Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.151 - 175 :

Čp.151 (st.č.278 ) ul.Tylova :

1870 : Šupitar domkář, děti : Vojtěch, Josef n.1861.
1880 : Novotný Tomáš. Pýcha Matěj. Šupitar Anton. Tománek Jan.
1916 : Fialová Marie ( z.10.1.11916 ), n. ?, r.Pencová z Truskovic, vdova po Vojtěchovi, zedníkovi.
1934 : Schánělec Vojtěch ( z.8.4.1934 ), n.7.4.1934, otec : Josef, matka : Anna, roz. Fialová z Vodňan.
1936 : Schánělec Tomáš ( z.29.3.1936 ), n.?, otec : Josef, zedník, matka : Anna, r.Fialová z Vodňan.

Čp.152 ( st.č.204 ) ul.Tylova :

1880 : Mareš František.
1922 : Šoborová Barbora ( z.9.8.1922 ), n.3.11.1833 Skály, r. Marešová,, vdova po Václavovi, dělníkovi, odd.25.11.1862.
1930 : Kubička Antonín (z.12.10.1930 ), n.26.5.1852 Vitějovice čp.43, býv. rolník, manž. : Anna, r.Lencová z Karlovic čp.9.

Čp.153 (st.č.281 ) ul.Tylova :

1870 : Jůzek, nádeník, syn Josef n.1858.
Jůzek, hrnčíř, dcera Eleonora, n.24.7.1860.
Havel, tesař, syn Anton n.3.4.1862.
1880 : Král Lukáš.

Čp.154 (st.č.269 ) ul. Tylova :

1870 : Šváb zedník, syn Tomáš n.9.12.1862.
1880 : Šváb František. Šváb Tomáš.
1915 : Černá Anna ( z.27.9.1915 ) n.21.9.1901, otec : Josef, matka : Rosálie, r.Benešová z Hlavatec.
1922 : Vaňata Miroslav ( z.21.9.1922 ), n.5.9.1922, otec : Vojtěch, strojník, matka : Anna, r. Toningrová z Pražáku čp.36.
1930 : Popela Matěj ( z.18.12.1930 ), n.28.1.1851 Radomilice, železniční zřízenec v.v., manž. Marie, r.Soukupová.
1931 : Černý Josef, rolník.
1945 : Černý Josef (z.15.2.1945 ), n.7.3.1868 Štětice, domkář, vdovec po Rosálii, r.Benešové z Hlavatců.

Čp.155 (st.č.268 ) ul.Tylova :

1870 : Renner, švec, dcera Rosálie, n.1863.
Šupitar, nádeník, syn Josef n.1861.
Kalvoda, mlynářský, syn Karel n.28.8.1857.
1880 : Hájek Jan. Kučera Jan. Renner Jakub.
1916 : Líkařová Anna (z.20.2.1916 ), n.1834 Truskovice, r.Vilingrová, vdova po
Bartolomějovi, obucníkovi ve Vodňanech.
1916 : Haisler Vojtěch (z.18.3.1916 ), n.23.4.1866, poštovní sluha, manž. Alžběta, r. Havlíčková z Krče.
1917 : Šobrová Marie ( z.31.5.1917 ), n.11.6.1915, otec : Jan, topič v elektrárně, matka : Růžena, r.Jílková z Vodňan čp.301.
1927 : Haislerová Alžběta (z.26.4.1927 ), n.15.5.1863 Těšínova čp.24, r.Havlíčková, vdova po Vojtěchovi, poštovním sluhovi.
1940 : Bernklaunová Anna ( z.27.8.1940 ), n.19.6.1872 Karlov, r.Majerová, vdova po Janovi, dělníkovi.
1942 : Zikmundová Rozálie ( z.7.6.1942 ), n.28.8.1863 Vodňany, r.Rennerová, manž. Václav, domkář.
1946 : Neubauer Stanislav (z.3.6.1946 ), n ?, otec : Václav, obchodní zaměstnanec ve V., matka : Anna, r. Zikmundová.
1946 : Zikmund Václav ( z.8.9.1946 ), n.28.9.1946 Malý Bor, vdovec po Rosálii, r.Rennerové z Vodňan.

