Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Náměstí Svobody : čp.14 - 24.

Čp.14 ( nám. Svobody / Aug. Křížka ) :
Původní budova radnice - do poloviny šedesátých let 19. stol, potom Okresní soud. Po jeho zrušení po r.1960 Lidová škola umění, dnes ZUŠ.
V září 1935 odbourán roh budovy za účelem rozšíření vjezdu z ulice Budějovické na náměstí ( Vn,1,1933, č.1,s.17 )

1853 : Rudolf Arnošt ( z.21.5.1852 ), 1 měsíc, otec : Antonín, c.k. rada okr. úřadu.
1855 : Heisinger František (z.8.6.1855 ), 62 let, okresní posluha, manž. : Mariána r. Mauritzová.
1855 : Jirka Hynek (z.22.8.1855 ), 9 měsíců, otec : Antonín, okresní sluha
1856 : Jirka Václav (z.1.1.1856 ), 3 roky, otec : Antonín, okresní sluha.
1857 : majitel domu : Okresní soud.
1862 : Řežábek Leopold ( z.20.3.1862 ), 1 rok, otec : Jan, okr. sluha města Vodňan, matka : Anna, r.Kohoutová.
1862 : Řežábek Jan ( z.11.5.1862 ), 3 roky. otec : Jan, matka Anna.
1862 : Řežábek Tomáš ( z.29.12.1862 ), 1 den, otec : Jan, matka : Anna.
1870 : Řežábek, soudní sluha, dcera Anna, n .10.2.1864,
1880 : Fleischhans František. Kovář Václav.
1910 : Majitel domu : Obec Vodňanská ( Okresní soud ) :
Nájemníci : Kouba Matěj, n.24.2.1864 Nedvědice (Tábor), c.k. okresní posluha. Manž. Marie, n.6.7.1869 Malé Záblatí. Děti : Blažena n.26.7.1901. Johanna 9.1.1903. Alena n.9.12.1904.
Vězni : Polívka Michal, n.6.9.1878 Neukürchen (Bavorovsko), příslušný do Protivína, nádeník. Němec Jindřich, n.31.12.1869 Benešov, nádeník. Soukup Bartoloměj, n.28.12.1876 Hracholusky, nádeník. Kašpar Antonín, n.26.5.1883 Švajcarová Lhota, nádeník.
1921 : majitel domu – Obec Vodňany. Nájemník : Matěj Kouba, soudní vykonavatel, n.24.2.1844 Nedvězice ( Soběslav ). Manž.: Magdalena, n.25.7.1869 Malé Záblatí. Děti : Blažena, n.26.1.1901 Vodňany, kancelářská pomocnice. Hana, n.9.1.1903 Vodňany, dělnice.
1928 : Jozová Kateřina (z.13.2.1928 ), n.20.10.1890 České Budějovice, r. Jinderlová, manž. Josef, zřízenec u okr. soudu, odd. 9.4.1921.
1933 : Joza Josef, soudní zřízenec, n.25.5.1882, manž. Eleonora, n.18.3.1897.

Čp.15 ( nám.Svobody ) :

1851 : Pičmanová Františka (z.26.1.1851 ), 4 měsíce, otec : Hynek, nitař.
1852 : Puchmayerová Františka (z.11.6.1852 ), 48 let, manž. František, vdaná 32 let.
1856 : Nessý Rosálie ( z.29.12.1856, 72 let ) rozená ve Štěkni, manž. Antonín, krejčí.
1857 : Nessý ( mrtvě narozený chlapec 31.1.1857 ), matka : Kateřina Nessý, dcera
Antonína, krejčího.
1857 : Pičman Ignác, maj.domu, nitař
1880 : Pičman Ignác, Glanché Alžběta, Nedobitá Alžběta
1891 : Pičman František ,1914.
1910 : Majitel domu : Pičman František, n.29.11.1855 Vodňany, obchodník s galanterií. Manž. Marie, n.25.11.1863 Bavorov. Děti : Milada, n.21.9.1891. Adolf n.21.6.1899. Zeť : Jarolím Alois, n.13.6.1882 Volyně, berní asistent. Manž. Marie, r. Pičmanová, n.31.7.1887.
Personál : Lukeš František, učeň, 27.10.1893 Vlachovo Březí. Kavanová Barbora, služka, Malé Malovice.
1920 : Pičmanová Milada ( z.8.6.1920 ), n.21.9.1891, otec :František, obchodník, matka : Marie, r.Vágnerová z Bavorova.
1921 : Majitel domu – Pičman František, obchodník s galenterií, n.29.11.1855 Vodňany. Manž.: Marie, n.25.1.1863 Bavorov. Dcera : Jarolímová Marie, rozvedená,
n.31.7.1887 Vodňany, pomocnice v domácnosti, její syn : Jiří Jarolím, n. 21.4.1912
Vodňany. Syn : Pičman Adolf, n.21.6.1899 Vodňany, obchodník s galanterií.
Nájemník : Vačlena Václav, n.10.2.1878 Božetice ( Milevsko ), svob., městský
úředník.
1924 : Krumpová Alžběta (z.21.2.1924 ), n.2.10.1854 Žďár č.15, r.Batystová, vdova po Františkovi, rolníkovi, odd. 8.2.1876. Pohřbena v Chelčicích.
1929 : Pičman František ( z.21.6.1929 ), n.30.11.1855 v čp.15/I., obchodník, manž. Marie, r. Wagnerová z Bavorova.
1933 : Pičmanová Marie, soukromnice, n.25.1.1863. Jarolím Jiří, obchodní příručí, n.21.4.1912. Jarolímová Marie, soukr., n.31.7.1877.
1935 : Mráz Josef, krejčí.
1936 : Jarolím Jiří, prodejna konfekce,
1940 : Pičmanová Marie ( z.27.8.1940 ), n.21.2.1863 Bavorov, r. Vágnerová, vdova po Františkovi, obchodníkovi.

Čp.16 ( nám.Svobody ) :

