Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Osobnosti vodňanského regionu : A - H

Albínové z Helfenburka :
šlechtický rod, 16. stol.
Lit.: Kubíková Anna. Rodina a potomci rožmberského kancléře Václava Albína z Helfenburka. RR,2000,č.1,s.1-3.
Rybička : A. : Albinové ( Bílkové ) z Helfenburka. Pam,14,1889,s.19-26.

Andrlík Karel, st. :
24.8.1861 Drahonice – 16.7.1931 Drahonice
odb. spis.z oblasti cukrovarnictví
Lit.: Hankovec, s.14-15. OSN, 1930, s.157.
Andrlík Karel, prof. čes. techniky, odb. cukrovarnictví. Otavan,14,1932,č.1,s.15.
Konvička Josef : Dva chlapci z Drahonic. ( Karel Andrlík, Jan Řežábek. ). Zs,17,1948-1949.
(van) : Odborník na bílé zlato. Jp, 28.8.1981, příloha, č.35, s.7.
Zachystal Zdeněk : Náš rodák prof. Andrlík. Zs,5,1931-1932,č.6,s.109-111.

Andrlík Karel, ml. :
1894 Drahonice – 1962 Strakonice
odb. publ., fotochemik, badatel o RKZ.
Stručné poučení o nepadělaných rukopisech. ( Spolu s Janem Vrzalíkem ). 1936.
Lit.: Hankovec, s.15-16. Vopravil, s.357 – 8.

Assenbaumová Františka :
1838 Libějovice u Vodňan – z. ?
malířka
Lit.: Hankovec, s.16.

Bakule František :
17.5.1877 Lidmovice – 15.1.1957 Praha
db. publ., pedagog, sbormistr.
Lit.: Hankovec, s.16-17. Tomeš ( z.16.11.1957 )
A.K. ( Antonie Kolafová ) : Zapomínaný pedagog. Výběr,19,1982,č.3,s.202.
Faucher Francois : František Bakule : enfant terrible české padagogiky. ( Překl. Oldřich Janota ). Praha, Portál, 1999, 118 s.
J.P. ( Jiří Pazdera ) : 100 let od narození a 20 let od úmrtí Františka Bakuleho. Výběr,14, 1977,č.2,s.129-130.
Novák Bohumil : Francouzská kniha o Františku Bakulovi. Pedagogika,28,1978,č.6,
s.705-707.
Přech Václav : František Bakule. Výběr,9,1972,č.4,s.265.
Spěváček Karel : Průkopníci českých pokusných škol. Praha,1979, 195 s.
Titzl Boris : To byl český učitel. Praha, 1998, Spol. Fr.Bakule, 246 s.
Trnka Miloslav : F. Bakule, učitel a tvůrce. Vn,1999, s.6.
Bakulovi zpěváčci ve Vodňanech v roce 1927. Kronika města, II., 1927.

Bavorové ze Strakonic :
Lit.: Beneš F. : Jezdecká pečeť Bavora III. z Bavorova. ČSPS,65,1957,s.156-158.
Kotlárová Simona :Bavorové erbu střely. České Budějovice, Veduta, 2004, 237

Bavorovský Tomáš :
n.? Bavorov – z.1562 Plzeň
círk. hodnostář a spis.
Lit.. : Jireček : Rukověť I., 1875. Vopravil, s.382.
Lexikon české literatury. Praha,1985, I., s.162.
Hejnic Josef : Tomáš Bavorovský a Český Krumlov. JSH,40,1971,78-83.
Novák J.V. : Postilla česká kněze Tomáše Bavorovského. Sborník historický,3, 1885, s.138-144,236-241.

Bělohlav Josef :
6.3.1882 Bavorov - 25.3.1935 Praha
kartograf, zeměpisec, odb. spis.
Bibl.: Vlastivědný sborník. Systematická monografie měst, městeček a památných míst
v zemí koruny české. Praha, nákl. vl., 1910 – 1914. ( 4. Soběslav. 6. Třeboň. 8. Budějovice. 9. Hluboká. 12. Bechyně. 13. Písek. 14. Klatovy. 15. Tábor. 49. Jindřichův Hradec. 58. Zvíkov. )
Podrobné mapy zemí Koruny české. Šumava. Obrazová kronika. Krupobití v Čechách.
Lit.: Hankovec, s.23-24. Házr Josef – Písecký : Bavorovský Slavín. OSN, 1930, s.535.
Bavorov. Vzpomínáme prvního výročí PhDr. Josefa Bělohlava. Vn,3,1936,č.4,s.11-12.
Dr. Josef Bělohlav. Zs.,10,1936-1937,č.3,s.53.
-vpch- : Dr. Josef Bělohlav. Výběr,9,1972,č.2,s.126.
VN,1935,č.4,s.14. 1936, č.4,s.11, č.7,s.13, č.11,s.15
Pozn. : připravoval monografii Volar, na níž spolupracovala jeho manželka Irena
( z.16.1.1951 v Praze. Viz : Kunc, 1962, s.16. )

