Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Rodáci a osobnosti M-N

Mach Josef :
n.13.2.1920 asi Vodňany – z. ?
řezník a uzenář, sportovní činitel ve fotbale
Lit.: Řehoř K. Memoriál Josefa Macha. Vn,3,1992,č.14,s.6.

Majer Antonín :
12.6.1826 Vodňany – 27.12.1880 Plzeň
pedagog, fyzik, odb. spis.
Lit.: Hankovec, s.198-199. Házr – Písecký : Vodňanský Slavín, s.8-9.
Vopravil, s.932 ( chybný tvar Mayer Antonín )
Padesáté výročí smrti rodáka – vlastence. Náš domov,9,1930,č.4,s.2-3.
Pazdera Jiří : 100 let od úmrtí PhDr. Antonína Majera. Výběr,17,1980,4,s.265.
Pazdera Jiří : 100 let od úmrtí PhDr. Antonína Majera. Vz,1980,č.6, nestr.
-vpch- : Vodňany. Antonín Majer, český národohospodář a spisovatel.
Výběr,8,1971,č.2,s.107-108.
-vpch-: 150 let od narození PhDr. Antonína Majera. Výběr,13,1976,č.3,s.207.
-vpch - : PhDr. Antonín Majer. Výběr, 13,1976,4,284.
Staněk Václav : Jak byly pořízeny pamětní desky. Zs,9,1935-1936,č.9,s.183-186.

Majer Václav Alois :
( pseud. Alois Klášterský, A.V.Máj, P. Alois od sv. Benedikta Václav )
12.9.1856 Vodňany – 1932 Lnáře ( Hankovec : 27.12.1932 )
katol. kněz, nábož. a hist. publ., překl. z latiny
Bibl. : Regule sv. otce Augustina.
Dějiny osady Lnářské. Blatná,1923.
Odborné publikace o včelařství a přísp. v čas. Blahozvěst, Čech, Katolík, Moravská věda.
Lit. : Hankovec, s.199 – 200. Házr – Písecký, s.21 - 22. Vopravil, s.905.
Mokrý Theodor : K jubileu spisovatele P. Aloise Majera. Otavan,13,1931,
č.11-12,s.154-155.

Mandelíček Josef :
Knihař : Vn,1941,č.11,s.5.

Mareš Jan :
7.1.1923 Štěpánovice u Třeboně – 14.6.1985 Vodňany
rybářský odb., prof. na rybářské škole
Lit.: Berka – Ebelová,s.54.
-er-: Méně známé vodňanské tváře, ing. Jan Mareš. Vn,13,2002, č.6, s.3.
Kdy zemřeli ( 1980 – 1985 ), s.199 : z. Praha

Marradas Baltazar hrabě ze Salentu :
asi 1560 Valencia – 12.8.1638 Praha
Lit.: Encyklopedie Českých Budějovic, s.252.
Markus Antonín : Výročí Marradasovo. Tradice, 1938, č.8, s.49 – 51.
Mostecký Václav : Hrabě Marradas a Vodňany. Zs,12,1938-1939, č.2,s.24-26.
č.3,s.41-43.
Forbelský Josef : Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17.století. Praha, Vyšehrad, 716 s.

Martan Erhart :
důchodní, tchán Fr.Heritese

Martanová Milada :
1875 Vodňany – 1962 Vodňany.
Švagrová Františka Heritese, styky s různými kult. osobnostmi, viz
Literární pozůstalost. Literární arch Památníku národního písemnictví v Praze,1975, 7 s.

Martens Robert :
1858 Písek – 12.1.1924 Vodňany ( pohřben zřejmě v Písku )
hudební skladatel, dirigent, sbormistr, ředitel kůru, působil v Písku, Blatné, Vodňanech.
Lit.: Nekrolog. Otavan,8,1924,č.1-2, s.21-22.
Kronika města,I., s.163.
Samšuk Zdeněk : Dobře utajený písecký muzikant. In : Písecké postřehy, 3/1
( 1994 ), s.5.

