Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.276 - 300

Čp.276 ( st.č.217-218, ul.Tyršova ) :

1857 : Arnsteinová Kateřina ( n.20.7.1857 ), otec : Josef, sklenář, matka : Terezie,
roz. Kohnová z Protivína.
1880 : Jelínek Leopold, Novák Matouš, Pippichová Dorothea, Vokurka Matěj.
1914 : 1914 : Uhlík Václav ( z.8.9.1914 ), n.22.8.1914. Otec : Josef, dělník. Matka : Rosálie, r.Jiroušková ze Šumavských Hoštic.
1924 : Kržová Marie (z.10.2:1924 ), n.11.9.1921, otec : Alois, zedník, matka : Josefa,r.Kyselová z Drahonic.
1925 ( 23.4.) : postoupili Antonín a Kristina Vítkovi z Vodňan svému synovi Františku Vítkovi a jeho nevěstě Marii Mazancové dům a pozemky za 10.000 Kč a
výměnek.
1925 : Kržová Růžena (z.25.12.1925 ), n.24.6.1925, otec : Alois. zedník, matka : Josefa, r.Kyselová z Drahonic.
1927 : Krš Alois (z.20.4.1927 ), n.15.4.1885 Vodňany čp.201, zedník, manž. Josefa, r. Kyselová z Drahonic čp.25, odd.24.2.1908.
1954 : Kržová Josefa (z.18.12.1954 (, n.8.9.1882 Drahonice, r.Kyselová, otec : Matěj, matka : Anna, r.Nováčková. Vdova.

Čp.277 ( st.č.213, ul.Tyršova ) :

1857 : Anton Nedbal, majitel chalupy
1880 : Beran Matěj, Hofmannová Terezie, Kožičková Rosálie, Nedbalová Helena.
1921 : Trnková Anna (z.4.9.1921 ), n.1.6.1887 Vitice čp.4, r.Velhartická, manž. Jan, zedník, odd.30.6.1908.
1930 : Trnková Růžena ( z.23.1.1930 ), n.16.2.1911 Vodňany, tovární dělnice v pletárně. Otec : Jan, zedník z čp.277. Matka : Anna, r.Velhartická z Vitic.

Čp.278 ( st.č.232 ) ul. Tyršova :

1857 : Václav Müller, zahradník a majitel chalupy
1870 : Müller, zahradník – dcera Antonie n.1860.
1880 : Müller Václav
1914 : Dudek František (z.13.3.1914 ), n.15.11.1846, tesař, manž.Veronika, r.Španingrová z Nové Vsi u Protivína čp.31.
1936 : Vithová Kristýna ( z.26.4.1936 ), n.8.7.1858 Vodňany, r.Müllerová. Manž. Antonín. zahradník.
1939 : Vitha Antonín (z.2.3.1939 ), n.16.5.1859 Zliv, zahradník, vdovec po Kristině r. Müllerové z Vodňan.
1939 : Mazanec Vavřinec (z.27.12.1939 ), n.7.8.1854 Zliv, schwarzenberský lesní hajný v.v.,vdovec po Alžbětě, r. Horké z Dubence.
1942 : Müllerová Antonie (z.11.6.1942 ), n.29.5.1860, soukromnice.
1953 : Vitha František ( z.29.4.1953 ) n.7.4.1887 Vodňany, zahradník. Otec : Antonín, matka : Kristina, r. Müllerová. Manž.: Marie, r.Mazancová.

Čp.279 ( st.č.167 ) ul.Tyršova :

1857 : Anton Skalický, majitel domu
1880 : Skalický František.
1945 : Skalická Kateřina ( z.13.6.1945 ), n.22.11.1852, r. Kučerová ( nebo Kuršová ), vdova po Františkovi, zahradníkovi.

Čp.280 ( st.č.237 ) ul.Tyršova :

1857 : Václav Našinec, kolář a majitel chalupy
1880 : Našinec Václav, Prokopová Eva, Pilát Vojtěch
1939 : Antonín Sýkora, stavitel

Vondrášek František, hrnčíř

Čp.281 ( st.č.241 ) ul.Tyršova :

