Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Osobnosti vodňanského regionu : A - H

Albínové z Helfenburka :
šlechtický rod, 16. stol.
Lit.: Kubíková Anna. Rodina a potomci rožmberského kancléře Václava Albína z Helfenburka. RR,2000,č.1,s.1-3.
Rybička : A. : Albinové ( Bílkové ) z Helfenburka. Pam,14,1889,s.19-26.

Andrlík Karel, st. :
24.8.1861 Drahonice – 16.7.1931 Drahonice
odb. spis.z oblasti cukrovarnictví
Lit.: Hankovec, s.14-15. OSN, 1930, s.157.
Andrlík Karel, prof. čes. techniky, odb. cukrovarnictví. Otavan,14,1932,č.1,s.15.
Konvička Josef : Dva chlapci z Drahonic. ( Karel Andrlík, Jan Řežábek. ). Zs,17,1948-1949.
(van) : Odborník na bílé zlato. Jp, 28.8.1981, příloha, č.35, s.7.
Zachystal Zdeněk : Náš rodák prof. Andrlík. Zs,5,1931-1932,č.6,s.109-111.

Andrlík Karel, ml. :
1894 Drahonice – 1962 Strakonice
odb. publ., fotochemik, badatel o RKZ.
Stručné poučení o nepadělaných rukopisech. ( Spolu s Janem Vrzalíkem ). 1936.
Lit.: Hankovec, s.15-16. Vopravil, s.357 – 8.

Assenbaumová Františka :
1838 Libějovice u Vodňan – z. ?
malířka
Lit.: Hankovec, s.16.

Bakule František :
17.5.1877 Lidmovice – 15.1.1957 Praha
db. publ., pedagog, sbormistr.
Lit.: Hankovec, s.16-17. Tomeš ( z.16.11.1957 )
A.K. ( Antonie Kolafová ) : Zapomínaný pedagog. Výběr,19,1982,č.3,s.202.
Faucher Francois : František Bakule : enfant terrible české padagogiky. ( Překl. Oldřich Janota ). Praha, Portál, 1999, 118 s.
J.P. ( Jiří Pazdera ) : 100 let od narození a 20 let od úmrtí Františka Bakuleho. Výběr,14, 1977,č.2,s.129-130.
Novák Bohumil : Francouzská kniha o Františku Bakulovi. Pedagogika,28,1978,č.6,
s.705-707.
Přech Václav : František Bakule. Výběr,9,1972,č.4,s.265.
Spěváček Karel : Průkopníci českých pokusných škol. Praha,1979, 195 s.
Titzl Boris : To byl český učitel. Praha, 1998, Spol. Fr.Bakule, 246 s.
Trnka Miloslav : F. Bakule, učitel a tvůrce. Vn,1999, s.6.
Bakulovi zpěváčci ve Vodňanech v roce 1927. Kronika města, II., 1927.

Bavorové ze Strakonic :
Lit.: Beneš F. : Jezdecká pečeť Bavora III. z Bavorova. ČSPS,65,1957,s.156-158.
Kotlárová Simona :Bavorové erbu střely. České Budějovice, Veduta, 2004, 237

Bavorovský Tomáš :
n.? Bavorov – z.1562 Plzeň
círk. hodnostář a spis.
Lit.. : Jireček : Rukověť I., 1875. Vopravil, s.382.
Lexikon české literatury. Praha,1985, I., s.162.
Hejnic Josef : Tomáš Bavorovský a Český Krumlov. JSH,40,1971,78-83.
Novák J.V. : Postilla česká kněze Tomáše Bavorovského. Sborník historický,3, 1885, s.138-144,236-241.

Bělohlav Josef :
6.3.1882 Bavorov - 25.3.1935 Praha
kartograf, zeměpisec, odb. spis.
Bibl.: Vlastivědný sborník. Systematická monografie měst, městeček a památných míst
v zemí koruny české. Praha, nákl. vl., 1910 – 1914. ( 4. Soběslav. 6. Třeboň. 8. Budějovice. 9. Hluboká. 12. Bechyně. 13. Písek. 14. Klatovy. 15. Tábor. 49. Jindřichův Hradec. 58. Zvíkov. )
Podrobné mapy zemí Koruny české. Šumava. Obrazová kronika. Krupobití v Čechách.
Lit.: Hankovec, s.23-24. Házr Josef – Písecký : Bavorovský Slavín. OSN, 1930, s.535.
Bavorov. Vzpomínáme prvního výročí PhDr. Josefa Bělohlava. Vn,3,1936,č.4,s.11-12.
Dr. Josef Bělohlav. Zs.,10,1936-1937,č.3,s.53.
-vpch- : Dr. Josef Bělohlav. Výběr,9,1972,č.2,s.126.
VN,1935,č.4,s.14. 1936, č.4,s.11, č.7,s.13, č.11,s.15
Pozn. : připravoval monografii Volar, na níž spolupracovala jeho manželka Irena
( z.16.1.1951 v Praze. Viz : Kunc, 1962, s.16. )

Blesík Jan:
n. – z.
kněz, redemptorista, reg. hist., politický vězeň v 50. letech.
Bibl.: Z pamětí Libějovic. Libějovice, Kolej redemptoristů, 1948.
Lit.: Dvořáková Zora – Z letopisů třetího odboje.

Böhm Beastus Adolf :
22.6.1865 Bavorov – 21.11.1934 České Budějovice
církevní hodnostář
Lit.: Hankovec. s,35.

Brzoň František :
19.8.1923 asi Humpolec
spis., bás., dram., žije v Bavorově
Bibl. : Dílo : Mim počítá dějství. Volá vás Alkumit. Než kohout třikrát zakokrhá.
Lit.: Chvály, s.248.

Brzoňová Milena :
30.6.1939 Strakonice
učitelka, spis.
Lit.: Hankovec,s.45

Březina Václav :
n. 2.7.1866 Libějovice – z. ?
generál
Lit.: Hankovec, s.46.

Cruciger Matěj :
n.Bavorov – z.?
učenec
Lit.: Hankovec,s.51-52.

z Čenova Václav Vlček, válečník, spis.
n. kol. 1425 – z. kol. 1501.
Bibl.: Naučení ku králi Vladislavovi, kterak se mají šikovati jízdní, pěší i vozy...1490.
Lit.: Vopravil, s.1388.
Hoyer Ivan : Václav Vlček z Čenova a Helfenburk. Výběr,13,1976,č.4s.242-244.

Červíček Ondřej :
1844 Praha – 16.2.1928 Bavorov
divadelní ředitel
manž. Anna ( roz. Blížencová a ovdovělá Pravdová z. 19.2.1932 Bavorov ),
od začátku dvacátých let 20.stol. v Bavorově, vnuk Rudolf Hrušínský.
Lit.: Valtrová, s.36.

Domorázek František :
21.10.1874 Pohledští Dvořáci, okr. H. Brod – 1935 Bavorov ?
kat. kněz, reg. hist., publ.
Bibl.: Dějiny Bavorova. Rukopis, ul. na faře v Bavorově.

z Drahonic Jaroš :
15. stol.
příslušník nižší husitské šlechty
Bibl. : Fröhlich Jiří : Zaniklá vesnice a tvrz Božejovice. Výběr,27,1990,č.2,s.124-128.
Teplý František : O Jarošovi z Drahonic. Sborník hist. kroužku,10,1909,s.213-223.

Drůbek Ferdinand :
14.5.1844 Bílsko – 20.2.1904 Praha – Smíchov
vydavatel zpěvníků, učitel
Lit.: Hankovec,s.68.

