Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Rodáci a osobnosti T-U-V-W

Teml František :
fotograf, Sokolovna, Tyršova ul. 270, 1937

Thiel František :
n. 1875 – z.21.3.1935. Vn.,1935,č.4,s.9.
jirchář

Tomek :
lékař ve V. kolem r.1860

Tomsa Václav J.:
stavitel a majitel pily, Bavorovská 403 ( r. 1914 Husova třída )

Tomšíček František :
stavitel 1914.

Töply :
Podkrajský působil ve Vodňanech kol. 1860.
Syn ( Robert nebo Richard ) byl gardovýn lékařem a roku 1878 prováděl archeologické vykopávky na panství Střelské Hoštice Dr.G:Obsta.
Lit.: Beneš A. in: Kolář E.: U nás doma. Katovice, s.27.
Beneš A.: Jihočeské archeologické nálezy ve Vídni.
Výběr,10,10,1973,s,162.

Trapp Mořic :
24.1.1825 Vodňany – z. 27.5.1895 Brno
hist., publ., muzejní pracovník
Lit.: Hankovec, s.347-348. OSN.
Červená Radana : Rodina Trappů v Brně. Diz. práce
Masarykova un.Ff, Hist, ústav, Brno, 2006, 245 s.
Kulíř Vratislav : Jihočech mezi předními historiky Brna a Moravy.
Výběr,23,1986,1,55-56.
-vpch-: Vodňany. 150 let od narození archeologa Mořice Trappa. Výběr,12,
1975,č.2,s.133.

Tudr Čeněk :
z.25.6.1933 Vodňany ( 75 let )
plavčík, loutkoherec
Vn,I.,1933, č.1,s.2.

Tůma Miloš :
7.2.1915 Vodňany - 12.8.1983 Strakonice
básník, muzejní a kult. prac., publ.
Bibl.: Dílo : Hořko na dně. ( Rec. : ctd. : Zs,10,1936-1937,č.7,s.120. )
Lidová poezie Strakonicka. Jihočeský lidový kalendář, 1960, s.148-149.
Země okolo člověka.
Kraj dýchal večerem. Okolo Strakonic.
Podvečer ( 1975 ).
Pokaždé jiné okno. ( Rec. : Sýs Karel. Jp,27.8.1982,s.4. )
Žeň. ( Rec. : L.: Otavan,14,1934,č.5-7,s.104. )
Z činnosti muzea ve Strakonicích v roce 1960. ZMJK,1961,č.1,s.25.
Z historie strakonického muzea. ZMJK,1961,č.1,s.13-14.
Lit.: Hankovec, s.353. Slovník české literatury 1970 – 1981, s.386-387.
Babiková Hana. Miloš Tůma – život a dílo jihočeského básníka. Dipl. práce,PF Č.B., 1978, 53 s.
Bílek J. : Miloš Tůma pětašedesátiletý. JSH,1980,č.2,s.122.
Bílek J. : Za Milošem Tůmou. JSH,1983,č.4,s.222.
Bílek Josef : Dr. Vojtěch Cikhart – 100 let od narození ( 23.11.1884 v Chýnově ).Výběr,20,1984,4,307. ( Hudební skladatel, např. zhudebnil verše Miloše Tůmy )
Cívka Stanislav : Pětašedesát let Miloše Tůmy. Výběr,17,1980,č.1, s.41-42.
Černohorský J. : Básníku Miloši Tůmovi. JP,1.2.1980,s.4.
ger. : Básník M. Tůma. Přijetí Miloše Tůmy za řádného člena Svazu českých spisovatelů. Jp,17.4.1980,s.2.
ks. : Napsat Něco hezkého. K 65. výročí narození Miloše Tůmy. Tvorba,1980, č.6,s.18.
Kuncipál Karel : Mé srdce tady navždy zůstane. K nedožitým sedmdesátinám básníka Miloše Tůmy. Nn, 7.2.1985,s.2.
Michálek Jan : 65. narozeniny Miloše Tůmy. Výběr,17,1980,č.1,s.42-43.
Mráz Zdeněk : Nad básnickým dílem Miloše Tůmy. Výběr,22,1985,č.1,s.30-34.
Mráz Zdeněk : Z mých přátelských styků s básníkem Milošem Tůmou. Výběr,27, 1900,č.2,s.168-171.
Riedlbauch Václav : Hudba a Tůmova poesie. Nn,4.7.1974,s.5.
(RD) : Básník Šumavy. Miloš Tůma. Nové Klatovsko, 8.4.1974.
Sichinger Josef : Humanistický odkaz díla Miloše Tůmy. Výběr,20,1983,4,305-306.
Sichinger Josef : Za humanistickým odkazem díla Miloše Tůmy. Nn,1.9.1983,s.5.
vc. : Básník Miloš Tůma. ( 65. výročí narození. ) Lid. dem., 28.2.1980,s.5.
Weiss Oldřich : Zhudebňovaný Miloš Tůma. Výběr,18,1981,2,138.
Záloha J. : Dvě knížky veršů Miloše Tůmy. Výběr,16,1979,č.3,s.218.
VN,1940,č.2,s.6, 1941,č.2,s.5.

