Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Bibliografie M - Ř

Matriky :

Louženský Jiří : Zajímavosti z matriky. Vn,7,1996,č.7,s.6.

Mosty :

Hrdlička Antonín : Nový most na řece Blanici u Vodňan. ZS,2,1928-29,č.2,s.29.
Louženský Jiří : Vodňanské zajímavosti. Mosty a můstky. Vz,1988, č.2, s.11-12.
Stavba mostu přes Blanici ve Vodňanech. Otavan, 11, 1928, č.4-5, s.78.
Z historie města. Stalo se před 50 lety. ( Most přes Blanici 1929. ) VZ, 1979, č.1, s.10.

Muzeum a galerie :

-er-. Překvapení v muzeu. Vn,4,1993,č.10,s.7.
Evakuace městského musea. Vn,5,1938,č.12, s.4-5.
Heritesova muzeum ve Vodňanech. Vodňany,1947, nestr.
J.: Městské muzeum ve Vodňanech. Zs,4,1930-31,č.1,s.20.
J.H. : Nad vodňanským muzeem. Vn,5,1938, č.12,s.2.
John Čestmír : Městské muzeum vodňanské. Zs,9,1935-1936,č.9,s.194-200.
John Čestmír : Městské muzeum vodňanské. In : Vodňany svému jubileu 1336 – 1936. Vodňany, 1936, s.71-83.
Jůzek Arnošt : Začátek městského muzea ve Vodňanech. Vn,2,1935,č.12,s.2.
Louženský Jiří : Jižní Čechy a Národopisná výstava českoslovanská v roce 1895.
Výběr,22,1985,4,s.278-281.
Louženský Jiří : Ještě kolem muzea. Vn,4,1993,č.10,s.7.
Louženský Jiří : Výročí městského muzea ve Vodňanech. Výběr,42,2005,č.4,s.255-258.
Městské muzeum ve Vodňanech. Zs,3,1929-30, č.10, s.197
Mostecký Haštal : K tisíciletí českého vévody. ( Památky v městském muzeu ).
Zs,3,1929-1930, č.1, s.1-3.
Mostecký Václav : Městské muzeum ve Vodňanech. Jihočeský kraj, 4,1913, s.32-34.
Muzeum ve Vodňanech. Náš domov,9,1930, č.1, s.2-3.
Pazdera Jiří : Výstavní sezóna městského muzea a galerie. Vz,1980, č.2, s.12.
Pazdera Jiří : Městské muzeum a galerie před sezónou. Vz, 1981, č.2, s.7.
Pazdera Jiří : Ohlédnutí za výstavní sezónou. Z městské galerie ve Vodňanech.
Nn, č.40, 22.10.1981, s.3.
Pazdera Jiří : Výstavní sezóna městského muzea a galerie. Vz,1984, č.l., s.6-7.
Pazdera Jiří : 15 galerie městského muza ve Vodňanech. Vodňany, 1984, 29 s.
Pazdera Jiří : začíná výstavní sezóna v galerii. Vz,1987, č.2, s.12.
Pazdera Jiří : Jaké výstavy letos uvidíme v galerii ? Vz,1988, č.2, s.15.
Pazdera Jiří – Vinklát Jiří : Vodňany v dokumentech a ve výtvarném umění. Katalog výstavy. Vodňany, nedat., nestr.
Schneider Evžen : Společensko vědní expozice muzeí a památníků Jihočeského kraje. BMJK,1974,č.1,s.141-146. ( Vodňany )
Síň odboje v městském muzeu vodňanském. Zs,9,1935-36, s.2, s.27-28.
Spolkový věstník. Museum po obnově. Náš domov, 9, 1930, č.2, s.5-6.
V muzeu ve Vodňanech je otevřena výstava Karla Kupky staršího. Rudé právo, 7.8.1974.
Velková Jitka : 100 let Městského muzea ve Vodňanech. VaV,6,2004, s.3-14.
Veselý Miloš : Městské vlastivědné muzeum ve Vodňanech v roce 1962. ZMJK,1962,č.3-4, s.63.
Veselý Miloš : Zpráva o činnosti Městské muzea ve Vodňanech za rok 1963.
ZMJK,1963,č.3-4, s.76-77.
Veselý Miloš : K vzniku vodňanské obrazové galerie. VaV, 1,1969, s.3-6.
Veselý Miloš : Městské muzeum. VaV,2,1970,s.11-12.
Vodňanská galerie před sezonou. Nn, 40, 25.4.1985, s.5.
Vodňany – rukopisy z knihovny M.Hlavla Gelasta Vodňanského. In : Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice. ( Red.: Marie Tošnerová. ) III., Archiv AV ČR Praha, 2001.
Waldhauser Jiří : Keltský šperk ve sbírkách vodňanského muzea. Výběr,28,1991,č.1,s.65-67.
Z činnosti naší galerie. Vz,1985,č.3, s.14.
Z muzea královského města Vodňan. Šumavské proudy, 1912, č.18.