1851 : Nessý Jan ( z.19.7.1851, 1 rok ) dítě padlé Marie Nessý
1855 : Kalvas Karel (z.3.10.1855 ), 17 let, kupecký mládenec, syn zemř. Jana Kalvase, kupce a měšťana z Budějovic.
1857 : Mrkvička Johann, maj.domu, obchodník.
1857 : Mrkvičková Alžběta (z.18.11.1857 ), 56 let, manž. Filip, vysloužilec.
1865 : Řídký Antonín.
1860 : Fridrich, kupec, vedle nitařského obchodu Pičmanů ( Mokrý, s.31 ).
1862 : Mrkvičková Terezie ( z.12.2.1862 ), 9 měsíců, otec : Jan, kupec, matka : Jindřiška, roz. Kalvasová.
1862 : Mrkvička František (z.3.3.1862 ), 2 roky, otec : Jan, kupec, matka : Jindřiška, roz.Kalvasová z Budějovic.
1880 : Friedrich Václav, Řídký Antonín, Tlamsa Jan
1910 : Majitel domu : Nikolau František, n.15.2.1860 Týn nad Vltavou, ve Vodňanech od r.1889, obchod se smíšeným zbožím. Manž. Anna n.2.5.1867 Vodňany. Dcera : Anna n.27.6.1891.
Personál : Švec Jaroslav, n.16.2.1896 Chelčice, učeň. Kovaříková Marie, služka, n.26.2.1874 Nová Ves u Protivína.
Nájemníci : Šobor František, n.5.10.1844, nádeník. Manž. n.8.9.1841.
Kučera Josef, n.10.2.1868 Kostelec nad Orlicí, ve Vodňanech od r.1902, advokát. Manž Olga, n.30.1.1884 Klášter (Čáslav). Švagr : Kostomlatský Josef, n.14.4.1891 Roudnice nad Labem, student.
1914 : Nikolau F.J, obchodník.
1918 : Nikolauová Anna (z.25.10.1918 ), n.26.7.1892, otec : František, obchodník, matka : Anna, r. Řídká z čp,16/I.
1921 : Majitel domu – Nikolau František, n.15.2.1860 Týn nad Vltavou, obchod se smíšeným zbožím. Manž. Anna, n.2.5.1867 Vodňany.
Jordánová Kateřina, n.8.11.1900 Číčenice, služka.
Svatek Otakar, n.30.6.1905 Vlachovo Březí, učedník.
Nájemníci : Dr.Josef Kučera, n.10.2.1868 Kostelec nad Orlicí, advokát. Manž.Olga, n.30.1.1884, Klášter ( Habry ).
1924 : Fr.J.Nikolau předal obchod Karlu Třeštíkovi ( do září 1927 )
1927 : Mrazík Miloš, drogerie ( do r.1933 )
1931 :JUDr.Josef Kučera, advokát
1933 : prodejna obuvi fy Baťa
1933 : Nikolau František, soukromník, n.15.2.1860, manž. Anna, n.17.5.1866.
Márová Anna, hospodyně, n.4.11.1882.
JUDr. Kučera Josef, pravník, n.10.2.1868, manž. Olga, n.30.1.1884.
Samohejl Vojtěch, řezník, n.1.4.1879.
Kozlíková Marie, hospodyně, n.1.9.1887.
1935 : Nikolau František ( z.14.8.1935 České Budějovice ), n.15.2.1860 Týn nad Vltavou, manž. Anna, roz. Řídká z Vodňan.
1948 : Nikolauová Anna ( z.30.3.1948 ), n.2.5.1867 Vodňany, r. Řídká, vdova po Františkovi.

Čp.17 ( čp.194 ), nám. Svobody :

1850 : Dobias Jan (z.19.12.1850 ), 71 let, pens. strážmistr, manž. Františka.
1853 : Hynek ( z.20.2.1853 ), 1 měsíc, otec : Volfl František, sedlář, matka : Kateřina, r.Kudelová z Prahy, ovdovělá Reidlová
1854 Wolflová Františka ( z.3.5.1854 ), 4 roky, otec : František, sedlář.
1855 : Dobiasová Františka (z.13.9.1855 ), 21 let, otec : zemřelý Jan, matka : Františka, r. Klemensová z Chlumce u Prahy.
1857 : Völfl František ( z.18.7.1857 ), 39 let, sedlář, manž. Kateřina ovdovělá Reindlová.
1857 : Tobiasová Františka, maj.domu.
1859 : Dobiášová Majdalena ( z.20.10.1859 ), 32 let, manž. Adolf, úředník u c.k.okresu ve V.
1860 : Dobiasová Julie (z.3.4.1860 ), 6 měsíců, otec : Adolf, matka : Majdalena.
1861 : Cábová Juliána (z.17.3.1861 ), 25 let, roz. Dobiasová, manž.: Valentin, učitel na hlavní škole.
1861 : Dobias Adolf (z.29.11.1861 ), 34 let, úředník při c.k.okresu, vdovec.
1862 : dům koupil měšťanský pivovar a roku1881 na místě domu s loubím, kde byl hostinec U tří lip, nechal postavit současný dům.
1863 : Cába Václav (z.4.12.1863 ), n.9.7.1858, otec : Valentin, syn zednického mistra Františka z Dolopovic (?) a Rosálie r. Kelišové. Matka : Juliána, r. Dobiášová.
1885 : Mostecký Karel, hodinář ( 1914 )
1910: (zápis pro dům čp.194) :
Majitel domu : Obec Vodňany.
Nájemníci: Kopista Václav, n.20.6.1859 Praha, ve Vodňanech od r.1910, advokát. Manž.: Jiřina, n.20.5.1875 Praha. Děti: Václav, n.14.8.1899 Praha. Jiřina, n.10.5.1891. Helena, n.10.9.1909. Personál: Pudivítrová Marie, n.12.4.1878 Kácoves (Praha), služebná. Tichá Anna, n.22.9.1894 Pardubice.
Mostecký Karel, n.2.11.1855 Vodňany, hodinář.Manž.: Růžena, n.12.10.1872 Týn nad Vltavou. Děti: Karel, n.20.5.1897. Stanislav, n.29.10.1900.
Zikuda Josef, n.31.9.1853 Heřmanův Městec, ve Vodňanech od r.1874, cukrář. Manž.: Marie, n.13.6.1859 Vodňany. Děti: Ladislav, n.27.6.1890. Josef, n.16.12.1892, holič. Karel, n.13.6.1894, učeň v drogerii. Jaroslav, n.4.1.1898.
1910 : pozn. zápis je společný pro domy čp.17.-18. :
Majitel domu : Obec Vodňany.
Nájemníci : Hrubý František, n.14.9.1881 Velké Jirny, sládek, ve Vodňanech od r.1909. Manž. Jana, n.6.8.1889 Nymburk. Dcera Jana, n.29.12.1910 Vodňany.
Procházka Heřman, n.1.6.1880 Vratislavice, sladovnický pomocník.
Polánský Karel, n.31.10.1857 Vodňany, strážník. Manž. Josefa, n.2.3.1861 Brno. Matka manželky : Anna Kotoučová, n.6.3.1859 Štítary ( Čáslav ).
Pozn.: ve vězení na radnici byl také vězeň Jan Schmidt, n.1.10.1879 Tachov, nádeník.
1914 : Marouš ( mrtvěnarozený chlapec 11.11.1914 ), otec Jan Marouš, kovář , matka :¨Anna, r.Šilhovcová ze Římova.
1921 : Hrubý František, sládek, n.14.9.1881 Velké Jirny ( okr. Karlín ).
Manž.: Jana, n.6.8.1889 Nymburk. Děti : Jana, n.29.12.1910 Vodňany. Anna,
n.21.9.1914 Vodňany. František, n.9.5.1916 Vodňany. Jaroslav, n.30.4.1920 Vodňany.
1921 ( pro čp.194 ) : majitel domu - Obec Vodňany.
Nájemníci : Zikuda Josef, n.31.10.1853 Heřmanův Městec, ve Vodňanech od 15.10.1874, cukrář. Manž.: Marie, n.13.6.1859. Syn : Jaroslav, n.4.1.1898 Vodňany, cukrář.
Kopista Václav, n.20.6.1859 Praha, ve Vodňanech od 15.3.1910, advokát.
Manž.: Jiřina, n.24.6.1873 Praha. Dcera : Helena n.5.10.1909..
Jeklíková Františka, n.9.3.1895 Újezdec, svobodná, kuchařka.
1927 : Kopista Václav (z.23.1.1927 ), n.20.6.1859 Praha, advokát, manž.Jiřina r.Pecoldová z Prahy, odd.9.6.1896.
1933 : Mostecká Růžena ( z.25.2.1931 ), n.12.10.1872 Týn nad Vltavou, r.Loulová, vdova po Karlovi, hodináři.
1933 : Hrubý František, sládek, n.14.9.1881, manž.Jana, n.8.8.1889.
Hrubá Jana, v dom., n. 29.12.1910.

