Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.201 - 225 :

Čp.201 (st.č.74 ) ul. U starých stodol :

1837 : Filip Franz.
1857 : Matěj Chalupský, maj. chalupy. Brandeisová Anna, poch. z Třešovic.
Eva Barcalová. Trošková Ludmila.
1865 : Krš Matěj.
1870 : Chalupský, domkář, syn Josef, n.30.8.1864.
1880 : Procházková Alžběta. Krž František. Koudelková Marie. Švec František.
1914 : Solar Josef ( z.8.12.1914 ), n.1848, krejčí, vdovec po Kateřině r. Hávové z Drahonic.
1917 : Šlehofr Jan ( z.11.5.1917 ), n.30.5.1848, mlynář, manž. Marie, r.Trevisanová z Českých Budějovic.
1919 : Švamberg František ( z.10.5.1919 ) n.10.5.1919, dělník, manž. Eva r. Lukášová z Újezda, odd. 9.11.1891.
1923 : Čulík Josef ( z.3.10.1923 ), n.11.7.1920, otec : Alois, matka : Anna, r.Šabatková. Pozn.: matrika z.CČH.
1925 (11.3.) : vloženo vlastnické právo na dům Gabriele Mayerové.
1926 (20.12) : od Gabriely Mayerové koupil dům Tomáš Faktor s manželkou Annou, za 24.500 korun a služebnost.
1927 (29.12.) : Tomáš Faktor prodal dům Bedřichovi a Alžbětě Vitouškovým za 20 tis. korun a služebnost bytu.
1934 : Boukalová Karolina ( z.13.1.1934 ), n.13.1.1865 Vlachovo Březí, posluhovačka.
1936 : Anna Solarová.
1942 : Nosek Matěj (n.13.4.1942 ), n.2.2.1865 Záluží, rolník, manž. Anna, r.Nůsková z Bílska.

Čp.202 (st.č.73 ) ul. Na valše :

1857 : Vavřinec Ployhar, maj. chalupy.
1870 : Plojhar, zelinář, dcera Antonie, n.1858.
1880 : Hrnečková Marie. Plojhar Josef. Plojharová Anna.
1914 : Trubl František ( z.10.6.1914 ), n.1862, dělník, svobodný, otec : Vojtěch, matka : Kateřina.
1917 : Plojhar Josef ( z.17.9.1917 ), n.9.3.1849, zahradník, manž. Anna, r.Hrnečková.
1920 : Posekaný Václav ( z.27.8.1920 ), n.28.9.1890, pilař, manž. Anna, r.Kovandová ze Lhenic, odd. 30.11.1915.
1930 : Plojharová Anna ( 23.6.1930 ), n.17.3.1849 Čábuze, r.Hrnečková, vdova po Josefovi, zahradníkovi.
1933 : Vojtěch Chalupský.
1944 : Švecová Jana ( z.16.3.1944 ) n.19.4.1874 Běleč, r.Kůtová, manž. Matěj, dělník.
1944 : Švec Matěj ( z.30.6.1944 ), n.7.1.1867 Vitějovice, dělník, vdovec po Janě, r. Kůtové.
1944 : Kvěchová Marie (z.14.12.1944 ), n.28.2.1863 Selibov, r. Tíková, manž. Matěj.
1945 : Kolafa Václav (z.10.9.1945 ), n.18.9.1944 Písek, otec : Václav, dělník, matka : Jarmila, r.Kvěchová z Husince.
1946 : Kvěch Matěj (z.5.5.1946 ), n.3.3.1859 Kluky, dělník, vdovec po Marii, roz. Tíkové ze Selibova.
1951 : Pajer Jan ( z.27.11.1951 ), n.24.6.1867 Nestanice, manž. Anežka, r.Soukupová.

Čp. 203 (st.č.115 ) ul. Na valše :

