Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Osobnosti : Ch - P

Chelčický Petr :
asi 1390 Záhorčí u Chelčic ? – z. asi 1460 kde ?
círk. reformátor a spis.
Bibl. : Postila. Síť víry pravé. O trojím lidu řeč.
Lit.: Hankovec, s.122. Lex. 2/I.,s.404-407. Vopravil, s.692.
Annenkov J. : Příspěvek k životopisu Petra Chelčického. ČNM,24,s.537-541.
Bartoš F.M. : Zapomenuté dílo Petra Chelčického. JSH,6,1933,s.12-17.
Bartoš F.M. : Kdo byl Petr Chelčický ? JSH,15,1946,s.1-8.
Bartoš F.M. : Památce Petra Chelčického. JSH,16,1947,s.1-9.
Bartoš F.M. : Chelčický a Valdenští. JSH,16,1947,s.33-38.
Bartoš F.M. : Neznámý spis proti Chelčickému a prvotní Jednotě bratrské. JSH,17,1948,
s.60-64.
Bartoš F.M. : Matka Petra Chelčického. ZS,17,1948-49,č.9-10,s.140-142.
Bartoš F.M. : Kdo byl Petr Chelčický ? JSH,19,1950,s.112.
Bartoš F.M. : Chelčický a velký učitel táborského komunismu. JSH,19,1950,s.33-34.
Bílek Josef : S Doc.Dr.Eduardem Petrů o Petru Chelčickém. Výběr,11,1974,č.3,s.184-185.
Boubín Jaroslav : Počátky literární činnosti Petra Chelčického. Husitský Tábor. Sborník
Muzea husitského revolučního hnutí,5,1982,s.145-152.
Boubín Jaroslav : K protipikartským traktátům Petra Chelčického a M. Jana Příbrama.
Folia historica Bohemica,4,1982,s.127-159.
Boubín Jaroslav : Petr Chelčický. Myslitel a reformátor. Praha, Vyšehrad, 200 s.
Flegl Michal : Sociální původ Petra Chelčického a jeho literární dílo v obraze českého dějepisectví 19. století. JSH,1973,2,94-102.
Flegl Michal : Kdo je Petr Chelčický. Křesťanská revue,44,1977,č.9-10,s.224-229.
Flegl Michal : K problému identifikace Petra Chelčického. Listy filologické 102,1979, s.18- 25. ( Rec. : Jan Šťovíček.Výběr,17,1980,3, 204 )
Flegl Michal : Nově vydané traktáty P. Chelčického. Jednota bratrská.57,1980,č.8/9, s.119-120.
Goll Jaroslav : Chelčický a Jednota v 15. století. 1916.
Kaut Rob. : Petr Chelčický. Zs,7,1933-34,č.7,s.132-134.
Krofta Kamil : Petr Chelčický. Vodňany, nedat., 46 s. ( Rec.: B. Vydra, ČMN,88,1914,
s.337-9. )
Mágr A. St. : Marxistické poznámky k Chelčickému. JSH,19,1950,č.1,s.74-99.
Mostecký Václav : Je Petr Záhorka P. Chelčickým ? JSH,25,1956,s.97-100.
Pazdera Antonín : Petr Chelčický. Zs,15,1946-47,č.2,s.18-19.
Pazdera Jiří : Moudrý jihočech. Vn,I.,1990,č.7,s.7.
Petrů Eduard : Soupis díla Petra Chelčického a literatura o něm. Prah,1957, 186 s.
Petrů Eduard : Osobnost a dílo Petra Chelčického. In. : Petr Chelčický : Drobné spisy.
Praha,1966, s.5-27.
Petrů Eduard : Znovu k problému Chelčický – Záhorka. Listy filologické 102,1979, s.235-237. ( Rec. : Jan Šťovíček. Výběr,17,1980,3,204 )
Petrů Eduard : Vzdálené hlasy. Studie o starší české literatuře. Olomouc,1996.
R.C. ( Roman Cikhart ) : K rodopisu vladyk z Chelčic. JSH,18,1949, s.59-60.
Straka J.P. : Chelčického Replika proti Mikuláši Biskupci Táborskému. JSH,2,1929,příl., s.20-80.
Truc Miroslav : K sociálnímu zařazení Petra Chelčického a Petra Záhorky. Husitský Tábor, Sborník Muzea husitského revolučního hnutí,4,1981, s.76-81.

