Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.51 - 75 :

Čp.51 (st.č. 18 ) ul. Holečkova / Zeyerovy sady :

1857 : Jan Vaněk, pekař a majitel domu.
Karel Kazimír. František Glas, tov. pekařství z Dobřan. Marie Vítková, služebná
z Černětic u Volyně.
1880 : Vaněk Jan
1910: Majitel domu: Vaněk Vojtěch, n.16.1.1861 Vodňany, polní hospodářství, hostinský. Manž.: Marie, n.8.9.1856 Újezdec, ve Vodňanech od r.1886. Děti: Vojtěch, n.12.3.1892, účetní. Rudolf, n.19.2.1897.
1926 : Vaněk Rudolf ( z.6.4.1926 ), n.19.2.1897 v čp.51/II., otec : Vojtěch, hostinský, matka r.Míková z Újezdce. Asistent důchodkového kontrolního úřadu v Bratislavě, t.č. na dovolené ve Vodňanech.
1931 : Vaněk Vojtěch, hostinský
1933 : Marie Pouzarová, žena hokynáře.

Hospoda na Sadech ( přístavek má čp.623 )

Čp.52 ( st.č.202 ) ul.Holečkova :

1857 : Franz Kavan, krejčí a majitel chalupy.
1870 : Kavan, krejčí, dcera Terezie, n.1863.
1880 : Kavan František. Malíková Rosálie.
1910: Majitel domu: Hazuka František, n.3.8.1858 Újezd, ve Vodňanech od r.1888, polní hospodářství. Manž.: Marie, n.18.8.1858 Vodňany. Děti: Jaroslav, n.26.4.1889 Vodňany, krejčovský dělník. Marie, n.2.8.1891 krejčovská dělnice. Václav, dělník, 23.9.1893, krejčovský dělník. Anna, n.8.9.1895. Antonie, n.5.9.1897.
1916 : Králová Anna (z.2.5.1916 ), n.1840 Křepice, r.Marková, vdova po Lukášovi-
1917 : Hazuka František (z.14.7.1917 ), n.10.8.1858, manž.Marie, r.Kavanová z Vodňan, odd.8.2.1888.
1933 : Hazuková Marie (z.2.1.1933 ), n.18.8.1857 Vodňany, r.Kavanová, vdova po
Františkovi, zedníkovi.
1950 : Jůzek Václav (z.7.4.1950 ), n.13.7.1949, otec : Vojtěch, matka : Marie, r. Brychová.
1950 : Hazuková Marie (z.14.12.1950 ), n.6.8.1891 Vodňany, otec : František, matka : Marie, r.Kavanová.

Čp.53 (st.č.201 ) ul. Holečkova :

1857 : Josef Řehoř, tov.krejčovský a majitel chalupy. Matěj Řehoř.
1870 : Řehoř Josef, tesař, dcera Anna, n.1862.
1880 : Řehoř Josef. Krump Antonín.
1910: Majitel domu: Krump Antonín, n.1.1.1867 Chelčice, ve Vodňanech od r.1896, polní hospodář. Manž.: Marie, n.21.8.1857 Vodňany.
1926 : Krumpová Marie (z.18.5.1926 ), n.29.8.1855 Vodňany čp.201/II., r.Řehořová, manž. Antonín, odd. 10.2.1896.
1954 : Krump Antonín (z.22.2.1854 ), n.1.1.1867 Chelčice, otec : Antonín, matka : Marie,r.Vavrušková. Vdovec.

Princ Otomar – zahradník.

Čp.54 (st.č.242 ) ul. Holečkova :

1857 : Vojtěch Veselý, maj. chalupy, pochází ze Svinětic. Anna Krejchová z Měkynce. Vojtěch Jiřička, tov. tesařský.
1870 : Veselý nádeník, děti : Leopold, n.26.10.1861. Václav, n.29.3.1862.
1880 : Louženský Josef. Vlček Tomáš. Veselá Rosálie.
1910: Majitel domu: Radouch František.
Nájemníci: Penc František, n.27.3.1858 Truskovice, ve Vodňanech od r.1910, nádeník. Manž.: Majdalena, n.18.7.1858 Nestánice. Dcera: Alžběta, n.17.6.1895.
1916 : Ledvinová Kateřina (z.5.5.1916 ), n ? Myslovice, r.Hamrová, vdova po Petrovi, rolníkovi v Tučapech čp.48.
1934 : Radouchová Marie ( z.31.1.1934 ), n.3.2.1854 Újezd u Lhenic, r.Nachlingerová, vdova po schwarzenberském šagáři v.v..
1944 : Radouch Jan ( z.2.11.1944 ), n.13.1.1888 Petrův Dvůr, soukromník, otec : František, matka : Marie, roz. Nachlingerová.

