Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Osobnosti : R - Ž

Rokůsek Šimon :
6.9.1874 Chelčice – z. USA
spolkový pracovník v USA
Lit.: Hankovec, s.280-281

Rožmberkové :
Lit.: Cironisová Eva : Vývoj správy rožmberských panství ve 13.-17.století.
Sborník archivních prací,31,1981,č.1,s.105-178.
Kafka František : Zlatý věk růží. Kus české historie 16. století. Č. Budějovice,1966, 252 s.
( Bavorovské a Libějovické panství .)
Krejsa František : Vodňany a Rožmberkové v XV. stol. Zs,9,1935-1936,č.6,s.93-95.
Louženský Jiří : Jakub Krčín z Jelčan a mlynářství. Výběr,18,1981,č.4,s.270-272.
Míka Alois : Osud slavného domu. Rozkvět a pád rožmberského dominia. České Budějovice,
1970, 200 s.
Pelikán Josef : Rožmberské dluhopisy z let 1457 – 1481. Praha,1953, 289 s. ( Doplněk : ČSPS,61,1953,s.188.190. )
Rožmberská fundace v Bavorově. Poutník od Otavy,2,1858,č.54.
Rynešová B. : O účasti Oldřicha z Rožmberka na jednání o mír mezi Táborskými a Rakousy. ČNM,107,1933,s.55-75.
Rynešová Blažena : Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka. Díl 1-4. Praha, 1929-1954.
Svobodová Anežka : Petr Vok z Rožmberka. Praha,1985, 269 s.

Řežábek Jan :
16.5.1852 Drahonice - 6.7.1925 Písek :
odb. spis., překl., red.
Lit.: Hankovec, s.288.
Konvička Josef : Dva chlapci z Drahonic. ( Karel Andrlík, Jan Řežábek. ). Zs,17,1948-1949.
PhDr. Jan Řežábek. Otavan,9,1925,s.63,66.
Přech V. : Drahonický rodák. Nn,22.8.1985,s.5.
-vpch - : 125 let od narození PhDr. Jana Řeřábka. Výběr,14,1977,3,173.

Sedlák Ludvík :
n.24.8.1880 Bavorov – z. ?
malíř, keramik, profesor
Lit.: Hankovec, s.293

Sedlmayerová Anna, roz Jungwirthová :
17.3.1912 Vranín u Třeboně - 13.5.1995 Tourov u Vodňan
prozaička
Bibl. : Déšť ustal k večeru. Román. Praha, Svobodné slovo, 1965.
Lit.: ČLB,1964,s.352-354. Kunc,1956,s.364-36. Mráz, 1978, s.101.
Slovník,1999,II.,s.346-347. Slovník zakázaných autorů,s.375-376.

Sittek Jakub :
n. 1662 Bavorov - z.15.10.1713 Praha
pedagog
Lit.: Hankovec, s.298

Skácel Emil :
3.3.1890 Nestánice - 7.11.1975 Brno
básník, učitel kreslení v Poštorné / Břeclav, publ., otec básníka Jana Skácela, matka byla sestrou Františka Heritese.
Bibl.: Byla vojna - bude ? Břeclav, 1936. ( Básně ).
Lit.: Hankovec, s.298.Vopravil, s.1187

Smutný Jaromír :
23.6.1892 Bavorov – 16.7.1964 Londýn
diplomat, kancléř pres. E. Beneše, po r.1948 emigroval.
Bibl.: Svědectví prezidentova kancléře. Praha, Mladá fronta, 1996, 339 s.
Lit.: Hankovec, s.306-307. Tomeš, III., s.161,
Pejskar Jožka : Poslední pocta.

Soukup František :
n. . z.
hudební skladatel, žil asi v Bavorově :
Lit.: Sedmdesátka skladatele F. Soukupa. Nn,23.5.1985,s.2.
Třicet dvě písničky Františka Soukupa. Nn, reg, příl. Magazín podzim – zima 85, s.19.

