Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Pražák : domy čp.1 - 25.

Nezařazeno :

Barcal Dominik : Pražák 1801 ( MIII 147 )
Barcal Matěj : na Pražáku 1801 ( MIII 147 )
Barcal Václav : 1737, polní mistr na Pražáku ( MIII 44 )
Boček : mlynářský na Pražáku r.1870, syn František n.1.4.1858.
Brabec Karel : na Pražáku 1789 ( MIII 130 )
Brom Josef : Pražák 1801 ( MIII 147 )
Černý Vojtěch : Pražák 1803 ( MIII 152 )
Dubská Marie : ( z.23.1.1940 Pražák ), n.24.3.1939, otec : Bohumil, trhovec, matka : Jana, r.Šťastná ze Švihova.
Dubský Josef : ( z.17.2.1949 Písek ), n.6.11.1882 Malovičky, obchodník na Pražáku, vdovec po Marii r.Kůrkové.
Jiroušek František : ( z.5.9.1941 Pražák ), n.6.12.1866 Husinec, dělník na Pražáku, manž. Marie, roz. Novotná z Pečnova.
Kolář, nádeník, dcera Anna, n.1861. Roku 1870 žákyně školy.
Kostohryz, domkář, dcera Kateřina, n.1863. Roku 1870 žákyně školy.
Kouba, domkář, dcera Kateřina n.1862, 1870 žákyně školy.
Krejčí, syn Jakub n.6.7.1861, r.1870 žák školy.
Krejčí Josef : Pražák 1801 ( MIII 147 )
Krejsová vdova, syn Jan n.4.6.1860, r.1870 žák školy.
Kříž Jan (z.11.12.1944 ), n.1.9.1901 Pražák, zaměstnanec dráhy, manž. Růžena, r.Jarešová.
Linhart Josef : r.1789 na Pražáku ( MIII 130 )
Linhart, zedník : syn Vojtěch ( Matrika škol 1870 )
Lukášek, podruh, dcera Marie n.1860. ( Matrika škol 1870 )
Mařík Vojtěch : z.16.10.1944 při náletu na vlak, n.16.4.1901, železniční zaměstnanec ve Vodňanech, manž. Aloisie, r.Turková z Čejkov.
Nedbal Václav : 1803 Pražák ( MIII 152 ).
Nehoda Josef : 1801 Pražák ( MIII 147 )
Novotný Tomáš : z Bavorova, r.1833 nájemce pražáckého velkostatku ( MIII 162 )

Čp.1 :

1850 : Šálek Matěj, majitel domu, n.1824. Kateřina, manž. n.1828, Vojtěch, syn n.1849. Matěj, otec majitele, n.1790, manž. Kateřina n.1800, Marie, dcera n.1820, František, její syn n.1849.
1880 : Šálek Matěj.
1933 : Trobl Václav, rolník, n.10.1.1886, manž. Alžběta, n.2.8.1884.
Šálková Veronika, soukr., n.19.2.1842.
1935 : Šálková Veronika ( z.1.4.1935 ), n.19.2.1842 Žďár u Protivína, r. Slepičková, vdova po Matějovi, domkáři.
1953 : Trobl Václav ( z.28.11.1953 ), n.10.1.1886 Truskovice, otech Vojtěch, matka : Anna, r.Filipová, manž. Božena r.Tůmová

Čp.2 :

1850 : Chalupa Tomáš, majitel domu, n.1820, děti : Jan n.1848, Marie n.1849.
1870 : Chalupa, domkář, děti : Eleonora n.14.4.1859. Alžběta n.1864.
1880 : Turek Karel.
1918 : Dušková Marie (z.11.3.1918 ), n.2.2.1836 Malý Újezd, r. Mačurová, vdova po
Antonínovi.
1924 : Dušek Rudolf (z.8.10.1924 ), n.11.2.1919, otec : Antonín, matka : Eleonora, roz. Petříková ze Zaboří čp.43.
1933 : Petříková Marie ( z.1.5.1933 ), n.25.3.1853 Karlov, r.Hronková, vdova po Františkovi, domkáři ze Záboří.
1933 : Dušek Antonín, rolník, n.10.5.1860, manž. Eleonora, n.2.7.1895.
1938 : Dušek Antonín (z.28.4.1938 ), n.24.5.1859 Číčenice, manž. Eleonora, r. Petříková.

