Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.251 - 275 :

Čp.251 ( st.č.286 ) ul. Říční :

Čp.252 ( st.č.53 ) ul.Tyršova :

1857 : Josef Prinz, zahradník a majitel chalupy
1880 : Princová Terezie, Princ Otomar.
1939 : Švecová Terezie

čp.253 – 254 ( st.č.127 ) ul.Rybářská :

1837 : Růžičková Kateřina
1857 : Lukáš Brož, majitel chalupy, nádeník
1865 : Koza Vojtěch
1870 : Koza Jan, otec z. nádeník.
1880 : Bouchal Karel, Kozová Marie, Toušková Rosalie
1917 : Jelínková Kateřina ( z.17.9.1917 ), n.14.6.1852 Bavorov, r.Vachulková,
manž.František, obuvník, odd.23.10.1876.

Čp.255 ( st.č.51 ) ul. Rybářská :

1857 : Josef Jiráň, nádeník, majitel parcely
1865 : Liška Jan
1880 : Jelínek Jan, Kohout František
1915 : Jelínek Jan ( z.14.12.1915 ), n.6.8.1845, povozník, vdovec po Marii, roz. Strnadové ze Skal.
1931 : Muchl Josef, tesař
1933 : Mojžíš František, obuvník.
1940 : Dospiva Emil (z.8.12.1940 ), n.2.7.1940, otec : Emil, dělník na dráze, matka : Marie, r.Vejvodová z Chalup.

Čp.256 ( st.č.287 ) ul.Rybářská :

1880 : Dobiáš Matěj, Jiraňová Marie, Kolář Jan, Laula František
1931 : Dlabačová Marie ( n.27.12.1931 ), n.15.9.1841 Čavině, r.Manová, vdova po Martinovi.

Čp.257 ( st.č.284 ), ul.Rybářská :

1870 : Novotný domkář, dcera Terezie n.7.10.1858
1880 : Králová Marie, Tupý Anton

Čp.258 ( st.č.260 ), ul.Rybářská :

1880 : Kučera Vojtěch, Mikešová Marie, Polák Jan

Čp.259 ( st.č. 259 ), ul. Rybářská :

1880 : Světlý Petr
1936 : Světlý Josef, bednář
Světlá Marie
1937 : Souhrada Václav, pokrývač

Čp.260 ( st.č.257 ) ul.Rybářská :

1870 : Marek, zedník – syn Jan n.22.6.1864.
1880 : Čížek František, Vondrášek Vojtěch.
1917 : Marková Anna (z.8.4.1917 ), n.14.9.1848 Pražák čp.1, r.Chalupová, manž. Václav, zedník.
1918 : Čábelka Alois ( z.9.1.1918 ), n.5.12.1917, otec : Josef, obuvník, matka : Alžběta, r.Vondrášková z čp.260.
1920 : Marek Václav (z.24.2.1920 ), n.3.11.1848, býv. zedník ve Vodňanech, vdovec po Anně r. Chalupové z Pražáku.
1936 : Simandlová Kateřina
1939 : Polánský Karel

Čp.261 ( st.č. 256 ) ul.Rybářská :

1870 : Poddaný, pomahač – dcera Terezie n.1862
1880 : Houska Václav, Šálková Barbora.
1918 : Housková Anežka (z.9.5.1918 ), n.2.1.1838 Bavorov, r.Hloušková, vdova po
Václavovi.
1926 : Procházka Václav (z.10.6.1926 Prachatice ), n.14.9.1911, student III. třídy gymnázia, matka : Marie Procházková. Pozn.: matrika z.CČH.
1948 : Bolková Marie ( z.6.11.1948 ), n.18.5.1862 Koječín, r. Matějková, vdova po
Františkovi.

