Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.151 - 175 :

čp.151 ( st.č.III. ) ul. Majerova :

Sejček Josef – truhlář. Po roce 1990 dům přestavěn pro prodejny JZD – řeznictví a mlékárnu.

1851 : Bělohlávek Vojtěch (z.10.5.1851 ), 3 měsíce, otec : Karel, řezník.
1855 : Bělohlávková Marie (z.9.9.1855 ), 2 roky, otec : Karel, řezník, matka : Marie, r. Němcová z Libniče.
1856 : Bělohlávek Jan (z.30.3.1856 ), 1 den, otec : Karel, řezník, matka : Marie.
1857 : Bělohlávek Karel, řezník a majitel domu.
Josef Tudr, obuvník.
1863 : Karel a Marie Bělohlávkovi prodali dům Pravovárečnému měšťanstvu za 2600 zl.
1880 : Štědronský František. Ziegroser František.
1892 : dům vyhořel : majitel Jan Šátra, předseda pivovaru.
1910: Majitel domu: Pravovárečný pivovar měšťanský.
Nájemníci: Vlček František, n.10.10.1852 Budyně, povozník. Manž.: Anna, n.26.7.1852 Vodňany.
Sejček Josef, n.21.2.1883 Kornatice (Rokycany), truhlářství. Manž.: Terezie, n.26.9.1896 Vodňany. Dcera: Terezie, n.30.9.1909. Matka: Kateřina Sejčková, n.25.11.1848 Liškov (Nepomuk).
Personál: Račan Josef, n.30.10.1894 Nestánice, učeň.
1913 : Vlčková Anna ( z.28.11.1913 ), n.1852 Vodňany, r.Janečková, manž. František, fiakrista.
1921 : majitel domu Josef Sejček, n.21.2.1883 Kornatice ( Rokycany ), truhlář, ve V. od 20.5.1908.
Manž. Terezie, n.26.9.1886 Vodňany.
Děti : Terezie, n.30.9.1909 Vodňany. Josef, n.20.3.1911 Vodňany.
Jan, n.29.1.1913 Vodňany.
Sejčková Kateřina, vdova, n.25.11.1848 Liškov ( Nepomuk ), ve V. od 20.5.1908.
Pozn.: všichni jsou příslušníci CČH.
Učeň : Tomášek Josef, n.16.3.1905.
Nájemníci : Vlček František, n.10.10.1862 Budyně, povozník, manž. Anna, n.24.2.1866 Albrechtice.
1926 (18.8 ) : vloženo vlastnické právo na půl domu a zahrady č.k.32, pak na celé reality : č.k.622/2, 622/5, 751/1, 751/2, 1191/1, 1207/2, 622/1, 622/6 – Františkovi a Marii Louženským. ( Kronika města, č.2, s.110 )
1927 : Louženský Vojtěch ( z.10.5.1927 ), n.17.3.1856 Křtětice čp.29, hudebník, manž. Marie, r.Klimešová z České Lhoty.
1931 : Louženská Marie ( z.14.10.1931 ), n.13.12.1858 Česká Lhota, r.Klimešová, vdova po Vojtěchovi.
1933 : Louženský František, truhlář, n.26.3.1895, manž. Marie, n.3.8.1901.
Ledvinka Emil, soustružník, n.7.11.1904.
Sejčková Kateřina, soukromnice, n.25.11.1848.
Sejček Josef, truhlář, n.21.2.1883, manž.Terezie, n.25.9.1886.
Sejček Josef, truhlář, n.20.3.1911.
Sejčková Terezie, v dom., n.30.9.1909.
1939 : Sejčková Kateřina ( z.6.3.1939 ), n.25.11.1848 Liškov, r.Hajná, vdova po Jakubovi, poklasném ve Vodňanech.
1944 : Batista Václav ( z.2.2.1944 ), n.12.11.1858 Krašlovice, vdovec po Marii r. Hadačové z Vodňan, železniční zřízenec v.v. Pozn.: otec Marie Louženské.
1947 : Sejček Josef ( z.29.5.1947 ), n.21.2.1883 Kornartice, truhlář, manž. Terezie, r.Louženské z Vodňan.

Synagoga – Městské muzeum

1837 (22.5. ) : koupili židé pozemek od Vicence Platzera a postavili na tomto místě synagogu. Ta sloužila náboženským účelům do počátku druhé světové války. Během války zde bylo skladiště zabavených věcí. Po roce 1950 byla budova
stavebně upravena pro výstavní prostory Městského muzea.

čp.152 ( st.č.IV. ) ul.Majerova

1837 : Ehrlich Marek.
1855 : Velíšková Alžběta ( z.23.8.1855, 60 let ), manž. Velíšek Jakub, zedník.
1857 : Velíšek Jakub, zedník a majitel domu.
Burešová Johanna.
1865 : Horažďovský Václav.
1880 Horažďovská Julie.
1892 : dům vyhořel.
1910: Majitel domu: Kučera Jan, n.3.5.1866 Vodňany, obuvník. Manž.: Julie, n.21.5.1867 Vodňany. Nájemníci: Jůzek Václav, n.6.7.1871 Pražák. Manž.: Marie, n.17.5.1877 Milenovice. Dcera: Marie, n.5.6.1902.
1921 : majitel domu Kučera Jan, obuvník, n.3.5.1866 Vodňany.
Manž. Julie, n.22.5.1867 Vodňany.
Nájemníci : Jůzek Václav, krejčovský pomocník, n.6.7.1871 Pražák, ve V. od 1.7.1895. Manž.: Marie, n.17.5.1877 Milenovice. Dcera : Marie, n.5.6.1902 V.
1933 : Šebestová Marie, soukr., n.28.1.1866.
Kučera Jan, soukr., n.3.5.1866.
Krejčí Vojtěch, železničář, n.14.4.1897, manž.Anna, n.15.5.1894.
1946 : Kučera Jan (z.4.2.1946 ), n.6.5.1866 Vodňany, býv. obuvník, vdovec po Julii, roz. Ellové z Vodňany.
1950 : Šebestová Marie ( z.27.6.1950 ), n.25.1.1866 Mahouš, r. Krejčová, vdova.

čp.153 ( st.č.V. ), ul.Majerova :

1857 : Spitz Matěj, židovský učitel.
1880 : Fantl Samuel. Schüller Josef.
1910: Majitel domu: Obec izraelitská.
Nájemníci: Holub David, n.13.5.1848 Dub, žid, ve Vodňanech od r.1890, sekretář. Manž.: Karolina, n.31.5.1854 Tučapy.
1921 : majitel domu Židovská obec Vodňany.
Nájemníci : Presser Vilém, n.6.8.1861 Lipník nad Bečnou, kantor v izr. náb. obci.
Manž.: Ottilie, n.24.9.1887 Červená Řečice.
Děti : Věra, n.10.2.1916 Podbořany. Karel n.30.11.1918 Podbořany.
Pozn.: celá rodina žid. etnikum.
Vogl Karel, n.17.10.1866 Strunkovice nad Blanicí, mlynářský stárek v Krašlovicích.
Manž.: Magda, n.5.4.1867 Letovy mlýn ( Nalžovy ). Děti : Magda, n.5.4.1900 Koloděje nad Lužnicí. Libuše, n.16.7.1909 České Budějovice.
Hraba Josef, n.25.2.1869 Truskovice, pokrývač. Manž.: Kateřina, n.25.2.1870 Velké Záblatí. Děti : Josef, n.7.1.1896 Vodňany, pokrývač, svob. Marie, n.3.5.1897 Vodňany. František, n.29.9.1910 Vodňany. Blažena, n.26.5.1914 Vodňany.
Stimmer Job, n.31.12.1846 Kacéřov, vdovec, žid. etnikum.
Hospodyně : Vojtová Anna, n.16.5.1882 Chlumany, svob., křesťanka.
Holubová Karolina, n.14.5.1861 Tučapy, vdova, žid. etnikum.
1933 : Kischová Pavlina, soukromnice, n.11.9.1858.
Skalová Žofie, dělnice, n.3.5.1868.
Skalová Růžena, dělnice, 28.5.1890.
Samecová Julie, soukromnice, n.3.1.1858.
Schapp Max, židovský kantor, n.6.11.1903, manž. Olga, n.3.9.1903.
Holubová Karolina, soukromnice, n.31.5.1854.
Ehrlichová Marie , soukromnice, n.5.3.1847.
Fulín František, soudní zřízenec, n.30.9.1882, manž. Marie, n.10.8.1888.
1940 : Fulín František (z.16.6.1940 ), n.30.9.1882 Bystřice u Benešova, manž. Marie, soudní vykonavatel. Pozn.: matrika z. CČH.
1942 : židovský dům.
1942 : Vokurková Františka ( z.21.9.1942 ), n.8.10.1859 Vodňany, r.Pipichová, vdova po Matějovi, krejčím.
1943 : Brousilová Jiřina (z.7.9.1943 ), n.31.5.1943 Vodňany, otec : Jaroslav, stavební dělník, matka : Anna, r.Havlíčková z Prachatic.
1945 : Šimonová Jiřina ( z.2.3.1945 ), n.7.2.1921 Tritium, matka : Abba Šimonová, provd. Šerhaklová.
1954 : Kelinger Václav ( z.10.2.1954 ), n.20.9.1890 Dubská Lhota, otec : Ignác, matka : Kateřina, r. Šatanová. Manž. Marie, Houšková.

