Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Rodáci a osobnosti O-P-Q

Opatrný Václav :
20.8. 1863 Záluží – 7.9.1933 Vodňany
Lékař, ve Vodňanech působil 42 let.
Lit.: Vn.,I.,1933,č.2,s.13.

Pakeš Theodor :
řezník, aktivní člen Sokola.
Lit.: Vn,1933,č.4,s.20.

Palacký František :
1798 Hodslavice – 1876 Praha
historik, bádal v městském archivu
Lit.: John Čestmír. Z minulosti pro budoucnost. Zs,15,1946-47,s.3-4.

Palda Lev Jan :
28.10.1847 Vodňany – 9.6.1913 Cedar Rapids USA.
novinář, pol. prac. v USA
Bibl.: Z minulých dob. Vzpomínky L.J. Paldy. Osvěta americká, Omaha, Neb., XI, č.7.,16.9.1903, s.6. ( také : č.39, 27.4.1904, s.6 )
Lit.: Almanach býv.král. města Vodňany. Vodňany,1914,s.
Hankovec, s.240
Házr Josef – Písecký : Vodňanský Slavín. Vodňany,1937,s.10-11.
Začiatky českej a slovenskej emigracie do USA. Bratislava 1970.

Palečková Anna :
ředitelka dívčí školy. Vn,I.,1933,č.2,s.10.

Parýzek František :
obchodník, potraviny, 1937.

Parýzek Václav :
n. 24.6.1925 Lenešice ( Louny ) - z.
Stavitel leteckých modelů, badatel v Víta Fučíka ( Vít Fučík, zvaný Kudlička. Vn,1994,č.17, s.6.
Lit.: -fug-. Letadlo z garáže. Vn,4,1993,č.10,s.3.

Pavelec :
lékař ve V. kolem r.1860

Pazdera Antonín :
18.1.1908 Kozly u Kostelce nad Labem - 16.10.1975 Vodňany
učitel, kulturní, osvětový a sportovní pracovník
Bibl.: přísp. V reg tisku, např. Zlatá stezka, VaV
Lit.: -er- : Méně známé vodňanské tváře. Vn, 2002, č.3, s. 4,9.
J.P. : Vzpomínka na regionálního pracovníka Antonína Pazderu.
Výběr,13,1976,č.2,s.125.

Pazdera Jiří :
5.6.1933 Sušice
kult. a muzejní prac., památkář, sportovní činitel, publ.
Bibl.: příspěvky v reg. tisku, např. Výběr, Vodňanské noviny, Vodňanský zpravodaj,Jihočeská pravda, Naše noviny ( Strakonice. ), atd.
Redakce výtvarných katalogů a další tiskoviny Městského muzea a galerie ve
Vodňanech v letech 1973 – 1993.
Vodňany. 650 let města 1336 – 1986. Vodňany, 1986. ( Spolu autor R. Berka )
Lit.: -mš-: K životnímu jubileu Jiřího Pazdery. Výběr,20,1983,č.3,s.217.

Pelikán Jan Evangelista :
1862 Chvaletice, okr. Písek – 26.12.1940 Vodňany
Pozn. : podle matriky zemřelých je datum narození 9.12.1862
učitel, vlast., prac., reg. hist., publ.
Lit.: Kunc,1970,s.153.

Penc Jan :
obchodník ( Vn,1940,č.1,s.4 )

Pencová Karla :
hudebnice, hrála na varhany

Perelesová Aloisie :
krupařství, Tyršova čp.268.

Peroutka Josef :
obchod s potravinami, pekař, nám.čp.23 ( 1914 )

Petrášek Jan :
řezník, otevřel obchod r.1927.

Pexider Josef :
městský zahradník. Vn.,I.,1933,č.2,s.9.

Pičman : viz také Pitschmann

Pičman František :
obchodník – galanterie, pletiva, 1914 ( zal. 1839 )

Pičman Josef :
14.2.1847 Vodňany – 18.9.1917 Linec.
dirigent, hudební skladatel.
Lit.: Hankovec, s.255
John Čestmír : Vodňanští v hudbě. Zs,9,1935-1936,č.9,s.
Josef Pičman. Otavan,2, 16.11.1917, s.8-9, s.146.

