Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Rodáci a osobnosti S-Š

Sajtl ( Seitl, Seidl ) :
z.26.3.1941 – 75 let.
zahradník

Sedláček :
soudní úředník ve V., bratr August.

Sedláček August :
28.8.1843 Ml. Vožice – 15.1.1926 Písek
archivář, hist., spisovatel
Bibl.: Topografická zmínka o několika tvrzích v jižních Čechách,
Božejovice, Malovice, Poděhusy. Otavan,I.,1863, 36 atd.
Malovice. Otavan, III., 1865.
Král. město Vodňany. Lumír, 1866.
Pozn.: v průběhu letních prázdnin u svého bratra studoval v městském archivu Vodňan a připravoval knihu o historii města, záměr se neuskutečnil a podklady zůstaly jen v lístkové podobě.
Lit.: Blüml Josef. August Sedláček, poslední velikán české romantické historické vědy. In : Jihočeši v české historické vědě. České Budějovice, 1999, s.7-24.

Sejkot Roman :
n. 30.10.1963 Strakonice
fotograf, měl několik výstav v Městské galerii.
Lit.: Hankovec, s.293-294

Sequardt Jan Eugen :
13.10.1888 Vodňany – 17.4.1960 Vodňany.
psed Eugen Klaudius Kletus, Horymír Šumavský, Jean de Sequens, Želmír
básník, publicista.
Bibl.: přísp. v různém tisku, např. Vn., Archa ( 1920 )
Zpěvy od Blanice. ( Bás. sbírka ). Vodňany, Ant. Dvořák,1926, s.225.
Lit.: Hankovec, s.296 ( n.13.10. 1887 . Vopravil, s.1171. Wernisch, 2005, s.363.
Berka Rudolf : Jan Eugen Sequardt. Strojopis, nepubl.
-er- : Jan Eugen Sequardt. Zapomenutý vodňanský básník a bohém. Vn,2001, č.19,s.4-5.
Otavan,II.,1917, s.167 ( literární činnost )
Jan Eugen Sequardt : Otavan,2,1918,č.11-12,s.192.
Písař Václav : Vodňanští dramatikové. Nn,1982, příl. Magazín Jaro 82,s.6-7.
Takřka zapomenuté ,,Zpěvy od Blanice“. Nn,13.10.1983,s.3.

Schön Josef :
1790 Josefov u Jaroměře – 2.2.1838 Písek
Římsko – katolický duchovní, školní prefekt, reg.hist. a obroz. básník
Bibl.: historické příspěvky o Písku a Vodňanech do ČČM, Auředního listu Prachynské kraje ( vycházel v Písku v letech 1835 – 37 ). Německý ruk. dějin města Vodňan ( Die königliche Stadt Wodňan von Josef Schön. Erste Abtheilung S.1-112, zweite Abtheilung S.113-253 ).
České příspěvky v ČČM k dějinám Vodňan a Písku.
Lit.: Kotalík,1966,s.6,8. Ottův slovník naučný.
Ročenka píseckého gymnázia 1778 – 1928.
Riss : Josef Schön. ČČM,1871,s.359-364.
Rybička Ant.: Ještě něco k biografii prefekta Josefa Schöna.
Čas. muzea král. českého, 1888, s.468-469.

Simony František svobodný pán :
Roku 1818 se administrátorem vodňanské pošty stal František svobodný pán Simony, který koupil poštu v Písku od dědiců po Václavu Jirešovi. Roku 1819 prodal dědičné právo Norbertu Jirešovi.

Skalický Antonín :
1808 – 1881.
purkmistr Vodňan 1860.
Lit.: Náš domov,10,1932,č.6,s.2-3.

Skalický Bohuš : továrník
n. 1865 - z.29.11.1936 ( nebo 1937 )Vodňany čp.319
Lit.: Vn,IV., 1936, č.1, s. 3. 1937,č.1,s.3-4.

Skalický František :
1.8.1810 Vodňany – 1.5.1866 Pacov
pracovník státní správy
Lit.: Hankovec, s.299.

Skřivan Augustým :
architekt a stavitel, r.1914 Husova třída čp.87.

Sládek Jiří :
21.4.1920 Průhonice u Prahy – 23.8.1997 Vodňany.
osvětový pracovník, sbormistr.

Slavíček Karel :
23.2.1874 Vodňany - 21.10.1929 Bratislava
policejní komisař
Lit.: Hankovec, s.302 – 303.