1837 : Krejčí Anton.
1857 : Uchač Václav, tov. zednický a maj. domu, pův. z Radomilic.
Martin Pelech.
1865 : Schneider Václav.
1870 : Šnajdr, zedník, děti : Eva n.12.11.1861, Marie n.12.11.1861.
1880 : Schneidrová Marie. Zaumüller Jan.
1913 : Teska František ( z.1.6.1913 ), n.20.6.1912, otec : František, matka : Kateřina, r.Zaumüllerová z Roušína.
1914 : Teska Josef ( z.1.4.1914 ), n.22.3.1914, otec : František, zedník , matka Kateřina r. Zaumüllerová.
1915 : Tesková Kateřina ( z.9.3.1915 ), n.1882 Roušín, r.Zaumüllerová, manž. František, zedník.
1925 : Zaumüller Tomáš ( z.19.4.1925 ), n.7.12.1850 Raušínov čp.25, okr. Český Krumlov, vdovec po Rosálii r. Bártové z Vitějovic.
1925 : Tesková Františka ( z.15.4.1925 ), z.15.4.1925, otec : František, matka : Marie, r.Ornstová ze Mžan.
1933 : Polanský Jan, truhlář.
1940 : Teska František ( z.30.1.1940 ), n.15.7.1879 Chelčice, zedník, manž. Marie, r.Ornstová.

Čp.204 (st.č.116 ) ul.Na valše :

1837 : Dvořák Franz.
1857 : František Dvořák, maj. domu.
Bláha Anton.
1865 : Rotsögl Šimon.
1880 : Rotschejdl Šimon a Tomáš.
1915 : Rotšeidlová Anna ( z.15.10.1915 ), n.1848 Lhota pod Horami, r.Kolouchová, manž. Tomáš, krejčí.

Čp.205 (st.č.117 ) ul. Na valše :

1837 : Šedivý Josef.
1857 : majitel není znám.
1865 : Princ Josef.
1880 : Princ Rupert.
1939 : Simler Antonín.

Čp.206 (st.č.72 ) ul. Na valše :

1857 : Pavel Románek, tkadlec a majitel chalupy.
1880 : Románek Jan. Románková Kateřina. Románek František.
1918 : Románková Kateřina ( z.9.1.1918 ), n.11.6.1865, otec : František, zahradnék, matka : Aloisie, r.Belšanová čp.102.
1919 : Polanská Julie ( z.28.12.1919 ), n.18.5.1867 Vodňany,r.Románková, manž. Ladislav, truhlář, odd. 6.2.1895.
1941 : Polanský Ladislav ( z.14.4.1941 ), n.27.6.1862 Vodňany, truhlář, manž. Eleonory r. Románkové z Vodňan.
1946 : Polanská Eleonora ( z.30.1.1946 ), n.12.2.1872 Vodňany, r.Románková, vdova po Ladislavovi, truhláři.
1955 : Houdek Václav (z.22.1.1955 ), n.24.9.1886 Nestánice, otec : Vojtěch, matka : Jana, roz. Troblová, manž. Barbora roz.Svobodová.

Čp.207 (st.č.71 ) ul. Na valše :

Mlýn Na valše, později objekt VURH.
1834 : Hanzlovský František, majitel mlýna a valchy.
1857 : Franz Hanzlovský, mlynář.
1880 : Hanzlovský František.
1915 : Zborník František ( z.11.2.1915 ), n.29.1.1915, otec : Vojtěch, matka : Marie, r.Holá z Vodňan.
1917 : Kellingrová Anna (z.11.2.1917 ), n.24.3.1913, otec : Václav, kočí, matka : Marie.
1924 : Kellinger Václav (z.25.10.1924 ), n.25.10.1924 v čp.7/II., otec : Václav, kočí,
matka : Marie, r.Houšková ze Šipouna čp.20.
1928 : Kelinger Jan (z.5.5.1928 ), n.10.6.1914 Šipoun čp.3, žák školy, otec : Václav, kočí, matka : Marie, r.Houšková ze Šipouna čp.3.
1931 : Brok Arnošt, mlynář.
1936 : Kellingrová Jaroslava (z.4.8.1936 ), n.18.7.1936, matka : Marie, služebná ve Vodňanech.
1941 : Wölfl Bartoloměj ( z.21.11.1941 ), n.15.8.1879 Závrty, okr. České Budějovice, majitel mlýna, manž. Marie, r.Petschl z Homol.
1942 : Brokův mlýn, židovský konfiskát
1954 : Wölfl František ( z.8.1.1954 ), n.6.1.1913 Nové Homole, otec : Bartoloměj, matka : Marie, r.Petschlová, manž. Marie, r.Kolafová.

Čp.208, ul. U starých stodol :

1880 : Polák Václav.
1916 : Matouš František (z.7.5.1916 ), n.3.8.1892, klempířský pomocník, matka : Anna Matoušová z Vodňan z čp. 208/II. Poz. v čp.100/I.
1938 : Hladký Stanislav (12.6.1938 ), n.5.5.1863, hrnčíř, vdovec po Anně, r.Vozábalové.