Pihlík Antonín :
řezník, obchod otevřen r.1927.

Pícha Bohumír :
aktér událostí 14.10.1918.

Pícha Josef :
obchodník, oděvný dům ( 1937 )

Pícha Josef František :
19.3.1889 Husinec – 17.1.1977 Praha
hudební sklad., pedag., varhaník, publ., v letech 1916 – 1928 působil ve Vodňanech, např. ve sboru CČH.
Bibl.: Vzpomínání o dr.K.Farském. Souvislosti našich životních. ( Přepis rukopisu vzpomínek J.F.Píchy uložené v Ústředním archivu a muzeu CČH ).
Lit.: Kunc,1979,s.123.Tomeš,II,570.
Pospíšil Jiří. Liturgická hudební tvorba v CČSH. ( Úvahy nad dílem bratra J.F.Píchy ). Blahoslav, s.109-111. Praha, 1995.

Pilka Josef :
16.8.1848 Střelské Hoštice - 19.7.1940 Písek
učitel, sbormistr a člen Zpěváckého spolku, r.1933 v Písku.
Lit.: Hankovec , s.257.
Vn,I.,1933,č.2,s.11. Vn,1940,č.8,s.3.

Plachta Stanislav st.:
Amatérský herec, např. Lidového divadla

Plachtová Jarmila :
Kulturní a osvětová pracovnice, ředitelka kulturního domu.
Bibl.: příspěvky ve Vn

Plíva Jan :
akademický malíř, maloval v okolí města
Vn,1941,č.7,s.8.

Podubský Václav :
3.5.1904 Bělušice u Kolína – 28.7.1970 Vodňany
Rybářský odb., prof. střední rybářské školy
Lit.: Berka – Ebelová,s.59-60.
-er- : Méně známé vodňanské tváře. Ing. Václav Podubský. Vn,12,2001,č.13,s.11.

Pokorný Josef :
n. 23.4.1932 Prusice
IAbsolvent VŠZemědělské v Brně. Celý život působil v rybářství Od roku 1982 pracoval ve VÚRH Vodňany. Vedl republikový šlechtitelský program v chovu kapra a pstruha. Do důchodu odešel v 1992.
Osobní sdělení pana Rudolfa Berky.
Lit.: Štědroňský Eduard : K sedmdesátinám Ing. Josefa Pokorného, CSc. Vn,15, 2004, č.8, s.5.

Polánský Ladislav :
hasič, Vn,1935,č.8,s.6.

Popela Antonín :
úředník elektrárny, jednatel Zpěváckého spolku.
Vn.,I.,1933,č.2,s.11.

Prajer Antonín :
učitel, správce muzea, 1926.
Lit.: Kronika města,II.,s.87.

Prajer Jan :
24.6.1900 Vodňany - 17.3.1977 Lažany ( poh. Praha - Třeboradice )
muzejní pracovník
r.1933 řídil rubriku Kulturní reportáž ve Vn., bydlel v Kroměříži. Vn.,I.,1933,č.4,s.9.
Bibl.: přísp, v reg. tisku,např.
Včera a dnes. Vodňany, Ant. Dvořák, 1947 nastr.
Lit.: Berka Rudolf. Jan Prajer, správce vodňanského muzea a glosátor starých Vodňan. Výběr,2007, č.4,s.373-376.

Princ Josef :
3.2.1878 Vodňany – 18.5.1937 Bechyně
zahradník
Lit.: Hankovec, s.265

Princ Otomar :
n. 1847 – z. 4.9.1912 ( 65 let )
Zakladatel zahradnictví ve Vodňanech, založil velkou zahradu na Jordáně.
Lit.: ND,XI,1932,č.1,s.10.

Princ Rudolf :
17.10.1902 Vodňany – 30.1.1964 Praha
operetní zpěvák, herec
Lit.: Hankovec, s.265-266.
Jungmann Soběslav : In : Vodňanská hudební zastavení. Vn, 2004, č.6, s.7.
Vn,1939,č.12,s.7.