Chmelenský František :
2.12.1775 Bavorov - 1803 Bavorov
hudební skladatel, učitel
Lit.: Hankovec, s.124.

Chmelenský Jan Václav :
12.4.1778 Bavorov - 4.2.1864 Bavorov
učitel, hudební skladatel
Lit.: Hankovec, s.124.

Chmelenský Josef Krasoslav
7.8.1800 Bavorov - 2.1.1839 Praha
spisovatel
Lit.: Hankovec, s.124-125. Cífka,1972,I.,s.s.22. Lex. 2/I,s.411-413. Vopravil, s.694.
Axman E. : Korespondence J.K. Chmelenského K. Vinařickému. ČNM,89,1915,s.167-178,
306-315,395-406.
Beneš J.K. : Josef Krasoslav Chmelenský. Otavan,10,1926,č.1-2,s.1-4.
E.H. : Památník J.Kras. Chmelenského. ČNM,84,1910,s.294-298.
Házr Josef – Písecký : Utěšený a požehnaný den. ZS,12,1938-39,č.5,s.80-81.
Palivec V.: Ke genealogii obrozeneckého básníka J.K.Chmelenského.
Heraldika a genealogie XXII,2,1989,s.161-163.
Pletzer Karel : Německá báseň J.K. Chmelenského v českobudějovickém památníku.
ZMJK,1962,č.1,s.9-11.
Přech Václav : Jubilant bavorovského Slavína. Výběr,7,1970,č.3,s.52-53.
Přech Václav : Josef Krasoslav Chmelenský, obrozenecký spisovatel ( 1800 – 1839 ).
Výběr,11,1974,č.1,48-49.

Chmelová Helena :
24.9.1900 Praha – 8.5.1985 Prachatice
průvodkyně na hradě Helfenburk
Hoyer Ivan : Helfenburk. 80 let Heleny Chmelové. Výběr,17,1980,č.4,s.264.
Hoyer Ivan : Helfenburk a Helena Chmelová. Výběr,23,1986,4,s.296-298.

Jakší Josef :
4.3.1874 Bavorov – 20.9.1908 Prachatice.
malíř
Lit.: Hankovec, s.127-128
Bavorovský Josef Jakší. Jihočeský lidový kalendář 1960, s.153.
(er) : K Vodňanské výstavě malíře Josefa Jakšího. Nn,6.9.1984,s.3.
Jakšíová M. : Jul. Zeyer a Jos. Jakší. ZS,7,1933-1934,č.5,s.91-93.
Pazdera Antonín : Julius Zeyer a Josef Jakší. ZS,17,1948-49,č.1,s.6-7.
V.B. : Josef Jakší – sto let od narození. Výběr,11,1974,č.4,s.279-280.
Velková J. : Výročí mistrů jedné generace. Vn, 2004, č.7, s.5.
Veselý Jindřich : Malíř Josef Jakší. ZS,4,1930-1931,č.5, s.85-88.

Jakší Marie :
23.3.1889 Bavorov – 9.6.1966 Prachatice
učitelka, reg. historička, publ.
Bibl. : Město Bavorov a jeho privilegia. Bavorov, 1947.
Lit.: Hankovec, s.128. ( n.23.2.1889 )
Kotěšovec František : ??????. Zlatá stezka

Jankovec František :
1865 ? – 1937 Bavorov
hudebník
Lit.: J. Vs. : Z Bavorova. Fr. Jankovec. Zs,10,1936-37,č.6,s.106.

Jankovec Jaroslav :
26.4.1896 Malenice – 6.9.1961 Písek, poch. v Bavorově
dram., hudební skladatel
Bibl.: Srdce v rákosí. Hra.
Lit.: Hankovec, s.133-134.
Přech V. : Dvojí jubileum J. Jankovce. Nn,41, 15.5.1986,s.5.