Čp.156 (st.č.80 ) ul. Tylova :

Pozn.: podle kupní smlouvy, uložené u paní Žahourové, mlynářky, dne 10.7.1867 koupil první část a dne 2.9.1878 druhou polovinu domu Vojtěch Řepiš ( od koho není uvedeno) a dne 28.9.1878 celý dům prodal Josefu a Kateřině Žahourovým ( ze mlýna ).
Snad se jedná o jiný dům.

1789 : Václav Fetterle.
1857 : Jan Mazura ( Mačura ), maj.hostince.
1880 : Jan Tůma.
1925 : Hovorka Matěj (z.6.4.1925 ), n.21.11.1840 Krč čp.5, krejčím, manž.Anna, r.Němcová z Čavině, odd.2.10.1865.
1925 : Kovandová Kristina (z.25.4.1925 ), n.29.0.1920, otec : Jan, truhlář, matka : Augustyna, r.Kočová z Českých Budějovic.
1931 : Jan Kovanda.

Čp.157, ul. Tylova :

1880 : Martínek Josef.
1930 : Friedl Antonín (z.20.6.1930 ), n.31.12.1876 Velešín, manž. Anna, r.Rudolfová, pozn.: matrika z. CČH.
1940 : Friedlová Jarmila (z.16.12.1940 ), n.22.7.1940, otec : Antonín, mlynářský dělník,matka : Růžena, r.Uhlíková. Pozn.: matrika z. CČH.

Čp.158 ( st.č.156 ), ul. Tylova :

1857 : Jan Heil, kožišník a majitel domu.
Jan Tománek.
1880 : Heil Matěj. Krejčová Barbora. Nessý Josef.
1949 : Louženský Ladislav (z.8.9.1949), n.1.4.1929 Praha, otec : Jaroslav, zahradník, matka : z. Františka, r. Vyčítalová. Elektrotechnik. Pozn.: matrika z. CČH.

Čp.159 (st.č.101 ) ul. Tylova :

1857 : Kateřina Karnetová, majitelka chalupy.
Franz Jestřáb, pův. ze Záhoří.
Václav Pěchota. Franz Pěchota.
1870 : Plachta, nádeník, děti : Vavřinec n.1859, Mari n.1862.
Zborník, kolář, děti : Václav n.2.1.1861, Jan.
1880 : Plachta František. Vorlíčková Anna. Zborník Martin.
1917 : Zborníková Anna ( z.25.1.1917 ), n.11.5.1829 Vodňany, r.Karnetová, vdova po Martinovi, koláři.
1933 : František Zborník, kolářství, z.1936.
1936 : Zborník František ( z.4.5.1936 ), n.28.11.1871 Vodňany, kolář, manž. Marie, r.Filcová z Bavorova.
1936 : Anastázie Zborníková vyučovala hře na klavír
1937 : Kuba Karel (z.23.3.1937 ), n.16.10.1906 Vodňany, bednářský dělník ve Vodňanech.
1941 : Zborníková Marie ( z.9.2.1941 ), n.25.3.1894 Bavorov, pomocnice v domácnosti.
1941 : Kuba Vojtěch (z.19.4.1941 ), n.29.8.1909 Vodňany, dělník.
1955 : Zborníková Marie ( z.3.11.1955 ), n.2.9.1872 Bavorov, r.Filcová, otec : Josef, matka : Terezie, r.Maříková. Vdova po Františkovi, koláři.

