Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.51 - 75.

Čp.51 ( st.č.88 ) ul. Alešova :

1851 : Planskerová Johanna (z.31.3.1851 ), 3 roky, otec : Alois.
1857 : Alois Plánsker, držitel domu
1880 : Křížová Veronika, Kunská Anna, Syrovátka František, Tůmová Kateřina
1900 : dům zbourán a na jeho místě postavena školní budova

Čp.52 ( st.č.89 ) ul. Alešova / Husova :

1850 : Hermannová Alžběta (z.3.4.1850 ), 3 roky, otec : Jakub, obuvník.
1853 : Zuzkermannová Klára (n.21.5.1853 ), otec : Majžíš, matka Alžběta, r. Schneiderová z Dlouhé Vsi.. Pozn.: zřejmě otec náleží do spolku obce Řešohlavské, bydlí v domě vlastním.
1854 : Honzík Vojtěch ( z.15.5.1854 ), 65, rodilý z Chelčic čp.45, manž. Veronika,
r.Kolafová.
1855 : Hermann František ( z.24.9.1855 ), 20 let, absolvovaný technik, syn Jakuba a Josefy, r.Plačkové.
1857 : Jakub Hermann, majitel domu
1857 : Kašpírek Jan (z.25.2.1857 ), 56 let, manž. Marie r. Přelízková (?) z Cehnic.
1857 : Kauder Adolf ( n.19.9.1857 ) otec : Jakub, matka Lotty, r.Kaudrová.
1858 : Hermannová Josefa ( z.5.5.1858 ), 55 let, manž.Jakub. Katolička.
1861 : Hermann Anton ( z.25.10.1861 ), 20 let, zkoumaný učitel, otec : Jakub.
1880 : Hermann Jakub, Kauder Jakub. Reinišová Kateřina. Reinišová Antonie.
1910: Majitel domu : Adolf Kaudr, n.19.9.1858 Vodňany, žid., obchod e střižním zbožím. Manž.: Emilie, n.2.4.1860 Kosova Hory, žid, ve Vodňanech od r.1890. Děti : Berta, n.15.10.1891. Hugo, n.2.7.1893 student. Ella, n.4.4.1903.
Personál : Reimer Emil, n.31.7.1889 Divišov. žid., příručí. Binenfeld Hynek, n.11.8.1891 Hrzín (Vlašim), žid, příručí. Singer Leopold, n.19.3.1894 Oustaleč (Plánice), žid, učeň. Bermanová Marie, n.29.11.1891 Kolínec, žid, učeň. Hanzalová Ema, n.12.8.1883 Tábor, katol., příručí. Pacovská Olga, n.15.7.1891 Pláňany, žid, příručí. Poriasová Gizela, n.6.11.1891, žid., vychovatelka. Lukšíková Marie, n.12.7.1857 Křtětice, katol., služka, vdaná. Jedličková Marie, n.20.4.1893 Budyně, katol, služka, svob.
1918 : Staněk Václav ( z.4.9.1918 ), n.14.8.1848, pokladník městské spořitelny v.v., manž. Antonie, r. Majerová z čp. 132/I., odd. 24.9.1879.
1918 : Míčka Bartoloměj (z.23.12.1918 ), n.24.8.1874, krejčí, manž. Marie, r.Korecká z Těhnice čp.35, odd. 23.2.1903.
1931 : Háva Antonín, krejčí
1933 : Červenka Josef, Červenka Leopold – obchod s textilem.
1933 : Červenka Leopold, obchodník, n.4.4.1879, manž. Růžena, n.18.2.1880.
Baštýřová Barbora, soukr., n.15.6.1854.
Klíma Karel, n. zástupce pojišťovny, n.19.7.1900, manž.Vlasta, n.24.7.1902.
Urban Eduard, dělník, n.29.1.1895, manž. Terezie, n.22.8.1900.
Háva Antonín, krejčí, n.30.12.1899, manž. Pavla, n.26.6.1900.
1942 : Červenka žid, později konfiskát majetku.
1943 : Hávová Anna (z.25.11.1943 ), n.16.5.1858 Bavorov, r.Tupá, vdova po Matějovi, rolníkovi v Pohorovicích.

Dnes školní jídelna

Čp.53 ( st.č.92 ) ul. Husova :

1844 : Burda, krejčovský pomocník, syn František
1850 : Kastelová Johanna (z.12.8.1850 ), 60 let, podryně, vdova po Josefovi, ovčákovi.
1850 : Kolářová Anna (z.25.7.1850 ), 6 let, otec : Vojtěch, zahradník.
1850 : Zahrádková Marie ( z.27.8.1850 – 1 den ) otec : Mikoláš, krejčí
Pozn.: dne 1.1.1852 se narodilo mrtvé dítě ženského pohlaví, a v čp.90 st.č. ( dům
zanikl ), otec stejný
1850 : Stožický Kajetán ( z.27.8.1850, 6 let ), dítě vdovy Marie Stožické, švecové.
1850 : Václavíková Anna ( z.27.8.1850, 70 let ), vdova
1851 : Lomecký ( mrtvě nar. chlapec, 3.8.1851 ), otec Lukáš, obuvník, matka Eleonora.
1853 : Koubová Marie (z.8.7.1853 ), 2 roky, matka : Anna, děvečka.
1857 : Josef Václavík, držitel domu, krupař.
1857 : Fuchsová Eleonora (n.23.5.1857 ), otec : Jakub z Neznašová, matka : Terezie, r. Blochová.
1859 : Křížová Ludmila (z.2.8.1859 ), 2 měsíce, otec : Adam,s oukeník, matka : Veronika, r.Fistungová z Vodňan.
1870 : Vacek, soustružník - dcera Marie,n.1861
Schönberger, žid, obchodník - syn Adolf.
Brož, ponocný - syn Florián, n.28.4.1862. Brož, podruh, dcera Rosálie n.23.4.1860.
1880 : Benda Jan, Holát Tomáš, Rokůsek Jakub, Reinerová Kateřina, Reinerová Antonie, Rokůsek Jakub, Truka Václav, Tašková Anna, Václavík Josef, Vojtík Josef, Vojtíková Kateřina.
1910: Majitel domu : Místní školní rada.
Nájemníci : Koíd František, n.6.3.1870 Proudkovice (Příbram), berní asistent, ve Vodňanech od r.1907. Manž.: Ludmila, n.16.3.1875 Jaroslavy (Halič). děti : Ludmila n.25.6.1902 Mirotice. Jaroslav, n.10.10.1905 Falknov.
Pytlík Josej, n.16.12.1831 Vodňany, ředitel obecné měšťanské školy. Manž.: Aloisie, n.20.5.1841 Vodňany. Dcera : Aloisie, n.15.2.1867 Vodňany, svobodná.
Vojtíková Marie, n.2.2.1851 Vodňany, vdova, obchodnice. děti : Marie, n.24.4.1873, svob., krejčí. Václav, t.č. voják. Emilie, n.22.2.1891, příručí v obchodě s lihovinami. Strávník: Kubelka Jan, n.13.4.1884 Horní Raškovice (Pardubice), svob., asistent ve stavebnictví, ve Vodňanech od r.1910.
Sova František, n.30.1.1857 Vidice )Kutná Hora), traťmistr u železnice, ve Vodňanech od r.1905. Manž.: Anna, n.28.1.1863 Komárovice (Kolín). Syn : Bedřich, t.č. na vojně.
Duchek Matěj, n.31.1.1856 Dolany (Klatovy), ředitel obecné a měšťanské školy. Manž.Marie, n. 31.1.1856 Vodňany. Dcera : Krásná Marrie, n.25.3.1883 Vodňany, t.č. na návštěvě, vdaná.
Personál : Karolína Holzbauerová, n.26.10.1891 Malý Pořešín, služka.
1931 : Řídký Václav, zatimní ředitel škol.
1933 : Řídký Václav, řed. živn. škol, n.24.2.1884. manž. Marie, n. 31.3.1892.
Kolář Ladislav, učitel, n.11.4.1906, manž. Jiřina, 19.4.1909.
Sudová Anna, učitelka, n.18.5.1887.
Procházková Josefa, učitelka, n.26.8.1895.
Váňa Jan, ředitel škol, n.19.2.1878, manž. Anna, n.23.6.1878.
Váňová Vlasta, úřednice, n.2.8.1908.