Martincová Vladimíra :
1.7.1896 Vodňany roz. Jilýová – březen1990 Vodňany.
učitelka, osvětová a kulturní pracovnice, aktivita v Červeném kříži, loutkáři, Černé hodinky pro důchodce, vítání občánků atd.
Bibl.: přísp. V čas.Zlatá stezka
Lit.: jl. Vzpomínka na milou paní. Vn,I.,1990,č.1,s.5.

Masaryk T.G.:
1850 Hodonín – 1937 Lány
president ve V. Viz Kronika města,I.,s.182.
Úmrtí. Vn,1937,č.10,s.1-4.

Mašek Ferdinand :
30.5.1859 Vodňany – 7.9.1938 Vodňany
1927 : zvolen starostou města
Lit.: Vn.,5.,1938,č.10,s.1-3. 1938,č.10,s.1.
Almanach Král. město Vodňany, s.

Matouš Jan :
z.4.10.1933 ( 87 let ) ( Vn,1,1933,č.3,s.15 )
krejčí

Mayer Antonín :n.1.2.1880 Trhanov
od 15.5.1919 do 1.1.1920 městský tajemník,

Mayer František :
n. - z.2.8.2001 Vodňany
Bibl. : Vzpomínky Františka Mayera mlynáře z Vodňan.
In. : Louženský Jiří – Reitinger František : Z jihočeských mlýnů. České Budějovice, Jihočeské muzeum, 1985,s.39-50.
Lit.: Louženský Jiří : Vzpomínky Františka Mayera. VN,2001, č.17, s.9.

Mayer Karel :
23.4.1912 Vodňany – 11.8.1939 Vodňany 118/II.
přírodovědec, entomolog, odb. spis.asistent Masarykovy university v Brně.
Bibl.: příspěvky viz Ročenka vlastivědné společnosti jihočeské za rok 1929 v Českých Budějovicích.
Lit.: Hankovec, s,213-214.
Vn,II.,1936,č.6,s.8. 1939,č.9,s.2,9.

Melchers Karel :
9.4.1842 Domažlice – 3.10.1889 Doubravka u Týna Vlt .
JUDr., zemský poslanec,působil ve Bosňanech.
Bibl. : Teplý Fr. : Památní muži narození nebo zemřelí v
dioecesi českobudějovické. Hlas lidu, 24, č.84, 24.7.1930.

Merten Miroslav,
n. 30.9.1945 Příbram
rybářský odb. a pedagog, odb. publ.
Lit.: Kdo je kdo,I.,s.603-604.

Michl Jaroslav :
odb. učitel, autor přísp. ve Zs, r.1934 zaří přeložen do Písku. Vn.,I.,1934,č.14, s.11.

Mokrý Antonín :
n.Netolice – z.Vodňany
notář, zemský poslanec. V roce 1848 členem vlasteneckých spolků, např. Svornosti, Slovanské lípy atd. a kandidoval za poslance do říšského sněmu za kraj prachaticko – vodňanský. Roku 1850 působil v Třeboni
jako adjunk okr. soudu, dne 2.2.1849 se oženil s Marií, pozůstalou dcerou po Františkovi Pávkovi, měšťanu a hostinském v Lišově čp. 139 a Marie, roz. Bendíkové z Lišova.
Lit..: Berka Rudolf : Vodňanští Mokří. RR, 2006, č.4, s.5-7.
Mokrý Theodor : Z pamětí poslance za město Vodňany, Netolice, Prachatice a Strakonice na ústavodárném sněmu říšském ve Vídni a Kroměříži. Otavan,6,1921,1-2, s.6-10. ( Antonín Mokrý )

Mokrý Antonín ml.:
31.5.1855 Vodňany - 18.9.1925 Praha
právník, odb. publ.
Bibl.: Vodňanské vzpomínky. In: Vn,2007, č.5-6, s.6.
Lit.: Házr – Písecký : Vodňanský Slavín, s.17-19.
Dr. Antonín Mokrý. Otavan,9, 6.2.1926, č.7-9,s.120-121.