Spatzierer Bernhard Josef :
29.1.1745 Libějovice, okr. Strakonice – 14.12.1802 Nové Hrady, okr. Č. Budějovice
archivář
Lit.: Archiváři, s.592.

Srbený František :
10.1.1844 Újezd u Vodňan - z. 28.9.1918 Vodňany čp.392
redaktor ..Hlasu národa"
Lit.: Hankovec, s.311. Ottův slovník naučný.

Šiman Jindřich :
8.8.1885 Bavorov – 15.11.1965 ( asi Třeboň )
rybářský odb, stavební ing., odb. publ.
Lit.: Berka – Ebelová,s.74-75. Hankovec, s.325.

Šiman Karel :
23.2.1882 Bavorov – 17.12.1957 Praha
lesnický odb.,odb. publ.
Bibl. : Česká mluva lesnická. 1946. Redaktor čas. Myslivecká škola, Lesnická práce.
Lit.: Hankovec, s. 325. Kunc,1962, s.267. Kotalík, 1966, s.57.

Šiman Karel :
20.5.1855 Libějovice - 8.7.1934 Libějovice u Vodňan
pomolog, odborný spisovatel
Lit.: Hankovec, s.325

Škola František :
n.26.10.1865 Nestánice – z.1940
lékař, spisovatel
Lit.: Hankovec, s.330.

Špatný Josef :
n.15.8.1874 Bílsko – z. ?
pedagog, působil na Velehradě
Lit.: Hankovec, s.333.

Šrámek František :
5.1.1838 Křtětice – z. ?
lidový písmák a kronikář v 19. stol
Lit.: Hankovec, s. 333 ( n.11.10.1829 ), OSN.
Šettner V. : ( Jan Šrámek. ) VaV,3,1971,s.52.
Konvička Josef : Rodový zápis Fr. Šrámka ze Křtětic. Vn,8,1941,č.6 – 8,10 ( foto )

Šrámek Jan :
21.5.1820 Křtětice – 31.7.1884 Turtno - Rusko
filolog, katol. kněz, potom evang. a pravoslavný duchovní, pedag., odb. spis., beletr.
Bibl.: přísp. v čas., např. Opavský besedník. Redigoval čas. Ozvěna.
Lit.: Hankovec, s.334. OSN.
Šrámek František : 90. let od smrti pedagoga Jana Šrámka. Výběr,11,1974,č.2,s.123-124.
Šettner V. : ( Jan Šrámek. ) VaV,3,1971,s.51-52.

Šrámkové :
Šrámek Fr. : Výpis z rychtářské knížky Koječínských rychtářů – Šrámků z 18. století.
Výběr,1968,č.2,s.70-72.

Štědronský Eduard : viz vodňanské osobnosti.

Štědronský Josef :
27.2.1925 Skočice – 31.10.2004 Sušice
učitel, básník.
Bibl.: Bibl.: Rád vracel bych se. Sbírka básní. Vodňany, Městské muzeum a galerie, 1982.
Pohádky z vřesové chaloupky. Plzeň, Západočeské nakl., 1987.
Lit.: Hankovec, s.336-337
Vn, 1997, č.9.
Slovník spisovatelů západočeského kraje,s.127.
Odešel učitel, básník krajiny domova. Vn,2004,č.21, s.7.

Štefl Leopold :
n. 19.stol. (?) Bílsko - z. USA ?
kněz, náboženský publ.
Lit.: Hankovec, s.337.

Švejda Drahoslav :
17.12.1911 Bavorov – 19.4.1948, kde ?
hudebník, odb. pedagog
Lit.: Hankovec, s.341

Tafel Jaroslav :
11.6.1929 Bavorov - 1.2.1973 Praha
spisovatel
Lit.: Hankovec, s.342.

Teringl Karel,
6.7.1893 Dvorce u Třeboně – koncem 1967 Bavorov
učitel, důstojník, publ.
Lit.: Kunc,1970,s.214.
Výběr,1968,č.1,s.55-56.

