Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Pražák : domy čp.26 atd.

Čp.26 :

1850 : kníže Schwarzenberg, majitel domu.
nájemník : Matouš Jan, n.1786. Kateřina, manž., n.1788. Jan, syn, n.1818, myslivec.
nájemník : Růžičková Voršila, n.1790. Děti : Matěj n.1825. Katy n.1820. Marie
n.1822. Rosálie n.1830.
1880 : Handschuh Josef.
1929 : Lipovec Karel (z.8.8.1929 ), n.13.10.1907 Záblatíčko. dělník vrchní stavby na dráze.
Pozn.: matrika z. CČH.
1933 : Miksa Jan, dělník, n.18.9.1891, manž. Marie, n.29.5.1898.

Čp.27 ( st.č.45 ) :

1850 : Linhart Matěj, majitel, n.1791. Kateřina, manž. n.1793. Děti : František, n.1825.
Katy, n.1818. Johanna n.1833. Marie n.1830.
1870 : Frčka, nádeník, syn Josef, n.3.1.1862.
1880 : Frčka Václav.
1918 : Frčka Václav (z.5.3.1918 ),n.11.11.1840, vdovec po Johanně, r.Linhartové z Pražáku
čp.47.
1933 : Frčka Josef, rolník, n.10.1.1872, manž. Anna, n.18.6.1872.
Frčková Marie, v dom., n.9.9.1897.
Zima Vojtěch, zedník, n.3.4.1898, manž. Anna, manž.20.9.1899.
1951 : Frčka Josef (z.21.2.1951 ), n.10.1.1872 Pražák, otec : Václav, matka : Johanna, roz.
Linhartová. Manž.: Anna, r.Procházková.

Čp.28 ( st.č.44 ) :

1850 : Žemlička František, majitel, n.1804. Marie, manž., n.1817.
1880 : Profant Matěj. Žemlička František.
1922 : Profant František – přístavba domu.
1926 : Profant František.
1933 : Profant Frant., rolník, n.31.12.1884, manž. Marie, n.17.12.1892.
Křížová Veronika, soukr., n.30.12.1865.
1937 : Křížová Veronika (z.30.4.1937 ),n.30.12.1865 Pražák, r.Strnadová, vdova po Josefovi.
1945 : Mengler František ( z.6.1.1945 ), n.17.10.1915 Týn nad Vltavou, otec : Josef, matka :
Anna, roz. Růžičková.

Čp.29 ( st.č.43, 45 ? ) :

1850 : Kouba Josefa, majitel, n.1809. Marie, manž., n.1815. Děti : Martin n.1839. Marie n.
1835. Alžběta n.1837. Kateřina n.1842. Anna n.1845.
1880 : Kouba Josef. Kouba František.
1933 : Vojtík František, rolník, n.4.3.1876, manž. Anna, n.6.6.1874.
Vojtík František, zedník, n.25.1.1905.

Čp.30 (st.č.42 ) :

1850 : Pitlík Jan, majitel, n.1790. Katy, manž.n.1798. Antonín, pastorek syn, voják, n.1826.
Nájemník : Strnad Jan, n.1817. Apolonie, manž. 1811.
1870 : Strnad, domkář, syn Jan n.1859.
1880 : Strnad Jan.
1933 : Strnad František, rolník, n.4.4.1870, manž. Anna, n.26.7.1872.
Toninger Josef, sedlář, n.7.2.1904, manž. Anna, n.21.10.1906.

Čp.31 ( st.č.41 ) :

1852 : Kalista Martin, tov. zednický, majitel, n.1802. Kateřina, manž. n.1818.
Nájemník : Dobiáš Josef, n.1819. Manž, jméno ?, n.1822. Děti : František, n.1846,
Marie, n.1842. Kateřina, n.1851.
1880 : Kovanda František. Svěchotová Terezie.
1933 : Kovanda František, zedník, n.9.12.1863, manž. Anna, n.4.8.1872.
Kovanda František, zedník, n.12.6.1904, manž. Růžena, n.7.2.1902.
1934 : Kovanda František (z.29.4.1934 ), n.12.6.1904, lesní dělník, manž. Růžena r
Prokopová z Hrobů.
1935 : Kovanda František (z.17.11.1935 ), n.29.11.1863 Radčice, zedník, manž.Anna r.
Mašková z Pohorovic.