Pozn.: násludující jsou uvedeni ve volebním seznamu pod čp.194 :
Zikuda Josef : cukrář, n.31.10.1853.
Švecová Františka, pomocnice v domácnosti, n.3.10.1908.
JUDr.Kopista Václav, advokát, n.14.8.1899.
Kopistová Jiřina, soukromnice, n.24.6.1872.
Mostecký Stanislav, hodinář, n.29.10.1900, manž.Marie n. 3.1.1907.

1938 : Kopistová Jiřina (z.8.4.1938 ), n.24.6.1872 Praha, r.Pecoldová, vdova po Václavovi.
1940 : Řídký Václav ( z.13.7.1940 ), n.8.8.1826 Vodňany, otec : Václav, hostinský, matka : Božena, r. Roháčková z Libějovic.

Hrubý František : sládek, Národní demokrat, r.1923 policejní referát na radnici.
Hrubý František : n.14.9.1889 Velké Jirny ( z.1945 )
Notáři – Mokrý, Kopista
Později radnice ( 1.posch. )Geodézie ( 2. posch. )

Čp.18 ( nám.Svobody ) :

1850 : Stejkozová Rosálie (z.27.12.1850, 48 let ), vdova Fratiškovi, zedníkovi.
1851 : Lang Václav ( z.20.1.1851, 75 let ), mistr krejčí
1852 : Kazdová ( mrtvě narozená 26.12.1852 ), otec : Dominik, sládek.
1955 : Rudof Adolf ( z.9.1.1855 ), 3 roky, otec : Antonín, okr. posluha, matka : Julie, r. Maxová z Kosten u Teplic.
1855 : Rudolf Antonín ( z.19.2.1855 ), 46 let, posluha u c.k. okr. soudu, manž. Julie r. Maxová.
1855 : Kazdová Emilie ( z.6.10.1855, 6 dní ) , otec Dominik, sládek, matka Ludmila, roz Řídká z Vodňan
1857 : majitel domu Obec a měšťanský pivovar.
1857 : Šanda Josef ( z.16.11.1857 ), 56 let, podruh, vdovec.
1858 : Mazakarini František (z.25.10.1858 ), 1 den, otec : Lukáš, vysloužilec, matka : Terezie.
1858 : Čeleda František (z.25.11.1858 ), 82 let, sládek a vdovec, n.Kožlany u Kralovic.
1859 : Netrefová Marie (z.4.6.1859 ), 69 let, jinak Ceplechová, rodem z Jinína, vdova
sekerníková z Vodňan.
1859 : Posekaný FRantišek ( z.23.8.1859 ), 64 let, vojenský vysloužilec, manž. Majdalena rodem ze Křtětic.
1859 : Vondrášková Klára ( z.18.11.1859 ), 3 měsíce, otec : František, městský policajt.
1860 : Holka Václav ( z.4.10.1860 ), 65 let, vdovec a podruh.
1860 : Stožická ( mrtvě narozená, 6.10.1860 ), otec : Leopold, městský důchodní, matka : Terezie, r. Balasko z Prahy.
1860 : Formánek Prokop (z.24.4.1860 ), 27 let ( zemřel jako voják na cestě do Písku ), otec : Josef, nádeník ve Strpí, matka : Marie.
1860 : Vorlíčková Marie ( z.26.5.1860 ), 51 let, manž. František, švec.
1860 : Pavel Ondřej ( z.6.11.1860 ), 68 let, podruh a vdovec.
1861 : Kučera František ( z.1.3.1861 ), 61 let, policejní sluha, manž. Eva, r. Kamenová.
1861 : Kříž František (z.2.3.1861 ), 71 let, švec, vdovec.
1861 : Lonová Kateřina ( z.19.7.1861 ), 75 let, vdova po Jakubovi, městském policajtovi.
1861 : Kastlová Marie (z.5.8.1861 ), 1 den, memanž. dcera Terezie Kastlové, nemanž. dcery Terezie r. Posypalové.
1861 : Šleger Jakub ( z.17.8.1861 ), 85 let, tkadlec.
1861 : Stožický Leopold ( z.13.11.1861 ), 37 let, městský důchodní, manž. Terezie, roz. Balasko z Prahy.
1862 : Stožický Leopold ( z.3.3.1862 ). 5 měsíců, otec : z. Leopold, důchodní, matka : Terezie, r. Balasko.
1862 : Zahrádka František ( z.31.3.1862 ), 68 let, vdovec a krejčí.
1862 : Emlerová Rosálie (z.27.5.1862 ), 90 let, vdova po Janovi, mlynářském stárkovi.
1862 : Hošková Marie (nz.25.5.1862 ), 50 let, vdova po Josefovi, tesaři.
1870 : Vondrášek, policajt, syn Václav n.2.9.1860
Krauskopf, sládek, dcera Josefa n.3.19.1860
Tudr, policajt, dcera Terezie n.24.5.1861
1880 : Košárková Terezie. Pomej Josef. Svoboda František. Vondrášek František. Veverka Vojtěch.
1910 : zápis je o domu čp.17.
1920 : Polanská Josefa ( z.14.12.1920 ), n.20.3.1860 Brno, r.Bagnovská, manž. Karel, strážník, odd. 6.5.1889.
1921 : majitele domu – obec Vodňany.
Nájemník : Polánský Karel, městský strážník, n.31.10.1857 Vodňany, strážník.
1923 : Tlamsa Jan ( z.16.11.1923 Purkarec ), n.16.6.1836 Radčice, pohřben ve Vodňanech, mistr kožešnický, vdovec po Mariii, r. Mostecké z Vodňan, odd. 26.11.1874.
1933 : Hazuka Jaroslav, městský zřízenec, n. 26.4.1889, manž. Anna, n.14.9.1883.
1938 : Otilie O. Urchs - majitelka kožešnictví.
1944 : Štěpánský Karel ( z.29.7.1944 ), n.1.12.1914 Slatina, okr.Náchod. Zahradník. Manž. Anna, r.Hazuková z Vodňan.