Dunovský Jan :
27.7.1849 Bavorov - 11.11.1925 Praha
pseud. J.D. Hradišťský, spis.
Lit.: Hankovec,s.69-70. Házr : Bavorovský Slavín. Lexikon české literatury, I., s. 614. OSN. Vopravil, s.515.
Pátek Ferdinand : Náš kraj ve vzpomínkách a krásné literatuře. ZS,4,1930-31,č.1,s.11-12.
Rodák bavorovský Jan Dunovský. Otavan,9,1926,č.7-9,s.122.

Fleischmann Adam :
27.11.1841 Bavorov – 23.5.1915 Jičín.
profesor
Lit.: Hankovec,s.79. Házr : Bavorovský Slavín.

Fleischmann Antonín :
3.8.1825 Bavorov – 25.8.1892 Písek
katol. kněz, klas. filolog, publ.
Lit.: Cífka,1972,I.,s.26.Hankovec,s.79-80. Házr : Bavorovský Slavín.

Fučík Vít :
n. kolem 1730, kde ? – z. 1804 Klůs - Radomilice
Bauer Jan : Tajemné České Budějovice.
Böhm Ant. : O českém letci z konce XVIII. století ZS,1,1927-28,č.9,s.165-166.
Böhm Ant. : Ještě o letci Fučíkovi. Náš domov, 9.11.1930, č.3,s.4-5.
Michal Jaroslav : Jak vodňanští studenti létali. In : 170 let píseckého gymnázia ( 1778 – 1948 ). Písek, 1948, s.158-159.
Veselý Miroslav : Ptačí muž. Smyšlenky i skutečnost o českém Ikarovi. VaV,1,1969,s.31-37.
Vodňansko v časopisech. Náš domov,9,1930,č.2,s.4-5.
Vondrášek V. : Ty lítáš jako Kudlička. Zs,7,1933-1934,č.4,s.80-81.

Gregory Jindřich :
n.22.6.1885 Libějovice u Vodňan - z. ?
učitel a hudebník
Lit.: Hankovec, s.88.

Häusler Adalbert ( Vojtěch ) Josef :
14.2.1790 Libějovice u Vodňan – 9.2.1849 Borovany
archivář
Lit. : Archiváři, s.212.

Havlasa Bohumil :
1.10.1852 Bavorov - 25.11.1877 Alexandropol Arménie
Bibl.: Tiché vody.1876
Lit.: Hankovec, s.96-97. Házr Josef – Písecký : Protivínský Slavín. Lex., 2/I., s.105- 106. Vopravil, s.615.
-hh- : Bohumil Havlasa. Výběr,5,1968,č.2,s.60.
J.H.P. : Slavnostní odhalení desky spisovateli Bohumilu Havlsovi v Bavorově. ( 14.8.1927 ). Otavan,10,1927,č.11-12,s.177.
J.Mý. : Památku autora ,,Tichých vod“ Havlasy. Otavan,14,1934,č.5-7,s.104.
Kudrna Jiří : Ze života Bohumila Havlasy. ZS,6,1932-1934,č.4,s.75.
Kudrna Jiří : Vzpomínka na spisovatele Bohumila Havlasu. ZS,4,1930-1931,č.4,s.73-74.
Mager Jan Antonín : Proč se nenarodil Bohumil Havlasa ve Strunkovicích nad Blanicí.
RR,1991,č.1,s.17-18.
Mager Jan Antonín : Sociologický vývod předků spisovatele B. Havlasy. RR, 2002 podzim, s.29-33.
Málek Tomáš : Obraz z Balkánké války 1875 – 1876 v českém tisku. Dipl. práce, Jih. un. Č.B., 2000, 120 s.
Novotný Miloslav : Nižegorodský dragón Bohumil Havlasa. Praha 1941, 238 s.
Oslavy spisovatele B. Havlasy v Bavorově, Zs,1,1927-28,č.2,s,52-54.
Pártl Theodor : Bohumil Havlasa. Strunkovice nad Blanicí. 1967. 54 s.
Pátek Ferdinand : Náš kraj ve vzpomínkách a krásné literatuře. Zs,4,1930-31,č.3,s.52-53.
Pazdera Jiří : Bohumil Havlasa – vzpomínka ke 125. výročí narození a 100. výročí úmrtí. Výběr,15,1978,1,55-56.
Strunkovice nad Blanicí. Výběr,3,1966,č.3,s.51-52.
Veselý Jindřich : O Bohumilu Havlasovi. ZS,1,1927-1928,č.2,s.33-37.
Veselý Jindřich : O životě a díle Bohumila Havlasy. Otavan,11, 30.11.1927, č.2, s.17-19.
28.12.1927, č.3, s.34-39.

Havrlík Mikuláš :
n. – z.21.9.1919 ( 42 let ) asi Bavorov
učitel, malíř
Lit.: Za Mikulášem Havrlíkem. Otavan IV., 1919-1920, s.88.

Havrlík Svatopluk :
22.6.1908 Bavorov – 2.9.1966 Praha
akad. malíř, sběratel lid. umění, výtvarný publ.
Bibl.: Lidové umění na Příbramsku. Dětská říkadla.
Lit. : Hankovec, s.97 – 98. Kunc, 1966, s.23.
Akad. malíř prof. Svatopluk Havrlík... Vn,8,1941,č.9,s.7.
Knechtl J. : Prof. Svatopluk Havrlík. Vn,3, 1936,č.5, s.4-5.
Vn,1937,č.10,s.12.

Hlinka Karel :
n. – z.
asi majitel papírnictví v Bavorově
Bibl.: Zříceniny hradu Helfenburku. Průvodce zříceninami kdysi pevného hradu mocných
pánů Rožmberků. Klub turistů, 1925.

Hobizal František :
10.3.1933 Č. Budějovice – 8.7.2001 Bavorov
římsko – katol kněz, děkan v Bavorově, reg. hist., publ.
Bibl.: K počátkům rožmberskéhop chrámu v Bavorově. VaV,2,1970,s.26-31.
Šestset let farního kostela v Bavorově. Výběr,10,1973,s.92.
Lit.: Mager Jan Antonín. P.František Hobizal a jeho rod. RR, 2005, č.2, s.4-7.

Holeček František,
19.11.1865 Stožice – 27.6.1932 Vodňany
redaktor, nov. v USA
Lit.: Hankovec, s.109.
Náš domov, 1932, č.1, s.5.
Zlatá stezka,6,1932-33,č.1,s.18.