Čp.32 ( st.č.40 ) :

1850 : Kučerová Anna, majitelka, n.1812. Děti : Vojtěch, n.1836. Marie n.1832. Rosy n.1834.
Anna n.1838. Katy n.1841.
1880 : Kučera Vojtěch.
1933 : Kučera Josef, rolník, n.25.2.1877, manž. Marie, n.15.9.1890.
Kučera Josef, zedník, n.23.3.1912.

Pozn.: datum úmrtí není uveden, kolem r.1915 – Kučera Vojtěch, domkář, vdovec po
Kateřině, r.Procházkové z Kloubu čp.9.
Pozn.: Kučera Matěj (z.1.7.1938 ), n.13.3.1863 Pražák, kovář ve Stožicích, vdovec po Marii r.
Slepičkové z Pasek.
Pozn.: Kučera František (z.12.3.1940 ), n.29.3.1914 Pražák, zedník na Pražáku.
Pozn.: čp. není uvedeno.

Čp.33 :

Obecní hájovna u Záhorského rybníka.

1850 : Heissinger Václav, n.? Marie, manž., n.1800.
1870 : Nejedlý, polesný, syn Karel, n.9.3.1859, dcera Marie n.6.7.1862.
1870 : Kříž, hajný, syn František.
1880 : Nejedlý Zdeněk. Nejedlý Josef.
1933 : Matouš Hubert, městský lesní, n.2.11.1888, manž. Ludmila, n.2.11.1887.

Čp.34 ( st.č.37 ) :

1850 : Jiskra František, kolář a majitel, n.1814. Marie, manž. n.1802. Děti : František, n.1847.
Katy, n.1843. Jiskra Jakub, otec majitele, n.1790, Katy, manž., n.1791.
1870 : Jiskra, kolář, děti : Anna n.5.7.1858. Antonie n.4.5.1861.
1880 : Jiskra František. Heisingrová Marie.
1931 : Chalupský Václav, rolník.
1933 : Chalupský Václav, rolník, n.13.6.1861, manž. Marie, n.8.12.1870.

Čp.35 (st.č.37, potom 34 ) :

Hospoda.

1850 : Hrubecká Kateřina, majitelka, n.1817. Děti : Josef, n.1842. Marie, n.1843. Kateřina,
n.1848.
1871 : Svobodová Anna ( z.9.5.1871 v 9 hodin večer ), 20 let, otec : Vojtěch, domkář na
Pražáku. Násilná smrt, vnitřní krvácení bodnutím nožem.
1880 : Louženský Matěj. Procházková Marie. Svoboda Vojtěch.
1914 : Vojtěch Louženský, hostinský.
1921 : Jaroslav Trnka přistavěl sál ( Kronika města, I., s.85 ).
1933 : Profant Jaroslav, hostinský, n.10.10.1892, manž.Růžena, n.25.8.1889.

Čp.36 ( st.č.36 ? ) :

Dům sloužila jako pohodnice nebo jako hájovna.

1870 : Toninger, tesař, syn František n.1862.
1870 : Fürbach, drnomistr, dcera Rosálie, n.23.12.1859.
1880 : Toninger Josef. Fürbach Matěj. Fürbach Jan. Lenz Martin.
1925 (17.12. ) : Václav Toninger postoupil své manželce Marii polovinu domu
s příslušející polovinou pozemků za 2000 Kč a služebnost.
1932 : město Vodňany koupilo dům od Václava Toningra na hájovnu.
1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.
1939 : Matoušová Ludmila.

Čp.37 (st.č.22 ) :

1854 : Schalek Johann. Vlk Franz.
1880 : Šálek František.
1933 : Pešek Matěj, býv. hajný, n.12.12.1871, manž. Barbora, n.26.11.1871.
Pešková Marie, dělnice, n.12.4.1910.
Serauerová Kateřina, soukromnice, n.23.3.1856.