Náměstí Svobody :

Chodura Radko : K problematice loubí jihočeských náměstí. JSH,1985,č.1,s.26-28.
Opravuje se dům spisovatele Heritese. Jp, 27.10.1960, s.1.
Severozápadní část náměstí ve Vodňanech před 80 lety. Otavan, 1, 1916, č.5, s.92.
V.B. : Vodňany. Renesanční dům čp.14. Výběr,11,1974, č.2,s.125.

Národopis :

Čiháková M. : Co mi vypravovala babička. ( Pověst .) ZS,6,1932-33,č.2,s.44.
Debnar Alexandr : Pověst o ztracené pokladně. Nn,17.1.1974,s.3.
Hazuka V. – Řepa V. : Pověsti jihočeské o strašidlech. Český lid ,5,1896,s.235-237.
Husová Anna Regina : Bývalý kroj hochů a mužů na Písecku. Zs, 13, 1939-40, č.8, s.117-119.
Husová Anna Regina : Národní kroj žen a dívek na Písecku. Zs,13,1939-1940,č.7,s.101-104.
Konvička Josef : Mikoláši a Lucky. Zs,16, 1947-48, č.4, s.54-56.
Léčitelství. Zs,2,1931-32,s.77-8.
Michl Jaroslav : Zařikávadla. Zs,4,1930-31, č.1, s.38-40.
Michl Jaroslav : Starobylé svatební zvyky a obyčeje z okolí Vodňan. Zs,6, 1932 – 33, č.6, s.117-118, č.7, s.133-135.
Mostecký Haštal : Vodňanská koleda před půl stoletím. Zs,4,1929-30, č.5, s.92-94.
Pazdera Jiří : Pověst z našeho kostela. Vn,2,1991,č.2,s.6, č.3,s.6-7, č.5,s.11, č.6,s.11,č.7,s.7.
Pešout Josef : Konopická. Výběr, 2,1965, č.1, s.55.
Prácheňský kroj. Zs,13, 1939-40, č.9, s.134-135.
Skp ( Soukup Lubomír ) : Zajímavost při výlovu rybníka Dřemlín u Vodňan.
Výběr,22,1985,č.4,s.302-303.
Strašidlo ve Svobodných Horách. Zs,5,1931-32,s.168.
Sýtko C. : Lidový popěvek velikonoční z Vodňanska. Otavan,1921, č.7-9, s.110.
Šotolová Marie : Jak se lidé na Vodňansku oblékali. Nn, 1981, č.48-49, příl. Magazín zima,s.13.
Třináct zlatých soch. ( Pověst ). ND,1926,č.8,s.1-3.
Vachtová M. : O kamenné koryto. ( Pověst z Vodňanska. ) Zs, 7,1933-34, č.1, s.24.
Velikonoce. Zs,1,1927-28,s.148-9. Zs,5,1931-32,s.130-131.
Vodníci v našich vodách. Zs,5,1931-32, s.12, 63-64, č.10, s.208.
Vondrášek V. : Honba Jidáše ve Vodňanech. Zs,6,1932-33, č.8, s.157.
Vondrášek V. : Vodňanský vodník. Zs,5,1931-32, č.1, s.12.
Vondrášek V. : Stříbrní apoštolové. Zs,17,1948-49, č.9-10, s.143.
Z. : Pověst o vodňanském zvonu. Zs,5,1931-32,č.8,s.167.

