Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.226 - 250 :

Čp.226 (st.č.219 ) ul. Říční :

1857 : Josef Dvořák, maj. chalupy.
1870 : Dvořák, nádeník, děti : Marie n.2.3.1860, Anna n.21.4.1864.
1880 : Vojtík Josef.
1925 : Vojtík Jaroslav ( z.9.6.1925 ), n.20.5.1925, otec : Jan, zedník, matka : Marie, r.Vávrová z Křepic čp.8
1927 (5.4.) : vloženo vlastnické právo na polovinu domu Janu Kohnhausnerovi.

Čp.227 ( st.č.64 ) :

1857 : Tomáš Kabát, tkadlec a majitel domu.
1870 : Kabát tkadlec, dcera Helena n.10.8.1861.
1880 : Kabátová Marie.
1927 (21.2.) : Marie Pihlíková postoupila Václavovi a Kateřině Pihlíkovým dům se zahradou, snaše pozemky, a to za 15 tis. korun a výměnek.
1948 : Straková Marie ( z.8.1.1948 ), n.2.5.1867 Polná, r.Brázdová, manž. Jan, zřízenec ČSD v Jihlavě.

Čp.228 (st.č.198a ) ul. Říční :

1857 : Josef Lovčí, nádeník a maj. domu.
Magdalena Kučerová, pův. ze Stožic.
1870 : Skala, statkář, dcera Antonie n.1861.
1880 : Šobr Jan.
1902 : Seitl Ladislav ( z.9.8.1902 ), n.26.6.1902, otec : Jan, zahradník ( rodák z Talína ), matka : Marie, r.Čížková z Chocholaté Lhoty u Prachatic.
1915 : Tík ( mrtvě narozený chlapec 28.11.1915 ), otec : Josef, dělník, matka : Krateřina r.Krumpová z Libějovic.
1920 : Hanusová Johana (z.6.4.1920 ), n.2.6.1855 Truskovice, r.Krumpová, vdova po Josefu, domkáři v Pohorovicích.
1937 : Tík Václav ( z.3.10.1937 ), n.25.10.1937 Vodňany, zedník.

Čp.229 (st.č.198b) ul.Říční :

1857 : Jan Šobr, tov. zednický a maj. chalupy
1880 : Černý Tomáš. Brabec Karel. Lovčí Anna.
1949 : Matouš Jan ( z.18.10.1949 ), n.29.11.1874 Vodňany, manž. Marie, r. Chválová.

Čp.230 (st.č.199 ) ul. Říční :

1857 : Matěj Ševčík, tov. zednický a maj. chalupy.
1870 : Šebestová Marie n.1864.
1880 : Dvořák Josef. Budínová Marie. Hrdlička Jakub.
1937 : František a Anna Tupých, přestavba domu.
1941 : Tupá Blažena ( z.25.2.1941 ), n.14.10.1924 České Budějovice, žačka odb. školy pro ženská povolání v Č.B., otec: František, školník v.v., matka : Anna, r.Kladrubská. Pozn.: všichni německé národnosti.

Čp.231 (st.č.111 ) ul.Říční :

1857 : Anton Hovorka, maj.chalupy.
1880 : Hrubecký Josef. Matouš Jan.
1937 : Čížková Marie ( z.18.11.1937 ), n.11.8.1856 Hradiště, r.Payerová. manž.Tomáš.
1939 : Čížek Tomáš (z.12.11.1939 ), n.14.12.1856 Vodňany, domkář a povozník, vdovec po Marii r.Payerové z Hradiště.

Čp.232 (st.č.145 ) ul.Říční :

1857 : Jan Šulc, maj. chalupy.
1880 : Handschuh Tomáš.
1917 : Handšuch Tomáš (z.29.4.1917 ),n.1824, domkář, vdovec po Magdaleně r. Svobodové z Újezda.
1918 : Brůžek Jan ( z.1.12.1918 ), n.6.5.1868, rolník, manž. Veronika, r.Sedláčková, odd. 24.10.1892.
1927 : Jůzková Eleonora (z.27.9.1927 ), n.16.2.1857 z Vodňan, vdova po Františkovi z čp.89/I.
1938 : Kašparová Anna (z.1.7.1938 ), n.13.7.1875 Ražice, r.Súhradová, manž. Matěj, cestář.
1953: Kašparová Anna (z.24.10.1953 ), n.17.8.1873 Habřina u Přelouče, manž. Matěj.

