Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Rodáci a osobnosti R-Ř

Rádl Alois :
Politický vězeň v letech 1951 – 1957, zemřel ve vězení.
Lit.: Huneš Robert : Alois Rádl. Vn, 2003, č.15.

Radouch František :
potraviny, Heritesova ul., 1937.

Rataj Emanuel :
23.11.1872 Vodňany – 24.1.1955 Tábor.
prof.hudby, hudební skladatel
Lit.: Hankovec, s.272-273. Kunc,1970,s.170.
Jungmann Soběslav : Vodňanská hudební zastavení. Vn, 2004, č.4, s.5.
Louženský Jiří : Výročí hudebního skladatele. Výběr,22,1985,č.2,s.139.

Reban A.:
1935 předseda Včelařského spolku. Vn,1935,č.1.

Reban Jan :
studující, psal za Kampanus do Vn, I.,1934,č.14,s.2.

Reichl Richard :
n.1875 Ledeč nad Sázavou.
továrna řetězy, řetízkárna, Budějovická 250.
Životopis : Vn,1935,č.4,s.9.
Lit.: Vn.,VI.,č.2,s.3 ( zemřela Josefa Reichlová – 13.1.1939 )

Reis Richard :
tabáčník, náměstí ( 1938 )

Reitinger Petr Čestislav :
30.6.1806 Vodňany – 24.4.1852 Slavětín ( u Rakovníka )
učitel, překladatel z němčiny, publ.
Bibl.: Obraz utrpení čili powzbuzení ku pomoci nešťastným Blatenčanům, od Petra Arn. Reitingera a Jos. Bayera. Písek Jos. Fetterle, 1835, 8 s.
Obraz dokonalého rolníka. Překlad z němčiny. Květy, 1839, s.373.
Lit.: Hankovec, s.273.
Jungmann Josef : Historie literatury české. Praha, 1849, 2. vyd., s. 618.
Renner - Paroubek : Popis okresního hejtmanství píseckého. Praha,1889, s.233
( n. 28.6.1860 ? )

Pozn. : jeho bratrem zřejmě byl Jan Pavel Reitiger ( Reitingr ), n. kolem r.1800 ve Vodňanech, v letech 1816 – 1818 studoval v Praze, 1818 – 1819 v Písku. Po studiu práv působil v Písku jako finanční komisař. V Písku zemřel.
Zanechal paměti, kde popisuje studentský život a pokus létat jako Vít Fučík.

Renner :
amatérský malíř náboženských námětů

Renner Jan – Podolský :
12.3.1844 Vodňany – 24.4.1892 Podolí u Písku.
Pozn. : nebo z. 14.4. 1892 ?
učitel, reg. hist., publ., dram.
Bibl.: Strakonicko s okresem vodňanským a horažďovickým. Praha,1893, 48 s.
Popis okresního hejtmanství píseckého. Praha,1889, 228 s. ( Spolu s O.G. Paroubkem ).
Lit.: Hankovec, s.275. Lexikon české literatury 3/II., s.1235-1236.
Otův slovník naučný. Vopravil, s.1124.
Házr Josef – Písecký : Vodňanský Slavín. Vodňany,1937,s.9-10.
Hrnčíř František : Josef Renner – Podolský. Komenský, 20, 1892, č.30, s.478.
Josef Renner – Podolský. ZS,8,1934-1935, č.4, s.63.
Pazdera Jiří : 140 let od narození Josefa Rennera Podolského. Výběr, 20, 1984, č.4,319.
Pazdera Jiří : Vodňanský rodák. Nn, 5.4.1984,s.5.
Smrž Václav : Josef Renner – Podolský. ZS,8,1934-1935,č.1,s.12-14.

Rošický :
obchodník, 1938.

Rošický Václav :
n. 1857 Sušice )
pseud. mj. Vodňanský, prof. učitel. ústavu v Brně, spis. pedag. Učebnic
Lit.: OSN, Vopravil, s.1135.
Pozn. : možná nar. ve Vodňanech, podle OSN zde studoval reálku, potom v Písku.

