Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Rodáci a osobnosti D-E-F-G

Danzer Viktor :
obchodník, galenterie

Dlabal Ivo :
lékař, v roce 1937 zahájil praxi v Nových obecních domech ( Budějovická ul. ),

Dlouhý Rudolf :
z.4.4.1941 ( 60 let )
obchodník

Dobias Ferdinand :
14.1.1874 Vodňany – 10.5.1944 Praha
právník, soudce
Lit.: Hankovec,s.66.

Dobromilicenus Johanes Alphiticus :
byl r. 1616 školním správcem ve Vodňanech ale nechal se vysvětit knězem a chtěl se stát farářem na Bílé Hůrce. Původně pocházel z Dobromilic na Moravě, roku 1615 se stal bakalářem a patřil mezi humanistické latinsky píšící básníky.
Lit.: Mostecký, I,s.362-3.

Doležal F.J.:
psal příspěvky do včelařské hlídky Vn., strojvůdce, r.1933 60 let. ( Vn,I.,1933,č.2,s.9 )

Dort Václav :
n. 6.12.1889 Vodňany - z.27.9.1938
krejčí, čp. 124/I., manž. Emilie r.Šátrová z V.,

Duda Antonín :
n. 1820 Blevice u Velvar – z. asi v Praze Král. Vinohrady
učitel ve Vodňanech, v Soběslavi ( učitelský ústav ), J. Hradci, včelařský odb.
Bibl.: přísp. v čas Škola a život, články o hospodářství a včelařství.
Čtení o včelách. 1874.
Lit.: OSN

Duda Ladislav :
31.3.1854 Vodňany – 28.8.1895 Praha Král. Vinohrady.
střed. prof, přírodovědec.
Bibl.: Podílel se na českém vydání a zpracování Brehmova IX. dílu Života zvířat, kde napsal kapitolu o hmyzu.
Lit.: Hankovec, s.69. Házr – Písecký : Vodňanský Slavín, s.16-17.
OSN. Zlatá Praha,XII,1895,s.514.
Blümlová Dagmar : Emto,olog Ladislav Duda pocházel z Vodňan. In : Mf dne, 16.10.2001, příl. Jižní Čechy dnes, s.4.

Duchek Matěj :
n. 1853 kde ? – 4.2.1936 asi Č. Budějovice
učitel, ředitel první dívčí školy
Lit.: Vn,II.,1936,č.3,s.3.

Dunovský Jan :
17.4.1836 Vodňany – 11.11.1912 Prachatice
operní zpěvák
Bibl. : Čestmír John : Vodňanští v hudbě.
Hankovec,s.69.

Dvořák Antonín st.:
28.8.1872 Benešov u Prahy – 16.5.1952 Vodňany
tiskař, nakladatel, osvět. prac., vydavatel Vodňanský novin v letech 1933 – 1942, a dalších tiskovin.

Dvořák Antonín ml.:
10.3.1905 Prachatice - 19.8.1984 Vodňany
Lit.:
Berka Rudolf - Dvořák Aleš : Dvořákova tiskárna - fenomén Vodňan první poloviny 20.století. MaG Vodňany, 2007, 39 s.
-er- : Ze zasunutých vzpomínek. O tiskaři Dvořákovi a obrazech malíře Krejsy. Vn,12,2001,č.6,s.7.
Dvořákova tiskárna ( fenomén Vodňan první poloviny 20. století. )
Vn,12,2001, č.16, s.6, č.17, s.10.
Životní jubileum Antonína Dvořáka. VN,9, 1.9.1942, č.9, s.4.
ND,1932,č.1,s.7.

Dvořák Bořivoj : rybářský odborník.
26.5.1896 Nová Dědina u Litovle – 29.8.1964 Vodňany.
Lit.: Berka – Ebelová, s.16-17.
Bílek Jan : Bořivoj Dvořák a Jarmila Glazarová. VaV,5,2002,s.151-155.
K stému výročí narození ing.dr.Bořivoje Dvořáka. Vn,7,1997,č.8, s.3.

Dvořák František :
amatérský malíř.
Lit.: VN,1940,č.12,s.3.

Dvořák Jan :
klempíř, Bavorovská 91/II.

Dvořák Jaroslav :
Beletristický příspěvek ve Vn, I.,1934,č.14, s.15.