Čp.262 ( st.č.194 ) ul.Rybářská :

Dům byl postaven kol. r.1848 :
1857 : majitel není znám
1858 : Ehrlich Ignác (n.17.6.1858 ), otec : Adam, podomní obchodník se střižním zbožím. Matka : Barbora, r.Holubová z Dubu.
1880 : Buchtele Václav, Handschuch Jan, Erhard Benedikt, Kloumská (?) Kateřina
Simandl Matěj
1914 : Buchtelová Marie ( z.17.2.1914 ), n.13.9.1832 Skočice čp.10, r.Krobochová, vdova po Václavovi, rolníkovi ve Chvaleticích.
1933 : Wolfová Marie
1938 : Buchtelová Anna ( z.18.4.1938 ), n.7.5.1861 Chvaletice.
1939 : 1939 : Buchtele František ( z.16.1.1939 ), n.1.1.1868 Chvaletice, státní nadlesní v.v. ve Vodňanech, manž.: Marie, r.Nedvědová z Rabensteinu.
1952 : Buchtelová Marie ( z.8.12.1952 ), n.9.9.1882 Rabštejn, r.Nedvědová, otec : Matěj, matka : Kateřina, r.Beránková. Vdova po Františkovi.

Čp.263 ( st.č.50 ) ul.Rybářská / Mlýnská :

1853 : Klein Mořic ( n.17.10.1853 ), otec David, matka Kateřina r. Bondy .
1855 : Kleinová Terezie (n.10.8.1855 ) otec : David, matka Kateřina r. Bondy z Dobříše.
1857 : Benedikt Erhard, majitel domu.
1857 : Klein mrtvě narozené dítě ( 17.6.1857 ), otec David, matka Kateřina r.Bondy
z Dobříše.
1870 : Erhard, puškař – dcera Marie n.30.6.1861
1870 : Důra Josef, učitel – dcera Johanna n.23.5.1859.
1870 : Váňa, truhlář – syn Eduard n.1862
1880 : Váňa Tomáš
1915 : Hrdina Josef ( z.3.4.1915 ), n.21.6.1861, manž. Rozálie, roz. Schánělová.
1936 : Hrdinová Rosálie ( z.12.2.1936 ), n.3.8.1867 Číčenice, r.Shánělová, vdova po Josefovi, malíři.
1947 : Hrdina František (z.7.7.1947 ), n.9.1.1891 Strpí, manž. Marie, r.Pihlíková z Vodňan.

Čp.264 ( st.č.49 ), ul. Mlýnská :

1857 : Vojtěch Krejčí, majitel chalupy.
1858 : Klein Ignác ( n.31.12.1858 ), otec : David, matka : Kateřina, r.Bondy.
1870 : Krejčí, domkář – syn Vojtěch n.31.8.1858
1880 : Brož Vojtěch, Krejčová Kateřina, Mášl František, Weiss Jan, Veverka Tomáš.
1919 : Krejčí Vojtěch (z.29.1.1919 ), n.31.8.1858, obuvník, vdovec po Marii, r. Křížkové z Pohorovic.
1919 : Brožová Kateřina ( z.11.7.1919 ), n.3.11.1853 Stožice čp.20, r.Krejčová, manž. Vojtěch.
1927 ( 12.2. ) : odevzdávají si navzájem Karel a Žofie Krejčovi a Božena Eichingerová bez jakékoliv náhrady rozdělení domu se stavební parcelou č.k.242, a to Krejčovi obdrží dům čp.264/II. se stav. parcelou 242/1, Eichingerová dům čp.350/II. ( ul. Mlýnská )
1933 : Kůta Josef (z.16.5.1933 ), n.10.5.1933 Vodňany, matka : Anna Kůtová, služebná.

Konajzner - barvíř

Čp.265 ( st.č.143 ), ul.Mlýnská :

1857 : Jan Mašek, koželuh, majitel domu
1865 : sirotci po Janu Maškovi
1880 : Toušek Karel
1908 : Kulíř František, koželuh
1915 : Man Matěj (z.13.5.1915 ), n.13.12.1836, býv. rolník v Krašlovicích čp.17, vdovec po Marii, r. Mrázové ze Zbonína čp.12.
1916 : Kulíř František (z.3.7.1916 ), n.1870, koželuh, manž. Josefa r.Manová z Krašlovic.

