Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Bibliografie A - G

Archiv :

Bláha Jan – Samec Josef : Archiv sedmi staletí. Strakonice,1983,114 s.
Mostecký Václav : Archiv královského města Vodňan. In : Alamach, s.103-104
Olejník Jan : Liber memorabilium královského města Vodňan 1406 – 1834. VaV,4,1997, s. 55-62.
Olejník Jan : Okresní archiv ve Vodňanech a správa městských archivů v Bavorově,
Netolicích a Protivíně do r.1960. VaV,7,2007, s.49 – 60.
Volf Miloslav : Popis městských archivů v Čechách. Praha, 1947.

Baráčníci :

Čechová Iva : Baráčník být...Vn,12,2001,č.6,s.2.

viz také Spolky.

Benzínová čerpadla :

er. Na okraj. Vn,6,1995,č.21,s.1 ( první čerpadla ve V. )

Blanice ( řeka ) :

Jiráček Josef : Regulace řeky Blanice. Zs,2,1928-1929,č.1,s.14-15.
Kodydek Karel : Regulace Blanice. Zs,7,1933-1934, č.1, s. 13-15, č.2,s.35-37.
ský. : Regulace Blanice. Otavan,6,1921,č.3,s.3-65,s.77.
Změny v provádění regulace řeky Blanice. Náš domov,10, 1931, č.3, s.1-2.

Církevní dějiny :

Adámek Jan : Vliv farního duchovenstva na fundace v královských městech Budějovicích, Písku a Vodňanech od poloviny 14.století do husitských válek. VaV,6,2004, s.111-119.
Borkovec B. : Z dějin jihočeské reformace. Otavan,3,1919,č.10-12,s.128-130.
Brož Josef : Jak si cenili Vodňanští v 17. stol. písmo svaté. ZS,8,1934-35,č.5,s.77-81.
Flegl Michal : Jihočeské působení Matěje Poustevníka. ( Poč. 16. stol. )
JSH,1966,č.3-4,s.138-142.
Házr Josef – Písecký : Po stopách českých bratří. Vodňany, 1937, 4 s.
Hille Jan P. : Z dějin duchovní správy ve Vodňanech. Blahozvěst,44,1894,s.492.
J.P. ( Jiří Pazdera ) : Čeští bratři ve Vodňanech a v Radčicích. Vz,1985,č.1, s.18.
Holubová Markéta : Prácheňský kraj a návštěvnost Svaté Hory u Příbrami. VaV,5,2002, s.75-85.
Mostecký Václav : Fara a škola. Budovoj, 1911, s.82.
Mostecký Václav : Církev a škola v první polovici XIX. století. Vodňany,1939, 33 s.
( Zvl. otisk. z Vn, 5-6, 1938 – 1939, č.9,10,12, 1,3,4,5,8,9,12. )
Oslava Husovy památky ve vodňanském kostele 7.7.1918. Otavan,III.,1918,s.86.
Památník Husova sboru ve Vodňanech. Vodňany, 1925, 48 s.
Pazdera Jiří : Čeští bratři ve Vodňanech a v Radčicích. Výběr,21,1984,č.4,s.315-316.
Podlaha Antonín : Stříbro kostela vodňanského. ( Zpráva z roku 1699 ). Method, 1898, č. 24, s.119.

Církevní památky :

Huneš Robert : Drobné sakrální památky na Vodňansku. Vn,14,2003,č.4,s.4.

Děkanský kostel Narození P. Marie :

Fencl Florián : Chrám Narození Panny Marie ve Vodňanech. Č. Budějovice,1935, 20 s.
Jireček J. : Smlouva o vystavění kostela ve Vodňanech. Pam,11,1881,s.431-432.
Koepl Karel : Smlouva o stavbu chrámu ve Vodňanech z roku 1584.
Sborník historický,4,1886,s.187-188.
Lehner F.J. : Děkanský chrám ve Vodňanech. Method,3,1877,s.116.
Louženský Z historie vodňanského kostela. Vn,3,1992,č.13,s.5-8.
Louženský Jiří : Děkanský kostel Narození Panny Marie ve Vodňanech. Vodňany, Městské muzeum a galerie, 1996, 76 s.
Okno děkanského kostela ve Vodňanech, malované J.Z.Quastem. Vn,1, 1933-34, č.5, s.2.
Z archivu vodňanského. O stavění kůru kostela vodňanského. Pam,14,1889, s.106-107.
Z historického kalendáře. Vn,3,1992,č.2,s.7. ( Dopis architekta Antonína Bauma, 1877 ).

