Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Vodňanské Svobodné Hory : čp.1 - 15.

Nezařazeno :

Bečvář Bartoloměj : 1792 Svobodné Hory ( MIII 132 )
Brašnička Václav : 1792 Svobodné Hory ( MIII 132 )
Jiljí Jakub : 1792 Svobodné Hory ( MIII 132 )
Karlíček Tomáš : 1792 Svobodné Hory (MIII 132 )
Koreš Bartoloměj : 1794 Svobodné Hory ( MIII 132 )
Koreš František : vstup do učení 7.6.1864, mistr Leopold Václavík – zámečník ( 3.385 )
Koreš Hynek : 1872 ( MIII 180 )
Koreš Jan : 1880, přijat do Vídně.
Koreš Josef : 1880.
Koreš Václav : majitel domu z Hor, radní 1902 – 1903.
Korešová Marie : z.16.10.1937 Prachatice, n.11.3.1882 Hory, soukromnice z Hor.
Kouba František : předseda okresní správní komise, z. 27.11.1926 ( údaj z kroniky města )
Kouba František : vyučen zedníkem 30.4.1865, mistr Antonín Krejčí ( 3.385 )
Kříž, chalupník Hory, děti : Kateřina n.1862, Alžběta n.1863. ( Matrika škol 1870).
Lahodný Jakub : 1792 Svobodné Hory ( MIII 132 )
Mačura Matěj : v Horách usazený před r.1792, byl v tomto roce uvězněn v Brně na Špilberku, kde zemřel, vdova Marie, dcera Marie ( MIII, 132 )
Miksovský Šimon : 1792 Svobodné Hory ( MIII 132 )

Čp.1 :

1837 : Bláha Petr.
1880 : Bláha Josef.
1910: Majitel domu: Bláha Josef, n.28.2.1880 VSH, polní hospodářství. Manž.: Rozálie, n.8.8.1880 VSH. Dcera: Růžena, n.20.1.1910. Otec: Bláha Josef, n.13.1.1828 VSH. Manž.: Kateřina, n.1838 Radějovice. Personál: Jilková Marie, n.24.3.1879 Bavorovské Hory.
1914 : Bláhová Kateřina ( z.14.3.1914 ), n.1834 Měkynec, r. Bínová, manž. Josef
1914 : Bláha Josef (z.27.4.1914 ), n.20.1.1828, výměnkář, vdovec po Kateřině, roz. Bínové z Měkynce.
1933 : Bláha Josef, n.28.2.1880, manž. Tozálie, n.28.8.1880.
Bláhová Kristina, v dom., n.16.7.1911.
1948 : Cardová Marie ( z.25.3.1948 ), n.15.9.1876 Vodňany, r.Valentová, vdova po
Václavovi, rolníkovi v Hájku.
1953 : Bláhová Rosálie (z.28.9.1953 ), n.4.8.1880 Hory, r.Valentová, otec : Jan, matka : Barbora, r.Kahovcová. Manž. Josef.

Čp.2 :

1837 : Jelínek Josef.
1870 : Vávra, chalupník, dcera Kateřina n.15.4.1859.
1880 : Vávra Václav.
1910: Majitel domu: Štěpánek Jakub, n.29.6.1859 Svinětice, v VSH od r.1900, polní hospodář. Manž.: Terezie, n.19.10.1865 Útěšov. Děti: František, n.29.10.1891 Svinětice. Barbora, n.17.9.1893 Svinětice. Jan, n.3.5.1899 Svinětice. Václav, n.28.7.1901 Svinětice. Růžena, n.28.4.1905 Svinětice. Karel, n.29.10.1891 Svinětice, čeledín, t.č. v Útěšově.
1928 : Štěpánek Jakub ( z.20.2.1928 ), n.28.6.1859 Svinětice čp.5, manž. Terezie, r. Krbečková z Útěšova, odd. 8.2.1886.
1933 : Štěpánková Terezie, rolnice, n.20.10.1865.
Štěpánek Václav, rolník, n.27.7.1901.
Brabcová Barbora, manž. dělníka, n.27.9.1893.
Brabec Václav, dělník, n.17.5.1891.
Štěpánková Růžena, dělnice.

