Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.76 - 100 :

Čp.76 (st.č.173 ) ul. V líse :

1857 : Matěj Soucha, nádeník a majitel chalupy, původem z Lidmovic.
1870 : Soucha, nádeník, dcera Antonie, n.20.12.1860.
1880 : Pešková Antonie. Soucha Matěj.
1910: Majitel domu: Kopáček František, n.21.10.1859 Lešetice (Příbram), ve Vodňanech od r.1892. Manž.: Antonie, n.24.12.1859 Vodňany.
1925 : Kopáčková Antonie (z.8.2.1925 ), n.22.12.1859 Vodňany 177/II., r.Souchová, manž.František, domkář, odd.27.5.1890.
1926 (6.10 ) : Františku Kopáčkovi vloženo vlastnické právu na dům a pozemky.
1932 : Kopáček František (z.5.8.1932 ), n.23.10.1859 Lištice u Berouna, rolník, vdovec po Antonii r.Souchové z Vodňan.

Čp.77 (st.č.99 ) ul. V líse :

1857 : Václav Žák, majitel chalupy.
Jakub Novotný.
1880 : Žák Václav.
1910: Majitel domu: Bělohlávek Josef, n.25.6.1877 Vodňany, polní hospodář. Manž.: Anna, n.8.9.1880 Jehnědno, ve Vodňanech od r.1899. Děti: Marie, n.23.4.1900. František, n.13.7.1903. Josef, n.24.6.1907. Matka: Bělohlávková Alžběta.
1917 : Bělohlávková Marie (z.9.2.1917 ), n.29.4.1901, otec : Josef, povozník, matka Anna, r.Podlešáková.
1917 : Vondrášková, mrtvě narozené dítě ( 22.2.1917 ), otec : Jan, obuvník, matka : Emilie r.Bělohlávková z Vodňan
1920 : Bělohlávková Anna (n.21.4.1920 ) n.7.9.1878 Jehnědno, r.Podlešáková, vdova po Josefovi, domkáři.
1921 : Bělohlávek Stanislav ( z.22.7.1921 ) n.29.4.1916, otec : Josef, polař, matka : Anna,r.Podlešáková z Jehnědna čp.2.
1944 : Vondrášková Emilie ( z.26.3.1944 ), n.21.9.1879 Vodňany, manž. Jan, dělník.

Čp.78 (st.č.123 ) ul. Palackého :

1857 : Talafous Franz, n.1803, kovář a majitel chalupy.
1861 : Talafous Josef, kovář.
1880 : Talafous Josef. Vrba Jan.
1904 . Talafous František, kovář, n.14.11.1875 Žďár.
1910: Majitel domu: Talafous František, n.14.11.1875 Zátaví, ve Vodňanech od r.1876, kovář. Manž.: Marie, n.21.12.1880 Nová Ves. Děti: František, n.6.4.1902. Vojtěch, n.14.9.1903. Marie, n.25.2.1905. Růžena, n.17.8.1906. Kamila, n.10.5.1908. Helena, n.12.12.1910. Otec: Talafous Josef, n.27.12.1828 Žďár (Písek), ve Vodňanech od r.1876. Personál: Hocklman Václav, n.9.4.1893 Lidmovice, kovářský učeň.
1915 : Talafous Josef ( z.25.1.1915 ), n.1827, vdovec po Františce, r.Pláteníkové z Cehnic.
1915 : Talafous Josef ( z.10.6.1915 ), n.18.4.1915, otec : František, kovář, matka : Marie, r.Šoborová z Nové Vsi u Protivína.
1916 : Talafous Václav ( z.7.9.1916 ), n.2.9.1916, otec : František, kovář, matka : Marie, r.Šoborová.
1918 : Talafousová Vlasta ( z.29.12.1918 ), n.12.12.1918, otec : František, kovář, matka : Marie, r.Šoborová z Grünthalu u Chomutova.
1931 :Talafous František st, - kovář
1935 : Vojtěch Talafous.
1938 : Talafous Vojtěch, kovář, n.14.9.1903, manž. Anna n.5.12.1910, dcera Anna n.31.12.1937.

