Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Bibliografie H - L

Hasiči : viz požární ochrana.

Heraldika :

Přibyl Alois : Z heraldiky hornických měst a městeček jižních a jihozápadních Čech. Heraldika,12,1979,č.3,s.69-75.
Schenk J. : Znaky českých horních měst vzniklých do 17. století a jejich obrazová znamení. In : Studie z dějin hornictví, 7, 67. svazek Rozprav Ntm Praha, 1976,
s.92-137.

Hudba :

Barry F.H.Grahan : Jan Táborský and the Vodňany kancionál. In: Studie o rukopisech. Praha, ČSAV,34,2001, s.215-240. Pozn.: Otakar Hejnic. Příspěvky k životopisu humanisty a illuminátora Jana Táborského z Klokotské Hory. In: PA, 23,1908 – 9, s.159. Také RHB,4,1973,s.85-7.

Budín Pavel : Hudební život města Vodňan. Dipl. práce. Konz. Praha, 1977, 47 s.
Horyna Martin : Vodňanský kancionál. Výběr,18,1981,č.3,s.172-173.
Horyna Martin : K roku české hudby. Vodňanský kancionál. NN,1984, reg. příl. Magazín Jaro 84, s.11-12.
Hudba : ND,1927,č.6,s.7. ND,1928,č.2,s.4.
John Čestmír : Vodňanští v hudbě. Zs,9,1935-1936,č.9,s.163-166. Vodňany svému
jubileu 1336 – 1936. Vodňany, 1936,s.23-26.
Městská hudební škola :ND,1927,č.7,s.6. ND,1928,č.8,s.6.
Paulát Mojmír : Vodňanské muzikantské vzpomínání. Vn,13,2002,č.17,s.4.
Sládek Jiří : Píseň česká. Vn,3,1992,č.21,s.7.
Vodňany v hudbě. Vn,7,1940, č.5, s.1-2.
Žižková Jitka : Vodňanský kancionál a jeho význam pro pochopení vývoje repertuáru české duchovní písně 16.století. VaV,6,2004, s.121-134.

Kašna :

Č.J. : Vodňanská kašna. Zs,3,1929-30, č.2, s.40-41.
-paz.: Vodňanská kašna. Vn,3,1992,č.13,s.10.
Pazdera Jiří : Jak se plnila vodou kašna na vodňanském náměstí. Vz,1988, č.2, s.13-14.
Stalo se před 50 lety. ( Kašna. ) Vz, 1979, č.3, s.15.
Vodňany. Voda do vodňanské kašny. Výběr,6,1969, č.3, s.60.

Knihovna :

Laudová E. : Z historie městské lidové knihovny. Vz,1980, č.2, s.12.
M-l. : Z dějin vodňanské městské knihovny. Vn,1934,č.11,s.2.
Seznam knih veřejné obecní knihovny ve Vodňanech. Vimperk, Knihovní rada, 1946, 101 s.

Kultura ( všeobecně ) :

-jp-: Vodňany. Zs,5,1931-32, č.1,s.19.
Kodádek Jos. : Veřejný a kulturní život ve Vodňanech. Zs,9,1935-1936,č.9,s.155-158. ( Také : Vodňany svému jubileu 1336 – 1936. Vodňany, 1936, s.15-18.
Kultura. Zs, 6, 1932-33, č.7, s.142, č.8, s.160.
Zs, 7, 1933-34, č.8, s.160.
Zs, 8, 1934-35, č.1, s. 21, č.3, s.59, č.4, s.73, č.8, s.139, č.10, s.175.
Zs,9, 1935-36, č.1, s.21, č.5, s.86-87, č.6, s.101, č.7, s.121, č.10, s.216.
Zs,10,1936-37, č.1, s.19, č.4,s.75, č.7, s.121.
Zs,11, č.1, s.16, č.2, s.37, č.7, s.117.
Ramidalvič : Z Vodňan. ( Kultura.) Otavan,6,1921, č.1-2, s.31-32.
Vodňany. ( Kultura, přednášky. ) Otavan, 6, 1922, č.6-8, s.113.
Výborný : Vodňany. Kultura. Zs,2,1928-29, č.3, s.45.
Z kulturního života ve Vodňanech. Otavan,5,1921,s.166 – 167.

Lázně :

Almanach, s.155.

Lékárna :

Louženský Jiří : Z historie vodňanské lékárny. Vn,9,1998, č.20,s.7.

Lidová archtitektura :

Dostál Oldřich : Výzkum vesnických staveb v okrese Vodňany. Čsl. ethnografie,5,1957,s.85-92.
Voděra Svatopluk – Škadraba Jiří : Jihočeská lidová architektura. České Budějovice, 1986.

Literární památky :

Bartoš F.M. : Středověké rukopisy archivu vodňanského. ( Zvl. otisk z Věstníku České akademie věd a umění, 25, 1946. )
Hanka V. : Rukopis Vodňanský. Literární zprávy 1. ( Latinský slovník, doplněk k Hankově Sbírce nejdávnějších latinsko – českých slovníků. ) ČNM,7,1833,
s.349-351.
Mostecký H. : Zapomenuté písně. ( Kramářská z Vodňan ). Zs,3,1929-30,č.6,s.115.
Riedl Mirko : Prvotisko vodňanského muzea. Vv,1,1969, s.7-13.
Vondrášek V. : Lapidarius Vodňanský. ( rukopis ze 14. stol. ) Zs,4,1930-31, č.8, s.159.
Vodňany – rukopisy z knihovny M.Hlavla Gelasta Vodňanského. In : Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice. ( Red.: Marie Tošnerová. ) III., Archiv AV ČR Praha, 2001.

14.06.2008 21:21:25Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se