Dům je dnes součást základní školy.

Čp.54 ( st.č.93 ) ul. Husova :

1850 : Fistung Václav (z.20.8.1850 ), 1 rok, otec : Leopold, zámečník.
1850 : Fistung Leopold (z.26.8.1850 ), 27 let, zámečník, manž. Josefa, r. Reichartová.
1857 : Trnka Václav : maj. domu, zedník.
1859 : Kunský Volfgang (z.5.4.1859 ), 52 let, provazník, manž. Anna, r.Merglová ze Sušice.
1862 : Trnková Františka ( z.23.9.1862 ), 16 let, otec : Václav.
1870 : Machalický Vincenc, c.k. listovní ( dcera Anna, n.1863 )
1880 : Grümler Max, Nováková Marie, Nováková Terezie, Prajer Jakub, Völfel Karel,
1910: Majitel domu : Dobruský František, n.13.5.1871 Jezbořice (Pardubice), obchodník, ve Vodňanech od r.1894. Manž. Růžena, n.27.8.1874 Vodňany. Děti : Jaroslav, n.13.2.1894, student. Robert, n.3.6.1897. Karel, n.25.7.1900.
Nájemník : Ella Jan, n.1.7.1835 Vodňany, krupařství. Mamž.: Františka, n.17.2.1842 Vodňany.
Telátková Anna, n.12.1.1851 Vodňany, svob.
1918 : Turek, obchodník, maj. domu po r.1918
1933 : Dobruský František, obchodník, n.14.5.1880, manž. Růžena, n.16.8.1875.
Pechová Anna, soukr., n.24.7.1875.
1937 : Hankovec Jan, nožíř, otevření živnosti
Později Vodárenská služba a kanalizace

Čp.55 ( st.č. 18 ) ul. Husova :

Dům postaven po roce 1860, sklepy Měšťanského pivovaru zbudovány v bývalém příkopě
Čeněk Tudr - plavčík na městské plovárně.
Šmrha Ludvík, obchodník ( ve dvoře, dnes zbouráno )
1910: Majitel domu : Pravovárečné měšťanstvo. Neobydleno, kanceláře pivovaru.
1934 – krupařství otevřel v domě sl. Tudrové Jaroslav Reis, dříve Eduard Vraný
( Vn, 1.3.1934, s.12 )
Petrášek Jan – řeznictví
Později Sběrna zeleniny, Hestra

1919 : Ella Josef (z.12.7.1919 ), n.3.7.1832, řezník, vdovec po Barboře r.Jůzkové z Netolic čp.5.
1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.

Čp.56 ( st.č.175 ) ul. Husova :

1857 Anton Grünberger, žid, maj. domu.
1840 : Vojtěch Grünberger n.1809, Kateřina n.1809, Vojtěch n.1842.
1880 : Grünberger Vojtěch.
1910: Majitel domu : Lederer Antonín, n.12.11.1877 Blovice, žid, výrobce lihovin, ve Vodňanech od r.1896. Manž. Olga, n.2.1.1886 Koloveč, žid, ve Vodňanech od r.1905. Děti: Marta, n.2.5.1906. Pavel, n.23.12.1907. Arnošt, n.9.9.1909.
Personál : Klíma František, n.2.12.1887 Zátaví, katol., příručí. Velková Anna, n.17.5.1874 Budkov, katol., vdaná, kuchařka. Mosrová Marie, n.22.9.1894 Vídeň, katol., chůva.
1924 : Albrechtová Božena ( z.24.5.1924 ), n.27.10.1892 Volyně. Manžel – Ferdinand, zubní technik. Pozn.: matrika z. CČH.
1933 : Lederer Arnošt, obchodník, n.10.3.1883, manž.Olga, n.2.11.1885.
Lederer Pavel, obchodní zástupce, n.23.12.1907.
Dvořáková Antonie, soukromnice, n.16.1.1864.
Lederer Antonín : prodej lihovin
Později Střední odborné učiliště zemědělské školy

Čp.57 ( st.č.95 ) ul. Husova :

