Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Rodáci a osobnosti H-CH-I-J

Hadáček Ferdinand :
26.5.1908 Vodňany – 21.4.1972 Plzeň
archivář, instruktor pro podnikové archivy, publ.
Lit. : Archiváři, s.202. Kunc,1972, s.63.

Hadáček Jaromír :
n.26.3.1908 Vodňany - z. 29.4.1989 Brno
chemik, prof. Mas. univ. Brno.
Lit.: Hankovec, s.89 – 90.

Hadáček Karel :
kulturní pracovník, předseda Zpěváckého spolku :
Lit.: Vn,II.,1935-36, zvl.číslo, s.9-10.

Hadáček Václav :
r.1874 zakladatel Průmyslového vzájemně se podporujícího spolku.
Lit.: Vn,I.,1934,č.14,s.1.

Haering Jan :
10.5.1818 Vodňany – 8.1.1901 Vodňany
Děti : Karolina, provd. Hanzlovská, n. 1858 - z. 22.12.1938 v Praze, pohř. ve V.
Vladimír : lékař, generál zdravotnictva,
Lit.: Hankovec, s.90
Daneš V. : Z korespondence zapomenutého. ( J.K. Tyl. ),Otavan,10, 20.12.1926, č.6-8.,s.83-86.
Herites František : Pan sekretář Haering. Vodňanská vzpomínka. Hlas národa, 1904. 23.10..č.293. Nedělní listy, s.2-4.
Louženský Jiří : Z korespondence FRantiška Heritese s Janem Haeringem.
VaV,4,1997, s.97-106.
Pletzer Karel : Dvojí zastavení J.K.Tyla ve Vodňanech. Vodňany,1956, 30 s.
Pletzer Karel : Korespondence J.K.Tyla s vodňanskými přáteli J. Haeringem a J. Řeřichou. JSH,25,1956,s.65-75,103-117. Zvl. otisk : Č. Budějovice,1956, 30 s.

Haering Vladimír :
n.1850 Vodňany - z.1900 Benešov
lékař, starosta města Benešova

Halík R.:
1935 : předseda Dělnické tělocvičné jednoty ve V. Vn,1935,č.2,s.11.

Hanus Vácslav :
n. ? Vodňany – z.19.2.1874 Vodňany
děkan ve Vodňanech v letech 1824 – 1874, často i na vlastní náklady nechal opravit, přestavět i nově postavit několik sakrálních památek, např. kapličky, kříže, kostel sv. Jana Křtitele, atd.
Bibl. : Nový hřbitov se špitálem ve Vodňanech.Budějovice,1864,14 s.
Lit.: Louženský Jiří. Děkanský kostel, s.22-24.

Hanuš Prokop Jiří :
1.6.1901 Praha – 1.8.1955.
V letech 1924 – 1945 působil jako pedagog na rybářské škole ve Vodňanech.
Lit. : Berka – Ebelová, s.22.

Házr Josef– Písecký, pův. jm. Josef Haser :
15.2.1869 Písek -5.3.1947 Protivín
učitel na školách např.ve Vodňanech a v Protivíně, reg. historik, beletrista
Bibl.: Kašpar Matyáš ze Sudetu. Vodňany, tisk. A.Dvořák, 1935.
Po stopách českých bratří. Vodňany, 1937.
Vodňanský Slavín. Vodňany, 1937, 42s.
Bavorovský Slavín. Bavorov, 1923, 14 s.
Rokoko a jiné verše. ( Rec.: Vn,1937,č.6,s.11 )
Lit.: Kunc,1945,I.,s.221. Kunc,1957,s.19.Lex., 2/I., s.126-127. Vopravil, s.620.
A.K. : Josef Házr Písecký. Výběr,19,1982, s.198-199.
F.K.: Bouře v zátiší. Výběr,V.,1968,č.1,s.71-72.
Hejný J.P.: Josef Házr – Písecký. Zs,15,1946-47,č.8,s.126-127.
-vpch-: Josef Házr – Písecký, spisovatel a ředitel měšťanských škol. Výběr,11,
1974, s.40-41.
Vn,1934,č.6,s.4. 1939,č.2,s.2.

Hergesel František :
8.3.1857 Vodňany – 25.1.1929 Praha
sochař
Lit.: Hankovec, s.99.

Hering Jan :
18.3.1918 Praha – z.?
Matka roz. Jůzková z Vodňan.
ilustrátor, knižní grafik, výstava v MaG Vodňany v únoru 1998. Významně se podílel na vzniku a provozu býv. památníku Julia Zeyera v Praze - Liboci ( vedl Ing. Oldřich Šmikmátor s manželkou MUDr. Hanou ).

Hering Josef :
n. 1915 - z. kol. r.1999 asi v Mnichově Hradišti
odb. lékař, vědecký mykolog, publicista, bratr Jana Heringa.