Čp.55 (st.č.244 ) ul.Holečkova :

1857 : Josef Našinec, maj. chalupy. Marie Provazníková.
1870 : Krchnička nádeník, dcera Terezie, n.24.9.1861.
1880 : Našinec Josef.
1910: Majitel domu: Našinec Josef, n.16.3.1857 Vodňany, polní hospodářství. Manž.: Marie, n.27.10.1861 Krašlovice, ve Vodňanech od r.1885. Děti: Václav, n.27.9.1883 krejčovský dělník. Josef, n.21.11.1892, tesařský učeň. František, n.11.10.1894, krejčovský učeň. Anna, n.8.4.1899. Růžena, n.25.1.1903. Ludmila, n.23.11.1905.

Čp.56 ( st.č.171 ) ul. Holečkova :

1857 : Vojtěch Peterka, tov. zednický a majitel chalupy.
František Plachta, nádeník.
Kohoutová Marie.
1880 : Mrkvička Václav. Peterka Vojtěch. Podaný Jan.
1910: Majitel domu: Němeček Josef, n.18.3.1853 Čavině, ve Vodňanech od r.1884, polní hospodářství. Manž.: Alžběta, n.19.11.1858 Vodňany. Děti: Anna, n.5.7.1891. Josef, n.10.3.1894.
Nájemníci: Bínová Eleonora, n.18.4.1868 Těšínov, ve Vodňanech od r.1885, nádenice, svobodná. Dcera: Anna, n.29.6.1886 Vodňany, svobodná, služka.
1916 : Němeček Josef (z.17.5.1916 ), n.17.3.1853, manž. Alžběta r. Mertlíková z čp.239, odd. 5.5.1884.
1926 (13.3.) : Josef a Růžena Němečkovi nabývají vlastnického práva na dům a na pozemky k němu připsané.
1955 : Němečková Alžběta (z.24.11.1955 ), n.18.11.1858 Vodňany, r.Mertlíková, otec : Matěj, matka : Barbora r. Mašková. Vdova.

Čp.57 (st.č.170 ) ul. Holečkova :

1857 : Havlíček Václav, nádeník a majitel chalupy.Filip Ondřej. Josef Fiala.
1880 : Havlíček Václav. Havlíček Jan.
1910: Majitel domu: Havlíček Jan, n.12.12.1853 Vodňany, zedník. Manž.: Alžběta, n.20.11.1854 Újezd, ve Vodňanech od r.1888. Neteř: Kračmerová Ludmila, n.23.9.1896 Chrášťany, ve Vodňanech od r.1908. Neteř: Kračmerová Božena, n.6.6.1898 Chrášťany.
Nájemníci: Seidl Matěj, n.1837 Protivín, ve Vodňanech od r.1860, obchodník s vepřovým dobytkem.
Fiala Jan, n.17.5.1881 Vodňany, zedník. Manž.: n.28.12.1883 Albrechtice, ve Vodňanech od r.1905. Děti: Stazie, n.29.6.1906. Hedvika, n.10.9.1910.
1930 : Havlíček Jan (z.27.2.1930 ), n.13.12.1853 Vodňany, rolník, manž. Alžběty, r.Mareševé z Újezda.
1933 : Havlíčková Alžběta (3.11.1933 ), n.10.11.1854 Újezd, r.Marešová, vdova po Janovi, rolníkovi ve Vodňanech.
1938 : Pavlovský František
1838 : Zána Vojtěch, prodej vánočních stromků

Čp.58 (st.č.169 ) ul.Holečkova :

1857 : Franz Sobolík, majitel chalupy.
Franz Kuchta, nádeník.
Jan Janeček. Marie Hřebečková pocházela z Čichtic. Vavřinec Brůna.
1880 : Brůna Vavřinec. Sobolík Josef. Sobolík František.
1910: Majitel domu: Sobolík Josef, n.15.20.1852 Vodňany, kolář. Manž.: Marie, n.10.3.1853.
Nájemníci: Král Lukáš, n.18.10.1829 Radnice, ve Vodňanech od r.1870. Manž. Anna, n.2.4.1840 Křepice.
1917 : Sobolík Josef (12.9.1917 ), n.15.2.1852, kolář, manž. manž. Marie, r.Lafatová z Čepřovic.
1934 : Sobolíková Marie ( z.24.2.1934 ), n.7.3.1853, vdova po Josefovi, r. Lafatová.