Holeček Josef :
27.2.1853 Stožice u Vodňan - 6.3.1929 Praha
prozaik, novinář, překladatel
Bibl. : Naši. Černohorské povídky. Dětské vzpomínky. ZS,1,1927-28,č.6,s.107-110.
Pero. Praha,1976.
Lit.: Blümlová, 2000, s.130-133. Hankovec, s.109-110. Kotalík,1966,s.22-23. Kunc,1945,I.,s.254-261. Lex. 2/I., s.239-242.
Drážil Stanislav : Josef Holeček – jihočeský patriarcha. ZS,17,1948-49,č.7,s.92-94.
Hosnédl Václav : Josef Holeček, epik jihočeského lidu. Náš domov, 1933,č.8,s.1.
Chalupný E. : Josef Holeček. Praha,1926.
Chalupný Emanuel : O korespondenci Josefa Holečka. VČAZ,11,1935,s.151-152.
Chalupný Emanuel : Z korespondence Josefa Holečka. VČAZ,12,1936,s.296-301.
Janáčková Jaroslava : Idylická epopej a její osud. In : Román mezi modernami. Praha, Čs. spisovatel, 1989, s.121-161.
Ježek Emanuel : Josef Holeček a táborské gymnázium. JSH,49,1980,278-279.
Jihočeský písmák, nadšený hlasatel vzájemnosti slovanské, přítel trojice básníků vodňanských, tvůrce ,,Našich“ Josef Holeček, dožívá se v tomto měsíci 75. narozenin. Zs,1,1927-28, č.6, s.105-107.
K. ( Kryl ) : Rod spisovatele Josefa Holečka. čas. rod. spol., 15,1943,s.68.
Kaleta Petr : Josef Holeček a Rusko. VaV,5,2002, s.131-139.
KO. : Josef Holeček pětasedmdesátníkem. Otavan,11,1928,č.6,s.92.
KO. : Josef Holeček. Otavan,12,1929,č.3-4,s.38-39.
Kolafová A. : 50 let od smrti J. Holečka. Výběr,16,1979,č.4,s.289.
Kolář Ondřej : K dobovému ohlasu tzv.jihočešství v díle Josefa Holečka. VaV,7,2007,
s.115-122.
Máchal Jan : Holečkův jihočeský román Naši. Šumavské proudy,7,1910,s.29-30.
Málek Tomáš : Odraz z balkánské války 1875 – 1876 v českém tisku. Dipl práce, Jih. un., Č.B., 2000, 120 s.
Mostecký Haštal : Josef Holeček. ZS,2,1928-1929,č.8,s.113-115.
Novotný Miloslav : Sedmdesátý rok Josefa Holečka. Otavan,7,1923, č.6-7, s.78-80,
č.8-.9, s.116-119, č.10-12, s.157-159.
Novotný Miloslav : Nové knihy Josefa Holečka. Otavan,8, 1924,č.8-9,s.114-116, č.10-12,s.149-151.
O Josefu Holečkovi, mém tatínkovi. Výbor ze vzpomínek Jeleny Holečkové – Dolanské.. Vydalo Městské muzeum a galerie ve Vodňanech, 2008, 58 s.
Oberpfalcer František : Jihočeská mluva v Holečkových Našich. Jihočeská čítanka, I, s.70-97.
Olejník Jan : Stožický grunt Josefa Holečka a jeho předků ve světle pozemkových
knih. Výběr, 40,2000, s.324-325.
Polanský Václav : O Josefu Holečkovi. Praha,1940, 87 s.
Pazdera Jiří : Josef Holeček a jeho rodný kraj. Nn,1983, reg. příl. Jaro 83, s.6-7.
Přech Václav : Jubileum spisovatele Josefa Holečka. Výběr,10,1973,č.2,s.132-133.
Přech Václav : Slavný rodák ze Stožic. K 130. výročí narození Josefa Holečka. Nn,38, 17.2.1983.
Sedláčková Beáta : Josef Holeček, Pero. In : Studie k sociálním dějinám, 4, Kutná
Hora – Opava – Praha, 1999, s.193 – 202.
Starý Václav : Josef Holeček a Holečkov. VaV,4,1997,s.112-125.
Stehlík Ladislav : Dvě krajanské tváře. Josef Holeček a Fr. Herites.
Vodňany, Městské muzeum a galerie, 1979, 20 s.
T.H. : Holeček a jeho rodný kraj. ( Odhalení pamětní desky roku 1921. ) Otavan,6,1921,č.3-5,s.47-49.
T.H. : Holeček a jeho rodný kraj. Otavan,6,1922,č.6-8,s.93-94.
Voborník Jan : Josef Holeček. Praha, 1913, 128 s.

Pozn:. v roce 1923 byl jmenován čestným občanem Vodňan.
Holečkova akademie ve V. Vn,1937,č.3,s.11. Také Vn,1937,č.5,s.9.
Syn Jeroným zemřel v Praze 11.1.1941. Vn,1941,č.2, s.1. ( Pseud. Václav Polánský )

Hora Josef Václav :
15.3.1836 Nuzice - 6.1.1918 Bavorov
vlast. prac. a reg. spis.
Bibl.: Procházky po školních okresích Strakonickém a Sušickém, jakož i po přítocích Otavy.
Z mých pamětí ze staré školy. Týn nad Vltavou, 1908.
Lit.:

Horák František
n. 1.4.1865 Bavorov - z. ?
politik
Lit.: Hankovec, s.111.

Horský Xaver František, rytíř z Horskysfeldu :
29.9.1801 Bílina- 6.4.1877 Kolín
zakl. rolnické školy v Rábíně
Lit.: OSN.
Turek Jakub : František X.Horský a náš kraj. Výběr,6,1969,č.3,s.1-7.

Hostislav z Bílska :
n. Bílsko ? - z. 1414, kde ?
kněz
Lit.: Hankovec, s.113.

Hovorka Josef,
9.7.1868 Pohorovice – 6.4.1955, kde ?
římsko-katol. kněz, vlastivědný prac.
Lit.. : Kunc,1970,s.71.

Hoyer Ivan, psed. Teslínský,
22.12.1918 Strakonice – 8.12.2005 Rožmitál pod Třemšínem
Od r.1967 se podílel se členy vlastivědného kroužku při ZV ROH Geologického průzkumu v Příbrami na záchraně hradu Helfenburka, reg. hist., publ.
Bibl.: přísp. v reg. tisku, např.Výběr, Vodňany a Vodňansko, Strakonické noviny, atd.
Případ Helfenburk. Výběr,7,1970,č.2,s.1-3.
Hrad Helfenburk. VaV,3,1971, s.25-33.
Rožmberské kamenné znaky na hradě Helfenburku. Výběr,8,1971,č.2,s.62-64.
Sto let od působení lesmistra Karla Gangloffa. Výběr,8,1971,s.137-138.
/ I.H.Teslínský / : Dvoje vzácné výročí. Výběr,9,1972,s.71-72.
O slavných štvanicích v jemčinské oboře na Jindřichohradecku. Výběr,9,1972,s.141- 151.
Z matrik farnosti Záboří na Blatensku. Výběr,12,1975,s.247 – 249.
Helfenburk. Výběr,30,1993,č.4,s.275.
Lit.: Velková Jitka : Na rozloučenou s Ing.Ivanem Hoyerem. Výběr,43,2006, č.1, s.76-77.

Hrůša Jan:
17.4.1882 Libějovice u Vodňan - 4.5.1954 Praha
překl. z angl., řečtiny a latiny
Lit.: Hankovec,s.116-117. Kunc,1962.Lex 2/.I.,s.340-341.

Hulakovská Marie :
25.12.1864 Libějovice - 21.7.1943 Praha
učitelka hudby, hudební hist., publ.
Lit.: Hankovec, s.117-118. Kunc,1966,s.27.

Hynek Antonín z Vltavína :
římsko – katol kněz
Lit.: Stuchlá Pavla. Střípky ze života bavorovského rodáka a faráře P.Viléma Antonína Hynka z Vltavína ( 1654 – 1706 ). Vav,7,2007, s.77-96.
07.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