1857 : Franz Klimeš, majitel chalupy
1870 : Vondrášková, vdova – syn Josef n.15.3.1860
1870 : Vondrášek, domkář – syn Cyril.
1880 : Vondrášková Marie, Hochová Anna.
1928 : Martinec Karel ( z.1.6.1928 ), n.4.11.1844 Hluboká nad Vltavou, kožišník, vdovec po Marii r. Chalupové z Chvaletic.
1933 : Leitnerová Aloisie, manž., n.3.10.1902.
1940 : Janečková Marie (z.17.9.1939 ), n.20.11.1861 Jankov, manž. Antonín.
1949 : Karvánek Josef ( z. kolem 14.4.1945 ), byl dne 28.7.1949 úředně prohlášen za mrtvého, n.6.7.1917, ženatý. Lit.: Fencl, Soumrak a svítání, s.198-199.
1952 : Janeček Antonín (z.4.10.1952 ), n.12.5.1860 Radčice, obuvník, vdovec, otec : Václav, matka : Kateřina roz. Vrábková.

Janeček Antonín - obuvník

Čp.282 ( st.č.214, ul.Tyršova ) :

1857 : Františka Burdová, vdova po Tomášovi, majitelka domu
1880 : Martinec Karel, Sakubová Marie.
1933 : Martincová Aloisie, učitelka, n.15.3.1892.

Čp.283 ( st.č.46, ul. Tyršova ) :

1837 : Skalický Anton
1857 : Václav Chalupský, tesař a majitel domu
1865 : Profant Anton
1870 : Profant, domkář – dcera Veronika n.1861
1880 : Profantová Veronika, Pfustr Bohumil.
1913 : Pintr Jan (z.19.1.1913 ), n.1833, býv. hlídač na dráze, manž. Marie, r. Dědičová z Vodňan.
1919 : Hucek Jan (z.10.12.1919 ), n.3.5.1865, zedník, manž.Terezie, r.Fialová z Kovanína čp.16, odd. 11.1.1882.
1933 : Švec Jan, dělník, n.14.6.1896, manž. Alžběta, n.26.1.1900.
Švecová Anna, dělnic, n.25.1.1870. Švecová Anna, dělnice, n.11.7.1900.

Čp.284 ( st.45, ul.Tyršova ) :

1837 : Křesan Matěj
1857 : Matěj Křesan, obchodník s obilím a majitel domu
1865 : Provazník
1880 : Cilíková Eva, Provazník František, Provazník Matěj, Umlaufová Magdalena
1918 : Bezpalcová Vilemína (z.13.3.1918 ), n.6.9.1870 Křenovice, r.Meškanová,
vdova po Karlovi, knížecím strojníku.
1918 : Ryšavá Terezie (z.6.10.1918 ), n.15.8.1885 Malý Újezd, r.Ježková, manž. Václav, obuvník
1918 : Ježková Anna (z.28.12.1918 ), n.6.7.1843 Křtětice čp.11, r. Pintrová, vdova po Martinovi, dělníkovi.
1920 : Hornát ( mrtvě narozené dítě 26.2.1920 ), matka : Kateřina Hornátová, služebná ve Vodňanech čp.284, dcera Matěje Hornáta, dělníka ve Vodňanech čp.266 a Terezie, r.Maškové z Radčic čp.4.
1922 : Hornát Matěj (z.10.2.1922), n.21.10.1855 Chvalešovice čp.20, bývalý rolník, manž.Terezie, r.Mašková z Radčic čp.4, odd. 11.2.1879.
1931 : Provazník Antonín, rolník
1932 : Brožovský Emanuel ( z.4.4.1932 ), n.25.12.1931, otec : Emanuel, mlynářský pomocník, matka : Terezie, r.Krejčová. Pozn. matrika z. CČH.
1933 : Provazník Antonín, zemědělec, n.21.2.1900, manž. Helena, n.27.2.1911.
Provazníková Marie, soukr., n.28.1.1866.
Ryšavý Václav, obuvník, n.26.7.1871, manž. Eleonora, n.28.9.1892.
Brožovský Emanuel, mlyn. pom., n.15.11.1904, manž. Terezie, n.16.10.1903.
1943 : Velková Anna (z.16.1.1943 ), n.12.12.1872 Vodňany, soukromnice.