Herites František :
27.2.1851 Vodňany – 19.1.1929 Praha
lékárník, spisovatel
Bibl.: Vodňanské vzpomínky. Praha, Máj, 1905 ( 1941, 1958 ).
Maloměstské povídky.
Maloměstské humorestky.
Tajemství strýce Josefa.
Lit.: Hankovec, s.99- 100. Lex., 2/I., s.153-155.
Bílek Josef : 135 let od narození Františka Heritese. Výběr,23,1986, č.2,s.143.
František Herites. Inventář literární pozůstalosti uložené v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze. Praha, 1975, 112 s.
František Herites. ( Zemřel. ) Otavan,12,1929,č.2,s.28.
J. : Hrob Františka Heritese. Zs,4,1930-31,č.1,s.21.
Kolafová A. : 50 let od smrti Fr. Heritese. Výběr,16,1979,č.4,s.289.
Konvička Josef : Anemonky. Zs,15,1946-1947,č.4,s.52-53.
Louženský Jiří : Vzpomínka na léto. Vn,6,č.18, s.5. ( Dopis F.H. dceři Boženě, léto 1906 )
Louženský Jiří : Z korespondence Františka Heritese s Janem Haeringem.
VaV,4,1997, s.97-107.
Louženský Jiří : Dvě pocty Františku Heritesovi. VaV,4,1997,s.108-
Mostecký Haštal : František Herites. Zs,2,1928-1929,č.6,s.82-85.
Pamětní deska Fr. Heritesovi ve Vodňanech. Otavan,1926,č.10-12,s.166.
Pazdera Jiří : Přátelé Zeyer a Herites. Výběr,18,1981,č.1,s.50.
Pazdera Jiří : Fráňa Šrámek – vzpomínky vojáka z první svět. války. ( Dopis Fr. H. ).
Výběr,22,1985,č.1,s.65-66.
Stehlík Ladislav : Dvě krajanské tváře. Josef Holeček a Fr. Herites. Vodňany, Městské muzeum a galerie, 1979, 20 s.
Výročí Františka Heritese. Vn,7,1996,č.7,příl.
Z cesty Fr. Heritese za oceán. Zs,10,1936-37,č.1,s.13.
Zv. : Sedmdesáté páté narozeniny Fr. Heritese. Otavan,9,1926,č.10-12,s.162.

Odhalení pamětní desky v roce 1926. Kronika města,II, s.103.
Uvítání ve V. Kronika města,II, s.165 ( 1927 )
Návštěva v jeho domě. Vn,1934, č.5, s.2. Vn,1935,č.8,s.2.
Heritesův večer, Vn., 1941,č.5,s.5.

Životopisná data Františka Heritese :