Janů Martin :
23.8.1865 Buřenice – 12.2.1937 Libějovice, okr. Strakonice
římsko-katol. kněz, redemptorista, nábož. publ.
Lit.: Kunc,1970,s.

Ječmínek Mirko :
n.3.5.1942 Bavorov
technický odborník
Lit.: Hankovec, s.138-139.

Jedlička František :
20.6.1865 Bílsko - 39.3.1936 Dub u Vodňan
kněz, publ.
Lit.: Hankovec, s.139

Jirsa ( Girsa, Girsius ) Jan :
původem z Bavorova, 13.8.1601 bakalář, 1603 – 1605 kantorem v Lounech, autot lat. human. básně.
Lit.: Hankovec, s.143. Rhb,II.,s. 453

John Ctirad :
n. 15.8.1920 Číčenice
odb. spis., lékař, mikrobiolog, imunolog
Lit.: Hankovec,s.144-145. Kdo je kdo,I.,s.381-382. Kdo je kdo,2002,s.264. Vopravil, s.741.

Kahovec Václav :
Bavorov -
letec
Lit.:
Urminský Ivan : Českoslovenští letci ve francouzské a italské armádě 1914 – 1918.( Václav Kahovec z Vitic, 1877 – 1933. In: Historie a vojenství,6,1996. ( Rec: 2001,1,26 )

Kalbáč Antonín :
30.3.1879 Drahonice - 4.10.1944 Praha
odborný stavitel silnic a betonových staveb
Lit.: Hankovec, s.150-151

Konvička Antonín :
rodák ze Křtětic, r.1933 farář v Oslově ( 1933,1,s.3 )

Konvička Josef :
n. Křtětice kol. 1895 – zemřel asi po roce 1950 asi Prostějov
reg. hist., publ.
Bibl. : Jan Ladislav Mašek. Zs,8,1934-1935,č.10,s.162-164.
Z kroniky selské živnosti ve Křtěticích. Zs,9, 1935 –36, č.8, s.125-127, č.10, s.204-206.
Z mých vzpomínek na Vodňany. Zs,9,1935-36, č.9, s.178-179. Také : Vodňany svému jubileu 1336 – 1936. Vodňany, 1936, s.39-41.
Jak se stavěla nová chalupa ve Křtěticích Léta Páně 1796. Zs,10,1936-37, č.10, s.166-167.
Punkta neb pravidla pro lidi poddané na panství skočickém v r.1705. Čpdv, 24, 1937, s.62-64.
Nakoukneme do minulosti vodňanské kotlinky. Zs, 11,1937-38, č.8, s.126-127.
Zs, 13, 1939-40, č.1,s.14, č.2, s.22-24, č.3, s.44-47.
Rodový zápis Fr. Šrámka ze Křtětic. Vn,8,1941,č.6 – 8,10 ( foto )
Za starými rody selskými. Vn,9, 1942, č.2, s.3-4.
Mikoláši a Lucky. Zs,16, 1947-48, č.4, s.54-56.
Dva chlapci z Drahonic. ( Karel Andrlík, Jan Řežábek. ) Zs,17,1948-1949.
Bude žíti. Zs,17,1948-49,č.3,s.38-39. ( Jan Ladislav Mašek )

Kordule Stanislav :
10.6.1885 Bavorov – 2.12.1940 Hradec Králové
biskup CČH
Lit.: Vn,8,1940,č.1,s.2. Vn,1941,č.1,s.2.

Kořenští z Teršova :
Kroměříž : v městském muzeu opisy listin pánů Kořenských z Terešova, rodokmeny Kořenských. In : Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice. Red. Marie Tošnerová, III., archiv AV ČR, Praha, 2001.

Kouba Josef :
1.8.1885 Bavorov – z.
psed. Bratr Vojtěch, katol. kněz, nábož. spis., bás.,
Bibl.: Růže a pomněnky. 1909.
Lit.: Hankovec, s.166 ( n.1855 ), Vopravil, s.814

Kozáková Jiřina
n.6.11.1942 Čichtice
malířka
Lit.: Hankovec, s.168.