Čp.59 (st.č.168 ) ul. Holečkova :

1857 : Josef Louženský, n.1833, tov. zednický a majitel chalupy. Marie Mrkvičková ze Skočic. Marie Lusková. Anna Vavrušková. Josef Louženský n.1810.
1870 : Louženský, zedník, syn Josef.
1878 : polovinu domu dostal Jakub Brabec s manž. Marií.
1880 : Chytráček Matěj. Brabec Jakub.
1910: Majitel domu: Brabec Jakub, n.11.7.1829 Dívčice, ve Vodňanech od r.1865, vdovec, polní hospodář. Dcera: Rozálie, n.8.3.1866 Vodňany, svobodná, polní hospodářství. Dcera: Pytlíková Marie, n.10.10.1882 Vodňany. Manž.: Pytlík Václav, n.22.5.1883 Dlouhá Ves u Chelčic, ve Vodňanech od r.1907, polní hospodářství.
1918 : Brabcová Rosálie ( z.8.3.1918 ), n.3.11.1865, dcera zemřelého Jakuba, domkáře a Marie r. Hejlové ze Zbudova.
1923 : Hejlová Anna (z.12.7.1923 ), n.22.8.1852 Zbudov čp.30, otec : Kašpar, matka : Kateřina, r.Slámová.
1931 : Pytlík Václav, rolník

Čp.60 (st.č.144 ) ul. Míru :

1857 : Josef Řežábek, maj. chalupy. Marie Krištůfková.
Marie Dočkalová. Terezie Procházková. Terezie Kučerová. Tomáš Zeman.
Vojtěch Provazník. Anton Mášl.
1880 : Jílek Josef, Jílková Anna. Kovandová Marie. Muziková Kateřina. Řežábek Josef.
1910: Majitel domu: Budilovský František, n.28.12.1849 Blovice, ve Vodňanech od r.1898, c.k. berní na odpočinku. Manž.: Marie, n.26.4.1858 Tachov. Tchýně: Kořenská Barbora, n.9.7.1834 Cheb.
1914 : Budilovský František ( z.10.12.1914 ), n.1848, berní správce v.v., manž. Marie, roz. Kořenská z Tachova.
1916 : Kořenská Barbora (z.3.5.1916 ), n.9.6.1834, vdova po Františkovi, c.k.berním kontrolorovi v Plzni.
1922 : Holeček Josef (z.16.5.1922 ), n.12.10.1851 Chelčice, býv. šafář ve Vodňanech, manž. Marie, roz. Tomková z Bavorova.
1931 : Koudelka Josef, dělník.
1935 : Budilovská Marie ( z.4.6.1935 ), n.20.4.1858 Tachov, r.Kořenská, vdova po
Františkovi, berním ve Vodňanech.
1936 : Šrámková Anna ( z.4.8.1936 ), n.14.9.1844 Žďár, r.Košatková, vdova po Františkovi, rolníkovi.
1940 : Holečková Marie (z.4.3.1940 ), n.4.8.1859 Bavorov, r.Tomková, vdova po Josefovi.
1943 : Šufčák Milan (z.30.4.1943 ), n.3.4.1943, otec : Anton, dělník, matka : Marie, r.Kolesová.

Čp.61 (st.č.19 ) ul. Palackého :

1833 : dům vyhořel ( MIII 163 )
1857 : Václav Strnad, majitel chalupy, původem ze Strakonic.
Jakub Janeček. Leopold Kamen.
1859 : Kohn Leopold ( n.16.6.1859 ), otec Leopold, matka Marie Hellerová z Koloděj.
1870 : Strnad, kominík, děti : Václav, n.23.9.1859, František, n.2.12.1857.
1880 : Janeček Jakub. Křiváček František. Louženský Jan. Strnad Václav. Šobor Jan.
1910: Majitel domu: Strnad Karel, n.3.1.1865 Vodňany, polní hospodářství. Manž.: Julie, n.22.4.1867 Vodňany. Děti: František, n.1.10.1888 Vodňany, dělník krejčí ( t.č. v Berlíně). Václav, n.23.11.1890, dělník krejčí (t.č. v Německu – Halle). Karel, n.7.5.1893, dělník krejčí (t.č. ve Vídni). Marie n, n.17.3.1898. Anna, n.29.5.1900.
Nájemníci: Štroblová Marie, n.17.8.1870 Velký Zdíkov, ve Vodňanech od r.1890, podomní obchod.
Brož František, n.17.4.1863 Radčice, ve Vodňanech od r.1887, košíkářský dělník. Manž.: Marie, n.17.4.1863 Radčice. Dcera: Marie, n.5.8.1886, služka.
Šobor Jan, n.22.12.1835 Vodňany, nádeník. Manž. Marie, n.1837 Vodňany.
Frič Václav, n.29.3.1884 Scherding – Horní Rakousko, ve Vodňanech od r.1907, nádeník. Manž.: Marie, n.24.3.1886 Doudleby u Českých Budějovic. Dcera: Ludmila, n.30.7.1909.
1913 : Šobor Jan ( z.21.4.1913 ), n.24.12.1835, dělník, manž. Marie r.Hanzalová z Vodňan.
1914 : Skalický Josef ( z.12.3.1914 ), n.2.3.1912, otec : Jan, matka : Katetina, r. Kvěchová z Vodňan.
1920 : Neškodný Jan (z.16.5.1920 ), n.29.6.1867, pekařský dělník, manž. Justýna roz. Sedláčková z Bavorova, odd12.7.1908.
1931 : Strnad Karel (z.15.8.1931 ) rolník, n.31.5.1865 čp.61/II., manž. Julie, r.Jilýová, odd. 11.11.1887 ve Vodňanech. Matrika z.CČH.
1938 : Strnad, krejčí
1938 : Strnad Miloslav ( z.23.1.1938 ) utopení v Podveském rybníce, n.22.8.1927,
otec : Václav, domkář, matka : Růžena, r.Loubalová. Pozn.: matrika z. CČH.
1944 : Štroblová Marie ( z.16.8.1944 ) n.17.8.1879 Zdíkov, matka Anna, soukromnice, svobodná.
1949 : Jilýová Josefa (z.2.10.1949 ), n.12.3.1871 Vodňany, otec : Jan, matka : Marie, r.Kučerová.