1851 ( 27.2. ) : narozen v domě čp.1 na vodňanském náměstí, syn Antonína C. Heritese, lékárníka a purkmistra ve Vodňanech, a Anny, dcery Emanuela Sehnala, lékárníka v Netolicích a Antonie roz. Sekouškové za Strakonic.
1862 : zahájení studia na c.k. gymnáziu v Písku, studium nedokončil.
1866 : zahájil tříletou praxi v lékárně svého otce.
1869 : poprvé veřejně publikoval, významně se podílel na přípravě
básnického almanachu Anemonky.
1870 – 1871 studoval farmacii v Praze
1871 : zemřela matka Anna Heritesová
1871 : byl jedním ze zakladatelů ,,Spolku lékárníků českých“ a zasedal
v prvním jeho výboru.
1871 : začal otiskovat své literární práce ve Světozoru
1872 : tiskem vyšel almanach Anemonky
1872 : dokončil studium farmacie na universitě ve Štýrském Hradci
( Rakousko – Gratz ), zde krátce působil jako praktikant v lékárně
J.E.Riedla ( od 15.9.1872 do 15.2.1873 ).
1873 : praxe v lékárně J.Seicherta v Rožnově pod Radhoštěm
( od 1.5. do 20.8. ), v závěru srpna podnikl s Otakarem Mokrým a
Josefem Holečkem několika denní cestu na severozápadní Slovensko
( Trenčín, Žilina, Liptovský Mikoláš, Tatry ).
1874 : Praxe v lékárně svého otce ( do 21.8.1874 ), otiskl několik prací
v Lumíru, např. arabesku Rhododendrom
1874 : praxe v lékárně v Netolicích u svého bratra Jana a jeho nástupce
J.Šimana ( do 31.12.1875 ).
1875 : otiskoval své práce v Národních listech, několik měsíců pobýval
v Itálii.
1876 : lékárnické praxe v Praze ( lékárník J.B.Frangner ) a ve Vodňanech.
1879 : otiskl několik prací v Květech
1880 : vydal soubor povídek Arabesky a kresby, I. díl., navázal písemný
styk s Julie Zeyerem.
1880 ( 30.6. ) : oženil se Marií r. Martanovou ( 1857 Strakonice – 1932
Praha ), dcery vodňanského berního Erharda Martana a Josefy roz.
Jakoubé.
1880 ( 27.9.1880 ) : zemřel bratr Karel
1881 (23.3.) : narození dcery Marie, později houslové virtuosky, provd.
Kohnové v USA ( z.13.7.1970 Bay City ).
1882 : vydal knihu povídek z Mého herbáře.
1883 : vydal knihy : Za dědictvím. Arabesky a kresby, II. díl.
1883 ( 14.3.) : narození dcery Boženy, pozdější prof. jazyků a editorky jeho
literárního díla ( z.11.12.1963 Vodňany ).
1883 : pobýval ve Slezsku ( náměti pro román Jan Přibyl ), vydal druhý díl
knihy Arabesky a kresby.
1883 : po smrti otce ( 18.10.) převzal rodinnou lékárnu.
1885 : nejmladší sestra Ema se provdala za lékárnického praktikanta
Simeona Skácela, jejich vnukem byl básník Jan Skácel.
1885 : s přítelem Otakarem Mokrým podnikl cestu do Istrie a Dalmácie.
1885 : vydal román Tajemství strýce Josefa a soubor povídek Psánu pod
čarou..
1885 – 1886 : vydal první a druhý díl povídek Maloměstské humoresky.
1886 : zorganizoval zhotovení a slavnostní odhalení ( 21.8. ) pamětní desky spisovatele a novináře Bohumila Havlasy ve Strunkovicích nad Blanicí. Při této příležitosti poprvé do Vodňan přijel Julius Zeyer.
1887 ( 10.4. ) : zemřel bratr Antonín, učitel v Protivíně, dne 19.5. zemřel
nejstarší z Františkových sourozenců, lékárník Jan Herites.
1887 : v polovině července se do Vodňan přistěhoval básník a spisovatel Julius Zeyer ( s různými přestávkami zde žil až do listopadu 1899 ). Jeho příchodem vznikl legendární vodňanský literární trojlístek ( Herites – Zeyer – Mokrý ).
1887 : vydal román Jan Přibyl. Vydal knihu Dvě povídky.
1888 : vydal soubor povídek Ze starých časů.
1890 ( 1.1. ) : z existenčních a zdravotních důvodů ukončil lékárnickou
živnost a lékárnu prodal. Vydal knihu s názvem Povídky.
1890 : na Národním divadle v Praze byla uvedena jeho hra Těžké stíny.
Stal se mimořádným členem České akademie.
1892 : vydal knihy : Drobná próza. Tři cesty. Bez chleba.
1892 : na následující čtyři roky byl zvolen starostou města Vodňan. Již předtím působil v různých společenských a veřejných funkcí, např. byl prvním náměstkem starosty a dlouholetým členem ve výborech různých spolků a korporací působících ve Vodňanech.
Především jeho zásluhou získalo město železniční spojení ( říjen 1993 ).
1893 : v červenci odjel i s rodinnou na několika měsíční pobyt do
Spojených Států ( do ledna 1894 )
1894 : vydal knihy : Všední zjevy. Dvě povídky z maloměstského života.
1895 : ( únor ) byl spoluorganizátorem Národopisné výstavy, např. s Mokrým, Zeyerem a učitelem Haštalem Mosteckým. Výstava byla základem muzejní a národopisné sbírky, která byla v roce 1905 instalována v nově založeném městském muzeu.
1895 : ještě funkci starosty města vyjednal regotizaci zdejšího děkanského kostela Narození P.Marie, kterou provedl významný plzeňský architekt Rudolf Stech. František Herites získal pro výtvarnou výzdobu interiéru a exteriéru chrámu svého přítele Mikoláše Alše.
1896 : na počátku roku se i s rodinou odstěhoval do Prahy a do Vodňan se jen vracel na krátkou dobu, převážně v letních měsících. Rodný dům čp.1 prodal v roce 1905.
1896 : převzal funkci redaktora Časopisu českého lékárnictva ( do konce
roku 1898 ). Vydal knihu Návštěvy.
1897 : vydal knihy : Měšťanská šlechta. Bůh v lidu. Návštěvy, Vrásky
duše.
1897 : od počátku listopadu se stal sekretářem Hlavního grémia lékárníků
král. českého a Českého lékárnického podporujícího spolku.
1898 : od počátku července zastával několik let retaxátora likvidace za léky
z účtů veřejných fondů. Vydal knihu povídek Na niti humoru.
1899 : podle výnosu ze 15.února byl pověřen kontrolou správných dodávek
a přiměřených cen léčiv pro c.k. všeobecnou nemocnici.
1900 : vydal knihu Vlny života.
1901 : byl zvolen řádným členem České akademie. Vydal knihu Nálady a
zátiší.
1902 : vydal knihu pro děti Pěkná hodinka.
1903 : až do roku 1914 redigoval časopis Máj a pracoval ve stejnojmenném
nakladatelství.
1904 : vydal knihu Vodňanské vzpomínky ( nakl. Máj ).
1905 : starší dcera Marie se provdala za průmyslníka Josefa E.Kohna a
následně žila v USA, kde zemřela v roce 1970.
1907 : vydal knihu Botanická pohádka.
1908 : od tohoto roku začaly vycházet v nakl. J.Otto Heritesovy sebrané
spisy.
1909 : vydal knihy Sklizeň podzimu. Křemen a hlína.
1910 : vydal knihu pro děti Román kapitána Hartise.
1913 : vydal knihy : Bratři Hartisovi. Amerika a jiné črty z cest.
1920 : vydal knihu povídek Pozlátko.
1925 : ve věku 74 let odešel do výslužby.
1926 : byla na jeho rodném domě odhalena pamětní deska a od města
dostal darem pozemek k postavení vily.
1929 ( 19.ledna ) zemřel v Praze a byl pochován ve Vodňanech.
Výběr z literatury o Františku Heritesovi