Čp. 3 :

1850 : Kostohryz Matěj majitel domu, n.1801. Marie, manž., n.1801. Děti : Václav n.1825, Vojtěch n.1833, Martin n.1849, Marie n.1827, Anna n.1837, Kateřina n.1844.
1870 : Kub Jan, nemanž syn, n.1860.
1880 : Kostohryz Vojtěch. Kostohryz Matyáš. Kostohryzová Marie.
1933 : Sebera Vojtěch, rolník, n.23.4.1860, manž. Marie, n.25.3.1861.

Čp.4 :

1850 : dům neobýván, majitel Matěj Kostohryz.
1870 : Duda, domkář, syn : Jan n.5.12.1860.
1870 : Duda, truhlář, syn : Anton, n.1863.
1880 : Kostohryzová Marie. Duda František.
1933 : Duda František, rolník, n.21.5.1873, manž. Františka, n.7.2.1873.
1936 : Dudová Františka (z.1.4.1936 ), n.4.2.1873 Pražák, r. Strnadová, manž. František.
1939 : Kříž Vojtěch ( z.23.3.1939 Písek ), n.3.9.1903, zámečník, manž. Anna, r. Mrázová.
1940 : Křížová Anna (z.25.4.1940 Písek ), n.27.5.1908 Truskovice, r.Mrázová, vdova po Vojtěchovi, zámečníkovi.

Čp.5 :

1850 : Faktor Lukáš, domkář a majitel, n.1813. Kateřina, manž, n.1807. Děti : Jan n.1835, Tomáš n.1837, František n.1843. Svobodová Kateřina n.1792. Děti : Albert, voják, n.1821, Měj n.1827, Marie n.1817,Alžběta n.1821.
1880 : Faktor Lukáš. Růžičková Marie.
1918 : Neruda Jan (z.25.12.1918 ), n.19.6.1888, otec : Matěj, nádeník, matka : Marie, roz. Hledíková z Vratimova na Moravě, vdova po Tomáši Růžičkovi z čp.5/III.
1920 : Růžičková Růžena ( z.16.7.1920 ), n.15.2.1884 Křepice čp.10, r. Nosková, manž. František, zedník, odd.21.1.1908.
1933 : Růžička František, rolník, n.17.11.1876. Růžička František, zedník, n.21.10.1909.Růžička Antonín, tesař, n.13.12.1911.
1938 : Růžička Antonín ( z.6.1.1938 ), n.11.12.1911 Pražák, tesař.
1943 : Švandtner Jaroslav (z.9.5.1943 ), n.21.9.1943 Bavorov. Pozn.: zde je chyba v datu z opisu z matriky ! Matka : Antonie, služebná na Pražáku.
1947 : Růžička František ( z.10.8.1917 ), n.17.11.1876 Pražák, vdovec po Růženě roz. Noskové.

Čp.6 :

1850 : Barcal Tomáš, majitel domu, n.1806. Manž. Veronika n.1806. Děti : Jan n.1836. Marie n.1833, Kateřina n.1837, Anna n.1831, Barbora n.1843, Rosálie n.1846.
1880 : Kovařík Josef. Barcal Tomáš.
1920 : Barcalová Kateřina (z.20.8.1920 ), n.14.8.1837, býv. dělnice na Pražáku čp.6, dcera Tomáše Barcala, domkáře ve Stožicích čp.24 a Veroniky, roz. Drůbkové z Radčic.
1933 : Parýzek Jan, trafikant, n.4.12.1878, manž.Antonie, n.9.1.1881.
Parýzek Josef, soustružník, n.17.2.1904, manž. Antonie, dělnice, n.8.5.1905.