Měšťanský pivovar později Technomat
Městská spořitelna
Okresní úřad
Radnice
Městské muzeum
Rybářská škola
Gymnázium

Urchs Otýlie – kožešnictví

Popis domu podle kroniky města z 20 let. : Městská radnice vystavěna r.1862, zde bývala vojenská kasárna. V přízemí je strážnice, byt sládkův a pivovar. V prvním poschodí je úřadovna starosty, účtárna a úřad, zasedací síň, čítárna a knihovna, archiv a velký sál s galerií pro divadlo, biograf a přednášky. V druhém poschodí je muzeum a rybářská škola ( 1923 ). V zadní části radnice umístněná várna, bednárna a sladovna.

Čp.19 ( nám.Svobody ) :

1854 : Guttmannová Klára ( n.3.5.1854 ), otec : Ludvík, matka : Frederika, r. Boskowitz.
1854 : Kafka Robert, žid ( n.19.8.1854 ) otec Josef, matka Luise r. Bozkovic
1857 : Bělohlávek Josef, maj.domu.
1880 : Bělohlávek Karel. Bělohlávek Josef. Saak Karel.
1910 : Majitel domu : Bělohlávková Marie, n.4.4.1852 Vodňany, vdova. Dcera Karla n.27.2.1885 Vodňany.
Nájemníci : Klein Konrád, n.30.10.1864 Velešín, ve Vodňanech od r.1905, obchod se střižním zbožím. Manž. Anna, 27.12.1872 Hluboká nad Vlt. Děti : František, n.15.11.1895, pomocník v obchodě. Marie n.19.3.1898 Budějovice. Josef n.14.6.1899 Budějovice. Jan n.17.12.1900 Budějovice.
Bratr : Klein Ladislav, n.24.6.1866.
Personál : Nová Matylda, n.8.4.1890, Husinec, služka. Kudrle Vojtěch, n.7.12.1881, příručí. Marek František, n.17.4.1892 Mumice, příručí.
1921 : Majitel domu – Ema Bělohlávková, žije v Praze.
Nájemníci : Knotek Antonín, majitel obchodu, n.10.5.1878 Březové Hory ( Příbram ).
Manž.: Marie, n.1.8.1876 Horažďovice. Děti : Zdeňka, n.29.5.1905 Plzeň.
Milada, n.29.10.1907 Plzeň.
Rubín Josef, žid, řezník, n.4.4.1866 Čičelice ( Blatná ). Manž.: Regina, n.8.12.1856
Nová Bystřice. Děti : Otto, n.23.9.1892 Vodňany. Hilda, n.20.6.1895 Vodňany.
Glaserová Berta, švagrová, žid, n. 13.9.1866 Nová Bystřice, soukromnice, svobodná.
1926 : Bělohlávková Marie (z.21.7.1926 Praha), 74 let, vdova po obchodníkovi Karlu
Bělohlávkovi. Urna uložena v rodinné hrobce ve Vodňanech.
1926 : Knotek Antonín, obchodník, povolen prodej pálených nápojů.
1927 ( 8.10 ) : vloženo vlastnické právo na dům a na pozemky Anně Křižanové, Boženě Prokopové, Emilii Vebrové, Karolíně Spálové a Karle Spálové.
1930 : JUDr. Josef Páv
1933 : Knotek Antonín, obchodník, n.10.5.1878, manž. Marie, n.1.8.1878.
Rubín Otto, řezník, n.23.8.1898, manž. Ervína, n.9.8.1893.
Rubín Josef, řezník, n.4.4.1866.
MUDr. Vojtěch Šilhavý, státní obvodní lékař, n.1.2.1892, manž. Adolfa, n.9.11.1904.
Řezníčková Marie, pom. v dom., n.6.10.1911.
1943 : Plátenková Terezie ( z.7.1.1943 ), m.28.9.1870 Krč, r.Michalová, vdova po Karlovi, dělníkovi v pivovaře v Protivíně.
1945 : Vyskočil Jaroslav ( z.7.10.1945 ), n.10.7.1945 České Budějovice, otec : Václav, pekař, matka : Marie, r.Hojadrová.
1947 : Knotková Marie (z.31.8.1947 ), n.1,8.1876 Horažďovice, r.Melzerová, manž.Antonín, obchodník.

později prodejna pleteného zboží Pošumavské pletárny. později prodej novin a tabáku

Čp.20 ( nám.Svobody ) :

1850 : Katzer ( mrtvě narozené dítě 30.11.1859 ), ženské pohlaví, otec Alois.
1852 : Kouba Tomáš (z.23.2.1852 ), 69 let, vdovec.
1852 : Katzerová Josefa (z.12.7.1852 ), 7 let, otec : Alois, kupec.
1852 : Katzer Karel ( z.7.8.1852, 9 měsíců ), otec Alois, kupec
1855 : Bělohlávek Karel (z.13.7.1855 ), 18 let, syn zemřelého Vojtěcha a Anna roz. Linklové z Budějovic.
1857 : Bělohlávková Anna, maj. domu, obchodnice
Nájemník : Alois Katzer, obchodník a podporovatel J.K.Tyla.
1860 : Brocková Rosálie ( n.27.8.1860 ), otec : Maxmilián, kupec, matka : Marie, roz.Fischlová z Netolic.
1862 : Matějíček Tomáš (z.20.4.1862 ), 85 let, svobodný nádeník.
1870 : Bělohlávek, voskař, dcera Marie n.10.3.1861, dcera Anna n.1863.
1880 : Bělohlávek Dominik, voskař, radní 1864 – 1875, purkmistr 1875 – 1892 ( Mostecký, díl III., s.190 )
Hrubec František, Krejza Josef, Mazakarini Václav, Osvaldová Marie, Pilka Josef,
Václavík Josef
1910 : Majitelka domu : Bělohlávková Anna, n.11.4.1863 Vodňany, vinárnictví. Sestra : Ema Bělohlávková, n.26.12.1865 Vodňany, svobodná.
Personál : Šídlová Marie, n.16.5.1884 Milenovice, služka. Keclíková Marie, n.8.4.1895 Nová Ves u Protivína.
Nájemníci : Vondrák Jaroslav, n.1.5.1880 Koloveč, berní oficiál. Manž. Ema n.6.1.1883 Vodňany. Děti : Ludmila n.16.9.1907. Věra n.9.10.1908.
Personál : Blumová Marie, služka, n.23.11.1895 Chlumany.
Nájemníci : Brabcová Marie n.2.4.1865 Malé Záblatí, ve Vodňanech od r.1877, učitelka, svobodná. Sestra Jana Brabcová, n.21.3.1871 Malé Záblatí, ve Vodňanech od r.1898, učitelka, svobodná.
1921 : majitel domu – Bělohlávková Anna, n.11.4.1863, svob., hostinská živnost.
Bělohlávková Ema, n.26.12.1866, svob, sestra Anny, soukromnice.
Nájemníci : Vondrák Jaroslav, vrchní berní správce, n.1.5.1880 Koloveč ( Domažlice ). Manž.: Ema, n.6.1.1883 Vodňany. Děti : Ludmila, n.16.9.1907 Vodňany. Věra, n. 9.10.1908 Vodňany.
Brabcová Marie, učitelka v.v., n.2.4.1865 Malé Záblatí.
Brabcová Jana, vedení dom., n.21.3.1871 Malé Záblatí, sestra Marie.
1921 : Bělohlávková Anna (z.12.8.1921 ), n.11.4.1863, otec : Dominik, voskař, matka : Josefa, r.Václavíková.
1921 : Vondráková Emma ( z.29.8.1921 ) sebevražda utopením, n.6.1,1184 Vodňany, r. Bělohlávková, manž. Jaroslav, vrchní berní, odd. 5.9.1906.
1933 : Bělohlávková Ema, hostinská, n.23.7.1865.
Hanžlová Josefa, pomocnice v domácnosti, n.10.3.1896.
1934 : Hucková Milada (z.7.4.1934 ), n.4.4.1934, otec : Václav, dělník, matka : Marie, r.Kvasničková z Dubu.
1939 : Chán Bohouš, prodejna elektro rádio.
1939 : Šimek Rudolf, knihkupec.
1945 : Bělohlávková Emilie (z.29.8.1945 ), n.26.12.1864 Vodňany, otec : Dominik, matka : Josefa, r.Václavíková.