Čp.79 (st.č.245 ) ul. Palackého :

1857 : Franz Bečka, nádeník a majitel chalupy, původem ze Strachovic.
1870 : Boček, podruh, dcera Marie, n.1863.
Svoboda, nádeník, dcera Kateřina, n.25.9.1861.
1880 : Bečka František.
1910: Majitel domu: Bečková Johanna, n.1832, Strachovice, ve Vodňanech od r.1842, vdova.
1915 : Bečková Johanna ( z.4.6.1915 ) n.1828 r.Říhová ze Strachovic, vdova po Františkovi, polaři.
1938 : Malkusová Kateřina ( z.23.5.1938 ), n.19.2.1857 Vodňany, r. Bečková, vdova po Leopoldovi, trafikantovi.

Čp.80 (st.č.154 ) ul.Palackého :

1857 : Marie Jedličková, maj. chalupy.
Novák Jakub.
1880 : Novák František.
1910: Majitel domu: Karpeles Herman, n.22.7.1865 Vodňany, žid. obchodník s kůžemi a hadry. Manž.: Karolína. n.21.3.1875 Vodňany. Děti: Richard, n.10.2.1898. Adolf, n.19.1.1902. Hugo, n.22.8.1904. Hedvika, n.22.2.1905. Karel, n.4.4.1907. Viktor, n.8.8.1909. Personál: Stehlíková Růžena, n.n.5.9.1887 Konopiště (Prachatice), katol., služka.
1927 : Rudolf Tomáš ( z.31.7.1927 ), n.19.12.1869 Šipoun, dělník, manž. Anna, r. Popelářová, odd. 14.9.1897.
1929 : Borovanský Karel ( z.7.1.1929 ), n.2.11.1858 Strakonice, řemenář.

Čp.81 (st.č.122 ) Palackého / Husova ul.:

1837 : Honsová Kateřina
1857 : Jan Sedláček, bednář a majitel chalupy. Kateřina Honsová.
Marie Procházková. Cecílie Románková. Rosálie Šánová.
1865 : Novotný Jan.
1870 : Novotný, švec, děti : Marie n.20.12.1859, Josef, n.1863.
1880 : Kučerovský Josef. Novotný Josef.
1910: Majitel domu: Novotný František, n.2.9.1858 Vodňany, obuvník, svobodný.
Nájemníci: Brož František, n.16.3.1873 Velké Malovice, ve Vodňanech od r.1900, nádeník. Manž.: Marie, n.6.3.1865 Koloděje u Týna nad Vlt., ve Vodňanech od r.1906. Děti: Václav, n.26.10.1896 Vitice. Josef, n.26.8.1902. František, n.22.9.1900. Jaroslav, n.7.9.1904.

1926 : Brožová Marie ( z.9.2.1926 ), n.6.3.1865 Koloděje, r.Vavrušková, manž. František, kočí, odd. 2.8.1909.
1939 : Novotný František, ( z.14.1.1939 ), n.21.9.1858 Vodňany, obuvník.

Městská váha, potom střední odborné učiliště :

Čp.82 (st.č.21b ) ul. Palackého :

1857 : obyvatelé jsou u domu čp.83.
1880 : Němec Václav.
1910: Majitel domu: Turek František, n.1.10.1870 Lidéřovice, ve Vodňanech od r.1910, hostinský. Manž: Anastázie, n.19.4.1874 Lišov, ve Vodňanech od r.1910. Děti: Marie, n.25.6.1898 Lišov. Růžena, n.3.8.1902 Lišov. Václav, n.18.9.1903 Lišov. Anděla, n.9.5.1905 Budějovice. Anna, n.2.7.1907 Budějovice. Švagrová: Haklová Alžběta, n.1.11.1891 Lišov, svobodná.
Podnájemník: Janík Jan. n.29.6.1884 Olšovec (Uherský Brod), podomní obchod.
Nocležník: Boucký Jakub, n.1.7.1851 Vodňany, almužník.
1924 (21.6.) : Obec doporučuje zastupitelstvu vyhověti žádosti Anastázii Žlábkové, ovdovělé Turkové, o udělení koncese hostinské a výčepnické v tomto domě.
1955 : Žlábek František ( z.12.4.1955 ), n.28.10.1865 Vodňany, hostinský, otec : Antonín, matka : Anna r.Valentová, ženatý.