Čp.285 ( st.č.44, Tyršova ul. )

1837 : Setunský Anton.
1853 : Kohnová Anna ( n.5.10.1853 ), otec : Šimon, matka Marie r.Langová z Neznašova.
1857 : Franz Štěpánek, kolář a majitel domu
1880 : Karlovská Josefa, Samohejl Matěj, Štěpánek František.
1918 : Štěpánek Václav (z.25.4.1918 ), n.25.8.1862, kolář, manž. Rosálie, r.Matoušová z Radčic,
1918 : Schmieder Jan (z.1.11.1918 ), n.24.4.1870, dílovedoucí v továrně, manž. Terezie, roz. Trubková z Vodňan, odd. 29.8.1903.
1924 : Štěpánková Rosálie (z.10.6.1924 ) n.28.1.1839 Radčice , r. Matoušková, vdova po Václavovi, koláři.
1926 (27.4.) : Anna Slamšídlová směnila svůj dům čp.285 za dům 103/I. Jana a Alžběty Stlukových.
1933 : Teml František, fotograf, n.26.3.1889, manž. Helena, n.12.12.1910.
1933 : Cinádr Vojtěch, obuvník, n.14.3.1884, manž. Anna, n.2.7.1887.
1933 : Cinádrová Marie, dělnice, n.2.5.1912.
1937 : Cinádr Vojtěch ( z.2.11.1937 ), n.14.3.1884 Nestánice, obuvník, manž. Anna, r. Lukášová, odd. 5.9.1908. Pozn.: matrika z.CČH.
1938 : od 1.5. krejčovský závod Václava Čihovského
1953 : Hušek Jan (z.3.9.1953 ), n.9.10.1881 Hrubá Horka, okr.Semily, topič, manž. Ida, roz.Rezlerová.

Cinádr Antonín – obuvník
Mikolášek František – fotograf ( prověřit )

Čp.286 ( st.č.43, ul. Tyršova / Rechle ) :

1854 : Trubka Filip
1857 : Pavel Nikodým, postřihač a majitel domu.
1880 : Sejčarová Kateřina, Zedník Anton.
1920 : Zedníková Eleonora (z.19.12.1920 ), n.4.2.1849, svobodná, dcera Antonína Zedníka, zedníka z čp.30/II. a Marie, r. Mertlíkové z Vodňan.
1925 ( 25.9. ) : Antonie Perelesová prodala dům Marii Hlačíkové za 23 000 korun
1928 : Telátková Anna (z.5.8.1928 ), n.11.11.1851 Vodňany 78/I., soukromnice.
1933 : Hladčík Arnošt, kamnář, n.3.11.1891, manž. Marie, n.13.3.1888.
1933 : Růžička Václav, tesař, n.24.9.1908.
1933 : Polánský František, holič, n.11.8.1899, manž. Anna, n.11.5.1897.

1989 : Antonín Štampach – oprava jízdních kol

Na počátku 20.stol. foto atelier Maxe Adlera, potom Fráňa Teml do r.1938.

Čp.287 (st.č.266 nebo 252, ul. Rechle ) :

1870 : Slamšídlo, kovář – syn František n. 28.1.1864, syn Josef n.9.8.1861.
1880 : Slamšídlo František, Brabec František
1933 : Slamšídlo Frant., kovář, n.28.2.1865, manž. Marie, n.24.2.1865.
1942 : Slamšídlo Marie ( z.22.4.1942 ), n.28.2.1865 Hvožďany, r.Jírová, manž. František, kovář.
1950 : Prantner Josef (z.14.2.1950 ), n.13.5.1876 Mýto, manž. Terezie, r.Janečková. Řetězokovář.
1952 : Prantnerová Terezie (z.10.4.1952 ), n.2.10.1877 Vodňany, r.Janečková, otec : Václav, matka : Anna, r.Dudová. Vdova po Josefovi.

Kalčík Petr – kovář

Čp.288 ( st.č.204 ) ul.Rechle :

1857 : Tomáš Kamen, krejčí a majitel chalupy
1870 : Kamen, krejčí – syn Stanislav, n.1863.
1880 : Kamen Tomáš
1933 : Kudlata Martin, domkář, n.22.11.1855, manž. Marie, n.13.6.1862.
1934 : Kudlatová Marie (z.12.12.1934 ), n.11.5.1862 Vitějovice, r.Hazuková, manž.Martin.
1836 : Krofnater František
1948 : Kudlata Martin (z.9.4.1948 ), n.26.10.1865 Šipoun, vdovec po Marii, r.Hazuková z Vitějovic.

Čp.289 ( st.č.203 ), ul. Rechle :

1857 : Matouš Václav Vondrášek, kloboučník a majitel chalupy
1880 : Záhorka Václav, Záhorková Marie.
1933 : Procházka Fr., tesař, n.3.6.1873, manž. Rozálie, n.12.11.1874.
Procházková Marie, v dom., n.8.10.1902.