Tesař Josef :
4.2.1849 Bavorov - 8.1.1903 Praha
spis., novinář
Lit.: Cífka, 1972, I., s.45. Hankovec, s.344.
Házr Josef – Písecký : Bavorovský Slavín.
Herites Fr : Josef Tesař. Máj,1,1903,č.18,s.260.
Pátek Ferdinand : Náš kraj ve vzpomínkách a krásné literatuře. ( Bavorov, Blanice, Čichtice.)
Zs,4,1930-1931,č.1,s.11-12, č.5,s.91, č.8,s.155.

Tesař Václav – Blanický :
12.9.1870 Blanice u Bavorova – 22.2.1934 Strakonice
kněz, spis.
Bibl.: Budivoj, č.28., 6.4.1893. Chvála Boží. Vimperk.
Lit.: Hankovec, s.344 – 345 Házr Josef – Písecký : Protivínský Slavín.
Vopravil, s.1309.

Trnka Tomáš :
6.12.1888 Dunovice – 24.4.1961 Praha
filosof, odb. publ.
Lit.: Hankovec, s.349 – 350. Tomeš,III.,s.374.

Trubka Vojtěch :
n. asi v roce 1904 – z. ?
krotitel divé zvěře
autor knihy vzpomínek : Mezi šelmami. Vyd. 2000.
Bibl. : -er-: Život mezi dravými zvířaty. Vn, 2001, č.7, s.4-5.

Tůma Tomáš :
19.11.1923 Chelčice – 22.6.1981 České Budějovice.
rybářský odb., publ.
Lit.: Berka – Ebelová, s.89-90. Hankovec, s.353-354

Tvrzický Josef :
15.2.1924 Skočice - samota Kocanda - 24.3.1969, kde ?
rybářský odborník
Lit.: Hankovec, s.355

Vágner Jaroslav :
2.6.1857 Bavorov – 26.7.1912 Vacov
pedagog, spis.
Lit.: Hankovec, s.359
Házr Josef – Písecký : Bavorovský Slavín.

Valenta Miloslav :
8.8.1924 Budyně – 17.5.1998 Praha
zemědělský odborník
Lit.: Hankovec, s.360 – 361.

Vavrín Václav :
n.1879 Čichtice – z. 1957 Sušice
sbormistr pěveckého spolku Svatobor v Sušici.
Lit.: Hankovec, s.362.

Veselý Jindřich :
15.7.1885 Bavorov - 19.9.1939 Č.Budějovice
loutkář¸ dramatik, lit. historik
Bibl. : Bibl.: Loutkové divadlo jindy a nyní.
Vynikající loutková divadla všech národů.
Jenovefa v české literatuře.
Doktor Faust.
O životě a díle Bohumila Havlasy.
Život, dílo a rod Matěje Kopeckého.
Red. čas. Loutkář, Drobné umění, Čtvrtky, atd.
Lit.: Blümlová, 2000, s.250-253. Hankovec, s.366 - 367.Kunc,1957,s.63. Kunc,1962, s.309.Vopravil, s.1378.
Bavorov. Jindřich Veselý. Zs,12,1938-39,č.6,s.100.
Cívka Stanislav : Jindřich Veselý, tvůrce moderního českého loutkářství. České Budějovice, 1986, 109 s.( JSH,56,1987,166, rec. : Josef Bílek )
Házr Josef – Písecký : Pěstitel a šířitel loutkářství. Zs,9,1935-36,č.1,s.10-12.
Jindřich Veselý padesátníkem. Loutkář,21,1934-1935,s.133-139.
(jr) : Odhalení pamětní desky. ( ...na rodném domku spoluzakladateli Mezinárodní loutkářské federace UNIMA PhDr. J. Veselému. Jp,19.9.1974,s.1.
JŘ. : 90 let od narození PhDr. Jindřicha Veselého. Výběr,13,1976,č.1,s.49.
Pletzer Karel : Jindřich Veselý. Historik a organizátor českého loutkářství. Vodňany, 1985,
15 s.
V.B. : 35 let od smrti ředitele reálky dr.Jindřicha Veselého. Výběr,11,1974,č.4,s.279.
V.B. : Nedožitých 95 let prof. Dr. Jindřich Veselého. Výběr,17,1980,č.3,202.