Čp.209 (st.č.223 ) ul. U starých stodol :

1857 : Bělohlávek Josef, koželuh a majitel chalupy. Volf Jan. Kolářová Kateřina.
1870 : Muzika, nádeník, syn Václav.
1880 : Prell František. Stluka Jakub. Škoda Matěj.
1917 : Marek Václav (z.11.4.1917 sebevražda zastřelením ), n.3.4.1881, otec : Václav, matka : Magdaléna, r.Lukášová z Újezda.

Čp.210, ul U starých stodol :

1953 : Blumová Marie ( z.7.10.1953 ) , n.10.9.1868 Krtely, r.Dolejší, vdova, otec : Vojtěch, matka : Rosa, Hamlíková

Čp.211, ul. U starých stodol :

1932 : Dortová Kateřina (z.3.5.1932 ), n.2.2.1861 Čavině, r.Vrábková, vdova po Františkovi, zedníkovi ze Křtětic.

Čp.212 (st.č.271 ) ul. U starých stodol :

1880 : Čížková Kateřina.
1938 : Fořt Josef (z.25.1.1938 ), n.24.12.1865 Dobšice, listonoš v.v., manž. Rosálie, r. Kohoutová z Vodňan.

Čp.213 (st.č.254 ) ul. U starých stodol :

1880 : Marek Václav. Marková Rosálie.
1924 : Mareš Bartoloměj (z.29.4.1924 ), n.24.8.1845 Chelčice čp.21, býv. kočí ve Vodňanech, manž. Kateřiny r.Strnadové ze Skal čp.25, odd. 8.2.1876.
1925 : Kovanda František (z.28.1.1925 ), n.15.7.1877 Radčice čp.22, domkář, manž. Barbora, r.Ženíšková z Vitic čp.9, odd.21.8.1900.
1927 (4.4.) : vloženo vlastnické právo na polovinu domu a čtvrt stodoly Barboře Kovandové.
1939 : Kovanda Ladislav (z.24.6.1939 ), n.21.6.1914, řeznický dělník ve Vodňanech.

Čp.214 (st.č.222 ) ul. Mlýnská :

1857 : Matěj Liška, maj. chalupy.
1870 : Fňouka, sedlář, syn Karel n.16.1.1864.
1870 : Kuba, šafář, dcera Anna, n.6.2.1860.
1880 : Fňouka Lukáš. Fňouková Kateřina. Kuta Antonín. Valeš František.
1923 : Šíma František ( z.19.9.1923 ), n.11.10.1879 Klec u Lomnice nad Lužnicí čp.44, truhlář, manž. Johanna, r.Fňouková z Vodňan, odd 6.11.1905.
1926 : Fňouka Lukáš (z.19.10.1926 ), n.13.10.1834 v čp.59 (243 ) Vodňany, vdovec po Anastázii, r. Honzíkové z Vodňan.
1928 : Fňouka Karel (z.11.8.1928 ), n.16.1.1864, sedlář.

Čp.215 (st.č.70a ) ul. Říční :

1852 : Poláková Johanna ( n.7.9.1852 ), žid, otec : David, matka : Charlotta, r. Hartmannová.

Před rokem 1857 došlo k rozdělení domu.

1857 : Josef Hošek, nádeník a majitel chalupy, pův. z Chrášťan u Týna nad Vltavou.
Alžběta Páralová.
1880 : Hošek Josef.
1897 : Královec Bohumil ( n.7.9.1897 ), otec : Jan, mlynářský pomocník, matka : Anna, r. Brabencová z Vodňan čp.245. Zemřel 10.5.1925 ( čp. není uvedeno ), mlynářský pomocník v mlýně Korittů. ( Zabil se pádem ze stromu - inf. z kroniky města ).
1914 : Kvěch František (z.11.12.1914 ), n.18.11.1914, otec : Josef, zedník, matka :
Anna, r. Trnková z Vodňan.
1919 : Kržová Rosálie (z.8.6.1919 ), n.13.3.1840 Krč, r.Kozová, manž. Josef, zedník, odd. 20.6.1910.
Pozn.: Krž Josef (z.18.2.1927 ), n.22.10.1840 Krašlovice, zedník, vdovec po Rosálii.
V matrice z. není uvedeno není uvedeno čp. místa úmrtí.
1927 (20.1.) : Josef a Anna Kvěchovi prodali dům Adolfu a Antonii Řehkovým za 15 tis. korun a služebnost.