Slepička Josef :
n. 1915 Kladno – z. kolem r.1985 asi Vodňany
působil v Praze, ale jezdil do Vodňan, kde měl v roce 1948 výstavu ( s Váchou ), od roku 1960 autorem techniky Camplementar.
Lit.: Katolog výstavy, text Miroslav Klivar, 1981, nesr.

Smeták Adolf :
strojník, proti nádraží, 1914.

Smrž Ladislav :
Sbormistr Zpěváckého spolku. Vn.,I.,1933,č.2,s.11.

Söhnler Antonín:
11.6.1850 Vodňany – z. ?
pedagog, přírodovědec, publ.
Pozn. : od 1.11.1872 působil jako zatimní učitel měšťanské školy v Unhošti, roku 1873 nabyl způsobilosti pro školy obecné i měšťanské a stal se definitivním učitelem v Unhošti. V březnu roku 1878 se stal ředitelem měšťanské školy v Kladně. V letech 1881 – 1883 ředitel Všeobecné pokračovací školy průmyslové v Kladně. V srpnu roku 1883 byl jmenován školním inspektorem pro školní okres Českobrodský. V lednu roku 1891 byl jmenován školním inspektorem pro okres karlínský, kde působil ještě v roce 1901.
Bibl.: od roku 1873 přírodovědecké a pedagogické příspěvky v čas. např. Školník, Škola a život, Komenský, Beseda učitelská, atd. Vydával Výroční zprávy měšťanské školy v Kladně, kam rovněž přispíval : Škola měšťanská. Slovo obyvatelům Kladna a okolí nauváženou. Působí-li vychování a mravnost na rozvoj průmyslu.
Podíl na publikací : Zeměpisný nástin okolí Kladenského. ( Spoluautor Josef
Němeček, 1881 ). O kamenouhelné pánvi Kladenské. ( Spoluautor Josef Němeček, 1882 ).
Lit.: Českobrodsko a Černokostelecko. Díl.I. Školství. Český Brod, 1901, s.647.
Renner – Podolský Josef : Popis soudního hejtmanství Píseckého. Praha, Fr. Kytka,1889, s.233.
Osobní sdělení odb. pracovníků Okr. muzea v Kladně a infocentra v Českém Brodě.

Solar Josef :
příspěvky do Vn., 1934 – studenti. Vn.,I.,1934,11,s.1.

Souček :
hodinář

Souček Václav Silvestr :
n. - z.1941 v Praze
malíř
Vn,1941,č.12,s.6.

Soucha Vojtěch :
Obchodník ( 1914 )

Sova Antonín :
26.2.1864 Pacov - 16.8.1928 Pacov
Básník, prozaik
Matka Josefa roz. Skalická pocházela z Vodňan, odkud Sova čerpal několik námětů ke svým románům, např. Výpravy chudých.
Lit.: Blümlová, 2000, s.158-161. Kotalík,1956,s.32-34. Kotalík, 1966, s.26-27. Kunc,1945,II.,s.738-747. Vopravil, s.1210.
Janáčková Jaroslava : Slohové proměny v próze Antonína Sovy.
In : Román mezi proměnami. Praha, Čs. spisovatel, 1989,s. 190 – 268.
Mager Jan Antonín : Rod básníka Anatonína Sovy. Rodopisná revue, ed. Pramínek, sv.17, 2008, 20 s.
Soukup Lubomír : Antonín Sova. In: V jejich stopách. České Budějovice,
Růže, 1977, s.169-181.
Štěpánková Julie : K prozaickému dílu Antonína Sovy. Česká
lit.,32,1984, s.216-229.
Vančata Oldřich : První motivace Sovova vztahu k husitskému revolučnímu hnutí. JSH,48,1979,260-261.
Zika Josef – Brabec Jiří : Antonín Sova. Praha 1953.

Spadoni ( Špadony ) Josef :
Lit.: - ruši - : Časy se mění a my se měníme s nimi. Vn, 2002, č.1, s.8.

Stříbrný Antonín :
autoopravna aut Bavorovská 97/II.

Stříbrný Miroslav :
1935 : předseda Jednoty Československé obce legionářské ve V.

Stříbrný Miroslav :
Autoopravna. Vn.,I.,1933, č.1,s.23.

Stříbrný Václav :
n.1865
Majitel pohřebního ústavu. Vn.,1935,č.4,s.11.

Stříbrný :
továrna. ND,1926,č.5,s.7.

