Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.25 - 50.

Čp.25 ( st.č. 70 ) ul.Heydukova / Písecká :

1857 : Schartner Josef, maj. domu, kupec.
1880 : Juhn Jan. Kuršová Kateřina. Renner Alois. Šartner Josef.
1910 : Majitel domu : Richter Maxmilián, žid. původu, n.6.3.1854 Vodňany, obchod se smíšeným zbožím. Manž. Albína, n.31.1.1866 Vimperk. Dcera Marie n.19.5.1892.
Nájemníci : Richtrová Terezie, žid. původu, n.12.7.1832 Vodňany.
Bízek František, n.13.9.1880 Vodňany, truhlář. Manž. Barbora, n.7.5.1883. Děti : Antonín, n.13.1.1904. František n.28.8.1906. Stanislav 2.8.1908. Marie n.4.9.1910
1913 : Řídký Rudolf ( z.19.4.1913 ), n.1875, hodinář, manž. Anna, r.Rothbauerová z Vodňan,
1924 ( 7.5. ) : vdova po obchodníkovi Maxu Richtrovi prodala dům Theodoru Pakešovi za 60 000 Kč. Pozn. Pakeš byl tchánem obchodníka Jiřího Fridricha ml., který je v témže roce uveden jako majitel domu.Ve stejném roce byla zbořena střecha a nová střecha byla vyzdvižena o 75 cm výše. Celý dům byl nově upraven.
1926 : Fridrich Václav (z.26.4.1926 ), n.6.6.1844 České Budějovice, vdovec po Pavlíně roz. Glancheové, odd. 8.2.1870 Vodňany, býv. obchodník. Pozn.: matrika z.CČH.
1931 : Fridrich Jiří ml, obchodník.
1933 : Fridrich Jiří, obchodník,n.27.3.1895, manž. Marie, 25.11.1899.
Hofmeisterová Anna, soukromnice, n.13.7.1880.
¨ Hofmeister Arnošt, soukromý úředník, n.11.2.1911.
Hofmeisterová Anna, n.3.7.1909.
1938 : Hofmeister Arnošt (z.11.8.1938 ), n.11.2.1911 Bělá pod Bezdězem, abs. obch. akad.Pozn.: matrika z.CČH.
1951 : Hofmeistrová Anna ( z.2.3.1951 ), n.13.7.1880 Vodňany, r.Friedrichová, vdova po notáři, otec : Václav, matka : Pavlína, r. Glanche.

Pihlík Miloš – řezník, prodej masa a uzenin
Později Jednota smíšené zboží, nucený výsek, Záruba

Čp.26 ( st.č. 69 ) ul.Alešova :

1852 : Nessý Anna ( z.19.11.1852, 4 měsíce ), otec Filip, krejčí
1856 : Nessý Jan ( z.19.5.1855, 9 měsíců ), otec Filip, krejčí, matka Josefa, r.Bezecná
1854 : Kohoutová Anna ( z.25.6.1854, 67 let ), roz.Havlíčková z Bavorova, 45 let vdaná manž.Martin býv učitel
1855 : Kohout Vincenc ( z.22.7.1855 ) 7 dní, otec : Jan, krupař, matka Alžběta, r.Lízová z V.
1857 : Majer Augustýn, držitel domu.
1857 : Schönberger Jan ( z.31.8.1857 ), 5 dní, otec : Jan, hodinář, matka : Kateřina, r.Leitevic (?)
1880 : Kohn Simon.
1910 : Majitel domu : Velíšek Ferdinand. Dům je neobydlený.
1915 : Velíšková Františka ( z.28.1.1915 ), n.22.4.1830, soukromnice, svob., otec : Jakub, mistr zednický, matka : Alžběta, r. Máchová z Vodňan.
1933 : Hanzlíková Julie, obchodnice, n.7.9.1900.
1933 : Baier Josef, posluchač rybářské školy, n.27.9.1907, manž. Žofie, n.19.3.1902.

Velíšková Alena – prodej školních potřeb

Čp.27 ( st.č.25 ) ul.Písecká / Mokrého :

1857 : Vaněk Vojtěch, maj. domu a pekař, z. 1.4.1860 ( 51 let )
manž. Veronika, roz. Bělohlávková.
1860 : Vaněk Vojtěch ( z.1.4.1860 ), z.51, pekař, manž. Veronika r. Bělohlávková z Vodňan.
1870 : Vaněk Jan, pekař, dcera Alžběta n.20.11.1858,dcera Leopoldina n.1860, syn Vojtěch n.1861, syn Karel n.18.10. 1862,
1880 : Vaněk Jan, pekař a radní. Bízek Jan. Hezký Filip.
1910 : Majitelka domu : Kohnová Kamila, žid. původu.
Nájemníci : Kadlec Ladislav, n.9.6.1888 Sedlec, sklenář, svobodný.
Kadlec Alois, n.27.9.1891 Sedlec, sklenářský dělník.
Kadlecová Kateřina, n.1851 Svinětice, vdova.
Knopf Filip, n.17.12.1845 Tábor, c.k.okr. tajemník, vdovec. Syn Rudolf, n.30.9.1869 Chotěboř, notářský kandidát. Personál : Vápeníková Anna, n.21.7.1881 Dobev, hospodyně, svob.
1921 : majitel domu – Kadlec Ladislav, sklenář, n.9.6.1888 Sedlec ( Netolice ).
Manž.: Anna, n.29.7.1886 Chrást u Brandýsa nad Labem.
Dcera : Alžběta, n.6.3.1912 Vodňany.
Veselý Karel, pomocník ve sklenářství, n.21.10.1903 Vodňany.
Svoboda František, tchán Kadlece, n.5.2.1862 Chrást u Brandýsa nad Labem, manž. Marie, n. 5.9.1866 Chrást u Brandýsa nad Labem.
Nájemníci : Břicháček Rudolf, student ryb. školy, n.18.2.1904 Rvenice u Žatce.
Kantor David, žid, obchodním se střižním zbožím, kůžemi a peřím, n.25.5.1856 Křic
( asi správně Chříč, okr.Kralovice ). Manž.: Karolina, n.15.9.1857 Pohorovice. Syn : Bedřich, ženatý,n.16.12.1897 Vodňany, t.č. v Praze, obchodník se střižním zbožím
1933 : Kadlec Ladislav, sklenář, n.9.6.1888, manž. Anna, n.28.7.1886.
Svoboda František, soukr., n.5.2.1862, manž. Marie, n.5.9.1866.
1934 : Kadlec Ladislav, sklenářství, přistavěl první poschodí
1936 : Kadlec – hračky, porcelán, sklo.
1937 : Svoboda František ( z.22.3.1937 ), n.5.2.1862, železniční zřízenec v.v., manž. Marie, r.Kuchařová.
1952 : Svobodová Marie ( z.24.7.1952 ), n.5.9.1886 Chrást u Brandýsa nad Labem, r.Kuchařová, vdova.