BERKA, Rudolf : Vodňany literární, výtvarné, hudební. Vodňany, Městské
muzeum a galerie, 2008, s,14-17.
ČEŠTÍ spisovatelé 19. století. Praha, Čs. spisovatel, 1971, s.62-63.
ČEŠTÍ spisovatelé 19. a počátku 20. století. Praha, Čs. spisovatel, 1982,
s.91-92.
HÁZR, Josef – Písecký : Vodňanský Slavín. Vodňany, 1937.
HERITESOVÁ, Božena : Ze zápisků spisovatele Františka Heritesa.
In : Zlatá stezka, 4,1930-1931,č.3,s.46-47.
HERITESOVÁ, Božena : Ze šťastných dob dětství. In : Zlatá stezka,
9,1935-1936,č.9,s.181-182.
KONRÁD, Josef D.: František Herites. In : Máj,9,1911,č.22, s.275 – 276.
KOTALÍK, Josef : Jižní Čechy v literatuře. České Budějovice, 1956,
s.20-23, 60-61.
KUNC, Jaroslav : Slovník soudobých českých spisovatelů. Krásné
písemnictví v letech 1918 – 1945. Praha, Orbis, 1945, díl I., s.225 – 228.
LEXIKON české literatury. Praha, Academia, 1993, 2/I., s.153-155.
LOUŽENSKÝ, Jiří : Z korespondence Františka Heritese s Janem Haeringem. In: Vodňany a Vodňansko, 4, 1997, 97-107.
LOUŽENSKÝ, Jiří : Dvě pocty Františku Heritesovi. In: Vodňany a Vodňansko, 4, 1997, s.108-111.
LOUŽENSKÝ, Jiří : Rodopisné podklady z archivu Městského muzea a galerie ve Vodňanech. Rod Františka Heritese. In : Rodopisná revue, 1999, č.4, s.16-19.
MIKUŠKOVIČOVÁ, Jiřina : František Herites. Malá regionální bibliografie. České Budějovice, Krajská knihovna, sv.11, 1971, nestr.
NOVÁK, J.V. – NOVÁK, Arne : Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. Brno, Atlantis, 1995. Čtvrté vydání.
PAVLÍČKOVÁ, Kamila : Vodňanská léta Františka Heritese. Vodňany, Městské muzeum a galerie, 2006, 124 s.
PAZDERA ,Jiří : Přátelé Zeyer a Herites. In: Výběr z prací členů Hist. klubu při JČM v Č.Budějovicích, 18,1981, č.1, s.50.
PLETZER, Karel : Jiráskova korespondence s Františkem Heritesem. In : Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Českých Budějovicích, 1952.
POLÁK, Josef : Z Nerudovy korespondence s Fr. Heritesem. In : Jih. sbor. hist., 31,1962, č.1-2, s.89-90.
PRAŽÁK, Albert : Herites a Vrchlický. In : Slovesná věda, 4,1951,č.1, s.35-37.
PŘÁTELÉ Zeyer – Herites. Vzájemná korespondence. Uspořádala Božena Heritesová. Praha, Fr. Topič, 1941, 179 s.
STEHLÍK. Ladislav : Doslov ke knize F.H. Vodňanské vzpomínky. Praha, Čs. spisovatel, 1958.
STEHLÍK, Ladislav : Mistr maloměstské povídky František Herites. In : Dvě krajanské tváře. Vodňany, Městské muzeum a galerie, 1979, s.5-11.
ŠŤASTNÝ, Radko : Čeští spisovatelé deseti století. Praha, SPN, 1974, s.73.
ŠTĚCH, Václav : František Herites. In : Zlatá Praha,18,1901,č.17,
s.203 – 204.
Vodňanské paměti a vzpomínky Františka Heritese. Editor : Jiří Louženský. Nakl. Tribun EU s.r.o. Brno, 2009, 398 s.
WAGNER, Jan : Literární pozůstalost Františka Heritese ( 1851 – 1929 ). Praha, Literární archiv PNP, 1975, 112 s.