Mokrý Otokar :
25.5.1854 Č.Budějovice – 1.1.1899 Vodňany
básník, překl. z polštiny, notář ve Vodňanech
Bibl. : Jihočeské melodie. Praha, Grégr a Dattel, 1880.
Na Dívčím kameni. Báseň. Praha, Grégr a Valečka, 1885.
Povídky a drobné kresby. Praha, Otto, 1886.
Lit.: Blümlová, s. 134-137. Cífka,1972,I.,s.43. Lex. 3/I.,s.312-313. Vopravil, s.959.
Dráždil St. : Listy oddaného přátelství a lásky. ZS,17,1948-49,č.5-6,s.74-77.
H. : Otakar Mokrý. Otavan,12,1929,č.3-4,s.53
Jubileum O.M. Otavan,5,1920,s.14.
Jubileum O.Mokrého. Otavan,5,1920,s.14.
Krpatová Božena : Otakar Mokrý. Dipl. práce, Pedag. fak Jih un. Č. Budějovice,
1972,55 s.
Majer Alois : Otakar Mokrý. K třicátému výročí jeho smrti.
Otavan,12,28.2.1929,č.2s.18-20.
Mokrý Theodor : Julius Zeyer a Otakar Mokrý.
Otavan,9,30.3.1926,č.10-12,s.157-161.
-om- : Jubileum Otakara Mokrého ( 1854 – 1899. ) Otavan,5,1920,č.1-2,s.14.
Památník spisovateli Otakaru Mokrému. Otavan,4,1919,č.3-4,s.50.
Pazdera Jiří : Vzpomeňme 130. výročí narození básníka Otakara Mokrého.
Vz, 1984, č.1, s.14.
Pazdera Jiří : 130.výročí narození básníka Otakara Mokrého. Výběr,20, 1984,4,314-315.
Staněk Václav : Jak byly pořízemy pamětní desky. Zs,9,1935-1936, č.9,s.183-186.
V.B. : Hrob rodiny Mokrých. Výběr,11,1974,č.4,s.284.
Vzpomínáme básníka Otakara Mokrého. Nn,31.5.1984,s.5.

Mokrý Theodor :
1.7.1957 Vodňany – 11.8.1945 Písek
lesnický a rybářský odb, autor vzpomínek a odb. spis.
Bibl. : Hospodářství rybniční. Písek, 1935 352 s. ( Rec. : Ls.: Otavan,14,1935, č.8-10,s.151-152. )
Jihočeské rybníky. Praha,1931, 16 s. ( Rec. : Otavan,13,1931,č.9-10,s.149-150. )
Moji předkové v Netolicích. Čas. rod. spol., 13,1941,s.25-27.
Nezapomenutelné dojmy zlatého mládí 1857 – 1877.Vodňany,1937,79 s. ( Zvl. otisk z VN, 4-5,1937-38,č.1-11. )
Z pamětí poslance za město Vodňany, Netolice, Prachatice a Strakonice na ústavodárném sněmu říšském ve Vídni a Kroměříži.Otavan,6,1921,s.6-10. ( Pozn. : otec Antonín Mokrý )
Zlatonosná hornina lesní oblasti velkostatku Kasejovického a Lnářského v okr.
Blatenském. Otavan,9,1925,č.4-6,s.51-59, 1926,č.10-12, s.164.
Lit.: Berka – Ebelová, s.55-56. Hankovec, s.218-219. Vopravil, s.959.
Házr Josef – Písecký : Inž.Dr. Theodor Mokrý. ZS,10,1936-1937,č.10,s.165.
J.H.P. : Dr.tech.h.c.Ing. Theodor Mokrý. Vn,9, 1942,č.7,s.3-5.
Kokeš Otakar : Ing.dr.Theodor Mokrý, život a dílo.Vodňany, Měst.muz. a gal., 1978, 32 s.
Kokeš Otakar : Ing.Dr.h.c. Theodor Mokrý. ( K 120. výročí předního českého lesníka.) Vpzm,17,Praha,1978,s.9-32.
Vrch. lesní rada Ing. Theodor Mokrý. Otavan,10,1927,č.11-12,s.164.
Šonka Jan : Z osudů J. Šusty a T. Mokrého. Výběr,17,1980,č.4,s.235-236.
Vodňany uctily svého rodáka. Vn, 2000, č.10, s.4.
-vpch - : Ing. Dr. tech. Theodor Mokrý. Výběr,17,1980,3,199-200.
Vodňansko,I.,1945,č.10,s.1.