Princ Vratislav :
amatérský herec
Lit.: -er-. Ochotnické divadlo jako dar lidem. Vn,17,2006,č.2,s.6.
Zborník František st.: Franta Čech a Vráťa Princ – divadelní vzpomínky.
Vn,7,1996,č.7,s.6.

Prokop František :
obchodník – koloniál, lahůdky, náměstí 1938.

Průcha Karel, pseud. K.A. Chrup :
23.10.1905 Malovičky, okr. Prachatice – z.?
spis. pro mládež, public .
Bibl.: Povídky z českých zpěvoher. 1940.
Kluk Pepík Fuk. Vodňany, 1941.
Lit.: ČLB,1964,s.268. Vopravil, s.1100.
Masák Jan : 85 let kulturního pracovníka Karla Průchy. Výběr,27,1990,2,158-159.
Vn,1940,č.10,s.4, č.12,s.7.

Příhoda Váša :
22.8.1900 Vodňany – 26.7.1960 Vídeň.
houslista, hudební skladatel, matka roz Růzhová z Vodňan
Lit.: Hankovec, s.270-271
Burdová Lidmila . Váša Příhoda. Dipl. práce, PF Č.B., 1970, 46 s. ( Kopie v MaG Vodňany )
(JK) : Houslista Váša Příhoda. Rudé právo, 22.8.1980,s.5.
(lk) : Hold geniu houslí. Lid. dem., 27.9.1982,s.5.
Louženský Jiří : Významné výročí. Vn,I.,1990,č.6,s.7.
Louženský Jiří : Mistr houslové lyriky i dramatu. Jp, 30.9.2000, Víkendové listy, s.3.
Louženský Jiří : Váša Příhoda. Vydáno u příležitosti 100.výročí jeho narození. Vodňany, Městské muzeum a galerie, 2000, 20 s.
Pazdera Jiří : K nedožitým osmdesátinám houslisty Váši Příhody. Výběr,17,1980,č.4,s.249.
Vratislavský Jan : Váša Příhoda. Praha,1970, 69 s.
Vratislavský Jan : Dědic slávy Ondříčkovy a Kubelíkovy. Lid. dem., 22.8.1980,s.5.
Žídek František : Čeští houslisté tří století. Praha,1982, 363 s.
Vn,1941,č.1,č.1, s.7, č.2,s.5, č.6,s.6.


08.06.2008 17:04:02Komentáře

2 komentářů:
  • 26.10. 15:02, Tomáš Tůma

    Tohle je supr

  • 28.07. 19:45, Alexandr Debnar

    Mezi vodňanskými osobnostmi chybí Antonín Pletka, tesař u vodňanského stavitele Pauleho a kapelník lidové Pletkovy kapely činné v širokém okolí Vodňan po několik generací, který bydlel v osobně postaveném domě v dnešní Švermově ulici č.415/II. Narodil se 29.7.1886 v Záboří u Protivína a zemřel tragicky, zabit splašeným kravským spřežením ve Vodňanech na Žižkově náměstí (28.7.1922) den před svými narozeninami, na křižovatce dnešních ulic A.Křížka, Tylovy, Staropoštovské, dr. Hajného a Kodádkovy, když se pokoušel potah zastavit, aby zachránil své děti sedící na žebřinovém voze. Jako tesař se podílel na stavbách četných krovů ve Vodňanech (např. na Husově sboru) a v okolí (např. Lhenice). Jeho Pletkova kapela (banda, Pletkovci, apod.) měla akční okruh od Vltavotýnska až po Purkarec. Rozdávala náladu při májích, pohřbech, svatbách, tanečních zábavách a j. v době, kdy lidé neměli po práci jiný zdroj zábavy. Místo jeho smrti není označeno a ostatky zemřelého nemají hrob. Byl zničen na starém hřbitově za Domovem důchodců. Literatura: Alexandr Debnar: Před devadesáti lety tragicky zahynul ve Vodňanech lidový kapelník Antonín Pletka. Zpravodaj města Vodňany, srpen 2012, s.11.


přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se