Čp.62 ( st.č.124ab ) ul.Stožická :

Procházka Václav – kolář ( dům zbourán, stál uprostřed křižovatky )

1837 : Wober Josef.

124a :

1857 : Václav Vobr.
Matěj Svatek, původem z Chvaletic.
1910: Majitel domu: Procházka Václav, n.29.10.1883 Milenovice, ve Vodňanech od r.1896, kolář. Manž.: Anna, n.2.4.1889 Vodňany. Děti: Stanislav, n.21.10.1908. Václav, n.2.4.1910.

124b :

1857 : Marie Vobrová, vdova po Josefovi.
Anežka Hniličková. Vojtěch Nárovec. Ignác Koreš. Jakub Neškodný.
1865 : Kvasnička Jan.
1880 : Kvasnička Jan. Vobrová Cecilie.
1915 : Hrdinová Anna (z.9.8.1915 ), n.1854 Pohorovice, roz.Frišová, vdova Tomášovi.
1922 : Kvasnička Jan (z.6.3.1922 ), n.23.4.1837 Strachovice čp.7, býv. kolář, vdovec po Kateřině r.Douchové ze Strachovic čp.9., odd.23.10.1893.

Čp.63 (st.č.112 ) ul.Palackého :

1857 : Josef Šrámek.
1870 : Šrámek, zedník, dcera Marie n.10.6.1864.
1880 : Fialová Kateřina. Šrámková Anna.
1910: Majitel domu: Tomka Jan, n.19.4.1863 Vodňany, polní hospodář. Manž.: Anna, n.1.1.1863 Putim.
Děti: František, t.č. vojín. Jan, t.č. vojín. Václav, n.7.10.1893 dělník řetězokovář. Marie, n.19.4.1903.
1916 : Tomka Jan ( z.2.10.1916 ), n.14.9.1963, dělník, manž. Anna, r. Kačírková z Putimi.
1923 : Tomková Marie ( z.23.2.1923 ), n.19.4.1903, dělnice. Pozn.: matrika z. CČH
1931 : Havlíček Václav ( z.22.7.1931 ), n.1.4.1871 Záblatí, rolník, manžel Marie r.Stlukové z České Lhoty.
1940 : Tomka František ( z.10.9.1940 ), n.14.11.1887, obuvník, manž. Anna r.Bínová z Vodňan.
1951 : Tomková Anna ( z.2.2.1951 ), n.5.6.1860 Putim, r. Kačírková, vdova.
1952 : Bínová Eleonora (z.24.3.1952 ),n.15.4.1863 Těšínov, otec : Jakub, matka : Anna.

Čp.64 (st.č.20 ) ul.Palackého :