Čp.160 ( st.č.107 ) ul.Kodátkova :

Pipich Jan – koloniál
Ševčík Václav – krejčí
Pošumavské pletárny

1857 : Anton Vacek, tov. krejčovský, Kateřina, manž. a majitelka chalupy, oba z Družic u Unhoště. Nájemník : Ondřej Panzl.
1880 : Seidl František.
1934 : Pipichová Anna ( z.17.4.1934 ), n.15.6.1863 Strunkovice nad Bl., r.Sladová, manž. Jan, obuvník.
1952 : Kovaříková Marie (z.14.4.1952 ), n.18.3.1892 Vodňany, r.Pipichová, otec : Jan, matka : Anna, r.Sladová. Manž. Václav.

Čp.161 ( st.č.82 ) Žižkovo nám.:

zájezdní hostinec ,,Na staré poště“ 1860.
,,Hrbků“ na Staré poště, zde taneční a divadelní sál ( 1860 – 1870 ), Mokrý s.7,58.

Rest. Na poště – Karel Řehoř
Husar Antonín – čalouník
Poštovní úřad
Dům služeb

1839 : poštmistr Leopold Jireš zde zřídil zájezdní hostinec
1848 : Václav Mazakarini.
1851 : byla zde zřízena četnická stanice.
1857 : Leopold Jireš.
Vincenc Machalický. Vojtěch Kurš.
1858 : Adler Leopold ( n.28.5.1858 ), otec : Arnold z Nišovic, matka : Žofie, dcera
Markuse Arnsteina z Vodňan
1870 : Hrbek, hostinský, dcera Johanna, n.25.9.1859.
1880 : Hrbek Václav. Riegrová Anna. Riegrová Marie.
1913 : Lubichová Leopoldýna z Milovan ( z.9.12.1913 ), n.8.8.1834 Vodňany 171/II., roz. Jirešová, vdova po Adolfovi c.k.podplukovníkovi.
1929 : Lubich Adolf (z.27.1.1929 ), n.11.3.1863 Čtyři Dvory ( České Budějovice ),
vrchní poštmistr v.v., manž. Marie r. Gabrielová z Týna nad Vltavou, odd.
4.4.1888.
1929 : Petrášek Emanuel (z.5.10.1929 ), n.21.3.1913 Vídeň, číšnícký učeň, otec : František, železniční zřízenec, matka : Kateřina, r. Smrčková.
1932 : Lubichová Marie ( z.13.6.1932 ), n.14.6.1866 Týn nad Vltavou, r.Gabrielová, vdova po Adolfovi, vrchním poštmistrovi.

Čp.162 (st.č.81 ) ul.Staropoštovská :

1857 : Josef Mazura ( Mačura ), tov. řeznický a majitel domu.
Tomáško Ignác, pův. z Horní Vltavice. Alois Fuchs, pův. z Vimperka. Leopold Plevka, pův. z Blanice. Josef Veis, pův. z Písku. Franz Brdičko, pův. ze Dvora Králové. Josef Štropf, pův. z obce Stokov u Plané u M.L.
1870 : Palda tkadlec, děti : Marie n.1859, Hermína n.1860.
Šafář, knížecí lokaj, syn Adolf n.1864.
1880 : Arnstein Šimon. Heisler Vojtěch. Lubich Adolf. Lubichová Anna. Mahlerová Barbora.
1889 : v přízemí krámek s moukou. V domě bydlí Krescencie Vaněčková, učitelka hudby.
1916 : Kořan Josef (z.1.3.1916 ), n.12.12.1834, knížecí sládek v.v., manž. Pavlína, roz. Leiblová ze Sušice.
1919 : Tvaroh Jan ( z.31.10.1919 ), n.24.6.1850, býv. šafář ve Vodňanech, manž. Rozálie r. Sochová z Truskovic, čp. 13, odd. 21.9.1882.
1922 : Beran Miroslav (z.13.3.1922 ) n.3.12.1921, otec : Jan, strážník, matka : Marie, r. Hůdová.
1931 : Kautová Alžběta (z.10.3.1931 ), n.1.11.1884 Vodňany, r.Řehořová, manž. skladník v továrně.
1932 : Jírová Alžběta (z.22.7.1932 ), n.15.10.1850 Újezd, r.Troblová, vdova po Petrovi, šafáři ve Vodňanech.
1933 : Lála František (z.16.10.1933 ), n.17.10.1880 Tálín, mistr kamenický, manž. Alžběta, r. Polánská ze Selibova.
1944 : Manová Marie (z.7.4.1944 ), n.31.1.1913 Tálín, otec : Jan, rolník v Tálíně, matka : Anna, r.Polanská.
1951 : Kaut Jan (z.19.8.1851 ), n.10.5.1881 Třeboň, skladník, vdovec.