1852 : Pytlíková Marie (z.31.7.1852 ), 1 rok, otec : Antonín.
1855 : Pytlíková Julie ( z.20.4.1855 ), 8 dní, otec : Vodňan, matka : Marie, r.Hervíková.
1856 : Stříbrný Josef ( z.16.9.1856, 21 dní ), otec : Bartoloměj, krupař, matka Františka, r.Ornová.
1857 : Anton Pihlík, maj. domu
1880 : Ella Jan, Kopáčová Helena, Kopáčová Anna, Novák Vojtěch, Románková Josefa, Šánová Rosálie, Telátková Terezie, Völfel Martin.
1910: Majitel domu : Cyril Bartoš, n.12.10.1865 Litochovice, řezník, ve Vodňanech od r.1888. Manž.: Marie, n.9.10.1873 Vodňany. Děti : Anna, n.11.11.1891. Růžena, n.4.1.1897. Jan, n.16.7.1899. Marie, n.17.10.1901. Ludmila, n.12.9.01903. Cyril, n.1.12.1905. Alois, n.19.8.1906. Antonie, n.13.6.1907. Ferdinand, n.13.12.1908. Jaroslav, n.27.2.1910.
Personál : Malinský František, n.8.11.1890 Horká (Chrudim), řeznický pomocník. Nehoda František, n.4.12.1895 Vodňany.
1915 : Smrž Tomáš ( z.6.5.1915 ), n.1844, mistr krejčovský, manž. Marie, r.Bruníková z Protivína.
1923 : Bartoš Bohuslav ( z.1.1.1923 ), n.8.12.1922. Otec : Cyril, řezník. Matka : Marie, r.Dvořáková z čp. 91/II.
1924 : Smržová Marie ( z.11.11.1924 ), n.22.8.1847 Protivín čp.20, r. Braníková, vdova po Tomášovi.
1928 : Pelikán Jan ( 4.6.1928 ), n.30.4.1854 Krašlovice čp.5, manž. Anna, roz. Kubíková z Vitic čp.15.
1930 : Bartošová Marie ( z.7.5.1930 ), n.2.2.1885 Vodňany čp.91/II., r.Dvořáková.
Manž. Cyril, řezník.
1933 : Bartoš Cyril, řezník, n.12.10.1865.
Bartošová Antonie, v domácnosti, n.9.7.1907.
Bartoš Ferdinand, řezník, n.17.12.1908.
Popela Antonín, úředník, elektrárny, n.23.8.1907.
Brandfeldová Františka, soukromnice, n.6.7.1873.
Hadáček Karel, natěrač, n.22.10.1886, manž. Ludmila, n.23.3.1881.
Hadáček Ferdinand, obchodní příručí, n.26.5.1908.
1939 : Holý Alois, řezník a uzenář ( inv.č.1.337 )
1942 : Bartoš Cyril ( z.26.10.1942 ), n.12.10.1865 Litochovice. Městský vážný.
Vdovec po Marii,r.Dvořákové z Vodňan.
1947 : Holý Alois ( z.9.2.1947 ), n.26.7.1946, otec : Alois, řezník, matka : Růžena,
r.Šebestová.
1950 : Kvěchová Marie (z.19.9.1950 ), n.25.2.1946 Vodňany, otec : Jaroslav, matka : r.Holá.

Později masna, potom prodejna JČDZ
Rodný dům Blahomíra Žahoura ( 7.10.1889 )

Čp.58 ( st.č.167 ) ul.Husova :

1853 : Neubauer Vojtěch ( z.23.10.1853, 75 let ) pomocný kancelista
1857 : Barvitzius Josef, maj.domu,
1859 : Barviciusová Alžběta ( z.20.6.1859, 16 let ). Otec : Josef, kancelista při c.k. okresu ve Vodňanech. Matka : Kateřina r. Neubauerová z Vodňan.
1870 : Martan, c.k. berní, syn Jan.
1880 : Filausová Kateřina, Ellová Eliška, Kůta Vojtěch, Turek Josef, Žáková Anna.
1910: Majitel domu : Turková Anna, n.22.7.1840 Prašlivá Lhota, vdova.
Nájemníci : Vojtěch Vacek, n.21.12.1858 Vodňany. Manž. Anna, n.17.12.1856 Borčice (Strakonice). Syn : Alois, n.21.6.1902.
1919 : Jilýová Marie (z.24.8.1919 ), n.21.1.1834 Vodňany čp.186/II., r.Kučerová, vdova po Janovi bednáři.
1933 : Šlegr Václav, dámský krejčí, n.18.9.1889, manželka Františka, n.15.1.1880.
Šlégrová Vlasta, učitelka, n.6.12.1910.

Později obchod Květa

Čp.59 ( st.č.96 ) ul.Husova :

1851 : Lipanský mrtvě narozený chlapec ( z.22.9.1851 ), otec František
1854 : Kurš Mansvet ( z.18.9.1854, 14 dní ) otec : Josef, hrnčíř, matka Lidmila, r.Lahodná z Vodňan.
1857 : Vaňková Eva ( z.1.1.1857 ), 71 let, roz. Bělohlávková, vdova po Josefovi, pekaři,
1857 : Leopold Reisner, řezník, držitel domu
1880 : Reisner Leopold,
1910: Majitel domu : Rubín Jakub, n.10.5.1852 Malé Zběšičky, ve Vodňanech od r.1885, žid, řezník. Manž.: Sály, n.9.8.1852 Stádlec. Děti : Hermína, n.7.8.1881. Matylda, n.6.7.1885, dělnice v pletárně. Terezie, n.7.1.1883, dělnice v pletárně. Robert, n.17.8.1893, řeznický učeň. Olga, n.17.1.1895.
1927 : Rubín Robert – řezník, 8.1.1927 mu postoupila Sára Rubínová půl domu a půl pozemků za 30 tisíc korun.
1933 : Rubín Robert, řezník, n.17.8.1893, manž. Klára, n.18.11.1899.
Rubínová Žofie, soukr., n.14.9.1852. Rubínová Matylda, soukr., n.5.7.1887.
Mazurová Marie, pom. v dom., n.19.2.1882.
Pletka Václav, řeznický pom., n.10.9.1900.
1942 : konfiskát židovského majetku
Kubeš Václav - kožešník
Později Miloš Štěpnička

Čp.60 ( st.č.97 ) ul.Husova / Heritesova :

1857 : Jan Vaněk, maj.domu, pekař
1880 : Vaněk Jan,
1910: Majitel domu : Parýzek František, n.3.8.1881 Smíchov, klempíř, ve Vodňanech 1902. Manž.: Berta, n.18.5.1883 Plzeň, ve Vodňanech od r.1900. Bratr : Josef Parýzek, n.9.4.1890 Smíchov, klempíř. Matka : Anna, n.25.5.1848 Kochánek, vdova.
Nájemníci : Prokeš Martin, n.16.10.1868 Dasný, skladník u železnice. Manž.: Eliška, n.7.9.1873 Číčenice.
Pleskot Antonín, n.5.11.1880 Blatná, svob., geometr.
Frojda Josef, n.3.3.1875 Krasetín, ve Vodňanech od r.1909, výrobce cementového zboží. Manž.: Marie, n.25.9.1876 Velešín. Děti: Marie, n.10.10.1902 České Budějovice. Božena, n.27.1.1907 České Budějovice. Jarmila, n.27.8.1908, České Budějovice.
Kohnová Kateřina, n.1850 Stalec, žid. Děti: Marie, n.1889 Vodňany, příručí v obchodě. Leopold, n.18.10.1887 Vodňany, holičský dělník, t.č. ve Vídni.
Hermann Robert, n.27.12.1885 Lipnice, žid, střižní obchod. Manž.: Františka, n.27.4.1886 Vodňany.
1932 : Koydlová Amalie (z.21.3.1932 ), n.15.4.1859 Hluboká nad Vlt., r.Pechová, vdova po Karlovi, schwarzenbergském lesním taxatorovi na Hluboké.
1932 ( 28.8. ) : začali ordinovat lékaři Badaš Bernard, Badašová Pasea. Od r.1937 ordinace ve Vrchlického ulici. Také Vn,1933, č.3, s.22.
1933 : Parýzek František, klempíř, n.3.8.1881, manž. Berta, n.18.5.1883.
Kebrdlová Berta, modistka, n.25.3.1904.
Hejna Václav, cukrář, n.10.3.1891, manž. Anna, n.26.7.1890.
Imr Václav, cukrářský pomocník, n.23.9.1906.
Vašátková Marie, modistka, n.14.4.1911.
1955 : Horká Bohumila (z.29.11.1955 ), n.4.3.1898 Pohoří, r.Procházková, učitelka, otec : Jan, matka : Marie, r.Pacovská.

