. K stému výročí narození. Vn,8,1941,č.4,s.1-3.
Jiřík Jaroslav – Velková Jitka : Bronzové předměty z pozůstalosti Julia Zeyera. VaV,7,2007, s.41-48.
Jiřík Radoslav : Vodňanské období v tvorbě Julia Zeyera. Dipl., práce, PF Č.B.,1975,109 s.
Julius Zeyer 1841 – 1901 – 2001. Uspořádal, poznámkami a bibliografií doplnil Jiří Louženský. Vodňany, Městská knihovna, 2001, 163 s.
Julius Zeyer ve Vodňanech. Otavan,8,1924,č.1-2,s.22.
Jurčinová Eva : Julius Zeyer. Život českého básníka. Praha,1941, 123 s.
Kaiser Josef : Příspěvek ke starší korespondenci Julia Zeyera. Otavan,9,1926,č.10-11,s.141.
Kamper J. : Julius Zeyer. ČNM,75,1901, s.36-48,204-235,333-348.
Kašpar A. : Z korespondence Julia Zeyera. ( A, Kašparovi. ) ČNM,78,1904,s.115-141, 249-284,430-445.
Kvapil J.Š. : Sládek – Zeyer. Vzájemná korespondence. Praha, 1957, 501 s.
Květoňová – Klímová O. : Několik dopisů básníků J.V.Sládka a Julia Zeyera.
ČNM,103,1929,s.91-107.
Louženský Jiří : Julius Zeyer a jeho Vodňany. Vz, 1988, č.3, s.15-16.
Louženský Jiří : První byt Julia Zeyera. Vn,3,1992,č.18,s.3.
Majer Alois : Mé styky se Zeyerem. Otavan,9,1926,č.10-12,s.153-154.
Marek J.R. : Básník a sochař. Dopisy Julia Zeyera a Františka Bílka z let 1896 – 1901. Praha,1948, 232 s.
Mokrý Th. : Julius Zeyer a Otakar Mokrý. Otavan,9,1926,č.10-12,s.157-161.
Mostecký Haštal : Zeyer ve Vodňanech. Otavan,9,1926,č.10-12,s.148-153.
Nová vzpomínka Heritesova na Zeyera. Otavan,9,1926,č.10-12,s.137-138.
N.N. : Jak Vodňany přišly o Zeyerovo muzeum. Národní politika, 6.8.1941.
Odhod Julia Zeyera z Vodňan. Vn,8,1941,č.1,s.2.
Oslava Zeyerova ve Vodňanech. Otavan,9,1926,č.10-12,s.166.
Pazdera Ant. : Julius Zeyer a Josef Jakší. Zs,17,1948-1949,č.1,s.6-7.
Pazdera Jiří : Přátelé Zeeyr a Herites. Výběr,18,1981,č.1,s.50.
Pazdera Jiří : K 90.výročí úmrtí Julia Zeyera. Vn,2.,1991,č.1,s.6.
Pazdera Jiří : Jak vzniklo jméno Zeyerova románu. VavV,1992, s.28-30.
Pilka Josef : Julius Zeyer jako sběratel starožitností. Otavan,9,30.3.1926,č.10-12,s.154-155.
Pömerl Jan : Zeyerův projekt pašijových her ve Vodňanech. VaV,4,1997,s.93-96.
Přátelé Zeyer – Herites. Vzájemná korespondence. Uspořádala Božena Heritesová. Praha,1941, 178s.
Slizinski Jerzy : Korespondence Julia Zeyera s polskými přáteli. Praha,1980, 287 s.
Staněk Václav : Jak byly pořízeny pamětní desky. ( Zeyer. ) Zs,9,1935-36, č.9,s.183-186.
Stehlíková Eva : Vodňanský salon ? In. : Salony v české kultuře 19. století. Praha,1999, s.116-124.
Vánoční dopis Jul. Zeyera. Zs,9,1935-1936,č.4,s.61. Zs,13,1939-1940,č.4,s.55-56.
Voborník Jan : Dopisy Julia Zeyera Karle Heinrichové. Praha,1924, 242s.
Voborník Jan : Julius Zeyer. Praha, 1936, 302 s.
Vodňanské vánoce Julia Zeyera. Uspořádal Jiří Louženský. Vodňany, Městské muzeum a galerie, 1995, nestr.
V.S. : Julius Zeyer a Prachatice. Výběr,18,1981,č.4,s.294-295.
Vydra Bohumil : Z dopisů Julia Zeyera Zenonu Przesmyckému ( Mirianovi ). Otavan,9,1926,č.10-12,s.140-141.

Vn,1941,č.1,s.2, č.6,s.6, č.7,s.7.

Zikuda Josef :
n.28.10.1853 Heřmanův Městec – z.
Sokol, cukrář, roku 1872 přišel do Vodňan
Lit.: Vn.,VI.,1939,č.1, s.3 ( foto )

Zikuda :
syn cukráře, dlouhá léta žil v Chicagu

Zoul Václav :
n.1851, ¨
otec Petr, nádeník ( nebo forman ) v čp.320 ( st.č.161 ), matka Marie, bratr Josef
Vystěhoval se do USA,
Bibl.: v denníku Svět Clevelandu otiskl v deseti pokračováních osobní vzpomínky Z mého života. Také posílal příspěvky do vodňanského Našeho domova.
Lit.: Náš domov.