Čp.3 :

1837 : Kvasnička Kašpar.
1870 : Kouba, chalupník, syn Václav n.7.8.1860.
1880 : Kouba František. Toncar Kašpar.
1910: Majitel domu: Kouba František, n.2.4.1846 VSH, polní hospodář. Manž.: Marie, n.15.8.1876 VSH. Děti: Josef, n.29.7.1886. František, n.14.5.1892. Rozálie, n.14.2.1894.
1913 : Kouba Josef ( z.27.4.1913 ), n.24.1.1913, otec : Josef, rolník, matka : Marie, roz.Bízková.
1918 : Kouba Jaroslav (z.18.10.1918 ), n.5.10.1918, otec : Josef, matka : Marie, r.Bízková z Javornice.
1920 : Kouba Jaroslav ( z.1.5.1920 ), n.29.3.1920, otec : Josef, matka : Marie, r. Bízková z Javornice čp.2.
1921 : Kouba František ( z.18.1.1921 ), n.2.4.1846, vdovec po Rosálii, roz. Krejčové z Chelčic, kolář a výměnkář.
1933 : Kouba Josef, rolník, n.21.6.1886, manž. Marie, n.9.4.1887.

Čp.4 :

1837 : Marek Jakub
1880 : Lahodný Jan.
1910: Majitel domu: Lahodný Jan, n.15.7.1852 VSH, rolník. Manž.: Kateřina, n.26.8.1850 Milenovice, v VSH od r.1887. Děti: Josef, n.13.11.1887, krejčovský pomocník. Karel, n.11.11.1890, krejčovský pomocník.
1922 : Lahodná Kateřina (z.20.2.1922 ), n.19.11.1859 Milenovice, r.Tůmová, manž. Jan, výminkář na Horách, odd. 20.1.1883.
1932 : Lahodný Matěj ( z.13.12.1932 ), n.28.11.1853 Hory, manž.Marie r.Čížková z Hor
1933 : Lahodný Josef, hostinský, n.11.11.1887, manž. Anna, n.22.5.1886.
Lahodný Jan, soukromník, n.15.7.1852.
1934 : Lahodný Jan ( z.12.12.1934 ), n.15.7.1852 Hory, vdovec po Kateřině z. Tůmové z Milenovic.

Čp.5 :

1837 : Čížek Franz.
1880 : Čížek Václav.
1910: Majitel domu: Čížek František, n.12.11.1868 VSH, polní hospodářství. Manž.: Marie, n.7.6.1871 Tourovec, v VSH od r.1895. Děti: František, n.2.3.1897, Josef, n.20.2.1900. Marie, n.8.8.1901. Otec: Čížek Václav, n.2.9.1826.
1917 : Beztrejka František (z.9.12.1917 ), n.1837, výminkář, vdovec po Marii, r. Bízkové z Tourova.
1926 ( 2.11.) : František a Marie Čížkovi postoupili Josefovi a Terezii Čížkovým usedlost s pozemky a příslušenstvím za 10 000 Kč a výměnek.
1933 : Čížek František, rolník, n.2.11.1868, manž. Marie, n.7.6.1871.
Čížek Josef, rolník, n.22.2.1900, manž. Terezie n.26.8.1908.
1946 : Čížková Marie (z.24.4.1946 ), n.8.11.1861 Tourov, r.Beztrejková, manž. František.
1954 : Čížek František (z.4.11.1954 ), n.2.11.1868 Hory, otec : Václav, matka : Anna, roz. Vondrisová. Vdovec po Marii roz. Beztrejková.