Později sběrna prádla, prodejna knih.

Vinárna Bělohlávků, Voskařů, U Dominů ( Dominik Bělohlávek )

Čp.21 ( nám.Svody ) :

1851 : Kurš Karel ( z.26.3.1851, 3 měsíce ), otec Vojtěch, řezník.
1856 : Tišerová Johanna ( z.3.5.1856 ), 79 let, vdova po Vojtěchovi, městském radním.
1857 : Anna Bělohlávková, majitelka domu.
1858 : Mařáková Kateřina (z.6.1.1858 ), 48 Let, vdova po Václavovi, c.k. podkrajském.
1861 : Světecký Filip z Černic ( z.19.7.1861 ), 72 let, c.k.tabáčník, vdovec.
1870 : Parth, c.k. berní, dcera Anna n.1860
1870 : Kauder Daniel, židovský obchodník, dcera Bedřiška n.1864, dcera Emilie n.19.3.1862, syn Julius n.6.2.1863.
1880 : Kauderová Josefa, Martan Erhard, Pavelec František.
1910 : Majitel domu : Kaudr Julius, žid. původu, n.6.2.1863 Vodňany, obchod se smíšeným zbožím. Manž. Emílie, n.29.11.1871 Mirovice. děti : Anna n.1.3.1902. Marie n.5.11.1903.
Personál : Světlá Marie, n.12.10.1893 Vodňany, služka. Kudlatová Anna, n.5.8.1876 Radějovice, služka. Bečička Ladislav, n.1.3.1893 Horka ( Český Brod ), příručí. Michálek Vojtěch, n.18.11.1889 Záhoří ( Přeštice ), příručí.
Nějemníci : Ehrlichová Marie, žid. původu, n.16.3.1860 Vl. Březí, pletení punčoch. Neteř : Löwi Kateřina, žid. původu, n.3.2.1860 Kosova Hora.
Kovář Antonín, n.8.11.1833 Vilhanice, pensista. Manž. Josefa, n.18.10.1840 Blatná. Ve Vodňanech od r.1908.
Novák František, n.31.7.1874 Dobrník ( Tábor ), ve Vodňanech od r.1908, učitel.
1921 : Peroutka Karel ( z.1.1.1921 ), n.31.5.1889, obchodník, manž. Zdeňjka, r.Schlehoferová z Plzně, odd.3.4.1916.
1921 : majitelka domu Kaudrová Emilie, obchodnice, n.29.11.1871 Mirovice, vdova, bez vyznání. Děti : Anna, učitelka řečí, n.1.3.1902 Vodňany. Marie, pomocnice v obchodě, n.5.11.1903 Vodňany. Mertlová Růžena, služebná, n.18.8.1891 Protivín.
Nájemníci : Telátková Anna, soukr., n.11.11.1851 Vodňany, svob.
Javůrková Klára, pensistka, n.27.12.1862 Chlumec nad Cidlinou, vdova po Josefovi, hospodářském správci.
Tonnerová Ida, sestra Kláry, n.12.11.1874 Chlumec nad Cidlinou, vdova po školním radovi Emanuelovi.
Novák František, učitel na chlap. měšť. škole, n.31.7.1874 Debrník, svob.
1924 : Kaudr ( Kauder ) Julius, obchod, mlékárna ( později cukrárna ), od pozůstalé vdovy koupil Arnošt Kantor za 160 000 Kč a otevřel obchod 16.2.1924.
Dne 23.4.1924 prodal dům Hospodářské družstvu skladištnímu za 220 000 Kč.
1925 : Zedníková Kateřina ( z.22.7.1925 ), n.24.2.1840 v čp.320, r. Panclová, vdova po Vojtěchovi.
1927 : Antoš Josef, obchod s látkami. ( Později prodej drůbeže a ryb. Tempo ), předtím v čp.13 /I. Reklama viz Vn,1933, č.1, s.12.
1929 : Faltis František Xaver ( z.7.10.1929 ), n.8.3.1858 Josefov, lékárník, manž. Marie, r.Mayerová ze Sušice.
1933 : Mačura Ladislav, úředník, n.7.7.1904, manž.Helena (n.12.12.1903 )
Randáková Anna, soukromnice, n.8.6.1869.
Faltisová Marie, soukr., n.26.3.1876. Faltisová Hedvika, v dom., n.1.12.1900.
1934 : Okresní hospodářská záložna upravila vzhled budovy
1935 : Louženský Jaroslav, řezník,
1953 : Slepičková Anna ( z.10.3.1953 ), n.28.10.1876 Mýšenec, r. Horníková, bydliště : Těšínov čp.29, vdova po Vojtěchovi.

Družba obchod koloniální. Mlékárna, dnes cukrárna.