Čp.163 ( st.č.160 ) ul.Staropoštovská :

1857 : Kateřina Nováčková, majitelka domu.. Marie Hazuková, pův. z Újezda.
Gabriel Sakuba, správně Zogloba, nar. v Bodřichovci u Varty v Ruském Polsku,
n.1788, z.1870. Josef Kunský.
1880 : Kohoutová Anna. Meterlíková Anna. Palda Jakub.
1916 : Hovorková Anna (z.28.4.1916 ), n.28.2.1916, otec : Josef, hrnčíř, matka : Anna, roz. Veselá ze Stožic.
1923 : Svobodová Marie ( z. 10.5.1923 ), n.19.6.1840 Chrást čp.3, býv. hospodyně, otec : Josef, matka : Alžběta, r.Beránková z Tišic.
1941 : Stehlík Petr ( z.20.3.1941 ) n.2.5.1859 Rakousko, policejní madstrážník v.v.
Pozn.: matrika z. CČH.

Čp.164 (st.č.216 ) ul.Staropoštovská :

1857 : Jan Vondrášek, maj. chalupy, pův. z Chvalešovic.
Anna Hochová.
1880 : Faktor František. Kaitmann Anton.
1914 : Václavková Marie ( z.14.9.1914 ), n.2.2.1864 Vitice, r.Křížková, manž. František, domkář.
1916 : Václavek Jan ( z.25.11.1916 ), n.19.5.1897 Talín, otec : František, dělník, matka : Marie, r.Křížková z Vitic.
1919 : Kůsová Marie (z.23.5.1919 ), n.6.2.1830 Stachy, r.Foltýnová, vdova po Janovi, tesaři.
1923 : Buchtele Bohouš ( z.15.11.1923 ), n.3.7.1923, matka : Marie, služebná, dcera Františka Buchteleho, domkáře čp.164/II. a Marie, r.Vitouškové z čp.166.
1923 : Buchtelová Marie ( z.18.12.1923 ), n.2.8.1885 Jehnědno čp.21, r.Vitoušková, manž. František, domkář v Kolodějích čp.43, odd. 19.2.1912.
1925 (13.3 ) : vkládá se vlastnické právo na dům Marii a Anně Holečkovým.
1934 : Lukšík František ( z.18.1.1934 ), rolník, n.22.3.1892 Záboří čp.46, manž. Marie, roz. Chumová, odd. 24.1.1926 ve Vodňanech. Pozn.: matrika z. CČH.
1936 : Chum František ( z.23.7.1936 ), n.14.4.1867 Mířetice, manž. Františka roz. Staňková z Krušlova.
1949 : Václavek František ( z.2.4.1949 ), n.1.11.1863 Putim, vdovec po Marii r.Křížkové z Vitic.

Čp.165 (st.č.83 ) ul.Bavorovská :

Roku 1870 byl dům st.č. 83 v ul. Zámecké. Někdy v pozdější domě bylo číslo čp. přeneseno na dům na Bovorovské ulice. Asi roku 1953 dům stavebně a majetkově splynul se sousedním domem čp.100.

1857 : Anton Jelínek, nádeník a majitel chalupy.