1857 : sirotci Herzigovští.
Anna Kejšarová, původem z Milenovic. Václav Tomka. Anna Zachariášová.
Václav Jareš, pův. ze Selibova.
1870 : Berger Leopold, n.1862, otec : z., nádeník, 1870.
1880 : Ančička Josef. Hrabová Marie. Krejčová Marie. Koreš Hynek.
1910: Majitel domu: Ančička Josef, n.6.5.1844 Těšovice, ve Vodňanech od r.1873, bednář. Manž.: Josefa. n.30.11.1844 Borčice.
Nájemníci: Kovář Tomáš, n.18.12.1842 Všeteč, ve Vodňanech od r.1873, nádeník. Manž.: Marie, n.15.7.1844 Selibov, nádeník.
1919 : Pajerová Anna ( z.4.2.1919 ), n.11.7.1916, otec : Martin, matka : Františka, r.Sobolíková z Nezdašova.
1920 : Vítovec - mrtvě narozené dítě ( 24.6.1920 ), matka : Růžena Vítovcová, služebná v čp.64/II., dcera Matěje Vítovce, nádeníka z čp.31/II. a Anny r. Kráslové z Čimelic.
1920 : Vítovec Stanislav ( z.14.7.1920 ), n.24.6.1920, matka : Růžena, služebná v čp.64/II., dcera Matěje, dělníka a Anny roz. Kráslové z Čimelic.
1922 : Ančička Josef (z.4.2.1922 ) n.3.11.1844 Těšovice čp.15, bednář.
Manž. Josefa r.Kreysová z Borčic čp.14. Odd. 9.7.1875.
1924 : Vítovec Matěj ( z.16.11.1924 ), n.30.12.1851 Březí čp.39, dělník, manž. Anna, r. Kráslová z Čimelic čp.61.
1951 : Hanusová Marie ( z.1.10.1951 ), n.27.9.1860, r.Králová, otec Jan, matka : Františka, r.Čapková. Vdova po Václavovi.
1954 : Koleš František ( z.12.12.1954 ), n. ?, otec Jan, matka : Terezie, r.Kohoutová, manž. Anastázie, r.Hanusová.

Čp.65 – 66 ( st.č.21ab ) ul. Palackého :

1837 : Herzig Josef
1857 : Rozálie Herzigová, vlastnice gruntu.
Ladík Anton. Jakub Karlíček. Rozálie Šabatková původem z Albrechtic.
Anna Tesařová, původem ze Záblatí u Vodňan.
1865 : Brabec Jakub.
1870 : Nováková Marie, nemaž., n.21.5.1864.
1880 : Kolář Václav. Křížová Marie. Vlach Adolf. Zárubová Anna. Polanský Tomáš.
1910: Majitel domu: Kolář Václav, n.8.9.1853 Újezd, ve Vodňanech od r.1870), polní hospodář. Manž.: Marie, n.6.6.1855 Krtely, ve Vodňanech od r.1903. Nevl. syn: Kotrlík Tomáš, t.č. voják.
Nájemníci: Tůma Václav, n.28.9.1877 Újezd, ve Vodňanech od r.1902, dělník řetězokovář. Manž.: Veronika, n.4.2.1882 Malé Malovice, dělnice. Děti: Anna, n.21.7.1906. Marie, n.1.11.1908.
1915 : Kolář Václav (z.6.7.1915 ), n.1852, polař, manž.Marie, r.Boudová z Obory u Prachatic
1916 : Fiala ( mrtvě narozené dítě 24.7.1916 ), otec : Jan, zedník, matka : Marie, r. Hanusová z Albrechtic čp.26.
1918 : Matoušová Anna (z.18.11.1918 ), n.29.7.1856 Tourov, r. Kopencová, manž. Antonín, dělník.
1920 : Kolářová Marie (z.29.7.1920 ), n.23.3.1855 Obora u Prachatic, r.Boudová, vdova po Václavovi, domkáři.
1924 : Sýkorová Hana ( z.20.11.1924 ), n.20.8.1924, otec : František, tesař, matka : Růžena r.Brožová
1926 (28.6.) : Jan a Helena Krejčová prodali dům Anně Němečkové.
1927 : Němečková Anna ( z.5.7.1927 ), n.5.6.1890 Vodňany čp.56/II., švadlena, otec : Josef, nádeník, matka : Alžběta, r.Mertlíková čp.239.
1927 (13.12 ) : Alžběta Němečková prodala dům Růženě Krejčové.
1928 : Krejčová Blažena (z.4.7.1928 ), n.26.12.1927, otec : Josef, řezník. matka : Růžena, r.Mužíková ze Křtětic čp.47.

66/II.:
1910: Majitel domu: Brož Jan, n.4.5.1855 Stožice, ve Vodňanech od r.1880, polní hospodář. Manž.: Majdalena, n.22.7.1859 Újezd, ve Vodňanech od r.1880. Děti: Anna, n.18.12.1894, krejčovská učnice. Růžena, n.2.9.1901.
1917 : Brožová Magdalena ( z.13.2.1917 ), n.21.8.1859 Újezdec čp.15, r.Kamencová, manž. Jan, domkář.


Čp.67, ul. Palackého :

Dům byl postaven po roce 1870.