Hejna František – cukrář, měl také prodejnu naproti nádraží ( Vn,1933, č.1, s.16 )
Později pohřební ústav. Zbyšek Macháček.

Čp.61 ( st.č. 98 ) ul. Husova :

Dříve zájezdní hostinec U Koubů, u kterého bývaly v Heritesově ulici masné krámy. Mezi tímto a západním vchodem do kostela stál osamělý domek – stará škola. ( Kronika města, 1923 ).
Majitelka hostince U Swarzenberka pronajala od 1.4.1924 hostinské místnosti vodňanskému pivovaru. Hotel byl vystavěn v roce 1879. Od otevření až do této doby se čepovalo protivínské pivo. Majitel hotelu Václav Řídký v roce 1879 dostal bezúročnou půjčku 4.000 zl. od knížete Swarzenberka. Správa vodňanského pivovaru ustanovila zde hostinským Václava Řídkého. ( Kronika města ).
Roku 1934 byla udělena hostinská a výčepní koncese Tomáši Velíškovi po zemřelé Gabriela Mayerové.

1857 : Alžběta Doubravská, maj. domu, svobodná ( n.1797 )
1870 : Buchtele, řezník : dcera Marie n.28.1.1861.
1880 : Haidl Tadyáš, Kazda Dominik, Řídký Václav, Telátko Karel.
1910: Majitel domu : Vilém Mayer, n.6.8.1850 Vimperk, obchodník s obilím, ve Vodňanech od r.1882. Manž. Gabriela, n.23.9.1863 Vodňany. Děti: Karel, n.9.12.1886, obchod s obilím. Jan, n.12.4.1878, obchod se smíšeným zbožím. Manž. Ludmila, n.16.9.1886 Vodňany. Syn Josef, n.2.7.1908.
Personál : Kraus Emil, n.27.5.1886 Rakovník, příručí.
Nájemníci : Barviciusová Marie, n.20.8.1851 Vodňany, svob.
Strycký Karel, n.30.7.1836 Levín (Kladsko), hraběcí důchodní na odpočinku, ve Vodňanech, ve Vodňanech od r.1908. Manž.: Marie, n.23.3.1850 Rojč (Rakousko). Pozn.: oba patří do domovské obce Vlachovo Březí. Dcera : Hermína, n.30.11.1873 Panenský Týnec, svob.
Marková Ludmila, n.15.4.1866 Hluboká, učitelka, vdova, ve Vodňanech od r.1905. Děti: Jan, n.24.1.1891 Velešín, student. Josefa, n.15.3.1892 Hluboká, úřednice v obchodě v Praze.
Sestra Markové: Chojdová, n.15.4.1859 Hluboká, vdova.
Meixner Jan, n.7.6.1881 Hořice v Podkrkonoší, ve Vodňanech od r.1909, solicitátor v advokátní kanceláři.
Rothbauer František, n.2.10.1878 Vodňany, hostinský, manž. Josefa, n.26.11.1883. Děti: Gabriela, n.11.7.1902. František, n.24.2.1904. Jaroslav, n.4.4.1906. Podnájemník : Fleišman František, n.29.12,1897 Bavorov.
Personál : Trautnerová Anna, n.3.12.1880 Protivín.
1915 : Mayer Vilém ( z.14.5.1915 ), n.14.5.1915, otec : Karel , mlynář, matka : Marie, roz.Žahourová z Vodňan.
1917 : Mayer Vilém (z. 8.10.1917 ), n.6.8.1850, obchodník, manž. Gabriela roz. Řídká z Vodňan čp. 8/I., odd. 11.1.1883.
1921 : Pencová Anna ( z.14.2.1921 ), n.28.2.1896 Vodňany, otec : Václav, hostinský, matka : Anna, roz. Kamenová. Pozn.: matrika z.CČH.
1923 : Mayer Josef (z.21.11.1923 České Budějovice ), n.18.10.1923, otec : Josef, obchodník,matka : Božena, r.Řídká z čp.139/I.
1927 : Penc Václav ( z.10.2.1927 ), n.17.11.1857 Truskovice, býv. hostinský, vdovec po Anně, r. Kamenové, odd. 7.5.1894 Chelčice. Pozn: matrika z. CČH.
1928 : Krejčí Milan ( z.7.11.1928 ) n. 7.10.1928 zde, otec : Jan Krejčí, zubní technik, matka Anna, r.Svodová. Pozn.: Matrika z.CČH.
1931 : JUDr.Jan Dvořák, od 1.1. notářství ( předtím v Mokrého ulici, dům Vondráška )
1933 : Mayer Josef, obchodník, n.23.6.1891, manž. Božena, n.20.10.1897.
Mayerová Gabriela, soukromnice, n.23.9.1863.
JUDr.Jan Dvořák, notář, n.31.1.1893.
Velíšek Tomáš, hostinský, n.11.12.1897, manž. Ludmila, n.15.8.1899.
Velíšková Marie, soukromnice, n.11.3.1863.
Horka Eduard, soukromý úředník, n.6.1.1908, manž. Anna, n.26.11.1906.
Pihlík Karel, dělník, n.17.8.1899, manž. Marie, n.9.8.1902.
Profant Jan, strojní zámečník, n.12.6.1907, manž. Anna, n.30.3.1910.
1933 : Mayerová Gabriela (z.30.8.1933 České Budějovice ), n.23.9.1863 Vodňany, roz. Řídká, vdova po Vilémovi, velkoobchodníkovi. Pohřbena ve Vodňanech.
1943 : Řídká Kateřina ( z.16.1.1943 ), n.15.12.1872 Krumlov, r.Ruzhová, vdova po Ferdinandovi, řezníkovi a uzenáři.
1943 : Velíšková Marie ( z.29.8.1943 ), n.13.3.1868 Krásetín, r.Frojdová, vdova po Vítovi, městském kováři v Budějovicích.
1953 : Mayerová Božena (z.8.7.1953 ), n.20.10.1897 Dívčice, r. Řídká, otec : Ferdinand, matka : Kateřina, roz. Růzhová. Manž. Josef.