Čp.83 (st.č.23 b ) ul.Palackého / Bavorovská :

1857 : Bartoloměj Němec, majitel domu.
Josef Lovčí, služebný, n.1834, pův. z Pohorovic. Jan Brašek, služebný, n.1832, pův. z Prachatic. Magdaléna Bartošová, služebná, pův. z Chelčic.
Václav Štěpánek, obilní handlíř a majitel hostince. Jan Klíma,pův. z Vahlovic. Franz Štěpánek. Prokop Švík.
1870 : Kvasnička, hostinský, syn August, n.1864.
1880 : Vojtěch Kvasnička.Kudrna Václav.
1910: Majitel domu: Kvasnička Jan.
Nájemníci: Lenk František, n.2.2.1867 Chotusice, ve Vodňanech od r.1895, hostinský. Manž.: Marie, n.24.12.1873 Drahonice, ve Vodňanech od r.1896. Děti: Marie, n.11.1.1897. Rudolf, n.10.4.1899. Jan, n.4.12.1900. Helena, n.19.5.1902. Růžena, n.4.9.1903. Alžběta, n.28.5.1905. František, n.24.11.1906. Jaroslav, n.8.5.1908. Anna, n.3.8.1909. Karel, n.30.10.1910. Neteř: Lenková Anna, n.3.7.1888 Chotusice.
1931 : Lenk František, hostinský.
1939 : Lenk František ( z.27.9.1939, místo ? ), n.2.2.1867 Chotousice ( Čáslav ), hostinský,
manž. Marie, roz. Hlinková z Drahonic.
1939 : majitel domu Měšťanský pivovar.
1939 : od podzimu byl zde hostinským Zdeněk Nesvora.

Část bývalého hostince U Lenků. Hostinec U koníčka. Dnes knihovna.

Čp.84 (st.č.251 ) ul.Bavorovská :

1870 : Telátko, domkář, děti : Marie, n.1.2.1862, Bartloměj, n.1859.
Čížek,nádeník, syn František, n.1858.
1880 : Bečvář Prokop. Krejčíček Jan. Telátko Josef. Telátko Bartoloměj.
1910: Majitel domu: Telátko Bartoloměj, n.2.1.1859 Újezd, ve Vodňanech od r.1859, kolář. Manž.: Marie, n.5.6.1865 Chvaletice, ve Vodňanech od r.1889. Děti: Marie, n.31.3.1890 Vodňany. Jan, n.10.6.1892 kolář. František, n.22.12.1894, kolář. Matka: Telátková Marie, n.6.9.1825 Truskovice, ve Vodňanech od r.1859, vdova. Noclehář: Suda Jan, n.28.12.1892 Krašlovice, učeň.
1916 : Řežábková Eleonora ( z.17.4.1916 ), n.1838 Záboří, r.Ježková, vdova po Františkovi, rolníkovi ze Skal čp.35.
1925 (14.2 ) : Bartoloměj a Anna Telátkovi postoupili synovi a snaše, Janu a Anně
Pekařovým, dům s pozemky za 20 tis. korun a výměnek.
1927 : Telátková Bartoloměj ( z.22.5.1927 ), n.2.1.1859 Újezd, kolář, manž. Marie r.Řežábková v Chvaleticích čp.30, odd. 9.7.1889.
1931 : Pekař Jan, kolář.
1934 : Telátková Marie ( z.10.6.1934 ), n.5.7.1864 Chvaletice, r. Řežábková, vodva po Bartolomějovi.

čp.85 (st.č.249 ) ul.Bavorovská :

Pekař Jan . kolář
Telátko Karel – kolář

1880 : Maroušková Rosina
1902 : Boucký Vojtěch, malíř.
1910: Majitel domu: Kouba Vojtěch, n.17.11.1854 Dubská Lhota, ve Vodňanech od r.1909, polní hospodář. Manž.: Rozálie, n.19.5.1855 Těšovice. Děti: Vojtěch, 20.1.1891, polní hospodář. František, n.19.11.1894, řezník. Marie, n.14.1.1893. Kateřina, 18.2.1897.