Stůna Matěj :
25.2.1765 Praha – 3.6.1819 Letovice.
dramatik, herec,1791 – 94 působil jako kancelista ve Vodňanech.
Lit.: Cívka Stanislav : Románová podoba dramatika Matěje Stuny.
JSH,1980,č.3,s.205-206.
Mostecký Václav : Vodňanský kancelista – jakobín.
JSH,24,1955,s.134-137.
Volf J. : Byl Matěj Stůna radním kancelistou ve Vodňanech ?
ČNM, 111, 1937, s.287 – 288.

Suchý Jaroslav :
14.2.1918 Zahrádka u Kostelce nad Vlt. - 25.6.1983 Vodňany
pedagog na rybářské škole ( zde přes dvacet let vedl pěvecký a hudební soubor ), publicista.
Zdroj : Pc

Svatek Vojtěch :
z.17.7.1938 – 59 let.
obchodník, čp.494,

Svoboda František :
kněz a ředitel měšťanské školy, r.1886 ředitel živnostenské školy. Vn.,I.,1934,č.10,s.1.

Svoboda Josef :
n. 7.4.1919 Vodňany – z. ?
letec
Lit.: Hankovec, s.319

Šafránek František :
4.11.1918 Milenovice - 13.6.1997 Vodňany
dlouholetý kulturní činnovník a organizátor, správce městského kina.

Šálek Lukáš :
n.14.11.1895 Vodňany
spis., dram.
Tajemník sociální péče v Prachaticích, menšinový pracovník, učil tělocvik na prachatickém gymnáziu. V roce 1939 žil v Rokycanech ( viz Vn 1939, č.6, s.9 )
Bibl.: přísp. v různých jihočeských časopisech a novinách.
Lit.: Hankovec, s.321
Házr – Písecký : Vodňanský Slavín, s.24-26.

Šebesta Vojtěch :
8.2.1842 Vodňany – 25.2.1880 Praha.
operní zpěvák.
Lit.: Hankovec, s.323 – 324. ( n.5.2.1842 podle matriky )
Házr Josef – Písecký : Vodňanští v hudbě. Zs,9,1935-1936,č.9,s.163-166.
Královský pohřeb vodňanského kominíka – umělce v Praze před 50 lety.
Náš domov,8,1930,č.6,s.5.
Pazdera Jiří : 100 let od úmrtí Vojtěcha Šebesty. Vz, 1980, č.5, s.12.
Pazdera Jiří : 100 let od úmrtí Vojtěcha Šebesty. Výběr,17,1980,č.3,s.203.
Tvrzník V. : První zpěvák Tobiáše Míchy z Vodňan. Jihočeský lidový kalendář, 1960, s.122 – 123.

Ševčík Karel :
učitel ve Vodňanech

Ševčíková Marie :
operní zpěvačka v Lublani

,,Též několik společných výletů jsme podnikli s básníkem Ant. Sovou, jako například do Bavorova, kde jsme byli pohoštěni od ředitele tamnější školy Ševčíka, jehož dcera Marie právě studovala konzervatoř a chystala se na první své engagemest do Lublaně, jako primadona tamního divadla.
Předvedla nám tehdy všecky své nové toiletty a při každé změně oděvu zároveň zanotovala patřičnou arii hodící se k toilettě. Bavili jsme se výborně. Dojem nezapomenutelný“. ( Rukopisné paměti Boženy Heritesové, výše uvedená vzpomínka se udála mezi léty 1897 - 1900 ).

Marie byla dcerou učitele Karla Ševčíka, který také byl sbormistrem Zpěváckého spolku ve Vodňanech. Jako učitel zde působil od roku 1871, kdy nastoupil na zdejší trojtřídní měšťanskou školu jako podučitel. O dva roky později se stal řádným učitelem. Roku 1897 se stal ředitelem měšťanské školy v Bavorově, jak uvádí Božena Heritesová. ( Mostecký, III,s.180,187 )
Ševčík byl sbormistrem Zpěváckého spolku v letech 1873 – 1895, v roce 1896. Dcera Marie často vystupovala se Zpěváckým spolkem.
Lit.: Hankovec, s.324

Šídlo :
otec se synem se vystěhovali do USA, podle vzpomínky J.E.Sequardta kolem r.1900.

Šilhavý Vojtěch:
lékař ve V. 1933 , proti nádraží.

Šimek Rudolf :
knihkupec – náměstí, 1941. S rodinou se přátelil Jan Zrzavý.