Pozn: Jiří Pazdera ( n.1933 ), vnuk Ladislava Kadlece a syn učitele Antonína Pazdery

Později Optika, Knihkupectví
Kantor Arnošt – látky ( v přízemí domu, dnes byt )

Čp.28 ( st.č.68 ) ul.Písecká :

1851 : Liška Lukáš ( z.4.12.1851, 60 let ), švec, manž.Kateřina r.Ledenická, ženatý 38 let
1857 : Jan Liška, maj.domu
1865 : Mašek Jan
1880 : Buchtele Matěj. Popper Šalamoun
1910 : Majitel domu Hraba Václav, n.21.7.1865 Záboří, punčochář. Manž. Marie, n.21.12.1862 Vodňany. Děti : Anna n.31.5.1890. Marie n.1.7.1891. Růžena n.27.1.1901. Bedřich n.3.1.1904.
Nájemníci : Tafl Karel, n.13.1.1876 Praha, holič. Manž. Růžena, n.30.8.1877 Vodňany. Děti : Karel, n.2.10.1899. Jaroslav n.28.9.1900. Růžena n.14.7.1903. Marie n.14.4.1905. Jan n.26.7.1908.
Mareš Cyril, n.1.7.1885 Český Brod, holičský pomocník.
1932 : Hraba Václav (z.15.10.1932 ), n.15.8.1865 Zaboří, obchodník, manž. Marie, roz. Schneidrová z Vodňan.
1933 : Hraba Bedřich, obchodník, galanterie, n.3.1.1904, manž. Františka, n.4.3.1904. Hrabová Marie, soukromnice, n.21.1.1862.
1937 : Hrabová Marie (z.30.6.1937 ), n.21.12.1862 Vodňany, r.Schneidrová, vdova po Václavovi, obchodníkovi.

Čp.29 ( st.č.67 ) ul.Písecká /Kalinovo nám. :

1857 : Jan Stožický, maj. domu, krupař.
1857 : Schönbergerová Leopoldina ( z.17.6.1857 ), 8 měsíců, otec : Jan : hodinář, matka : Kateřina, r. Leitevic (?)
1859 : Cinková Marie (z.9.9.1859 ), 67 let, manž.: Norbert, roznašeč listů z Vodňan.
1880 : Chrášťanský Jan. Chrášťanský Jakub.
1910 : Majitel domu : Chrášťanský Jan, Alžběta.
Nájemníci : Brabec Tomáš, n.12.12.1829 Krteli, ve Vodňanech od r.1887, nádeník. Manž. Marie, n. březen 1838, Lhota pod Horami.
Krysl František, n.3.2.1876, Nestánice, obuvník. Manž. Josefa, n.3.3.1873 Týn nad Vlt. Děti : Marie n.2.6.1902. Emanuela n.17.12.1903. Božena n.21.8.1907. Anna n.17.4.1910.
Personál : Tesař Jan, n.22.6.1885 Libějovice, tovaryš.
Nájemník : Horka Eduard, n.27.7.1881 Budapešť, krejčí. Manž. Alžběta, 21.9.1885 Drahonice. Syn Eduard, n.4.1.1908 Vodňany. Personál : Hronek Václav, 21.10.1894 Skály, učeň krejčovský.
1923 : Hospodářský družstvo skladištní.
1924 ( 25.9. ): Bakule Václav otevřel obchod s textilem a zařídil velkou výkladní skříň.
1928 : Bakule Václav ( z.20.11.1928 ), n.24.9.1891 Krašlovice. Obchodník.
1933 : Průcha Rudolf, obchodník, n.23.11, manž. Marie, n.25.5.1905.
1952 : Heller Jan (z.15.7.1952 ), n.7.5.1874 Vodňany, býv. obchodník, otec : Jan, matka : Žofie, r. Kratochvílová. Manž.Justina, r.Hofmannová.

Kubeš Václav – kožešník

Čp.30 ( st.č.66 ) ul.Písecká / Mokrého :

1852 : Prenerová Leopoldina (z.15.6.1852 ), 1 rok, otec : Vojtěch, řemenář.
1856 : Kohout Stanislav ( z.24.12.1856 ), 3 roky, otec : Jan, krupař, matka : Alžběta, r.Lysá z Vodňan.
1857 : Bruner Vojtěch, maj.domu.
1858 : Kohout Josef (z.22.6.1858 ), 3 měsíce, otec : Jan, krupař, matka : Kateřina r.Lysá.
1865 : Bruner Jan
1880 : Kurš Filip.
1910: Majitel domu : Bízek Jan, n.3.6.1844 Radčice, obchod se smíšeným zbožím. Manž. Anna, n.11.7.1861 Krašlovice.
Personál : Bukovský Jan, příručí, n.15.7.1887 Zbudov, ve Vodňanech od r.1898, příručí. Doležal Josef, n.10.6.1895, učeň. Hájíčková Leopoldina, n.24.10.1893 Pražák, služebná.
Nájemníci : Kulandová Anna, n.29.9.1879 Lhota u Písku, učitelka.
1921 : majitel domu – Bízek Jan, kupec, n.4.6.1844 Radčice. Manž.: Anna, n.12.7.1861 Krašlovice. Bukovský Jan, synovec, svob., pomocník v obchodě, n.15.7.1887 Zbudov.
Talafous František, příručí, svob., n.6.4.1902 Vodňany. Vojtová Marie, neteř, svob.,
n.6.10.1908 Líbiv ( Hluboká nad Vlt. ). Nečasová Božena, služebná, svob., nar.
30.3.1904 Albrechtice ( Vodňany ).
Nájemníci : Kračmer Jan, svob., učitel v.v., n.30.3.1860 Kloub. Kračmer Václav,
bratr, n.3.11.1919. Pozn.: domovská přísl. Rusko, kde je prof. gymn. v.v., přijel na
návštěvu do Čech 25.9.1913.
1922 : Bízek Jan (z.13.1.1922 ), n.15.6.1844 Radčice, manž.Anna, r.Louženská z Krašlovic čp.1, odd.11.2.1885 .
1925 ( 9.3. ) : vydražili Tomáš a Marie Slavíčkovi z Vodňan dům za 12 000 Kč.
1931 : Bukovský Jan,obchodník, smíšené zboží.
1933 : Bízková Anna, soukr., n.18.7.1861.
Bukovský Jan, obchodník, n.15.7.1887, manž.Bohumila, n.3.11.1893.
Kračmer Jan, učitel v.v., n.30.3.1860.
1939 : Bízková Anna (z.18.7.1939 ), n.18.7.1861 Krašlovice, r.Louženská, vdova po Janovi.