Blesík Jan:
n. – z.
kněz, redemptorista, reg. hist., politický vězeň v 50. letech.
Bibl.: Z pamětí Libějovic. Libějovice, Kolej redemptoristů, 1948.
Lit.: Dvořáková Zora – Z letopisů třetího odboje.

Böhm Beastus Adolf :
22.6.1865 Bavorov – 21.11.1934 České Budějovice
církevní hodnostář
Lit.: Hankovec. s,35.

Brzoň František :
19.8.1923 asi Humpolec
spis., bás., dram., žije v Bavorově
Bibl. : Dílo : Mim počítá dějství. Volá vás Alkumit. Než kohout třikrát zakokrhá.
Lit.: Chvály, s.248.

Brzoňová Milena :
30.6.1939 Strakonice
učitelka, spis.
Lit.: Hankovec,s.45

Březina Václav :
n. 2.7.1866 Libějovice – z. ?
generál
Lit.: Hankovec, s.46.

Cruciger Matěj :
n.Bavorov – z.?
učenec
Lit.: Hankovec,s.51-52.

z Čenova Václav Vlček, válečník, spis.
n. kol. 1425 – z. kol. 1501.
Bibl.: Naučení ku králi Vladislavovi, kterak se mají šikovati jízdní, pěší i vozy...1490.
Lit.: Vopravil, s.1388.
Hoyer Ivan : Václav Vlček z Čenova a Helfenburk. Výběr,13,1976,č.4s.242-244.

Červíček Ondřej :
1844 Praha – 16.2.1928 Bavorov
divadelní ředitel
manž. Anna ( roz. Blížencová a ovdovělá Pravdová z. 19.2.1932 Bavorov ),
od začátku dvacátých let 20.stol. v Bavorově, vnuk Rudolf Hrušínský.
Lit.: Valtrová, s.36.

Domorázek František :
21.10.1874 Pohledští Dvořáci, okr. H. Brod – 1935 Bavorov ?
kat. kněz, reg. hist., publ.
Bibl.: Dějiny Bavorova. Rukopis, ul. na faře v Bavorově.

z Drahonic Jaroš :
15. stol.
příslušník nižší husitské šlechty
Bibl. : Fröhlich Jiří : Zaniklá vesnice a tvrz Božejovice. Výběr,27,1990,č.2,s.124-128.
Teplý František : O Jarošovi z Drahonic. Sborník hist. kroužku,10,1909,s.213-223.

Drůbek Ferdinand :
14.5.1844 Bílsko – 20.2.1904 Praha – Smíchov
vydavatel zpěvníků, učitel
Lit.: Hankovec,s.68.

Dunovský Jan :
27.7.1849 Bavorov - 11.11.1925 Praha
pseud. J.D. Hradišťský, spis.
Lit.: Hankovec,s.69-70. Házr : Bavorovský Slavín. Lexikon české literatury, I., s. 614. OSN. Vopravil, s.515.
Pátek Ferdinand : Náš kraj ve vzpomínkách a krásné literatuře. ZS,4,1930-31,č.1,s.11-12.
Rodák bavorovský Jan Dunovský. Otavan,9,1926,č.7-9,s.122.

Fleischmann Adam :
27.11.1841 Bavorov – 23.5.1915 Jičín.
profesor
Lit.: Hankovec,s.79. Házr : Bavorovský Slavín.

Fleischmann Antonín :
3.8.1825 Bavorov – 25.8.1892 Písek
katol. kněz, klas. filolog, publ.
Lit.: Cífka,1972,I.,s.26.Hankovec,s.79-80. Házr : Bavorovský Slavín.