Osobnosti : Ch - P

Chelčický Petr :
asi 1390 Záhorčí u Chelčic ? – z. asi 1460 kde ?
círk. reformátor a spis.
Bibl. : Postila. Síť víry pravé. O trojím lidu řeč.
Lit.: Hankovec, s.122. Lex. 2/I.,s.404-407. Vopravil, s.692.
Annenkov J. : Příspěvek k životopisu Petra Chelčického. ČNM,24,s.537-541.
Bartoš F.M. : Zapomenuté dílo Petra Chelčického. JSH,6,1933,s.12-17.
Bartoš F.M. : Kdo byl Petr Chelčický ? JSH,15,1946,s.1-8.
Bartoš F.M. : Památce Petra Chelčického. JSH,16,1947,s.1-9.
Bartoš F.M. : Chelčický a Valdenští. JSH,16,1947,s.33-38.
Bartoš F.M. : Neznámý spis proti Chelčickému a prvotní Jednotě bratrské. JSH,17,1948,
s.60-64.
Bartoš F.M. : Matka Petra Chelčického. ZS,17,1948-49,č.9-10,s.140-142.
Bartoš F.M. : Kdo byl Petr Chelčický ? JSH,19,1950,s.112.
Bartoš F.M. : Chelčický a velký učitel táborského komunismu. JSH,19,1950,s.33-34.
Bílek Josef : S Doc.Dr.Eduardem Petrů o Petru Chelčickém. Výběr,11,1974,č.3,s.184-185.
Boubín Jaroslav : Počátky literární činnosti Petra Chelčického. Husitský Tábor. Sborník
Muzea husitského revolučního hnutí,5,1982,s.145-152.
Boubín Jaroslav : K protipikartským traktátům Petra Chelčického a M. Jana Příbrama.
Folia historica Bohemica,4,1982,s.127-159.
Boubín Jaroslav : Petr Chelčický. Myslitel a reformátor. Praha, Vyšehrad, 200 s.
Flegl Michal : Sociální původ Petra Chelčického a jeho literární dílo v obraze českého dějepisectví 19. století. JSH,1973,2,94-102.
Flegl Michal : Kdo je Petr Chelčický. Křesťanská revue,44,1977,č.9-10,s.224-229.
Flegl Michal : K problému identifikace Petra Chelčického. Listy filologické 102,1979, s.18- 25. ( Rec. : Jan Šťovíček.Výběr,17,1980,3, 204 )
Flegl Michal : Nově vydané traktáty P. Chelčického. Jednota bratrská.57,1980,č.8/9, s.119-120.
Goll Jaroslav : Chelčický a Jednota v 15. století. 1916.
Kaut Rob. : Petr Chelčický. Zs,7,1933-34,č.7,s.132-134.
Krofta Kamil : Petr Chelčický. Vodňany, nedat., 46 s. ( Rec.: B. Vydra, ČMN,88,1914,
s.337-9. )
Mágr A. St. : Marxistické poznámky k Chelčickému. JSH,19,1950,č.1,s.74-99.
Mostecký Václav : Je Petr Záhorka P. Chelčickým ? JSH,25,1956,s.97-100.
Pazdera Antonín : Petr Chelčický. Zs,15,1946-47,č.2,s.18-19.
Pazdera Jiří : Moudrý jihočech. Vn,I.,1990,č.7,s.7.
Petrů Eduard : Soupis díla Petra Chelčického a literatura o něm. Prah,1957, 186 s.
Petrů Eduard : Osobnost a dílo Petra Chelčického. In. : Petr Chelčický : Drobné spisy.
Praha,1966, s.5-27.
Petrů Eduard : Znovu k problému Chelčický – Záhorka. Listy filologické 102,1979, s.235-237. ( Rec. : Jan Šťovíček. Výběr,17,1980,3,204 )
Petrů Eduard : Vzdálené hlasy. Studie o starší české literatuře. Olomouc,1996.
R.C. ( Roman Cikhart ) : K rodopisu vladyk z Chelčic. JSH,18,1949, s.59-60.
Straka J.P. : Chelčického Replika proti Mikuláši Biskupci Táborskému. JSH,2,1929,příl., s.20-80.
Truc Miroslav : K sociálnímu zařazení Petra Chelčického a Petra Záhorky. Husitský Tábor, Sborník Muzea husitského revolučního hnutí,4,1981, s.76-81.

Chmelenský František :
2.12.1775 Bavorov - 1803 Bavorov
hudební skladatel, učitel
Lit.: Hankovec, s.124.

Chmelenský Jan Václav :
12.4.1778 Bavorov - 4.2.1864 Bavorov
učitel, hudební skladatel
Lit.: Hankovec, s.124.

Chmelenský Josef Krasoslav
7.8.1800 Bavorov - 2.1.1839 Praha
spisovatel
Lit.: Hankovec, s.124-125. Cífka,1972,I.,s.s.22. Lex. 2/I,s.411-413. Vopravil, s.694.
Axman E. : Korespondence J.K. Chmelenského K. Vinařickému. ČNM,89,1915,s.167-178,
306-315,395-406.
Beneš J.K. : Josef Krasoslav Chmelenský. Otavan,10,1926,č.1-2,s.1-4.
E.H. : Památník J.Kras. Chmelenského. ČNM,84,1910,s.294-298.
Házr Josef – Písecký : Utěšený a požehnaný den. ZS,12,1938-39,č.5,s.80-81.
Palivec V.: Ke genealogii obrozeneckého básníka J.K.Chmelenského.
Heraldika a genealogie XXII,2,1989,s.161-163.
Pletzer Karel : Německá báseň J.K. Chmelenského v českobudějovickém památníku.
ZMJK,1962,č.1,s.9-11.
Přech Václav : Jubilant bavorovského Slavína. Výběr,7,1970,č.3,s.52-53.
Přech Václav : Josef Krasoslav Chmelenský, obrozenecký spisovatel ( 1800 – 1839 ).
Výběr,11,1974,č.1,48-49.

Chmelová Helena :
24.9.1900 Praha – 8.5.1985 Prachatice
průvodkyně na hradě Helfenburk
Hoyer Ivan : Helfenburk. 80 let Heleny Chmelové. Výběr,17,1980,č.4,s.264.
Hoyer Ivan : Helfenburk a Helena Chmelová. Výběr,23,1986,4,s.296-298.

Jakší Josef :
4.3.1874 Bavorov – 20.9.1908 Prachatice.
malíř
Lit.: Hankovec, s.127-128
Bavorovský Josef Jakší. Jihočeský lidový kalendář 1960, s.153.
(er) : K Vodňanské výstavě malíře Josefa Jakšího. Nn,6.9.1984,s.3.
Jakšíová M. : Jul. Zeyer a Jos. Jakší. ZS,7,1933-1934,č.5,s.91-93.
Pazdera Antonín : Julius Zeyer a Josef Jakší. ZS,17,1948-49,č.1,s.6-7.
V.B. : Josef Jakší – sto let od narození. Výběr,11,1974,č.4,s.279-280.
Velková J. : Výročí mistrů jedné generace. Vn, 2004, č.7, s.5.
Veselý Jindřich : Malíř Josef Jakší. ZS,4,1930-1931,č.5, s.85-88.

Jakší Marie :
23.3.1889 Bavorov – 9.6.1966 Prachatice
učitelka, reg. historička, publ.
Bibl. : Město Bavorov a jeho privilegia. Bavorov, 1947.
Lit.: Hankovec, s.128. ( n.23.2.1889 )
Kotěšovec František : ??????. Zlatá stezka

Jankovec František :
1865 ? – 1937 Bavorov
hudebník
Lit.: J. Vs. : Z Bavorova. Fr. Jankovec. Zs,10,1936-37,č.6,s.106.

Jankovec Jaroslav :
26.4.1896 Malenice – 6.9.1961 Písek, poch. v Bavorově
dram., hudební skladatel
Bibl.: Srdce v rákosí. Hra.
Lit.: Hankovec, s.133-134.
Přech V. : Dvojí jubileum J. Jankovce. Nn,41, 15.5.1986,s.5.

Janů Martin :
23.8.1865 Buřenice – 12.2.1937 Libějovice, okr. Strakonice
římsko-katol. kněz, redemptorista, nábož. publ.
Lit.: Kunc,1970,s.

Ječmínek Mirko :
n.3.5.1942 Bavorov
technický odborník
Lit.: Hankovec, s.138-139.

Jedlička František :
20.6.1865 Bílsko - 39.3.1936 Dub u Vodňan
kněz, publ.
Lit.: Hankovec, s.139

Jirsa ( Girsa, Girsius ) Jan :
původem z Bavorova, 13.8.1601 bakalář, 1603 – 1605 kantorem v Lounech, autot lat. human. básně.
Lit.: Hankovec, s.143. Rhb,II.,s. 453

John Ctirad :
n. 15.8.1920 Číčenice
odb. spis., lékař, mikrobiolog, imunolog
Lit.: Hankovec,s.144-145. Kdo je kdo,I.,s.381-382. Kdo je kdo,2002,s.264. Vopravil, s.741.