Později Klub důchodců, dnes byty.

Čp.31 ( st.č. 73a ) ul.Písecká :

1857 : Jan Stožický, maj.domu, řemenář.
1860 : Stožická Marie ( z.31.8.1860 ), 38 let, manž. Jan, řemenář.
1862 : Rošický František, obecní kancelista.
1880 : Dunovský Matěj.
1910: Majitel domu : Princová Marie, n.21.11.1840 Bavorov, vdova, ve Vodňanech od r.1860
1921 : majitelka domu – Princová Marie, vdova, n.22.12.1840 Bavorov.
Nájemníci : Böhm František, železničář, n.10.1.1886 Kejnice u Horažďovic.
Manž.: Marie, n.9.9.1888 Oudražice ( Písek ). Dcera Marie, n.24.2.1911 Oudražice.
1924 : Marie Princová ( z.20.11.1924 ), udušenín kouřem.
1925 ( 22.7. ) : vydražili Josef a Marie Prennerovi dům za 35 000 Kč.
1933 : Prenner Josef, obuvník, n.21.3.1885, manž. Terezie, n.9.11.1880.
1938 : Koflová Rosálie (z.1.6.1938 ), n.4.9.1850 Dunovice, r.Valentová, vdova po Janovi,tesaři v Dunovicích.
1950 : Kalafová Anna (z.23.7.1950 ), n.11.5.1911 Husinec, r.Kořínková, otec : Emanuel, matka : Rozálie, r.Feinerová. Manž. : Josef, cementářský mistr.

Čp.32 ( st.č. 73b ) ul.Písecká :

1857 : Rudle Karel, maj.domu, pekař
1880 : Baronová Anna. Belšan Antonín. Matouš Jan. Nessová Marie. Žejdlová Marie.
1910: Majitel domu : Jan Matouš, n.16.5.1843 Pivkovice, vdovec, krejčí, ve Vodňanech od r.1860. Švagrová : Josefa Hlavatá, vdova, n.15..3.1853 Vodňany.
Nájemníci : Boucký Vojtěch, n.18.4.1868 Vodňany, malíř pokojů. Manž. Marie, n.26.7.1870 Čavině. Děti : Emilie, n.28.5.1894, Marie n.3.11896, Josef a Anna (dvojčata) n.17.3.1900, Vojtěch n.30.6.1902.
Nájemníci : Jordán Václav, n.25.9.1869 Vodňany. Manž. Kateřina, n.20.11.1861. Děti : Marie, n.20.10.1895, Růžena n.6.3.1899, Václav n.16.8.1902.
Nájemníci : Jiříček Matěj, n.24.3.1857 Vodňany, pumpař, manž. Marie, n.12.3.1847 Těšínov.
1915 : Boucká Anna (z.27.12.1915 ), n.16.5.1915, dcera Emilie, dcery Vojtěcha Bouckého, malíře z čp.32 a Marie, r.Hebíkové z Újezda.
1921 : majitel domu – Matouš Jan, mužský krejčí, n.16.5.1843, manž. Terezie, n.20.9.1860 Bavorov.
Nájemníci : Prennerová Terezie, vdova, n.5.12.1874 Vodňany. Děti : František,
n. 30.11.1909. Růžena, n.28.7.1914.
Pisinger Petr, otec Terezie, n.29.8.1835 Albrechtice nad Vltavou.
Jiříková Marie, vdova, dělnice, n.25.6.1849 Těšínov.
Boucký Vojtěch, t.č. na cestách. Manželka : Marie, vdaná, pletařka, n.26.7.1870.
Děti : Josef, svob., malířský pomocník, n.17.6.1900. Vojtěch, svob. kolářský pom,
n.30.6.1902.
Jelínková Marie, vdaná, pletařka, n.3.4.1868 Myšenec. Dcera : Marie Študentová,
svob., pletařka,n.15.8.1893 Myšenec, její dcera – Františka Študentová, n.16.3.1915 Libějovice.
1925 ( 18.2. ) : Jan Matouš postoupil dům do užívání své dceři Anně Vaňkové za pohledávky ve výši 6.651,12 Kč.
1929 : Vaňková Anna ( z.4.6.1929 ), n.3.5.1875 Vodňany, r.Matoušová, manž. Karel, obchodník, odd. 7.11.1895.
1933 : Vaněk Karel, soukr., n.15.10.1862. Vaňková Karolina, učitelka hudby, n. 18.4.1905.
Matouš Jan, soukr., n.16.5.1844, manž. Terezie, n.4.9.1880.
Prennerová Terezie, dělnice, n. 5.12.1874. Prenner František. dělník, n.30.11.1910.
1933 : Matouš Jan (z.4.10.1933 ), n.21.5.1843Velké Blanice.
1935 : od listopadu zařídil Antonín Mezera správkárnu obuvi.