Fučík Vít :
n. kolem 1730, kde ? – z. 1804 Klůs - Radomilice
Bauer Jan : Tajemné České Budějovice.
Böhm Ant. : O českém letci z konce XVIII. století ZS,1,1927-28,č.9,s.165-166.
Böhm Ant. : Ještě o letci Fučíkovi. Náš domov, 9.11.1930, č.3,s.4-5.
Michal Jaroslav : Jak vodňanští studenti létali. In : 170 let píseckého gymnázia ( 1778 – 1948 ). Písek, 1948, s.158-159.
Veselý Miroslav : Ptačí muž. Smyšlenky i skutečnost o českém Ikarovi. VaV,1,1969,s.31-37.
Vodňansko v časopisech. Náš domov,9,1930,č.2,s.4-5.
Vondrášek V. : Ty lítáš jako Kudlička. Zs,7,1933-1934,č.4,s.80-81.

Gregory Jindřich :
n.22.6.1885 Libějovice u Vodňan - z. ?
učitel a hudebník
Lit.: Hankovec, s.88.

Häusler Adalbert ( Vojtěch ) Josef :
14.2.1790 Libějovice u Vodňan – 9.2.1849 Borovany
archivář
Lit. : Archiváři, s.212.

Havlasa Bohumil :
1.10.1852 Bavorov - 25.11.1877 Alexandropol Arménie
Bibl.: Tiché vody.1876
Lit.: Hankovec, s.96-97. Házr Josef – Písecký : Protivínský Slavín. Lex., 2/I., s.105- 106. Vopravil, s.615.
-hh- : Bohumil Havlasa. Výběr,5,1968,č.2,s.60.
J.H.P. : Slavnostní odhalení desky spisovateli Bohumilu Havlsovi v Bavorově. ( 14.8.1927 ). Otavan,10,1927,č.11-12,s.177.
J.Mý. : Památku autora ,,Tichých vod“ Havlasy. Otavan,14,1934,č.5-7,s.104.
Kudrna Jiří : Ze života Bohumila Havlasy. ZS,6,1932-1934,č.4,s.75.
Kudrna Jiří : Vzpomínka na spisovatele Bohumila Havlasu. ZS,4,1930-1931,č.4,s.73-74.
Mager Jan Antonín : Proč se nenarodil Bohumil Havlasa ve Strunkovicích nad Blanicí.
RR,1991,č.1,s.17-18.
Mager Jan Antonín : Sociologický vývod předků spisovatele B. Havlasy. RR, 2002 podzim, s.29-33.
Málek Tomáš : Obraz z Balkánké války 1875 – 1876 v českém tisku. Dipl. práce, Jih. un. Č.B., 2000, 120 s.
Novotný Miloslav : Nižegorodský dragón Bohumil Havlasa. Praha 1941, 238 s.
Oslavy spisovatele B. Havlasy v Bavorově, Zs,1,1927-28,č.2,s,52-54.
Pártl Theodor : Bohumil Havlasa. Strunkovice nad Blanicí. 1967. 54 s.
Pátek Ferdinand : Náš kraj ve vzpomínkách a krásné literatuře. Zs,4,1930-31,č.3,s.52-53.
Pazdera Jiří : Bohumil Havlasa – vzpomínka ke 125. výročí narození a 100. výročí úmrtí. Výběr,15,1978,1,55-56.
Strunkovice nad Blanicí. Výběr,3,1966,č.3,s.51-52.
Veselý Jindřich : O Bohumilu Havlasovi. ZS,1,1927-1928,č.2,s.33-37.
Veselý Jindřich : O životě a díle Bohumila Havlasy. Otavan,11, 30.11.1927, č.2, s.17-19.
28.12.1927, č.3, s.34-39.

Havrlík Mikuláš :
n. – z.21.9.1919 ( 42 let ) asi Bavorov
učitel, malíř
Lit.: Za Mikulášem Havrlíkem. Otavan IV., 1919-1920, s.88.

Havrlík Svatopluk :
22.6.1908 Bavorov – 2.9.1966 Praha
akad. malíř, sběratel lid. umění, výtvarný publ.
Bibl.: Lidové umění na Příbramsku. Dětská říkadla.
Lit. : Hankovec, s.97 – 98. Kunc, 1966, s.23.
Akad. malíř prof. Svatopluk Havrlík... Vn,8,1941,č.9,s.7.
Knechtl J. : Prof. Svatopluk Havrlík. Vn,3, 1936,č.5, s.4-5.
Vn,1937,č.10,s.12.

Hlinka Karel :
n. – z.
asi majitel papírnictví v Bavorově
Bibl.: Zříceniny hradu Helfenburku. Průvodce zříceninami kdysi pevného hradu mocných
pánů Rožmberků. Klub turistů, 1925.