Obecní správa :

Antl Theodor : Povinnosti písaře důchodův vodňanských r. 1651. Budivoj,38,1901,č.51.
Hille J.P. : Pečetění listin. Otavan,10,1926,č.1-2,s.12.

Obchod :

Aukční jarní trh ve Vodňanech. Jp, 9.4.1954, s.4.
Louženský Jiří : Počátky organizované obchodu ve Vodňanech. Vn,3,1992,č.21,s.4,6.
Obchodní gremium ve Vodňanech 1885 – 1935. Vodňany, nedat., 37 s.
Starý Václav : Zpráva o doprav ě soli z roku 1531. VaV,6,2004, s.203-205.
Tržní řád obce král. města Vodňan. B.m., nedat., 22 s.

Odbor Čsl. ochrany matek a dětí :

ND,1926,č.4,s.3.

Ochrana přírody :

Štědroňský Eduard : K ochraně přírody a krajiny Vodňanska. VaV,2, 1970, s.32-36.
Zvláštní číslo Vodňanského zpravodaje s tématikou ochrany přírody. 1987.

Okrašlovatel, 1925,č.1,s.7, č.5,s.1.
Park : Okrašlovatel,1,1923,č.3,s.1-2. 1924,č.8,s.1.
Park na nám. 5.května ( úprava 1933 ) : Vn,1933,č.1,s.7.
Vysazování stromů : Okrašlovatel,1,1923,č.1,s.3.

Okresní osvětový sbor :

ND,1925,č.8,s.4.

Okresní péče o mládež :

dne 18.6.1933 uspořádala dětský den ( VN,1933,č.1,s.14 )

Opevnění ( hradby, brány ) :

-Ba-: ( opevnění Vodňan ). VaV, 1970, č.2, s.37-38.
Jireček J. : Slití dvou kusů houfnic pro Vodňany. ( R. 1543 z Budějovic. ) Pam, 1881,s.342.
Pazdera Jiří : Pohled do středověku. Nn,30, 14.8.1975, č.30.
Pazdera Jiří : Odkrytá středověká chodba v historickém jádru města. Výběr,13, 1976, č.1, s.52.
Veselý Miloš : O městských hradbách a branách. Vz,1980, č.6.

Osvěta :

J-ová : Okresní osvětový sbor ve Vodňanech. Zs,6,1932-33,č.8,s.160.
Husova lidová škola ve Vodňanech. ( 16.11.1919 založen Osvětový sbor. )
Otavan,5,1921,s.124-125.
K. : Husova lidová škola ve Vodňanech. Otavan, 5,1921, č.7-9, s.124-125.
Vodňany. ( Kultura, přednášky. ) Otavan, 6, 1922, č.6-8, s.113.

Osvětová komise :

ND,1928,č.4,s.5, 1929,č.5,s.4.

Pamětní desky a pomníky :

(jl) : Památníky výročí republiky. Vz,1988, č.3, s.12-13.
Pomnětní desky : ND,1926,č.6,s.1.
Pazdera Antonín : Petr Chelčický. ZS,15,1946-47,s.18-19.
Staněk Václav : Jak byly pořízeny pamětní desky. In Vodňany svému jubileu 1336 – 1936. Vodňany, 1936, s.49-55.
Žižkův pomník ve Vodňanech. Zs,2,1928-29, č.1, s.11-14. Zs, 6, 1928, č.3.