Čp.166 (st.č.84 ) ul. Zámecká / Staropoštovská :

1837 : Václav Penz.
1857 : Václav Penz, nádeník a majitel chalupy.
1880 : Hulovcová Marie. Matoušková Kateřina. Pytlík Anton.
1921 : Hůda Václav (z.21.5.1921 ), n.13.10.1901, městský úředník, otec : Václav, povozník, matka : Františka, r.Fritová ze Zálezel.
1922 : Hůdova Františka (z.30.6.1922 ), n.7.1.1872 Zálezly čp.47, r.Fritová, mnaž.Václav, obchodník, odd.27.7.1841.

Hůda Václav – obchod s uhlím.
Hůda František – obchod se slámou a senem.

Čp.167 (st.č.85 ) ul.Zámecká :

1857 : Randáková Kateřina.
Hraba Josef. Anna Píchová, pův z Chelčic. Anna Křivánkové, pův. Krchlebská Lhota, okr. Čáslav. Marie Goldschmídová, pův. z Číčenic. Anton Románek.
1880 : Kučera Josef.
1903 : Jan Louženský, hrnčíř.
1913 : Louženský Vojtěch, krejčí.
1927 : Vaníčková Věra ( z.9.5.1927 ), n.27.3.1924, otec : František, účetní v Praze - Smíchově. matka : Marie, r.Hůdová.
1928 : Hůdová Marie (z.23.2.1928 ), n.10.9.1867 Čábuze čp.23, r.Fritová, manž. obchodník, odd. 11.7.1887.
1935 : Hůda František

Čp.168 (st.č.155 ) ul.Zámecká :

1857 : Jan Tlapa, nádeník a majitel chalupy.
Josef Stluka. Jan Schulz.
Anastázie Pelikánová. Rosálie Pekařová.
1880 : Velek Jan.
1918 : Kopřiva Karel (z.22.8.1918 ), n.20.8.1879, zřízenec elektrárny, manž. Anna, r. Nečasová z Karlova čp.15.
1934 : Jan Chrástka otevřel natěračskou dílnu.

Čp.169 (st.č.134 ) U starých stodol :

Pozn.: asi roku 1870 byla st.č.134 na domě v Zámecké ulici.

1857 : Prokopová Rosálie, nádenice a majitelka chalupy.
1870 : Prokop, švec, syn Matěj n. 1864.
1880 : Prokop Martin. Prokopová Rosálie.
1924 : Husová Rosálie ( z.15.12.1924 ), n.17.2.1861 v čp.252, otec : Tomáš, matka : Marie, r.Jůzková z Milenovic čp.20.
1940 : Husová Alžběta (z.18.1.1940 ), n.20.10.1874 Vodňany, r.Prokopová, manž. Václav, rolník.

Čp.170 (st.č.148 ) ul. Zámecká :

1837 : Holát František.
1857 : Jakub Smola, nádeník a majitel chalupy.Veronika Kulišová.
1870 : Smola, domkář, syn Jan n.10.6.1860.
1880 : Jelínek František. Příbramský Jan. Smola Jakub.
1936 : Smolová Anna ( z.29.3.1936 ), n.15.3.1850 Putim, r.Horníková, vdova po Jakubovi, zedníkovi.
1941 : Šálek Karel ( z.13.4.1941 ), n.6.5.1865 Vodňany, krejčí, vdovec po Antonii r. Zvoníkové.