Čp.6 :

1837 : Penz Matěj.
1870 : Vaňata, chalupník, dcera Marie n.1862.
1880 : Vaňata Václav.
1910: Majitel domu: Vaňata Vojtěch, n.11.4.1868 VSH, zedník. Manž.: Antonie, n.8.12.169 Vojnice. Děti: Vojtěch, n.12.4.1894, zámečnický učeň. František, n.4.10.1896. Johanna, n.12.1.1890. Marie, n.10.6.1901. Růžena, n.18.5.1904.
1913 : Kouba Josef ( z.27.4.1913 ), n.24.1.1913, otec : Josef, rolník, matka : Marie, r.Bízková.
1926 (19.11 ) : Vojtěch a Anastázie Vaňatovi postoupili Františkovi a Františce Vaňatovým usedlost s pozemky s příslušenstvím za výměnek.
1933 : Vaňata Vojtěch, rolník, n.10.4.1868, manž. Antonie, n.30.12.1865.
Vaňata František, rolník, n.30.9.1896, manž. Františka, manž. n.14.11.1902.
1943 : Vaňatová Antonie ( z.18.12.1943 ), n.31.12.1865 Nezamyslice ( Sušice ), r. Polenová, manž. Vojtěch.

Čp.7 :

1837 : Lahodný Matěj.
1880 : Lahodný Jan. Lahodná Rosálie.
1910: Majitel domu: Lahodný Matěj, n.28.11.1853 VSH. Manž.: Anna, n.1.7.1866 VSH. Děti: Rozálie, n.3.5.1889. Anna, n.6.1.1897. Alžběta, n.31.1.1900.
1926 (10.5. ) : vloženo vlastnické právo na usedlost Františkovi a Alžbětě Štěpánkovým.
1931 : Štěpánek František.
1932 : Lahodný Matěj (z.13.12.1932 ), n.28.11.1853 Hory, manž. Marie r. Čížková z Hor.
1933 : Lahodná Anna, soukromnice, n.1.7.1866.
Štěpánek František, rolník, n.11.9.1899, manž. Alžběta, n.5.1.1900.
1949 : Lahodná Anna (z.10.4.1949 ), n.1.7.1866 Hory, r.Čížková, vdova po Matějovi, rolníkovi na Horách.
1950 : Vaňata Vojtěch ( z.22.12.1950 ), n.10.4.1868 Hory, vdovec. Otec : Václav, matka : Kateřina, r.Špirochová.

Čp.8 :

1837 : Filec Matěj.
1870 : Krejčí, dcera Anna, n.24.6.1864.
1880 : Krejčová Marie. Mikeš Vojtěch.
1910: Majitel domu: Mikeš Jan. n.16.5.1881 Krtele, v VSH 1881, svobodný. Matka: Mikešová Marie, n.3.6.1854 VSH. Sestra: Mikešová Anna, n.29.9.1883 VSH, krejčová. Bratr: Mikeš Josef, n.5.2.1892 VSH, truhlář. Sestra: Mikešová Ludmila, n.2.5.1895. Neteř: Hucková Růžena. n.20.1.1908 Vodňany.
1916 : Mikešová Anna (z.25.11.1916 ), n.28.9.1883, otec : Vojtěch, rolník, matka : Marie, roz. Krejčová. Švadlena.
1922 : Mikešová Marie ( z.23.7.1922 ), n.3.6.1854 v čp.8/IV., roz. Krejčová, výměnkářka, vdova po Vojtěchovi, polaři, odd. 8.3.1881.
1933 : Mikeš Jan, rolník, n. 16.5.1881, manž. Rozálie, n.4.9.1890.

Čp.9 :

1837 : Voldřich Vojtěch.
1880 : Vondrysová Marie.
1910: Majitel domu: Iral Václav, n.18.8.1869 Nakří, v VSH od r.1899, polní hospodář. Manž.: Anna, n.14.7.1873 VSH. Děti: František, n.31.3.1900. Anna, n.5.4.1903. Hedvika, n.3.10.1906.
1919 : Iral František (z.5.8.1919 ), n.31.3.1900, otec : Václav, matka : Anna.
1920 : Iral Václav (z.20.9.1920 ), n.20.9.1920, otec : Václav, matka : Anna.
1920 : Iralová Hedvika (z.19.11.1920 ), n.3.10.1906, otec : Václav, matka : Anna, roz. Vondrisová z Hor.
1933 : Iral Václav, rolník, n.18.8.1869, manž. Anna, n.14.7.1873.
Iralová Anna, dělnice, n.3.4.1903. Iral Václav, tesař, n.10.6.1911.