Heritesová Božena :
14.3.1883 Vodňany – 11.12.1963 Vodňany
Mladší dcera F.H., studium na dívčím lyceu , před r.1939 působila jako profesorka na střední škole v Bratislavě, po r. 1945 krátce na prachatickém gymnáziu jako prof. ruštiny.
Starala se o zachování literární památky svého otce, např. vydání několika jeho knih ( Vodňanské vzpomínky 1941 a 1958, Tajemství strýce Josefa 1948 ). Jeho literární pozůstalost však rozdělila na dvě části : v Městském muzeu a galerii ve Vodňanech a v Památníku národního písemnictví v Praze. Tiskem uveřejnila několik vzpomínek ze svého života a ze života otce a jeho literárních přátel. Další větší část však zůstala v rukopise a je rovněž uložena v PNP Praha – pracoviště Staré Hrady u Libáně.
Bibl.: Přátelé Zeyer – Herites. Vzájemná korespondence. Praha,1941, 178 s.
Vzpomínka. Literární trojlístek. Zs,4,1930-31,č.1,s.5-9.
Ze šťastných dob dětství. In. : Vodňany svému jubileu 1336 – 1936.
Vodňany,1936, s.45-47.
Ze šťastných dob dětství. Zs,9,1935-36,č.9,s.181-182.
Ze zápisků spisovatele Frant. Heritese. Zs,4,1930-31,č.3,s.46-47.
Lit.: Božena Heritesová. Inventář písemné pozůstalosti. PNP Praha.
Louženský Jiří : Vzpomínka na středoškolskou profesorku Boženu Heritesovou. In : Výběr,XLV,2008,č.4,s.305-307.

Vzpomínka na prof. Boženu Heritesovou.

Na rok 2008 připadlo výročí narození i úmrtí prof. Boženy Heritesové. Narodila se 14.3.1883 jako druhá dcera vodňanského lékárníka a spisovatele Františka Heritese. Ve Vodňanech žila s rodiči a sestrou Marii do roku 1895. V tomto roce se František Herites i s rodinou odstěhoval do Prahy, zde Božena Heritesová několik let navštěvovala vynikající střední školu pro dívky Minerva. Po jejím dokončení a po studiu na Karlově universitě se stala profesorkou jazyků na středních školách v Praze a Bratislavě, kde mnoho let působila až do roku 1938. V tomto roce odešla do penze a usadila v rodných Vodňanech, v rodinné vilce na budějovickém předměstí. Zde se zaměřila na uspořádání velké písemné a literární pozůstalosti svého otce Františka Heritese, ve které se nacházelo několik stovek soukromých ( vesměs rodinných ) dopisů od otcovo rodičů, sourozenců, dětí a dalších příbuzných. Korespondence rovněž obsahovala velké množství dopisů a dopisnic od různých osobností české veřejného a kulturního života, včetně literátů, jako byl např. Otokar Mokrý, Josef, Holeček, Julius Zeyer, Alois Jirásek, Svatopluk Čech, Jaroslav Vrchlický a mnozí další. Z tohoto množství dopisů Božena Heritesová sestavila a vydala jen jediný soubor, a to vzájemnou korespondenci mezi jejím otcem a Juliem Zeyerem, vydanou v roce 1941, tedy ve výročním roce obou literátů ( Herites n.1851 a Zeyer n.1841 ).
Ještě před druhou světovou válkou se prof.Božena Heritesová snažila o kompletní vydání celého literárního díla svého otce. Za tímto účelem navázala kontakt s vodňanským rodákem a majitelem tehdy významného nakladatelství Aventinum Dr.Otokarem Štorchem – Marienem. Z celého projektu nakonec sešlo z důvodu velkého útlumu nakladatelské činnosti Aventina, které až v poválečných letech vydalo jediný Heritesův román, a to Tajemství strýce Josefa s ilustracemi Vojtěcha Kubašty.
Mimo tuto knihu pomohla prof.Božena Heritesová k vydání v reedici Vodňanských vzpomínek ( 1941, 1958 ), jenž František Herites poprvé vydal již v roce 1905 v nakladatelství Máj. Poslední třetí vydání ilustroval Jan Zrzavý, patřící do blízkého okruhu přátel prof. Boženy Heritesové a její tety Milady Martanové. U nich býval Jan Zrzavý pravidelným hostem v době svého vodňanského pobytu v letech 1941 – 1957.
Po druhé světové válce prof. Božena Heritesová několik let vyučovala ruský jazyk na prachatickém gymnáziu. Zemřela 11.12.1963 a byla pohřbena na Novém hřbitově ve Vodňanech. Jen malou část svých osobních vzpomínek a rodiče a přátelé, i na dobu svého vodňanského dětství, otiskla v různých místních tiscích. Daleko více jich však zůstalo v rukopise a jsou součástí její pozůstalosti uložené v Památníku národního písemnictví v Praze.