Kostel sv. Jana Křtitele ( špitál ) :

Hanus Vácslav : Nový hřbitov se špitálem ve Vodňanech. Budějovice,1864, 14 s.
Hrdina Ladislav : Kostel sv. Jana Křtitele ve Vodňanech. VaV,4,1997, s.68-73.

Kaple sv. Vojtěcha :

Č.J. : Sv. Vojtěch u Vodňan. Zs,6,1932-33, č.8, s.156-157.
Mostecký Václav P. : Osudy kaple sv. Vojtěcha, blíže král. města. České Budějovice, 1880, 23 s.

Husův sbor :

Louženský Jiří : 70 let Husova sboru československé církve husitské ve Vodňanech. Vn,6,1995,č.13, příloha.

Divadlo :

Divadlo. ( Ochotnický spolek Vlastimil. ) Náš domov,11,1932, č.2, s.5.
-er. : Čtvrt století ve službách českého ochotnického divadla. Vn,6,1939, č.3, s.5.
-er-: Ochotnické divadlo jako dar lidem – II. Vn,17,2006,č.2,s.6.
Jubilem ochotnického divadla. Vz,1981, č.2, s.12.
Kopecký ( loutkář ) : ZS,1,1927 – 28, s.28-30.
Písař Václav : Vodňanští dramatikové. Nn,1982, příl. Magazín Jaro 82,s.6-7.
-pp- : Náš pan ředitel ( studentská divadla ). VN,9, 1.7.1942, č.7, s.3-4.
Veselá M. : Příkladný čin vodňanských ochotníků. Jp, 1.5.1956, s.5.
Zborník František st.: Jedna z divadelních vzpomínek - ,,Nápovědy“. Vn,7,1996,č.5,s.5.
Zborník František st.: Franta Čech a Vráťa Princ – divadelní vzpomínky. Vn,7,1996,č.7,s.6.
Z počátků vodňanského zpěváckého a ochotnického spolku. Šumavské proudy, 1913, č.32.

Doprava silniční :

Autodoprava E. Vraný : Vn,1937,č.6.
Autobusová doprava : Vn,1941,č.3,s.6.
F.K. ( Fr. Krhoun ) : Přestavba státní silnice. ( Vodňany – Plzeň 1811 – 1818. )
Výběr,6,1969,č.3,s.46-47.
Kulíř Vratislav : Jak se jezdilo v roce 1843 a v roce 1844 z jihočeských měst do Prahy a zpět. Výběr,23,č.3,s.204-207.
Mostecký Haštal : Stará silnice vodňanská. Zs,2,1928-29,č.3,s.34-36.
Mostecký Haštal : Cestování z Vodňan do Prahy před osmdesáti lety.
Zs,3,1929-30, č.7, s.132-4, č.9,s.171-2
Mostecký Haštal : Radostné cestování před půl stoletím. Zs,4,1930-31,č.2, s.34, č.4, s.71, č.6, s.119.
Roubík František : Silnice v Čechách a jejich vývoj. Praha, 1938.
Roubík František : Umělá výstavba jihočeských státních silnic v 18.-19. století.
JSH,1972,č.1,s.29-34.
Sláma F.B. : Zlatá stezka. Příspěvek k dějepisu českého obchodu v minulosti.
ČNM, 11,1837, s.152-168.

Doprava železniční :

Roubík František : K vývoji železniční sítě v jižních Čechách. JSH,42,č.4.
Starý Václav – Louženský Jiří : Sto let železniční trati Číčenice – Prachatice
1893 -1993. Městské muzeum a galerie Vodňany, 1993, 23 s.

Elektrárna :

Hadáček Karel : Vodňanská elektrárna. Zs,9,1935-36,č.9,s.169-171.
Hadáček Karel : Vodňanská elektrárna. In : Vodňany svému jubileu 1336 – 1936.
Vodňany, 1936, s.29-31.
Městská elektrárna ve Vodňanech a jihoč. elektrárny v Č. Budějovicích. Náš domov, 11, č.3, 1932, s.1-3.
Pazdera Jiří : Z počátků elektrifikace Vodňan. Vz,1985, č.3, s.7-8.

Esperanto :

Vn,1933,č.1,s.12, č.2,s.11.

Filatelisté :

Vz,1988,č.1,s.7.

Fotografie :

Burda K. – Pazdera J. : 150 let od vynálezu fotografie. Vz,1989, č.1, s.12.


14.06.2008 21:22:00Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se