Čp.233 (st.č.146 ) ul.Říční :

1833 : Václavík Josef.
1857 : Václav Buchtele, maj. chalupy.
Vavřinec Maxa, pův. ze Křtětic. Jan Švec. Anna Poláková. Anežka Toušková.
Marie Janečková.
1865 : Novák Václav.
1870 : Beran, podruh, syn Jan n.25.l.1859.
1880 : Krejčí František. Kvěch Josef. Pintr Emanuel. Štěpánek Matěj.
1920 : Jílek Antonín (z.22.12.1920 ), n.14.3.1920 Pohorovice, otec : Jan, dělník, matka : Anna r.Mašková z Hory u Volyně.
1923 : Hajíček Josef (z.8.10.1923 ), n.22.5.1875 Doubravka ( Týn nad Vltavou ),
manž.: Terezie, r.Johannová z Netonic, odd., 10.2.1903.
1945 : Johannová Věra (n.11.8.1945 ), n.16.9.1941, otec : Jaroslav, zedník, matka :
Marie, roz. Randáková z Kašperských Hor.

Čp.234 – 235 (st.č.63 ) ul.Říční :

1783 : Heisinger, tkadlec
1857 : Tomáš Tomek, zámečník a maj. domu (63a )
Václav Novák, obuvník a maj. chalupy (63b)
Anna Nováková. (63a )
1870 : Novák, zahradník, dcera Aloisie, n.1860.
1880 : Novák Václav.
1916 : Nováková Marie (z.30.5.1916 ), n.1865 Písek, r.Vachtová, manž. Jaroslav, zahradník.
1920 : Šafránek Václav ( z.14.12.1920 ), n.21.9.1920, otec : Karel, dělník, matka : Marie, r.Leskovcová z Ćavině.
1927 : Hovorková Emilie (z.5.10.1927 ), n.26.3.1899 v čp.235, r.Nováková, manž. Jindřich, zahradník, odd.26.3.1899.
1932 : Štěpánek Vlastimil (z.11.8.1932 ) n.28.1.1932, otec : František, malíř pokojů, matka : Antonie, roz. Adámková. Pozn.: matrika z.CČH.
1943 : Mertlík Jan (z.15.6.1943 ), n.15.6.1894 Neznašov, typograf ve Vodňanech.
1949 : Mertlík Vojtěch (z.23.4.1949 ), n.15.4.1870 Neznašov, býv. zahradník, manž. Eva, roz.Krejčíková.
1955 : Mertlíková Eva ( z.6.6.1955 ), n.23.12.1871 Lhota pod Horami, r. Krejčíková, vdova po Vojtěchovi. Otec : Václav, matka : Marie, r. Kubaštová.

Čp.236 (st.č.62 ) ul.Říční :

1857 : Šváb František, maj.domu
1880 : Śváb František.
1924 : Šefránek Josef ( z.17.12.1924 ), n.16.3.1842 Drahonice, manž. Marie r.Buchtelová z Doubravky čp.9, odd. 19.4.1875.
1930 : Šefránková Marie ( z.9.3.1930 ), n.14.9.1850 Doubravka u Týna nad Vlt., r. Buchtelová, vdova po Josefovi.
1945 : Rokůsek František ( z.18.5.1945 ), n.12.1.1870 Hvožďany, manž. Marie r.Vršitá z Maloviček.
1952 : Rokůsková Marie ( z.13.1.1952 ), n.24.5.1880 Malovičky, r.Vršitá, otec : Martin, matka : Terezie, r.Bromová. Vdova.

Čp.237 (st.č.243 ) ul. Říční :

1857 : Matěj Provazník, maj.chalupy.
1870 : Sedláček, domkář, dcera Veronika, n.17.9.1864.
1880 : Janeček Václav
1923 : Janečková Anna (z.16.12.1923 ), n.22.9.1848 Pražák, r.Dudová, vdova po Václavovi, rolníkovi, odd. 18.8.1874.
1946 : Janečková Marie (z.19.1.1946 ), n.18.1.1919 Vodňany, otec : František, matka : Marie, roz. Dudličková.