Pihlík Antonín – řezník
Varyš Václav – holič

Čp.33 ( st.č.74 ) ul.Písecká :

1779 : Baum Jakub, obchod s ovocem a zeleninou na Kozím plácku. ( MIII., 118 ).
1842 : Šebesta Vojtěch (n.8.2.1842 ), otec : Vojtěch, matka : Františka, dcera, Antona Loma.
1854 : Reichartová Kateřina ( z.27.3.1854 ), 27 let, r.Buršová, manž. Tomáš, podruh z Chalup nad Žďárem, 4 roky vdaná.
1855 : Lukášková Mari ( z.15.2.1855, 21 dní ), otec Josef, podruh
1857 : Vojtěch Šebesta, držitel domu, kominík
syn Šebesta Vojtěch , budoucí operní zpěvák
1860 : Tomka Josef ( z.19.8.1860 ), 8 dní, otec : Josef, podruh, matka : Marie, r.Václavová u Oujezdce.
1880 : Karpeles Markus. Pimmer Alois. Rošický Jan.
1910: Majitel domu : Dunovský Matěj, n.5.4.1843 Vodňany, polní hospodářství. Manž.: Marie, n.15.8.1846 Žebrák.
Nájemníci : Holub Josef, n.19.3.1847 Praha, tesař. Manž. Terezie, n.1837 Vodňany.
1921 : majitel domu – Matěj Dunovský, n.5.4.1843 Vodňany. Manž.: Marie, n.15.8.1846 Žebrák.
Nájemníci : Marková Barbora, vdova, zemědělská dělnice, n.28.11.1885 Hoštice u
Vimperka. Děti : Václav, svob., n.23.4.1915 Vodňany. Vojtěch, n.14.4.1917 Vodňany.
Horka Tomáš, krejčí, n.17.12.1889 Pivkovice. Manž.: Alžběta, n.8.11.1891 Lidmovice. Syn Jaroslav, n.10.3.1918 Vodňany.
1923 : Dunovská Marie (z.8.2.1923 ), n.15.8.1846 Žebrák čp.141, manž. Matěj, býv. obch.
1926 : Dunovský Matěj (z.4.10.1926 ), n.5.4.1843 Vodňany, býv. obchodník, vdovec po Marii, r.Šulerové ze Žebráku čp.141, odd. 13.9.1870.
Pozn.: obchodník v suknech, obecní zastupitel, aktivní člen Zpěváckého spolku.
1933 : Marková Barbora, dělnice, n.28.11.1885.
Horka Tomáš, krejčí, n.12.11.1889, manž. Alžběta, n.9.5.1890.
Čihovský Václav, krejčovský pomocník, n.27.9.1904.

Čp.34 (st.č.75 ) ul.Písecká :

1850 : Opavová Brabora ( z.13.8.1850, 58 let ), vdova po Františkovi, krejčím
1850 : Opavová Marie ( z.28.11.1850, 1 den ), matka Josefa
1851 : Vlčková Rosálie ( z.1.10.1851, 5 měsíců ), dítě padlé děvečky Marie
1857 : Mazura správně Mačura Franz, maj.domu, pekař.
1859 : Haarová Marie (z.17.6.1859 ), 54 let, r. Chvaletice, manž.: Václav, býv. kominík.
1880 : Mašková Eleonora. Pakešová Anna.
1910: Majitel domu : Anna Pakešová, n.19.2.1875 Vodňany, vdova, řeznictví. Děti : Anna n.9.9.1897, Božena n.22.5.1901, Ludmila n.4.12.1907.
Personál: Kohout Otakar, n.31.8.1873 Písek, pomocník v řeznictví. Bláhová Marie, n.15.6.1894 Žďár, služka.
1921 : majitel domu - Řežábek František, n. 12.8.1881 Vodňany. Manž.: Marie, nar. 4.5.1885 České Budějovice. Děti : Marie, n.11.11.1911. Jarmila, n. 15.7.1914.
Božena, n.9.7.1916.
1933 : Řežábek František, řezník, 12.8.1881 , manž. Marie, n.2.5.1887.
Řežábková Marie, v dom., n. 26.11.1911.

Později prodejna potravin Jednoty

Čp.35 ( st.č.176 ) ul.Písecká :

1850 : Jiříkovský Václav (z.14.3.1850 ), 51 let, zkoumaný rada král. města Vodňan,
manž. Amálie, roz. z Prahy.
1852 : Vaničková Emilie ( z.27.8.1852, 5 měs. ), otec František, lékař.
1856 : Prücknerová Leontýna (z.12.8.1856 ), 1 rok, otec : František, kupec, matka : Marie, r. Vaníčková z Vodňan.
1856 : Prücknerová Miroslava (z.13.9.1856 ), 5 let, otec : František, kupec, matka : Marie, roz.Vaníčková z Vodňan.
1857 : Mostecký Matěj, maj.domu, koželuh.
1857 : Vaníček František ( z.12.3.1857 ), 2 měsíce, otec : František, lékař.
1857 : Vaníček František ( z.11.7.1857 ), 54 let, lékař, manž. Františka.
1862 : Volf Karel ( z.3.3.1862 ), 4 měsíce, otec : František, naddozorce u finanční stráře ve Vodňanech, matka : Anna, r.Wittelsbachová z Terezína.
1870 : Řídký, řezník, syn Josef.
1874 : Ševčík Karel Josef ( n.18.2.1874 ), otec : Karel, učitel na hlavní škole, syn Matěje, učitele z Pohoří u Mirovic. Matka : Johanna, r. Pacovská z Mirovic.
1880 : Arnštein Mojžíš. Arnštein Leopold. Halada Josef. Mařík František. Řídký Josef. Ševčík Karel
1910: Majitel domu : Řídký Václav, n.22.1.1859 Vodňany, polní hospodářství. Manž. Otýlie, n.18.5.1870 Vodňany. Personál : Anna Kořenková, n.14.2.1887, služka.
Nájemníci : Trnka Václav, n.22.8.1887 Vodňany, obuvník. Manž. Marie, n.22.8.1889 Vodňany.
Florián Fencl, n.2.5.1879 Adamov, římsko-katol. kněz, školní katecheta.
Sezemská Eleonora, n.20.2.1865 Vodňany, dámská krejčová, svobodná. Sestra : Sezemská Anna, n.20.6.1863 Vodňany, dámská krejčová, svobodná.
Gráf Karel, n.25.1.1879 Kralovice, strojvůdce drah. Manž. Julie, n.24.6.1881 Děčín. Děti : Karel n.27.12.1901. Emil n.14.1.1908. Julie n.22.9.1909.
1913 : Gráfová Otylie ( z.11.3.1913 ), n.28.2.1913, otec : Karel, matka : Julie, r.Mayerová.
1917 : Gráf Karel (z.15.5.1917 ), n.27.12.1904 Plzeň, otec : Karel, strojvůdce státních drah, matka : Julie, r.Mayerová z Plzně.
1921 : majitel domu – Řídký Václav, obchodník, n.25.1.1859 Vodňany. Manž.: Otýlie, nar. 18.5.1870 Vodňany. Tesařová Anna, služka Řídkých, svob., n.28.3.1890 Černěves.
Štočková Jiřka, schovanka Řídkých, n.15.12.1911 Praha – Košíře. Nájemníci : Vojtíková Marie, vdova, n.29.1.1848 Vodňany. Děti : Marie, svob., švadlena, n.2.7.1873 Vodňany. Václav, holič, svob., n.21.1.1889.
Müller František, svob., holičský pom. u Vojtíka, n.6.1.1901.
Gráf Karel, strojvůdce, n.25.1.1879 Karlovice. Manž.: Julie, n.24.6.1881. Děti : Emil, n.14.1.1908 Plzeň. Julie, n.22.9.1909 Netolice. Gabriela, n.4.5.1917 Vodňany.
Sezemská Anna, svob., v dom., n.20.7.1863 Vodňany. Sezemská Eleonora, svob.,
dámská krejčová, n.20.2.1865 Vodňany.
1922 : Řídký Václav ( z.11.7.1922 ), n.22.1.1859 v čp.35/I., majitel realitz, manž. Otilie, r.Řídká z čp.139/I., odd. 4.8.1892.
1929 : Pletka Václav ( z.4.7.1929 ), n.17.9.1850 Křtětice čp.45, zednický mistr, vdovec po Marii, r.Stuchlé ze Želibořic.
1933 : Řídká Otýlie, soukr., n.18.5.1870.
Ládová Anna, dělnice, n.30.7.1899.
Pletka Jan, typograf, n.7.5.1904.
Sezemská Eleonora, souk., n.20.2.1865.
Sezemská Anna, soukr. n.20.7.1863.
Gráf Karel, strojvůdce, n.25.1.1889, manž. Julie, n.24.6.1881.
Vojtíková Marie, soukr., n.21.1.1851.
1939 : Kratochvíl Artur – knihařství, ozdobnictví a výroba papírového zboží.
1940 : Sezemská Helena ( z.28.8.1940 ), n.12.6.1868 Vodňany, vdova po Emanuelovi, vedoucího mlýna.
1942 : Sezemská Anna ( z.9.1.1942 ), n.20.7.1863 Vodňany, soukromnice.
1948 : Sezemská Helena ( z.11.2.1948 ), n.20.2.1865 Vodňany, otec : Vojtěch, matka : Marie, r.Královcová.
1951 : Gráf Karel ( z.1.11.1951 ), n.25.1.1879 Kralovice, manž. Julie, r.Mayerová.
Oficiál Čs.drah v.v.