Kahovec Václav :
Bavorov -
letec
Lit.:
Urminský Ivan : Českoslovenští letci ve francouzské a italské armádě 1914 – 1918.( Václav Kahovec z Vitic, 1877 – 1933. In: Historie a vojenství,6,1996. ( Rec: 2001,1,26 )

Kalbáč Antonín :
30.3.1879 Drahonice - 4.10.1944 Praha
odborný stavitel silnic a betonových staveb
Lit.: Hankovec, s.150-151

Konvička Antonín :
rodák ze Křtětic, r.1933 farář v Oslově ( 1933,1,s.3 )

Konvička Josef :
n. Křtětice kol. 1895 – zemřel asi po roce 1950 asi Prostějov
reg. hist., publ.
Bibl. : Jan Ladislav Mašek. Zs,8,1934-1935,č.10,s.162-164.
Z kroniky selské živnosti ve Křtěticích. Zs,9, 1935 –36, č.8, s.125-127, č.10, s.204-206.
Z mých vzpomínek na Vodňany. Zs,9,1935-36, č.9, s.178-179. Také : Vodňany svému jubileu 1336 – 1936. Vodňany, 1936, s.39-41.
Jak se stavěla nová chalupa ve Křtěticích Léta Páně 1796. Zs,10,1936-37, č.10, s.166-167.
Punkta neb pravidla pro lidi poddané na panství skočickém v r.1705. Čpdv, 24, 1937, s.62-64.
Nakoukneme do minulosti vodňanské kotlinky. Zs, 11,1937-38, č.8, s.126-127.
Zs, 13, 1939-40, č.1,s.14, č.2, s.22-24, č.3, s.44-47.
Rodový zápis Fr. Šrámka ze Křtětic. Vn,8,1941,č.6 – 8,10 ( foto )
Za starými rody selskými. Vn,9, 1942, č.2, s.3-4.
Mikoláši a Lucky. Zs,16, 1947-48, č.4, s.54-56.
Dva chlapci z Drahonic. ( Karel Andrlík, Jan Řežábek. ) Zs,17,1948-1949.
Bude žíti. Zs,17,1948-49,č.3,s.38-39. ( Jan Ladislav Mašek )

Kordule Stanislav :
10.6.1885 Bavorov – 2.12.1940 Hradec Králové
biskup CČH
Lit.: Vn,8,1940,č.1,s.2. Vn,1941,č.1,s.2.

Kořenští z Teršova :
Kroměříž : v městském muzeu opisy listin pánů Kořenských z Terešova, rodokmeny Kořenských. In : Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice. Red. Marie Tošnerová, III., archiv AV ČR, Praha, 2001.

Kouba Josef :
1.8.1885 Bavorov – z.
psed. Bratr Vojtěch, katol. kněz, nábož. spis., bás.,
Bibl.: Růže a pomněnky. 1909.
Lit.: Hankovec, s.166 ( n.1855 ), Vopravil, s.814

Kozáková Jiřina
n.6.11.1942 Čichtice
malířka
Lit.: Hankovec, s.168.

Kraus Jan :
8.5.1758 ( pokřtěn ) Bavorov – 23.8.1823 Český Krumlov
zeměměřič
Lit.: Hankovec, s.171.
Nikendey Antonín : Zapomenutý bavorovský rodák Ing. Jan Kraus.
Výběr,27,1990,č.1,s.35-40.

Křišťan Josef :
15.3.1905 Lidmovice - 22.3.1986 Vancouver – Richmond ( Kanada )
emigrant
Lit.: Hankovec, s.174.

Kubíček František :
n.3.3.1837 Bavorov - z. ?
hospodářský správce
Lit.: Hankovec, s.177

Kubíček Matěj :
n.14.1.1826 Bavorov – z. ?
kult. prac., publ., řísko – katol. kněz
Lit.: Hankovec, s.177
-vpch- : 150 let od narození Matěje Kubíčka. Výběr,13,1976,3,204.

Kuřina František :
15.6.1932 Pivkovice – Chrást, okr. Strakonice
prof. katedry matematiky Univ. v H. Králové, odb. publ.
Lit.: Kdo je kdo,2002,s.356.

Květoň ( Květon, Kwieton ) Jakub :
1831 Bavorov – 5.10.1898 Netolice )
archivář
Lit.: Archiváři, s.369.

Listopad Matěj :
5.2.1671 Bavorov - 27.10.1739 Předslavice ?
hudebník, učitel
Lit.: Hankovec, s.188

Mácha Jan :
10.4.1810 Bavorov – 27.3.1886 Bavorov
farář v Bavorově, přítel Karla Hynka Máchy.
Lit.: Mager Jan Antonín : Rod bavorovských Máchů. RR, 2000, č.3,s.7-12.
Soukup Lubomír : S Karlem Hynkem Máchou z Prahy přes jižní Čechy do Benátek.
In :V jejich stopách, s.59,65.
Vančata Oldřich : Karel Hynek Mácha a jižní Čechy. Výběr,23,1986,4,s.253-256.
Malovcové :
Teplý František : Záhada v rodokmenů Malovců z Malovic. Čas. rod. spol. Čs. v Praze, I., 1929, s.73-73.

Mareš František :
28.12.1851 ( nebo 1850 ) Bavorov – 12.2.1939 Třeboň ( nebo Praha )
archivář
Bibl. : Na odpočinku začal psát dějiny Bavorova, rukopis předal Václavu Hadačovi, ale ani on jej nedokončil.
Kronika budějovická. Věstník Král. české společnosti nauk na rok 1920.
Popravčí kniha pánů z Rosenberka. Praha, 1878.
Padělané diplomy rožmberské. ČČH,1,1895,s.371-384.
Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese prachatickém. Praha, 1913.
( Spolu s J. Sedláčkem )
Soupis památek historických a uměleckých v pol. okresu krumlovském, 1, Praha,
1918. ( Spolu s J. Sedláčkem )
Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Třeboňském. Praha, 1900.
( Spolu s J.Sedláčkem )
Nové příspěvky k památnímu roku 1848. ČČH, 30,1924, s.249-279.
Václav Březan. Vzpomínka životopisná. ČČM,52,1878,s.93-105.
Heslo Březan v Ottově slovníku naučném,4,1960,s.654.
Cronicon Treboniense. Bm,nedat.
Literární působení kláštera třeboňského. Bm., nedat.
Lit.: Archiváři, s.399-400. Hankovec, s.201-202. Kunc,1957,s.36 Kunc,1962, s.162.
Kutnar, II., s.48.
Navrátil František : Soupis prací archivního rady Dr.h.c. Františka Mareše. JSH,38,1969,č,1, s.49-56.
Navrátil František : PhDr. h.c. František Mareš. ( Nekrolog ). Čas.rod.spol. Čs. v Praze, XI., 1939, s.20-21.
Přech Václav : Padesát let od smrti archiváře. Výběr,27,1990,č.2,s.154-155.
Vojtíšek Václav : Dr.h.c. František Mareš. Archivum Trebonense,1971,č.1,s.63-101.
-vpch-: Archivář PhDr. František Mareš. Výběr,8,1971,č.3,s.168-169.
-vpch- : PhDr. František Mareš. Výběr,17,1980,3,202.
-vpch- : Bavorov. PhDr. František Mareš. Výběr,18,1981,č.1,s.64.

Mašek Jan Jaromír :
13.10.1841 Bavorov – 9.11.1922 Praha
hudeb. skladatel
Lit.: Hankovec, s.208.
Házr Josef – Písecký : Bavorovský Slavín.