Čp.238 (st.č.206 ) ul. Říční :

1857 : Josef Kučera, nádeník a maj.chalupy, pův. z Novosedel u Dívčic.
Franz Jílek. Alžběta Valentová. Václav Zemínek.
1870 : Špadony, cínař, syn Josef, n.8.4.1861.
1880 : Špadoni Josef. Votava František. Zborník Josef.
1915 : Dvořák Josef (z.23.7.1915 ), n.6.3.1914, otec : Antonín, pekař, matka : Marie, r.Tritlová z Vodňan.
1922 : Tryta Franišek ( z.7.12.1922 ), n.26.6.1858 Spůle, zedník, manž. Marie, r.Martanová, odd.25.11.1884.
1931 : Dvořák Antonín, pekař.
1940 : Trittová Marie ( z.13.7.1940 ), n.15.4.1858 Spůle, r.Martanová, vodva po Františkovi, zedníkovi ve Vodňanech.
1953 : Dvořák Antonín (z.23.4.1953 ), n.2.6.1881 Vodňany, otec : Jan, matka : Anna, r. Králová. Pekař.

Čp.239 (st.č.61a ) ul. Mlýnská :

1857 : Vojtěch Říha, nádeník a spolumajitel domu.
Ondřej Kuttan. Jan Podaný, pův. z Malovic. Jakub Velinský.
1870 : Škola, chalupník, syn Václav n.8.9.1859.
1880 : Schmall Vavřinec.
1927 : Bečvář Prokop (z.4.5.1927 Písek nemocnice ) n.2.7.1859 ve Vodňanech, zedník, manž.: Marie r. Tvozická, odd. 7.3.1886 ve Vídni. ( Matrika z. CČH ).
Pozn.: podle zápisu v matrice školy z r.1870 : n. 2.6.1859, bydlel v st..č. 95, otec tesař.
1954 : Maříková Terezie (z.10.8.1954 ), n.22.6.1877 Křtětice, r.Krejčová, otec : Matěj, matka : Terezie, r.Danešová. Vdova po Josefovi.

Čp.240 (st.č.61b ) ul. Mlýnská :

1857 : Šmall Vavřinec, barvíř a majitel domu.
1880 : Hrabová Veronika. Motýl František. Šefránek Josef.
1922 : Kolářová Anna (z.2.6.1922 ), n.27.6.1857 Vodňany, r.Matoušová, manž. František, domkář, odd. 23.4.1883.
1925 (4.5.) : vloženo vlastnické právo Františku Kolářovi na polovinu domu s přísl. a na polovinu domu čp. 341 s přísl.
1934 : Kolář František ( z.10.8.1934 ), n.27.6.1857 Újezd, bývalý domkář, vdovec po Anně, r.Matoušové z Vodňan.

Čp.241 (st.č.60 ) ul.Mlýnská :

1880 : Prokop Tomáš.
1929 : Švec ( mrtvě narozené dítě 29.8.1929 ), otec : Jan, dělník, matka : Alžběta, r Faktorová z Pohorovic čp.17.
1952 : Kalčíková Marie (z.8.3.1952 ), n.25.11.1879 Křepice, r.Jelínková, vdova po kováři, otec : Matěj, matka : Alžběta, r.Teringrová.

Čp.242 (st.č.60 ) ul. Mlýnská :

1857 : Tlapa Josef, krejčí a maj. domu.
Jan Čížek, pův. ze Štětic. Václav Pěnička, pův z Truskovic.
Kateřina Tlapová.
1870 : Tlapa, krejčí, syn Cyril n.7.3.1861.
1880 : Bílek Václav. Max Vavřinec. Tlapa Josef.
1916 : Šoborová Božena ( z.26.5.1916 ), n.12.5.1914, otec : František, matka : Anna r.Keclíková z Krašlovic čp.24.
1918 : Houdková Ludmila (z.16.6.1918 ), n.15.5.1918, otec : Václav, dělník, matka :
Barbora, r.Svobodová z Krtel čp.41.
1921 : Houdková Vlasta (z.9.8.1921 ), n.9.7.1921, otec : Václav, dělník, matka : Barbora, r. Svobodová z Krtel čp.41.
1924 : Krysl Josef ( z.20.6.1924 ), n.27.7.1920 Rosice v Sasku, otec : Václav, dělník.Matka : Anežka, r. Maštalířová. Pozn.: matrika z. CČH.