Vn,1,1990,č.7,s.7 ( Chelčický, spolek, pomník ).

Pečetě :

Hille J.P. : Pečetění listin. Otavan,10,1926,č.1-2,s.12.

Peněžní ústavy :

Šedesát let Spořitelny města Vodňan ( 1870 – 1930. ) Vodňany, nedat., 50 s.
-Šr- : ...spořitelna. VaV, 2,1970, s.43-44.
Zikuda Karel : K jubileu spořitelny města Vodňan. Náš domov,8,1930, č.4, s.3.

Vn,2,1991,č.8,s.2. Almanach, s. 149-150.

Lidová ( Občanská ) záložna : Vn,1933,č.1,s.10. Almanach, 150-151.

Okresní hospodářská záložna : Almanach, 151.

Pivovar :

Stanovy pravovárečného měšťanstva ve Vodňanech. Vodňany, 1927, 11 s.
Zv. : Sládek těžce nařknutý. ( 1728. ). Otavan, 4,1919, č.1-2, s.4.
Almanach, 157-160.

Plovárny :

er. Cesta přes desetiletí. Vn,1994,č.14,s.4.
Louženský Jiří. Letní horké dny našich předků. Vn,1994,č.13,s.7.
Plovárna. ( Suchelka ). Okrašlovatel, I.,1923,č.3,s.3.

Počasí :

Sledování počasí : Okrašlovatel, 1924,č.5,s.5.
Zima 1929. ND,1929,č.4,s.3.

Pošta :

J.P. : Z historie pošty ve Vodňanech. Vz,1985,č.1,s.16-18.
Konštant Václav : Pošta v Prácheňském kraji. Otavín, 2001, 3, s.38-45.
Louženský Jiří : Z historie pošty. Vn,4,1993,č.3,s.6-7.
Louženský Jiří : Z historie vodňanské pošty. Vn,1997,č.9, příl, s.1-2.
Pazdera Jiří : Z historie pošty ve Vodňanech. Výběr,14,1977,č.4, s.281.
Pazdera Jiří : Z historie pošty. Vn,3,1992,č.21,s.4.
Reban A. : Vodňanská pošta. Zs,1,1927-28,č.6,s.117-118.
Roubín F. : K vývoji poštovní dopravy v jižních Čechách do poloviny 19. století.
JSH,39,1970

Vn,3,1992,č.2,s.4.

Požární ochrana ( hasiči ) :

-er-: 120 let hasičů ve Vodňanech. Vn,6,1995,č.11,s.3.
Jůzek Arnošt : Požár ve Vodňanech před 70 roky. Náš domov, 11, 1932,č.2,s.4.
Louženský Jiří : Požáry v našem městě. Vz,1988, č.1, s.8-9.
Louženský Jiří : Výročí dobrovolných hasičů. Vn,6,1995, č.16,s.3.
Muchl Jaroslav : 80 let Sboru dobrovolných hasičů na Pražáku. Vz, 1989, č.1, s.16-17.
Poslední velký požár velký požár ve Vodňanech ( 1892. ) Vn,1942, č.9, s.2-3.
Požárový řád pro královské město Vodňany 1894. České Budějovice, nedat., 7 s.
Stanovy sboru dobrovolných hasičů ve Vodňanech. Praha, 1876, 11 s.
Starý Václav : Žádost Vodňanských Netolickým o podporu v roce 1722.
VaV,6,2004, s.207- 208
Veselý Miloš : Ochrana proti ohni včera a dnes. VZ,1981, č.2, s.9-10.
V.F. : 60 let sboru dobrovolných hasičů ve Vodňanech. Vn,2,1935,č.7,s.6.

85 let sboru dobrovolných hasičů na Pražáku. Vn,1994,č.8,s.4.