čp.154 ( čp.38 ) ul. Majerova :

Khon Richard – obchod

1830 : Johann Hanuš, n.1790.Mariie, n.1793. Johann, n.1819.
1852 : Arnsteinová Sofie ( n.24.12.1852 ), otec Josef, matka Johanna, r.Kafková.
1853 : Arnsteiner Albert ( n.15.8.1853 ), otec Vilém, matka Karolína.
1855 : mrtvě narozené dítě Arnstein ( 25.11.1855 ), otec Josef, matka Johanna, r.Kafková z Budislavy.
1855 : Arnsteinová Žofie ( n.27.4.1855 ), otec Vilém, matka Karolina, r.Waldstein.
1855 : Dočkalová Josefa (z.9.12.1855 ), 1 rok, otec : Václav, zedník, matka : Rosálie, r.Kunová.
1856 : Arnsteinová Fanny ( n.13.12.1856 ), otec Josef, matka Johanna.
1857 : Arnsteinová Hermína ( n.21.3.1857 ). Otec : Vilém, matka : Karolína, r.Waldstein.
1857 : Wilhelm Arnstein, držitel domu, n.1820.
Josef Arnstein, kožišník a majitel domu, n.1823.
1859 : Arnsteinová Josefa ( n.11.6.1859 ), otec Josef, kožešník, matka Johanna.
1859 : Arnsteinová Julie ( n.23.2.1859 ), otec Vilém, matka Karolína r.Waldstein.
1870 : Arnsteinová Josefa ( n.1859 ), otec kožešník. Matrika škol 1870-71.
1880 : Arnstein Josef
1892 : dům vyhořel, majitel Josef Řídký.
1910: Majitel domu : Řídký František s manželkou Josefou.
Dům neobydlen, nyní stáje k domu čp.178/I.
1921 : majitel domu Karel Mayer. Dům je neobydlený, jsou zde hospodářské a živnostenské místnosti.
1933 : Vokůrková Marie, švadlena, n.15.11.1893.
Vokůrková Františka, soukromnice, n.11.9.1860.

čp.155 ( st.č.44 ) ul.Majerova :

1850 : Šmídová Marie ( z.6.1.1850, 56 let ) vdova.
1850 : Pintrová Kateřina ( z.12.8.1850 ), 2 roky, otec : František, obuvník.
1853 : Veverková Marie ( z.9.12.1853 ) manž. Filip, obuvník ( pozn. r. 1851 v čp.180/I. )
1855 : Kohnová Julie ( n.29.3.1855 ) otec Šimon, matka Marie, r.Langová z Nezdašova
1856 : Kohn Ignác ( n.4.8.1856 ) dtto.
1856 : Pinter Josef (z.12.12.1856 ), 75 let, rukavičkář, rodem z Dubence, manž. Kateřina, roz. Mazakarini.
1857 : Šimon Kohn, sklenář a majitel domu.
Pinterová Kateřina.
1858 : Kohn Sigmund ( n.6.3.1858 ), otec Šimon. sklenář
1859 : Kohn Amálie ( n.13.6.1859 )
1862 : Boucká Albína (n.30.3.1862 ), 2 roky, otec : Vavřinec, holič, matka : Marie, roz.Laštovková z Vodňan.
1892 : dům vyhořel.
1870 : Frantel, židovský obchodník, dcera Josefa, n.1861.
1880 : Mošnička František. Pintr Severin. Pintrová Kateřina.
1910: Majitel domu: Zoch Josef, n.9.3.1865 Zaboří, obuvník, ve Vodňanech od r.1892. Manž.: Marie, n.28.6.1854 Paseky. Personál: Tomáš Vrábek, n.5.12.1895 Radčice, učeň.
Nájemníci: Hoitaš Leopold, n.9.7.1886 Dolní Kralovice, žid, obchod s galanterií, ve Vodňanech od r.1900. Manž.: Hermína, n.18.10.1885, žid.
1921 : majitel domu Zoch Josef, n.9.2.1865 Záluží, obuvník, ve V. od 15.3.1860.
Manž.: Marie, n.28.6.1860 Paseky, ve V. od 30.4.1868.
Nájemníci : Koudelka Josef, n.7.4.1885 Číčenice, kočí u zasílatelství Řehoř.
Manž.: Anežka, n.13.1.1889 Čichtice. Syn : Josef, n.9.1.1910 Čichtice. Pozn.: všichni ve V. od 1.11.1910.
1933 : Zoch Josef, obuvník, n.28.2.1863, manž.Marie, n.20.6.1856.
Suhrada Václav, pokrývač, n.23.9.1906, manž. Helena, n.8.10.1909.
1955 : Seberová Marie ( z.19.11.1955 ), n.8.9.1871 Čichtice, r.Myslíková, vdova po Tomášovi. Otec : Matěj, matka : Anna, r.Jedličková.

čp.156 ( st.č.165 ) ul.Majerova :

1857 : Josef Křížek, majitel domu. Celá rodina pochází z Vitic.
1857 : Křížková Kateřina (z.19.12.1857 ), 6 měsíců, otec : Josef, domkář.
1860 : Křížková Kateřina (z.12.7.1860 ), 29 let, manž. Josef, domkář.
1866 : Velíšek Jakub ( z.18.5.1866 ), 76 let, zedník, vdovec.
1870 : Křížek, děti : Petr n.27.6.1859, Josef n.14.7.1863.
1880 : Křížková Marie. Petrášek Josef.
1892 : dům vyhořel
1910: Majitel domu: Petrášek Josef, n.24.2.1852 Dvorce (Písek), ve Vodňanech od r.1880, polní hospodářství. Manž.: Anna, n.30.12.1853 Vodňany. Děti: Anna, n.4.3.1884. Antonín, n.2.1.1892, řeznický tovaryš. Jan, n.19.6.1896, řeznický tovaryš.
Nájemníci: Komárek Matěj, n.18.2.1861 Křepice, polní hospodářství. Manž.: Marie, n.22.10.1862 Všemyslice. Syn: Václav, n.2.7.1899.
Štědronský František, n.6.7.1840 Krašlovice, polní hospodářství, ve Vodňanech od r.1860. Manž.Anna, n.20.7.1842 Stožice. Děti: Anna, n.29.5.1873. Jan, t.č.voják.
1916 : Kebrdle Otakar (z.3.2.1916 ), n.1901, otec : Jan, natěrač, matka : Zdenka, r.Sladká, z Domažlic.
1921 : majitel domu Josef Petrášek, n.19.2.1852 Dvorec.
Manž.: Anna, n.6.12.1853 Vodňany.
Syn : Jan, n.19.6.1896 řeznický pom., svob.
Nájemníci : Komárek Matěj, n.6.2.1861 Křepice, dělník v zemědělství.
Manž.: Marie, n.18.10.1862 Všemyslice.
1928 : Petrášek Josef ( z.5.4.1928 ), n.23.2.1852 Dvorce čp.5, rolník, manž. Anna, roz. Křížková, odd. 20,11.1878.
1931 : Petrášková Anna ( z.5.4.1931 ), n.30.12.1853 Vodňany, r. Křížková, vdova po Josefovi.
1933 : Petrášek Antonín, řezník, n.11.1.1892, manž. Marie (n.8.1.1901 )