čp.243 (st.č.59 ) ul.Mlýnská :

1837 : Fňouka Jakub
1857 : Jakub Fňouka, tov. zednický a maj. domu
1865 : Hondlík Václav
1880 : Hrdličková Rosálie.

Čp.244 (st.č.58 ) ul. Mlýnská :

1857 : Franz Večerka, tov. tesařský a maji. domu. Pozn.: 24.4.1861 se vystěhoval do USA. Martin Kup ( Kub ? ).
Franz Krejčí.
1870 : Prášek, nádeník, děti : Terezie n.1864. Rosálie n.1862. Anna n. 1860.
1880 : Martínková Kateřina. Prášek Jan. Večerková Kateřina.
1937 : Zima Václav ( z.26.7.1937 ), n.14.8.1868, manž. Marie, r.Tajčovská z Nuzova.
1938 : Zimová Marie ( z.18.4.1938 ), r.17.10.1868 Nuzov, r.Tajčovská. Vdova.
1940 : Kvěchová Alžběta (z.12.2.1940 ), n.1.11.1914 Vodňany, roz. Prášková, manž. Josef, natěrač.

Čp.245 (st.č.57 ) ul. Mlýnská :

Vavruška František – prodej pečiva

1779 : Severin Smutný, koželuh.
1857 : Pelegrün Hanuš, koželuh a maj. domu.
Terezie Sojková, služebná n.1835, pův. z Číčenic. Šimon Bílý, n.1830, pacholek, pův. z Hvožďan.
1880 : Kučera Matěj. Kučera Jan.
1913 : Mandelíčková Aloisie (z.4.9.1913 ), n.8.6.1844 Písek, r.Jirnová, manž. Josef, knihař.
1918 : Ročejdlová Ludmila ( z.5.10.1918 ), n.15.3.1906, otec : Jindřich, dělník, matka : Anežka, r.Kašpírková z Jiřetic.
1919 : Lukášek Josef ( z.23.5.1919 ), n.10.2.1831, dělník, vdovec po Evě roz. Páhlové ( Páklové ) z Vodňan.
1926 : Beranová Marie ( z.29.12.1926 ) n.13.5.1859 Vodňany, manž. Jan, býv. mlynářský dělník, odd. 26.1.1885 Vodňany. Pozn.: matrika z.CČH.
1941 : Stadlerová Anna ( z.19.10.1941 ), n.28.2.1865 Bavorov, r.Jílková, vdova po Antonínovi, dělníkovi.
1945 : Vavruška Karel ( z.26.7.1945 ), n.6.8.1869 n. Kváskovice, pekař, manž. Marie, r.Uhlíková ze Starých Kestřan.
1950 : Vobr Jan ( z.17.1.1950 ), n.19.6.1877 Vodňany, otec : Matěj, matka : Anna r.Plecrová, ,manž. : Anna, r. Hesová. Školník v rybářské škole,

Čp.246 (st.č.152 ) ul.Rybářská :

1857 : Matěj Kodádek, nádeník a maj. chalupy, pův. z Klouba.
Franz Trousil. Karel Dvořák. Marie Nováková, pův. z Radomilic. Izidor Švec. Jakub
Šulc. František Posekaný. Anna Nováková.
1870 : Kodátek, domkář, dcera Anna n.1863.
1880 : Břicháček Josef. Kodátková Anna. Kejšarová Anna. Pajerová Kateřina. Panuš Jan. Reichotová Rosálie. Řežábková Marie. Sýkorová Kateřina. Sedláčková Anna. Tomka Vojtěch. Weihsová Anna.
1916 : Kodádek Tomáš (z.6.3.1916 ), n.10.6.1841, polař, vdovec po Marii, r.Kolářové z Újezda.
1925 : Kodádek Tomáš, nově postavený dům
1946 : Kodádková Anna (z.8.2.1946 ), n.11.10.1861 Vodňany, soukromnice, otec : Matěj, matka : Anna, r.Sýkorová.