ND,1925,č.1,s.5, č.7,s.1.1926,č.5,s.4. 1927,č.8,s.9. 1929,č.6,s.3-4.

Právo :

Bezecný František : Spor mezi obcí král. města Vodňan a Velkým Újezdem o hranice. Český jih,5,1876,č.12,24,26,29. Roč. 6,1877,č.26.
Fr.-ič : Loupežné přepadení mlýna Šebelů před sto lety. Vn,8,1941,č.11-12.
Fröhlich Jiří : Mezníky z 18. stol. v okrese Strakonice. Výběr,24,1987,3,s.5-8.
Hille J.P. : Vražda ve Vodňanech r.1715.Otavan,7,1923,č.6-7,s.82.
Koutná Jana : Ženy na scestí. Příspěvek k životu tulaček, zlodějek a taškářek v polovině 18.století. VaV,5,2002, s.59-72.
Křemen Fr.: Travička. ( Spory, 1560, Petr Kubašta, Kašpar mlynář ). Otavan,6, 1922,č.6-8,s.91.
Křemen Fr. : Jadrné nadávání. ( Vodňany 1584. ) Otavan,9,1925,č.4-6, s.62.
Křemen Fr. : Opilství. ( 1677 ). Otavan,1924, č.10-12, s.156.
Křemen Fr. : Právní řád o závěti z r.1572. Otavan,1931, č.10-11, s.158.
Mostecký Václav : O lidech bídných a zločinných. ZS,1,1927-28, č.1, s.6-9.
Olejník Jan : Mezníky na Strakonicku ve světle archivních pramenů. Výběr,24,1987,3,s.1-4.
Olejník Jan : Olejník Jan : Konflikt jako projev městské společnosti v jihozápadních Čechách v 16-18.století. ( Prameny, metody a výzkum civilních procesů v každodenním životě na Prácheňsku ). VaV, 5,2002, s.51-58.
-ruši-: Mohl bych vyprávět. Vn,12,2001,č.10,s.5 ( potrestání rychlých jízd aut v roce 1928 ).
Slavíčková Pavla : Civilněprávní agenda ve Vodňanech v 16. století. Výběr, 39,2002,1,43-57.
Slavíčková Pavla : Soudní praxe ve Vodňanech v 16. století aneb Peripetie soudních sporů Adama Křesadla Horažďovického. VaV,5,2002, s.45-50.
Slavíčková Pavla : Rodina – láska –sex. Žena pod drobnohledem spisů vodňanské městké rady v předbělohorské době. VaV,6,2004, s.195-202.
Svolení obecní o hru a neřády v domech. Pam,14,1889, s.106-107.
Teplý Fr. : Spor vodňanského měšťana Jakuba Koldy s Janem, synem Jakuba ze Zbudova – 1578. Otavan,IV.,1919-20,s.176.
Toman Jan : Apelační soud a revize hrdelního práva měst a městeček v Prácheňsku roku 1722. JSH,1985, č.3, s.147-151.

ND,1926,č.9,s.8, č.10,s.1.

Privilegia :

Kotěšovec František : Privilegia města Vodňan. VaV,4,1997, s.52-53.

VZ,1988,č.4,s.10-11.

Průmysl :