čp.157 ( st.č.45 ) ul.Majerova :

1830 : Vojtěch Pinter, n.1772. Marie n.1771. Josef n.1819. Vojtěch, n.1827. Marie, n.1822.
1850 : Pinter Marie ( z.7.8.1850 ), 26 let, otec : Vojtěch.
1850 : Pinter Vojtěch (z.11.8.1853 ), 25 let, otec : Vojtěch.
1857 : Vojtěch Pinter ( psáno také Binder ), majitel domu, n.1787. Marie, n.1787.
1865 : Pinter Josef.
1868 ( od 2.2.1868 ) : polovina práva vlastnického na Jana Louženského a polovina na Annu Louženskou.
1878 ( od 20.5. ) : polovina vlastnického práva na nezl. Vojtěcha Louženského.
1880 : Louženská Anna.
1882 ( od 26.10. ) : polovina vlastnického práva na Markétu Louženskou.
1890 ( od 18.1.1890 ) : polovina vlastnického práva na Marii Louženskou.
1892 : dům vyhořel, majitel Vojtěch Louženský.
1910: Majitel domu: Louženský Vojtěch, n.17.3.1856 Křtětice, ve Vodňanech od r.1868, polní hospodářství a hudebník. Manž. Marie, n.13.12.1860 Česká Lhota. Děti: Vojtěch, n.22.3.1885, krejčovský dělník. František, n.26.3.1895, truhlářský učeň.
1921 : maj. domu Louženský Vojtěch, domkář, n.27.3.1856 Křtětice, ve V. od pol. šedesátých let. Manž.: Marie, n.13.12.1860 Česká Lhota, ve V. od 10.3.1880.
Syn : František, n.26.3.1895 Vodňany, truhlářský dělník u Josefa Sejčka. CČH..
1921 : Vojtěch Louženský dům prodal.
1927 : postoupila Marie Moserová svému ženichovi Janu Jedličkovi polovinu domu a
polovinu práva várečného za 6.077 korun.
1933 : Hahnová Rosálie, soukromnice, n.10.5.1861.
Hahnová Olga, v domácnosti, n.16.5.1901.
Polánská Marie, dělnice, n.15.6.1883.
1949 : Jelínek Václav (z.12.5.1949 ), n.18.8.1895 Dub, strojní topič u ČSD, manž.Anna, roz. Piklová.

čp.158 ( st.č.I. ) ul. Majerova :

1771 : majitel Izák Arnsteiner.
1857 : Josef Reidl, truhlář a majitel domu.
Martin Štěpánek, tesař.
1861 : Martan Erhard Václav (z.10.6.1861 ), 11 měsíců, otec : Erhard, c.k. berní kontrolor,matka : Josefa, r.Jakoubé ze Strakonic.
1870 : Reindl, truhlář, děti . syn Otakar n.5.1.1862, Anna n.27.6.1859, Antonie n.8.1.1862.
1880 : Reindl Josef.
1880 : dům vyhořel, majitel František Holát.
1910: Majitel domu: Soukup Martin, n.31.5.1842 Malé Záblatí, ve Vodňanech od r.1897, výhybkář u c.k.drah v.v.. Manž.Kateřina, n.24.10.1850 Újezd. děti: Rosálie, n.29.8.1885 Číčenice. František, n.25.7.1887 Číčenice, truhlářský tovaryš (t.č. ve Vídni). Anna, n.8.8.1889 Číčenice, dámská krejčová (t.č. ve Vídni).
1915 : Soukup Martin ( z.11.12.1915 ), n.31.5.1842, železniční hlídač v.v., manž. Kateřina r. Severerová.
1921 : maj. domu Soukupová Kateřina, vdova, n. 24.10.1850 Újezd u Vodňan, ve V. od r.1895.
Děti : Václav, svob., n.24.9.1876 Číčenice, učitel na veřejné škole, ve V., od r.1920, předtím v Ústí nad Labem.
Rudolf, svob., n.13.2.1883 Číčenice, číšník, ve V. od r.1919.
Anna, n.8.8.1881 Číčenice, vdaná Paseková, dom. přísl. obec Svratouch ( Chrudim ), od r.1915 ve V.
1933 : Vojtík Václav, holič, n.21.8.1889, manž. Anna, n.8.8.1899.
Soukupová Kateřina, soukromnice, n.23.10.1850.
1936 : Soukupová Kateřina ( z.27.11.1936 ), n.24.10.1850 Újezd, r. Severová, vdova po Martinovi, hradláři ČSD ve Vodňanech.
1939 : Soukup Václav ( 11.4.1939 ), n.24.9.1876 Číčenice, řídící učitel v.v.

čp.159 ( st.č.46 ) ul.Majerova :

1830 : Josef Pinter, majitel domu. Marie Dočkalová n. 1762. Franz, n.1800.
1850 : Lipanská Julie ( z.17.8.1850, 3 měsíce ), otec František, punčochář
1850 : Dočkal Vojtěch ( z.19.8.1850 ), 48 let, krejčí, manž. Marie.
1853 : Prem Josef (z.27.1.1853 ), 86 let.
1856 : Lipanská Kateřina ( z.25.4.1856, 2 dni ), otec František, matka Terezie.
1856 : Lipanská Terezie ( z.27.10.1856, 40 let ) manž. František, punčochář
1857 : Franz Lipanský, stávkař a majitel domu.
Jan Vinopal, tov.krejčovský. Franz Vošahlík.
1858 : Lipanská Barbora (z.29.1.1858 ), 30 let, manž. František, punčochář, 2 roky vdaná.
1859 : Lipanský Jan (z.12.7.1859 ), 2 měsíce, otec : František, matka : Veronika.
1860 : Lipanská Veronika (z.19.5.1860 ), 32 let, roz. Klichová z Bavorova, manž. František.
1860 : Lipanský Jan Valerián ( z.14.6.1860 ), 1 měsíc, otec : František, matka : Veronika.
1862 : Mazakarini Josef ( z.13.2.1862 ), 55 let, svobodná.
1870 : Lipanský, punčochář, dcera Magdalena n.28.7.1861.
1880 : Goldšmídová Marie. Lipanský František. Šlégr Tomáš.
1892 : dům vyhořel.
1910: Majitel domu: Lenc Jan.
Nájemníci: Robert Gregor, n.2.7.1846 Varvažov, ve Vodňanech od r.1892, strojvedoucí u c.k. drah. Manž.: Rosálie, n.10.2.1853 Kváskovice. Bratr: Gregory František, n.15.3.1843, pensista – zámečník u státní dráhy. Strávník: Matěj Valeš, n.21.2.1891 Běluky (Přeštice).
1921 : maj. domu Kateřina Lenzová z Novosedel.
Nájemníci : Pícha Josef, n.19.3.1889 Husinec, ředitel kůru CČH, ve V. od r.1917.
Manž.: Lidka, n.28.9.1894 Lišov.
Dcera : Milada, n.24.3.1919.
1930 : Bártová Marie ( z.4.12.1930 ), n.7.9.1907 v Českých Budějovicích. Hospodyně.
1933 : Dvořáková Rosálie, trafikantka, n.20.8.1895.
Čásenský Josef, skladník trafiky, n.13.7.1891.
Mezera Antonín, obuvník, n.14.7.1906.