Čp.171 (st.č.267 ) ul.Zámecká :

1870 : Kejšar, zedník, děti : Václav, František n.13.10.1859.
1880 : Kejšar Josef. Švarc Štěpán.
1913 : Motl Václav (z. 27.8.1913 ), n.20.4.1913, otec : Václav, dělník, matka : Marie, roz. Nosková ze Stožic čp.19.
1916 : Kejšarová Marie (z.22.1.1916 ), n.1856, svobodná, otec : Josef, zedník, matka : Marie, r.Říhová z Pohorovic.
1919 : Krausová Anna (z.3.12,1919 ), n.31.12.1912, otec : František, zámečník, matka : Anna, r.Kejšarová z Vodňan.
1925 (26.6.) : vloženo vlastnické právo na polovinu domu Anně Krausové.
1931 : Kraus František, strojní zámečník.
1944 : Šídlová Rosálie ( z.1.6.1944 ), n.2.8.1873 Truskovice, r. Vrbová, manž. Tomáš, kameník.
1949 : Krausová Anna (z.28.9.1949 ), n.25.7.1886 Vídeň, r.Kejšarová, vdova po Františkovi. Pozn:. Kraus František (z.25.4.1949 České Budějovice ), n.7.8.1884 Brauny, okr. Rakovník, strojní zámečník, manž. Anna, r.Kejšarová.

Čp.172 (st.č.86 ) ul.Staropoštovská :

Zámeček, Stará pošta.

1857 : Leopold Jireš. Václav Thier, pův z Třeboně.
Kolaříková Eva. Krůček Jakub, pův. z Borčic u Volyně.
1870 : Thier, poštovní výpravčí, děti : Emilie n.5.7.1862, Alfred n.5.7.1864.
1880 : Jireš Leopold. Kopecký František. Krauskopf Václav. Nováková Marie. Procházková Terezie. Paulová Kateřina. Vlček Jan. Vavruška Václav.
1916 : Zikmundová Anna ( z.11.3.1916 ), n.31.5.1878 Paseky čp.28, roz. Šabatková, manž. Václav, dělník.
1920 : Veselá Josefa ( z.18.3.1920 ), n.8.2.1884 Plasch u Postoloprt, roz. Wehrmannová, manž. František, bednář v pivovaru ve Vodňanech.
1930 : Sudová Marie ( z.1.4.1930 ), n.30.10.1855 Kladno, r.Tichá, soukromnice, vdova po Františkovi, řediteli pivovaru ve Vodňanech
1931 : Rokůsková Marie ( n.21.5.1931 ), n.15.1.1864 Radčice, roz. Pavlová, manž. Antonín, průvodčí vlaků. Pozn.: matrika z. CČH.
1933 : Černý Václav (z.5.4.1933 ), n.5.4.1933, otec : Václav, truhlář, matka : Anna, r. Berklaunová z Vodňan.
1945 : Holý František (z.29.5.1945 ), n.12.5.1945, otec : František, rolník, matka : Marie, r.Horová z Kakovic.
1950 : Hocek Václav (z.29.6.1950 ), n.9.9.1872 Struhařov, pekařský dělník, manž. Marie, r.Kieswerterová,
1952 : Hocková Marie ( z.1.3.1952 ), n.16.11.1875 Vodňany, r.Kieswerterová, otec : Karel, matka : Kateřina, r.Brožová.
1953 : Dvořáková Marie (z.30.12.1953 ), n.5.12.1884 Krajníčko, r.Valentová, otec :
František, matka : Teretie, r.Toncarová. Rozvedená.

Čp.173 ( st.č.108 ) ul.Staropoštovská :

1857 : Matouš Roušal, krejčí a majitel chalupy.
1880 : Fořt Josef. Malý František. Nováková Veronika. Roušal Matouš.
1915 : Johanová Marie (z.26.2.1915 ), n.20.2.1909, otec : Tomáš, dělník, matka : Anna, roz. Votavová z Vodňan.
1927 : Čalounová Rozálie ( z.10.3.1927 ), n.28.4.1868 Štěkeň, r.Uhlíková, vdova po
Františkovi, mlynářském z čp.173/II.
1927 : Valenta Jaroslav ( z.9.8.1927 ), n.13.7.1927, matka : Božena, dcera Jakuba Valenty, nádeníka v Dubu čp.2 a Terezie r. Keplové z Javornice čp.16.
1930 : Stluková Magdalena ( z.10.4,1930, n.27.1848 Újezd čp-22, r. Lukášová, vdova po Jakubovi.
1943 : Straka Jan ( z.16.3.1943 ), n.12.3.1862 Chalupy, soukromník, manž. Marie, r. Slaninová z Protivína. 1947 : Straková Marie ( z.18.9.1947 ), n.19.8.1866 Chalupy, r. Slaninová.
1955 : Zochová Emilie ( z.13.5.1955 ), n.16.12.1905 Protivín, r. Straková, otec : Jan, matka : Marie, r. Slaninová. Manž. Leopold.

