Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.326 - 350 :

Čp.326, ul.Bavorovská :

1932 : Čížek František (z.20.6.1932 ), n.22.11.1860 Vodňany, manž. Marie, r.Vlčková z Budyně.
1933 : Čížková Marie, soukromnice, n.15.8.1863.
1943 : Čížková Marie (z.13.7.1943 ), n.15.8.1863 Budyně, r. Vlčková, vdova po Františkovi.

Čp.327, ul.Holečkova :

1923 : Vrábková Marie ( z.9.9.1923 ), n.10.10.1833 Velký Újezd čp 8, roz. Tůmová, vdova po Janovi, rolníkovi, odd. 26.1.1857.
1933 : Ziegelbauer František, kočí, n.24.3.1894, manž. Kateřina, n.2.4.1896.

Čp.328, ul.Holečkova :

1915 : Žlábková Marie ( z.25.4.1915 ), n.1869, svobodná. Otec : Jan : šafář na odp., matka : Karolína, roz. Jedličková z Vlachova Březí čp.83.
1922 : Herdová Marie (z.20.3.1922 ), n.7.12.1874 Sudoměř, r.Marešová, vdova po Josefovi,baštýři v Radomilicích.
1927 (10.5.) : Anna Píštová postoupila třetinu domu dceři Karolíně Píštové.
1933 : Píštová Anna, soukr., n.15.2.1860. Píšťová Karla, pom. v dom., n.24.3.1897.
1940 : Pištová Anna (z.5.4.1940 ), n.15.2.1860 Libějovice, roz. Žlábková, vdova po Karlovi, schwarzenberském šafáři v.v. ve Vodňanech.
1941 : Pištová Karla (z.2.7.1941 ), n.22.8.1897 Radomilice, soukromnice.

Čp.329 ul.Kampanova:
bývalá kolna pro parostroje, maj. státní dráhy
1933 : obyvatelé domu nejsou zapsáni ve volebním seznamu.

Čp.330, ul.Kampanova :
budova železniční stanice
1880 : Kronhoffmann Jan ( zřejmě se jedná o omyl )
1933 : Beneš Josef, přednosta stanice, n.8.9.1878, manž.Emilie, n. 25.10.1893.

Čp.331, ul.Budějovická ( dům stával za železničním přejezdem, v neznámé době byl zrušen a čp. bylo přeneseno na dům stojí v Holečkově ulici.

1933 : Urbánek Václav, traťový pomocník, n.6.10.1884, manž. Marie, n.28.10.1885.
Flossman Ant., soukromník, n.7.11.1855.
1933 : Antonín Flossman ( z.13.7.1933 ), n.7.11.1855 Raděšov, bývalý obecní kovář ve Vodňanech, vdovec po Marii, r.Kunešové z Onšovic.
1933 : Urbánek, úpravčí trati.

Čp.332, ul.Holečkova :

1899 (?) : František Berka ( n.1872 Tábor – z.1957 Poběžovice ), 3 synové, manž. roz. Hladká.
1933 : Berka František, soustružník, n.21.10.1872, manž. Marie, n.28.12.1883.

Čp.333, ul.Zeyerovy sady :

1929 : Žáková Anna ( z.15.3.1929 ), n.20.7.1870 Chelčice, roz. Doležalová, manž. František, soukromník.
1933 : Žák František ( z.13.5.1933 ), n.24.9.1846 Újezd, býv. rolník, vdovec po Annně roz. Doležalové z Chelčic.
1933 : Heller Jan, obchodník, n.7.5.1874, manž. Justina, n.7.9.1879.
1942 : Krejčí Václav ( z.2.4.1942 ) n.25.10.1873 Křtětice, dělník v pivovaře, manž. Marie, r.Tupá, odd. 20.1.1902. Pozn.: matrika z. CČH.

Čp.334, ul.Dr.Hajného :

1922 : Michal František (z.16.3.1922 ), n.11.12.1856 Truskovice. manž. Marie, r.Jelínková z Albrechtic čp.5.
1923 : konsum Lidové strany.
1925 : Michalová Marie ( z.6.5.1925 Prachatice ), n.29.6.1854 Albrechtice čp.5, roz. Jelínková. Vdova po Františkovi, skladníkovi. Pohřbena ve Vodňanech.
1928 : Poláková Marie ( z.10.11.1928 ), n.20.11.1855 Hladná u Týna nad Vlt., roz. Pitrová, manž. Vojtěch, soukromník, odd. 15.1.1881.
1931 : Polák Vojtěch ( z.7.7.1931 ), n.20.3.1853 Budičovice, vdovec po Marii.
1933 : Křiženecký Fr., dělník, n.26.10.1882, manž. Alžběta.
Velhartický Fr., dělník, n.6.8.1880, manž. Anna, n.7.2.1887.

