Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Obce : CH - P

Chelčice :

Ondrák Stanislav : Jmenný obsah matrik Chelčických. Čas. rod. spol. Čs v Praze, II., 1930, s.36-44.
Pátek Ferdinand : Náš kraj ve vzpomínkách a krásné literatuře. Chelčice. Zs, 2, 1928 – 29, č.9, s.134-135.
R.C. ( Roman Cikhart ) : K rodopisu vladyk z Chelčic. JSH,18,1949, s.59-60.
V.B.: Nové památky ? ( Hráz rybníka Hliněného ). Výběr,1971,č.3,s.168.
V.B. : OPrava kaple sv. M. Magdaleny. Výběr,15,1978, č.4, s.285.
Staněk : Jak byly pořízeny pamětní desky...
Velková Jitka – Slad Jiří : Historické náhrobníky a pohřby v 16.-18. století v kostele chelčickém. VaV, 5, 2002, s.14-44.
Žlábek J. : V chelčické škole před 64 lety. Zs,3,1929-30, č.6, s.110.
Zs, 1,1927-28,s.103, 159.

Archeologie :

Michálek J. : Nález pokladu mincí ze 16. století v Chelčicích. Výběr, 16,1979,č.4,s.306.
Michálek Jan : Poklad mincí ze 16. století v Chelčicích u Vodňan. Vz, 1979,č.3, s.14.
Michálek J. : Kostrový hrob z 13. století. Výběr, 18,1981,2,s.139.
Pazdera Jiří : K pokladu z Chelčic. Nn, č.45, 15.11.1984, s.3.

Kultura :

Jilýová Vl. : Chelčice. ZS,1,1927-28,č.5,s.103.
Jilýová Vl. : Chelčice. Zs,2,1928-1929,č.3,s.45.

Památky :

Fencl Florián : Libějovické lázně sv. Máří Magdaleny u Chelčic s kaplí světice.
Vn,9,1942,č.7-9.
Fencl Florián : Tajemství makovice kostelní věže v Chelčicích. Vn,9,1942,č.10-11,s.2-4.

Kloub :

Louženský Jiří : Z historie našich vesnic. Kloub. Zpravodaj JZD Rozvoj Drahonice, 3, 1986, č.3, s.8.


Koječín :

Šrámek Fr. : Výpis z rychtářské knížky Koječínských rychtářů – Šrámků z 18. století. Výběr,1968,č.2,s.70-72.
Teplý František : Z dob poddanství. Zs,8,1934-35,č.10,s.270.

Krašlovice :

Fröhlich Jiří : Krašlovice. ( Historie. ) Zpravodaj JZD Rozvoj,3,1986,č.4,s.10.

Křepice :

Zlato : viz Vodňany zlato.

Křtětice :

Fröhlich Jiří : Křtětice. ( Historie. ) Zpravodaj JZD Rozvoj Drahonice,3,1986,č.5,s.10-11.
Konvička Josef : Z kroniky selské živnosti ve Křtěticích. Zs,9, 1935 –36, č.8, s.125-127, č.10, s.204-206.
Konvička Josef : Jak se stavěla nová chalupa ve Křtěticích Léta Páně 1796. Zs,10,1936-37, č.10, s.166-167.
V.B. : Proč Křtětičtí ničí svojí lidovou architekturu ? Výběr,9,1972, č.3, s.197.

Leskovec :

Radová Mil. : O Leskovci. ( Pověst. ) Zs, 10,1936-37,č.10,s.176.

Libějovice :

Blesík Jan : Z pamětí Libějovic. Libějovice,1948, 59 s.
Braun Jan : Libějovice. Prácheň,20,1937,č.50.
Braun Vladimír : Libějovice. ( Lid, arch. ) Výběr,6,1969,č.3,s.56-57.
Braun Vladimír : Jedna z nejstarších stodol v České republice. Výběr,6, 1969,č.1, s.59.
Gross Hynek : Několik statistických záznamů o rybnikářství panství Český Krumlov, Netolice a Libějovice z konce 16. století. Čsl. rybář,1934,č.13,s.93-95.
Janoušek Emanuel : Lesy na panství libějovickém ke konci století 16. a jejich proměna do počátku století 18. VZM,13,1940, s.55-64,76-82.
Janoušek Emanuel : Kapitola z historie lesního hospodářství na panství libějovickém. Čs. háj, 19,1942.
John Čestmír : Starý zámek Libějovický. Otavan,7,1923.
M.Š. : Z libějovické kroniky. Jih. jednota,2,1940,č.44.
Pavlátová Marie : Historická krajina Libějovicka : VaV,7,2007, s.123-161.
Seift Adolf : Provedení pozemkové reformy na velkostatcích Netolice – Libějovice – Radomilice. Zs,5,1931-32, č.4, s.82-83.
Seift Ad. : Historie vzniku státní výzumné stanice zemědělské v Libějovice. Zs, 5, 1931-32, č.8, s.156-157.
V.B. : Libějovice. Lidová architektura. Výběr,1,1964, č.3, s.51-52.
V.B. ( Vladimír Braun. ) : Libějovice. Starý zámek. Výběr,10,1973,č.1,s.54.
Vondruška Vlastimil : Výroba oleje na panství Český Krumlov a Libějovice v 18. a 19. století. JSH, 1983, č.3, s.109-114.
Z Libějovic. ( Rolnická škola Rábín. ) Poutník od Otavy, 1860, č.5, s.58.

Lidmovice :

Louženský Jiří : Z historie našich vesnic. Lidmovice.
Zpravodaj JZD Rozvoj Drahonice, 3, 1986, č.6, s.9-10.

Lomec :

Co vypravují šlechtické znaky na Lomci. Farní věstník pro Č. Budějovice a okolí, 3,1933, č.11,12. R. 4, 1934, č.1,3,8,9,19.
Gaži Martin : Votivní úcta k Panně Mariii Lomecké. VaV,5,2002, s.86-92.
J. : Lomec. Zs,4,1930-31,č.8,s.154.
Jak bylo v Lomci před 200 lety. Vn,1,1933, č.4, s.7.
John Čestmír : Lomec u Vodňan. Otavan,7,1923,s.121.
Legendy z Vodňanska. Lomec. Náš domov,11,1932, č.2, s.3-4.
Pátek Ferdinand : Náš kraj ve vzpomínkách a krásné literatře. Zs,6,1932-33, č.8, s.157-158.

Loužná :

Fröhlich Jiří – Louženský Jiří : Zaniklá vesnice a dvůr Loužná u Skočic. Výběr,21,1984, č.4,s.266-9.
Louženský Jiří : Historie zaniklé vsi. NN, 1982, reg. příl. Jaro 82, s.7.

Malovice :

Teplý František : Záhada v rodokmenů Malovců z Malovic. Čas. rod. spol. Čs. v Praze, I., 1929, s.73-73.
Sedláček A.: Malovice. Poutník od Otavy.

Pohorovice :

Louženský Jiří : Z historie našich vesnic. Pohorovice. Zpravodaj JZD Rozvoj Drahonice, 3,1986, č.7, s.13-14.

Pražák :

Louženský Jiří : Dvě stě let osady Pražák. Výběr,20,1983,č.4,s.299-300.
Louženský Jiří : Krátce z historie Pražáku. Vn,3,1992,č.6,s.7.

06.06.2008 00:00:00Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se