Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Obce : R - Ž

Radčice :

Bezecný František : Pozůstatky bratrského sboru v Radčicích. Český jih,3, 1875,č.16.
Fröhlich Jiří : Radčice. ( Historie. ) Zpravodaj JZD Rozvoj Drahonice,3,1986,č.8,s.9.
Házr Josef – Písecký : Po stopách Českých bratří. ZS,10,1936-37,č.5,s.77-80.
Pavlíčková Helena : Požár v cihelně. Zs,6,1932-33, č.2, s.44.
-ruši-: Po stopách Českých bratří. Vn,13,2002,č.11,s.7.
Stocký J. : Ložiska lignitu u Radčic. Otavan, 1920, č.9-10, s.157-158.
Zelinka Timothej Č. : Radčice. Kostnické jiskry, 1957, č.13.

Skočice :

Doubková Anna : Pověst o skočickém dvoře. Zs,4,1930-31,č.3,s.64.
-er-: Svatováclavská kaplička u Skočic. Vn,12,2001,č.13,s.9.
Gaži Martin : Votivní úcta k Panně Marii Lomecké. ( Příspěvek k poznání jednoho z kořenů popularity jihočeského poutního místa ). VaV,5,2002, s.86-92.
Gaži Martin : Vazby jihočeských městských komunit k Mariánským ochranitelkám v 17. a 18. století. ( Vznik kostela a vztah vodňanské farnosti k němu. ). Výběr, 39, 2002,1, 14-17.
Gaži Martin : Procesí do Skočic v letech 1678 – 1708. VaV,7,2007, s.97-106.
Konvička Josef : Punkta neb pravidla pro lidi poddané na paství skočickém v r.1705. Časopis pro dějiny venkova, 24, 1937, s.62-64.
Pátek Ferdinand : Náš kraj ve vzpomínkách a krásné literatuře. Zs,6,1932-33, č.8, s.157-158.
S-a. : Zázračný obraz skočický. Náš domov,6,1928,č.7,s.5-6.
Tetour Bohumil : Procesí z Prachaticka do Skočic ve druhé polovině 19.století. VaV,7,2007, s.107-114.
Weiss Oldřich : Nález pokladu ve Skočicích. Výběr,10,1973, č.1, s.70, č.2, s.145-146.
Kostel. Zs,5,1931-32,s.181.

Stožice :

Kaplička na návsi ve Stožicích u Vodňan. Zs,11,1937-38, č.6, s.96.
Pátek Ferdinand : Náš kraj ve vzpomínkách a krásné literatuře. Zs,6,1932-33, č.8, s.157-158.

Strpí :

Kroměříž : v městském muzeu opisy listin pánů Kořenských z Terešova, rodokmeny Kořenských. In : Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice. Red. Marie Tošnerová, III., archiv AV ČR, Praha, 2001.

Svinětice :

Pilát L. : Jak krájenek vyhnal vodníka. ( Pověst ze Svinětic ). Zs,8,1934-35, č.10, s.172-173.

Štětín :

Brož Josef : Rožmberské znaky ve dvoře Štětíně pod Helfenburkem. ZS,6,
1932-33,č.7,s.126-128.

Tourov :

Historie vsí Tourova a Záluží u Bavorova. Výběr,9,1972, č.3, s.180.


Újezdec u Číčenic :

Budeme mít jihočeské uhlí ! ( Důl Jaroslav, chystaná výroba briket. ) Jihočech, 44,28.8.1947, č.35, s.1.
Fencl Florián : Lignitový důl Jaroslav v Újezdci. Vn,9,1942,č.9,s.3.
Ještě otázka briketárny. Memorandum ministryni průmyslu. ( K budování briketárny na dole Jaroslav. ) Naše svoboda, 4, 18.2.1948, č.7, s.3.
Louženský B. : Újezdec u Číčenic. Z dějin obce. Výběr,19,1982,č.2,s.129-130.
Výstavba briketárny na dole Jaroslav v Číčenicích. ( Schválení výstavby. ) Naše svoboda, č.6, 11.2.1948, s.1.

Útěšov :
Michálek J. : Nález pokladu mincí z 15. století. Výběr,16,1979,č.1,s.56.

Vitice :

Louženský Jiří : Z historie našich našich vesnic. Vitice. Zpravodaj JZD Rozvoj se sídlem v Drahonicích, 3,1986, č.1, s.10-11.

Vodňanské Svobodné Hory :

Louženský Jiří : Vodňanské Svobodné Hory. Vn,7,1996,č.16,s.3.
Olejník Jan : Vodňanské Svobodné Hory jako zdroj konfliktu. ( Příspěvek ke studiu konfliktního soužití Rožmberků a města Vodňan v 15.-16.století.) VaV,6,2004, s.187- 193.
Štástková Anna : O původu kapličky sv. Máří Magdaleny ve Vodňanských Svob. Horách.
Zs,13,1939-1940, č.7, s.115.
Vachtová Marie : Strašidlo ve Svobodných Horách. Zs,5,1931-32,č.8,s.168.

Záhorčí u Chelčic :

Michl Jaroslav : Z dějin Záhorčí. Vn,3,1936,č.1,s.2-3.

Záluží :

Historie vsí Tourova a Záluží u Bavorova. Výběr,9,1972, č.3, s.180.

06.06.2008 00:00:00Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se