Fikrle František – holič
Později Meta.

Čp.36 ( st.č.76 ) ul.Písecká :

1837 : Měřička Václav
1857 : Václav Orna, majitel domu.
1861 : Ornová Kateřina ( z.10.4.1861 ), 45 let, manž. Václav.
1862 : Stříbrný Jan ( z.4.2.1862 ), 9 měsíců, otec : Bartoloměj, krupař, matka : Františka, r. Ornová z Lažan.
1862 : Stříbrná Josefa ( z.11.2.1862 ), 9 let, rodiče dto.
1862 : Zahynová Marie ( z.18.10.1862 ), 68 let, podruhyně.
1865 : Skalický Antonín
1880 : Havlíček František. Lom Josef. Novodvorská Marie. Smrž Tomáš.
1910: Majitel domu : Josef Lom, n.3.1.1852 Volyně, obchodník se smíšeným zbožín, ve Vodňanech or r.1875. Manž.: Anna, n.20.3.1854 Katovice.
Personál : Kovářová Justýna, n.28.1.1894 Sepěchov.
Nájemníci : Malý Otto, n.25.7.1879 Chlumec (Třeboň), kandidát notářství. Manž.: Eliška, n.19.4.1882 Písek. Děti : Františka n.21.7.1907 Soběslav. Oto n.11.3.1910 Soběslav. Personál : Pexová Františka, n.29.3.1881 Trhové Sviny, služka.
Šlégr Václav : n.17.9.1880 Vodňany, krejčí. Manž. Františka, 15.2.1880 Kratochvíle. Děti: Václav, n.14.2.1898. Vlasta, n.6.12.1910. Personál : Píchová Rozálie, n.8.1.1895 Truskovice.
Nájemníci : Jan Žahour, n.2.8.1882 Vodňany, obchodník. Manž.: Anna, n.19.3.1885 Vodňany. Dcera : 23.8.1907. Matka : Kateřina Žahourová, n.25.11.1838 Chvaletice.
1923 : Meškánová Marie (z.18.7.1923 ), n.12.8.1860 Zliv čp.21, r.Vithová, manž. Josef, baštýř. Odd. 9.8.1892.
1924 : Měškán Josef (z.20.2.1924 ), n.19.2.1852 Dívčice čp.8, býv. baštýř ve Vodňanech, vdovec po Marii, r. Vithové.
1924 : Žahourová Kateřina ( z.26.2.1924 ), n.25.11.1838 Chvaletice čp.9, r. Čapková, vdova po Janovi, pekaři, odd.15.1.1861.
1927 : Lom Josef ( z.5.7.1927 ), n.3.1.1852 Volyně, bývalý obchodník, manž. Anna, roz. Polanová z Katovic, odd. 18.6.1879.
1933 : Malkus Václav (z.22.3.1933 ), n.17.9.1850 Albrechtice, býv. mlynářský dělník ve Vodňanech, manž. Alžběta r.Faktorová.
1933 : Žahour Jan, obchodník, n.2.6.1882, manž.Anna, n.10.3.1885.
Zasadil Josef, odb. učitel, n.25.7.1883, manž. Marie, n.18.8.1894.
Malkusová Alžběta, soukr., n.25.11.1858.
Malkusová Helena, tov. dělnice, n.24.4.1898.
Faktor František, dělník, n.26.10.1890.
1933 : Malkusová Alžběta ( z.29.5.1933 ), n.19.11.1858 Újezd, r. Faktorová.
1937 : Lomová Anna ( z.18.1.1937 ), n.18.2.1854 Katovice, r.Polanová, vdova po Josefovi.
1944 : Žahour Jan ( z.17.2.1944 ), n.2.6.1882, obchodník, manž. Anna r. Rennerová z Vodňan.
1953 : Faktor František (z.7.3.1953 ), n.3.8.1890 Křtětice, trafikant, otec : Josef, manž. : Marie, r.Chumanová. Manž. Helena, r.Malkusová.
1954 : Švarc Vojtěch ( z.17.5.1954 ), n.14.1.1902 Jiřetice, otec Josef, matka Kateřina, manž.Anna, roz.Nováková, děti : Vojtěch n.2.4.1947 Vodňany – z.16.6.1947 Prachatice.