Čp.335, ul.Dr.Hajného :

1918 : Havlíčková Anna (z.2.4.1918 ), n.1840 Líbiv, r.Vojtová, vdova po Vavřincovi, rolníku v České Lhotě.
1933 : Hovorka Ferdinand, zelinář, n.25.5.1861, manž. Alžběta, n.29.1.1888.
1939 : Hovorka Ferdinand ( z.12.2.1939 ), n.25.5.1861, zelinář, manž. Alžběta r. Mášlová z Vodňan.
1948 : Jechníček Vladislav (z.25.3.1948 ), n.1.5.1910 Plzeň, obchodní zástupce ve
Vodňanech, manž. Emilie, r.Hovorková z Vodňan.

Čp.336, ul.Holečkova :

1917 : Plojharová Anna ( z.19.12.1917 ), n.25.4.1844 Stožice čp.15, roz. Vlčková, manž. Matěj.
1920 : Ployhar Josef ( z.13.12.1920 ), n.25.12.1919, otec : Josef, zahradník, matka : Anna, roz. Brabcová z Vodňan.
1922 : Plojhar Matěj ( z.10.9.1922 ), n.15.1.1846 Vodňany, čp.73, zelinář, vdovec po Anně r. Vlčkové ze Stožic.
1923 : majetek obce
1924 : Toncarová Marie ( z.29.2.1924 ), n.14.10.1851 Bavorov čp.197, roz. ? almužnice, vdova po Kašparovi, dělníkovi, odd. 2.6.1890.
1933 : Plojhar Josef, zelinář, n.12.2.1881, manž. Anna, n.23.6.1886.
Vobrová Terezie, dělnice, n.19.7.1882.

Čp.337, ul.Ve strouze :

1925 : Troblová Marie ( z.11.12.1925 ), n.18.2.1860 Hoříkov ice čp.12, r. Kozáková, manž. Vojtěch, hostinský v Truskovicích čp.23, odd. 21.4.1885.
1926 : Kurš Tomáš (z.4.6.1926 ), n.13.12.1848 Vodňany, majitel realit, manž. Anna, roz.Skálová z čp.48/II., odd. 10.1.1877.
Pozn.: podle zápisu v městské kronice byl hospodářem na Čalounce.
1926 : Kuršová Anna (z.6.7.1926 ), n.16.1.1856 Vodňany čp.48/II., r.Skálová, vdova po Tomášovi.
1932 : Kuršová Anastázie (z.20.11.1932 ), n.11.5.1896 Kluky, r.Hanusová, manž. Jaroslav, rolník ve Vodňanech.
1933 : Kurš Jaroslav, rolník, n.29.4.1881.
Václavek Václav, čeledín, n.16.10.1899.

Čp.338, ul.Říční :

1917 : Lukáš Matěj ( z.9.2.1917 ), n.1858, povozník, manž. Marie, r. Michalcová z Lhoty pod Horami.
1918 : Lukášová Marie ( z.11.5.1918 ), n.25.9.1852 Lhota pod Horami, r.Michalcová, vdova po Matějovi.
1918 : Lukáš Josef ( z.7.7.1918 v Praze, převezen do Vodňan ), n.23.8.1893, vojín c.k.pluku. Otec : Matěj, povozník, matka : Marie, r.Michalcová ze Všemyslic.
1919 : Lukášová Anna ( z.27.11.1919 ), n.24.7.1919, otec : Václav, obuvník, matka : Anna,roz. Sedláčková z Vodňan.
1928 : Lusk Jiří ( z.4.7.1928 ), n.28.3.1928, otec : František, řetězokovář, matka : Marie, r. Brožová ze Záblatíčka čp.25.
1933 : František Villinger, tesař.
1933 : Král Jaroslav, dělník, n.29.3.1903, manž. Terezie.
1940 : Bělohlávek Rudolf ( z.11.2.1940 ) n.23.11.1881 ve Vodňanech, berní tajemník v.v.