Restaurace Pod věží, ( v levé části Mayer Josef – obchodník, později knihovna )
Hotel Swarzenberg, Velíšek Tomáš – nájemce, 1937

Čp.62 ( st.č. 177 ) ul. Heritesova :

1857 : Kurš Franz, perníkář a majitel domu.
1880 : Houdek Jan, Stejskalová Marie, Vaňatová Barbora.
1910: Majitel domu: Syrovátka František, n.2.12.1852 Vodňany, krejčí. Manž.: Terezie, n.10.8.1857.
1914 : Syrovátka František ( z.6.4.1914 ), n.1.12.1852, krejčí, manž. Terezie, r.Slamšídlová z čp.128/II, odd. 13.2.1878.
1926 ( 12.8. ) : vydražen dům za 30 tis korun Františku Slepičkovi
( 30.9. ) : vloženo vlastnické právo na dům a pozemky Václavu a Anně Vojtíkovým
1933 : Petrášek Jan, řezník, n. 24.6.1896, manž. Jarmila, n.7.2.1908.
1953 : Licková Kateřina (z.28.10.1953 ), n.18.3.1875 Číčenice, r.Soukupová, otec : Martin,matka : Kateřina, r.Seberová. Vdova po Vilémovi, oficiálu ČSD.

Vojtík Václav - holič

Čp.63 ( st.č.110 ) ul. Heritesova :

1850 : Wölfel Vojtěch ( 30.10.1850 ), 50 let, otec : Tomáš, sedlář.
1857 : Tomáš Wölfel, sedlář a držitel domu
1880 : Völfel Josef, Bělohlávek František
1910: Majitel domu : Čeněk Šíp, n.18.8.1857 Strakonice, řezník, ve V. od r.1882. Manž. Cecílie, n.22.11.1856 Vodňany. Bratr: František Šíp, n.2.4.1844 Strakonice, osobní děkan.
Nájemníci : Krejčová Aloisie, n.21.6.1860 Vodňany, vdova po učitelovi. Děti : Aloisie, n.17.2.1891 Milevsko. Vilemína, n.31.10.1896 Milevsko.
1920 : Hrdlička Dalibor (z.5.9.1920 ), n.4.9.1920, otec : Antonín, učitel ve Vodňanech, matka : Aloisie, r.Krejčová z Milevska čp.164.
1925 : Šíp František ( z.23.4.1925 ), n.2.4.1844 Strakonice čp.75, konsistorní rada, osobní děkan a bývalý farář v Kydlinech u Klatov.
1930 : Tuscany Johanna ( z.19.3.1930 Plzeň ), n.6.5.1880 v čp.63/I., pohřbena ve Vodňanech, manž. Jindřich, inspektor ČSD v Plzni.
1932 : Šípová Cecílie ( z.23.12.1932 ), n.22.11.1856 Vodňany, r.Nováková, manž. Čeněk, řezník.
1933 : Šíp Čeněk, řezník, n.18.8.1857.
Krejčová Aloisie, soukr., n.21.6.1860.
Peterka Josef, odb.učitel, n.16.7.1900, manž. Marie, n.5.7.1906.

Čp.64 ( st.č. 111 ) ul.Heritesova :

1851 : Turek František ( z.17.9.1851 ), 51 let, manž. Marie r. Kamenová.
1852 : Petr Volfl ( z.19.10.1852, 11 let ), otec Volfl Václav, sedlář.
1853 : Svobodová Marie ( z.25.2.1853, 64 let ), zkoušená bába, vdova po Tomášovi, obuvníkovi z Vltavotýna, roz. Stožická z Vodňan.
1857 : Marie Turková, majitelka domu
1860 : Ficlová Kateřina ( z.7.7.1860 ), manž. Jakub, podruh.
1880 : Turek Jan, Turek František, Poláková Kateřina, Rokusek Jan.
1910: Majitel domu: Turek František, n.24.8.1873 Vodňany, polní hospodářství. Manž. Růžena, n.31.8.1883 Vodňany. Dcera Marie : n.26.12.1910. Matka : Turková Marie, n.4.2.1843, vdova.
1916 : Turková Marie ( z.8.10.1916 ), n.1843 Vodňany, r.Kumská (?), vdova po Františkovi, polaři.
1917 : Turek Václav ( z.6.12.1917 ), n.21.5.1916, otec : František, polař, matka : Růžena r.Buchtelová.
1920 : Stricki Karel ( z.27.3.1920 ), n.30.7.1836, důchodní v.v., manž. Marie, r. Valentová.
1923 : Strická Marie ( z.28.4.1923 ), n.26.3.1850 Rohič ve Štýrsku, r.Valentová, vdova po Karlovi, důchodním velkostatku v.v., odd. 26.8.1872.
1925 : Louženský Tomáš ( z.29.4.1925 ), n.16.1.1858 Křtětice čp.29, svobodný, otec : Jan, matka : Anna, r.Mrkvičková z Albrechtic.
1931 : Turek František, rolník
1933 : Turek František, rolník, n.24.8.1873, manž. Růžena, n.30.8.1883.
1944 : Turek František ( z.7.5.1944 ), n.24.8.1873 Vodňany, soukromník, manž. Růžena r. Buchtelová.

Čp.65 ( st.č.109 ) ul. Heritesova :

1853 : Rennerová Johanna ( z.9.2.1853 ), 55 let, manž. Josef, punčochář.
1857 : Josef Řídký, řezník a držitel domu.
1860 : Mostecký Haštal (n.26.3.1860 ), otec : Matěj, koželuh, syn Pavla Mosteckého, mlynáře a Voršily r. Hanušové, dcery Františka H. z čp.40. Matka : Johanna.
1861 : Mostecká Anežka (z.7.7.1861 ), 3 roky, otec : Matěj, koželuh, matka : Johanna,r. Plaňanská z Vltavotýna.
1862 : Mostecký Matěj (z.6.12.1862 ), 43 let, koželuh, manž. Johanna r. Plaňanská.
1870 : Mostecká, vdova, syn Haštal, n.26.3.1860.
1880 : Kovanda Vojtěch. Mostecká Johanna.
1885 : Václav Mostecký (n.28.9.1885 ), otec : Matěj, knihař, syn Matěje, koželuha a Johanny r. Plaňanské z Týna nad Vlt. Matka : Josefa, dcera Antonína Thiela, jircháře a Apolonie, r. Jilečkové. Pozn.: dne 25.9.1918 se v Českých Budějovicích oženil s Emilií Antošovou. Měl bratra Haštala Antonína, n.3.3.1889, ten se dne 6.5.1919, oženil se v Č.B. se Zdeňkou Novákovou.
1910: Majitel domu : Kouba Vojtěch.
Nájemníci : Dušková Helena, n.2.1.1880 Tharnberg (Rakousko), vdova po c.k.poštovním officiálovi, ve Vodňanech od r.1909. Děti : Alois, n.14.1.1903 Šluknov. Josef, n.14.7.1905 Sasko. Hugo, n.26.2.1909 Šluknov. Matka : Josefa Kuglerová, n.15.2.1854 Morava, vdova.
Vacek Vojtěch, n.9.11.1884 Skočice, obuvník, ve Vodňanech od r.1908. Manž. Františka, n.19.11.1879 Pelhřimov. Schovanka : Samtišová Marta, n.2.2.1901 Miličín. Personál : Mojžíš Josef, n.1.11.1892 Netolice, svob., obuvnický dělník, svob.
Volf Václav : n.19.12.1861 Rohanov, nožíř, ve Vodňanech od r.1907. Manž. Anna, n.26.4.1861 Bavorov. Děti : Václav, n.23.12.1889 Prachatice, dělník. František, n.2.12.1891 Prachatice, tovaryš pekařský.
1914 : Kabát ( mrtvě narorozený chlapec 14.7.1914 ), otec : Emanuel, obuvník, matka : Marie, r.Chalupská z V.
1919 : Kabát Josef (z.30.3.1919 ), n.9.8.1848, bývalý obuvník, manž. Marie, roz. Fouňová z Dražejova.
1924 : Kabátová Marie (z.28.4.1924 ), n.15.3.1848 Dražejov, r.Fouňová, vdova po Josefovi, obuvníkovi, odd. 18.8.1872.
1925 ( 6.6. ) : vloženo vlastnické právo na čtvrt domu Marie Kabátové.
1931 : Wolf Václav, nožíř. Šafařík Tomáš, dělník.
1933 : Kabátová Marie, soukr., n.22.5.1882.
Wolf Václav, nožíř, n.16.12.1860, manž. Anna, n.26.4.1860.
Šafařík Tomáš, dělník, n.21.12.1896, manž. Marie, n.2.4.1898.
1947 : Kabátová Marie (z.11.9.1947 ), n.21.5.1882 Vodňany, r.Chalupská, vdova po
Emanuelovi, obuvníkovi.