Čp.37 ( st.č.77 ) Kalinovo nám.:

1830 : Matyáš Růžička n.1779, Marie n.1784, Josef n.1807, Rosálie n.1919, Johanna n. 1817.
Bartoloměj Stögl n.1800, Marie 1804 – 1836, Marie n.1830, Marie n.1837.
1850 : Růžička Matěj ( z.23.3.1850 ), 73 let, švec, manž. Marie, r.Stožická.
1853 : Strnadová Rosálie ( z.18.1.1853, 4 dni ), matka Kateřina, děvečka dcera Bartoměje Strnada, podruha.
1856 : Stögl Bartoloměj ( z.17.6.1856, 55 let ), mistr kožešnický, manž.Marie, r.Kuršová.
1857 : Marie Růžičková, majitelka domu, vdova po Matějovi
1862 : Růžičková Marie ( z.19.4.1862 ), 80 let, vdova po Matějovi, obuvníkovi.
1865 : Růžička Jan
1880 : Růžička Jan
1910: Majitel domu : Jan Růžička, n.18.6.1839 Vodňany, řezník, manž. Terezie, n.27.10.1845 Krč.
Nájemníci : Plojharová Josefa, n.18.12.1850 Petrův Dvůr. Dcera : Terezie, n.18.8.1885.
1925 : Klererová Terezie ( z.23.4.1925 ), n.8.8.1843 Koloděje, soukromnice. Otec : Antonín, obuvník v Kolodějích nad Lužnicí čp.60, matka : Terezie, r.Tuřinová z Koloděj nad L.
1931 : Růžička Jan ( z.5.12.1931 ), n.18.6.1839 Vodňany, řezník, manž. Terezii r. Balouškové z Krče.
1933 : Růžičková Terezie, soukr., n.26.10.1845.
1937 : Růžičková Terezie ( z.4.1.1937 ), n.26.10.1845 Krč, r.Baloušková, vdova po Janovi, řezníkovi.
1947 : Čaloun Václav (z.25.3.1947 ), n.23.11.1872 Nuzice, manž.Marie, r.Říhová z Krašlovic.
1953 : Čalounová Anna (z.13.10.1953 ), n.9.12.1880 Krašlovice, r.Říhová, otec : Josef, matka : Kateřina, r.Shánělová.

Dudák Josef - kamnář

Čp.38 ( st.č.78 ) Kalinovo nám.:

1850 : Telátková Marie ( z.28.7.1850 ), 1 měsíc, otec : Petr.
1850 : Štěpánek Jan (z.29.7.1850, 8 let ), otec : Antonín, školník ( r.1855 v čp.45 )
1857 : Petr Telátko, pekař a majitel domu
1861 : Koželuhová Marie (z.8.2.1861 ), 12 dní, otec : Tomáš, krejčí.
1880 : Halzöpfel Josef, Rachola Josef, Svoboda Václav
1910: Majitel domu : Karel Vavruška, n.8.8.1869 Kváskovice, pekař. Manž.: Růžena, n.18.9.1875 Hájek. Děti : Karel, n.22.3.1891. František, n.8.8.1901. Marie, n.30.11.1903. Rudolf, n.9.12.1908.
1921 : Vavrušková Růžena ( z.16.3.1921 ), n.18.9.1845 Hájek čp.13, r. Volfová, manž. Karel, pekař, odd. 3.11,.1898.
1925 (5.11.) : vloženo vlastnické právo na polovinu domu po Matěji Dunovském synovi Richardovi Dunovskému z Prahy.
1926 : Rennerová Jan ( z.25.5.1926 České Budějovice, pohřbena Vodňany ), n. 24.5.1848 Vodňany 61/II., r. Šmalová, vdova po Aloisovi, knihaři.
1933 : Vavruška František, obchodník, n.3.8.1900, manž. Marie, n.23.3.1904.
Prenner František, truhlář, n.9.12.1882, manž. Anna, n.12.5.1887.
1939 : Hájíčková Marie ( z.18.1.1939, n.19.9.1889 Křtětice, r. Dortová, vdova po Františkovi, zámečníkovi.

Pihlík Antonín – řezník
Vavruška František – pekař

Čp.39 ( st.č.79 ) Kalinovo náměstí :

1830 : Franz Waldhauser n.1797, Alžběta n.1798, Antonín n.1835, Franz n. 1836, jméno ? n.1831 ( Pozn. u Antonína chyba narození, správně 1833 ).
1857 : Franz Waldhauser, majitel domu, vdovec.
1860 : Schönbergerová Anna ( z.20.9.1860 ), 2 měsíce, otec : Jan, hodinář, matka : Kateřina, r. Leitritz.
1861 : Žahour Jan ( z.29.7.1861 ), 7 měsíců, otec : Jan, pekař.
1862 : Jůn ( mrtvě narozené dítě 18.1.1862 ), otec : Jan, hodinář, matka : Terezie, r. Bayerová z Prahy.
1862 : Soukup Vojtěch ( z.24.1.1862 ), 22 let, technik, otec : z. Jakub, mlynář, matka : Marie, r. Putschegelová z Vodňany
1865 : Stožická Julie
1880 : Friš Augustin, Mašek Matěj
1910: Majitel domu : Mašek Matěj, n.7.2.1841 Nezamyslice, hostinský, ve Vodňanech od r.1851. Manž. Marie, n.29.7.1860 Vodňany.
Nájemníci : Josef Slavík, n.22.11.1869 Libáň, mechanik, ve Vodňanech od r.1910. Manž. Rosa, n.23.7.1863. Nevlastní dcery : Anna Brožová, n.16.9.1887 Vodňany. Terezie Brožová, n.25.7.1906 Steyer (Rakousko). Syn : Jan Slavík, n.23.4.1893 Vídeň, mechanik.
1927 (22.12) : Marie Mašková prodal celovárečný dům se zahradou Bohdanu Šimkovi a Marii Řídké za 59 000 Kč.
1933 : Bohdan Šimek, hostinský, n.30.11.1897, manž. Marie, n.24.8.1897.
1939 : Brož Matěj ( z.2.1.1939, n. 16.2.1858 Vodňany, městský ponocný.

Rodný dům malíře Antonína Waldhausera
hostinec U divocha - hostinská Řídká ( později Princ –kupectví )

Čp.40-41 (st.č.80ab ) ul.Alešova :

1840 : Matyáš Řídký n.1790, Marie n.1807, Ludmila n.1835.
Ignatz Žahour n.1803, Anna n.1803, Franz 1830 – 1833, Johanna n.1836.
1851 : prodejem došlo k rozdělení domu.