1876 : Skalický František, zahradník.
1880 : Čech František.
1910: Majitel domu: Pavlík Jan.
Nájemníci: Placek Jan, n.21.6.1842 Truskovice, ve Vodňanech od r.1910, nádeník. Manž.: Marie, n.16.6.1843 Truskovice.
Koštel Václav: n.2.9.1841 Chvaletice, ve Vodňanech od r.1905, nádeník. Manž.: Marie, n.26.1.1842 Stožice.
Jilek Josef, n.15.10.1857 Vodňany, zedník. Manž.: Marie, n.15.8.1857 Chelčice, nádenice. Děti: Anna, n.17.11.1887, krejčovská dělnice. František, n.2.4.1900.
1922 : Kavanová Marie ( z.29.8.1922 ), n.30.4.1844 Radčice čp.24, r.Zborníková, vdova po Janovi, rolníkovi, odd.5.2.1867.
1924 : Hovorková Blažena (z.19.3.1924 ), n.27.11.1922 Pražák čp.65, otec : Josef : truhlář, matka : Marie, roz. Štiková z Chelčic čp.20.
1926 ( 2.11. ) : Jindřich a Emilie Horkovi prodali dům Anna Kubešové za 33 tis. korun.
1937 : Vobrová Anna.

Čp.68 (st.č.22 ) ul.Palackého :

1857 : Matěj Kamen, krejčí a majitel chalupy.
1870 : Dunovský rolník, syn Matěj, n.15.2.1862.
1880 : Dunovský Václav.
1910: Dunovský Matěj, n.24.2.1862 Vodňany, bednář. Manž.: Marie, n.4.7.1878 Velice, ve Vodňanech od r.1903. Dcera: Anna, n.18.5.1906 Vodňany. Matka: 21.9.1832 Vodňany, vdova.
1914 : Kořánková Marie (z.25.1.1914 ), n.1850 Písek, r.Beránková, vdova po Václavovi, dělníkovi.
1915 : Matouš Alois (z.8.10.1915 ), n.1896 Modlešovice, studující obchodní akademie, otec : Tomáš, hlídač dráhy, matka : Kateřina, r.Strnadová z Pražáku.
1926 : Matoušová Kateřina (z.3.11.1926 ), n.26.7.1857 Pražák čp.30, r. Strnadová, vdova po Tomášovi, stražníkovi u dráhy v.v., odd.27.7.1880.
1926 : Dunovská Marie (z.11.11.1926 ), n.6.4.1832 Vodňany čp.103/II., r. Kamenová, vdova po Václavovi, domkáři.
1940 : Dunovská Marie (z.5.3.1940 ), n.15.4.1876 Velice, r.Slavíková, manž.Matěj, bednář.
1940 : Dunovský Matěj (z.13.12.1940 ), n.24.2.1862, bednář, vdovec po Marii, r.Slavíkové.
1951 : Nehoda František (z.5.5.1951 ), n.4.12.1895 Vodňany, otec : Jakub, matka Kateřina,roz. Pošmurová, manž. Anna, r. Dunovská.

Čp.69 (st.č.129 ) ul.Palackého :

1837 : Pech Josef.
1857 : Jan Vrána, majitel chalupy, původem z Otrokovic.
Martin Němec, tov.zednický.
1880 : Kurš Josef. Němec Martin.
1865 : Josef Kurš.
1910: Majitel domu: Strnad Václav, n.23.9.1859 Vodňany, kominík. Manž.: Marie, n.15.8.1857 Křtětice, ve Vodňanech od r.1860. Děti: Marie, n.5.2.1885. Karel, n.1.11.1889, kominík. Josef, 8.5.1895, řeznický učeň. Antonín, n.21.9.1897. Anna, n.8.5.1902.
Nájemníci: Klíma Václav, n.26.9.1865 Truskovice, ve Vodňanech od r.1890, nádeník. Manž.: Kateřina, n.29.11.1885 Mahouš.Syn: Václav, n.6.11.1910. Nemaž. syn: Vobr Josef, n.7.2.1907 Mahouš.
1919 : Strnadová Anna ( z.5.11.1919 ), n.8.5.1902, otec : Václav, kominík, matka, r.Jarolímková z čp.260.
1927 (16.11. ) : Marii Žahourové vloženo vlastnické právo na dům.
1947 : Beránková Antonie ( z.28.7.1947 ), n.27.5.1883 Vodňany, r.Štěpánková, manž. Josef poddúředník v Písku.