Mašek Jan Ladislav :
28.2.1828 Pohorovice – 9.1.1886 Praha
pedagog, publ. pro mládež
Bibl.: Bibl. : přísp. v čas. Čes. škola, Nár. škola, Štěpnice. Spolureaktor čas. Paedagogia.
Lit.: Hankovec. s.209. Lexikon 3/I., s.147 – 148. Vopravil, s.924.
Gruber Josef : Slovanský pedagog Jan L. Mašek. Nn,37, 15.7.1982, č.28-29, reg. příl. s.9.
Gruber Josef : Jubilem našeho přítele ze Záhřebu. Výběr,24,1987,s.57-58. ( Pozn.: prof. Branka Pleš, napsal studii o Maškovi )
Jan Ladislav Mašek. Zlatá Praha,2,1885,č.1, s.14 ( Podobizna, tamtéž, s.4. )
Konvička Josef : Jan Ladislav Mašek. Zs,8,1934-1935,č.10,s.162-164.
Konvička J. : Bude žíti. Zs,17,1948-49,č.3,s.38-39.
Spěváček Václav – Štraus Jiří : Pedagogická práce Jana Ladislava Maška. Sborník Pedagogického institutu v Plzni, Pedagogika,3,Praha,1960,s.121-148.
Spěváček Václav : Časopis Slovanský pedagog o učebnicích české řeči. In : Český jazyk a literatura,26,1975-76,s.324-325.

Mašek Matěj :
n. Pohorovice – z. ?
publicista
Lit.: Hankovec, s.210

Mašek Vojtěch :
8.4.1839 Pohorovice - 3.2.1907 Kewaunee (USA)
obchodník
Lit.: Hankovec, s.210

Martínková – Michálková Marie :
4.5.1886 Drahonice - 28.1.1972 Plzeň
spis., hudebnice, autorka vzpomínek na Emu Destinovou
Bibl.: Bludičky, 1924.
Strážská černá paní. Plzeň, 1940. ( 2. vyd. pod názvem Život Emy Destinové. )
Lit.: Čsl. hudební slovník, 1963, II, s.49. Hankovec. s.206. Kunc,1974,s.152
Vopravil, s.946 – Michálková Marie ( n. Lhota pod Horami )

z Miličína Václav :
n. – z.
Lit.: Jenšovská Věra : Středověká knihovna faráře Václava z Miličína v Bavorově.
ČSPS,58,1950,s.179-183.

Moravec Eduard :
10.3.1877 Skočice u Vodňan - 15.6.1932 Č.Budějovice
odb. učitel, vlastivědný publ.
Bibl. : Budějovice a okolí. Hluboká, Vodňany. Budějovice, Svátek, 1912.
Lit.: Enc. Č.B., s.287. Hankovec, s.220.
-vpch- : Eduard Moravec. Výběr,9,1972,č.4, s.268.

Moser Václav Jan :
15.8.1886 Bavorov - z. ?
spisovatel, operetní režisér
Lit.: Hankovec, s.220.

Mudroch Bedřich :
11.8.1898 Bavorov – 24.5.1962 Mladá Boleslav
malíř, odb. spis.
Lit.: Hankovec, s.225. Házr Josef – Písecký : Bavorovský Slavín. Vopravil, s.968.
Čep T. : Výstava olejomaleb a leptů akad. malíře B. Mudrocha. Otavan,7,1923,č.3-5,s.62.
Přech Václav : Krajané takřka zapomenutí. Nn,38, 22.9.1983,s.4.

Našinec Matěj :
n.24.2.1868 Číčenice - z. ?
lékař
Lit.: Hankovec, s.228.

Novák František :
30.10.1905 Čichtice u Bavorova – z.1973, kde ?
publ., odb. spis., zemědělský odb., proz.
Bibl.: redigoval odb. příl. Zemědělských novin ( Zemědělec ), proz. přísp. v různých
časopisech, kalendářích a sbornících.
Lit..: Hankovec, s.231. Vopravil, s.1000.

Pártl Václav :
n.1885 Bavorov - z. ?
ekonom
Lit.: Hankovec, s.241.

Pavlovský František V. :
n.26.10.1881 Chelčice – z.1933 Praha ?
pseud. Fedor Václavovič Pavlovský, národohospodářský publ., proz.
Bibl.: Pojišťování sociální. 1911. Technická renta. 1923. Zemí. 1910. ( Román )
Vzduchem. 1922. ( Román ). Redigoval čas. Doprava, přísp. v čas. Hospodářský obzor.
Lit.: Hankovec, s.244-245. Vopravil, s.1041

Pekař Vojtěch :
n.10.4.1852 Lidmovice - z. ?
římsko – katol. kněz
Lit.: Hankovec, s.245.

Peterka Milan :
7.7.1930 Chelčice – 22.6.2005 České Budějovice
akademický malíř, krajinář, portrétista.
Lit.: Hankovec, s.251 - 252
Císler J. – Píha R. : Jihočeští výtvarní umělci svému kraji i sobě. Jp, 8.2.1980, s.4.
Hejduk Pavel : Pohledy do očí. Květy,31,1981,č.3,s.39.
Píha R. : Nitro umělce a citlivého člověka. Milan Peterka padesátiletý. Jp,4.7.1980,s.4.
(rd ) : S odhodláním pohlédnout člověku do tváře. Jp,3.10.1981,s.4.
-redakce - : Malíř rodné krajiny. Protivínské listy,4,1995,č.7,s.9.
-w- : Blahopřání k životnímu jubileu. Protivínské listy,9,2000,č.6,s.12.

Pilát Ladislav :
26.6.1906 Prachatice – 6.6.1977 Příbram
archivář, reg. hist., publ., genealog, rodově pocházel z Bavorovska.
Bibl : Prachatice, město české historie. Prachatice, 1948.
Průvodce děkanským kostelem sv. Jakuba. Prachatice, 1948.
Lit. : Archiváři, s.492.
Jan Antonín Mager : O ,,Zlaté stezce“ a Ladislavu Pilátovi. RR, zima 2002.

Pilát Rudolf :
26.3.1875 Bavorov – 18.10.1946 Praha
finančník, numismatik, hist.
Bibl. : Český kapitál a uherské Slovensko. 1900.
Vývoj federalismu v Rakousku od r.1848. 1908.
Přísp. v různých časopisech.
Lit. : Hankovec, s.256 – 257. Kunc,1957,s.44. Tomeš,II., s.573. Vopravil, s.1062
Trnka Miloslav : Z kalendária rodu Pilátů. RR,1999, č.1,s.5-6.

Pitlík Augustin :
24.7.1883 Bavorov – z. po roce 1933, kde ?
pseud. Bavorovský, lektor esperanta, autor učebnic, public.
Bibl. : Letoviska a lázně na Slovensku. 1920. Přísp. v různých časopisech.
Lit.: Hankovec, s.259. Vopravil, s.1066.
-vpch- : PhDr. Augustin Pitlík. Výběr,15,1978,č.4,s.286.