Čp.22 ( nám.Svobody ) :

1839 : hostinec zřizoval Josef Pimperle ( nájemce Jan Veselý ).
1855 : Mašková Marie ( n.21.9.1855 ), 52 let, roz. Podhorská ze Sudkovic u Strakonic, vdova po Františkovi, šenkýři.
1856 : Svobodová Kateřina ( z.21.6.1856, 78 let ), vdova po Františkovi, zámečníkovi.
1857 : Anton Bělohlávek, držitel hostince a majitel domu
1870 : Volf Ignác, lékař, žid, dcera Berta, n.20.4.1859, syn Hugo n.19.11.1862
1880 : Bělohlávek Antonín. Žižka Josef.
1910 : Majitel domu : Měšťanský pivovar.
Nájemníci : Jordák Josef, n.6.8.1874 Tučapy, nájemce hostince, ve Vodňanech od r.1900. Manž. Kateřina, n.24.2.1866 Mezilesí (Pelhřimov). Děti : Vladimír, n.24.5.1899 Tučapy. Miroslav n.28.1.1901. Vlasta n.23.5,1902. Neteř : Břízová Růžena, n.13.4.1894 Chotěboř.
Personál : Chrášťanská Josefa, n.13.4.1889 Vídeň, služebná.
Podnájemník : Kvasnička Jan, n.1.10.1879 New York, oficiál v městské službě.
Podnájemník : Nietsche Jan, n.20.9.1889 Písek, domácí prodej konfekce.
Nájemník : Slavík Antonín, n.6.6.1874 Strpí, truhlář. Manž. Marie, n.13.10.1880 Hosín. děti : Antonín n.16.11.1903. Marie n.8.10.1905. Jana n.13.5.1908.
Personál : Hanzal Jaroslav, n.31.3.1887 Budilov, dělník truhlářský. Ulrych Josef, n.25.2.1893 Malčice, truhlářský učeň. Slavík Josef, n.19.3.1893 Vodňany, truhlářský učeň, rodiče – Jan, Anna.
Nájemnník : Rennerová Johanna, n.24.5.1848 Vodňany, vdova, nádenice. Děti : Richard, n.28.3.1876 Vodňany, učitel. Anna, u.3.9.1886, učitelka. Anežka, n.2.1.1889, učitelka.
Mostecký Haštal, n.23.3.1860 Vodňany, učitel.
Vojtík Josef, n.21.2.1885 Vodňany, holič. Manž. Růžena, n.13.3.1891 Hory Vodňanské. Syn Josef n.27.8.1910.
Douša Bohumil, n.20.7.1890 Slaný, holičský dělník.
Tůmová Alžběta, n.23.5.1870 Milenovice, dělnice. Dcera Anna, n.2.8.1892 Milenovice, dělnice.
1919 : Reis Václav Jiří ( z.10.2.1919 ), n.12.11.1916, otec : Václav, provazník, matka : anan, r. Neumitková z Vlachova Březí.
1921 : Antoš Josef Václav ( z.18.2.1921 ), n.5.2.1921. Otec : Josef, obchodvedoucí, matka Adéla, r.Kudlatová z Vodňan čp.288.
1921 : majitel domu Měšťanský pivovar.
Nájemníci : Jordáková Kateřina, provozovatelka pohostinství, n.24.11.1865 Těchobuz.Děti : Vladimír, úředník nemocenské pokladny, n.24.5.1899 Tučapy. Miloslav, učitel obecní školy, n.28.1.1901 Vodňany. Vlasta, n.23.5.1903 Vodňany.
Kubátová Julie, služebná u Jordáků,, n.10.2.1891 Jihlava.
Bambule Otakar, berní asistsent, n.17.8.1895 Třeboň, svobodný.
Bezpalec Stanislav, student ryb. školy, n.7.5.1893 Knín ( Týn nad Vltavou ).
Traxmandl Josef, sadařství a prodej zeleniny, n.21.2.1881 Vodňany. Manž.: Marie,
n. 29.6.1884 Strpí. Děti : Klára, n.23.1.1907 Vodňany. Václav, n.2.9.1908 Vodňany.
Ludmila, n.16.9.1912 Vodňany. Anna a Božena ( dvojčata ), n. 25.7.1914 Vodňany.
Virutová Anna, vdana, almužnice, n.26.9.1842 Lohovčice ( od r.1886 ve Vodňanech ).
Tůmová Anna, svob. ruční práce, n.2.8.1892 Milenovice. Syn Miloš, n.7.2.1915.
Lederer Rudolf, žid, účetní v textilce, n.4.3.1888 Tymákov u Rokycan.
Salivarová Marie, učitelka, svob., n.31.8.1900 Čichtice.
Mostecký Haštal, svob. učitel, n.26.3.1860 V.
Kinkor Vladimír, svob., odb. učitel na chlpecké měšť. škole, n. 1.4.1895 Netolice.
Klabouch Václav, student ryb. školy, n.16.6.1903 Hůrky ( Lišov ).
Valeš Viktor, student ryb. školy, n.6.9.1903 Nicov ( Plánice ).
Reis Václav, provazník, n.25.9.1888 Vodňany. Manž. Anna, n.9.12.1893 Vl. Březí.
Zdvořák Konrád, učeň u Reise, n.27.1.1903 Vl. Březí.
Motyčka Jan, student ryb. školy, n.29.1.1899 Velké Meziříčí.
1925 : Fürst František ( z.6.12.1925 ), n.21.1.1857 Vodňany, almužník. Pozn.: matr. z.CČH.
1930 : Reisová Anna ( z.3.5.1930 ), n.9.12.1893 Vlachovo Březí, r.Neumitková, manž. Václav, provazník. Pozn.matrika z.CČH.
1930 : Mostecký Haštal (z.11.5.1930 ), n.26.3.1860, učitel obocné školy v.v.
1931 : Traxmandl Josef ( z.20.8.1931 ), n.22.2.1881 v čp.22/I., truhlářský dělník, manž. Marie, r.Vobrová, odd. 16.9.1906. Pozn.: matrika z. CČH.
1933 : Adolf Žahour, hoteliér, 17.6.1893, manž.Anna, 12.5.1895.
Reis Václav, provazník, n.25.9.1888, manž. Marie, n.8.5.1901.
Penc František, krejčí, n.8.9.1907, manž. Kristina, n.15.12.1911.
Traxmandlová Marie, hokynářka, n.29.6.1884.
Ouška Jan, bednář, n.26.12.1893, manž. Rosálie, n.23.7.1897.
Princová Berta, soukr., n.23.6.1879 Princ Jaroslav, cukrář, n.21.5.1909.
Fleischmann Václav, železniční zřízenec, n.5.8.1863, manž. Rozálie, n. 13.5.1869.
Kavanová Anna, soukromnice, n.21.8.1873.
1937 : Áda Žahour, hotel U zlatého soudku.
1938 : Žáček Josef, zubař.
1946 : Kazdová Anna (z.1.4.1946 ), n.14.4.1887 Vodňany, r.Karlovská, soukromnice, manž. Čeněk, krejčí.
1947 : Vobrová Anna ( z.13.11.1947 ), n.23.4.1888 Strpí, otec : Václav, matka : Marie, r.Turková. Dělnice.
1951 : Amortová Anna ( z.15.6.1951 ), n.4.7.1890 Šipoun, svobodná, prodej mléka
otec Kašpar, matka Marie, r.Kudlatová
1955 : Traxmandlová Marie ( z.23.12.1955 ), n.30.6.1885 Strpí, r.Vobrová, otec : Václav, matka : Marie, r.Turková. Obchodnice, Vdova po Josefovi.

Nájemce hotelu Zlatý soudek : Jordák Josef, manž. Kateřina r.Šimonová z Tučap čp.20.