Rothbauer František :
hotelier - 1939 – rest. Na obci ( nám. čp.10-11 )

Rothbauer Vojtěch :
z.29.12.1932
starosta
Lit.: Životopis, Vn,I.,1934,č.5,s.11 – 12, s.13 foto.

Roubal Stanislav :
n. – z. 9.5.1937 Vodňany ( 46 let )
lékař, osvětový pracovník
Ordinace : Budějovická ul. čp.508
Lit.: Vn,IV.,1937,č.6,s.1-6.

Růzha ( Ruzha ) :
hudebník, strýc Váši Příhody

Růzha Jan :
učitel. Vn,1940,č.1,s.2.

Růzhová M.:
n. Vodňany - z. ? ( v USA ? )
pěvkyně
Lit.: Hankovec, s.285

Řehoř Karel :
27.12.1938 Vodňany - 24.4.2004 Vodňany
holič, divadelní ochotník, sportovní činitel,
Lit.: Plachta Zdeněk. A čas oponou trhnul. Vn, 2004, č.10, s.5

Řehoř Vojtěch :
r. 1939 přišel do Vodňan z České Lípy a otevřel si kadeřnictví.
Lit.: K.Ř.: 10 let kadeřnictví... Vn,12,2001,č.13,s.6.

Řepiš Václav :
1822 Vodňany – 19.6.1876 Fehanville ( Illinois, USA
Psal se také Revis, farář v Clevelandu USA.
Lit.: Hlas lidu, č.88, 1930.
Budivoj, č.87, 11.6,1865 (,,Český duchovní v Americe V.p.P. Václav Řepiš, rodák Vodňanský, odebral se na vyzvání nejd.p.arcibiskupa
St. Louiského v Americe a s dovolenín zdejšího p.biskupa k svým bratrům Čechům do St. Louisu v Americe. V p.P. Řepiš byl již dřív 14.let v Americe a sice v Cincinati a teprv od 2 let meškal opět jako kaplan ve své vlasti a svém rodném městě.“ )
Pozn. : narozen zřejmě jako Václav Pimperle, syn mlynáře Pavla z Mosteckého mlýna,čp. 315, roku 1850 Pimperlové změnili příjmení na Mostecký a Řepiš.

Řeřicha Jan :
25.5.1870 Sedlice u Blatné – 21.9.1936 Strakonice ( pohřben ve Vodňanech )
soudce
Lit.: Vn,1936,č.10,s.2.

Řídký Ferdinand :
aktér událostí 14.10.1918.

Řídký Josef :
21.8.1920 : zvolen městským tajemníkem.

Řídký Karel :
9.10.1896 Vodňany – 30.4.1960 Vodňany
módní závod. Vn,I.,1933, č.1, s.24.
Lit.. Malá vzpomínka. Vn,7,1996, č.17,s.5.

Řídký Karel :
obchod – mouka, obilí, cihlářské výrobky ( 1914 )

Řídký Václav :
Učitel, správce Živnostenské školy ve V. od r.1932.
Bibl.: Vn.,I.,1934,č.10,s.1. Vn,1940,č.2,s.2.

Řídký Vojtěch :
23.4.1865 Vodňany – 25.5.1941 ( v čp. 200/I. – matrika z. CČH Vodňany )
vrchní soudní oficiál, kulturní a sokolský činovník
manž. Marie, roz. Žahourová
Bibl.: Psal příspěvky do Vn z oblasti večejné činnosti a turistiky, propagátor turistiky,roku 1933 přeseda Odboru Čsl. turistů ve V. ( viz Vn,I.,1933,č.7,s.8. )
Krajem literární tradice. In : Vodňany 1336 – 1936, s.65 – 71.
Lit.: Vn,II,1935-36,č.5, s.3. 1941,č.7,s.4 ( foto )

Říha Adolf :
1933 : místopředseda Zpěváckého spolku. Vn.,I.,1933,č.2,s.11.

Říha Vojtěch :
veterinář, Vn.,I.,1933,č.2,s.11. 1940,č.9,s.5.

08.06.2008 17:03:23Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se