Čp.86 (st.č.24 ) ul.Bavorovská :

Skřivan Augustýn, stavitel

1857 : Bartoloměj Cynádr, majiel domu.
Franz Hošek. Matěj Podlešák. Jan Novák.
1870 : Koza, rolník, syn Václav.
1880 : Bolek Matěj. Šálková Rosálie.
1902 : Protiva Vojtěch, zahradník.
1910: Majitel domu: Trnková Marie, n.7.7.1849 Vodňany, vdova.
Zeť: Protiva Vojtěch, n.30.3.1870 Vodňany, polní hospodář. Manž.: Marie, n. 10.9.1869 Prachatice. Děti: Alois, n.19.7.1896, učeň stávkař. Karel, n.4.11.1897. Vojtěch, n.21.1.1900. Marie, n.27.1.1905. Antonie, n.21.6.1908. Anna, n.30.7.1909.
Švagr: Pešek Vojtěch, n.16.10.1885 Velké Malovice, ve Vodňanech od r.1902, zelinář, svobodný.
Nájemníci: Vačkář Jan, n.21.12.1881 Vitějovice, ve Vodňanech od r.1907. Manž.: Marie, n.23.2.1879 Zaboří. Nevl. syn: Bleterbauer František, n. 10.4.1901 Pištín. Nevl. dcera: Bleterbauerová Kateřina, n.6.11.1897 Pištín.
Mikešová Marie, n.21.9.1863 Chabrov (Týn nad Vlt.), ve Vodňanech od r.1884, vdova. Děti: Anna, n.1.7.1887. Václav, n.8.4.1889, truhlář. Marie, n.23.1.1892.
Vondrák Jan, n.21.5.1880 Vlachovo Březí, ve Vodňanech od r.1903, obuvník. Manž.: Emilie, n.2.9.1879 Vodňany.
1926 : Trnková Marie ( z.4.10.1926 ), n.8.12.1848 v čp.86/II., vdova po Matějovi, zahradníkovi, odd. 17.10.1872.
1935 : Dubský Václav, hudebník.
1935 : Nováková Barbora ( z.25.11.1935 ), n.2.2.1851 Dubí Lhota, roz. Dubská, vdova po Josefovi, domkáři v Hradišti.
1941 : Protivová Marie ( z.1.3.1941 ), n.12.9.1872 Vodňany. Pozn.: matrika z. CČH.

Čp.87 (st.č.25b ) ul. Bavorovská :

1857 : Stožický Zachariáš, obuvník a majitel domu. Eleonora Wildová ( Kašpar Wild ).
1880 : Kolář Bartoloměj.
1914 : kancelář stavitele Aug. Skřivana.
1918 : Jílek Ladislav (z.16.10.1918 ), n.3.1.1915 v Český Budějovicích, otec : Jan, obchodník, matka : Anna, r.Peršová z Nepomuku.
1935 : Novotný František ( z.9.11.1935 ), obuvnický mistr, n.2.9.1852 Týn nad Vltavou., manž. Marie, roz. Novotná, odd. 5.2.1875 ve Vodňanech. Pozn.: matrika z. CČH.

Čp.88 (st.č.25a ) ul.Bavorovská :

1857 : Vojtěch Kolář, majitel chalupy.
Kateřina Hauserová, původem ze Křtětic.
1880 : Srbený Antonín.
1924 : Bárta Matěj (z.17.9.1924 ), dělník v pivovaru, n.19.2.1851 Dechtáře čp.6, manž. Anna r.Sýkorová z Břehova, odd. 26.6.1877.
1926 : postoupen dům a pozemky Marii a Antonínu Šálkovým za 8 tis.korun a výměnek.
1928 : Šálková Marie ( z.20.10.1928 ) n.9.12.1871 Hvožďany čp.8, roz. Srbená, manž. Antonín, rolník, odd. 7.2.1898 Vodňany. Pozn.: matrika z. CČH.
1936 : Alferi František (z.22.9.1936 ) poštovní podúředník - listonoš, n. 14.2.1866 Vodňany.
1942 : Alferiová Alžběta ( z.31.8.1942 ) n.21.10.1877 Drahonice, r.Hlinková, vdova po Františkovi, poštovním podúředníkovi ve Vodňanech.
1942 : Šálek Antonín (z.11.5.1942 ) zelinář, n.5.2.1863 Pražák, vdovec po Marii, roz. Srbené. Pozn.: matrika z.CČH.