Bibliografie. Budování a rozvoj socialistického průmyslu v jihočeském kraji. Okres Strakonice 1945 – 1980. Strakonice – České Budějovice, 1983, 57 s.
-er- : Vodňanská Blochova sýrárna ( Jako první v republice vyráběla tavené sýry. )
Vn,2001,č.20,s.4.
-jv- : Jubileum v Šumavanu Vodňany. Nn, 22, 11.5.1967, s.2.
-jz- : Továrna na výrobu klihu ve Vodňanech. Výběr,23,1986,4,s.298-299.
Horáček Josef : Jubileum fy Josef Buchtele a synové. ( 50. výročí založení firmy. )
Jihočech,45, 6.2.1948,č.6,s.2.
-er- : Podnikatelské aktivity na Vodňansku v období posledních dvou století. Vn, 2001, č. 21, s.6, č.22, s.6.
Jihočeské pletařské družstvo ve Vodňanech. Jihočech, 23.4.1948, č.17, s.2.
-jz. ( Jiří Záloha. ) : Továrna na výrobu klihu ve Vodňanech. Výběr,23,1986, č.4,s.298-299.
(M) : 50 let továrny J. Buchtele ve Vodňanech. Hlas lidu,4, 11.2.1948, č.6, s.5.
Martinec Jan : Jak je možno podporovati hospodářský rozvoj rodného města.
ZS.9,1935-36, č.9, s.189.
Něco o pletárenském průmyslu ve Vodňanech. Vn,1, 1933, č.4, s.2-4.
Parýzek Václav : Z našich závodů. Motor, nár. podnik, závod Vodňany.
Vz,1979, č.4, s.6.
Parýzek Václav : Závodu Motor Vodňany je 85 let. Nn, č.20,12.5.1983, s.3.
ruši : Podnikatelské aktivity na Vodňansku v období posledních dvou století – doplněk. Vn, 2002, č.4, s.4.
Šimek Rudolf : Josef Buchtele by oslavil sto let. Vn,2002,č.5,s.7.
75 let zakladatele. 50 let podniku. Josef Buchtele, továrna na vozy a hospodářské stroje ve Vodňanech. Vodňany, nadat., 14 s.

Počátky průmyslu : ND,1928,č.3,s.6. Almanach, 127-132.

Jitex : VZ,1988,č.1,s.5. 1989,č.2,s.4.

Jolava : ND,1926,č.1,s.1. 1927,č.2,s.6.
VZ,1980,č.5.s.4. 1987,č.3,s.5.

Kartonáž : VN,1933,č.1,s.20.

Motor : VZ,1979,č.4,s.6.

Pošumavské pletárny : VZ,1979,č.2,s.8.

Pletárny – počátky průmyslu : VN,1933,č.4,s.2-4.

Přírodní katastrofy :

Louženský Jiří : Vodňanské povodně. Vn,13,2002, č.15, s.11. ( Podle vzpomínky Boženy Heritesové )
Povodeň v roce 2002. Vn,2002, č. 15.
Z historie města. Stalo se před 50 lety. ( Rok 1929 ). Vz, 1979, č.1, s.10.
Zemětřesení ve Vodňanech ve Vodňanech. Zs,1,1927-28, č.2, s.70-71.

ND,1929,č.8,s.1-2.

Přírodní zajímavosti :

Jeřábková Olga : Kotvice na Vodňansku. VaV,3,1971,15-18.
Krupauer Vladimír : Blanické perly. VaV,1,1969, s.25-29.
Michl Jaroslav : Horopisné poměry Vodňanska. Zs,9,1935-36,č.1,s.14-16.
Turek Kajetán : Ochrana perlorodky v Otavě. ( I Blanice ). Otavan, 1924, č.10-12, s.155-6.

Radioklub - rádio :

R. : Radioklub ve Vodňanech. Náš domov, 11,1932, č.2, s.5.
Radioklub: Vn,1933,č.3,s.14.
Rádia : Okrašlovatel,1924,č.4,s.4.
ND,1926, č.5,s.7, č.9,s.5.
1927,č.2,s.6, č.3,s.7, č.6,s.7, č.9, s.4.
¨1928,č.1,s.7.
Radiovýstava : Vn,1933,č.2,s.15.