Čp.38 :

1854 : Lovčí Matěj.
1880 : Zedník Vojtěch.
1926 (14.9.) : Jan a Kateřina Lencovi postoupili dům Františku Lencovi a Marii za 4 000 Kč.
1930 : Lenc František (z.6.8.1930 ), n.7.6.1930, otec : František, zedník, matka : Marie, roz.
Vavrušková z Radčic čp.38.
1933 : Lenc Jan, rolník, n.6.6.1862, manž.Kateřina, n.12.4.1866.
Lenc Jan, zedník, n.5.9.1900.
Lenc František, zedník, n.6.12.1895, manž. Marie, n.7.10.1903.
1939 : Lenc Jan ( z.28.8.1939 ), n.11.9.1862 Vlachovo Březí, rolník, manž. Kateřina, roz.
Šálková z Pražáku.
1951 : Lencová Kateřina (z.14.1.1951 ), n.12.5.1866 Pražák, r.Šálková, otec : Jan, matka :
Veronika, r.Slepičková. Vdova.


Čp.39 :

1854 : Duda Martin.
1870 : Duda, tesař, dcera Terezie, n.4.8.1861.
1880 : Duda Martin. Neruda František.
1925 : Dudová Kateřina (z.14.6.1925 ), n.1.11.1833 Žďár čp.9, r. Slepičková, vdova po
Martinovi.
1927 (13.4.) : vloženo vlastnické právo na dům a pozemky Antonínu a Marii Černým a
Václavu a Marii Fürbachovým, každému na čtvrt celku.
1927 : Černá Marie ( z.14.8.1927 ), n.6.1.1900 Konopiště čp.6, roz. Fürbachová, manž.
Antonín, odd. 25.11.1920.
1933 : Fürbach Václav, zedník, n.3.3.1893, manž. Marie, n.24.12.1894.
Nůsek Václav, dělník, n.12.8.1895, manž. Božena, n.1.11.1896.
Rangl Tomáš, obchodník, n.1.10.1895, manž. Božena.
1945 : Nůsek Václav ( z.2.11.1945 ), n.12.8.1895 Měkynec, dělník, manž. Božena roz.
Hejtmánková z Mukařova.

Čp.40 :

1854 : Polák Matěj.
1870 : Špírek, zedník, syn Josef n.1861.
1880 : Lenc Jan. Lenc Václav. Polák Václav. Poláková Alžběta.
1933 : Polák František, strojník, n.16.3.1910.
Kříž Vojtěch, zámečník, n.8.9.1903, manž. Anna, n.27.5.1908.


Čp.41 :

1854 : Vokatý Anton.
1880 : Berger František. Vokatý Antonín.
1915 : Bergrová Anna (z.27.11.1915 ), n.17.7.1848 Drahonice, r.Hodová, manž. František,
dělník.
1923 : Bergr František, ponocný na Pražáku. Kronika města,I, s.24.
1933 : Čondl Jakub, rolník, n.2.5.1888, manž. Marie, n.2.1.1899.
Čondlová Marie, n.12.6.1910.
1934 : Čondl Jakub.

Čp.42 :

1854 : Pešek Matěj.
1870 : Pešek, zedník, dcera Anna, n.1860.
1880 : Kubová Marie. Pešek Matěj.
1933 : Pešek Jan, rolník, n.16.5.1862, manž. Anna, n.12.6.1868.
Pešek Jan, zedník, n.13.4.1905. Pešková Antonie, dělnice, n.2.7.1908.
1938 : Pešek Jan.

Čp.43 :

1854 : Vojtík Matěj.
1880 : Profant Karel. Vojtík Matěj.
1933 : Saraurer Jakub, dělník, n.28.9.1880, manž. Eleonora, n.7.11.1879.
Saurauerová Marie, v dom., n.21.9.1903. Saurauer Josef, dělník, n.1.12.1908.