Čp.40 (st.č.80a ) ul.Alešova :

1851 : Josef a Marie Píchovi koupili polovinu domu od Josefa a Marie Vrábkových.
1854 : Reichardová Marie ( z.12.5.1854 ), 6 měsíců, otec : Karel, cvočkař, matka : Anna, r.Šípek.
1856 (30.11.) : Marie Píchová prodala dům Janu Rennerovi.
1856 : Píchová Marie ( z.3.12.1856 ), 49 let, vdova po Josefovi, kloboučníkovi, r.
Horažďovická.
1857 : Jan Renner, malíř a majitel domu.
1857 : Rennerová Marie ( z.12.11.1857 ), 1 rok, otec : Jan, malíř.
1880 : Antonín Renner.
1910: Majitel domu : Antonín Renner, n.8.12.1850 Vodňany, malíř pokojů. Manž.: Alžběta, n.20.9.1855 Újezd. Děti : Antonín, t.č. na vojně. Otýlie, n.12.2.1889.
1918 : Renner Antonín ( z.21.10.1918 ), n.8.12.1850, malíř, manž. Alžběta r. Severová z Újezda., odd. 8.11.1875.
1931 : Jůzek Vojtěch – obchodník
1933 : Strnad Karel, kominík, n.1.1.1899, manž.Růžena, n.21.1.1900.

Čp.41 ( st.č.80b ) ul.Alešova :

1850 : Vrábková Marie ( z.3.7.1852, 9 dní ), otec Josef
1856 : Vrábková Alžběta ( z.31.10.1856, 3 roky ), otec Josef, matka Anna, roz. Bečvářová
1857 : Josef Vrábek, majitel domu. Pozn: s rodinou se vystěhoval do USA.
1858 : Vrábková Alžběta ( z.14.9.1858 ), 1 den, otec : Josef, zedník, matka : Anna, r. Bečvářová ze Křtětic.
1859 : Kadičová Anna (z.5.11.1859 ), 35 let, manž. Vojtěch.
1880 : Kadič Vojtěch. Vlček František.
1910: Majitel domu: Vojtěch Soucha, n.10.4.1873 Skály, zámečník. Manž. Rosálie, n.24.12.1871 Pašice. Děti : Štěpán, n.2.9.1909. Marie, n.26.6.1907. Učeň: František Trnka, n.18.8.1894 Skočice.
1914 : Soucha Vojtěch ( Kostelní ulice )
1933 : Soucha Vojtěch, zámečník, n.10.4.1873, manž. Rosálie, n.24.12.1871.
Soucha Štěpán, studující, n.2.9.1909.
1938 : Soucha Štěpán - zahálil praxi zvěrolékařeod 1.2.1938.
1938 : Soucha Vojtěch – prodej a oprava jízdních kol.

Čp.42 (st.č.81 ) ul.Alešova :

1857 : Straboch Jan, majitel domu
1880 : Štraboch Jan.
1910: Majitel domu : Ferdinand Sequardt, n.28.5.1854 Strakonice, kloboučník. Manž.: Josefa, n.9.11.1859 Vodňany. Děti: Ferdinand, n.3.5.1885 kloboučník. Jindřich, t.č. vojín. Jan, n.13.10.1888, spisovatel. Terezie, n.11.7.1890, krejčová. Josefa, n.4.11.1893, modistka. Václav, n.24.10.1895, student. Marie, n.1.8.1897. Kamil, n.2.7.1899.
1919 : Žahour Karel ( z.10.4.1919 ), n.9.1.1856, obchodník, manž. Anna, roz. Horažďovská z čp.144, odd. 7.5.1884.
1921 : Sequadt Ferdinand ( z.10.3.1921 ), n.9.11.1856, kloboučník, manž.: Josefa, r.Brunnerová z Vodňan.
1933 : Sequardtová Josefa, soukr., n.11.11.1856.
Sequardt Jindřich, trafikant, n.11.7.1887.
Sequardt Ferdinand, kloboučník, n.3.5.1885.
Sequardt Jan Eugen, spisovatel, n.13.10.1888. Pozn.: n. v čp. 23 /I.
1944 : Sequardt Jindřich ( z.3.11.1944 ), n.11.7.1887, trafinkant, otec : Ferdinand, matka : Josefa, r. Brunnerová.

Sequardt Evžen – prodej kuřiva

Čp.43 (st.č.72 ) ul.Alešova :

1830 : Kunstovný n.1770, Anna n.1792
1857 : Josef Valenta, majitel domu
1860 : Kumstová Anna ( z.17.2.1860 ), 65 let, vdova po Vavřincovi, ševci.
1861 : Kříž Ferdinand (z.2.8.1861 ), 2 měsíce, otec : Adam, soukeník.
1880 : Buchtele Matěj, Lišková Marie, Parýzek Josef.
1910: Majitel domu : Hraba Václav. Dům nebyl obydlen.
1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.

Čp.44 (st.č.82 ) ul.Alešova :

Děkanství

1880 : P.Jan Černý. P.Václav Mostecký.
1910: Majitel domu : (Děkanství)
Nájemníci : Svoboda Martin P., n.18.10.1862 Olešník.
Anna Steigerwaldová, n.28.9.1859 Žákava, hospodyně, svobodná.
Marie Veselá, n.14.9.1873 Stožice, služka, svobodná.
Rosálie Vlčková, n.24.8.1879 Budyně, služka, svobodná.
1924 : Frejlach Josef, děkan, nastopil do r.1935.
1933 : P.Josef Frejlach, děkan, n.10.2.1874.
Nováková Marie, hospodyně na faře, n.1.3.1878.
Janoušková Marie, pomocnice v domácnosti, n.5.3.1909.
1935 : Frejlach Josef (z.18.1.1935 ), n.10.2.1874 Dynín.
1944 : Beránek Josef (z.4.5.1944 ), n.10.4.1871 Zbynice u Sušice, manž. Ann r.Kubová ze Sušice.
1955 : Veselá Albína ( z.16.7.1955 ), n.8.12.1876 Čížkov, r.Krajcová, vdova.