Rybářství a rybnikářství :

-Ba-: ( názvy rybníků, historie ). VaV,2,1970, s.42-43.
Berka Rudolf : Z historie vodňanského rybnikářství. VaV,1,1969,s.15-23.
Berka Rudolf : Vývoj rybničního hospodářství na Vodňansku. Vodňany,1970, 81 s.
Berka Rudolf : Vodňanská rybářská minulost a přítomnost. Vodňany,1985,107 s.
Berka Rudolf : Vodňanské rybnikářství. ( Příklad vzniku hospodářské struktury v rámci jihočeského regionu. ). Výběr,27,1990,č.1,s.2-7, č.2,s.101-107.
Berka Rudolf : Putování prácheňského kapra do světa. Otavín, 2001, č.2, s.89-95.
Berka Rudolf : různé krátké články na téma historie vodňanského rybářství. Vn,6,1995,č.22,
příloha.
Berka Rudolf – Ebelová J. : Biografie osobností českého rybářství. Vodňany,1986, 101 s.
Berka Rudolf – Krupauer Vladimír : 50 let výzkumného ústavu rybářského a
hydrobiologického. VaV,3,1971, s.8-14.
Č.J. : Vodňany. ( Odkrytí zaniklého rybníka ). Zs,3,1929-30, č.4, s.80.
Dvořák B. : Rybářství ve Vodňanech. ZS,9,1935-1936,č.9,s.166-169.
Dvořák B. : Rybářství ve Vodňanech. In : Vodňany svému jubileu 1336-1936.
Vodňany, 1936, s.26-29.
Mostecký Václav : Rybniční hospodářství města Vodňan koncem XVI. stol.
JSH, 27, 1958, s.63-65.
V. : Jak se váží a počítá na vodňanských rybnících. Zs,4,1930-31,č.3, s.60.
Vinklát Jiří : Z historie a současnosti rybníka Dřemliny. Vz, 1985, č.3, s.5-6.
Votrubec J. : Pokusné rybniční hospodářství státní rybářské školy ve Vodňanech.
Zs,4,1930-31,č.5,s.95-97, č.6, s.116-117.
50 let činnosti Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ( 1921 – 1971. ) Vodňany, VÚRH, 1971, 48 s.

Řemesla – cechy :

Jůzek Arnošt : Z cechovních pamětí ve Vodňanech. Náš domov,9, listopad 1930, č.2,s.2-3.
Mostecký Václav : Ze života živnostníků vodňanských v XVI. stol. Šumavské proudy, 1912.
Mostecký Václav : Řemesla ve Vodňanech a Písku za Marie Terezie.
ZS,8, 1934-35, č.6, s.95-98.
Pátek Ferdinand : Řemeslníci našeho kraje roku 1757. Zs, 4, 1930-1931, č.7, s.137-138.
Snešení o pekařích a řeznících. Pam,14, 1889, s.106-107.

Hrnčíři : Michl Jaroslav : Hrnčířství u nás. Zs,5,1931-32,č.7,s.132-134.
Len : Zs,2,1931-32,s.78-9, 102-3.

Mlynářství ( mlynáři, mlýny ) : Louženský Jiří – Fröhlich Jiří.Mlynářství na Strakonicku. Strakonice, muzeum středního Pootaví, 1983, 19 s.
Louženský Jiří : Z historie vodňanských mlýnů. Vn,7,1996,č.15,s.6.
Řehoř Karel : Nemelen, nemelem. Vn, 2004, č. 4, s.6, č.5, s.6, č.6, s.6, č.7, s.4.
Vzpomínky Karla Mayera mlynáře z Vodňan. In : Louženský Jiří – Reitinger František : Z jihočeských mlýnů. Sborníček prací členů Národopisného kroužku. České Budějovice, Jihočeské muzeum, 1985, s.39-50.
Z vodňanských mlýnů. Náš domov, 6, 1928, č.9, s.3-4.

Pekaři : -er-. Pekař peče housky. Vn,6,1995,č.17,s.4-5.
Řezníci : Louženský Jiří. Vodňanské masné krámy. Vn,3,1992č.3,s.6.
Zvonaři : Pletzer Karel : Tři generace zvonařů ve Vodňanech. VaV,3,1971.s.19-24.


14.06.2008 21:20:55Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se