Morávek Vladimír :
lékař, praxe od 5.6.1937 v ordinaci po MUDr. Roubalovi.

Moser ( Mosser ) Josef :
r.1874 první předseda Průmyslového vzájemně se podporujícího spolku, stavitel.
Lit.: Vn,I.,1934,č.14,s.1.

Mostecký Haštal :
26.3.1860 Vodňany – 11.5.1930 Vodňany.
Osvětový pracovník, učitel, kronikář města, správce městského muzea
Bibl. : přísp. v reg. tisku, např. Zlatá stezka, Náš domov, Almanach král. město Vodňany, atd.
Lit.: Hankovec, s.220
John Čestmír : Haštal Mostecký. Zs,3,1929-1930,č.10,s.191-192.
Pazdera Jiří : Haštal Mostecký a vodňanské muzeum. Výběr,17,1980,4,266.

Mostecký Václav :
Děkan ve Vodňanech
Bibl.: Osudy kaple sv. Vojtěcha, blíže král. města Vodňan.
České Budějovice.1880, 23 s.

Mostecký Václav :
28.9.1885 Vodňany - 23.11.1962 Kardašova Řečice
Historik, publicista, střed. prof. a reg. politik v J.Hradci
Bibl.: Bibl.: Dějiny býv. král. města Vodňan. Praha, 1940, I-III.
Pozn.: bibl. viz Pletzer.
Lit.: Hankovec, s.221-222,
Házr – Písecký : Vodňanský Slavín, s.22-24.
J.H.P. : Dr. Václav Mostecký. Zs,9,1935-1936,č.3,s.47-48.
Louženský Jiří : Výročí Dr. Václava Mosteckého.
Výběr,39,2002,č.4,s.356-357.
Mráz Zdeněk : K stému výročí narození PhDr. Václava Mosteckého.
Výběr,¨ 22,1985,4,307-308.
Muk Jan : 70 let historika Vodňan prof. PhDr. Václava Mosteckého. JSH, 24,1955,č.3,s.106-108.
Pazdera Jiří : Vzpomínka na dr. Václava Mosteckého, historika města Vodňan.
Výběr,1920,1981,č.1,s.54.
Pazdera Jiří : Vzpomínka na historika Vodňan. Nn,25.11.1982,č.46,s.1.
Pletzer Karel : Dr. Václav Mostecký, historiograf města Vodňan.
Vodňany a Vodňansko,1992,s.2-11.

Motl František :
n.1919 Vodňanské Svobodné Hory
amatérský malíř
Lit.: Hankovec, s.222.

Nápravník Josef,
6.4.1893 Humpolec - 9.4.1970 Prachatice
střed. prof. ve Vodňanech, Písku a Prachaticích, básník
Bibl. : Kniha sonetů.
Balada o jednom básníkovi.
Město pod Libínem.
Pozn.: podle Wernische se zabýval také historií Prachaticka, Vodňanska a Humpolecka.
Lit.: Kunc,1970,s.139. Lex. 3/I.,s.402. Wernisch, 2005, s.386.
Mráz Zdeněk : K nedožitým 95. narozeninám básníka Josefa Nápravníka.
Výběr,24,1987,4,41-42.