Čp.89 (st.č.57 ) ul. Bavorovská :

1857 : František Tlapa, tov. zednický a majitel chalupy, původem z Drahonic.
Kolář Vojtěch. Plevka Mořic.Anežka Pelochová. Řehoř Brabec, pův. z Nestanic. František Rokůsek.
1870 : Tlapa, zedník, dcera Kateřina, n.1863.
1880 : Dvořák František. Kejšar František. Mášl Antonín. Tlapa Franc.
1913 : Tlapa František ( z.20.1.1913 ), n.1830, polař, vdovec po Kateřině r.Poláškové z Milenovic.
1915 : Franc Matěj (z.31.8.1915 ), n.1845, dělník, manž. Františka, r. Beránková.
1917 : Bláhová Kateřina (z.4.10.1917 ), n.25.11.1853 Temelín čp.44, r. Štěpánková,
manž. Antonín, dělník.
1925 : Berger Václav (z.14.1.1925 ), n.5.9.1924, otec : František, matka : Kateřina.
1927 : Berger František (z.4.5.1927 ), n.12.6.1926, otec : František, dělník, matka : Kateřina,r.Řeřichová v Libějovických Horách čp.3.
1931 : Heberová Marie ( z.23.11.1931 ), n.7.12.1929 České Budějovice, otec : Jiří, obchodní cestující, matka : Terezie, r.Fleischmannová. z Vodňan.
1934 : Jan Fleischmann, čalouník.

Čp.90 (st.č.250 ) ul.Bavorovská :

1880 : Princ Karel.
1924 : Kočová Františka (z.18.6.1924 ), n.1840 Netolice, r.Vollmanová, vdova po Janovi Kočím, soukromníkovi.
1937 : Vavrušková Ludmila ) z.24.8.1937 ), n.12.10.1906, švadlena.
1940 : Hájek Josef (z.8.2.1940 ), n.28.5.1839 Písek, otec : Jan, zedník ve Vodňanech, matka : Marie, r.Tesařová z Černěvsi.

Čp.91, ul. Bavorovská :

1880 : Dvořák Jan.
1915 : Dvořák Rudolf ( z.6.8.1915 ), n.9.4.1915, otec : Jan, klempíř, matka : Anna r. Pavlíková z Bavorova.
1917 : Dvořák Jan (z.15.4.1917 ), n.19.12.1850, řezník, manž.Anna, r.Králová z Vodňan, čp.26/II.
1941 : Dvořáková Anna (z.31.5.1941 ), n.15.5.1851 Hracholusky, r.Králová, vdova po Janovi, řezníkovi.
1941 : Dvořáková Anna (z.8.11.1941 ) n.10.8.1875 Bavorov, r.Pavlíková, manž. Jan, klempíř.
1944 : Holaj Jan (z.22.5.1944 ), n.7.4.1944, syn Marie Holajové, kadeřnice.

Dvořák Jan, klempíř.

Čp.92 (st.č.26 ) ul. Bavorovská :

1837 : Lukáš Mazakarini
1857 : Lukáš Mazakarýn, stávkař a obchodník, majitel domu.
Alexandr Kopiáš, mydlář, pův. z Plzně. Jan Král, pův. z Hracholusk.
Valentýn Sýkora. Alžběta Šoborová. Kateřina Píchová. Marie Staňková.
1865 : Král Jan.
1880 : Hasa František. Eliášek Jan. Král Jan. Staňková Marie. Severová Anna. Švarzl Vít. Trubková Anna.
1913 : Králová Marie (z.28.5.1913 ), n.1857 Nezdemyslice, r.Polenová, manž. Matěj, polař.
1920 : Hucek Václav (z.11.10.1920 ), n.28.9.1875, dělník, manž. Marie, roz. Mikešová z Vodňanských Hor čp.8, odd.30.1.1900.
1921 : Králová Anna (z.17.1.1921 ), n.21.11.1920, otec : František, řezník, matka : Marie, r.Pešková z Vodňan.
1933 : Král Matěj (z.31.12.1933 ), n.2.2.1856 Hracholusky, vdovec po Anně, r.Polenové ze Strakonic ( pozn. asi z Nezdemyslic – viz úmrtí Anny r.1913 ).
1936 : Hucek Bohuslav ( z.11.6.1936 ), n.19.12.1910, krejčovský dělník.