Čp.247 (st.č.56 ) ul.Rybářská :

1837 : Pomej Jan.
1857 : Novák Matěj, maj.chalupy.
Jakub Záhoř. Franz Holý, pův. Lovčice, kraj Písek.
1865 : Kodádek Tomáš.
1870 : Novák, rolník, děti : Josef n.13.1.1862,Anton n.24.3.1859.
1880 : Fryš Jan. Kodádek Tomáš. Novák Anton. Novák Josef.
1896 : narodil se Josef Kodádek ( 26.2.1896 - z.1942 ) a Vojtěch Kodádek
( n. 12.2. 1900 – z. 19.2.1934 Rožmitál pod Třemšínem čp.382 ), odb. učitel, manž. Anna r.Krejčová. Pozn.: matrika z.CČH.
1916 : Kodádková Marie ( z.19.1.1916 ), n.13.1.1904, otec : Jan, povozník, matka : Anna,r.Kocová.
1916 : Kodádková Růžena (z.2.7.1916 ), n.19.5.1905, otec : Jan, matka : Anna, r.Kocová.
1920 : Kodádek Jan (z.14.6.1920 ), n.1.5.1865, domkář, manž. Anna, r.Kocová z Nuzova.
1920 : Jarešová Terezie (z.13.10.1920 ), n.15.10.1875 Čichtice, r.Velhartická, manž. Matěj,kočí ve Vodňanech, odd. 19.1.1898.
1927 : Kodádková Anna ( z.23.1.1927 ), n.10.5.1875 Nuzov čp.10, r.Kocová, vdova po Janovi, povozníkovi, odd.27.11.1894. Pozn.: matrika z. CČH.
1937 : Daněk Jan (z.9.4.1937 ), n.10.9:1878 Krašlovice, rolník, manž. Marie, r.Frčková
1939 : Daňková Marie ( z.18.9.1939 ), n.1.5.1879 Mahouš, r.Frčková, vdova po Janovi.

Čp.248 (st.č.55a ) ul. Rybářská :

1857 : Jakub Kotrh, maj. chalupy, pův. ze Stožic.
Tomáš Rejchot, pův. Žďárské Chalupy. Matěj Rod. Franz Rödlbach.
1870 : Soukup, domkář. dcera Markéta, n.13.7.1860.
Mertlíková Alžběta.
1880 : Soukup Vojtěch.
1921 : Polánská Rosálie ( z.12.9.1921 ), n.19.3.1871 Číčenice čp.8, , manž. Matěj, rolník, odd. 6.5.1895.
1925 (8.6) : vloženo vlastnické právo na polovinu domu Matěji Polanskému.

Čp.249 ( st.č.55b ) ul. Rybářská :

1857 : Filip Chrášťanský, řezník a majitel domu. Marie Kotková.
1880 : Křížek František, Křížek Kašpar.
1915 : Křížek František (z.10.4.1915 ), n.1842, majitel hospodářství, manž. Anna, r.Voctová z Protivína čp.44.
1921 : Křížková Anna (z.29.4.1921 ), n.11.10.1846 Protivín, r.Voctová, vdova po Františkovi.
1926 ( 10.8.) : vloženo vlastnické právo na půl usedlosti Františku a Růženě Křížkovým.
1928 : Křížková Gabriela (z.22.3.1928 ), n. 15.3.1928, otec : František, rolník, matka : Růžena, r.Vlášková z Petrova Dvora čp.41.

Čp.250 ( st.č.298 ) ul.Budějovická :

1870 : Kohn, obchodník, syn Hynek n.10.6.1859.
1880 : Střížkovská Veronika

Reichl Richerd – řetízkárna
později oprava pneu a výroba gumárenského zboží

01.06.2008 00:00:00



Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se