Zrzavý Jan : malíř :
5.11.1890 Okrouhlice – Vadín, okr. H. Brod – 12.10.1977 Praha
V letech 1941 – 1957 pobýval ve Vodňanech.
Lit.: Dvořák František . Jan Zrzavý. Praha,1965, 35 s.
Dvořák František : Ilustrace Jana Zrzavého. Knižní kultura,1964, s.2-4.
Ilustrace Jana Zrzavého pro nakladatelství Aventinum Otakara Štorcha Mariena.
Městské muzeum a galerie Vodňany, 1997.
Lamač Miroslav : Jan Zrzavý. Praha,1980, 229 s.
Langpaul Ladislav : Chvilky s Janem Zrzavým. Praha,1978, 129 s.
Louženský Jiří : Krajem Jana Zrzavého. Vn,1997,
Louženský Jiří : Vodňanský pobyt Jana Zrzavého. Otavín, 3, 2001, s.34-37.
Pazdera Jiří : Vzpomínky na Jana Zrzavého. Vn,I.,1990,č.4,s.7.
Srp Karel – Orlíková Jana : Jan Zrzavý. Praha, Academia, 2003, 435 s.
Suchý Václav : Samotář s čepičkou. K výročí narozenin Mistra Jana Zrzavého.
Vn,11,2000,č.17, s.3.
Wagnerová Tamara : Milovaná vodňanská krajina Jana Zrzavého. Vn,7,1996,č.19,s.4.

Žáček Josef :
zubní technik, od listopadu 1938 v hotelu Zlatý soudek II.poschodí.

Žahour Adá :
hotelier U Zlatého soudku, 1937.

Žahour Blahomír :
7.10.1889 Vodňany – 2.1.1972 Praha.
střed. prof., filolog, publ.
Bibl.: autor učebnic čes. jazyka
Lit.: Kunc,1974,s.280.
Lit.: Hankovec, s.395 – 396. Kunc,1974,s.280.
Ký-: Vodňany. Obrazová galerie manž. dr.Blahomíra a Anny Žahourových.
Výběr,7,1970,č.1,s.56.
Louženský Jiří : Výročí městské galerie ve Vodňanech. Výběr,16,1979,č.3,s.196-197.
Louženský Jiří : Vodňanská kulturní výročí v roce 1982. Výběr,19,1982,č.4,s.282-283.
Veselý Miloš : K vzniku vodňanské obrazové galerie. VaV,1,1969, s.3-6.
Veselý Miloš : Za dr. Blahomírem Žahourem. Výběr,9,1972,č.1,s.47.

Žahour Rudolf :
1937 : mistr plavčík

Žlábková – viz Höfnerová Marie :

08.06.2008 16:59:37Komentáře

5 komentářů:
 • 06.01. 16:39, Viktor Lusnikov

  Smutní bratři -- prosím o vysvětlení- Předem děkuji

 • 23.04. 16:33, Alexandr Debnar

  V přehledu osobností Vodňan chybí lidový kapelník Antonín Pletka přeživší 1. sv. válku atragicky zahynuvší při snaze zachránit své syny.Článek o něm byl zveřejněn v městském Zpravodaji. Alexandr Debnár, archivář v.v.

 • 25.10. 20:41, Jakub Finance

  Ahoj, Zde je nabídka úvěru pro vás? Jsme legitimní a garantujeme družstevní záložny a poskytují půjčky jednotlivcům, vládě institucí, církví a obchodních organizací a lidí všeho druhu. Aplikujte dnes na jakýkoli druh úvěru, jako osobní, nezabezpečený, konsolidační, křesťanské, obchodní, studentské a hypoteční úvěry apod., Které odpovídají vašemu rozpočtu za úrokovou sazbu 2. Pro více informací kontaktujte: jakubfinance.cz@gmail.com

 • 25.06. 15:16, Mehmet Hakan

  Potřebujete půjčku? Jste podnikatel nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na zahájení podnikání? Potřebujete půjčku k vypořádání vašeho dluhu nebo splácení vašich účtů nebo zahájení podnikání? Potřebujete financování pro financování projektu? E-mail: (mehmethakan117@gmail.com) Nabízíme Vám garantovanou úvěrovou službu v jakékoli výši a do kterékoli části světa (jednotlivci, společnosti, realitní kanceláře a korporace) s naší vynikající 2 úrokovou sazbou. Pro žádosti a další informace nám prosím zašlete odpovědi na následující e-mailovou adresu: mehmethakan117@gmail.com Zde jsou některé oblasti, které vám můžeme pomoci: Finanční Korporátní úvěry Investiční úvěr na osobní půjčku Auto úvěr Budova Úvěry Konsolidace dluhu Úvěrová linka Pronájem pronájmu Druhá hypotéka Koupě Vykoupení Auto úvěry Hypotéka Úvěr Refinance Student úvěry E-mail: mehmethakan117@gmail.com

 • 20.04. 08:05, GUISON

  Máte problémy se ztrátou Jste ztratili bankovní nabídky a další financní instituce? Pokud máte dlužník dlužníka, jste unaveni výberem pohledávek, podniknete kroky s námi. Naše spolecnost poskytuje pomoc vhodnou pro vaše individuální potreby. Zjednodušené postupy, formality na minimum. Rychlá hotovost na doklad a stejný certifikát s dobrou kreditní historií. Jsme klientem od pocátku spolupráce na uspokojivý konecný kontakt: assurancefinanceloan@yahoo.com


přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se