Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.101 - 125.

čp.101 ( st.č.158 ) ul. Jiráskova :

1830 : Franz Beneš n.1797, manž. Anna n.1807. Děti : Vojtěch n.1824, Johann n.1826.
1837 : Uhlík Petr.
1853 : Vaněk František ( z.24.4.1853, 81 let ), pekař.
1853 : Beneš František (z.7.1.1853 ), 55 let, bednář, manž. Anna, r.Řídká, 30 let ženatý.
1857 : Jan Beneš n.1826, kožišník, manž. Terezie n.1839. Anna Benešová n.1837, sestra, svobodná.
1857 : Benešová Anna, (z.17.3.1857 ),55 let, vdova po Františkovi, bednáři.
1858 : Benešová Julie ( n.2.12.1858 ), 6 měsíců, otec : Jan, kožešník.
1859 : Arnstein Matylda ( n.18.1.1859 ), otec Nathan, matka Terezie.
1860 : Arnsteinová Betty ( n.9.9.1860 ), otec : Nathan, obchodník. Matka : Terezie,
r.Kleinová z Nezdašova.
1862 : Beneš Jan (z.9.2.1862 ), 2 roky, otec : Jan, kožišník, matka : Terezie r. Křížková z Lidmovic.
1865 : Jan Švec.
1880 : Chalupa František. Kohoutová Veronika. Raichsová Kateřina. Švecová Marie, Švec František. Traksmandl Jan.
1910: Majitel domu: František Prášek, n.27.2.1877 Lidmovice, obuvník, ve Vodňanech od r.1879. Manž. Marie, n.19.4.1880 Vodňany. Děti: František, n.25.3.1900. Marie, n.5.5.1903. Ferdinand, n.22.5.1910.
1919 : Prášková Marie ( z.23.11.1919 ), n.15.5.1903, otec : František, obuvník, matka : Marie, r.Novotná z Vodňan.
1932 : Marie Jůzková, porodní asistentka.
1933 : Jůzek Václav, krejčí, n.6.7.1871, manž. Marie, n.17.5.1877.
Jůzková Marie, n.5.6.1902.
1939 : Jůzková Marie (n.9.1.1939 ), n.17.5,1877 Milenovice, r.Šoborová, porodní asistentka, manž. Václav, krejčí.
1942 : Jůzek Václav (z.14.4.1942 ), n.6.7.1871 Pražák, krejčí,, vdovec po Marii, roz. Šoborové z Milenovic.

Čp.102 ( st.č.128 ) ul. Jiráskova :