Heritesová Marie :
23.3.1881 Vodňany – 13.7.1970 Bay City USA.
provd. Kohnová : houslistka.
Lit.: Hankovec, s.100-101.
Vn.,IV.,1937,č.11,s.10.
Čs. hudební slovník.
Čestmír John : Vodňanští v hudbě. Zs,9,1935-1936,č.9,s.163-166.
Vodňany svému jubileu 1336 – 1936. Vodňany, 1936.
Jungmann Soběslav : Vodňanská hudební zastavení. Vn, 2004, č.4, s.5.

Heřman Jan :
3.12.1933 Praha – 13.11.1986 Praha
Hist., publ., archivář, prac. Státního židovského muzea v Praze.hebralista, judaista, odb. prac. Stát. židovského muzea, zabýval se dějinami českých židovských obcí, fotografoval židovské památky.
Jako student archivnictví byl ve druhé polovině padesátých let 20.stol. na praxi
ve vodňanském archivu. Na základě bádání napsal dvoudílnou práci o historii Vodňan.Rukopis je uložen v MaG Vodňany. V dalších letech se věnoval židovské tematice.
Bibl.: Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě. Praha, 1980, 104 s.
Přísp. v čas.: Čas. nár. muzea, ČSPS, Čs. čas. hist., Pražský sborník hist, Zápisky kat.dějin a archiv. studia.
Pražská židovská obec před vypovězením v roce 1541.
Pražské synagogy ( spol. s M.Vilímkovou )
Archivy židovských obcí z Čech a Moravy ( vyšlo v Judaica Bohemiae roč. VII. )
Staronová synagoga a starý židovský hřbitov.
Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě.
Lit.: Archiváři, s.220-221.
Kdy zemřeli ( 1986 – 1990 ), I., s.107.

Hessler Lambert :
6.9.1834 Vodňany – 13.5.1886 Písek
právník, městský představitel v Písku
Lit.: Hankovec, s.101

Hirsch Antonín :
n.3.1. 1912 Vodňany – z. ?
dramatik, autor komedií a loutkových her.
Bibl.: Krysař. Lout. hra. Praha, 1953.
Thalie a hasiči. Div. hra. Praha,1951.
Měla jsem tři syny. Rozhlasová hra. 1947.
Holoubek. Nejkrásněj holubička.
Lit.: ČLB,1963,s.300.

Hofmeister Arnošt st. :
n. ? - z.18.10.1918 Přelouč
notář, publ., kulturní prac.
manž. roz. Fridrichová z V., působil ve Vodňanech před 1. svět. válkou
Lit.: Jůza Bohumil : Otec a syn. Vn,V.,1938,č.9,s.5.

Hofmeister Arnošt ml. :
11.2.1911 Bělá pod Bezdězem – 11.8.1938 Vodňany
sportovec
Lit.: Vn,V.,1938,č.9,s.8. ( foto )

Höfnerová Maria, roz Žlábková, pseud.Lešetická :
17.2.1883 Velký Zdíkov - 1963 Č. Budějovice
spis. a básnířka
V roce 1937 působila ve Vodňanech jako ředitelka měšťanských škol dívčích.
Bibl.: přísp. v čas. Písecký obzor, Prácheňský kraj, Zlatá stezka, Jihoč. listy, Republikán. Redigovala Čas. čes. učitelek a Revui štastných lidí.
Lit.: Vn,4.,1937,č.9,s.9.
Lex. české lit., Praha, Acade,ia, 4/II, s.1868-69. Vopravil, s.646.
Kopáčová Helena : Marie Žlábková, mravně pobuřující ? In : Zlatá stezka
( Prachatice ) 7, 2000, s.175 - 199.
-vpch-: Spisovatelka Maria Höfnerová – 95 let od narození. Výběr,15,1978,č.1,s.54.
Mikuškovičová, 1969, s.125, 130 ( n. Č. Budějovice )

Holát Tomáš :
starosta od 17.7.1934. Vn,I.,1934,č.12,s.9.
Vn,1938,č.10,s.5.

Holý Václav :
n. 11.10.1924 Vodňany
lékař
Lit.: Hankovec, s.111.

Honner Jakub :
30.6.1895 Třebín ( České BUdějovice ) - 21.6.1966 Praha
spisovatel pro mládež, učitel, redaktor ( např. Zlaté stezky ve Vodňanech )
Lit.: Vn,1939,č.5,s.2. Lex. české lit., Academia Praha, 2/I., s.252-253.