Kulířová Josefa, prodej obuvnických potřeb

Čp.266 ( st.č.136 ) ul.Mlýnská :

1857 : Václav Mašek, majitel domu
1870 : Hajn, řezáč – dcera Anna n.13.2.1863
1880 : Profant Vojtěch, Sláma Matěj, Šimek Matěj.
1914 : Kaněrová Marie (z.9.7.1914 ), n.1862, soukromnice, otec : Václav, rolník z Milenovic čp.4, matka : Marie, r.Rybáková z Heřmaně.
1917 : Hornát Antonín (z.13.4.1917 ), n.31.12.1898 Chvalešovice, otec : Matěj, dělník, matka : Marie, r.Mašková z Radčic.
1920 : Hornát Matěj ( viz čp.284 )
1925 : Konhäuonerová Marie (z.8.11.1925 ), n.9.5.1860 Bavorov čp.35, r.Květoňová, manž. Jan, bývalý barvíř, odd. 15.2.1881.
1944 : Beránková Marie (n.1.5.1944 ) n.10.5.1850 Velký Bor, r.Růžičková, vdova po
Františkovi, cihláři.

Čp.267 ( st.č.48 ) ul.Mlýnská / Tyršova :

Dům náležel Skalovi, který jezdíval do Prahy omnibusy

1844 : Skálová, povoznice
1857 : Matěj Skalla
1880 : Skalla Matěj
1924 : Řídká Hana ( nebo Anna ) ( z.14.8.1924 ), n.25.11.1867 Volfsberg, okr. Rumburk. Manž. Votěch, vrchní soudní oficiál. Pozn.: matrika z. CČH.
1932 : Cimrhanzl Václav ( z.5.4.1932 ), n.9.2.1932, otec : Václav, zedník, matka : Aloisie, r. Pešková z Pražáku.
1938 : Páral František (z.29.4.1938 ), n.22.2.1886 Vodňany, truhlář, manž. Anna roz. Bžochová (?). Pozn.: matrika z.CČH.
1953 : Jindrová Antonie (z.15.10.1953 ), n.15.4.1898, r.Parýzková, dělnice v tiskárně, vdova, otec : Vojtěch, matka : Marie, r.Hronková.

Páral František, truhlář

Čp.268 ( ul.Tyršova ) :

1933 : Perelesová Aloisie, krupařství
1942 : žid Pereles

Čp.269 ( st.č.142, ul.Tyršova ) :

1837 : Vojtěch Váně
1857 : Václav Hůda, kovář a majitel chalupy
1865 : Jirsová Marie
1870 : Jirsa, kovář – syn Gustav n.28.2.1862
1880 : Svoboda Jan
1925 : Švábová Kateřina (z.13.10.1925 ), n.18.10.1846, r.Králová z Hlavatce, vdova po Františkovi, zedníkovi.
1937 : Tayrych Karel – dámský krejčí

Čp.270 ( st.č.47, Tyršova ul. ) :

1839 : Vojtěch Bělohlávek – postavil hostinec
1848 : Josef Mašek
1857 : Jakub Papirnik, majitel domu a hostince.
Jaroslav Mašek, pozn. vystěhoval se do USA. Antonie Mašková.
František Libenauer, pozn. vystěhoval se do USA.
Josef Mašek. Klement Mašek, pozn. r.1857 v Egyptě.
Anna Soukupová.
1880 : Dlouhý Prokop, Jirková Marie, Krejčí Josef, Mašková Alžběta
1927 : majitel domu – pravovárečné měšťanstvo
1931 : Svoboda Bedřich, sedlář
1933 : Žahour Leopold, hostinský
1937 : František Teml, fotograf.manž. Marie,
1940 : Strnad Václav (z.18.9.1940 ), kominík, n.20.9.1858 ve Vodňanech
manž. Marie r.Jarolímková. Pozn.: matrika z. CČH.
1953 : Krejčí František (z.29.6.1953 ), n.13.1.1953 Truskovice, pivovarský dělník, otec : František, matka : Anna, r.Benešová. Manž. Marie, r.Straková.