Hobizal František :
10.3.1933 Č. Budějovice – 8.7.2001 Bavorov
římsko – katol kněz, děkan v Bavorově, reg. hist., publ.
Bibl.: K počátkům rožmberskéhop chrámu v Bavorově. VaV,2,1970,s.26-31.
Šestset let farního kostela v Bavorově. Výběr,10,1973,s.92.
Lit.: Mager Jan Antonín. P.František Hobizal a jeho rod. RR, 2005, č.2, s.4-7.

Holeček František,
19.11.1865 Stožice – 27.6.1932 Vodňany
redaktor, nov. v USA
Lit.: Hankovec, s.109.
Náš domov, 1932, č.1, s.5.
Zlatá stezka,6,1932-33,č.1,s.18.

Holeček Josef :
27.2.1853 Stožice u Vodňan - 6.3.1929 Praha
prozaik, novinář, překladatel
Bibl. : Naši. Černohorské povídky. Dětské vzpomínky. ZS,1,1927-28,č.6,s.107-110.
Pero. Praha,1976.
Lit.: Blümlová, 2000, s.130-133. Hankovec, s.109-110. Kotalík,1966,s.22-23. Kunc,1945,I.,s.254-261. Lex. 2/I., s.239-242.
Drážil Stanislav : Josef Holeček – jihočeský patriarcha. ZS,17,1948-49,č.7,s.92-94.
Hosnédl Václav : Josef Holeček, epik jihočeského lidu. Náš domov, 1933,č.8,s.1.
Chalupný E. : Josef Holeček. Praha,1926.
Chalupný Emanuel : O korespondenci Josefa Holečka. VČAZ,11,1935,s.151-152.
Chalupný Emanuel : Z korespondence Josefa Holečka. VČAZ,12,1936,s.296-301.
Janáčková Jaroslava : Idylická epopej a její osud. In : Román mezi modernami. Praha, Čs. spisovatel, 1989, s.121-161.
Ježek Emanuel : Josef Holeček a táborské gymnázium. JSH,49,1980,278-279.
Jihočeský písmák, nadšený hlasatel vzájemnosti slovanské, přítel trojice básníků vodňanských, tvůrce ,,Našich“ Josef Holeček, dožívá se v tomto měsíci 75. narozenin. Zs,1,1927-28, č.6, s.105-107.
K. ( Kryl ) : Rod spisovatele Josefa Holečka. čas. rod. spol., 15,1943,s.68.
Kaleta Petr : Josef Holeček a Rusko. VaV,5,2002, s.131-139.
KO. : Josef Holeček pětasedmdesátníkem. Otavan,11,1928,č.6,s.92.
KO. : Josef Holeček. Otavan,12,1929,č.3-4,s.38-39.
Kolafová A. : 50 let od smrti J. Holečka. Výběr,16,1979,č.4,s.289.
Kolář Ondřej : K dobovému ohlasu tzv.jihočešství v díle Josefa Holečka. VaV,7,2007,
s.115-122.
Máchal Jan : Holečkův jihočeský román Naši. Šumavské proudy,7,1910,s.29-30.
Málek Tomáš : Odraz z balkánské války 1875 – 1876 v českém tisku. Dipl práce, Jih. un., Č.B., 2000, 120 s.
Mostecký Haštal : Josef Holeček. ZS,2,1928-1929,č.8,s.113-115.
Novotný Miloslav : Sedmdesátý rok Josefa Holečka. Otavan,7,1923, č.6-7, s.78-80,
č.8-.9, s.116-119, č.10-12, s.157-159.
Novotný Miloslav : Nové knihy Josefa Holečka. Otavan,8, 1924,č.8-9,s.114-116, č.10-12,s.149-151.
O Josefu Holečkovi, mém tatínkovi. Výbor ze vzpomínek Jeleny Holečkové – Dolanské.. Vydalo Městské muzeum a galerie ve Vodňanech, 2008, 58 s.
Oberpfalcer František : Jihočeská mluva v Holečkových Našich. Jihočeská čítanka, I, s.70-97.
Olejník Jan : Stožický grunt Josefa Holečka a jeho předků ve světle pozemkových
knih. Výběr, 40,2000, s.324-325.
Polanský Václav : O Josefu Holečkovi. Praha,1940, 87 s.
Pazdera Jiří : Josef Holeček a jeho rodný kraj. Nn,1983, reg. příl. Jaro 83, s.6-7.
Přech Václav : Jubileum spisovatele Josefa Holečka. Výběr,10,1973,č.2,s.132-133.
Přech Václav : Slavný rodák ze Stožic. K 130. výročí narození Josefa Holečka. Nn,38, 17.2.1983.
Sedláčková Beáta : Josef Holeček, Pero. In : Studie k sociálním dějinám, 4, Kutná
Hora – Opava – Praha, 1999, s.193 – 202.
Starý Václav : Josef Holeček a Holečkov. VaV,4,1997,s.112-125.
Stehlík Ladislav : Dvě krajanské tváře. Josef Holeček a Fr. Herites.
Vodňany, Městské muzeum a galerie, 1979, 20 s.
T.H. : Holeček a jeho rodný kraj. ( Odhalení pamětní desky roku 1921. ) Otavan,6,1921,č.3-5,s.47-49.
T.H. : Holeček a jeho rodný kraj. Otavan,6,1922,č.6-8,s.93-94.
Voborník Jan : Josef Holeček. Praha, 1913, 128 s.