Horák Ladislav :
n. 1939 – z. březen 1990 Vodňany ( 51 let )
stomatolog, amat. malíř. Výstava v MaG Vodňan březen - duben 1995.
Lit.: -er-: Výstava jako vzpomínka. Vn,6,1995,č.6,s.2.
-jv. Za dr.Horákem. Vn,I.,1990,č.1,s.5.

Horák Pavel :
žije pod jménem Van den Berg.
výtvarník, narozen kol. r.1935, od dětství jezdí do Vodňan, výstava v Mag Vodňany
3.12.1998 - 21.2.1999.

Horažďovský Rudolf :
12.4.1873 Vodňany – 7.7.1942 České Budějovice
lékař, asistent psychychiatrické kliniky v Praze, působil v Českých Budějovicích jako odborný lékař pro nemoci vnitřní a nervové se soukromou praxí
Lit.: Trnka Miloslav : Lístek z vodňanské bibliografie. Vn,11,2000,č.1,s.9.

Horka Eda :
1908 - 1975
amaterský herec a režisér
Lit.: -er-. Ochotnické divadlo jako dar lidem. Vn,17,2006,č.2,s.6.

Hrubý František :
1935 přeseda Sokola. Vn,1935,č.3,s.8.
Lit.: Vn,1939,č.7,s.2.

Hůda :
František : Staropoštovská ul. 166/II., obchod se slámou a senem.
Václav : tamtéž, obchod s uhlím.

Hudeček Miroslav – Hudečková Olga :
výtvarníci, často vystavovali ve V., u školy Bavorovská jejich plastika, od září 2007 čestní občané města

Husová Anna Regina :
22.9.1857 Chřešťovicích, okr. Písek – 16.4.1945 Písek
Učitelka v Protivíně a ve Vodňanech, ředitelka dívčí měšťanské školy v Písku, jednatelka spolku Světlá, sběratelka krojů a lidových písní. Spravovala krojovou expozici v píseckém muzeu.
Bibl.: autorka literatury pro mládež ( Z pohádkové říše, Pohádky z naší chaloupky ). Publ. např. v Otavanu z oblati prácheňského národopisu, např. o lidových krojích.
Bývalý kroj hochů a mužů na Písecku. ZS,13,1939-1940,č.8,s.117-119.
Národní kroj žen a dívek na Písecku. ZS,13,1939-1940,č.7,s.101-104.
Z mého pobytu ve Vodňanech. Otavan,9,30.3.1926,č.10-12,s.155-156.
Lit.: Kunc,1957,s.23. Lex. 2/I.,s.368. Písecká čítanka, III.,s.7. Vopravil, s.685.
Kolář Ondřej : Literární toulky Píseckem. Otavín, č.1, 2000, s.106.
-vpch- : Spisovatelka Anna Regina Husová. Výběr,14,1977.s-238.
Vn,1940,č.4,s.3.

Chytra František :
22.4.1911 Bohdaneč – 30.4.1979 Vodňany.
V letech 1953 – 1971 ředitel VURH Vodňany.
Lit.: Berka – Ebelová, s.33-34.

Idlbek Bohumil :
6.11.1896 Vodňany – 7.3.1973 Prachatice
železničář, kronikář Prachatic
Lit.: Mager Jan Antonín. Prachatické portréty. Bohumil Idlbek, první český kronikář. RR,,2008,č.3, s.25,
VS : Za Bohumilem Idlbekem. Výběr,10,1973,č.2,s.143.

Janeček Václav st.:
15.9.1907 Litomyšl – 17.5.1986 Vodňany
Rybářský odborník v oboru rybníčního hospodářství, pochází z rybářského rodu.
Abs. rybářské školy ve V., pracocník v různých rybářských provozech ( Litomyšl ), Státní výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Praha, VÚRH Vodňany ( 1953 – 1974 ).
Bibl.: publ. z oboru, autor učebnicových textů, v čas. Čs. rybnikářství, Práce VÚRH Vodňany, atd.
Lit.: Berka - Ebelová, s.35.
Kdy zemřeli ( 1986 – 1990 ), I., s.141.

Janeček Václav ml.:
n.1929 asi Litomyšl
Rybářský odb., vědecký prac. VÚRH Vodňany, odb. publ.
Lit.: Berka – Ebelová, s.35.

Jebavý Tomáš :
odb. učitel, v září 1934 přeložen z Písku.
Lit.: VN,I.,1934,č.2,s.14. Vn,I.,1934,č.14,s.11.

Jedlička Tomáš V. :
n. Vodňany 1865 – ( r.1935 žil v Řevnicích )
spisovatel, menšinový pracovník
Lit.: Vn.,II.,1936,č.1.,s.10.