Šimek Rudolf :
n.6.6.1947 Vodňany
sportovní činovník
Lit.: Hankovec, s.327

Šlapák Josef :
22.7.1894 Příbram – 9.9.1934 Hostomice pod Brdy
farář CČH, ve Vodňanech působil v letech 1923 - 1934
Vn,I.,1933 - 1934,č.8,s.3-4, č.14,s.3.

Šobr Jan :
Průmyslový spolek
Vn,1940,č.4,s.4.

Špatný František :
režisér divadelního odboru Jednoty Orla Čsl. ve V.
Lit.: Vn,1935,č.4,s.12.
Vn, 1938,č.2,s.12,1939,č.2,s.7, č.3,s.5.

Štědronský Eduard :
13.10.1911 Skočice – 13.4.2008 Vodňany
prof. na střední rybářské škole, ochranář přírody, osvětový pracovník.
Bibl.: četné příspěvky např. ve Vn k ochraně přírody, rybářství atd.
Lit.: Hankovec, s.336-337.
Dyk V.: Eduard Štědronský slaví 80 narozeniny. Vn,2,1991,č.9,s.2.
-er- : K devadesátinám Eduarda Štědronského. Vn,12,2001, č.17,s.3.

Štěpán Vácslav Josef :
24.1.1873 Zamachy u Mělníka – 5.1.1941 Č. Budějovice.
Rybářský odborník, první ředitel střední rybářské školy ve Vodňanech ( 1920 – 1933. )
Lit.: Berka – Ebelová,s.78-79.
Dyk V. : ( V.J. Štěpán. ) VaV,3,1971,s.49-50.
Dyk V. – Štědronský E.: 50.výročí V.J.Štěpána. Vn,I.,1990, č.10,s.6.
-er- : Stála za ním především práce. K 60. výročí úmrtí vodňanské osobnosti V.J.Štěpána. VN,12,2001,č.5,s.3.
Hanuš : Prof. Vácslav Josef Štěpán. Vn,8,1941,č.2,s.3.
Ředitel V.J.Štěpán odešel na odpočinek. Vn,I.,1933,č.3,s.3-4.
Vácslav J. Štěpán : Zs,6,1932-1933,č.5,s.101-102.

Štěpnička Miloš :
n.Telč
Pedagog,ochránce přírody,autor desítek článků a publikací s tematikou rybářské kuchyně.

Štětka Václav :
13.9.1893 Strmilov – 12.10.1982 Havlíčkův Brod
malíř výlovů a dalších rybářských motivů. Pozn.: manželka malovala portréty a zátiší.
Lit.:
er : Umělecká cena JčKNV malíři V. Štětkovi z Vodňan. Nn, 30.5.1974,s.1.
K nedožitým devadesátinám V. Štětky. Nn, 29.9.1983,s.5.
Stehlík Ladislav : Václav Štětka, malíř výlovů, polní práce a kytek. Vodňany,1983, 25 s.
Václav Štětka. Vn,3,1992,č.16,s.7.
Za Václavem Štětkou. ( Zemřel ak. malíř Václav Štětka. ) Jp., 19.10.1982, s.2.

Štorch Otakar – Marien :
16.9.1897 Vodňany – 12.3.1974 Praha.
Spisovatel, básník, nakladatel Aventina.
Bibl.: Mé Vodňany. ( Vzpomínky. ) VaV,3,1971,s.34-36.
Paměti nakladatele : Sladko je žít, Ohňostroj, Tma a co bylo potom.
Vzkázání mojí milé. 1919. ( Básně )
Vrah. ( Román )
Venuše s červenou parukou. ( Prósa )
Redigoval čas. Rozpravy Aventina, Gentleman, Musaion.
Lit.: Hankovec, s.339-340. Lexikon české literatury. Praha,1985, díl I.
( Heslo Aventinum. )
Kunc,1945,II.,s.835-836. Kunc,1974,s.241-242. Vopravil, s.1290.
J.P. : Dr. Otakar Štorch – Marien a jeho Aventinum. Výběr,21,1984, č.4,s.316-318.
Vn,1997,č.17.
Významní rodáci dneška. Náš domov,7,1929,č.10,s.2-3.
Ilustrace Jana Zrzavého pro nakladatelství Aventinum Otakara Štorcha – Mariena. Vodňany, Městské muzeum a a galerie, 1997.
08.06.2008 17:02:46



Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se