Čp.7 :

1850 : Pešková Marie, majitelka, n.1805, dcera Marie n.1846.
1880 : Peklo Jakub.
1933 : Kohout Antonín, rolník, n.21.3.1872, manž. Marie, n.26.5.1875.
Kohout Antonín, tesař, n.7.10.1900.
1944 : Kohout Antonín (z.27.3.1944 ), n.4.3.1870 Pražák, rolník, manž.Marie, r.Krejčíčková z Koječína.

Čp.8 :

1840 : Kroupa Václav.
1850 : Kroupa Vít, majitel n.1800. Anna, manž., n.1800. Děti : Václav n.1836, Tomáš n.1839, Marie n.1828, Anna n.1833.
1870 : Kroupa,domkář, dcera Marie n.30.8.1863.
1880 : Kroupa Vít. Lukášek Václav.
1933 : Procházka Josef, rolník, n.27.12.1868, manž. Anna, n.1.11.1869.
Procházka Vojtěch, zedník, n.25.4.1903. Procházka Karel, zedník, n.19.4.1907.
Procházková Růžena, dělnice, n.16.9.1908.
Procházková Alžběta, dělnice, n.19.11.1910.
1935 : Procházková Anna

Čp.9 :

1850 : Pivoňka Jan, majitel, n.1818, Marie, manž. n.1828. Děti : Marie n.1846, Anna n.1848.
1880 : Pivoňka Jan.
1919 : Sýkorová Hedvika ( z.23.12.1919 ), n.5.11.1919, nemaž. dcera Marie, dcery Fratiška Sýkory, tesaře ve Křtěticích čp.24 a Marie, roz. Zimové z Mýšence čp.30.
1927 : Pivoňka Jan ( z.18.3.1927 ), n.10.6.1851, vdovec po Mariii, r. Louženské v Radčicích čp.16.
1931 : Pivoňka František, rolník.
1933 : Pivoňka František, rolník, n.25.10.1896, manž. Marie, n.20.1.1893.

Čp.10 :

1850 : Vondris Matěj, majitel, n.1821. Anna, manž. n.1820.
1870 : Vondrys, domkář, syn Josef n.15.4.1861.
1880 : Vondrys František. Vondrys Matěj.
1933 : Reidinger Jan, tesař, n.26.1.1896, manž. Anna, n.22.7.1898.
Reidingerová Marie, soukromnice, n.20.1.1861.

Čp.11 :

1850 : Posekaný Matěj, majitel, n.1800. Markéta, manž. n.1800. František, syn n.1827, zedník. Terezie, sestra manželky, n.1807.
1880 : Krejsová Markéta. Krejsa Jan.
1929 : Lukáš František (z.1.4.1929 ), n.18.8.1878 Újezdec, domkář, manž. Marie roz. Krejsová z čp.11. Pozn.: v matrice z. uveden také jako domkář ve Vodňanech 98/II.
1933 : Krejsa Jan (z.1.4.1933 ), n.14.6.1860, domkář, manž. Anna r.Seberová ze Smilkova.
1933 : Krejza Jan, rolník, n.15.12.1898, manž. Růžena, n.11.7.1894.
Krejzová Anna, soukr., n.26.7.1863.

Čp.12 :

1850 : Soukup Václav, majitel, n.1802. Kateřina, manž. n.1800. Děti : Jakub n.1836, Jan n.1839, Kateřina n.1830, Marie n.1832.
1880 : Jíra Vojtěch. Svěchota Václav.
1916 : Jírová Alžběta (z.21.6.1916 ), n.1841 Velké Malovice, r.Bromová, vdova po
Vojtěchovi, domkáři.
1918 : Zima Vojtěch ( z.17.11.1918 ), n.3.4.1868, domkář, manž. Marie, r. Skrnová z Újezdce, odd. 7.5.1891.
1927 : Nováková Anna (z.5.12.1927 Písek ), n.15.4.1883 Pražák, r. Jírová čp.12, manž. Vojtěch, odd. 6.2.1911. Pohřbena ve Vodňanech.
1932 : Veselý Jindřich ( z.28.6.1932 ), n.27.4.1932 Pražák, otec : Václav, matka : Anastázie, r.Zimová z Chvaletic.
1932 : Veselý Václav ( z.14.7.1932 ), n.27.4.1932. Rodiče dto.
1933 : Zimová Marie, n.16.12.1860.
Veselý Václav, rolník, n.15.9.1906, manž. Anastázie, n.16.12.1907.
1937 : Zimová Marie ( z.20.8.1937 ), n.16.12.1869 Újezdec, r. Skrnová, vdova po Vojtěchovi.
1945 : Veselá Anastázie ( z.26.7.1945 ), n.3.2.1945 Pražák, otec : Václav, matka : Anastázie, r. Zimová.