Čp.44 :

1854 : Říha Matěj.
1870 : Říha, domkář, dcera Terezie, n.1859.
1880 : Kužvard Jan. Říha Tomáš.
1932 : Mašková Anna (z.20.8.1932 ), n.4.5.1932, otec : Václav, rolník, matka : Františka.
1933 : Mašek Václav, tesař, n.26.7.1869, manž. Marie, n.3.9.1867.
Mašek Václav, rolník, n.27.7.1897, manž. Františka, n.18.6.1900.
1938 : Mašek Václav (z.17.5.1938 Písek ), n.6.7.1897 Pražák, zedník, manž. Františka,
roz.Nováková z Pražáku.
1939 : Mašek Jaroslav ( z.10.6.1939 ), n.4.1.1939 Pražák, otec : zemřelý Václav, rolník na
Pražáku. Matka : Františka : r.Nováková z Pražáku.
1945 : Mašková Marie ( z.26.6.1945 ), n.10.9.1865 Pražák, r. Říhová, manž. Václav, tesař.
1946 : Mašek Václav (z.20.6.1946 ), n.26.7.1869 Protivín, tesař dráhy v.v., vdovec po Marii,
roz.Říhové z Pražáku.

Čp.45 :

1854 : Peklo Jakub.
1870 : Peklo, krejčí, dcera Marie, n.1862.
1880 : Šálek Vojtěch.
1933 : Šálek František, hajný, n.6.10.1878, manž. Eleonoar, n.27.11.1889.
1941 : Šálková Eleonora (z.10.9.1941 ), n.27.11.1889 Zaboří, r.Pletková,manž. František,
hajný. Pozn.: matrika z.CČH.

Čp.46 :

1880 : Manová Kateřina. Mrzena Jan.
1918 : Lukášek Jan (z.9.12.1918 ), n.27.9.1889, truhlářský pomocník, otec : zemřelý Jan,
tesař. Matka : Rosálie roz. Školová ze Strachovic.
1920 : Lukášek Vojtěch ( z.19.5.1920 smrt utopením ), n.11.4.1903, otec : zemř. Jan, tesař.
Matka : Kateřina, r.Koubová z čp.15/III.
1927 (29.10) : Kateřina Lukášková postoupila Václavovi a Anastásii Popelovým dům
s pozemky za 10.860 Kč a výměnek.
1933 : Lukášková Kateřina, rolnice, n.13.12.1862.
Popela Václav, rolník, n.2.9.1902, manž. Anastázie, n.24.11.1901.
1950 : Lukášková Kateřina (z.26.5.1950 ), n.13.12.1862 Pražák, r. Koubová, otec : Jan,
matka : Kateřina, r.Kubová. Vdova.

Čp.47 :

1880 : Kudlata Jakub. Buchtele Josef.
1926 (12.8.) : Josef a Kateřina a Toningrovi postoupili polovinu domu Jakubovi a Anně
Bílých. Druhou polovinu domu Josefovi Bílému, a to za 20 000 Kč.
1930 : Bílá Anna (z.13.6.1930 ), n.23.7.1865 Zdenice, r.Brašničková, manž. Jakub.
1933 : Bílý Jakub, rolník, n.23.7.1860.
Bílý Josef, truhlář, n.22.8.1902, manž. Marie, n. 16.10.1904.
Bílá Marie, dělnice, n.1.12.1891.
1934 : Bílá Marie (z.17.7.1934 ), n.1.12.1891 Žernovice.
1947 : Bílý Jakub (z.10.11.1942 ), n.23.7.1860 Třebonice, soukromník, vdovec po Anně roz.
Brašničkové ze Zdenic.

Čp.48 :

1880 : Sebera Tomáš.
1918 : Mrzenová Kateřina (z.10.7.1918 ), n.11.11.1841, svob. dělnice, otec : Jan, krejčí,
matka : Marie, r.Bláhová.
1918 : Mrzenová Terezie (z.24.10.1918 ), n.16.10.1849, svob. dělnice, otec : Jan, matka :
Marie, r. Bláhová z Opařan.
1918 : Mrzena Josef (z.17.12.1918 ), n.1846, býv. tesař, svobodný, otec : Jan, krejčí, matka :
Marie, r.Bláhová z Opařan.
1929 : Linhart ( mrtvě narozený chlapec 19.1.1929 ), otec : Josef, dělník, matka : Růžena, r.
Mašková ze Křtětic čp.34.
1933 : Linhart Josef, n.16.2.1900, manž. Ludmila, n.4.3.1904.
Stluka Tomáš, dělník, n.19.12.1898, manž. Anna, n.20.10.1897.