Čp.290 ( st.č.189 ), ul. Rechle :

1857 : Vojtěch Váně, majitel chlupy
1870 : Škoda, nádeník – dcera Anna n.1863
1880 : Kovář Vojtěch, Pěchota František
1933 : Vobrová Rozálie, soukr., n.3.5.1851.
Bendová Růžena, dělnice, n.13.2.1883.
Fryčová Kateřina, dělnice, n.13.12.1881.
1936 : Vobrová Rosálie ( z.9.8.1936 ), n.4.5.1851 Radčice, r.Poláčková, vdova po Janovi, tesaři.

Čp.291 ( st.č.190, ul.Rechle ) :

1857 : Martin Plaček, tovaryš zednický a majitel chalupy
1880 : Kahuda Josef, Mikšovská Anna, Plaček Martin, Sojka Vojtěch
1933 : Kortus František, soukr., n.11.10.1852, manž. Marie, n.5.3.1855.
Uhlík Dělník, dělník, n.16.5.1871, manž. Rozálie, n.4.8.1889.
1936 : Kortus František
1940 : Uhlík JOsef ( z.9.8.1940 ), n.13.5.1881 Vídeň, dělník, manž. Rosálie, r.Jeroušková z Hoštic.

Čp.292 ( st.č.200 ul.Rechle ) :

1857 : Matěj Mertlík, nádeník a majitel chalupy, pův. z Lékařovy Lhoty.
Petr Marek, majitel chalupy.
Jan Hadač. Anton Pech.
1870 : Říha, zedník – syn František n.26.2.1860
1880 : Teringl Vojtěch, Pech Josef.
1920 : Ševčíková Marie ( z.17.4.1920 ), n.3.2.1843 Albrechtice u Týna nad Vlt., ror. Adoniková. Vdova po Matějovi, zahradníkovi v Hinter Brüllu u Mödlingu.
1926 (10.7.) : Josef Radvanovský ze Sarajeva prodal dům místní organizaci Čs. strany lidové s příslušnými pozemky za 70 ti.s korun.
1933 : Slavík Antonín, truhlář, n.6.6.1874, manž. Marie, n.13.10.1880.
1939 : Slavík Antonín, truhlář
1940 : Vladimír Stehlík, truhlář

Čp.293 ( st.č.205 ), ul. Rechle :

1857 : Říhová Marie, vdova po Josefovi a majitelka chalupy
1870 : Schönberger, hodinář – syn Václav n.10.9.1858, syn Leopold n.23.3.1862
1880 : Dlouhý Jan, Brabcová Kateřina, Malkus Tomáš, Matoušková Terezie, Trobl Jakub
1927 (27.4.) : Marie Malkusová postoupila dům s pozemky Bohumilu a Anně Malkusovým za výměnek.
1929 : Malkusová Marie (z.24.6.1929 ), n.11.2.1856 Radčice, r.Kadlecová, vdova po Tomášovi, domkáři.
1930 : Malkus Bohumil (z.15.10.1930 ), n.1.7.1930, otec : Bohuslav, matka : Anna, r.Švehlová z Pohorovic čp.16.
1932 : Malkusová Marie (z.10.1.1932 ), n.4.10.1931, otec : Bohuslav, rolník, matka : Anna, r.Švecová z Pohorovic.
1933 : Malkus Bohumil, rolník, n.3.8.1898, manž. Anna, n.21.5.1906.
Malkusová Anna, dělnice, n.29.6.1900.
1944 : Malkus Bohuslav (z.14.9.1944 ), n.3.8.1898 Vodňany, železniční zřízenec, manž.: Anna, r.Švecová z Pohorovic.

Čp.294 ( st.č.238b ) ul. Rechle :

1857 : Josef Vaněk, nádeník a majitel chalupy
1870 : Benda, zedník – syn František, n.19.3.1861
1880 : Rattay Václav.
1933 : Kačírek Tomáš, dělník, n.11.12.1870, manž. Marie, n.29.12.1874.
1949 : Kačírková Marie (z.10.4.1949 ), n.29.12.1884 Pohorovice, r.Paulová, manž. Tomáš.