Čp.93, ul. Bavorovská :

1941 : Šváb František, kamnář.
1948 : Šváb František (z.12.3.1948 ) zámečník, n.18.8.1872 Vodňany, manž. Anna
r.Tomková z Vodňan.
1989 : Jaroslav Šváb, zámečník.

Čp.94, ul.Bavorovská :

1880 : Šváb Jan.
1921 : Král Jan (z.2.2.1921 ), n.21.11.1920, otec : František, řezník, matka : Marie, r.Pešková z Vodňan.
1922 : Podlešáková Barobora (z.31.1.1922 ), n.1847, vdova po Antonínovi. Pozn.: matrika z. CČH.
1953 : Nováková Josefa (z.26.7.1953 ), n.4.2.1883 Újezd, roz. Řeháčková, otec : František, matka : Kateřina, Špindlerová.

Král Václav, truhlář.

Čp.95, ul.Bavorovská :

1880 : Bolek František.
1938 : Nessý Marie ( z.7.2.1938 ), n.15.8.1850 Vodňany, r. Princová, manž.: Jan.
1940 : Nessý Jan (z.7.1.1940 ), n.24.8.1855 Vodňany, malíř skla, vdovec po Marii, r. Princové z Vodňan.

Bloch – sýrárna
1925 : Eduard Bloch – prodával smetanu do vídně.

Čp.96 (st.č.248 ) ul.Bavorovská :

1857 : Josef Řídký, majitel domu.
František Simota. Františka Vaníčková, vdova po lékaři Františku Vaníčkovi.
1880 : Pytlík Josef. Štědrý Jindřich.
1913 : Vlašková Kateřina ( z.31.12.1917 ), n.18.5.1835 Chelčice čp.42, r.Srnbená, vdova po Josefi, zedníkovi.

Cejchovní úřad. Okresní stravovna.

Čp.97 (st.č. 27 ) ul.Bavorovská :

1852 : Vobčanská Rosálie ( z.18.8.1852, 69 let ), podružská vdova.
1857 : Josef Bělohlávek, majitel domu.
Matěj Kup. Josef Konvička. Matěj Strnad, pův. z Albrechtic.
1870 : Kup, nádeník, dcera Eleonora, n.7.2.1862.
Bělohlávek, koželuh, syn František, n.4.12.1864.
Kostohryz, nádeník, syn Anton, n.1858.
1880 : Barwitzius Josef. Mikeš Jan. Sládek František.
1915 : Mikeš František (z.8.5.1915 ), n.2.8.1912, otec : Václav, matka : Marie, r. Předotová z Dubu.
1929 : Dušek Matěj (z.6.12.1929 ), n.22.10.1853 Záblatí, dělník ve strojnické továrně, manž. Anna r.Korecká.
1933 : Dušková Anna.

Stříbrný Antonín – opravna aut a motocyklů.
Výrobna sýrů – asi Bloch.
Později – Okresní správa silnic.
Po r.1990 : Petr Stříbrný, autoservis a prodejna aut.