Čp.70 (st.č.228 ) ul.V líse :

1857 : Josef Filip, tov. zednický a majitel chalupy.
Václav Machovec. Josef Truka.
1870 : Filip, zedník, dcera Alžběta, n.11.11.1859.
1880 : Filip Josef.
1910: Majitel domu: Novák Jindřich, n.14.7.1888 Vodňany, polní hospodář. Manž.: Marie, n.5.6.1891 Lidmovice, ve Vodňanech od r.1910. Tchán: Lusk František, n.28.8.1867 Javornice, nádeník, ve Vodňanech od roku 1910. Manž.: n.20.9.1864 Chvalešovice.
1918 : Lusk František (z.14.6.1918 ), n.28.1.1867, dělník, manž. Anna, r. Nováčková z Vodňan., odd. 9.1.1888.
1925 (28.4. ): Marie Nováková ze Skočic postoupila svému manželovi Jindřichu Novákovi polovinu domu s pozemky u Vodňan a Skočic, za 90 tis. korun.
1939 : Jindřich Novák
1939 : Novák František (z.15.3.1939 ), n.30.1.1916. Pozn.: matrika z. CČH.
1951 : Novák Jindřich (z.22.8.1951 ), n.15.7.1888 Vodňany, otec : Matěj, matka : Marie, roz.Lusková.

Čp.71 (st.č.212 ) ul. V líse :

1857 : Bartoloměj Pištec, tov. zednický a majitel chalupy.
Josef Novák. Vojtěch Bömiš, původem z Nišovic.
Matěj Kunz, původem z Malešic u Týna nad Vlt. Bartošová Marie.
Tomáš Svěchota.
1870 : Pištec, zedník, syn Václav, n.1862. Kyselý Václav, nemanž. syn, n.1862.
1880 : Burda Karel. Havel Jan. Kohout Václav. Pištec Bartoloměj. Pencová Kateřina. Pechová Kateřina. Vokůrka Jan.
1910: Majitel domu: Pištec Václav, n.22.5.1862 Vodňany, polní hospodář. Manž.: Marie, n.26.12.1872 Dub, ve Vodňanech od r.1891. Děti: Václav, n.16.2.1892, holičský učeň. Marie, n.6.5.1896 polní hospodář. Jan, n.16.2.1902. Anna, n.15.12.1904. Helena, n.11.6.1900.
Nájemníci: Tůma Antonín, n.13.6.1875 Újezd, ve Vodňanech od r.1877, nádeník. Manž.: Marie, n.2.2.1876 Vodňany. Děti: Marta, n.1.12.1905. Hedvika, n.28.9.1907. Karla, n.1.11.1909.
Prener Mikuláš, n.10.12.1846 Mahouš, ve Vodňanech od r.1850, krejčí dělník. Manž.: Kateřina, n.29.7.1854 Budkov. Děti: Marie, n.2.7.1879 Husinec, dělnice. Josef, n.21.3.1883, obuvnický dělník. Emilie, n.17.4.1901 Vodňany.
1916 : Tesař Jan ( z.16.4.1916 ), 76 let, bývalý kočí na poště, vdovec.
1919 : Pajerová Anna (z.4.3.1919 ), n.2.6.1849 Truskovice čp.18, r.Troblová, manž. František, dělník, odd.3.2.1891.
1920 : Škoda Václav ( z.19.9.1920 ), n.26.9.1919, otec : František. dělník, matka : Anna r. Páralová z Protivína čp.34.
1921 : Matěj Kavan, přístavba prvního poschodí.
1925 : Pelikánová Hedvika ( z.8.1.1925 Veselíčko čp.78 ), n.6.9.1869 v čp.71/II., r. Hanzlovská, manž. Jan, řídící učitel ve Veselíčku čp.78, odd. 14.9.1892. Pozn.: pohřbena ve Vodňanech.
1928 : Škoda František ( z.6.3.1928 ), n.29.1.1891 v čp.135/II., kočí, manž. Anna r. Páralová z Protivína čp.37., odd. 27.4.1914.
1934 : Pištecová Marie.
1936 : Pištec Václav.

Čp.72 (st..č.163 ) ul.V líse :

1857 : Jirochová Marie, majitelka chalupy.
Jan Neškodný, původem z Újezda u Vodňan.
Veronika Tománková.
1870 : Bednář, nádeník, dcera Marie, n.28.4.1864.
1880 : Bednář Karel ( nebo Václav ). Vojtík Jan. Zbíral Tomáš.
1910: Majitel domu: Vojtík František, n.4.3.1876 Vodňany, zedník. Manž.: Anna, n.25.5.1872 Radomyšl, ve Vodňanech od r.1905. Syn: František, n.25.1.1905.
Nájemníci: Pajer František, n.3.12.1854 Vodňany, nádeník. Manž.: Anna, n.5.8.1844 Truskovice.
Havel Jan, n.7.3.1836 Vodňany, nádeník. Manž.: Marie, n.9.9.1847 Vitice.
1913 : Michalcová Anna (z.18.5.1913 ), n.11.5.1913, otec : Josef, krejčovský pomocník, matka : Anna, r. Fürbachová z Pražáku.
1915 : Havlová Marie (z.15.7.1915 ), n.1843 Krašlovice, r.Pencová, manž. Jan, dělník.
1919 : Vojtěch Louženský –do roku 1924.
1922 : Šobor František (z.20.1.1922 ), n.24.4.1921, otec : Kašpar, dělník, matka : Marie, r. Fürbachová. Pozn.: matrika z. CČH.
1926 : Václav a Marie Krejčovi prodali Karlu Horkému dům a pozemek za 23 tis. korun.
1933 : Vojtěchová Věra ( z.22.2.1933 ), n.16.1.1933 v Praze, dcera Marty, služebné v Praze.