Navrátil Jan :
zemřel 22.11.1937 ( 47 let )
lékárník

Nekola Josef :
Hudebník, na konci čtyřicátých let působil v souboru hrajícího na historické smyčcové nástroje Pro arte antiqua, potom působil v Plzni, v důchodu se přestěhoval ke své sestře Bělohlávkové v Říční ulici, kde se oba stýkali s Janem Zrzavým (viz ). Ve Vodňanech se Josef Nekola aktivně zapojil do kulturního života.

Netušil Václav :
31.5.1909 Vodňany – 1.4.1981 Praha
publicista, překladatel ( Verne ), nakladatelský pracovník
Lit.: Hankovec, s.229.

Neubauer Jan :
29.5.1813 Vodňany – 23.3.1887 Vídeň.
právník, odb. publ.
Lit.: Hankovec, s.229.
Přech Václav : Krajané takřka zapomenutí. Nn,38, 19.5.1983,s.3.
-vpch- : Český právník Jan Neubauer ( 1813 – 1887 ).
Výběr,14,1977,č.1,s.56.

Neukam Jan :
n. 9.12.1909 Vodňany - z.10.9.1934 asi České Budějovice ( pohřben ve Vodňanech )
předseda studentského spolku Kampanus
Lit.: Vn, I.,1934, č.14,s.2.

Nikolau F.J.:
1914 obchodník – šicí stroje, velocipédy, gramofony,

Novák Alois :
10.12.1865 Ratibořské Hory, okr. Tábor – 16.12.1935 ( asi České Budějovice, pohřben ve Vodňanech )
učitel, ředitel dívčích škol ve V.
Lit.: Vn,II.,1935, č.12,s.1-2. Vn, III.,1936, č.1, s.2.

Novák František :
n. ? – z.31.8.1924 ( asi Prachatice )
učitel, kulturní pracovník, ředitel odv. dívčí školy Božena Němcová v Prachaticích. Učil také na měšťanské škole ve V.
Lit.: Okrašlovatel, 1924,č.5,s.4.

Novák Jaroslav :
pseud. Ferda, G.A. Javorinský, Helena Orlová, Jaroslav Blanický, J. Kavon.
22.4.1881 Vodňany - z. ?
bás., proz., publ., redakt.
Bibl. : Z knihy života. 1912.
Vírem vášní. Román. ( Rec. : Otavan,IV,1919,s.45. )¨
Ozvěna duše. ( Sbírka básní )
Přísp. v čas. Katolík ( USA ),Eva, Čech, Našinec, Nový domov ( USA ), Nový obzor, Pravda, Archa, atd. Pozn. : uveden jako moravský novinář a redaktor čas. Našinec.
Lit.: Hankovec, s.231 - 232
Házr – Písecký : Vodňanský Slavín, s.24.
Vopravil, s.1000.
Vn, 1.8.1937, s.1.

Novák Václav :
doplněk ke jménu A., asi Archibald nebo architekt, cestovatel a spis.
28.4.1895 Vodňany - 8.8.1979 Černošice u Prahy
Rec. knih : Cesta mládí. Viz Vn, 1933,č.6,s.21.
ND, č.10, 1929, s.5
ND,1930,č.3,s.6.
ND,1933,č.5,s.3, č.6,s.4.
Lit.: Hankovec, s.234-235. Lex. 3/I.,s.559-560.Vopravil, s.1002.
A.V.Novák : Náš domov,11,1933,č.5,s.3.
Louženský Jiří : Neúnavný cestavatel V.A.Novák. Muzejní noviny Šotek.
Městské muzeum a galerie ve Vodňanech, duben 1999, s.3.
Louženský Jiří : Cestovatel a publicista a Václav A. Novák.
Výběr,XLII.,2005,s.225-226.
Pazdera Jiří : Cestovatel Václav Archibald Novák. Nn,21.11.1985,s.5.