Průcha Karel, pseud. K.A. Chrup : spis. pro mládež, public .
23.10.1905 Malovičky
Bibl. : Kluk Pepík Fuk ve Vodňanech. Vodňany, Ant. Dvořák, 1941, 56 s.
Lit.: Vopravil, s.1100.
Masák Jan : 85 let kulturního pracovníka Karla Průchy. Výběr,27,1990,2,158-159.
07.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


Osobnosti : R - Ž

Rokůsek Šimon :
6.9.1874 Chelčice – z. USA
spolkový pracovník v USA
Lit.: Hankovec, s.280-281

Rožmberkové :
Lit.: Cironisová Eva : Vývoj správy rožmberských panství ve 13.-17.století.
Sborník archivních prací,31,1981,č.1,s.105-178.
Kafka František : Zlatý věk růží. Kus české historie 16. století. Č. Budějovice,1966, 252 s.
( Bavorovské a Libějovické panství .)
Krejsa František : Vodňany a Rožmberkové v XV. stol. Zs,9,1935-1936,č.6,s.93-95.
Louženský Jiří : Jakub Krčín z Jelčan a mlynářství. Výběr,18,1981,č.4,s.270-272.
Míka Alois : Osud slavného domu. Rozkvět a pád rožmberského dominia. České Budějovice,
1970, 200 s.
Pelikán Josef : Rožmberské dluhopisy z let 1457 – 1481. Praha,1953, 289 s. ( Doplněk : ČSPS,61,1953,s.188.190. )
Rožmberská fundace v Bavorově. Poutník od Otavy,2,1858,č.54.
Rynešová B. : O účasti Oldřicha z Rožmberka na jednání o mír mezi Táborskými a Rakousy. ČNM,107,1933,s.55-75.
Rynešová Blažena : Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka. Díl 1-4. Praha, 1929-1954.
Svobodová Anežka : Petr Vok z Rožmberka. Praha,1985, 269 s.

Řežábek Jan :
16.5.1852 Drahonice - 6.7.1925 Písek :
odb. spis., překl., red.
Lit.: Hankovec, s.288.
Konvička Josef : Dva chlapci z Drahonic. ( Karel Andrlík, Jan Řežábek. ). Zs,17,1948-1949.
PhDr. Jan Řežábek. Otavan,9,1925,s.63,66.
Přech V. : Drahonický rodák. Nn,22.8.1985,s.5.
-vpch - : 125 let od narození PhDr. Jana Řeřábka. Výběr,14,1977,3,173.

Sedlák Ludvík :
n.24.8.1880 Bavorov – z. ?
malíř, keramik, profesor
Lit.: Hankovec, s.293

Sedlmayerová Anna, roz Jungwirthová :
17.3.1912 Vranín u Třeboně - 13.5.1995 Tourov u Vodňan
prozaička
Bibl. : Déšť ustal k večeru. Román. Praha, Svobodné slovo, 1965.
Lit.: ČLB,1964,s.352-354. Kunc,1956,s.364-36. Mráz, 1978, s.101.
Slovník,1999,II.,s.346-347. Slovník zakázaných autorů,s.375-376.

Sittek Jakub :
n. 1662 Bavorov - z.15.10.1713 Praha
pedagog
Lit.: Hankovec, s.298

Skácel Emil :
3.3.1890 Nestánice - 7.11.1975 Brno
básník, učitel kreslení v Poštorné / Břeclav, publ., otec básníka Jana Skácela, matka byla sestrou Františka Heritese.
Bibl.: Byla vojna - bude ? Břeclav, 1936. ( Básně ).
Lit.: Hankovec, s.298.Vopravil, s.1187

Smutný Jaromír :
23.6.1892 Bavorov – 16.7.1964 Londýn
diplomat, kancléř pres. E. Beneše, po r.1948 emigroval.
Bibl.: Svědectví prezidentova kancléře. Praha, Mladá fronta, 1996, 339 s.
Lit.: Hankovec, s.306-307. Tomeš, III., s.161,
Pejskar Jožka : Poslední pocta.

Soukup František :
n. . z.
hudební skladatel, žil asi v Bavorově :
Lit.: Sedmdesátka skladatele F. Soukupa. Nn,23.5.1985,s.2.
Třicet dvě písničky Františka Soukupa. Nn, reg, příl. Magazín podzim – zima 85, s.19.

Spatzierer Bernhard Josef :
29.1.1745 Libějovice, okr. Strakonice – 14.12.1802 Nové Hrady, okr. Č. Budějovice
archivář
Lit.: Archiváři, s.592.

Srbený František :
10.1.1844 Újezd u Vodňan - z. 28.9.1918 Vodňany čp.392
redaktor ..Hlasu národa"
Lit.: Hankovec, s.311. Ottův slovník naučný.

Šiman Jindřich :
8.8.1885 Bavorov – 15.11.1965 ( asi Třeboň )
rybářský odb, stavební ing., odb. publ.
Lit.: Berka – Ebelová,s.74-75. Hankovec, s.325.

Šiman Karel :
23.2.1882 Bavorov – 17.12.1957 Praha
lesnický odb.,odb. publ.
Bibl. : Česká mluva lesnická. 1946. Redaktor čas. Myslivecká škola, Lesnická práce.
Lit.: Hankovec, s. 325. Kunc,1962, s.267. Kotalík, 1966, s.57.

Šiman Karel :
20.5.1855 Libějovice - 8.7.1934 Libějovice u Vodňan
pomolog, odborný spisovatel
Lit.: Hankovec, s.325

Škola František :
n.26.10.1865 Nestánice – z.1940
lékař, spisovatel
Lit.: Hankovec, s.330.

Špatný Josef :
n.15.8.1874 Bílsko – z. ?
pedagog, působil na Velehradě
Lit.: Hankovec, s.333.

Šrámek František :
5.1.1838 Křtětice – z. ?
lidový písmák a kronikář v 19. stol
Lit.: Hankovec, s. 333 ( n.11.10.1829 ), OSN.
Šettner V. : ( Jan Šrámek. ) VaV,3,1971,s.52.
Konvička Josef : Rodový zápis Fr. Šrámka ze Křtětic. Vn,8,1941,č.6 – 8,10 ( foto )

Šrámek Jan :
21.5.1820 Křtětice – 31.7.1884 Turtno - Rusko
filolog, katol. kněz, potom evang. a pravoslavný duchovní, pedag., odb. spis., beletr.
Bibl.: přísp. v čas., např. Opavský besedník. Redigoval čas. Ozvěna.
Lit.: Hankovec, s.334. OSN.
Šrámek František : 90. let od smrti pedagoga Jana Šrámka. Výběr,11,1974,č.2,s.123-124.
Šettner V. : ( Jan Šrámek. ) VaV,3,1971,s.51-52.

Šrámkové :
Šrámek Fr. : Výpis z rychtářské knížky Koječínských rychtářů – Šrámků z 18. století.
Výběr,1968,č.2,s.70-72.

Štědronský Eduard : viz vodňanské osobnosti.

Štědronský Josef :
27.2.1925 Skočice – 31.10.2004 Sušice
učitel, básník.
Bibl.: Bibl.: Rád vracel bych se. Sbírka básní. Vodňany, Městské muzeum a galerie, 1982.
Pohádky z vřesové chaloupky. Plzeň, Západočeské nakl., 1987.
Lit.: Hankovec, s.336-337
Vn, 1997, č.9.
Slovník spisovatelů západočeského kraje,s.127.
Odešel učitel, básník krajiny domova. Vn,2004,č.21, s.7.

Štefl Leopold :
n. 19.stol. (?) Bílsko - z. USA ?
kněz, náboženský publ.
Lit.: Hankovec, s.337.

Švejda Drahoslav :
17.12.1911 Bavorov – 19.4.1948, kde ?
hudebník, odb. pedagog
Lit.: Hankovec, s.341

Tafel Jaroslav :
11.6.1929 Bavorov - 1.2.1973 Praha
spisovatel
Lit.: Hankovec, s.342.

Teringl Karel,
6.7.1893 Dvorce u Třeboně – koncem 1967 Bavorov
učitel, důstojník, publ.
Lit.: Kunc,1970,s.214.
Výběr,1968,č.1,s.55-56.