čp.160 ( st.č.47 ) ul.Majerova :

1852 : Bělohlávek Antonín ( z.3.1.1852, 14 dní ), otec Vojtěch.
1856 : Bělohlávek Vojtěch s manželkou Marií prodali dům.
1857 : Tomáš Křiváček, maj. domu, manž.Rosálie. Pochází z Jinína.
Josef Kudrna, tov. kovářský.
1859 : Jilečková Kristina (z.30.7.1859 ), 6 dní, otec : Dominik, obuvník, matka : Anna, roz.Muttichová z Chelčic.
1861 : Jileček Alois (z.12.3.1861 ), 25 dní, otec : Dominik, matka : Anna r.Muttichová.
1870 : Jileček, švec, syn Josef, n.27.2.1864.
1880 : Jileček Dominik.
1892 : dům vyhořel, manjitelka Anežka Jilečková.
1910: Majitel domu: Louženská Pavlína, n.3.9.1852 Lhenice, ve Vodňanech od r.1852, vdova. Švagr: Tomáš Louženský, n.16.1.1858 Křtětice, ve Vodňanech od r.1880. Příbuzná: Pintířová Barbora, n.27.3.1852 Malé Malovice, vdova po hajném, ve Vodňanech od r.1905.
Nájemníci: Nečas Václav, n.9.9.1877 Všeteč, krejčí, ve Vodňanech od r.1894. Manž.: Marie, n.9.9.1885 Vodňany. Syn: Václav, n.23.7,1909.
1921 : maj. domu Louženská Pavlína, n.3.9.1852 Lhenice, ve V. od 15.9.1872.
Louženský Tomáš, švagr Pavlíny, n. 16.1.1858 Křtětice, svob., ve V. od r.1872, soukromník.
Vnučky Pavlíny : Pakešová Anna, n.9.5.1897 Vodňany., advokátní úřednice, svob.
Pakešová Ludmila, n.4.12.1907.
1933 : Pakešová Božena, modistka, n.22.5.1852.
Louženská Pavlína, soukromnice, n.3.9.1852.
Kuchta Antonín, listovní, n.19.2.1881, manž.Anna, n.9.5.1897.
1934 : Pichová Anna, obchodnice.
1935 : Louženská Pavlína ( z.16.8.1935 ), n.3.9.1852 Lhenice, r.Majerová, vdova po Josefovi, krejčím.
1947 : Pipich Jan ( z.29.6.1947 Prachatice ), n.31.12.1894 Vodňany, otec : Jan, matka : Marie, r.Sladová. Poštovní podúředník v.v.
1948 : Pipich Jan ( z.10.10.1948 ), n.7.8.1866 Vodňany, vdovec po Anně r. Sladové ze Strunkovic.

čp.161 ( st.č.48 ) ul.Majerova :

1837 : Svatek Vojtěch
1850 : Filip Veverka, obuvník ( viz také čp.155, 180 )
Albina ( z.8.8.1850, 3 roky )
Marie ( z.11.8.1850, 8 let )
1851 : Jareš Anton (z.5.10.1851 ), 3 měsíce,, otec : František, podruh.
1853 : Šobor Emanuel ( z.27.4.1853, 4 měsíce ), matka : Rosálie, dcera Lukáše Šobora, krejčího ve Vodňanech
1854 : Svatková Anna ( z.27.3.1854, 4 měsíce ), otec : Václav, kožišník, matka Anna, r.Tůmová.
1857 : Václav Svatek, kožišník a majitel domu.
Nájemník : Anton Řídký, kožišník.
1859 : Honzíková Veronika ( z.3.6.1859 ), 73 let, vdova po Vojtěchovi, gránu neb železníku.
1862 : Malkus Vojtěch (z.29.10.1862 ), 2 měsíce, otec : František, vozka, matka : Marie, roz.Novotná z Pražáku.
1865 : Svatek Vojtěch.
1880 : Huda Václav. Kavan Jan. Křížová Terezie.
1892 : dům vyhořel, majitelka Anna Kavanová.
1910: Majitel domu: Šafařík Jan, n.25.12.1872 Číčenice, ve Vodňanech od r.1880, polní hospodářství. Manž.: Alžběta, n.8.12.1871 Újezd. Děti: Alžběta, n.18.4.1893. Antonín, n-17.1.1902. Emilie, n.5.8.1907. Oldřich, n.6.8.1910.
Nájemníci: Kohout František, n.17.12.1836 Vodňany, polní hospodářství, vdovec.
1921 : maj. domu Šafaříková Alžběta, vdova, n.14.12.1871 Velký Újezd, ve V. od r.1899.
Děti : Antonín, n.16.1.1902 Vodňany, svob, obchodní pomocník.
Julie : n.7.8.1907 Vodňany. Oldřich, n.5.8.1910 Vodňany. Božena, n.16.9.1913 Vodňany.
Tchýně Alžběty : Šafaříková Kateřina, n.1838 Pohorovice.
Nájemník : Ducháč Václav, n.2.9.1893 Zbuzany, kočí ve mlýně, svob.
1927 (15.2.) : Alžběta Šafaříková postoupila své snaše Marii Šafaříkové polovinu domu a pozemků a příslušenství. Synovi Antonínovi a jeho manželce postoupila díl
pozemku za 3 877 korun a výměnek.
1933 : Šafařík Václav, železniční zřízenec v.v., n.19.7.1861, manž.Marie, n.11.9.1861. Šafařík Jindřich, truhlář, n.29.6.1907.
1936 : JUDr. Řeřicha Jan
1941 : Šafaříková Marie n.22.2.1869 Milenovice ( r.Vokatá ) – z.20.12.1941
manž. Václav, železniční zřízenec. Pozn.: zápis úmrtí v matrice CČH

čp.162 ( st.č.37 ) ul.Majerova :

1743 : dům si pronajal žid Jakub Klein z Nezdašova a provozoval zde podomní obchod.
1934 : Matyáš Novák, n.1810, manž.Marie, n.1828.
1850 : Krejčová Marie (z.11.8.1850 ), 50 let, vdova po Františkovi, sedlákovi z Radčic.
1855 : Nováková Marie ( z.24.8.1855, 38 let ), roz. Krejčová z Radčic
manž.Matěj, domkář.
1856 : Novák Anton ( 8.12.1856, 1 měsíc ), otec Matěj, domkář.
1857 : Matěj Novák, majitel domu.
1880 : Hazuková Kateřina. Krejčová Anna. Krumpová Ludmila. Rudolfová Marie.
Rehberger Josef.
1892 : dům vyhořel, majitel Bartoloměj Hazuka.
1914 : Hazuka Jan ( z.10.5.1914 ), n.23.6.1912, otec : Bartoloměj, truhlář, matka : Albína, r.Pírková z Čichtic čp.23.
1910: Majitel domu: Bartoloměj Hazuka, n.11.7.1865 Újezd, ve Vodňanech od r.1896, truhlář. Manž.: Albína, n.17.2.1872 Čichtice. Děti: Albína, 1.1.1895. Adolf, n.20.4.1898. Bohumila, n.6.11.1900. Anna, n.4.11.1904. Marie, n.20.4.1907.
1921 : maj. domu Hazuka Bartoloměj, n.11.8.1865 Velký Újezd, truhlář, ve V. od r.1891.
Manž.: Albína, n.15.2.1872 Čichtice, ve V. or d.1893.
Děti : Albína, n.1.1.1896 Vodňany. Bohumila, n.6.1.1900 Vodňany.
Anna, n.4.11.1904 Vodňany, modistka u Berty Pařízkové.
Marie, n.20.4.1907 Vodňany.
1925 (24.4.) : vloženo vlastnické právo na dům Marii Abelové ve Vodňanech.
1932 : Hazuková Albína (z.15.2.1932 ), n.15.2.1872 Čichtice, r.Pírková, manž Bartoloměj.
1933 : Hazuka Bartoloměj, truhlář, n.11.6.1865.
Hazuková Albína, švadlena, n.1.1.1896.
Hazuková Marie, v domácnosti, n.20.4.1907.
JUDr. V.Tadra, advokátní koncipient, n.12.1.1907.
1934 : Bartoloměj Hazuka ( z.2.3.1934), n.14.6.1865 Černěves, truhlář, vdovec po Anně r. Pírkové z Čichtic.