Čp.66 (st.č.112 ) ul.Heritesova :

1850 : Pohan Augustin (z.18.11.1850 ), 71 let, mlynářský, ženatý.
1857 : Jan Plička, hrnčíř, maj. domu
1862 : Kuršová Julie (z.1.11.1862 ), 2 roky, otec : Josef, hrnčíř, matka : Ludmila, r.Lahodná z Vodňan.
1880 : Plička Jan. Majer Jan.
1910: Majitel domu : Marie Pličková, n.30.12.1858 Dívčice, vdova, ve Vodňanech od roku 1885. Děti: Václav, n.17.9.1887 Vodňany, účetní v záložně v Českých Budějovicích. Rudolf, n.5.6.1890 Vodňany.
Nájemníci : Mayer Václav, n.29.9.1836 Vodňany, farář, ve Vodňanech od r.1897.
Dragounová Anna, n.24.5.1885 Němčice, svob., kandidátka učitelství.
1915 : Plička Rudolf ( z.30.4.1915 ), n.5.6.1890, pomocník kloboučnický, otec : Václav, n.Václav, klobloučník, matka : Marie, r.Michalová z Dívčic.
1915 : Majer Václav (z.5.9.1915 ), n.29.9.1839, děkan ve výslužbě a bývalý farář v Lazišti. Pozn.: n. v čp.164/I., zde rok n. 1836.
1915 : Míchal Karel ( z.23.10.1915 ), n.1839, rolník, vdovec po Marii, r. Šulistové
z Opatovic.
1921 : Pencová Anna (z.14.2.1921 ), n.28.2.1896, otec : Václav, matka : Anna, r.Kamenová. Pozn.: matika z. CČH.
1927 : Penc Václav ( z.10.2.1927 ), n.17.11.1857 Truskovice, býv. hostinský, vdovec po Anně, roz Kamenové, odd. 7.5.1894 Chelčice. Pozn.: matrika z. CČH.
1933: Brůžek František, košíkář, n.4.6.1904.
Pličková Marie, soukr., n. 30.12.1858.
Neubauerová Ema, soukromnice, n.5.11.1886.
Kaudová Anna, soukromnice, n.14.4.1887.
Karlovská Růžena, soukromnice, n.19.8.1889.
1953 : Pličková Marie ( z.10.2.1953 ), n.30.12.1858 Dívčice, r.MIchalová, otec : Karel, matka : Marie r. Šulistová. Manž.: Václav.

Pličková – kloboučnice. Zborníková – galanterie

Čp.67 ( st.č.108 ) ul. Heritesova :

1830 : Václav Doubravský n.1789, Barbora n.1791, Franz 1818 – 1836, Tomáš n.1820, Marie n.1829, Kateřina n.1786.
1850 : Doubravský Tomáš (z.3.9.1850 ), 29 let, obuvník, manž. Barbora.
1850 : Doubravská Barbora (z.4.9.1850 ), 29 let, vdova po Tomášovi.
1854 : Doubravská Barbora (z.7.12.1854 ), 62 let, roz. v Kasejovicích, manž. Václav, vdaná 40 let.
1855 : Žižková Marie ( z.7.3.1855, 65 let ) podruhyně z Vodňan, nemaž. dcera Rosálie Ž.
1857 : Zborník Josef ( z.18.1.1857 ), 5 měsíců, otec : Tomáš, švec. matka : Kateřina, r.Doubravská z Vodňany.
1857 : Tomáš Zborník, obuvník a majitel domu.
1880 : Bican Tomáš
1910: Majitel domu: Bicanová Anna, n.17.5.1846 Vodňany, vdova. Dcera Marie, n.8.12.1871, svobodná.
1919 : Knechtlová Karolina (z.15.6.1919 ), n.13.6.1877 Vodňany čp.105, r.Kavanová, manž. Jan, listonoš, odd. 4.2.1901.
1933 : Knechtl Jan, listonoš v.v., n.11.3.1870, manž. Marie, n.30.7.1883.
1952 : Knechtl Jan (z.7.7.1952 Dobřany ), n.11.3.1870 Vodňany, otec : Leopold, matka : Anna r.Nováková. Listonoš. Manž.: Marie, r.Louženská, odd.8.10.1919.

Dům po r.1960 byl zbourán.

Čp.68 ( st.č.113 ) ul. Heritesova :

1830 : Brašna Jan n.1802, manž. Eleonora, děti : Johann n.1827, František n.1830.
1833 : dům vyhořel ( MIII 163 ).
1851 : Wöfl Jakub ( z. 16.12.1851 ), 74 let, vdovec.
1857 : Kamenová Albína (z.13.2.1857 ), 1 rok, otec : Josef, krejčí, matka : Josefa, roz.Bělohlávková.
1857 : Jan Brašna, držitel domu.
1860 : Dvořáková Marie (z.22.1.1860 ), 1 měsíc, otec : Jakub, krejčí, matka : Ludmila, r.Karnetová.
1870 : Dočkal, zedník, děti : Barbora (n.4.12.1859 ), Anna (n.1862 ), Josef (n.14.3.1864 )
1880 : Drábková Anna, Jenší Tomáš, Katková Terezie, Krejčí František.
1910: Majitel domu : Václav Jenší ve Chvaleticích.
Nájemníci: Malkus František, n.3.12.1824 Paseky, ve Vodňanech od r.1850. Manž. Kateřina, n.1840 Dobešice.
Reis Karel, n.25.12.1862 Vodňany, pachtýř pole. Manž.: Anna, n.22.4.1864 Vodňany. Děti: Václav, n.25.9.1888 provazník. Josef, n.8.12.1891 krejčovský tovaryš. Richard, n.22.3.1895 kloboučnický učeň. Marie n.4.4.1899. Jaroslav n.3.2.1905.
1913 : Kuglerová Anna (z.10.1.1913, n.19.11.1895, otec : z.Ferdinand, šafář v Mochově, matka : Josefa, r.Hermanová.
1913 : Malkus František (z.3.10.1913 ), n.1824, býv. kočí, manž. Kateřina r.Hadačová z Březí.
1926 : Košíčková Kateřina ( z.21.6.1926 ), n.5.4.1847 Březí čp.12, vdova Po Petru Košíčkovi, zedníkovi. Odd. 27.1.1874 v Trhových Svinech. Pozn.: matrika CČH.
1928 : Holát Vojtěch (z.5.8.1928 ), n.22.4.1854 Chvaletice, rolník na odpočinku, manž.: Marie, r.Malkusová z Chvaletic.
1933 : Jenší Josef, úředník, n.7.8.1890.
Lipanský Jan, dělník, n.24.6.1883, manž. Růžena, n.30.1.1877.