Kraus Jan :
8.5.1758 ( pokřtěn ) Bavorov – 23.8.1823 Český Krumlov
zeměměřič
Lit.: Hankovec, s.171.
Nikendey Antonín : Zapomenutý bavorovský rodák Ing. Jan Kraus.
Výběr,27,1990,č.1,s.35-40.

Křišťan Josef :
15.3.1905 Lidmovice - 22.3.1986 Vancouver – Richmond ( Kanada )
emigrant
Lit.: Hankovec, s.174.

Kubíček František :
n.3.3.1837 Bavorov - z. ?
hospodářský správce
Lit.: Hankovec, s.177

Kubíček Matěj :
n.14.1.1826 Bavorov – z. ?
kult. prac., publ., řísko – katol. kněz
Lit.: Hankovec, s.177
-vpch- : 150 let od narození Matěje Kubíčka. Výběr,13,1976,3,204.

Kuřina František :
15.6.1932 Pivkovice – Chrást, okr. Strakonice
prof. katedry matematiky Univ. v H. Králové, odb. publ.
Lit.: Kdo je kdo,2002,s.356.

Květoň ( Květon, Kwieton ) Jakub :
1831 Bavorov – 5.10.1898 Netolice )
archivář
Lit.: Archiváři, s.369.

Listopad Matěj :
5.2.1671 Bavorov - 27.10.1739 Předslavice ?
hudebník, učitel
Lit.: Hankovec, s.188

Mácha Jan :
10.4.1810 Bavorov – 27.3.1886 Bavorov
farář v Bavorově, přítel Karla Hynka Máchy.
Lit.: Mager Jan Antonín : Rod bavorovských Máchů. RR, 2000, č.3,s.7-12.
Soukup Lubomír : S Karlem Hynkem Máchou z Prahy přes jižní Čechy do Benátek.
In :V jejich stopách, s.59,65.
Vančata Oldřich : Karel Hynek Mácha a jižní Čechy. Výběr,23,1986,4,s.253-256.
Malovcové :
Teplý František : Záhada v rodokmenů Malovců z Malovic. Čas. rod. spol. Čs. v Praze, I., 1929, s.73-73.

Mareš František :
28.12.1851 ( nebo 1850 ) Bavorov – 12.2.1939 Třeboň ( nebo Praha )
archivář
Bibl. : Na odpočinku začal psát dějiny Bavorova, rukopis předal Václavu Hadačovi, ale ani on jej nedokončil.
Kronika budějovická. Věstník Král. české společnosti nauk na rok 1920.
Popravčí kniha pánů z Rosenberka. Praha, 1878.
Padělané diplomy rožmberské. ČČH,1,1895,s.371-384.
Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese prachatickém. Praha, 1913.
( Spolu s J. Sedláčkem )
Soupis památek historických a uměleckých v pol. okresu krumlovském, 1, Praha,
1918. ( Spolu s J. Sedláčkem )
Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Třeboňském. Praha, 1900.
( Spolu s J.Sedláčkem )
Nové příspěvky k památnímu roku 1848. ČČH, 30,1924, s.249-279.
Václav Březan. Vzpomínka životopisná. ČČM,52,1878,s.93-105.
Heslo Březan v Ottově slovníku naučném,4,1960,s.654.
Cronicon Treboniense. Bm,nedat.
Literární působení kláštera třeboňského. Bm., nedat.
Lit.: Archiváři, s.399-400. Hankovec, s.201-202. Kunc,1957,s.36 Kunc,1962, s.162.
Kutnar, II., s.48.
Navrátil František : Soupis prací archivního rady Dr.h.c. Františka Mareše. JSH,38,1969,č,1, s.49-56.
Navrátil František : PhDr. h.c. František Mareš. ( Nekrolog ). Čas.rod.spol. Čs. v Praze, XI., 1939, s.20-21.
Přech Václav : Padesát let od smrti archiváře. Výběr,27,1990,č.2,s.154-155.
Vojtíšek Václav : Dr.h.c. František Mareš. Archivum Trebonense,1971,č.1,s.63-101.
-vpch-: Archivář PhDr. František Mareš. Výběr,8,1971,č.3,s.168-169.
-vpch- : PhDr. František Mareš. Výběr,17,1980,3,202.
-vpch- : Bavorov. PhDr. František Mareš. Výběr,18,1981,č.1,s.64.