Čp.10 :

1837 : Pintíř Josef.
1880 : Pintíř František. Pintíř Josef.
1910: Majitel domu: Profant Jan, n.8.12.1861 Chelčice, v VSH od r.1905, polní hospodářství. Manž.: Františka, n.9.2.1868 Vitějovice. Děti: Marie, n.30.8.1895. Karel, n.29.10.1896. Růžena, n.15.8.1898. František, n.9.10.1900. Jan, n.12.7.1907. Václav, n.1.8.1909.
1933 : Profant Jan, rolník, n.8.12.1861, manž. Františka, n.8.2.1869.
Profantová Marie, v dom., n.30.8.1895. Profant Václav, tesař, n.31.7.1909.

Čp.11 :

1837 : Čížek Josef.
1880 : Čížek František. Čížek Josef.
1910: Majitel domu: Čížková KLára. n.13.2.1859 Javornice, v VSH od r.1877, vdova. Děti: František, n.22.11.1890. Václav, n.27.9.1893, krejčovský učeň. Anna, n.4.6.1896. Vojtěch, n.7.4.1900.
1917 : Čížková Anna (z.14.5.1917 ), n.4.6.1896, otec : František, rolník, matka : Klára, r.Hojdarová z Javornice.
1918 : Čížek Vojtěch ( z.4.5.1918 ), n.7.4.1901, otec : František, matka : Klára, r.Hojdarová z Javornice čp.18.
1925 : Čížek Vojtěch (z.26.9.1925 ), n.27.3.1925, otec : František, matka : Marie, r. Mikšíčková z Vitic čp.7.
1933 : Čížková Klára, rolnice, n.13.2.1859.
Čížek Fr., rolník, n.22.11.1890, manž. Marie, n.4.9.1894.
1934 : Čížková Klára ( z.24.10.1934 ), n.13.2.1859 Javornice, r. Hojdarová, vdova po Františkovi.
1953 : Čížek František (z.26.11.1953 ), n.22.11.1890 Hory, otec : František, matka : Klára, r. Hojdarová. Manž. : Marie, r.Vojtová.

Čp.12 :

1837 : Pátek Vojtěch.
1870 : Pátek, chalupník, děti : Jakub n ? Václav n.1859.
1910: Majitel domu: Pátek Václav, n.21.8.1859 VSH. Manž.: Terezie, n.15.10.1860 Černěves, v VSH 1888. Děti: Anna, n.12.6.1890, krejčová. Václav, n.28.8.1894, zámečnický učeň. Marie, n.25.3.1899. František, n.25.11.1902.
1914 : Pátková Terezie ( z.16.9.1914 ), n.1860 Černěves, r.Tesařová, manž. Václav.
1917 : Pátek Václav (z.11.11.1917 ), n.28.8.1894, otec : Václav, rolník, matka : Terezie, r.Tesařová, Černěves čp.19.
1918 : Pátková Anna ( z.25.10.1918 ), n.20.6.1890, otec : Václav, polař, matka : Terezie r. Tesařová z Černěvsi čp.14.
1919 : Kubová Marie ( z.26.2.1919 Stožice čp.51 ), n.8.5.1840, otec : Matěj, Hory čp.12., matka : Rosálie r.Vondrisová z Hor čp.9.
1926 (27.7.) : Václav Pátek postoupil usedlost Anně a Františkovi Pátkovým za 5 500 Kč a výměnek.
1927 : Pátek Václav (z.18.4.1927 ), n.21.8.1859 v čp.8/IV., manž. Marie, r.Edrová z Husince, odd. 25.10.1921.
1933 : Pátek František, rolník, n.26.11.1902, manž. Anna, n.30.7.1904.
Jehlíková Terezie, soukromnice, n.30.10.1864.
1936 : Tesař Josef ( z.29.3.1936 ), n.15.10.1858 Černěves, zemědělský dělník.
1939 : Pátková Anna ( z.21.6.1939 Strakonice ), n.30.7.1904 Krašlovice, r.Jelínková, manž. František, rolník.
1942 : Pátek František ( z.13.3.1942 ) , n.24.2.1942, otec : František, matka : Ludmila r.Kostková ze Sedlce.
1943 : Pátková Ludmila ( z.28.3.1943 ), n.28.2.1943, otec : František, matka : Ludmila r.Kostková ze Sedlce.
1944 : Pátek František ( z.14.7.1944 ) , n.23.11.1902, rolník, manž. Ludmila r.Kostková ze Sedlce.
1951 : Mikeš Jan (z.5.7.1951 ), n.16.5.1881 Svobodné Hory, otec : Vojtěch, matka : Marie, roz. Krejčová. Manž.: Rosálie, r. Prajerová.