Mikolášek - fotograf.

Pozn: Mašek Klement, tovaryš sedlářský n.1833 – z. ?, otec : Josef. R.1857 v Egyptě, kde se v Káhiře narodil jeho syn Klement ( 15.6.1869 – 26.3.1943 v čp.21/II. ), ten je v matrice zapsán jako bývalý sedlářský pomocník. Mašek Klement st. žil r.1880 v čp.272.

Čp.271 ( st.č.256, ul.Tyršova ) :

1880 : Houdlíková Barbora, Holečková Anna, Spoustová Rosálie
1926 (16.6.) : vloženo vlastnické právo na dům Ludmile Spoustové
1927 (10.3.) : žádost Ludmily Spoustové o odprodej věřejného pozemku č.k.1736 o výměře cca 18 m čtverečných na rozšíření rod. domu čp.271
1930 : dům přestavěl Rožánek František.

Čp.272 ( st.č.172, ul.Tyršova ) :

1857 : Benešová Emilie, majitelka domu
1880 : Fickr František, Kub Matěj, Mašek Klement, Pauer Václav, Špazierer Jan,
Dočkal Matěj.
1918 : Belšán Rudolf ( z.2.1.1918 ), n.5.4.1881, učitel, otec : František, zahradník,
matka : Marie, r.Kunová.
1925 : Spousta Josef (z.1.2.1925 ), kominík, n.27.8.1868, manž.: Anna, r.Martanová. Pozn.: matrika z. CČH.
1931 : Skoba Vojtěch, rolník
1935 : Belšánová Marie ( z.7.3.1935 ), n.11.9.1847 Vodňany, r.Kunová, vdova po
Františkovi, zahradníkovi.
1939 : Skobová Anna

Čp.273 ( st.č.52, ul. Tyršova ) :

1857 : Josef Tobiáš, fišmistr obecní
1870 : Tobiáš, podruh – dcera Anna n.1864
1880 : Ella Jan, Veverka Filip
1923 : majetek obce

Čp.274 ( st.č.227, ul.Tyršova ) :

1857 : Aron Neumann, žid, prodavač tkalcovského zboží
1870 : Chalupská, vdova – dcera Rosálie n.1863
Havel, tesař – dcera Rosálie n.20.4.1864
Severová, vdova – dcera Veronika n.1860
Libenauer, truhlář, děti : Pavlína, n.1861. Mathilda n.11.3.1863
1880 : Vackář Matouš
1934 : Kubíček Josef
1939 : Chlapcová Marie (z.11.2.1939 ), n.12.9.1875 Vodňany, roz.Nebohá, manž.František, železniční zřízenec
1940 . Chlapec František (z.5.9.1940 ), n.12.5.1872 Bulánka, okr.Kolín.
Pozn.: matrika z. CČH.

Čp.275 ( st.č.217 – 218 ) ul.Tyršova :

1854 : Nosálová Mathilda ( n.30.4.1854 ), rodiče stejný.
1856 : Nosálová Berta (n.1.1.1856 ), otec : Jakub, matka Rosálie, r. Ofnerová z Rábí. Pozn.: rodina přísluší do Koloděj, jest vlastníkem N.218.
1857 Jakub Nosál, žid, obchodník s klihem a majitel domu
1957 : Nosálová Emilie ( n.2.8.1857 ), rodiče stejný.
1959 : Nosálová Pavlína ( n.21.4.1859 ), otec : Jakub, matka : Rosálie, r. Osnerová, příslušná do Koloděj.
1870 : Libenauer, truhlář –syn Adolf n.9.6.1860.
1870 : Chalupský, domkář – dcera Anna n.6.5.1860
1880 : Chalupská Marie, Elias Ferdinand, Polívka Matěj.
1921 : Posekaný Josef (z.24.9.1921 ), n.13.3.1877 Lipovice, dělník. Pozn.: matrika z. CČH.

01.06.2008 00:00:00Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se