Pozn:. v roce 1923 byl jmenován čestným občanem Vodňan.
Holečkova akademie ve V. Vn,1937,č.3,s.11. Také Vn,1937,č.5,s.9.
Syn Jeroným zemřel v Praze 11.1.1941. Vn,1941,č.2, s.1. ( Pseud. Václav Polánský )

Hora Josef Václav :
15.3.1836 Nuzice - 6.1.1918 Bavorov
vlast. prac. a reg. spis.
Bibl.: Procházky po školních okresích Strakonickém a Sušickém, jakož i po přítocích Otavy.
Z mých pamětí ze staré školy. Týn nad Vltavou, 1908.
Lit.:

Horák František
n. 1.4.1865 Bavorov - z. ?
politik
Lit.: Hankovec, s.111.

Horský Xaver František, rytíř z Horskysfeldu :
29.9.1801 Bílina- 6.4.1877 Kolín
zakl. rolnické školy v Rábíně
Lit.: OSN.
Turek Jakub : František X.Horský a náš kraj. Výběr,6,1969,č.3,s.1-7.

Hostislav z Bílska :
n. Bílsko ? - z. 1414, kde ?
kněz
Lit.: Hankovec, s.113.

Hovorka Josef,
9.7.1868 Pohorovice – 6.4.1955, kde ?
římsko-katol. kněz, vlastivědný prac.
Lit.. : Kunc,1970,s.71.

Hoyer Ivan, psed. Teslínský,
22.12.1918 Strakonice – 8.12.2005 Rožmitál pod Třemšínem
Od r.1967 se podílel se členy vlastivědného kroužku při ZV ROH Geologického průzkumu v Příbrami na záchraně hradu Helfenburka, reg. hist., publ.
Bibl.: přísp. v reg. tisku, např.Výběr, Vodňany a Vodňansko, Strakonické noviny, atd.
Případ Helfenburk. Výběr,7,1970,č.2,s.1-3.
Hrad Helfenburk. VaV,3,1971, s.25-33.
Rožmberské kamenné znaky na hradě Helfenburku. Výběr,8,1971,č.2,s.62-64.
Sto let od působení lesmistra Karla Gangloffa. Výběr,8,1971,s.137-138.
/ I.H.Teslínský / : Dvoje vzácné výročí. Výběr,9,1972,s.71-72.
O slavných štvanicích v jemčinské oboře na Jindřichohradecku. Výběr,9,1972,s.141- 151.
Z matrik farnosti Záboří na Blatensku. Výběr,12,1975,s.247 – 249.
Helfenburk. Výběr,30,1993,č.4,s.275.
Lit.: Velková Jitka : Na rozloučenou s Ing.Ivanem Hoyerem. Výběr,43,2006, č.1, s.76-77.

Hrůša Jan:
17.4.1882 Libějovice u Vodňan - 4.5.1954 Praha
překl. z angl., řečtiny a latiny
Lit.: Hankovec,s.116-117. Kunc,1962.Lex 2/.I.,s.340-341.

Hulakovská Marie :
25.12.1864 Libějovice - 21.7.1943 Praha
učitelka hudby, hudební hist., publ.
Lit.: Hankovec, s.117-118. Kunc,1966,s.27.

Hynek Antonín z Vltavína :
římsko – katol kněz
Lit.: Stuchlá Pavla. Střípky ze života bavorovského rodáka a faráře P.Viléma Antonína Hynka z Vltavína ( 1654 – 1706 ). Vav,7,2007, s.77-96.

07.06.2008 00:00:00Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se