Čp.339, ul.Dr.Hajného :

1917 : Handšuchová Anna (z.30.12.1917 ), n.18.3.1834 Radčice 39, r.Pištová, vdova po Františkovi, poklasném ve Starých Kestřanech.
1924 : Brabcová Marie ( z.12.4.1924 ), n.1842 Lhota pod Horami, r.Procházková, vdova po Tomášovi, dělníkovi.
1933 : Brabec Václav, zelinář, n.20.9.1868, manž. Anna.
Brabcová Ludmila, v dom., n.1.12.1902.
1942 : Brabcová Anna ( n.18.10.1942 ), n.22.12.1871 Staré Kestřany, r. Handšuchová.
1953 : Brabec Václav (z.13.3.1953 ), n.20.9.1868 Chvalešovice, otec : Tomáš, matka : Marie, r. Procházková.Tesař, vdovec po Anně r. Handšuchové

Čp.340, ul.Tyršova :

1931 : Šislerová Albína ( z.15.10.1931 ) n.1.3.1853 Rakousko, r.Rieglová, vdova po Karlovi, podklasném. Matrika z.CČH.
1932 : Hovorka Jaroslav (z.25.10.1932 ), n.24.10.1932, otec : Bohumil, obchodní příručí,matka : Marie, roz. Svobodová. Pozn.: matrika z.CČH.
1932 : Hovorková Marie (z.27.10.1932 ),n.18.6.1909, manž.Bohumil, obchodní příručí. Pozn.: matrika z.CČH.
1933 : Svoboda Josef, kovář, n.19.8.1868, manž. Anna, n.22.9.1890.
Hrdlička Karel, kovář, n.10.3.1901, manž. Ludmila, n.28.9.1901.
Hovorka Bohumil, obch. příručí, n.21.10.1908.
1937 : udělena koncese podkovářská Ludvíkovi Voráčkovi.
1955 : Svoboda Josef ( z.23.12.1955 ), n.19.8.1868 Vodňany, kovář, otec : Jan, matka : Marie, r. Mslíková, manž.: Anna, r.Šislerová

Svoboda Josef : kovář

Čp.341, ul.Říční :

1915 : Kvěchová Marie (z.30.4.1915 ), n.19.10.1902, otec : Jan, dělník, matka : Kateřina, r.Polánská z Lidmovic.
1923 : Kvěch Jiří ( z.18.2.1923 ), n.15.2.1923, otec : Jan, dělník, matka : Kateřina,
r.Polanská.
1925 (4.5.) : vloženo vlastnické právo na půl domu Františku Kolářovi a půl domu čp.240/II.
1926 (20.4.) : František Kolář prodal Vojtěchu a Evě Mertlíkovým dům a díl zahrady č.l.1876 za 10.000 Kč.
1933 : Gruber František, dělník, n.30.11.1885, manž. Marie, n.10.7.1892.

Čp.342, ul.Kampanova :

1931 : Hynek Josef, vlakvedoucí, legionář
1933 : Hynek Josef, železniční zřízenec, n.5.12.1881, manž. Anna, n.25.7.1886.
Vrchota Tomáš, vlakvůdce, n.12.12.1884, manž. Rozálie, n.25.5.1885.
Vrchota František, obch. příručí, n.9.7.1911.
Hofmann Josef, vlakvůdce, n.8.4.1882, manž. Julie, n.4.2.1889.
Kabát Josef, strojvůdce, n.20.7.1898, manž. Marie, n. 18.2.1902.

Čp.343, ul.Kampanova :

1910 : Louženský Matěj.
1914 : Zimrhanzl Bohumil ( z.30.11.1914 ), n.30.10.1914, otec : Vojtěch, konduktér, matka Anna, roz. Hoffingerová ze Starých Prachatic.
1925 : Kuncová Marie (z.11.2.1925 ), n.1.9.1873 Strašice u Hořovic. Manž.: Josef,
oficiál státních drah. Pozn.: matrika z. CČH.
1931 : Zajíček Matěj, vlakvedoucí.
Hofman Josef – železničář.
1933 : Skalický Jan, strojvůdce, n.14.5.1884, manž. Františka, n.28.11.1894.
Zajíček Matěj, vlakvůdce, n.25.1.1883, manž. Anna, n.14.9.1894.
Hintenaus Karel, strojvůdce, n.3.11.1895, manž. Božena, n.3.4.1895.
Bednář Josef, železniční zřízenec, n.10.2.1897, manž. Rozálie, n.12.8.1903.
1933 : Jan Skalický, strojvůdce ČD
1933 : Koukalová Leopoldina (z.29.6.1933 ), n.8.10.1862 Vnorovice u Dačic, r.Östreichrová vdova po Františkovi, majiteli realit v Telči.