čp.163 ( st.č.49 ) ul.Majerova :

1799 : Bělohlávek František, řezník (MIII 141 )
1830 : Bartoloměj Renner, n.1791. Marie, n.1798, Maxmilián n.1929, Jakub 12.3.1844. Marie n.1820, Klára n.1826, Kateřina 1830-1836.
1844 : Josef Renner ( n.12.3.1844 ), otec : Bartoloměj, matka : Anna Marie r. Stožická.
1857 : Bartoloměj Renner, n.1796, hrnčíř a majitel domu.
1858 : Řídká Josefa ( z.24.4.1858 ), 23 dní, otec : Antonín, kožešník.
1880 : Kalvodová Tekla. Renner Bartoloměj.
1892 : dům vyhořel, majitelka Marie Matásková.
1910: Majitel domu: Hovorková Marie, n.25.3.1856 Bavorov. Manž.: Josef, n.20.3.1868 Dobrovice, ve Vodňanech od r.1893, hrnčíř. Dcera: Anna Matásková, n.13.2.1884, pletařská dělnice..
1913 : Matásková Anna (z.14.12.1913 ), n.15.2.1884, otec : Tomáš, hrnčíř, matka : Marie, r. Hořčičková z Bavorova.
1914 : Hovorková Marie ( z.5.5.1914 ), n.24.3.1864 Bavorov, r.Hořčičková, manž. Josef, hrnčíř.
1921 : maj. domu Josef Hovorka, n.25.3.1867 Dobrovice, hrnčíř, ve V. od 15.8.1893.
Manž.: Anna, n.7.3.1882 Stožice.
Děti : Marie, n.25.6.1917 Vodňany. Josef, n.13.7.1919 Vodňany.
1933 : Hovorka Josef, hrnčíř, n.25.3.1877, manž. Anna, n.7.8.1882.
Pozn.: poslední hrnčíř ve Vodňanech ( viz lit. Zlatá stezka )
1944 : Hovorka Josef (z.9.1.1944 ), hrčíř, n.15.3.1867 Dobrovice, okr. Mladá Boleslav, manž.Anna, roz. Veselá ze Stožic.

čp.164 ( st.č.36 ) ul.Majerova :

1830 : Karel Majer, n.1789. Franz n.1829. Johann, n.1833.
1837 : Majer Karel
1826 (12.6. ) : narodil se Antonín Majer.
1857 : Jan Majer, n.1833, koželuh a majitel domu. Václav Majer, n.1836, posluchač bohosloví v Č.B.
1861 : Kohout Josef (z.14.5.1861 ), 8 dní, otec : Jan, krupař, matka : Alžběta, r.Lisá z V.
1865 : Jan Majer.
1880 : Fürst Josef. Pičmanová Marie.
1892 : dům vyhořel, maj. Anna Bečvářová, Alžběta Mezerová.
1910: Majitel domu: Prokop Jan, n.29.5.1853 Vodňany, povozník. Manž.: Antonie, n.27.11.1878 Vodňany. Syn: Otto, n.13.6.1909.
Nájemníci: Kubík Václav, n.8.9.1873 Vodňany, nádeník u železnice. Manž.: Kateřina, n.28.4.1892 Újezd.
1921 : maj. domu Prokop Jan, n.29.5.1853 Vodňany, povozník.
Manž.: Antonie, n.28.11.1878 Vodňany.
Syn : Otokar : n.13.6.1909 Vodňany.
Nájemníci : Kubík Václav, n.8.9.1873 Vodňany, dělník u ČSD.
Manž.: Kateřina, n.16.4.1872 Újezd, ve V. od r.1909.
1933 : Prokopová Antonie, majitelka autodopravy, n.28.11.1878.
Prokop Otakar. soukr. úředník, n.13.7.1909.
Dvořák Antonín, šofer, n.2.2.1898.
1939 : Wittmann Jiří ( z.16.11.1939 ), n.16.11.1939, otec : Jan, trhovec, matka : Anna, r.Plemtová z Kirchslagu.
1939 : Wittmann Jan ( z.18.11.1939 ), n.16.11.1939, rodiče stejní.

čp.165 ( st.č.50 ) ul.Majerova :

1834 : František Horažďovský, n.1810. Marie, n.1810.
1850 : Horažďovský Karel (z.11.7.1850 ), 9 měsíců, otec : František, kloboučník.
1854 : Horažďovská Johanna (z.16.5.1854 ), 1 rok, otec : František, kloboučník, matka : Marie, r. Jilečková.
1857 : Franz Horaďovský, n.1810, kloboučník a držitel domu.
Pícha Franz.
1858 : Horažďovská Marie ( z.7.1.1858 ), 50 let, manž.František, kloboučník, roz. Jilečková.
1870 : Horažďovský, kloboučník, syn Leopold n.13.9.1861.
1880 : Horažďovský František. Řezníček Josef.
1892 : dům vyhořel
1910: Majitel domu: Fleischans Gustav, n.18.6.1858 Vodňany, sedlář. Manž.: Helena, n.18.8.1860 Vodňany. Dcera: Marie, n.26.4.1889. Tchýně: Marie Kabátová, n.1.3.1821 Radany, vdova. Švagrová: Anna Kabátová, n.26.5.1846, svobodná.
1916 : Fleischhansová Helena ( z.22.3.1916 ), n.10.8.1860 Vodňany, r.Kabátová, manž. Gustav, sedlář, odd.19.9.1887.
1921 : maj. domu Fleischhans Gustav, n.18.7.1858 Vodňany, sedlář.
Manž.: Františka, n.1876 Vídeň.
Dcera : Lidka Vollmainová, svob., n.18.9.1901 Vídeň, pletařka u fy. Gans Vodňany.
Nájemníci : Francová Alžběta, n.10.9.1884 Bavorov, svob., posluhovačka.
Dcera : Marie : n.10.1.1893 Praha, svob.
1933 : Fleischhanz Gustav,sedlář, n.18.1.1858, Františka, n.12.9.1876.
Prenner Karel, obuvník, manž.Ludmila, n.22.10.1900.
Prenerová Marie, dělnice, n.27.6.1879.
Muzika Václav, zámečník, n.3.4.1907, manž.Emilie, n.17.4.1901.
1936 : Prener Karel, obuvník.

čp.166 ( st.č.182 ) ul. Mokrého :

dům byl postaven po r.1857. Řídký Otakar – továrník.

Pošumavské pletárny ( později pekárna Kodátka )

1880 : Brom Jan. Fousek Josef.
1910: Majitel domu: Khon Josef, n.8.3.1863 Libějovice, žid, obchodník s dobytkem. Manž.: Karolína, n.19.12.1872 Kolínec. Děti: Richard, n.6.11.1898. Berta, n.7.12.1899. Robert, n.12.6.1902. Hedvika, n.31.5.1904. Otakar, n.4.11.1906. Personál: Sládková Rosálie, n.24.12.1887 Újezdec, katol., služka.
1921 : maj. domu Kohn Josef, n.3.3.1863 Libějovice, ve V. od 11.10.1896, obchodník s dobytkem, žid. etnikum.
Manž.: Karla, n.19.12.1870 Kolinec.
Děti : Berta, n.7.12.1899 Vodňany. Hevika, n.31.3.1904.
Služebná : Friedlová Marie, katol., n.2.2.1898 Horní Planá.
1933 : Kohnová Karolina, soukromnice, n.19.12.1871.
Kohnová Berta, v domácnosti, n.7.12.1899.
1942 : Kohn.

čp.167 ( st.č.51 ) ul.Mokrého :

1837 : Bělohlávek Tomáš.
1840 : Johann Žádný, n.1794. Marie, n.1810. Marie, n.1838. Veronika, n.1939.
1850 : Žádný Jan, písař, manž.Marie ( z.13.8.1855, 41 let ) manž. uveden jako knížecí úředník v.v., Veronika ( z.8.12.1850, 11 let )
1857 : Jan Žádný, písař v.v., majitel domu.
1865 : Hauser Matěj.
1870 : Kurš, syn Václav n.1.10.1861.
1880 : Hiršová Terezie. Kurš Jan. Kuswetter Karel.
1892 : dům vyhořel.
1910: Majitel domu: Mosrová Marie, n.6.7.1836 Volyně, ve Vodňanech od r.1866, vdova. Děti: Antonie, n.20.4.1877 Vodňany, svobodná. Marie, n.7.6.1879 Vodňany, svobodná.
Nájemníci: Svatek Vojtěch, n.12.4.1879 Chvaletice, ve Vodňanech od r.1878, obchod se dřívím. Manž.: Anna, n.25.11.1879 Prášily. ve Vodňanech od r.1904. Děti: Marie, n.6.5.1905. Vojtěch, n.3.2.1907. Anna, n.19.4.1910. Neteř: Müllerová Marie, n.10.10.1895 Prášily, ve Vodňanech od r.1910.
Hesounová Marie, n.30.9.1886 Katovice, ve Vodňanech od r.1910, poštovní služba.
1921 : majitel - Moserová Antonie, svobodná, n.24.4.1884 Vodňany. Sestra : Marie, svobodná, n.8.7.1886 Vodňany.
Nájemníci : Parýzek Josef, ženatý, n.4.3.1895 Lhota Smetanova, ve Vodňanech od r. 1920, železniční zřízenec. Manž.: Marie, n.9.5.1898 Čimelice.
1933 : Bezpalec Vojtěch, soukromník, n.14.4.1869, manž.Anna, n.8.7.1868.
1939 : Bezpalcová Anna (z. 22.12.1939 ), n.17.7.1867 Březí, r.Fürstová, manž. Vojtěch, rolník.
1950 : Váca Bohuslav ( z.24.12.1950 ), n.3.9.1893 Temelín, manž. Marie, r.Kučerová. Otec : Štěpán. Matka : Eleonora, r. Řezníčková.
1951 : Bezpalec Vojtěch ( z.27.3.1951 ), n.14.4.1869 Strachovice, otec : Vojtěch, matka : Kateřian, r.Buchtelová. Vdovec.