Dyk Václav :
27.2.1912 Strakonice – 5.11.1995 Brno
odb. spis., parazitolog, ichtolog
Lit.: Hankovec,s.72-73
Bílek Josef : 75 let prof. Václava Dyka, DrSc. ( Strakonice 27.2.1912 )
Výběr,24,1987,č.1,s.50-51.
Štědronský Eduard – Pokorný Josef : Za profesorem MVDr.Václavem Dykem, DrSc. Vn,6,1995,č.21,s.7.
Tesařík J. – Svobodová Z. : Prof. MVDr. Václav Dyk, DrSc. sedmdesátiletý.
Bulletin. VÚRH Vodňany,18,1982,č.2,s.44-45.
Vn, 1991, č.21, s.7. Vn,3,č.2,s.2.

Dyková Iva :
n.20.12.1942 Vodňany
Bioložka, profesorka parazitologie na Biologické fak. v Č.Budějovicích.
Lit.: Hankovec,s.73-74.

Dyková Sylva :
10.12.1910 Přerov – 10.12.1990 Brno
ilustrátorka, od r.1940 spolupracovala s různými nakladatelstvími, během války žila ve Vodňanech, pracovala jako vědecká ilustrátorka, později jako vedoucí kabinetu pro názorné vyučující pomůcky na VŠ veterinární v Brně. Ilustrovala knihy o rybářství a rybách a skriptovou literaturu pro veterinářskou fakultu.
Např.: Hrst jordánských vzpomínek. Pstruhové voda. O rybnících a rybnikářích. České perly. Atlas československé ryby. Veterinární parazitoligie. Nemoci ryb. Naučný slovní zemědělský. Ilustrace také v časopisech : Rybářství, Čs. rybnikářství.
Lit.: Kdy zemřeli ( 1986- 1990 ), s.65-66.
Ing. arch. Sylva Dyková - narozena v Přerově 1911, zemřela v Brně 24.3.1998.
Vystudovala ČVUT v Brně, obor architektura, působila v letech 1964-67 na Vysoké škole veterinární v Brně, významně se svými kresbami podílela na vědecké a publikační činnosti svého manžela Prof. MVDr. Václava Dyka, DrSc.
( inf. Rudolf Berka )


Egert Jan :
19.3.1921 Praha - 18.7.2000 Praha
prof. na střední rybářské škole
Lit.: Berka R. Kdo byl kdo v českém a moravském rybářství.

Ehrlich :
kolem r.1892 založil továrnu na pletené zboží na Dobytčím trhu, kolem r.1900 vyhořela.

Ezechielides Vodňanský Lukáš :
byl synem Ezechiela Macra (?) Žlutického, který po bakalářské promoci 16.6.1558 a po pobytu v Ledči působil od roku 1559 ve Vodňanech, první dva roky jako správce školy, později jako obchodník, městský radní a starší literátského kůru.
Zemřel v roce 1568. V roce 1561 se oženil s Annou, dcerou kožešníka Melmuky. Jeho dva synové Lukáš a Matěj ( viz ) také studovali.
Syn Lukáš studoval v Jihlavě a počátkem zimního semestru 1583 byl zapsán na pražské akademii. Bakalářem se stal již 23.10.1583, mistrem 13.6.1584. Zprvu snad byl učitelem ve svém rodišti, odtud přešel jako správce školy do Klatov. Tam byl jeho žákem M. Jan Campanus. Roku 1586 se vzal učitelství, bohatě se oženil a stal se zdatným obchodník.
Od roku byl 1601 byl nepřetržitě klatovským primasem. Po roce 1620 přestoupil ke katolictví a v úřadě královského rychtáře spolu s Přibíkem Jeníškem z Újezda se přičinil o brzké provedení protireformace v Klatovech. Zemřel v roce 1626.
Lit.: Hankovec,s.75. Rukověť,II,117.

Ezechielides Matěj :
syn Ezechiela Macra Žlutického a bratr Lukáše Ezechielida.
Chodil do školy v Jihlavě a chtěl se také stát učitelem, ale na žádost ovdovělé matky se vrátil do Vodňan. Byl dobrým hudebníkem a zpěvákem a vypomáhal v tomto směru ve škole. Zemřel morem 18.10.1599 ve Vodňanech.
Lit.: Rukověť,II.,118.

Faltis František X. :
lékárník ve V. kolem r.1914.