Čp.295 ( st.č.238a ) ul.Rechle :

1857 : Jan Polák, tovaryš zednický a majitel chalupy
1880 : Vaněk Josef.
1915 : Martínek Josef ( z.27.9.1915 ), n.1842, domkář, manž. Anna, r. Kolářová ze Křepic.
1932 : Špatná Marie ( z.12.4.1932 ), n.1.8.1862 Albrechtice u Týna nad., r.Bartušková, vdova po Janovi, dělníkovi.
1933 : Špatný Václav, dělník, n.30.11.1899, manž. Františka, n.2.10.1900.
1937 : Kortusová Marie.
1940 : Špatná Marie ( z.18.6.1940 ), n.3.5.1926, otec : Václav, dělník, matka : Františka, r.Trnková z Vodňany.

Čp.296 ( st.č.262, ul.Rechle ) :

1870 : Polák, zedník – dcera Marie n.1861
1880 : Hájková Johanna, Novotná Magdalena, Příbramská Marie, Vorlík Matouš
1917 : Rataj Václav ( z.25.11.1917 ), n.13.8.1981, býv. tkadlec, manž. Kateřina, r. Stechová z Měkynce čp.23.
1932 : Ratayová Kateřina (z.30.3.1932 ), n.25.11.1850 Měkynec, r.Štěchová, vdova po Josefovi, obuvníkovi.
1933 : Rataj Karel, hokynář, n.28.1.1876, manž. Alžběta, n.14.6.1879.
Rataj Bedřich, strojník, n.12.7.1908.

Čp.297 ( st.č.263, ul. Rechle ) :

1880 : Jedličková Terezie, Jedličková Marie, Sudová Anna
1925 (12.2.) : Václav a Anna Dortovi z Vodňan postoupili synovi Václavovi a snaše Emilii Dortovým dům za doživotní vyživení.
1929 : Popelová Růžena ( z.1.1.1929 České Budějovice ), n.8.8.1894 Vodňany, roz. Dortová, vdova po železničním zřízenci ve Vodňanech čp.297/II.
1933 : Dortová Anna, soukromnice, n.15.5.1856.
Louda Karel, zedník, n.20.9.1895, manž. Marie, n.26.5.1899.
1933 : Dort Václav ( z.16.5.1933 ), n.6.8.1854 Křtětice, zedník a domkář, manž. Anna, r.Dunovská z Drahonic.
1933 : Dortová Anna ( z.6.6.1933 ), n.15.5.1856 Drahonice, r.Dunovská, vdova po Václavovi.
1943 : Pouzar Josef (z.10.12.1943 ), n.28.7.1939, otec : Václav, kočí, matka : Růžena, r.Kračmerová z Drahonic.
1953 : Krejčí Václav (z.2.4.1953 ), n.12.9.1874 Olešná, otec : Josef, matka : Marie, roz.Benediktová. Manž. Anna, r. Potužníková.

Čp.298 ( st.č.264, ul.Rechle ) :

1870 : Kohn, obchodník, žid – syn Hynek n.1859
1880 : Čumpl Vojtěj, Pisinger Petr, Pisingrová Kateřina.
1915 : Váchová ( mrtvě narozené dítě 28.5.1915 ), otec : Antonín, nádeník, manž. : Alžběta, r. Varnušková z Koloděj.
1933 : Vácha František, rolník, n.20.11.1897, manž. Marie, n.9.8.1901.
Vácha Antonín, soukromník, n.17.7.1865.

Čp.299 ( st.č.239b, ul. Rechle ) :

1857 : Matěj Chalupský, nádeník a majitel chalupy
1880 : Čapek Matěj.
1933 : Krejčová Marie, dělnice, n.24.6.1878.
Krejčová Růžena, tov. dělnice, n.20.2.1906.

Čp.300 ( st.č.239a, ul. Rechle ) :

1857 : Václav Polák, tovaryš zednický a majitel chalupy
1870 : Čížek, zedník – syn Jan n.7.7.1862
Hůda, kovář – dcera Anastazie n.1862
1880 : Čížek Josef.
1927 : Vlasatý Jan (z.30.12.1927 ), n.4.6.1842 Dunovice čp.10, tesař ve Vodňanech, vdovec po Kateřině r. Hotovcové z Dunovic čp.10.
1933 : Vlasatý Antonín, tesař, n.19.5.1876, manž. Marie, n.30.10.1878.
Vlasatý Václav, malíř, n.19.9.1909.
1936 : Rebeková Anna (z.8.2.1936 ), n.12.2.1854 Paračov, r. Kulířová, manž. Jan, výminkář ve Křtěticích.

01.06.2008 00:00:00Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se