čp.168 ( st.č.52 ) ul.Mokrého :

1830 : Jakub Renner, n.1796. Veronika n.1791. Franz n.1819, Josef n.1825, Johanna n.1830. Václav n.1834, Marie n.1822, Terezie n.1838.
1854 : Renner Jan ( z.30.7.1854 ), 23 let. Otec : Jakub, punčochář. Matka : Veronika, r. Stožická z Vodňan.
1857 : Jakub Renner, stávkař a držitel domu.
Nájemník : Šléger Jakub.
1880 : Holub Josef. Zahyna Josef.
1910: Majitel domu: Žahourová Marie, n.6.8.1849 Vodňany, vdova po spořitelním radovi. Děti: Marie, n.25.1.1874. Františka, n.22.9.1878. Aloisie, n.22.5.1880. František, n.8.10.1884, účetní v Občanské záložně ve Vodňanech. Antonie, n.5.12.1885. Rudolf, n.17.4.1887, účetní v Občanské záložně v Přibyslavi.
1921 : majitel domu - Marie Žahourová, vdova, n.6.8.1849 Vodňany. Děti : Marie, n.25.1.1874 Vodňany, svobodná. Františka, n.22.9.1878, svobodná.
1923 : Žahourová Marie ( z.28.4.1922 ), n.9.8.1849 Vodňany, r. Hanusová, vdova po Františkovi, pokladním ve spořitelně, odd.8.5.1872.
1926 (6.10) : vloženo vlastnické právo na dům Františce Žahourové.
1933 : Žahourová Antonie, soukromnice, n.5.12.1885.
Žahourová Františka, soukromnice, n.22.9.1878.

čp.169 ( st.č.53 ) ul.Mokrého :

1808 : dům koupil František Bělohlávek pro syna Matěje, manž. Marie Anna, r. Šebelová.
1830 : Matěj Bělohlávek, n.1787, Johann n.1814, Franz n.1820, Karel n.1823, Marie n.1810, Ludmila n.1813, Kateřina n.1816, Karolina n.1826.
1837 : Matěj Bělohlávek
1851 : Bělohlávek Matěj (z.21.7.1851 ), 68 let, vdovec a řezník
1851 : Bělohlávek František (z.5.8.1851 ), 29 let, mistr řeznický, manž. Albiny r. Řídké.
1855 : Albina Bělohlávková, nyní Nejedlá, prodala dům Filipovi a Marii Řídkých.
1857 : Filip Řídký, perníkář a držitel domu.
Václav Žahour, sládek.
1858 : Skalla Ludvík ( n.3.6.1858 ), otec Mojžíš z Přehořova u Soběslavi, matka Eleonora, r. Popperová z Vlachova Březí.
1860 : Řídká Terezie ( z.4.1.1860 ), 1 rok, otec : Josef, perníkář, matka : Terezie, r.Herzigová.
1860 : Skalová Anna ( n.29.3.1860 ), otec Mojžíš, matka Eleonora.
1865 : Princ Josef.
1870 : Řídký, perníkář, děti : Marie n.28.5.1860, Rosálie n.1863.
1880 : Nessý František. Seidl Jan. Šanderová Marie.
1892 : dům vyhořel.
1910: Majitel domu: Kvasnička Jan, n.23.9.1855 Vídeň, ve Vodňanech od r.1886, obchodník s obilím. Manž.: Rosálie, n.15.8.1855 Velká Blanice. Dcera: Anna, n.18.3.1891 Vodňany. Bratr.: August, n.15.10.1865 Vídeň.
Nájemníci: Vandasová Jindřiška, n.5.1.1850 Praha, ve Vodňanech od. r.1899, vdova po schwarzenberském inženýrovi.
1914 : Vandasová Jindřiška ( z.13.8.1914 ), n.1849 Chrudin, r. Schmögerová, vdova po Jindřichovi, knížecím vrchním inž, v.v.
1920 : Kvasničková Rosáliie ( z.3.3.1920 ), n.4.11.1855 Velká Blanice, r.Hauserová, manž. Jan, obchodník, odd. 4.10.1876.
1921 : majitel domu - Kvasnička Jan, obchodník s obolím, n.23.10.1855 Vídeň, ve Vodňanech od 2.8.1886.
Dcera : Anna, provd. Tichá, soudně rozvedená, n.18.3.1891 Vodňany. Děti : Marie Tichá, n.17.4.1911 Vodňany. Karel Tichý, n.25.10.1912 Vodňany.
Kvasnička August, n.30.1.1865 Vídeň, ve Vodňanech od 2.8.1908, řezník.
Nájemníci : Roušavý Josef , n.9.2,1864 Dubí ( Kostelec nad Orlicí ), ve Vodňanech od 10.12.1895, svobodný, lékař. Šedová Božena, svobodná, n.16.10.1892 Kostelec nad Orlicí, vede domácnost.
Schönberger Davis, žid, n.16.5.1854 Horažďovice, obchodník, manž. Jana, n.15.2.1858 Písek.
1932 : Votrubec Josef ( z.18.12.1932 ), n.25.3.1900 Turnov, ing., prof, rybářské školy, manž. Jarmila r.Malinová z Turnova.
1933 : Kvasnička Jan, obchodník, n.23.9.1855.
JUDr. Řeřicha J., přednosta okr. soudu, n.25.5.1870, manž. Marie, n.5.8.1883.
Řeřichová Marie, v domácnosti, n.4.9.1911.
Kohnová Marta, onchodnice, n.19.1.1906.
Schönberger David, soukromník, n.16.5.1854, manž. Jana, n.15.2.1858.
1940 : Kvasnička Jan (z.8.2.1940 ), n.23.9.1855 Vídeň, soukromník, vdovec po Rozalii, roz.Hauserové z Blanice.

čp.170 (st.č.35 ) ul.Mokrého :

1830 : Jakub Ciloin, majitel domu (n.1816 ). Josef Cilion n.1780, Kateřina n.1780, Eleonora n.1801. Josef n.1803.
1837 : Jakub Cillion, n.1811. Anna, n.1813. Josef n.1847. Jakub n.1849. Anna n.1837. Eliška n.1839.
1850 :Duchoslavová Marie (n.1.8.1850 ), 50 let, manž. Vavřinec, obuvník.
1850 : Cilionová Kateřina (z.22.9.1850 ), 70 let, vdova po Josefovi, bečváři.
1854 : Cilion Petr (z.5.10.1894 ), 4 měsíce, otec : Jakub, matka : Anna, r.Muziková
1855 : Cilion František ( z.9.10.1855 ), 8 dní, otec : Jakub, matka : Anna.
1857 : Jakub Cillion, bednář a majitel domu.
Kyselová Magdalena. Marie Kovandová.
1859 : Cillionová Josefa (z.24.5.1859 ), 14 dní, otec : Jakub, bednář, matka : Anna, r. Muziková z Písku.
1880 : Cillion Jakub.
1892 : dům vyhořel.
1910: Majitel domu: Mezera Václav, n.7.4.1879 Protivín, ve Vodňanech od. r.1885, dělník u dráhy. Manž.: Růžena, n.10.3.1879 Radčica. Děti: Václav, n.3.3.1902. Antonín, n.8.7.1906. Otec: Mezera Václav, n.13.7.1843 Smrkovice, vdovec ve Vodňanech od r.1885.
1914 : Mezerová Rosálie (z.8.2.1914 ), n.27.9.1880 Radčice, roz. Křížová, manž. Václav, dělník.
1921 : majitel domu - Mezera Václav, n.7.4.1879 Protivín, průvodčí vlaků.
Manž. Kateřina, n.13.9.1881 Mahouš. Děti : Václav, n.3.3.1902 Vodňany. Antonín n.14.7.1906 Vodňany. Otec : Mezera Václav n.13.7.1843 Smrkovice, vdovec.
1933 : Mezera Václav, průvodčí vlaků v.v., n.1.4.1879, manž. Kateřina, n.13.9.1881. Mezera Václav, hodinář. n.6.2.1902.