Čp.13 :

1837 : Kohanec Jakub.
1870 : Koreš, chalupník, dcera Anna n.2.8.1860.
1880 : Koreš Vojtěch.
1910: Majitel domu: Koreš Václav, n.14.8.1847 VSH, vdovec. Děti: Marie, n.11.3.1882, svobodný. Matěj, n.27.10.1883.
1925 : Koreš Jaroslav (z.21.4.1925 ), n.14.8.1847 Hory, výměnkář, vdovec po Rosálii, r. Jiranové z Hvožďan.
1931 : Soukup František ( z.28.2.1931 ), n.16.5.1858 Maletice, vdovec po Anně, r. Bískové z Krašlovic.
1933 : Koreš Matěj, rolník, n.24.10.1883, manž. Marie, n.11.9.1892.
Korešová Marie, v dom., n.11.3.1882.
1937 : Koreš Václav (z.23.1.1937 ), n.19.2.1930, otec : Matěj, matka : Marie, r.Soukupová z Krašlovic.
1937 : Korešová Marie ( z.16.10.1937 Prachatice ), n.11.3.1882 Hory, soukromnice.
1949 : Koreš Matěj (z.7.10.1949 ), n.24.10.1883 Hory, rolník, manž. Marie, r.Soukupová z Krašlovic.

Čp.14 :

1837 : Valenta Jan.
1880 : Valenta Jan.
1910: Majitel domu: Valenta František, n.4.7.1883 VSH. Manž.: Ludmila, n.30.11.1885 Svinětice. Syn: Václav, n.15.8.1909. Otec: Valenta Jan, n.17.11.1848 VSH. Matka: Barbora, n.12.2.1854 Dub u Vodňan, v VSH od r.1875.
1933 : Voldřich Vojtěch, rolník, n.15.2.1888, manž. Marie, n.24.5.1890.
1954 : Vondřičková Marie ( z.28.11.1954 ), n.24.5.1890 Dubská Lhota, r. Frčková, manž. Vojtěch.

Čp.15 :

1837 : Špiroch Josef
1880 : Kouba Josef.
1910: Majitel domu: Jiran Bartoloměj, n.22.8.1856 Hvožďany, v VSH od r.1882. Manž.: Alžběta, n.22.10.1865 VSH. Děti: Anna, n.25.6.1889. Jan, n.29.3.1901. Alois, n.12.10.1902.
1927 : Jiranová Alžběta ( z.6.8.1928 ), n.20.10.1865 15/IV., r.Koubová, manž.
Bartoloměj, odd. 5.9.1882.
1933 : Šťástka Jan, rolník, n.21.5.1892, manž. Anna, n.25.6.1889.
Jiran Bartoloměj, soukr., n.22.8.1856.
1938 : Jiran Bartoloměj.

01.06.2008 00:00:00Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se