Čp.49 :

1880 : Linhart František. Rokůsek Václav.
1914 : Linhartová Marie ( z.21.1.1914 ), n.21.8.1893, otec : Vojtěch, matka : Marie,
r.Seberová ze Smilkova u Sedlčan.
1933 : Linhart Václav, rolník, n.6.9.1866, manž. Marie, n.15.8.1866.
Linhart Antonín, strojník, n.4.11.1903. Linhartová Marie, dělnice, n.25.11.1911.
1938 : Linhartová Marie ( z.6.12.1938 ), n.15.8.1866 Smilkov, r.Seberová, manž. Václav.
1941 : Linhart Václav (z.1.4.1941 ), n.6.9.1866 Pražák, domkář, vdovec po Marii, r.Seberové
ze Smilkova.


Čp.50 :

1880 : Kraus Josef.
1933 : Kraus Vojtěch, rolník, n.5.3.1863, manž. Marie, n.1.4.1866.
Kraus Vojtěch, zedník, n.5.5.1905, manž. Kateřina, n.19.11.1908.
1938 : Kraus Vojtěch (z.7.8.1938 ), n.24.4.1863 Vodňany, býv. domkář na Pražáku, manž.
Marie, r.Hanžlová z Protivce. Pozn.: zemřel ve Vodňanech čp.73/II.
1945 : Krausová Marie (z.19.4.1945 ), n.21.3.1866 Protivec, r.Hanžlová, vdova Vojtěchovi.

Čp.51 :

1880 : Chalupa Jan. Trubková Anna.
1933 : Trubka Václav, rolník, n.9.10.1863. Trubka Josef, rolník, n.3.3.1897.
Trubková Ludmila, manž. rolníka, n.25.1.1903.

Čp.52 :

1870 : Šuster, zedník, děti : Kateřina n.16.2.1861. Marie n.1862.
1880 : Šuster Ignác. Špírek Martin.
1933 : Jůzek Vojtěch, rolník, n.16.5.1874, manž. Terezie, n.29.4.1884.
1951 : Jůzek Vojtěch (z.3.7.1951 ), n.14.5.1874 Pražák, otec : Jan, matka : Alžběta, roz.
Rambáčková. Manž.: Terezie, r.Koblencová. Zedník.


Čp.53 :

1880 : Kroupa Václav. Fiedler Ferdinand.
1916 : Kroupa Václav (z.18.3.1916 ), n.27.11.1835, obuvník, manž. Novotná z Pasek, odd.
13.8.1907.
1919 : Kroupa Jan (z.22.3.1919 ), n.25.5.1865, manž. Aloisie, r.Seberová ze Smilkova u
Tábora, odd.6.7.1892.
1933 : Trobl Martin, rolník, n.12.11.1886, manž. Kateřina, n.3.4.1893.
Kroupová Aloisie, n.10.6.1869.
1937 : Kroupová Aloisie (z.12.7.1937 ), n.21.6.1858 Smilkov, r.Seberová, vdova po Janovi.

Čp.54 :

1870 : Jůzek, chalupník, děti : František n ?, Jan n.30.4.1960.
1880 : Jůzek Jan. Moudrý Matěj.
1922 : Profant Karel – přístavba domu.
1933 : Profant Karel, rolník, n.18.10.1884, manž. Marie, n.10.8.1884.
Profantová Marie, v dom., n.31.1.1911.

Čp.55 :

1870 : Lukášek, krejčí, syn Jan n.23.4.1860.
1880 : Nečas Josef.
1933 : Duda Václav, rolník, n.3.9.1877, manž. Kristina, n.1.9.1885.
Duda Václav, truhlář, n.29.12.1909.
1947 : Duda Václav (z.29.7.1947 ), n.22.9.1877 Pražák, chalupník, manž. Kristina.
1954 : Dudová Kristina ( z.16.4.1954 ), n.11.9.1885 Pražák, roz. Louženská, otec : Matěj,
matka : Marie, r.Hrubecká. Vdova po Václavovi.

Čp.56 :

1880 : Kamen Jakub.
1926 (8.11.) : vloženo vlastnické právo na dům Janovi a Alžbětě Kohoutovým.
1927 : Bujárek František (z.15.6.1927 ), n.22.12.1847 Valteřice u Jičína, manž. Anna, roz.
Strnadová z Pohorovic čp.16, odd. 17.5.1879. Dělník.
1933 : Prášková Josefa, trhovkyně, n.16.3.1892.
Dubský Josef, trhovec, n.6.11.1882.
Witmann Jan, trhiovec, n.7.3.1907.