Čp.344, ul.Tyršova :

1915 : Bečvářová Jiřina (z.14.7.1915 ) n.21.1.1915, otec : Matěj, matka Marie, r.
Fleischmannová.
1916 : Bečvářová Marie (z.29.11.1916 ) n.1878, r.Fleischmannová z Ledenic čp.112, manž. Matěj, maj. prádelny.
1917 : Bečvář Matěj (z.28.2.1917 ) n.20.2.1877, vdovec po Marii r. Fleischmannové, odd. 25.2.1908.
1928 : Straková Marie (z.29.3.1928 ) n.12.9.1895 Temelín, r.Hubáčková, manž. Karel Straka, zedník, odd. 8.10.1917 Bílá Hůrka. Pozn.: matrika z. CČH.
1933 : Kurš Vojtěch, zeměděělec, n.30.10.1888, manž. Julie, n.3.4.1906.
1938 : Cahel Tomáš ( z.11.2.1938 ), n.27.11.1937, otec : Petr, kočí, matka : Rosálie, r. Böhmová z Lipanovic.
1939 : Čondl Josef
1944 : Čondl Emil ( z.5.11.1944 ), n.2.1.1917, otec : Karel, matka : Marie, r.Pešková, obchodní příručí ve Vodňanech.

Čp.345, ul.Tyršova :

1918 : Skoupá Anna ( z.20.11.1918 ), n.2.7.1859 Velké Záblatí, r. Čechová, manž. František, kovář, odd. 19.10.1885, odd.19.10.1885.
1930 : Škrna Jan ( z.26.7.1930 ), n.24.12.1883 Drahonice čp.30, rotmistr v.v., manž. Marie, roz. Bernklaunová z Újezda čp.19.
1933 : Pytelková Marie, soukromnice, n.18.1.1855
Dvořák Jan, řezník, n.7.5.1908, manž. Marie, n.21.2.1910.
Hornátová Terezie, soukromnice, n.26.10.1858.
Velková Anna, dělnice, n.12.12.1872.
1937 : Pytelková Marie

Čp.346, ul.Radomilická :

1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznmu.

Čp.347 :

1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.

Čp.348, ul. U jatek :

1933 : Kohout Otakar, jatecký, n.31.8.1875, manž. Rozálie, n.15.6.1894.
Marešová Marie, soukromnice, n.19.11.1876.
1936 : Kohout Otakar ( z.31.7.1936 ), n.31.8.1873 Písek, jatecký, manž. Rosálie, r. Bláhová ze Žďáru.

Čp.349, Nám.5.května :

1923 : Nehodová Kateřina ( z.20.9.1923 ), n.25.11.1870, Radostice, r. Pošmurová, manž. Jakub, ovocnář, odd. 3.5.1894.
1926 (6.10 ) : vloženo vlastnické právo na půl domu Jakubu Nehodovi.
1933 : Nehoda Jakub, sadař, n.25.7.1865. Nehodová Anna, v domácnosti, n.8.5.1906.
Nehoda Rudolf, krejčí, n.17.3.1904, manž. Marie, n.27.1.1906.
1949 : Nehoda Jakub (z.25.9.1949 ), n.25.6.1865 Křepice, sadař ve Vodňanech, vdovec po Mariii, roz. Pošmurové.

Čp.350, ul. Mlýnská :

1927 (12.2. ) : při výměně domů dostala tento dům Božena Eichingerová od manželů Karla a Marie Krejčových za jejich dům čp. 264 (ul.Tyršova ).
1933 : Krejčí Karel, truhlář, n.19.1.1895, manž. Žofie, n.26.1.1899.
Rothbauer Václav, dělník, n.19.5.1901, manž. Anna, n.6.8.1906.
1945 : Nosek Vladimír (z.13.7.1945 ), n.10.2.1944, otec : Josef, zedník, matka : Marie, roz.Hajíčková z Dřítně.

01.06.2008 00:00:00Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se