Čp.73 (st.č.164 ) ul. V líse :

1857 : Josef Žlábek, tov. zednický a majitel chalupy.
Kateřina Paule.
1870 : Žlábek, zedník, dcera Alžběta, n.14.4.1860.
1880 : Kučera Petr. Miksa Antonín. Žlábek Anton.
1910: Majitel domu: Žlábek František, n.28.10.1865 Vodňany, polní hospodář. Manž.: Kateřina, n.31.10.1868 Malé Malovice, ve Vodňanech od r.1894. Děti: Marie, n.27.10.1897. František, n.24.12.1903.
1914 : Žlábková Kateřina ( z.20.2.1914 ), n. 31.10.1868 Malovičky, r.Kašparová, manž. František, polař.
1922 : Fryč Václav (z.17.6.1922 ), n.13.3.1885 Rovná u Strakonic, dělník,
pozn.: matrika z. CČH.
Pozn: manž. Marie, roz. Troblová z Doudleb ( z.18.2.1919 ), čp. domu není uvedeno, n.16.1.1886.
1925 (3.11. ) : František Žák ml. postoupil Marii Žlábkové polovinu domu za 10 tis. korun.
1927 : Kulandová Marie (z.30.4.1927 ), n.16.5.1859 Milenovice. r.Novotná, manž. Josef, odd.17.5.1887.
1928 : Fryčová Marie (z.6.5.1928 ), n.25.11.1927 v čp. 73/II., dcera Ludmily, dcery Václava Fryče a Marie r.Troblové z Doudleb čp.14.

Čp.74 (st.č.175 ) ul. V líse :

1857 : Franz Prokop, tkadlec a majitel chalupy.
1880 : Veselý František.
1910: Majitel domu: Veselý Václav, n.19.3.1862 Temelínec, ve Vodňanech od r. 1870, polní hospodář. Manž.: Kateřina, n.27.4.1874 Kamenice nad Lipou, ve Vodňanech od roku 1874. Děti: František, n.22.7.1898. Václav, n.29.9.1900. Karel, n.21.10.1903. Marie, n.23.9.1905. Růžena, n.10.9.1908.
1927 (12.5 ) : Janu a Růženě Hessovým vloženo vlastnické právo na dům.
1933 : Pajer ( z.16.8.1933 ), n.11.7.1879, Chvaletice, dělník, manž. Alžběta roz. Řeháčková z Pasek.

Čp.75 (st.č.174 ) ul. V líse :

1857 : Jakub Syrovátka, krejčí a majitel chalupy. Jakub Pátek, učedník z Konopiště u Prachatic.
1870 : Syrovátka, krejčí, syn Jakub, n.25.7.1861.
1880 : Syrovátka Jakub.
1910: Majitel domu: Motl Petr, n.16.5.1873 Čichtice, ve Vodňanech od r.1895, polní hospodář. Manž.: Josefa, n.10.3.1870 Malenice, ve Vodňanech od r.1895. Děti: Anna, n.25.8.1897. jan, n.19.7.1900. Julie, n.25.5.1903. Marie, n.5.5.1901. Růžena, n.28.5.1910. Matka: Motlová Kateřina, n.7.3.1842 Žernovice, ve Vodňanech od r.1910.
1915 : Bělohlávková Alžběta ( z.16.7.1915 ) n.19.1.1849 Protivín, r.Kusová, vdova po
Františkovi, povozníkovi.
1934 : Šafránek Karel ( z.9.7.1934 ), n.26.12.1916 Radčice, natěrač, svobodný, otec : Karel, matka : Marie, r.Leskovcová.
1949 : Krauskopf Josef (z.4.10.1949 ), n.11.3.1857 Chelčice, schwarzenberský hajný v.v. ve Vodňanech, vdovec po Josefě r.Jedličkové.

01.06.2008 00:00:00Komentáře

1 komentářů:
  • 03.05. 18:50, Wendy Budelovsky

    My name is Wendy Rodrigues. My family name is Budelovsky. I am doing genealogy for my family and I know that some people in my family spelled their name Budilovsky. My family left Bohemia and went to Steyr Austria sometime in the late 1890s. Then they immigrated to the United States. Please write to me. I only speak English but I have a friend that can translate an email in German into English. I look forward to hearing from you, Wendy


přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se