Fencl Florián :
2.5.1879 Adamov u Českých Budějovic – 28.12.1951 Vodňany
katecheta, osvětový pracovník v oblasti kultury a ochrany přírody, vztahů mezi Čechy a Lužickými Srby, atd. Z této oblasi publikoval v reg. tisku.
Bibl.: Před svatbou a po svatbě. ( Strunkovice nad Bl., Putim ). Čl.,11,1902,s.299-300.
Lázně Libnič s okolím. Vodňany, nákl. vl., 1912.
Pověsti z libničských lesů. Čl.,22,1913,s.441-442.
Vzpomínka k tříletému jubileu vodňanského zlata. Náš domov,8, březen 1930,
č.4,s.4-5.
Pravěké pohřebiště v křepickém zlatodole. Náš domov,10, květen 1932, č.9,s.3-4.
Chrám Narození Panny Marie ve Vodňanech. Č. Budějovice,1935, 20 s.
Vodňany kdysi a dnes. Zs,9,1935-36,č.9,s.151-155.
Zajímavý křest před 70 roky ve Vodňanech. Hlas lidu,31, 1935 – 36, č.104.
Vodňany kdysi a dnes. In : Vodňany svému jubileu 1336 – 1936. Vodňany, 1936, s.11-15.
Vzpomínky k desátému výročí nálezu vodňanského zlata roku 1927. Praha,nedat, 16 s. ( Zvl. otisk z čas. Báňský svět 1937 )
Vodňanské zlato. Kronika o jeho objevu a hledání za první desetiletí 1927 – 1937.
České Budějovice, 1937, 23 s.
Vodňanské zlato. Jih. listy, 1937,č.55,56,57,59,61,63.
K záhadě křepického zlata. Zs, 12,1938-1939,č.5,s.73-76.
Julius Zeyer a Vodňany. České Budějovice,1941,63 s.
Lignitový důl Jaroslav v Újezdci. Vn, 9.1.1942, s.3.
Libějovické lázně sv. Máří Magdaleny u Chelčic s kaplí světice.Vn,9,1942,č.7-9.
Tajemství makovice kostelní věže v Chelčicích. Vn,9,1942,č.10-11,s.2-4.
Svatba v Lužici. Praha, Společnost přátel Lužice, 1947, 43 s.
Soumrak a svítání. Národní kronika Vodňan ( 1939 – 1945 ). Vodňany,1948, 304 s.
Lit.: A.P. : P. Florián Fencl sedmdesátníkem. Zs,17,1948-49,č.9-10,s.145.
Fröhlich Jiří : 95. let od narození P. Floriána Fencla.Výběr,11,1974,č.4,s.284.
Kotěšovec František : Morálka ve Vodňanech za druhé světové války.
VaV,5,2002,s.157-159.
Louženský Jiří : P. Florián Fencl. Vn,13, 2002, č.2, s.7-8.
Oslava Husovy památky ve vodňanském kostele. Otavan,III., 1918-1919, s.86.

Flajšhans Gustav :
n.18.6.1858 Vodňany -
aktivní člen Sokola
Lit.: Vn,V.,1938,č.6,s.3 ( Foto )

Flajšman Josef :
holič, dirigent Zpěváckého spolku. Vn,I.,1933,č.2,s.11.

Frejlach Karel :
10.2.1874 Dynín, okr. České Budějovice – 18.1.1935 Vodňany
děkan ve Vodňanech 1924 – 1935.
Lit.: 60 let zasloužilého vodňanského děkana vdp. Josefa Frejlacha. Vn,I.,1934, č.16,s.2.
Josef Frejlach. Vn,II., 1935-36, č.2, s.1-2.

Fridrich Václav :
továrna na stroje, slévárna železa a kovů. Vn,I.,1933,č.1,s.33.
slévárna uvedena v činnost 10.5.1905.

Fridrich V.J.:
obchodník, 1914, podle reklamy byl obchod založen roku 1866.

Frojda Josef :
1914 – továrna na cementové zboží.

Fryš Emanuel :
n.1.12.1890 Vodňany
důstojník, prof. vojenské školy
Lit.: Hankovec, s.82.

Gelastus : viz Vodňanský Gelastus Havel.