Viti Jan, bakalář,
n. asi 1550 Bavorov – z. ? Praha ?
human. básník
Lit.: Rhb,V.,s.508.

Vlček František Josef :
4.1.1871 Budyně u Bavorova – 8.6.1947 Clevelend USA
česko – americký publ., průmyslník v Clevelendu
Bibl. : Povídka mého života. Hradec Králové, 1928. ( Druhé vydání : Praha, Družstevní
práce, 1929.
Český vystěhovalec. Týn nad. Vltavou, 1935.
Náš lid v Americe. Týn nad. Vltavou, 1935.
Lit.: Kunc,1957,s.63. Tomeš, III., 469. Vopravil, s.1387.

Vlček Václav :
10.9.1850 Bavorov – 24.12.1932 Bílsko
učitel, hudebník,
Lit.: Hankovec, s.371.

Vlčková Helena – Casanova :
27.10.1897 Bílsko – 3.3.1958 Paříž
malířka
Lit.: Hankovec, s.371-372.
Helena Vlčková – Casanova. Katalog výstavy. Městské muzeum a galerie, 1997.
Louženský Jiří : Výročí malířky Heleny Vlčkové – Casanova. Výběr,XL,2003,č.1, s.112-113.

Vobořil Leopold :
8.11.1808 Bavorov – 28.12.1879 Laziště
obrozenecký buditel
Lit.: Hankovec, s.373.

Vodička Zdeněk :
21.9.1919 Skočice - 22.3.2003, kde ?
voják
Lit.: Hankovec, s.373 - 374

Votava Jan :
14.5.1887 Záhorčí u Chelčic – 26.8.1907 Svinětice
básník
Lit.: Hankovec, s.381. Mikuškovičová, 1969, s.112.
In memorian Jana Votavy. České Budějovice, Knihovna mladých autorů, 1907.
Když vzpomínalo mládí. Praha, Ločák, 1907.
Proletářská poezie jižních Čech. Výběr,8,1971,č.2,s.72-73.
Prošek Jaroš : Jan Votava. Drama. Praha, Knihovna mladých autorů, 1908.
Strnad Vojtěch : Méně známá kapitolka v tvorbě sochaře Františka Bílka.
( Měl vytvořit pomník na památku Jana Votavy. ) Výběr,23,1986,1,58-59.
V.B. : Herec Jan Votava. Výběr,14,1977,č.3,s.214.

Votava Josef :
n. 14.5.1887 Bavorov - z. 26.7.1907 Bavorov
Lit.: Hankovec, s.382
Pozn.: zřejmě omyl, zajisté se jedná o Jana Votavu ze Záhorčí !

Waldt Ondřej František :
30.11.1683 Písek - 17.7.1752 Dobrš
barokní kazatel a spis.
Bibl.: Latinská kázání. 1732.
Lit.: Vopravil, s.1418.
Stuchlá Pavla : Ondřej František de Waldt a kaplanství ve Skočicích. VaV,5,2002,s.93-116.

Žáček Jan :
10.8.1883 Drahonice - 29.5.1953 České Budějovice
vlastivědný publicista, učitel, půs. v Borovanech a Č. Velenicích
Bibl.: Pověsti a paměti městečka Borovan u Trocnova. Třeboň, 1932, 46 s.
( Zvl. otisk z Jihočeského zpravodaje 1932 ).
Lit.: Hankovec, s.395.

Žlábek František :
1841 Stožice – 26.3.1917 Praha
střed. prof., odb. publ., filolog
Lit.: Otavan,II.,1917,s.15.

Žlábek František :
14.11.1869 Blanice malá, okr. Strakonice – 8.2.1937 Brno
střed. prof, hudeb. pedag., kritik, publ.
Lit.: Kunc,1966,s.88.

07.06.2008 00:00:00Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se