Cestovatel a publicista Václav A. Novák. ( Výběr, 2005 )

Před 110 lety ( 24.4.1895 ) se narodil ve Vodňanech Václav Novák, v letech před druhou světovou válkou cestovatel, nakladatel a velice plodný autor cestopisů a beletrie s exotickými náměty.
Otec Václav A. Nováka působil ve Vodňanech jako soudní zřízenec, po narození čtvrtého syna Václava tragicky zemřel a rodina žila v chudých poměrech. V dětském věku Václav vypomáhal v místní tiskárna Antonína Dvořáka. Nejprve zde pracoval jako poslíček a poletech zde také získal své první pracovní místo redaktora různých novin a časopisů, která v období před první světové válce vydávala tato lokální vodňanská tiskárna.
V roce 1912 opustil Václav A. Novák Vodňany a začal v Praze studovat na střední stavební škole. Z válečných důvodů však studia opustil, našel si přechodné zaměstnání a oženil se.
Po skončení války se v roce 1920 vydal i se svojí ženou a synem na několikaletou cestu světem. Přes Paříž nejprve odjeli do Spojených Států s cílem pokračovat dále na ostrovy Tahiti v Tichomoří. Zde žili půl roku. Václav A. Novák cestoval po ostrovech a poznával místní domorodnou kulturu. Na přání československé vlády se snažil zachránit památky z doby pobytu Miroslava Rostislava Štefanika, který si zde v roce 1911 zřídil observatoř a meteorologickou stanici k pozorování Halleyyovy komety. Na Tahiti byl také svědkem velmi namáhavého zrodu české kolonie, jejímž členem byl i Novákův krajan Václav Raba z Vodňan.
Následující stručný soupis literárního díla V. A. Nováka mapuje země, která tento cestovatel procestoval. Všechny knihy vydával ve vlastním nakladatelství v Černošicích u Prahy letech1927 – 1931.
Povídky z Tahiti. Tahitská manželství. Tropické noci. Přátelé z ostrovů Podvětrných. Globetroterovy zápisky. Tahiti, rajské ostrovy Jižních moří. Osvobození lásky. Amerika dnešní doby a minulé doby. Tři americké povídky. Když kvetly sakury. Povídky o gejšách. Japonské ženušky. Nani Sutra a jiné povídky z Malajska. Svody tropů. Dobrodružství na Sumatře. V Šanghaji za revoluce. Dívky z Annamu. Láska na palubě Amazonky. Indické povídky. Povídky z Ceylonu. Tajemná Indie. Ceylonem a Indií. Malajskem na Sumatru. V Japonsku. V Barmě. Číně a Indočíně. Návrat přes Sibiř. Japonské láska. Úsměvy Nipponu. Cesta čtyř.
Mimo tuto cestopisnou literaturu byl Václav A. Novák autorem biografického románu Cesta mládím, vydaném v roce 1933, ve kterém zachytil léta svého mládí v letech 1916 – 1919. Knihu Hlas rodné země situoval na Vodňansko.
Z angličtiny překládal cestopisy a prózy s cizokrajnou tematikou. K rodnému jménu Václav si také často přidával písmeno A – za kterým se zřejmě skrývá buď často uváděné druhé jméno Archibald nebo povolání architekt, i když takto zaměřenou školu nikdy nevystudoval.
Na konci třicátých let plánoval cestu do Afriky, ale jeho plány překazila válka. Po roce 1948 pracoval do penze u různých stavebních firem.
Na odpočinku žil u své dcery v Černošicích u Prahy, kde také zemřel 8.8.1979.

Novák Zdeněk :
n.Rakovník – z.Praha
s manželkou Marií čestný občan města Vodňan, zakladatel Nadace na podporu Městské galerie ve Vodňanech.
Lit.: VV,1997,č.12.


08.06.2008 17:06:59Komentáře

1 komentářů:
  • 03.04. 11:09, Milan Zidek

    Mam malou poznamku - V clanku uvadite, ze Theodor Mokry se narodil 1.7.1957 a zemrel 11.8.1945. To by znamenalo, ze se dozil veku -12 let. Melo to byt 1857, ze? :)


přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se