Čp.57 :

1880 : Voráček Tomáš.
1913 : Houšková Anna (z.19.12.1913 ), n.1853 Dasný, r.Kolešová, manž. Matěj, výměnkář.
1933 : Sebera Vojtěch, rolník, n.25.5.1883, manž. Kateřina, n.29.4.1889.
Houška Matěj, soukromník, n.3.12.1848.
1933 : Houška Matěj (z.19.12.1933 ), n.10.11.1848 Tupesy, vdovec po Anně.
1938 : Sebera Vojtěch.

Čp.58 :

1920 : Mráz ( mrtvě narozené dítě ), otec : František, matka : Alžběty, r. Řezníčková.
1920 : Mráz František (z.23.12.1920 ), n.23.12.1920, otec : František, matka : Alžběta.
1922 : Mráz ( mrtvě narozené dítě 7.4.1922 ), otec : František, hospodářský dělník, matka :
Alžběta, r. Řezníčková z Malých Malovic čp.40.
1931 : Dubský Ladislav (z.23.8.1931 ), n.17.10.1930, otec : František, obchodník na Pražáku,
matka : Petronila, r. Pirnová z Chlumu.
1933 : Dubský František, trhovec, n.2.8.1890, manž. Petronila, n.3.4.1897.
Černý Antonín, trhovec, n.3.9.1899, manž. Růžena, n.19.4.1894.
1941 : Dubský František ( z.30.7.1941 ), n.2.8.1890 Dříteň, manž. Petronila r. Pirná z Chlumu
1943 : Dubský Stanislav (z. 4.11.1943 České Budějovice ), n.21.7.1935, otec : František,
dělník, matka : Petronila, r. Pirná.


Čp.59 :

1927 (31.12 ) : manželé Václav a Marie Hajíčkovi postoupili usedlost Antonínu a Kateřině
Hajíčkovým za doživotní výměnek.
1933 : Hajíček Antonín, rolník, n.10.6.1896, manž. Kateřina, n.1.9.1901.
Hajíček Václav, soukromník, n.28.9.1863, manž. Marie,n.25.3.1864.
1947 : Hajíček Václav (z.17.1.1947 ), n.7.9.1863 Koloměřice, manž. Marie, r.Dudová.
1950 : Hajíčková Marie (z.17.8.1950 ), n.28.2.1864 Pražák, r.Dudová, otec : Martin, matka :
Kateřina, r.Slepičková. Vdova.

Čp.60 :

1933 : Vaňourek František, hostinský, n.16.8.1881, manž.Alžběta, n.16.5.1894.

Čp.61 :

1933 : Skočný Josef, obuvník, n.13.11.1871, manž. Marie, n.24.4.1874.

Čp.62 :

1914 : Bubnová ( mrtvěnarozená 25.10.1914 ), otec : Karel Bubna, hostinský na Pražáku,
matka : Anna, r.Protivová z Volyně čp.161.
1925 (17.1.) : František Růžička prodal polovinu domu Františku Krafnerovi za 6 000 Kč.
1933 : Krafneter František, rolník, n.10.4.1852, manž. Anna, n.6.7.1867.
Hroník Václav, dělník, n.28.9.1900, manž. Božena, n.27.8.1902.

Čp.63 :

1928 (16.7. ) : vloženo vlastnické právo na dům čp.63 Josefě Šlehofrové.
1933 : Šlehofer Ignac, řemínkář, n.1.1.1892, manž. Josefa, n.6.3.1896.
Šlehoferová Terezie, soukromnice, n.13.8.1850.
Lagron Jaroslav, trhovec, n.29.12.1908.
Lagron Rudolf, n.31.12.1902, manž. Anna, n.28.1.19028.
1938 : Šlehofrová Terezie.

