Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Vodňanské domy : úvod.

Předkládány soupis vodňanských domů navazuje, alespoň v této podobě, na již vydané dva díly knihy Paměti vodňanských domů. Postupem času zde budou uveřejněněny získané informace o jednotlivých domech a v nich žijících osobách, cca od poloviny padesátých let 19. století až po následující dobu cca jednoho sta let.
U jednotlivých domů budou uvedeni jejich majitelé a nájemníci, případně osoby mající zde živnosti. Budou zde zaznamenány informace o stavebních úpravách, požárech, změně držitelů, vzniku a zániku živností.

Uveřejněné osobní údaje byly získany z několika zdrojů :

Volební seznam z let 1857 ( byl v celku otištěn ve druhém díle Paměti vodňanských domů, nachází se v archivu městského muzea ), soupis z roku 1921 ( je v OA Strakonice ) a 1933 ( torzo volebného seznamu - strojopis ).
Případně časem budou uveřejněny záznamy z volebních seznamů i z jiných let.

Zápis o vodňanských občanech z roku 1880 ( rukopisná kniha je v archivu městského muzea bez jakéhokoliv bližšího označení ).

Záznamy z církevních matrik ( zemřelé osoby ) : kol. r.1855 ( přepsána zatím jen část ), mezi lety 1911 - 1955 ( římsko - katolická církev ), po r. 1920 ( CČH ).
Část matriky židovské komunity : cca 1850 - 1860 ( je v archivu městského muzea ).

Zápisy v knihách živnostenských společenstev a v dalších úředních dokumentech.
Kroniky města Vodňan, vedené od r.1919.
Školní matriky.

Další údaje byly získány z různých zdrojů : dobová inzerce a osobní oznámení např. Vodňanské noviny ( 1933 - 1942 ), Náš domov, Okrašlovatel, Zlatá stezka,
Případně z Dějin býv. král. města Vodňan ( Václav Mostecký ) a z další literatury.
Osobní sdělení různých pamětníků, např. František Zborník st., Rudolf Šimek, Bedřich Reichl, pan Krump atd.

Uveřejněné informace o jednotlivých domech budou postupně doplňovány. Předem všem děkuji za případné poznámky a doplňující informace.


01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se