Čp.23 ( nám.Svobody ) :

Ander Jan : hostinský, jirhář, přistěhoval se z Vimperka, radní 1850 - 64 ( Mostecký, díl III., s.169,185 ).
1856 : Černý Jaroslav ( n.14.4.1856 ), otec : František, učitel, syn Jana Černého učitele v Popovičkách u Říčan. . Matka : Marie, r.Andersová.
1857 : Jan Anders, maj. domu, jirchář, roku 1839 zde obnovil hostinskou živnost.
( 1852 a 1856 v prvním poschodí ve světnici obrácené na dvůr bydlel J.K.Tyl )
1862 : Černý František (z.10.4.1862 ), 42 let, učitel na hlavní škole, manž. Marie,
r.Andersová z Vodňan.
1862 : Řídký Antonín ( z.19.12.1862 ), 70 let, vdovec.
1880 Řeřicha Jan. Stožická Anna. Zuckermann Mojžíš ( také v roce 1865 )
1885 : Sequardt Ferdinand Adolf ( n.3.5.1885 ), otec : Ferdinand, kloboučník, syn Leopolda Sequardta, kancelisty ve Strakonicích a Terezie, r. Jelínkové z Jeníkova.
Matka : Josefa,dcera Jana Brunnera, perníkáře z čp.171 a Terezie r. Schönbergerové z čp.1/I.
1888 : Sequardt Jan Eugen ( n.13.10.1888 ). Pozn. dne 13.11.1911 se v Praze oženil Františkou Němečkovou.
1910 : Majitel domu : Peroutka Josef, n.5.3.1857 Kardašova Řečice, ve Vodňanech od r.1882, pekař. Manž. Františka, n.1.10.1847 Vodňany. Děti : Bedřich n.6.3.1887, pekařský pomocník. Karel, n.31.5.1889, pekařský pomocník.
Personál ? Martínek Jan, pekařský dělník, n.22.7.1886 Římov. Hrubý Adolf, pekařský dělník, n.21.7.1888 Hrdly ( Litoměřice ). Roháček Břetislav, dělník pekařský, n.19.7.1893 Libějovice čp.25. Grillová Marie, služka, n.27.6.1894 Hájek.
Nájemníci : Roušavý Josef, n.9.2.1865 Dubí ( Rychnov nad Kněžnou ), městský lékař, ve Vodňanech od r.1895.
1914 : Peroutka Josef, pekař a prodej potravin, majitel domu.
1916 : Perouta Josef ( z.8.2.1916 ), n.5.3.1857, vdovec po Františce, r. Martínkové z Tučap čp.125. Obchodník a pekař.
1918 : Landa Rudolf ( z.23.7.1918 ), n.4.3.1911 Praha, otec : zemřelý Josef, strojník v Praze, matka : Josefa, r.Suková z Prahy. Pozn.: zemřel následkem úžehem slunce.
1918 : Kabíček Josef ( z.28.9.1918 ), n.18.12.1912 Praha – Smíchov, otec : Josef, strojník, matka : Josefa, r.Suková z Prahy. Pozn.: zápis z roku 1935 – jméno správně Josef Landa, syn Josefa, knihaře a Josefy r. Sukové.
1918 : Šlehoferová Marie ( z.20.11.1918 ), n.27.5.1852 České Budějovice, r. Trevisánová, vdova po Janovi, mlynáři.
1921 : Peroutka Josef ( z.13.2.1921 ), n.12.6.1920, otec : Karel : obchodník, matka : Zdeňka z Plzně čp.481.
1921 : Majitelka domu – Peroutková Zdenka, vdova, obchodnice, n.31.5.1898 Plzeň.
Dcera : Marie, n.29.1.1918.
Pilátová Anna, kuchařka u Peroutků, svob., n.26.4.1867 Bavorov.
Tůmová Marta, chůva u Peroutků, svob., n.4.12.1905 Vodňany.
Nájemníci : Prokopová Marie, vdaná, pletačka, n.1.4.1874 Šipoun.
Kohout Jan, advokát, n.30.1.1883 Lhenice. Manž.: Ludmila, n.31.8.1891 Vodňany.
Děti : Věra, n.6.12.1914 Jičín. Jan, n.10.4.1917 Vodňany. Zdeňka, n.1920 Vodňany.
Topalová Ludmila, služka u Kohoutů, n.14.9.1900 Kaliště u Č.B.
1923 : Žahour Josef ( z.10.1.1923 ), n.12.3.1900 v čp.23/I., otec : Leopold, řezník, matka : Anna, r.Vlášková z Vodňan. Elektromontér v Škodových závodech v Plzni.
1924 : Rošický Zdeněk ( z.4.6.1924 ), n.20.4.1923, otec : Jan, matka : Zdeňka, r. Šlehofrová.
1924 : Kohoutová Ludmila (z.27.10.1924 ),n.15.7.1923, otec : Jan, advokát, matka : Ludmila, roz.Holátová z V. čp.177/I.
1929 : Kohout Jan (z.7.8.1929 ), n.30.1.1883 Lhenice, právník, manž. Ludmila, r.Holátová z Vodňan.
1930 : Rošický Jan ( z.26.10.1930 ) n.26.10.1930, otec : Jan, obchodník, matka : Zdeňka r. Šlehofrová ze Zichovce.
1934 : Karel Toncar, pekařství.
1933 : Jan Rošický , obchodník, n.19.10.1897, manž. Zdenka, n.30.5.1898.
Ing.Kodýtek Karel, stavbyvedoucí, n.15.10.1906.
1938 : potraviny - Rošický
1954 : Rošický Jan ( z.15.12.1954 ), n.19.10.1897 Vodňany, otec : Jan, matka : Aloisie, r.Václavíková, manž. : Zdeňka, r. Schlehoferová. Vedoucí prodejny.

Čp.24 ( nám.Svobody ) :


lékárník Deckert, Trapp.
Jan Dunovský – operní pěvec
hostinec u Růže ( Leopold D.Žahour )

Pozn: Dunovský Jan (n.1868 –z.20.4.1942 USA ), kupec
otec : Jan, měšťan a hostinský, matka : Josefa r.Šípová ze Strakonic.
Manž.: Celestina
Děti : Marie : n.3.5.1893 – z.3.5.1893, provd. Tamchynová
Jan : n.28.10.1894 – z.28.10.1894
Celestýna : n.1896 - z.6.4.1896 v čp.24
Leopoldýna : n.1.5.1897 v čp.24 – z.1983 Volyně, provd. Vondrová
Jaroslav : n.7.11.1900 Chicago – z.1980 Chodov u Prahy

1836 ( 17.4. ) : narodil se Jan Dunovský.
1850 : Růžička Tomáš ( z.20.4.1850 ), 60 let, policejní sluha, manž. Veronika, r.Žahourová.
1852 : Páralová Marie ( z.18.8.1852 ), 14 dní, matka : padlá Terezie, podružská dcerka.
1852 : Kuršová Amalie ( z.9.8.1852, 4 měsíce ), otec Vojtěch. řezník
1852 : Pártlová Marie (zh.18.8.1852 ), 15 dní, matka : padlá Terezie podružská dcerka.
1857 : Dunovská Alžběta, držitelka domu, vdova.
1880 : Sequardt Ferdinand. Staněk Václav. Šíp Josef
1903 : Dunovská Celestina ( z.2.4.1903 ), n.23.3.1866 v čp.3/I. r. Vandasová, otec : Tomáš, matka : Eleonora, manž. Jan, kupec, odd. 7.11.1892.