čp.171 ( st.č.54 ) ul.Mokrého :

1830 : Klich Bartoloměj, n.1768. Marie, n.1779. Franz n.1804, Anton n.1810, Petr n.1816, Šimon n.1818, Bartoloměj 1827 – 1834, Marie n.1807.
1850 : Pudivítr Jan (z.22.8.1850 ), 14 let, tkalcovský učedník z Hájku.
1851 : Hulovcová Julie (z.15.6.1851 ), 1 rok, otec : Jakub, pomahač v pivovaře.
1852 : Klihová Kateřina (z.22.8.1852 ), 32 let, manž. Šimon, tkadlec.
1852 : Křivan ( mrtvě narozená dvojčata - chlapci, 9.6.1852 ), otec : Matěj, obytník.
1854 : Klich Karel (z.1.5.1854 ), 2 roky, otec : Šimon, tkadlec, matka : Terezie, r.Huberová
1854 : Klihová Marie ( n.9.6.1854, 75 let ), vdova po Bartoloměji, tkalci, roz. Pudivítrová z Boru u Netolic
1855 : Krejčí Florián (z.28.3.1855 ), 80 let, podruh, n.Stožice, manž. Marie, r.Hniličková, ženatý 16 let.
1856 : Šupitar Václav ( z.30.10.1856, 1 měsíc ), otec : Antonín, podruh, matka : Rosálie, r. Trnková.
1857 : Klich Šimon, majitel domu a tkadlec.
Marie Jedličková. Vojtěch Vlček.
1857 : Klih Ferdinand (z.3.6.1857 ), 1 rok, otec : Šimon, tkadlec, matka : Terezie, r.Hubrová.
1858 : Klihová Josefa (z.12.7.1858 ), 4 roky, otec : Šimon, tkadlec, matka : Terezie, r.Hubrová.
1859 : Klih tkadlec, dcera Terezie n.10.8.1859.
1859 : Hrdina František ( z.19.8.1859 ), 12 dní, nemaž. syn Marie Hrdinové z Krče, provdané za Matěje Petráška, podruha z Vodňan.
1860 : Klih Alois (z.4.7.1861 ), 13 dní, otec : Šimon, tkadlec, matka : Terezie, r.Hubrová z Bavorova.
1861 : Píchová Anna ( z.16.9.1861 ), 53 let, podruhyně padlá, rodem z Chelčic.
1870 : Klich, tkadlec, dcera Terezie n.1859.
1880 : Hraše Jakub.
1892 : dům vyhořel.
1910: Majitel domu: Knotek Karel, n.7.8.1855 Dobříš, ve Vodňanech od r.1894. strojvůdce drah. Manž.: Růžena, n.3.10.1877 New York. Dcera: Růžena, n.15.11.1902.
1921 : majitel domu - Knotek Karel, n.7.8.1855 Dobříč, strojvedoucí, ve Vodňanech od r.1896,. Manž.: Božena, n.3.10.1877 New York, ve Vodňanech od r. 18885. Dcera : Božena, n.15.11.1902.
1925 : Knotek Karel ( z.30.12.1925 ), n.7.8.1855 Dobříč, okr. Smíchov, strojvůdce Čs. drah v.v., manž. Rosálie, r. Kvasničková z Vodňan, odd. 14.7.1900.
1927 (5.4) : vloženo vlastnické právo na polovinu domu Růženě Knotkové.
1933 : Knotková Růžena, soukromnice, n.6.10.1877.
Stříbrný Miroslav, n.9.10.1895, manž. Růžena, n.15.11.1902.

čp.172 ( st.č.34 ) ul.Mokrého :

1847 : Václav Bečvář koupil dům.
1849 : Bečvář Václav, tesař.
1857 : Václav Bečvář, tesař a majitel domu ( n.1822 ), Anna manž. ( n.1824 ).
Matěj Krejčí, nádeník. Tomáš Šesták. Marie Krejčová.
1858 : Bečvář Jan ( z.12.7.1858, 6 měsíců ), otec : Václav, tesař. Matka : Anna, r.Hošková z Čichtic.
1862 : Bečvářová Marie (z.19.3.1862 ), 2 roky, otec : Václav, tesař, matka : Anna, r.Hošková z Lomce.
1862 : Bečvář Václav ( z.31.5.1862, 12 dní ), otec stejný, matka stejná, ale z Lomce.
1862 : Bečvářová Marie ( z.19.3.1862, 2 roky ), matka z Lomce.
1870 : Bečvářová Marie ( n.1863 ), otec tesař. ( Matrika škol 1870 – 71 ).
1875 – 1877 : Václav Bečvář, radní.
1880 : Bečvářová Anna. Tesař Jan. Tesařová Kateřina.
1892 : dům vyhořel.
1910: Majitel domu: Bečvářová Marie, n.22.8.1863 Vodňany.
Nájemníci: Myšková Anna, n.6.10.1839 Žatec, ve Vodňanech od r.1899, žid.
1919 : Tuček Vojtěch ( z.19.1.1919 ), n.20.4.1863, mlynářský stárek, manž. Anna, r.Mošničková z Vodňan, odd. 25.11.1896.
1921 : majitel domu - Bečvářová Marie, svobodná, n.22.8.1863 Vodňany.
Nájemníci : Tučková Anna, vdova, n.29.5.1868 Vodňany, posluhovačka.
Děti : Marie, n.23.4.1900. Jan n.13.5.1904, obuvnický učeň. Václav n.24.9.1906, hodinářský učeň.
1924 : Tuček Václav ( z.8.6.1924 ), n.25.9.1906, hodinářský pomocník, otec : Vojtěch, mlynářský, matka : Anna, r.Mošničková z Vodňan.
1933 : Bečvářová Marie, soukr., n.22.8.1863.
Hucek Václav, dělník, n.15.9.1899, manž. Marie, n.25.9.1904.

čp.173 ( st.č.55 ) ul.Mokrého :

1830 : Oehl ( Ella ) Josef, n.1783. Marie n.1786. Josef n.1806. Johanna n.1816. Josef n.1831. Johann n.1833. Anton Říha n.1791. Ludmila n.1791. Marie n.1821.
Matěj Průcha, n.1790. Barbora, n.1796. Anton, n.1819. Marie n.1818. Anna n.1825.
1857 : Ella Josef, sedlář a majitel domu.
Kateřina Stejkozová.
1880 : Holý František. Ella Josef. Matouš Václav.
1892 : dům vyhořel, majitel Matěj Ella.
1910: Majitel domu: Kudrnová Marie, n.21.10.1846 Vodňany, vdova, polní hospodářství. Bratr: Ella Matěj, n.20.2.1837.
Nájemníci: Brejcha Eduard, n.21.4.1863 Dírná, ve Vodňanech od r.1901, učitel na hlavní škole. Manž.: Antonie, n.21.2.1861 Chelčice. Děti: Marie, n.27.3.1891 Protivín. Jan, n.29.11.1894 Protivín, student.
Völflová Vilemína, n.24.6.1830 Klatovy, ve Vodňanech od r.1860, vdova.
Janečková Marie, n.20.2.1832 Smoleč (Týn nad Vltavou), ve Vodňanech od r.1894, vdova.
1921 : Kudrnová Marie ( z.31.10.1921 ), n.1845 Vodňany, r.Nechvátalová, vdova po
Václavovi, krejčím.
1921 : Kudrnová Marie, vdova, n.21.10.1846 Vodňany.
Nějemníci : Krejčová Alžběta, n.4.6.1858 Radčice, soukromnice, ve Vodňanech od r.1904.
Brejcha Eduard, n.21.4.1863 Dírná, ve Vodňanech od r.1901, učitel občanské školy. Manž.: Antonie, n.13.2.1861 Dlouhá Ves u Chelčic. Syn : Jan, n.29.11.1894 Protivín, student v Kolíně.
Beneš Josef, n.12.7.1878 Vodňany, výběrčí městské elektrárny, manž. Helena, n.18.8.1875 Vodňany. Děti : Marie, n.2.2.1906. Helena, n.15.8.1908.
1933 : Beneš Josef, výběrčí elektriky, n.12.6.1878, manž.Helena, n.18.8.1885.
Uher Miroslav, ředitel kůru, n.20.11.1905, manž.Marie, n.10.12.1905.