Jelínek František :
8.12.1710: udělil Karel hrabě z Paarů uprázdněnou poštu cís. rychtáři Františku Jelínkovi.

Jelínek Hynek :
ředitel kůru 1860

Jelínek Rudolf :
29.3.1858 Vodňany – 6.6.1948 Jičín
hudebník
Lit. : Hankovec, s.140.
Jungmann Soběslav : Vodňanská hudební zastavení. Vn, 2004, č.3, s.7.
Jungmann Soběslav : Soběslavská hudební zastavení 6. In : Soběslavská hláska, 1996, č.6, s.10.

Jirásek Alois :
23.8.1851 Hronov - 12.3.1930 Praha
přítel Františka Heritese, kterého několikrát navštívil ve Vodňanech.
Lit.:
Alois Jirásek návštěvou ve Vodňanech. Zs,8,1934-35,č.1,s.17.
Herites František : Návštěva Jiráskova ve Vodňanech. Máj,11,1913,s.16.
Jubilejní vzpomínky. VII. Vodňany a Alois Jirásek. Náš domov,6,1928,č.7,s.2.
Kašparová R. : Alois Jirásek a jižní Čechy. České Budějovice, 1975.
Novotný Miloslav : Alois Jirásek a Prácheňsko. Otavan, III., 1918 – 1919, s.2-3, 30-32.
Novotný Miloslav : Husitství v díle Jiráskově. Otavan, III., 1918 – 191í, s.95-96.

Jirásek Svatopluk :
7.1.1909 Klatovy – 28.10.1993 Vodňany
právník, osvětový pracovník.Gabriela, roz. Gráfová :
Lit.: Suchý Václav. Jak ten čas letí. Vn,13,2002,č.9,s.3.

Jireš Leopold :
V roce 1845 ustanoven poštmistrem a úřadoval až do roku 1884.

Jireš Norbert :
Roku 1819 koupil od Františka svob. pána Simoniho dědičné právo na vodňanskou poštu.

Jireš Václav Josef :
byl majitelem pošty v letech 1789 – 1818.

John Čestmír :
21.10.1886 Písek – 11.9.1970 Písek
reg., hist. a spis., kult. prac. ve Vodňanech, např. správce městské muzea. Vynikající kreslíř památek např. Libějovice, Lomec. Otavan,7,1923,s.119,121.
Bibl.: Husitské revoluční hnutí na Písecku. ( Spolu aut. Věra Volfová. ) Písek, 1965.
Lit.: John Ctirad. Tatínkovy Vodňany. Městské muzeum a galerie Vodňany, 2008.
Votava Karel : Čestmír John - ,,pořadatel Zlaté stezky“. Výběr,23,1986,4,302-307.
-vpch-: Ředitel Čestmír John zemřel. Výběr,8,1971,č.1,s.41.

Joun Jan Alois :
20.4.1863 Vadkov – 19.8.1930 Tábor
učitel, reg. hist., kul. prac., publ.
Lit.: Starý Václav. K dějinám časopisu Zlatá stezka. VaV,1992, s.41-49.

Jungmeister Josef :
27.2.1880 Strakonice - 5.9.1934 Vodňany
Roku 1920 byl spoluzakladatelem továrny Blanica ( MIII 192 ) a majitel továrny v Bavorově.
Lit.: Vn,I.,1934,č.14,s.10., č.15,s.10.

Jůza Bohumil :
n.1876
redaktor, r.1903 vydával Vodňanské rozhledy, bydlel také ve V.
Bibl.: České řemeslnické názvosloví dřevařské. Vodňany, 1906, 45 s. Nakl.: Odborný čas. Dřevo ( tiskárna Popelka v Týně nad. Vlt. )
Lit.: Vn.,I.,1933, č.2,s.1.
Vn.,V.,1938, č.6, s.8 ( žije v Praze )
č.9,s.5

Jůzek František :
obchodník, nám. čp.3, 1914

Jůzek Jiří :
19.4.1897 Vodňany – z. asi 1989 Protivín
lid. básník
Lit.: Hankovec, s.146.

Jůzek Vladimír :
17.2.1925 Vodňany – 19.3.1980 Soběslav
houslista, hud. skladatel.
Lit.: Hankovec, s.146.
Jungmann Soběslav : Vodňanská hudební zastavení. Vn, 2004, č.7, s.

Jůzek Vojtěch :
člen Zpěváckého spolku
Lit.: Vn, 1933,2,s.11.

Jůzková – Manová Jitka :
26.9.1921 Vodňany – 11.2.1999 Plzeň
operní zpěvačka, působila v Plzni
Lit.: Hankovec, s.146.
Jungmann Soběslav : Vodňanská hudební zastavení. Vn, 2004, č.7, s.

08.06.2008 17:08:10Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se