Čp.45 ( st.č.83 ) ul.Alešova :

1830 : Jan Kovařík, n.1821.
1836 : původně rodinný dům zbourán a na jeho místě postavena školní budova.
1855 : Štěpánková Marie (z.29.6.1855, 2 roky ), otec Antonín, školník,
matka :Alžběta, roz.Tůmová
1857 : Josef Slavík, učitel na hlavní škole, n.1826. Manž.: Kateřina, n. 1828, syn Josef, n.1856.
Anton Štěpánek, školní posluha, n.1831. Manž.: Alžběta, n.1816.
Děti : Anton, n.1844. Jindřich, n.1846. Alexander, n.1851. Rosálie, n.1841. Justyna, n.1856.
Havlasa Quido, podučitel, n.1839.
Blattenbauerová Barbora, dívčí učitelka, n.1819.
1862 : Štěpánková Rosálie (z.13.9.1862 ), 22 let, otec : Antonín, školník.
Pozn.: v matrice je uvedeno čp. domu 84 ( n.č.46 ).
1870 : Štěpánek, školník – dcera Marie ( n.31.7.1860 ). Matrika škol 1870 – 71.
1880 : Štěpánek Antonín. Souček František.
1910: domy čp.45,46,47,49,50,51/I.: ul Děkanská
Majitel domu : (školní budova)
Personál: Velíšek Ferdinand, n.8.1.1856 Vodňany, školník. Manž. Paulina, n.18.6.1850.
Děti : Františka, n.13.2.1886. Anna, n.26.7.1890. Marie, n.13.7.1892. Matka : Františka Velíčková, n.4.4.1830 Vodňany.
1923 : Ungrová Emilie ( z.29.7.1923 ), n.3.10.1870 Vodňany, r. Veverková, vdova po Kristiánovi, býv. pekaři v Philadelfii v USA, odd. 29.1.1889, americká občanka t.č. na návštěvě.

Čp.46 (st.č.84 ) ul.Alešova :

1836 : původně rodinný dům zbourán a jeho místě postavena školní budova
1913 : Velíšek Ferdinand ( z.25.5.1913 ), n.1856, školník, manž. Pavlína r. Štěpánková.

Čp.47 ( st.č.85 ) ul.Alešova :

1851 : Jilečková Kateřina (z.12.2.1851 ), 3 roky, otec : Dominik, obuvník.
1852 : Jilečková Alžběta ( z.1.11.1852 ), 6 dní, otec : Dominik, obuvník.
1856 : Řídká Kateřina ( z.11.1.1856 ), 68 let, vdova po Bernardovi, obuvníkovi.
1856 : Jilečková Eleonora (z.29.3.1856 ), 42 let, manž. Dominik, obuvník.
1857 : Dominik Jileček, obuvník a majitel domu.
1857 : Nessý Vojtěch ( z.28.5.1857 ), 40 let, krejčí, manž.: Marie, r. Richterová z Budějovic.
1857 :
Nájemníci : Štěpánek Václav, n.1815, nádeník. Manž.: Marie, n.1818.
Děti : Vojtěch, n.1849. Matěj, n.1852. Václav, n.1857. Marie, n.1847. Antonie, n.1854.
1865 : obec vodňanská - škola
1900 : původně rodinný dům zbourán a na jeho místě postavena školní budova.

Čp.48 (st.č.71 ) ul.Heydukova / Alešova :

1830 : Kurš n.1788, Kateřina n.1788, Vojtěch n.1814, Franz n.1813, Jan n.1817.
1857 : maj. domu Tomáš Kurš, krupař, n.1788.
Manž.: Kateřina, n.1789. Syn : Karel, n.1822, c.k.pohraniční stráž ( na odpočinku ).
1870 : Tůma, obchodník – syn Longín n.7.3.1861, dcera Terezie n.16.11.1862, dcera Běla n.15.12.1859.
1880 : Tůmová Marie.
1910: Majitel domu : Klimešová Františka, n.4.10.1875 Vodňany. Manžel : Jan, n.26.4.1879 Vlachovo Březí, knihkupec a papírník. Děti : Jan, n.10.6.1905. Karel, n.4.11.1906. Tchýně : Marie Tůmová, n.11.4.1836 Stožice.
Personál : Dominik Zajíček. n.29.2.1896 Číčenice, učeň. Marie Kubíčková, n.22.2.1894 Bavorov, služka,
1919 : Tůmová Marie ( z.21.12.1919 ), n.12.4.1836 Stožice čp.5, r. Žlábková, vdova po Vavřincovi, obchodníkovi.
1924 : Ziegebauerová Anna ( z.22.7.1924 ), n.15.7.1924, otec : František, dělník, matka : Kateřina, r. Jónová z Hrbova čp.17.
1931 : Klimeš Jan – cejchovní revident
1933 : Klimeš Karel, knihkupec, n.3.11.1906, manž.Vlasta, n.10.5.1909.
Seberová Marie, pomocnice v domácnosti, n.6.6.1904.

O roku 1991 hospoda Dubského

Čp.49 (st.č.86 ) ul.Alešova :

1830 : Matyáš Kohout n.1799. Anna n.1806, František n.1827, Johann n.1832, Matyáš n.1844, Anna n.1833.
1830 : Bureš Jan n.1797, Johann n.1799, Tomáš n.1818, Ludvík n.1820, Vojtěch n.1824, Marie n.1817, Antonie n.1819, Anna n.1823.
1857 : Matěj Kohout, krupař a plachetník, majitel domu.
1880 : Petrášek Martin
1900 : dům zbourán a na jeho místě postavena školní budova
1933 : Veverka Vojtěch, školník, n. 20.5.1881, manž. Anna, n.30.7.1888.
Veverková Marie, studující, n.17.7.1908.

Čp.50 ( st.č.87 ) ul. Alešova :

1851 : Hrdina František (z.4.8.1851 ), 50 let, obuvník, manž. Johanna r. Stožická.
1852 : Portune Martin (z.4.11.1852 ), 81 let, krejčí, vdovec.
1856 : Vaňková Marie ( z.9.8.1858 ) vdova po Janovi, pekaři
1857 : Jan Kurš, obuvník a maj. domu.
1858 : Kuršová Marie (z.17.4.1858 ), 3 roky, otec : Jan, obuvník.
1858 : Kuršová Antonie (z.5.12.1858 ), 8 měsíců, otec : Jan, obuvník, matka : Majdalena, r. Kloučková z Vodňan.
1861 : Hrdinová Johanna (z.14.9.1861 ), 69 let, vdova po Františkovi, obuvníkovi.
1880 : Jan Kurš
1900 : dům zbourán a na jeho místě postavena školní budova
01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se