Čp.216 (st.č.70b ) ul. Říční :

1857 : Marie Slámová, maj. chalupy. Jan Sláma.
1880 : Kedl Matěj. Švec Jan.
1915 : Friš Jan (z.17.9.1915 ), n.27.5.1841, dělník, vdovec po Marii, r.Vajsové z Hor Libějovicích.
1920 : Krejčí Tomáš ( z.29.9.1920 ), n.14.12.1850, dělník, vdovec po Barboře, r.Kašparové ze Lhoty Tažovické.
1923 : Konzalová Jarmila ( z.28.10.1923 ) n.23.10.1923, otec : Jan, dělník, matka : Marie, r.Krejčová. Pozn.: matrika z.CČH.
1926 : Kovandová Růžena (z.22.5.1926 ), n.24.8.1908, otec : František, zedník, matka : r.Fenclová ze Šipouna čp.23.

Čp.217 (st.č.221 ) ul.Říční :

1857 : Josef Špadoni, maj. chalupy. Anna Weizenbauerová.
1916 : Zborník Josef ( z.6.2.1916 ), n.1846, manž. Lukášová z Tálína.
1927 : Zborníková Rozálie ( z.11.6.1927 ), n.18.10.1840 Tálín čp.28, r. Lukášová, vdova po Josefovi.
1953 : Zborníková Marie ( z.21.5.1953 ), n.22.12.1882 Vodňany, r.Holá, otec : Jakub, matka : Aloisie, r.Petrášková, manž. Vojtěch,

Čp.218 (st.č.220 ) ul.Říční :

1857 : František Jirán, maj. domu.
Franz Posekaný, pův. z Blanice.
1880 : Vlček Matěj.
1913 : Svatková Marie ( z.12.7.1913 ), n.1840, soukromnice, otec : Jan, rolník ve Chvaleticích čp.7, matka : Kateřina, r.Nováková z Pivkovic čp.3.
1922 : Hovorková Marie (z.4.6.1922 ), n.20.12.1871 Pivkovice čp.3, soukromnice, svobodná, otec : Václav, rolník v Pivkovicích, matka : Anna, r.Svatková z Chvaletic čp.27.
1926 : Sosnová Marie ( z.8.9.1926 ), n.14.3.1926, otec : Josef, kovář, matka : Marie, r.Božková z Litochovic čp.34.
1942 : Sosna Josef ( z.18.11.1942 ), n.14.3.1880 Pivkovice, kovář, manž. Marie, r.Bošková z Litochovic.

Čp.219 (st.č.133 ) ul.Říční :

1857 : Franz Turek, řezník a majitel domu.
1870 : Turková, vdova, syn František n.4.12.1858, dcera Marie n.1862.
1880 : Turková Rosálie.
1931 : Jiřík František (z.4.3.1931 ), n.26.3.1864 Češnovice, manž. Anna, r.Komárková z Čavině.
1949 : Jiříková Anna (z.25.2.1949 ), n.5.4.1877 Čavině, r.Komárková, vdova po Františkovi, zahradníkovi.

Čp.220 (st.č.69 ) ul.Říční :

1837 : Kohout Matyáš.
1857 : Ferdinand Fidler, maj.domu.
Jan Valenta. Marie Kolářová – oba pocházejí ze Zbudova.
Jan Tlapa.
1865 : Hovorka Josef.
1870 : Hovorka, invalida, syn Matěj, n.9.4.1858.
1880 : Hovorka Matěj.
1914 : Hovorka Jan (z.2.4.1914 ), n.14.5.1902, otec : Jan, zelinář, matka : Alžběta, roz. Pavlíková z Bavorova.
1920 : Karel Hovorka přestavěl a přistavěl dům.
1927 : Hovorka Karel (z.6.4.1927 ), n.23.1.1836 Vodňany čp.198, zelinář, manž. Alžběta, roz. Pavlíková z Bavorova čp.233, odd.1.7.1895.
1933 : Hovorková Alžběta ( z.18.11.1933 ), n.15.11.1864 Bavorov, r.Pavlíková, vdova po Karlu Hovorkovi, zelináři

Čp.221 (st.č.68 ) ul. Říční :

1857 : Tomáš Mašek, koželuh a majitel domu.
1880 : Svatek Matěj.
1922 : Hromádka Karel (z.17.1.1923 ), n.1857 čp.221, manž. Anna, r.Nováková z Konopiště, odd. 28.1.1890.
1926 (29.5.) : Anna Hromádková postoupila Janovi a Marii Eliáškovým dům stavební parcelu a zahradu, a to za převzetí pohledávky 8.257,50 Kč a výměnek.
1927 : Hromádka Karel (z.16.7.1927 ), n.15.9.1926, otec : František, kancelářský oficiál v.v. matka : Štěpánka, r.Zámečníková z Vídně.
1935 : Hromádková Anna (z.19.7.1935 ), n.11.6.1862 Konopiště, r.Nováková, vdova po Karlovi, zahradníkovi.