Čp.13 :

1850 : Strobach Albert, majitel, n.1813. Terezie, manž. n.1814. Děti : Šimon, voják n.1825, Albert n.1842, Antonín n.1844, Tomáš n.1846, Marie n.1832, Rosálie n.1831, Alžběta n.1834. Kateřina n. 1848.
1880 : Štroblová Marie. Štroblová Kateřina ( ve Vídni ). Polák Jan.
1921 : Sedláčková Marie ( z.21.8.1921 ), n.21.8.1842 Libějovické Hory, r.Pelechová, vdova po Josefovi, mlynářském stárkovi z Bílence u Sušice, odd. 12.8.1872.
1933 : Kříž Jan, strojník, n.1.9.1901, manž. Rozálie, n.2.9.1908.
Trubka Václav, zedník, n.22.11.1898, manž. Anna, n.27.7.1901.

Čp.14 :

1850 : Kubová Rosálie, majitelka, n.1800. Děti : Katy n.1830, Marie n.1836.
1854 : Svěchota Vojtěch.
1870 : Buchta, nádeník, děti : František n.28.10.1861. Jan n.24.6.1864.
1870 : Jelínek, krejčí, dcera Marie, n.1861.
1880 : Jelínek František. Svěchota Vojtěch.
1933 : Sýkora Antonín, rolník, n.13.6.1872, manž. Antonie, n.27.8.1870.
Sýkora Antonín, stavební asistent, n.8.6.1900, manž. Anna, n.16.12.1909.
1934 : Sýkorová Antonie ( z.9.12.1934 ), n.27.8.1870 Blata u Chrudimi, roz. Kovandová, manž. Antonín, zedník.

Čp.15 :

1850 : Svěchota Vojtěch, n.1810. Anna, manž.
Slavíček Václav, n.1810. Kateřina, manž. n.1810, Anna, dcera n.1844.
Buchta Matěj, n.1810. Marie, manž. n.1810. Děti : Albert n.1845, Anna n.1848.
1870 : Koubová Marie, žákyně, n.1860.
1880 : Kouba Jan.
1914 : Lencová Marie (z.11.3.1914 ), n.1834 Vlachovo Březí, r.Dejmková, vdova po Janovi, obuvníkovi ve Sviněticích.
1933 : Růžička Antonín, n.7.6.1861, manž. Kateřina, n.22.4.1870.
Valenta Vojtěch, rolník, n.23.4.1901, manž. Marie, n.28.2.1906.
1938 : Jiran Bartoloměj (z.24.8.1938 ), n.22.8.1856 Vodňanské Hory, rolník, vdovec po Alžbětě, r.Koubové z Vodňanských Hor.
1943 : Růžičková Kateřina ( z.8.12.1943 ), n.22.4.1870 Svinětice, r. Lencová, manž. Antonín, domkář.
1952 : Růžička Antonín ( z.15.2.1952 ), n.5.7.1869 Pražák, zedník, otec : Jan, matka : Barbora, r. Malíková, vdovec po Kateřině, r. Lencové.