Čp.69 ( st.č.107 ) ul.Heritesova :

1850 : Fistungová Marie (z.3.2.1850 ), 9 měsíců, dcera : Václav, zámečník.
1850 : Fistung František ( z.26.8.1850 ), 77 let, zámečník, manž. Alžběta.
1850 : Fistungová Alžběta (z.30.8.1850 ), 60 let, vdova po Františkovi.
1855 : Fistung Václav (z.26.12.1855 ), 43 let, zámečník, manž. Marie, r.Jůzková.
1857 : Marie Fistungová, vdova a maj. domu
1870 : Jan Brunner, perníkář
1870 : Brunner, perníkář ( syn Adolf, n.5.5.1862, syn Jan, n.1.9.1860 )
1880 : Jan Brunner
1910: Majitel domu : Jan Brunner, n.13.5.1826 Velhartice, ve Vodňanech od r.1854, vdovec. Dcera Marie n.4.1.1859 Vodňany, svob.
1924 : Strnadová Marie ( z.21.5.1924 ), n.15.8.1858 ve Křtěticích, manž.Václav, kominík. Pozn.: matrika z. CČH.
1928 : Terezie Brunnerová (z.17.5.1928 ), n.4.1.1859 v čp.2/I., soukromnice
1931 : Terezie Brunnerová
1933 : Klimeš Tomáš, železniční dělník, n.16.12.1906, manž.Marie, n.10.4.1906.
Sebera Jan, dělník, n.24.6.1904.
Winterová Anna, dělnice, n.12.11.1905.
1941 : Plojhar František ( z.3.11.1941 ), n.17.9.1872 Vodňany, vdova po Marii, r.Slepičková z Talína.

Čp.70 ( st.č.106 ) ul.Heritesova :

1852 : Jůzek František (z.8.2.1852 ), 2 dny, otec : František, zámečník, matka : Johanna, roz. Mazakarini z Vodňan.
1857 : František Jůzek, zámečník a držitel
1870 : Jůzek, zámečník ( syn Arnošt, n.17.11.1859 )
1910: Majitel domu : Protiva Václav, n.21.9.1848 Vodňany, obuvník, ženatý. Děti : Marie,6.6.1876 svob., Rudolf, n.11.4.1893, hodinářský pomocník.
Zeť: Břicháček Václav, n.8.9.1883 Vodňany, obuvník. Manž.: Alžběta, n.23.10.1886. Syn: Václav, n.6.7.1910 Vodňany.
1923 : Břicháček Václav (z.21.2.1923 ), n.6.7.1910, otec : Václav, obuvník, matka :
Alžběta, r.Protivová. Pozn.: matrika z. CČH.
1933 : Břicháček Václav, obuvník, n.8.9.1883, manž. Alžběta, n.28.10.1886.
Protivová Marie, soukr., n.6.6.1876.
1950 : Břicháček Václav (z.16.3.1950 ), n.8.3.1883 Vodňany, obuvník, manž.: Alžběta, roz.Protivová. Otec : Josef Břicháček, matka : Anna, r.Nečasová.

Čp.71 ( st.č.114 ) ul.Heritesova :

1830 : Kurš n.1798.
1833 : březen, dům vyhořel
1837 : Jiří Kurš
1857 : Karel Kurš, hrnčíř a držitel domu
1857 : Kuršová Cecílie (z.28.7.1857 ), 9 měsíců, otec : Karel, hrnčíř, matka : Cecílie, roz. Stožická.
1860 : Kuršová Karolina (z.15.5.1860 ), 1 měsíc, otec : Karel, hrnčíř, matka : Cecílie.
1865 : sirotci po Jiřím Kuršovi
1870 : Kuršová, vdova – dcera Karolína n.1861.
1870 : Frömer, hrnčíř, syn Josef n.17.3.1862.
1880 : Elget Fr., Kohoutová Kateřina, Lisinger Karel, Procházka František, Žahourová Marie
1910: Majitel domu: Marie Kavanová, n.29.11.1879 Týn nad Vltavou. Manž.: Matěj, n.21.12.1878 Malé Malovice, krejčí, ve Vodňanech od r.1902. Děti: Karel, n.9.10.1903. Rudolf,31.3.1905. Antonín, n.31.3.1907. Jaroslav, n.7.3.1908. František, n.18.11.1910. Matka Matěje : Kavanová Marie, n.25.7.1852 malé Malovice.
Nájemníci : Kedlová Anna, n.4.11.1863 Plástovice, vdova, ve Vodňanech od r.1889. Děti: Vojtěch, n.4.11.1890 Vodňany, zedník. Rudolf, n.8.5.1898 Vodňany, krejčovský učeň. Jaroslav, n.11.7.1900 Vodňany. František, n.4.2.1893 Vodňany, příručí v obchodě (t.č. ve Vídní). Neteř: Anna Křížová, n.1.4.1906 Vídeň.
1915 : Kavanová VLasta (z.31.10.1915 ), n.4.11.1913, otec : Matěj, krejčí, matka : Marie, roz.Dědičová z Týna nad Vltavou.
1927 : ( 12.12. ) vloženo vlastnické právo na dům Janu a Marii Květoňovým.
1931 : Buchtele Matěj, soukromník
1933 : Buchtele Matěj, soukromník, n.15.12.1855.
Ziedler Karel, správce družstva, n.10.9.1909.
1934 ( podzim ) : dokončena přístavba prvního patra
1934 : sklad Lidového hospodářského družstva
1934 ( 28.9.) : úřadovna Lidové záložny - je majitelem domu
Radouch František – koloniál

Čp.72 ( st.č.105 ) ul.Heritesova :