Čp.64 :

1916 : Jelínková Alžběta (z.12.8.1916 ), n.1.2.1865 Měkynec čp.34, r.Ročovská, manž. Matěj,
zedník.
1920 : Budínský Bohuslav (z.25.2.1920 ), n.29.7.1919, otec : Vincenc, řetězokovář, matka :
Jelínková z Pražáku.
1924 : Lenc Jaroslav (z.23.5.1924 ), n.12.4.1924, otec : Tomáš, zedník, matka : Anna, roz.
Eliášková. Pozn.: matrika z.CČH.
1924 : Lencová Anna (z.24.5.1924 ), n.22.10.1894 Paseky, manž. Tomáš, zedník.
Pozn.: matrika z. CČH.
1925 : Lencová Marie (z.29.8.1925 ), n.27.5.1925, otec : Tomáš, matka : Marie, roz.
Lukášková. Pozn.: matrika z.CČH.
1925 (3.9.) : vloženo vlastnické právo na polovinu domu Anně Lencové.
1933 : Lenc Tomáš, zedník, n.20.12.1891, manž. Marie, n.2.2.1895.

Čp.65 :

1931 : Steinhauser Josef, dělník.
1933 : Steinhauser Josef, řetězokovář, n.28.12.1893, manž. Anna, n.28.10.1896.

Čp.66 :

1933 : Procházka Václav, kolář, n.3.10.1901, manž. Růžena, n.31.5.1905
Kraus František, strojník, n.7.7.1897, manž. Anna, n.1900.


Čp.67 :

1933 : Procházka Josef, zedník, n.2.12.1898, manž. Marie, n.30.7.1899.
Jiroušek František, dělník, n.4.12.1866, manž.Marie, n.9.8.1863.
1934 : Josef Procházka.
1937 : Václav Procházka.

Čp.68 :

1927 : Lukášek František postavil nové obytné a hospodářské stavení na parcele 1039/2.
1933 : Lukášek František, zedník, n.16.11.1889, manž. Aloisie, n.7.6.1892.
1938 : Lukášek František ( z.5.6.1938 ), n.31.3.1918 Pražák, otec : František, zedník, matka :
Aloisie, r.Růžičková z Pražáku.

Čp.69 :

1933 : Muchl Martin, obchodník, n.9.11.1894, manž. Antonie, n.7.12.1891.
Much Lukáš, soukromník, n.18.10.1861, manž. Eva, n.24.12.1861.
1936 : Muchl Lukáš.
1947 : Muchlová Eva (n.10.2.1947 ), n.24.12.1861 Malovičky, r. Kašparová, vdova po
Lukášovi.

Čp.70 :

1930 : Emanuel Skočný postavil dům.
1933 : Skočný Emanuel, řetězokovář, n.28.11.1904, manž. Marie, n.5.4.1905.

Čp.72 :

1931 : Jíra František, rolník.
1937 : Jírová Josefa (z. 1.7.1937 ), n.6.2.1872 Vodňany, r.Sedláčková, manž. František,
rolník.
1949 : Jíra František (z.31.1.1949 ), n.23.1.1871 Pražák, rolník, vdovec po Marii, roz.
Sedláčkové.

Čp.73 :

1933 : Jíra František, rolník, n.22.1.1871, manž.Josefa, n.6.2.1875.
Jíra Jan, zedník, n. 30.4.1906.
Sedláčková Marie, soukromnice, n.5.11.1877.
Jíra Václav, rolní, n.26.9.1903, manž. Alžběta, n.22.6.1906.
Pícha Antonín, dělník, n.30.3.1906, manž. Žofie, n.30.4.1906.
Skočný Josef, řetězokovář, n.24.9.1906, manž. Marie, n.17.9.1907.

Čp.74 :

1933 : dům vznikl rozdělení, domu pana Jíry u přejezdu dráhy. Majitelem nového domu jest
Josef a Magdalena Váňovi.
1933 : Váňa Josef, obch. zástupce, n.16.6.1861, manž. Marie, n.4.12.1884.

Čp.75 :
1937 : Jírová Josefa.

Čp.76 :

1955 : Markytánová Anna (z.11.2.1955 ), n.6.7.1872 Vlachovo Březí, otec : Jakub, matka :
Marie, r. Böhmová.


Čp.78 :

1952 : Dunovský Josef (z.12.5.1952 ), n. 6.3.1862 Drahonice, lesní hajný, otec : Jan, matka :
Kateřina, r.Hubalová. Manž.: Terezie, r.Předotová.

01.06.2008 00:00:00Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se