Čp.16 :

1850 : Duda Vít, majitel, n.1800. Marie, manž. n.1810. Děti : František, n.1825, Matěj n.1835, Marie n.1839, Anna n.1848.
1880 : Kolda Antonín. Hajs Jan. Duda Matěj.
1917 : Duda Matěj (z.11.3.1917 ). n.1834, domkář, vdovec po Marii, r.Křížové z Pražáku.
1927 : Školová Kateřina ( z.29.12.1927 ), n.29.8.1855 Pražák čp.16, r. Dudová, vdova po Janovi, krejčím ve V. čp.149/II.
1933 : Duda Vojtěch, rolník,n.21.9.1869, manž. Marie, n.11.3.1882.
Dudová Marie, v dom., n. 12.5.1911.
1947 : Duda Vojtěch (z.6.9.1947 ), n.4.8.1869 Pražák, zemědělec, manž. Marie, roz.Toncarová z Truskovic.

Čp.17 :

1850 : Moravec Jan, majitel, n.1817. Kateřina manž. n.1832. Anna, dcera n.1850.
1880 : Havlátko Josef. Buchta František.
1933 : Škudla Josef, rolník, n.13.3.1889, manž. Anna, n.15.7.1893.
1939 : Škudlová Anna ( z.8.9.1939 ), n.5.7.1893 Chvaletice, r. Šestáková, manž. Josef.

Čp.18 :

1850 : Novák František, majitel, n.1810. Marie.manž. n.1820. Marie, dcera n.1848.
1880 : Novák František. Novák Václav.
1913 : Korešová Marie (z.21.12.1913 ), n.1834 Radostice, r.Plevková, vdova po Vojtěchovi, polaři z Hor Vodňanských.
1918 : Novák František (z.14.10.1918 ), n.2.3.1903 Pražák, otec : Václav, manž. Anna, roz.Korešová z Hor.
1929 : Novák Václav ( z.5.7.1929 České Budějovice ), n.21.9.1851 Pražák, pohřben ve V.Manž.: Anna, r.Korešová z čp.13/IV. Lesní hajný v.v.
1933 : Novák Václav, rolník, n.2.9.1895, manž. Anna, n.11.7.1901.
Nováková Anna, soukromnice, n.28.7.1860.
1934 : Nováková Anna ( z.3.9.1934 ), n.23.5.1860 Vodňanské Hory, roz. Korešová, vdova po městském hajném.

Čp.19 :

1850 : Havlík Kašpar, majitel, n.1800. Marie, manž. n.1800. Děti : Jakub n.1832, Jan n. ?, Anna n.1845.
1880 : Havlík Jan. Vavruška Václav.
1913 : Vavruška Václav ( z.30.6.1913 ), n.10.7.1849, manž. Marie, r.Hanzlíková z Pražáku.
1933 : Vavrušková Marie, soukr., n.14.3.1857.
Bláha Karel, zedník, n.13.10.1896, manž. Kateřina, n.4.1.1899.
1935 : Vavrušková Marie ( z.24.8.1935 ), n.14.3.1857 Protivín, r. Hamrlíková, vdova po Václavovi.

Čp.20 :

1850 : Tlapa Václav, majitel, n.1800. Marie, manž. n.1801. Děti : Václav n.1837, Marie n.1847, Kateřina n.1827, Alžběta n.1831.
1870 : Krejsa, nádeník, syn Matěj.
1880 : Tlapa Václav.
1916 : Nerudová Marie (z.2.8.1916 ), n.4.3.1847 Valtínov na Moravě, r. Hledíková, manž. Matěj, polař.
1929 : Loub Otto (z.18.8.1929 ), n.16.8.1929 Pražák čp.20, otec : Otto, zřízenec elektrické dráhy v Praze, matka : Veronika, r.Křížová.
1933 : Bican Jan, rolník, n.9.4.1887, manž. Magdalena, n.4.7.1890.
Bicanová Marie, dělnice, n.25.7.1886.
1936 : Křížová Marie.
1940 : Bican Jan (z.20.11.1940 ), n.8.4.1878 Malé Chrášťany, rolník, manž. Magdalena, roz. Šestáková z Chvalovic.