Galerinus ( Galerita ) Jan :
Syn Kašpara Galerina z Příbrami, bakalářem se stal v roce 1615.
Působil jako správce školy v Sušici ( 1615 – 16 ), pak v Hradci Králové, kde pobyl asi jeden rok. V lednu 1618 byl přijat za správce školy ve Slaném. Oženil se s Kateřinou, dcerou vodňanského měšťana Adama Koníka ( Hippia ) a tak se stal švagrem M. Samuela Martina. V červnu 1620 byl přijat do města přijat a koupil dům od Jana Hippiuse dům vedle radnice ( čp.15 ).
Po bitvě na Bílé hoře odešel do vyhnanství a hlásil se o svůj majetek, např. dne 6.5.1654 jako M. Galerin z Eichelperka, kdy majetek ve Vodňanech prodávali jeho příbuzní po manželce – urozený Adam Martinius z Dražova a manželka Václava Novodomského, vdova Anna po Danielu Hippiusovi.
Lit.: Mostecký, I., s. 391, II., s.27,28,76,107. Rukověť, II., s.181- 184.

Galli ( Havlíček ) Jiří :
děkan v Sušici, r. 1611 utekl před Pasovskými do Vodňan, odtud poslal svému příteli Victorínu Rhacacotomovi z Greifenberka vzpomínku na bouřlivé události v okolí Vodňan, ve které lituje toho, že hrad Helfenburk již nemůže ochránit sousední obce před nepřátelským vpádem.
Dalším přítelem Galliho byl Martin Mylius Vodňanský.
Lit.: Rhb,II.,s.187.

Georgines Matyáš :

rodák z Českého Brodu byl v letech 1614 – 1618 církevním správcem ve Vimperku, potom v Březnici. Po r. 1620 odešel do exilu, kde byl pomocníkem Samuela Martina v Pirně. Mimo jiné byl zřejmě autorem latinského spisu o požáru Vimperka v r.1617 a autorem neúplné básně, ve které zachytil tragické události kolem bělohorské porážky a následné válečné události. Pod vlivem z vlastních osobních prožitků pokládal autor konec světa za neodvratný a potom začne nové království na nebesích, protože : nikde není bezpečno, všude panuje věrolomnost a boj. Čechy trpí pohromami, města jsou pustušena ( Písek, Netolice, Vodňany, Volyně, Vimperk a Prachatice ), loupí se v kostelích, obírají mrtvoly vykopané z hrobů
Lit.: Rhb., II., s.210.

Gessius Lukáš Vodňanský :
roku 1609 žak tamnější školy, napsal blahopřání rektoru Janu Mitisovi : Novo hymenaeo, č.4.
Lit.: Rhb,II.,s. 214.

Gottwald Klement :
Dědice u Vyškova – 1953 Praha.
komunistický politik, jezdil do Vodňan.
Lit.: Sichinger J. : Klement Gottwald a Strakonicko. Nn,41,1986,č.38-46,s.5.

Gráf Emilián :
lékárník ve V. od 1.7.1938. V červnu roku 1938 se stal nájemcem lékárny, 2.5.1961 byl zatčen, odsouzen na 10 let a po 7 letech propuštěn, manželka byla odsouzena na 5 let. Do rodiny k nim chodil Jan Zrzavý. )
Lit.: Suchý Václav. Diamantová svatba manželů Gráfových. Vn,1999, č.11.

Gregora František :
9.1.1819 Netolice – 27.1.1887 Písek
hudební skladatel, pedagog
V letech 1849 – 1851 působil jako ředitel varhaního kůru ve Vodňanech.
Lit.: John Čestmír. Vodňanští v hudbě. In.: Vodňany svému jubileu 1336 - 1936, s.25.

z Greifenberka Vít Šprincle :
Roku 1572 císařský rychtář.

z Greifenberka Jiří Klaudián :
Roku 1572 primas a vzdělaný měšťan.

Grinvaldus ( Krinwaldus, Clinwart ) Jan :
rodák z Mělníka ale žák vodňanské školy v roce 1609 ( za školního správce Jana Mitise Pražského ). Jan Grynvald se stal bakalářem roku 1617 a mistrem 1619. Správcem vodňanské školy byl od srpna 1617 do dubna 1619. Potom odešel do Kutné Hory a do Mělníka, kde přijal místo písaře a zemřel již roku 1626. Patřil také do okruhu humanistických básníků.
Lit.: Rhb,II.,s.230.

Grünberger Vojtěch :
výroba likérů, zal. kolem r.1848, Husova třída, potom Lexa.

08.06.2008 17:09:33Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se