Čp.174 (st.č.113 ) ul.Ve strouze :

1837 : Prell Petr
1857 : Petr Prell, maj. chalupy.
Jan Podaný, pův. z Myšence.
Vojtěch Würtz, nádeník.
1865 : Dočkal Václav.
1880 : Brožka Vojtěch.
1913 : Toncar Václav ( z.20.4.1913 ), n.21.9.1897, otec : Bartoloměj, dělník, matka : Kateřina r. Líkařová z Libějovických Hor.
1920 : Toncar Jaroslav ( z.11.7.1920 ), n.19.2.1920, otec : Karel, pekař, matka : Anna, r. Čížková z Krajníčka čp.17.
1924 : Toncarová Anna ( z. 21.6.1924 ), n.18.4.1923, otec : Karel, matka : Anna.
1926 : Toncarová Milada ( z.8.4.1926 ), n.5.10.1925, otec : Karel, matka : Anna.
1930 : Toncarová Kateřina ( z.15.7.1930 ), n.22.4.1858 Libějovické Hory čp.7, r. Líkařová, manž. Bartoloměj, dělník.
1930 : Toncarová Libuše ( z.1.12.1930 ), n.21.10.1930, otec : Karel, matka : Anna.
1946 : Škodová Anna ( z.4.1.1946 ), n. 26.7.1870 Žďár, otec : Josef, matka : Marie, r. Batistová.

Čp.175 (st.č.128 ) ul. Ve strouze :

Sosna kovář.

1857 : Jan Slamšídlo, kovář a majitel chalupy.
1880 : Malčák Anton. Primas Jakub. Slamšídlová Alžběta.
1913 : Beran ( mrtvě narozené dítě 17.9.1913 ), otec : František, dělník, matka Marie, r. Šulcová z Krtel.
1914 : Tíková Marie ( z.22.9.1914 ), n.8.12.1843 Krašlovice, r. Kržová, almužnice, vdova po Josefovi, dělníkovi.
1915 : Plojharová Anna ( z.1.4.1915 ), n.7.9.1915, otec : Josef, zedník, matka : Anna, r.Brabcová z Dubu čp.47.
1924 : Krása Josef (z.24.2.1924 ), n.13.6.1852 Volyně, býv. kovář, manž. Marie, Kalousová z Třešovic, od.10.5.1881,
1927 (28.4.) : Rosálie Královcová prodala Emilie Strakové z Chvaletic dům za 8 tis. a výměnek.
1929 : Tomková Marie ( z.6.1.1930 Protivín čp.137 ), n.5.2.1929 v čp.175/II., matka : Marie, služebná. Pozn.: matrika z. CČH.
1930 : Tomková Růžena ( z.12.6.1930 ), n.13.6.1928, otec : František, stavební dělník, matka : Marie, r.Zachová. Pozn.: matrika z. CČH.
1933 : Maroušková Antonie
1935 : Kutňanský Jan (z.26.1.1935 ), n.23.1.1935, otec : Jan, zemědělský dělník,
matka : Rosa, roz. Jančovičová z Kavarců.
1939 : Krásová Marie ( z.1.2.1939 ), n.20.8.1859 Třešovice, r.Kalousová, vdova po Josefovi, kováři ve Vodňanech.

01.06.2008 00:00:00Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se