Mašek Jan Jaromír :
13.10.1841 Bavorov – 9.11.1922 Praha
hudeb. skladatel
Lit.: Hankovec, s.208.
Házr Josef – Písecký : Bavorovský Slavín.

Mašek Jan Ladislav :
28.2.1828 Pohorovice – 9.1.1886 Praha
pedagog, publ. pro mládež
Bibl.: Bibl. : přísp. v čas. Čes. škola, Nár. škola, Štěpnice. Spolureaktor čas. Paedagogia.
Lit.: Hankovec. s.209. Lexikon 3/I., s.147 – 148. Vopravil, s.924.
Gruber Josef : Slovanský pedagog Jan L. Mašek. Nn,37, 15.7.1982, č.28-29, reg. příl. s.9.
Gruber Josef : Jubilem našeho přítele ze Záhřebu. Výběr,24,1987,s.57-58. ( Pozn.: prof. Branka Pleš, napsal studii o Maškovi )
Jan Ladislav Mašek. Zlatá Praha,2,1885,č.1, s.14 ( Podobizna, tamtéž, s.4. )
Konvička Josef : Jan Ladislav Mašek. Zs,8,1934-1935,č.10,s.162-164.
Konvička J. : Bude žíti. Zs,17,1948-49,č.3,s.38-39.
Spěváček Václav – Štraus Jiří : Pedagogická práce Jana Ladislava Maška. Sborník Pedagogického institutu v Plzni, Pedagogika,3,Praha,1960,s.121-148.
Spěváček Václav : Časopis Slovanský pedagog o učebnicích české řeči. In : Český jazyk a literatura,26,1975-76,s.324-325.

Mašek Matěj :
n. Pohorovice – z. ?
publicista
Lit.: Hankovec, s.210

Mašek Vojtěch :
8.4.1839 Pohorovice - 3.2.1907 Kewaunee (USA)
obchodník
Lit.: Hankovec, s.210

Martínková – Michálková Marie :
4.5.1886 Drahonice - 28.1.1972 Plzeň
spis., hudebnice, autorka vzpomínek na Emu Destinovou
Bibl.: Bludičky, 1924.
Strážská černá paní. Plzeň, 1940. ( 2. vyd. pod názvem Život Emy Destinové. )
Lit.: Čsl. hudební slovník, 1963, II, s.49. Hankovec. s.206. Kunc,1974,s.152
Vopravil, s.946 – Michálková Marie ( n. Lhota pod Horami )

z Miličína Václav :
n. – z.
Lit.: Jenšovská Věra : Středověká knihovna faráře Václava z Miličína v Bavorově.
ČSPS,58,1950,s.179-183.

Moravec Eduard :
10.3.1877 Skočice u Vodňan - 15.6.1932 Č.Budějovice
odb. učitel, vlastivědný publ.
Bibl. : Budějovice a okolí. Hluboká, Vodňany. Budějovice, Svátek, 1912.
Lit.: Enc. Č.B., s.287. Hankovec, s.220.
-vpch- : Eduard Moravec. Výběr,9,1972,č.4, s.268.

Moser Václav Jan :
15.8.1886 Bavorov - z. ?
spisovatel, operetní režisér
Lit.: Hankovec, s.220.

Mudroch Bedřich :
11.8.1898 Bavorov – 24.5.1962 Mladá Boleslav
malíř, odb. spis.
Lit.: Hankovec, s.225. Házr Josef – Písecký : Bavorovský Slavín. Vopravil, s.968.
Čep T. : Výstava olejomaleb a leptů akad. malíře B. Mudrocha. Otavan,7,1923,č.3-5,s.62.
Přech Václav : Krajané takřka zapomenutí. Nn,38, 22.9.1983,s.4.