1906 : dům zbourán a postaven nový pro potřeby městské spořitelny, sídlo v prvním poschodí. Ve druhém poschodí byty a Okresní správní komise.
1910 : Majitel domu : Městská spořitelna.
Nájemníci : Kostomlatský Josef, n.9.2.1885 Vražkov ( Roudnice nad Labem ), ve Vodňanech od r.1907, materialista, svobodný.
Řídký Vojtěch, n.22.4.1865 Vodňany, kancelářský oficiál. Manž. Jana, n.25.9.1867 Praha, ve Vodňanech od r.1887. Děti : Karolína, n.17.12.1890. Marie n.24.8.1894. Josef n.8.1.1899.
Puchernová Marie, n.19.7.1819 Doubravice ( Kralovice ), vdova po ck. setníkovi. Dcera Marie, n.7.4.1850 J.Hradec, svobodná, učitelka na pensi.
Makovec Václav, n.17.9.1881 Zahrádka ( Pelhřimov ), kaplan.
Čalounová Anna, n.17.7.1892 České Vrbné – České Budějovice, služka.
Dvořák Antonín, n.28.8.1872 Benešov u Prahy, ve Vodňanech od r.1907, tiskař. Manž.: Božena, n.15.3.1882 Prachatice. Syn Antonín n.30.3.1905 Prachatice.
Švagr : Vadlejch Petr, n.29.6.1868 Záhorčičky ( Blatná ), učitel, manž. Justýna, n.7.10.1873 Prachatice.
Personál : Hauser Jan, n.24.3.1893 Krč, tiskařský učeň.
Nájemník : Hošková Marie, n.16.11.1874 Záhorčí, krejčová. Sestra Alžběta Hošková, n.19.11.1861 Lomec,. Neteř Anna Louženská, n.6.10.1899.
Nájemník : Zadák Emil, n.16.12.1880 Březové Hory ( Příbram ), ve Vodňanech od r.1907, kaplan.
Komárek Filip, n.9.5.1875 Vodňany, sluha v městské spořitelně. Manž. Emilie, n.25.3.1881 Lhenice. Děti : Dominika n.16.6.1902. Františka n.24.9.1903, Filip n.12.8.1905. Rudolf 11.2.1909. Matka : Josefa Komárková, n.8.3.1842 Mačice.
1913 : Komárková Emilie (z.28.8.1913 ), n.20.3.1881 Lhenice, r.Houšková, manž. Filip, sluha u spořitelny.
1914 : Kostomlatský Josef, drogista U zlatého anděla ( také r.1933 )
1921 : majitel – Městsá spořitelna.
Nájemníci : Koudelka Josef, odb. učitel na chalp. měšť. škole, n.18.3.1881 Kirchberg ( Krems, Rakousko ). Manž. : Marie, n.1.5.1886 Vodňany. Děti : Vlasta, n.11.12.1912 Písek. Marie, n.5.2.1915 Horní Záhorčí u Písku.
Dvořák Antonín, maj. tiskárn, n.28.8.1872 Benešov u Prahy ( ve V. od r.1907 ).
Manž.: Božena, n.18.4.1882 Prachatice. Syn Antonín, n.10.3.1905 Prachatice.
Vadlejch Jan, svob., sazeč, n.12.5.1901 Záhorčičky ( Blatná ).
Němejc František, pokladní spořitelny, n.1.4.1885 Nepomuk, Manž. : Marie,
n.17.10.1885. Syn Zdenko, n.21.5.1914 Vodňany.
Slajharová Terezie, svob., služebná u Němejců, n.17.8.1890 Kratochvíle u Netolic.
Jelínek Václav, sv., katol. kněz, kaplan, n.17.5.1882 J. Hradec.
Puchernová Marie, svob., industriální učitelka, n.7.4.1850 J. Hradec.
Komárek Filip, zřízenec spořitelny, n.9.5.1875 Vodňany. Manž.: Marie, n.8.2.1874.
Děti : Dominika, služebná, n.20.6.1902 Vodňany. Filip, n.12.8.1905 Vodňany.
Rudolf, n.11.2.1908 Vodňany. Marie, n.27.9.1909 Vodňany.
Emilie, n.21.8.1911 Vodňany. Jan, n.11.8.1918.
1927 : proti drogerii Josefa Kostomlatského zřídila firma bř. Zikmundové Praha – Karlín benzínovou stanici ( 10.12. ).
1933 : Komárek Filip, zřízenec spořitelny, n.9.5.1875, manž. Marie, n.8.2.1874.
Komárková Emilie, v domácnosti, n.21.8.1911.
Dvořák Antonín, majitel tiskárny, n.28.8.1872, manž. Božena, n.18.4.1882.
Dvořák Antonín, knihtiskař, n.10.3.1905.
Holerová Josefa, pomocnice v domácnosti, n.11.8.1909.
Hadáček Karel, správce elektrárny, n.21.10.1869, manž. Hedvika, n.5.5.1872.
Hadáček Jaromír, RNDr., kandidát profesury, n.26.3.1908.
Němejc František, vrchní účetní spořitelny, n.1.4.1885, manž.Marie, n.17.10.1885.
Kostomlatský Josef, n.9.2.1885, drogista, manž.Adéla, n.9.2.1884.
Kostomlatský Bedřich, drogista, n.31.12.1905, manž. Adéla, n.21.4.1909.
Kostomlatský Miloš, knihovní příručí, n.25.5.1910.
1943 : Sýkora Josef ( z.23.6.1943 ), n.22.7.1880 Vodňany, pumpař, manž. Růžena r. Zámečníková z Třebanic.
1950 : Dvořáková Božena (z.3.2.1850 ), n.18.4.1882 Prachatice, r.Friedlová, otec : Vojtěch, matka : Marie, r.Soutová. Manž.: Antonín, maj. tiskárny.
1950 : Vlasatá Jana ( z.29.8.1950 ), n.13.5.1940 Vodňany, otec : Václav, matka : Anna, r.Babáková.
1952 : Dvořák Antonín (z.16.5.1952 ), n.28.8.1872 Benešov, otec : František, matka : Eva, Nováková. Vdovec po Boženě Friedlová. Korektor Jihočeských tiskáren.
1953 : Zikuda Karel ( z.13.7.1953 ), n.13.7.1894 Vodňany, otec : Josef, matka : Marie, r.Vlasáková, manž. Vlasta, r.Ducháčková. Ředitel spořitelny v.v.

Souček Rudolf – hodinář ( 1937 )
Vchod z Písecké : tiskárna Antonína Dvořáka
Josef Flajšman – holič
Karel Holaj – holič
01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se