Turek Václav :
obchodník – semena, koloniální zboží, 1937.

Turek Václav :
n. asi roku 1919
asi roku 1949 emigroval
Lit.: Pazdera Jiří. Fotbalové vzpomínání s Václavem Turkem. Vn,2,1991, č.7,s.7.

Tyl Josef Kajetán :
4.2.1808 Kutná Hora – 11.7.1856 Plzeň
Dramatik, novinář, herec. V letech 1852 a 1856 pobýval ve Vodňanech.
Lit.: Daneš V. : Z korespondence zapomenutého. ( J.K. Tyl, Jan Haering. )
Otavan,30.12.1926,č.6-8,s.83-86.
Louženský Jiří : Poslední představení J.K.Tyla ve Vodňanech.Výběr,24, 1987,č.2,s.11-13.
Michl Jaroslav : Josef Kajetán Tyl na Písecku. ZS,7,1933-1934,č.9,s.171-172.
Pletzer Karel : Dvojí zastavení Josefa Kajetána Tyla ve Vodňanech.Vodňany.1956. 30 s.
Pletzer Karel : Korespondence J.K. Tyla s vodňanskými přáteli J. Haeringem a J, Řeřichou. JSH,25,1956, s.65-75,103-117. Zvl. otisk : České Budějovice. 1956. 30 s.

Uher Ladislav :
sbormistr
ND,1927,č.2,s.4.
Vn.,II.,1936,č.9,s.11.

Urchs O.J.:
obchodník – 1938.

Urschová Marie :
životopis, foto : Vn,1941,č.5,s.3.

Vadlejch Petr :
1868 Záhorčičky u Blatné – 9.8.1935 Vodňany
učitel, muzejní kustod
Lit.: Vadlejch Petr. Zs,9,1935-36,č.1,s.20.
Vadlech Petr. Vn, II.,1935-1936, č.9, s.2.

Vácha Bohuš :
Malíř, učitel

Vandas Jaroslav :
5.5.1861 Vodňany – 26.9.1936 Poříčí u Českých Budějovic
učitel, včelař, ovocnář
Vn.,II.1936,č.11, s.9.

Vavroušková :
vodňanská rodačka, v roce 1925 majitelka hotelu Bohemia v Clevelandu ( vzpomínka A.V.Nováka otištěná v Našem domově )

Vavruška Eduard :
n.25.7.1927 Vodňany
učitel, redaktor čas. Mateřidouška, autor loutkových her.

Vavruška František :
1900 – 1969
obchod – galanterie, otevřeno r.1927.
amatérský herec
Lit.: -er-. Ochotnické divadlo jako dar lidem. Vn,17,2006,č.2,s.6.

Velíšek Václav :
1914 - knihař

Veselý Miloš :
27.2.1911 Zlonice u Kladna – 11.11.1998 Vodňany
První ředitel městského muzea a galerie ve Vodňanech, osvětový a politický pracovník.
Lit.:Berka Rudolf : Miloš Veselý, muzejník a patriot. Výběr,45,2008, č.1, s.54-60.
(ZŠ) : Člověk a obrazy. Městské muzeum a galerie a ředitel Miloš Veselý. Jp, 8.3.1974, s.11.

Vítovec Josef :
z. 1.2.1993 ( 68 let )
esperantista, otec vedl kroužek esperanta před r.1939
Lit.: M.K. Vzpomínka. Vn,4,1993,č.10,s.7.

Vohryzek Viktor :
1.1.1861 Přestavlky u Chrudimi – 27.11.1918 Pardubice
lékař ve Vodňanech a Pardubicích, pracovník českožidovského hnutí, vězněn za první světové války za protirakouský odboj, vydavatel Rozvoje, etickosociologický myslitel a spisovatel, beletrista, autor odborných lekářských studií.
Lit..: Krejčová Helena : Výbory Spolku českých akademiků Židů a Akademického spolku ,,Kapper“. Paginae historiae, 7, 1999, s.46-84.
Louženský Jiří : Vodňanská praxe MUDr.Viktora Vohryzka. In: Výběr,XLV,2008, č.4,s.307-311.
Mikulášek Alexej – Glosíková Viera – Schulz Antonín B.: Literatura s hvězdou Davidovou. Slovníková příručka k dějinám česko – židovských a česko – židovsko – německých literárních vztahů 19. a 20. století. Praha, Votobia, 1998.

Vojík Václav :
holič, otevřel obchod r.1927.