Čp.98 (st.č.28 ) ul.Bavorovská :

1837 : Bělohlávek Josef.
1850 : Slámová Marie ( z.8.10.1850 ), 13 let, otec : Matěj.
1857 : Jan Dvořák, majitel domu.
Jan Frčka.
1865 : Michal Matěj
1880 : Konvička Matěj. Kubíková Terezie. Sedláček Josef. Sláma František. Žlábek Jakub.
1915 : Opava Matěj ( z.12.12.1915 ), n.1870, dělník, manž. Kateřina, r.Karvánková z Tourova.
1919 : Kašparová Rosálie (z.8.8.1910 ), n.1852 Blanice, r.Štikovcová, manž. Václav, dělník, odd. 1886.
1929 : Lukáš František, majitel tohoto domu zemřel v čp.11/III.
1932 : Podlešáková Anna ( z.29.10.1932 ), n.10.4.1839 Býšov, r.Švecová, vdova po Matějovi, dělníkovi.
1933 : Lukášová Marie
1937 : Lukášová Marie ( z.10.10.1937 ), n.23.9.1853 Všemelice, r. Pisingrová, vdova po Antonínovi, rolníkovi z Újezdce.
1947 : Krejsová Anna (z.27.1.1947 ), n.15.7.1863 Smilkov, r.Seberová, vdova po Janovi, rolníkovi na Pražáku.
1950 : Melíšek Vojtěch (z.20.7.1950 ), n.12.2.1877 Těšiny, kolář. Manž.: Antonie, roz. Jungmeisterová.

Čp.99 ( st.č.283 ) ul. Bavorovská :

1880 : Hovorka Anton. Streit August. Tůma Jan.
1918 : Hovorková Kateřina (z. 16.4.1918 v čp.325 ), n.15.2.1847 Drslavice, r.Mrázová, vdova po Antonínovi z čp.283.
1926 : Lešková Barbora (z.21.10.1926 ), n.13.11.1866 Litochovice čp.13, r.Všetečková, manž. František, odd. 30.1.1894.
1927 ( 30.12.) : vloženo vlastnické právo na polovinu domu Růženě a Františce Leškové.
1936 : Bobyrev Sergej.
1946 : Lešek František ( n.21.4.1946 ), n.2.7.1867 Strunkovice, soukromník ve Vodňanech, vdovec po Barboře r.Všetečkové z Litochovic.

Čp.100 (st.č.210 ) ul.Bavorovská :

1857 : Jan Kabát, obuvník a majitel domu.
Jan Barcal, pův.ze Stožic.Vilém Dočkal. Johanna po Vojtěchovi. Terezie Prokopová, pův. ze Strachovic.Marie Trnková. Jan Žahour.
1880 : Burešová Anna. Jareš Václav. Kabát Jan. Pajer Řehoř. Roušalová Marie. 1880 : Brůžek Jakub. Brabenec Karel.
1918 : Brabenec Josef ( z.16.10.1918 ), n.22.1.1863, manž. Marie r. Hovorková z Vodňan, oddáni : 18.2.1863.
1920 : Vavrušková Barbora ( z.2.9.1920 ), n.26.11.1851 Truskovice, r.Prášková, vdova po Václavovi, zedníkovi.
1924 : Brabencová Marie (z. 10.7.1924 ) n.4.7.1851 Vodňany, r.Hovorková,
vdova Josefovi, zahradníkovi.
1926 : Fořt Jiří Rudolf ( z.1.8.1926 ), n.12.4.1926, otec : Vojtěch, truhlář, matka : Anna,roz. Tomková z Vodňan.
1927 : Fořt Vojtěch otevřel truhlářskou dílnu.
1928 : Fořt Vojtěch (z.26.7.1928 ), 20.4.1888 Vodňany 10/II., truhlář,manž. Anna, r.Tomková z Vodňan, odd. 26.1.1920.
1929 : Kapusta František (z.11.6.1929 ), n.15.8.1864 Skočice, dělník, manž.Marie,
r.Benešová ze Skočic.
1946 : Fořtová Anna (z.22.10.1946 ), n.15.4.1894 Vodňany, r.Tomková, vdova po
Vojtěchovi, truhláři.
1949 : Nečas Václav (z.2.10.1949 ), n.11.9.1877 Všeteč, krejčí, manž. Marie, r.Fořtová z V.
1952 : Nečasová Marie (z.27.7.1952 ), n.9.9.1885 Vodňany, r. Fořtová, vdova po Václavovi. Otec : Gustav, matka : Marie, r.Hovorková.

Fořt Vojtěch, truhlář. Fořtová – hokynářka.

Pozn. : kolem roku 1953, připojen dům čp.165, dědictví po rodině Nečasů.

01.06.2008 00:00:00Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se