1837 : Johann Žahour n.1806
1857 : Jan Žahour, krejčí a držitel domu.
1861 : Žahourová Voršila ( z.24.7.1861 ), 52 let, manž. Jan, krejčí.
1862 : Žahour Alois ( z.12.2.1862 ), 15 let, otec : Jan, krejčí, matka : Voršila.
1865 : Jan Žahour
1880 : Jan Žahour. Barbora Králová.
1910: Majitel domu: Josef Erhardt, n.23.2.1841 Lhenice, obchodník se střižním zboží, ve Vodňanech od r.1870. Manž. Marie, n.25.3.1846 Krašlovice, ve Vodňanech od r.1868. Dcera: Terezie Vlčková, n.1.5.1885 Vodňany, vdova. Syn: Václav Vlček, n.19.12.1903 Vodňany. Syn : Josef Erhardt, n.25.7.1888 Vodňany, obchodník se střižním zbožím.
1927 : Erhart Josef (z.9.3.1927 ), n.23.2.1841 Lhenice čp.95, manž. Marie r. Louženská z Vodňan čp.45, odd.8.2.1871. Pozn.: pláteník.
1929 : Erhartová Marie ( z.7.6.1929 ), n.25.3.1846 Křtětice, r.Louženská, vdova po Josefovi, soukromníkovi.
1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.

Čp.73 ( st.č.103 ) Ulička :

1830 : Matyáš Žahour n.1792. Johann 1829 – 1832, Marie n.1822, Rosálie n. 1823. Leopoldina n.1825. Anna n.1833.
1857 : Franz Žlábek, krejčí a držitel domu.
1857 : Žlábek František ( z.23.11.1857 ), 2 roky. otec : František, krejčí.
1870 : Žlábek, krejčí – syn Ferdinand n.18.3.1859, dcera n.Anna n.21.5.1863.
1880 : Bečvářová Veronika, Vondrysová Alžběta, Zlatohlávková Marie.
1910: Majitel domu: Strnad František, n.2,12.1857 Vodňany, bednář. Manž.: Martie, n.10.10.1861 Vodňany. Děti: Marie, n.25.2.1894, dělnice v textilní továrně. Františka, n.13.6.1897. Jan, n.6.6.1901.
Nájemníci: Podlešáková Anna, n.20.8.1840 Křešťovice, vdova, ve Vodňanech od r.1882.
Zieglerová Antonie, n.9.7.1855 Vodňany, syn Jan, t.č. na vojně.
1923 : Čondl ( mrtvě narozené dítě ), otec : František, kočí, matka : Anna r.Kavanová. Pozn.: matrika z.CČH.
Pozn.: Čondlová Anna (z.8.4.1931 České Budějovice ), n.6.10.1885 Malovičky,
r.Kavanová, manž. František, kočí, - čp.domu není v zápise uvedeno.
1924 : Kolář Miloš (z.23.8.1924 ) n.21.5.1923, otec : František, truhlář, matka : Františka,r.Strnadová z Vodňan z čp.73/I.
1931 : Strnad František ( z.17.1.1931 ), n.2.12.1857, mistr bednář, vdovec po Marii r. Zlatohlávkové.
1933 : Kolářová Františka, dělnice, n.13.6.1933.
Spoustová Kateřina, dělnice, n.30.9.1874.
1942 : Švambergerová Eva ( z.1.10.1942 ), n.24.12.1863, r.Lukášová z Újezda, vdova po Františkovi, dělníkovi.

Čp.74 ( st.č.102 ) Ulička :

1857 : Jiljí Jakub, bednář a držitel domu.
1857 : Arnsteinová Julie ( n.26.4.1857 ). Otec Šimon ( starší ), matka Marie, r.Wágnerová z Nezdašova.
1857 : Holková Marie ( z.10.9.1857 ), 63 let, manž.: Václav, podruh.
1862 : Lomecký Lukáš (z.20.11.1862 ), 56 let, obuvnický mistr, manž. Eleonora r.Srnová z Vodňan.
1880 : Čížková Terezie. Kohn Emanuel. Lederer Adolf.
1910: Majitel domu: Jan Jiljí.
Nájemníci: Michalec Josef, n.1.3.1876 Týn nad Vltavou, krejčí, ve Vodňanech od r.1897. Manž.Anna, n.24.12.1888 Pražák. Děti: Karel, n.21.11.1902. Marie,n.10.8.1904. Josef, n.4.8.1906.
Motl Václav, n.14.9.1886 Čichtice, nádeník v hospodářství. Manž.: Alžběta, n.4.11.1889 Vodňany, punčochářství.
Louženský Maxmilián, n.12.10.1836 Vitice, n.5.5.1860 Čavině. Dcera : Anna, n.6.4.1891 Vitice, služka.
1925 : Zlatohlávková Marie ( z.10.8.1925 ), n.14.12.1840 Radějovice čp.19, r. Hájková, vdova po Václavovi, dělníkovi.
1927 (12.12.) : vloženo vlastnické právo na dům Janu a Marii Květoňovým.
1933 : Květoň Jan, klempíř, n.24.6.1882, manž. Marie, n.4.12.1899.
Žemličková Anna, dělnice, n.15.7.1895.
1937 : Růžičková Rosalie ( z.29.10.1937 ), n.10.10.1867 Skály, r. Moudrá, vdova po Janovi, domkáři. Pozn.: matrika z.CČH.

Čp.75 ( st.č.101 ) Ulička :

1830 : Franz Petr n.1801. Kateřina n.1809. Matyáš n.1834. Marie n.1837. Anna n.1839.
Kočí Jan n.1765, Anna n.1762. Vencl n.1815. Johann n.1826. Rosálie n.1808.
Anna n.1810. Marie n.1822.
1857 : Franz Petr, držitel domu.
1865 : Petr František.
1880 : Černoch Josef. Kučera Antonín. Kurš Matěj. Komárek Matěj. Pravda Josef.
Štědra Karel.
1910: Majitel domu: Kateřina Slavíková, n.21.2.1859 Čavině, vdova, ve Vodňanech od r.1882. Syn: Matěj Holý, n.14.1.1883, krejčí. Manž.: Marie, n.5.4.1883 Vodňany, dělnice, pletařka punčoch. Děti: Alois, n.18.6.1908. Jan,n.20.7.1909.
Nájemníci: Trakmandl Jan, n.16.5.1856 Vodňany, dělník v textilní továrně. Manž.: Anna, n.20.7.1857, dělnice. Vnučka: Marie Bozoniová, n.12.9.1903 Vodňany, příslušná do Pelhřimova.
1933 : Holý Matěj, rolník, n.14.11.1883, manž. Marie, n.25.3.1883.
Holý Alois, řezník, n.18.6.1908.
Holý František, pekař, n.18.2.1911.
1935 : Holý Josef (z.13.6.1935 ), n.12.6.1935, nemaž. syn Božené Holé, dcery Matěje Holého, krejčího a Marie r. Traxmandlové. Pozn.: matrika z CČH.
1950 : Holý Matěj ( z.17.5.1950 ), n.14.1.1883 Vodňany, rolník, otec : Jan, matka : Anna, r.Reisová. Manž. : Marie, r.Traxmandlová.
01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se