Čp.222 ( st.č.67 ) ul. Říční :

1837 : Karel Hanuš
1857 : Rosálie Hanušová, maj. domu.
Josef Hovorka, pův. z Heřmaně.Josef Vlásek.
1865 : Bartoloměj Ardau (?)
1887 : Mls Václav.
1913 : Kakušková Anna (z.15.4.1913 ), n.1843 Mahouš čp.28, r.Podlahová, vdova po Václavovi, dělníkovi.
1923 : Mls Václav ( z.16.4.1923 ), n.24.11.1843 Vodňan, zahradník, vdovec po Kateřině r. Prokopové z Černěvsi, odd. 4.2.1874.
1925 (6.2.) : vloženo vlastnické právo na dům Tomáši Kuršovi.
1930 : Šímová Anna ( z.8.7.1930), n.15.5.1875 Vodňany, r.Fňouková, vdova po Františkovi, truhláři.

Čp.223 (st.č.66 ), ul.Říční :

1857 : Tomáš Rejda, tov. tesařský a majitel chalupy.
Magdalena Punčochářová. Řehoř Pašer.
1880 : Rejda Tomáš.
1914 : Tíková Anna ( z.10.7.1914 ), n.22.4.1914, otec : František, dělník, matka : Anna r. Bártová z Netolic.
1926 (30.10.) : Marie Kunešová prodala dům se zahradou Josefu a Anně Slavíkovým za 15 tis. korun.
1928 : Kajtmanová Marie (z.7.9.1928 ), n.2.9.1928, otec : Josef, dělník v sodovkárně, matka : Anna, r.Řežábková.
1929 : Kaitmanová Jaroslava (z.16.12.1929 ), n.21.11.1929, otec : Josef, dělník, matka : Anna, r.Řežábková z Chvaletic čp.28.
1941 : Kalina Dominik (z.19.2.1941 ), n.29.7.1875 Běleč, lesní dělník, manž. Marie, r.Křížová z Budkova.

Čp.224 (st.č.65 ) ul.Říční :

1857 : Barbora Severová, maj. domu
1880 : Novotný Tomáš.
1922 : Prášková Marie ( z.1.3.1922 ), n.9.3.1920, otec : František, hudebník, matka : Marie, r.Novotná z čp.113/II.
1923 : Prášek Antonín ( z.9.10.1923 ), n.25.3.1900 Vodňany, zámečnický dělník, otec : Tomáš : obuvník, matka : Marie, r.Novotná.
1925 : Prášek František ( z.18.3.1925 ), n.24.2.1877 Lidmovice čp.14, manž. Marie, r.Novotná, odd. 11.6.1902.
1926 : Novotná Veronika (z.1.2.1926 ), n.1838 Vodňany, r. Severová, manž. Josef, býv. kožešník ve Vodňanech.
1927 : Novotný Josef ( z.3.5.1927 ), n.3.3.1850 Týn nad Vlt., vdovec po Veronice, roz. Severové.
1951 : Prášková Marie ( z.31.3.1951 ), n.19.4.1880 Vodňany, r.Novotná, otec : František, matka : Veronika, r. Severová. Vdova.

Čp.225 (st.č.207 ) ul.Říční :

1857 : Václav Šnajdr, nádeník a maj. chalupy.
Franz Moravec, pův. z Čichtic.
1870 : Koza, kolář, dc. Marie n.1860.
Berger, podruh, syn František n.1.12.1859.
1880 : Kakuška Václav.
1917 : Mottlová Helena (z.10.6.1917 ), n.24.8.1916, otec : Tomáš, domkář, matka : Anna, r. Hlavová z Újezda.
1941 : Ondráček Robert ( z.1.5.1941 ), n.1.5.1941, otec : Robert, zámečník, matka : Ludmila, r.Muchlová z Vodňan.
1944 : Motl Tomáš (z.19.6.1944 ), n.17.12.1877 Čichtice, zelinář, manž. Anna r.Hlavová.

01.06.2008 00:00:00Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se