Vokoun Jan Antonín:
pokřtěn 13.3.1691 Bezno ( Mladá Boleslav ) - 9.2.1757 Praha
děkan ve Vodňanech v letech 1719 - 1735 , světící biskup v Praze, círk, spis.
Lit.: Stuchlá Pavla. Vzpomínka na pana děkana Vokouna. Vn,2007, č.2, č.3, s.6.
Antonín Jan Vokoun ( 1691 - 1757 ) a církevní správa jeho doby v Čechách. Sborník příspěvků z odborného semináře, konaného dne 11.září 2007 v Městské galeriei ve Vodňanech. Vyd. Městské městské muzeum a gaerie ve Vodňanech, 2008, 136 s.

Volf :
lékař ve V. kolem r.1860

Volf Václav :
z.6.2.1941 ( 80 let ), 21/II.
nožíř

Vondrášek Karel :
4.4.1911 Vodňany – 31.8.1993 Vodňany
přírodovědec
Trnka Miloslav : Zámecký preparátor. Vn, 1999, č.17, s.7.

Vondrášek Václav :
2.9.1860 Vodňany – 27.3.1936 Křemže
učitel, archeolog, přírodovědec.
Lit.: Hankovec, s.380
Václav Vondrášek. Vn.,II., 1935, č.9, s.3.
Úmrtí. Vn.,II.,1936., č.4., s.6.

Votrubec Ctibor :
8.6.1925 Vodňany – 3.3.1997 Praha
geograf, kartograf, odb.publicista.
Lit.: Hankovec, s.382, Martínek, s.455-456. Tomeš,III.,493.

Votrubec Josef :
25.4.1900 Turnov - 18.12.1932 ( asi Vodňany )
rybářský odborník, půs. ve Vodňanech.
Lit.: Berka – Ebelová,s.100.

Vraný Edmund :
dopravce osob a nákladů, zahájení provozu od června 1937

Vrchlický Jaroslav :
1853 Louny – 1912 Domažlice
Dlouholetý přítel Františka Heritese a jeho rodiny, několikrát pobýval ve Vodňanech, kam jezdil i jeho bratr Bedřich Frida
Lit.: Herites Fr.Vrchlický jako houslista. Máj,1,1903,s.312-313.

Výborný Jaroslav :
1892 Kutná Hora – 16.5.1945 Zvickau, Německo
pseud Pavel Martan, Votěch Sabina, spis. vojenské beletrie
ředitel Otavského elektrárenského svazu v Písku, žil ve V.
Bibl.: Z rakouských zákopů do čs. obrany. Vojna krotká i vážná.
Přísp. v reg. tisku.
Lit.: Vopravil, s.1411.
Fencl Florián : Soumrak a svítání. Vodňany 1948, s.75 ( odtud inf. o úmrtí )

Waldhauser Antonín :
17.3.1835 Vodňany – 30.10.1913 Havlíčkův Brod.
Akademický malíř – krajinář.
Lit.: Hankovec, s.384 – 385.
Antonín Waldhauser. ZS,8,1934-1935,č.7, s.116-118.
er. : K výstavě A. Waldhausera ve Vodňanech. Nn,21.8.1980,s.1.
ger. : Výstava významného krajináře, Jp,11.8.1980,s.2.
( jp – ša ) : Malíř věčně neklidný. Výstava A.Waldhausera ve Vodňanech.
Svob. Slovo, 12.9.1980,s.5.
J.W.: Nezapomenutelný krajinář. Vn,14,2003,č.19,s.3.
K výstavě Antonína Waldhausera. Vz,1980, č.5, s.11.
Kořenský Josef : Za malířem Waldhauserem. Vn,1,1933,č.3,s.2-4.
Pazdera Jiří : Malíř Antonín Waldhauser. Vz,1988, č.3, s.13-14.
Prahl Roman : Antonín Waldhauser 1835 – 1913. Katalog výstavy.
Vodňany, 1980, nestr.
Reithartová Eva : Objevná výstava z díla Antonína Waldhausera.
Výtvarná kultura,8,1981,č.1,s.59-60.
Reithartová Eva : Výstava z díla A. Waldhausera. Rudé právo, 4.11.1980,s.5.
Trnka Miloslav : Mistr plenéru. Vn,1999, č.16, s.5.
Waldhauser Antonín : Zs,9,1935-36,č.9,s.166.
(zz) : Malíř krajinář. Výstava A. Waldhausera ve Vodňanech. Zemědělské noviny, 20.10.1980,s.2.
Vn,1933,č.3,s.2, 1935,č.3,s.4.
VN,2, 1.3.1935, č.3, s.4-5.

Winter Zikmund :
1846 Praha – 1912 Reichenhall ( Bavorsko )
Dlouholetý přítel Fr. Heritese.
Bibl.: Mistr Kampanus. Hist. Román.
Lit.: Herites František. Jak Zikmund Winter jel na Jih. Máj,5,1907,s.324.

08.06.2008 17:01:44Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se