čp.174 ( st.č.33 ) ul.Komenského :

1830 : Eliáš Kalivoda, n.1813. Kateřina n.1812. Johann n.1838. Anna n.1839.
1837 : Kurš Vojtěch.
1841 : Holát František.
1850 : Jílková Kateřina (z.23.7.1850 ), 40 let, manž.František, podruh.
1852 : Prokop Josef (z.10.4.1852 ), 21 dní, otec : Jan.
1852 : Prokopová Anna (z.29.4.1852 ), 1 rok, otec : Jan.
1852 : Čížková Barbora (z.4.10.1852 ), 1 rok, otec : František, šenkýř.
1853 : Dvořáková Anna (z.1.8.1853 ), 14 dní, otec : Karel, podruh.
1856 : Kalvodová Barbora ( z.25.3.1856 ), 81 let, mlynářka.
1857 : Jan Prokop, prodavač piva a majitel domu.
Kateřina Boukalová. Lukáš Šlégr. Hanzalová Anna. Marie Čížek. Drubeček Josef.
1860 : Hanzalová Kateřina ( z.28.12.1860 ), 18 let, dcera Anny vdovy a podruhyně.
1861 : Červenková Anna (z.21.9.1861 ), 2 měsíce, dítě padlé Marie Červenkové, podružské dcery z Vodňan.
1865 : sirotci po zemřelém Janu Prokopovi.
1870 : Prokopová vdova, syn František n.1819.
1880 : Čelakovská Barbora. Kostohryz Jan. Prokop Jan. Rothbauer Vojětch. Škava Josef.
1892 : dům vyhořel
1910: Majitel domu: Jarešová Barbora, n.4.12.1846 Strakonice, ve Vodňanech, 1877, vdova. Zeť: Ursch Josef, n.6.10.1877 Vodňany, kožešník. Manž.: Růžena, n.25.10.1885 Vodňany.
Nájemníci: Solar Jaroslav, n.11.2.1882 Vodňany, krejčí. Manž.: Marie, n.27.2.1881 Zahájí. Dcera: Marie, 2.5.1909.
Nájemníci: Fuchs Adolf, n.21.5.1866 Kamýk, ve Vodňanech od r.1910,žid, sklenář. Manž.: Karolína, n.2.5.1878 Uzeničky. Děti: Jindřich, n.8.6.1904 Vojnův Městec. Milada, n.20.8.1906 Uzeničky.
1914 : Koryta ( mrtvě narozený chlapec 30.6.1914 ), otec : Josef, zámečník, matka : Marie, r. Češpivová z Lišova.
1921 : majitelka domu - Jarešová Anna, n.11.5.1883 Vodňany, svobodná. Matka : Barbora, n.4.12.1846 Strakonice, majitelka obchodu s dřevěným nářadím.
Nejemníci : Beránková Anna, vdova, n.26.6.1851 Velký Bor, ve Vodňanech od r.1901, dělnice v obecní cihelně. Matka : Růžičková Anna, n. 28.7.1821 Velký Bor, vdova. Syn : Josef Beránek, n.13.6.1888 Dívčice, svobodný, cihlářský dělník. Beránková Ludmila, vnučka Anny, n.28.10.1910 Křtětice.
1928 : Jarešová Anna (z.31.5.1928 ), n.11.5.1883 v čp.133/II., soukromnice
1929 : Jarešová Barbora (z.7.9.1929 ), n.1845 Pištín, r.Hromádková, vdova po Josefovi, bednáři.
1933 : Anděl Stanislav, kontrolor pojišťovny, n.11.6.1888 ), manž. Růžena, n.24.8.1893.
1945 : Koptová Stanislava (z.26.3.1945 ), n.15.10.1944 Vodňany, otec : Antonín, soudní úředník, matka : Růžena, r.Andělová.

Čp.175 ( st.č.32 ) ul.Komenského :

hostinec U města Říma

1830 : Mazakarini Johann, n.1793. Mazakarini Václav, n. 1799, Anna n.1786, František n.1823, Juliana n.1827, Marie n.1830. Václav n.1772.
1839 : Václav Mazakarini zde čepoval pivo.
1855 : Skalická Aloisie ( z.24.7.1855, 37 let ), manž. Antonín, voskař. Vdaná 20 let.
1857 : Franz Mazakarini, mydlář a majitel domu.
Johann Nedobitý. Václav Mazakarini, soukeník.
1857 : Nedobitý Jan (z.20.11.1857 ), 15 dní, otec : Jan, knížecí komorník.
1859 : Arnstein Šalomon ( n.22.4.1859 ). Otec Josef, matka Terezie, r.Kohnová.
1861 : Mazakarini Jindřich (z.21.2.1861 ), 1 den, otec : František, matka : Alžběta, roz.Böhmová z Bavorova.
1860 : mrtvě narozené dítě Arnstein ( 4.7.1860 ). Otec : Leopold, matka Františka
r.Ledererová z Vodňan.
1861 : Mazakarini Jindřich ( z.21.2.1861 ), 1 den, otec : František, matka : alžběta, r. Böhm z Bavorova.
1870 : Mazakarini, mydlář, dcera Paula n.1863.
1880 : Lenková Marie. Řídký Filip.
1910: Majitel domu: Kohoutová Anna, n.28.4.1883 Třešovice, ve Vodňanech od r.1901, vdova, hostinství. Děti: Růžena, n.18.2.1907. Anna, n.13.4.1909. Tchán: Kohout František, n.18.8.1851 Jinín, ve Vodňanech od r.1901, hostinství. Personál: Anna Svobodová, n.17.1.1895 Bavorov, svobodná.
Nájemníci: Pruner František, n.1.1.1878 Písek, ve Vodňanech od r.1905, exekutor u berního úřadu. Manž.: Anna, n.3.7.1882 Krašlovice. Děti: František, n.3.1.1904. Anna, n.14.6.1907. Růžena, n.19.6.1909.
1915 : Kohout František ( pohřešován od 17.2., pohřben 23.3.1915, sebevražda utopením ), n.1851, býv. hudebník, vdovec po Barboře, r.Kalousové z Třešovic čp.20.
1920 : Marouš Jan (z.2.2.1920), n.7.6.1919 Vodňany, otec : Jan, kovář, matka : Anna, roz. Šilhovcová ze Římova čp.27.
1921 : majitel domu - Velíšek Otokar, n.30.6.1884 Vodňany, hostinský.
Manž. Anna, n. 30.4.1883 Třešovice. Děti : Kohoutová Božena, n.18.2.1907 Vodňany. Kohoutová Anna, n.13.4.1909 Vodňany.
1931 : Jelínková Anna, dělnice.
1933 : Maroušová Antonie ( z.30.7.1933 ), n.21.6.1933, matka : Marie, služebná ve V.
1933 : Velíšek Otakar, hostinský, n.28.7.1884, manž.Anna, n.30.4.1883.
Jelínek Václav, dělník, n.13.8.1895, manž.Anna, 10.6.1898.
1934 : Stříbrný Karel ( z.6.5.1934 ), n.14.7.1933. Otec : Karel, truhlář. Matka : Terezie, r.Slámová. Pozn.: matrika z. CČH.

01.06.2008 00:00:00Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se