Tesař Josef :
4.2.1849 Bavorov - 8.1.1903 Praha
spis., novinář
Lit.: Cífka, 1972, I., s.45. Hankovec, s.344.
Házr Josef – Písecký : Bavorovský Slavín.
Herites Fr : Josef Tesař. Máj,1,1903,č.18,s.260.
Pátek Ferdinand : Náš kraj ve vzpomínkách a krásné literatuře. ( Bavorov, Blanice, Čichtice.)
Zs,4,1930-1931,č.1,s.11-12, č.5,s.91, č.8,s.155.

Tesař Václav – Blanický :
12.9.1870 Blanice u Bavorova – 22.2.1934 Strakonice
kněz, spis.
Bibl.: Budivoj, č.28., 6.4.1893. Chvála Boží. Vimperk.
Lit.: Hankovec, s.344 – 345 Házr Josef – Písecký : Protivínský Slavín.
Vopravil, s.1309.

Trnka Tomáš :
6.12.1888 Dunovice – 24.4.1961 Praha
filosof, odb. publ.
Lit.: Hankovec, s.349 – 350. Tomeš,III.,s.374.

Trubka Vojtěch :
n. asi v roce 1904 – z. ?
krotitel divé zvěře
autor knihy vzpomínek : Mezi šelmami. Vyd. 2000.
Bibl. : -er-: Život mezi dravými zvířaty. Vn, 2001, č.7, s.4-5.

Tůma Tomáš :
19.11.1923 Chelčice – 22.6.1981 České Budějovice.
rybářský odb., publ.
Lit.: Berka – Ebelová, s.89-90. Hankovec, s.353-354

Tvrzický Josef :
15.2.1924 Skočice - samota Kocanda - 24.3.1969, kde ?
rybářský odborník
Lit.: Hankovec, s.355

Vágner Jaroslav :
2.6.1857 Bavorov – 26.7.1912 Vacov
pedagog, spis.
Lit.: Hankovec, s.359
Házr Josef – Písecký : Bavorovský Slavín.

Valenta Miloslav :
8.8.1924 Budyně – 17.5.1998 Praha
zemědělský odborník
Lit.: Hankovec, s.360 – 361.

Vavrín Václav :
n.1879 Čichtice – z. 1957 Sušice
sbormistr pěveckého spolku Svatobor v Sušici.
Lit.: Hankovec, s.362.

Veselý Jindřich :
15.7.1885 Bavorov - 19.9.1939 Č.Budějovice
loutkář¸ dramatik, lit. historik
Bibl. : Bibl.: Loutkové divadlo jindy a nyní.
Vynikající loutková divadla všech národů.
Jenovefa v české literatuře.
Doktor Faust.
O životě a díle Bohumila Havlasy.
Život, dílo a rod Matěje Kopeckého.
Red. čas. Loutkář, Drobné umění, Čtvrtky, atd.
Lit.: Blümlová, 2000, s.250-253. Hankovec, s.366 - 367.Kunc,1957,s.63. Kunc,1962, s.309.Vopravil, s.1378.
Bavorov. Jindřich Veselý. Zs,12,1938-39,č.6,s.100.
Cívka Stanislav : Jindřich Veselý, tvůrce moderního českého loutkářství. České Budějovice, 1986, 109 s.( JSH,56,1987,166, rec. : Josef Bílek )
Házr Josef – Písecký : Pěstitel a šířitel loutkářství. Zs,9,1935-36,č.1,s.10-12.
Jindřich Veselý padesátníkem. Loutkář,21,1934-1935,s.133-139.
(jr) : Odhalení pamětní desky. ( ...na rodném domku spoluzakladateli Mezinárodní loutkářské federace UNIMA PhDr. J. Veselému. Jp,19.9.1974,s.1.
JŘ. : 90 let od narození PhDr. Jindřicha Veselého. Výběr,13,1976,č.1,s.49.
Pletzer Karel : Jindřich Veselý. Historik a organizátor českého loutkářství. Vodňany, 1985,
15 s.
V.B. : 35 let od smrti ředitele reálky dr.Jindřicha Veselého. Výběr,11,1974,č.4,s.279.
V.B. : Nedožitých 95 let prof. Dr. Jindřich Veselého. Výběr,17,1980,č.3,202.

Viti Jan, bakalář,
n. asi 1550 Bavorov – z. ? Praha ?
human. básník
Lit.: Rhb,V.,s.508.

Vlček František Josef :
4.1.1871 Budyně u Bavorova – 8.6.1947 Clevelend USA
česko – americký publ., průmyslník v Clevelendu
Bibl. : Povídka mého života. Hradec Králové, 1928. ( Druhé vydání : Praha, Družstevní
práce, 1929.
Český vystěhovalec. Týn nad. Vltavou, 1935.
Náš lid v Americe. Týn nad. Vltavou, 1935.
Lit.: Kunc,1957,s.63. Tomeš, III., 469. Vopravil, s.1387.

Vlček Václav :
10.9.1850 Bavorov – 24.12.1932 Bílsko
učitel, hudebník,
Lit.: Hankovec, s.371.

Vlčková Helena – Casanova :
27.10.1897 Bílsko – 3.3.1958 Paříž
malířka
Lit.: Hankovec, s.371-372.
Helena Vlčková – Casanova. Katalog výstavy. Městské muzeum a galerie, 1997.
Louženský Jiří : Výročí malířky Heleny Vlčkové – Casanova. Výběr,XL,2003,č.1, s.112-113.

Vobořil Leopold :
8.11.1808 Bavorov – 28.12.1879 Laziště
obrozenecký buditel
Lit.: Hankovec, s.373.

Vodička Zdeněk :
21.9.1919 Skočice - 22.3.2003, kde ?
voják
Lit.: Hankovec, s.373 - 374

Votava Jan :
14.5.1887 Záhorčí u Chelčic – 26.8.1907 Svinětice
básník
Lit.: Hankovec, s.381. Mikuškovičová, 1969, s.112.
In memorian Jana Votavy. České Budějovice, Knihovna mladých autorů, 1907.
Když vzpomínalo mládí. Praha, Ločák, 1907.
Proletářská poezie jižních Čech. Výběr,8,1971,č.2,s.72-73.
Prošek Jaroš : Jan Votava. Drama. Praha, Knihovna mladých autorů, 1908.
Strnad Vojtěch : Méně známá kapitolka v tvorbě sochaře Františka Bílka.
( Měl vytvořit pomník na památku Jana Votavy. ) Výběr,23,1986,1,58-59.
V.B. : Herec Jan Votava. Výběr,14,1977,č.3,s.214.

Votava Josef :
n. 14.5.1887 Bavorov - z. 26.7.1907 Bavorov
Lit.: Hankovec, s.382
Pozn.: zřejmě omyl, zajisté se jedná o Jana Votavu ze Záhorčí !

Waldt Ondřej František :
30.11.1683 Písek - 17.7.1752 Dobrš
barokní kazatel a spis.
Bibl.: Latinská kázání. 1732.
Lit.: Vopravil, s.1418.
Stuchlá Pavla : Ondřej František de Waldt a kaplanství ve Skočicích. VaV,5,2002,s.93-116.

Žáček Jan :
10.8.1883 Drahonice - 29.5.1953 České Budějovice
vlastivědný publicista, učitel, půs. v Borovanech a Č. Velenicích
Bibl.: Pověsti a paměti městečka Borovan u Trocnova. Třeboň, 1932, 46 s.
( Zvl. otisk z Jihočeského zpravodaje 1932 ).
Lit.: Hankovec, s.395.

Žlábek František :
1841 Stožice – 26.3.1917 Praha
střed. prof., odb. publ., filolog
Lit.: Otavan,II.,1917,s.15.

Žlábek František :
14.11.1869 Blanice malá, okr. Strakonice – 8.2.1937 Brno
střed. prof, hudeb. pedag., kritik, publ.
Lit.: Kunc,1966,s.88.
07.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se