Čp.21 :

1850 : Šálek Jan. majitel, n.1810, manž. n.1810 ( jméno ? ), Jan, syn, n.1844.
1880 : Koleš Josef. Koleš Jan.
1913 : Šimek Matěj ( z.9.8.1913 ), n.1862, chlupník, manž. Anna, r.Žídková z Kuřiman.
1926 : Kroupová Anna (z.26.6.1926 ), n.18.6.1847 Paseky, r.Kačírková, vdova Václavovi, obuvníkovi.
1927 : Muchl Jan, nová obytná a hospodářská budova.
1931 : Mráz Jiří ( z.27.5.1931 ), n.20.4.1930 Pražák, otec : František, cestář. matka : Alžběta, r. Řezníčková z Maloviček.
1933 : Mráz František, cestář, n.29.5.1893, manž. Alžběta, n.14.11.1892.
Mrázová Anna, soukr., n.27.5.1860.
1935 : Mrázová Anna ( z.17.4.1935 ), n.20.5.1861 Zbonín, zemědělská dělnice.

Čp.22 :

1850 : Žlábek Jakub, majitel, n.1823. Marie, manž., n.1830. Katy, sestra, n.1834.
1880 : Hraba Václav. Polák František.
1931 : Profant František, rolník.
1933 : Profant František, n.rolník, n.3.12.1875, manž. Anna, n.30.8.1877.
Profantová Anna, pom. v dom., n.2.6.1912.

Čp.23 ( st.č.57 ) :

1850 : Kříž Antonín, majitel, n.1816. Anna, manž., n.1821. Děti : František, n.1845.
Anna, n.1842.
1870 : Kříž, domkář, syn Josef, n.17.10.1860.
1880 : Kříž Antonín.
1918 : Štika Martin (z.24.6.1918 ), n.13.11.1857, dělník, manž. Anna, r.Muchlová ze Šipouna čp.10.
1933 : Křížová Marie, soukr., n.28.9.1862. Křížová Marie, dělnic, n.1.9.1907.
Kříž Josef, zedník, n.2.8.1899, manž. Božena, n.27.12.1904.
1935 : Kříž Václav (z.19.9.1935 ), n.19.9.1935, otec : Josef, matka : Božena, r.Toningrová.
1936 : Křížová Marie (z.24.3.1936 ), n.29.9.1862 Pražák, r.Peklová, vdova po Antonínovi, zedníkovi.

Čp.24 ( st.č.50 ) :

1850 : Berger Matouš, tov. zednický, n.1811. Marie, manž. n.1805. Děti : Tomáš n.?, Albert n.1842, Marie n. 1836. Alžběta, sestra manželky, n.1820.
1880 : Frčková Anna.
1918 : Steinhauserová Marie ( z.17.10.1918 ), n.10.10.1897, otec : Josef, matka : Marie, r.Šálková z čp.37/III.
1918 : Steinhauserová Marie ( z.17.10.1918 ), n.9.6.1860 čp.37/III., r. Šálková, manž. Josef, odd. 3.2.1890.
1927 : Steinhauser Josef ( z.11.2.1927 ), n.14.3.1857 Šipoun, domkář a vdovec po Marii, r. Šálkové.
1933 : Steinhauser František, rolník, n.29.11.1891, manž. Anna, n.8.4.1892.

Čp.25 :

1850 : Trupka Vojtěch, majitel, n.1820. Marie, manž., n.1799.
1870 : Trupka, zedník, dcera Marie n.1860.
1880 : Růžička Jan.
1924 : Toninger Jan ( z.21.3.1924 ), n.14.2.1889 Miloňovice, řídící učitel v.v., vdovec po Alžbětě r.Bujetové z Druzdové, odd. 2.11.1919.
1933 : Růžička Josef, strojník, n.7.3.1903, manž. Rozálie, soukr., n.10.10.1867.
1933 : Růžičková Alžběta ( z.3.4.1933 ), n.19.11.1908 Záluží, r.Kvěchová, manž. Josef, strojní zámečník na Pražáku.
1934 : Růžičková Marie.
1937 : Růžičková Rosálie

01.06.2008 00:00:00Komentáře

1 komentářů:
  • 13.02. 18:46, Petr Kříž

    Dobrý den, rád bych upozornil na chybný údaj v soupisu nezařazených jmen. Manželka Jana Kříže, zaměstnance dráhy, se nejmenovala Růžena, ale Rozálie.


přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se