Našinec Matěj :
n.24.2.1868 Číčenice - z. ?
lékař
Lit.: Hankovec, s.228.

Novák František :
30.10.1905 Čichtice u Bavorova – z.1973, kde ?
publ., odb. spis., zemědělský odb., proz.
Bibl.: redigoval odb. příl. Zemědělských novin ( Zemědělec ), proz. přísp. v různých
časopisech, kalendářích a sbornících.
Lit..: Hankovec, s.231. Vopravil, s.1000.

Pártl Václav :
n.1885 Bavorov - z. ?
ekonom
Lit.: Hankovec, s.241.

Pavlovský František V. :
n.26.10.1881 Chelčice – z.1933 Praha ?
pseud. Fedor Václavovič Pavlovský, národohospodářský publ., proz.
Bibl.: Pojišťování sociální. 1911. Technická renta. 1923. Zemí. 1910. ( Román )
Vzduchem. 1922. ( Román ). Redigoval čas. Doprava, přísp. v čas. Hospodářský obzor.
Lit.: Hankovec, s.244-245. Vopravil, s.1041

Pekař Vojtěch :
n.10.4.1852 Lidmovice - z. ?
římsko – katol. kněz
Lit.: Hankovec, s.245.

Peterka Milan :
7.7.1930 Chelčice – 22.6.2005 České Budějovice
akademický malíř, krajinář, portrétista.
Lit.: Hankovec, s.251 - 252
Císler J. – Píha R. : Jihočeští výtvarní umělci svému kraji i sobě. Jp, 8.2.1980, s.4.
Hejduk Pavel : Pohledy do očí. Květy,31,1981,č.3,s.39.
Píha R. : Nitro umělce a citlivého člověka. Milan Peterka padesátiletý. Jp,4.7.1980,s.4.
(rd ) : S odhodláním pohlédnout člověku do tváře. Jp,3.10.1981,s.4.
-redakce - : Malíř rodné krajiny. Protivínské listy,4,1995,č.7,s.9.
-w- : Blahopřání k životnímu jubileu. Protivínské listy,9,2000,č.6,s.12.

Pilát Ladislav :
26.6.1906 Prachatice – 6.6.1977 Příbram
archivář, reg. hist., publ., genealog, rodově pocházel z Bavorovska.
Bibl : Prachatice, město české historie. Prachatice, 1948.
Průvodce děkanským kostelem sv. Jakuba. Prachatice, 1948.
Lit. : Archiváři, s.492.
Jan Antonín Mager : O ,,Zlaté stezce“ a Ladislavu Pilátovi. RR, zima 2002.

Pilát Rudolf :
26.3.1875 Bavorov – 18.10.1946 Praha
finančník, numismatik, hist.
Bibl. : Český kapitál a uherské Slovensko. 1900.
Vývoj federalismu v Rakousku od r.1848. 1908.
Přísp. v různých časopisech.
Lit. : Hankovec, s.256 – 257. Kunc,1957,s.44. Tomeš,II., s.573. Vopravil, s.1062
Trnka Miloslav : Z kalendária rodu Pilátů. RR,1999, č.1,s.5-6.

Pitlík Augustin :
24.7.1883 Bavorov – z. po roce 1933, kde ?
pseud. Bavorovský, lektor esperanta, autor učebnic, public.
Bibl. : Letoviska a lázně na Slovensku. 1920. Přísp. v různých časopisech.
Lit.: Hankovec, s.259. Vopravil, s.1066.
-vpch- : PhDr. Augustin Pitlík. Výběr,15,1978,č.4,s.286.

Průcha Karel, pseud. K.A. Chrup : spis. pro mládež, public .
23.10.1905 Malovičky
Bibl. : Kluk Pepík Fuk ve Vodňanech. Vodňany, Ant. Dvořák, 1941, 56 s.
Lit.: Vopravil, s.1100.
Masák Jan : 85 let kulturního pracovníka Karla Průchy. Výběr,27,1990,2,158-159.

07.06.2008 00:00:00Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se