1830 : Josef Mazakarini n.1805, manž. Františka n.1813. Děti : Vojtěch n.1836, Anton 24.6.1842, Marie n.1831. Terezie n.1838, Anna r.1845.
1854 : Jílková ( mrtvě narozené dítě, 5.9.1854 ), otec : Antonín, obuvník ze Zlaté Koruny, matka : Marie, r.Mazakarini ( z.5.9.1854 )
1856 : Nosková Marie, podruhyně z Budyně ( z.22.12.1856, 54 let )
1861 : Lahodná Marie ( z.22.6.1861 ), 21 let, nemanž. dcera Anny Lahodné, n. v Praze.
1862 : Kürbis Antonín (z.5.1862 ), 43 let, mlynářský stárek, manž. Anna, r. Janečková z Čichtic.
1870 : Beneš, bednář, děti : Josef, n.8.8.1858, Karolina n.28.10.1861.
1857 : Josef Mazakarini n.1805, hrnčíř a držitel domu. Františka, manž. n.1812 ( n.1.7.1873 ).
Děti : Vojtěch, n.1836, tov. hrnčířský, Marie n.1838, Anna n.1845.
Nájemníci : Anna Samohejlová n.1823, nádenice, svobodná. Matěj, n.1842, učeň obuvnický.
Jan Volf, n.1807, nádeník, manž.Eleonora n.1810. Děti : Matouš n.1836. Franz, n.1843 v čp.86/I. učeň obuvnický. Marie n.1843. Kateřina 1847.
Jan Burda n.1828, perníkář, Johanna, manž. n.1838, Eleonora, dcera, n.1856.
1861 : Horová Marie (z.17.1.1861 , 58 let, vdova po Jatějovi, tkalci.
1880 : Beneš Štěpán. Plička Petr. Rott Matěj. Skalová Marie.
1910: Majitel domu: Štěpán Beneš, n.26.12.1847 Habartice (Klatovy), bednář, ve Vodňanech od r.1850, vdovec. Děti: Jan, n.8.2.1884 Vodňany, dělník v cementárně, svob. Anna, n.27.7.1887 Vodňany.
Nájemníci: Vojtěch Kyrián, n.30.3.1837 Pašice, nádeník, ve Vodňanech od r.1899.
Jaroslav Beneš, n.9.3.1880 Vodňany, krejčí, manž. Anna, n.23.12.1887 Jílové u Prahy. Děti: Emilie, n.8.5.1908. Františka, n.1.4.1910 Vodňany.
Nájemníci: Ročovský Václav, n.16.9.1857 Měkynec, nádeník, ve Vodňanech od r.1884. Manž. Marie, n.11.7.1861 Křtětice. Děti: Terezie, n.16.5.1895. Marie, n.16.6.1898.
Prajer Matěj, n.25.12.1852 Vitice, nádeník, ve Vodňanech od r.1858. Manž. Anna, n.15.2.1845 Pivkovice.
Muzika František, n.17.11.1876 Vodňany, nádeník. Manž. Kateřina, n.5.11.1881 Dvory (Prachatice). děti: Marie, n.14.11.1904. Václav, n.22.12.1906.
1916 : Kovaříková Marie (z.10.6.1916 ), n.12.5.1844 Všeteč, r.Slepičková, manž. Tomáš, odd. 21.7.1873.
1916 : Žahourová Josefa ( z.2.12.1916 ), n.13.3.1838, svobodná, dělnice, otec : Matěj, obuvník z čp.34/I., matka : Josefa, r.Řídká z čp.85/I.
1919 : Koštělová Marie (z.21.11.1919 ), n.25.3.1841 Stožice čp.24, r. Stříbrná, manž. Václav, dělník, odd. 7.2.1870.
1929 : Elget František (z.22.3.1929 ), n.18.4.1850 Humpolec, polní hlídač, manž. Alžběta, r. Kohoutová ze Záboří čp.28, odd. 6.9.1875.
1933 : Jůzek Arnošt, hodinář, n.17.11.1859, manž. Františka, n.23.1.1859.
Pintrová Marie, soukr., n.4.8.1847.
1935 : Pintrová Marie ( z.27.1.1935 ), n.4.8.1847 Libějovice, r. Bečvářová, vdova po Janovi, strážníku trati v.v..
1937 : Jůzek Arnošt (z.14.12.1937 ), n.17.11.1859 Vodňany, hodinář, manž. Františka, roz. Erhardová z Vodňan.
Pozn.: Jůzková Františka ( n.23.1.1859 ) z. 1.10.1943 v Praze.

Pozn: dům čp. 102 je stavebně spojen s domen čp.105 ( st.č.157 ).

čp.103 ( st.č.129 ) ul.Jiráskova :

1830 : Václav Šedivý n.1801, manž.Anna n.1801, dcera Marie n.1825.
Vojtěch Herrmann n.1794, majitel domu. Manž.Anna n.1801.
Děti : Josef n.1825, Václav n.1830, Marie 1829 –1833, Ludmila n.1833.
Mojses Arnsteiner n.1804.
1853 : Arnsteinová Alžběta ( n.3.1.1853 ), otec : Mojžíš, matka Rosálie r.Lederová.
1857 : Vojtěch Hermann n.1794, obuvník, manž.Anna n.1801. Václav n.1830, držitel domu. Dcera Ludmila n.1833.
Nájemníci :Chmela Jan n.1839, tov. obuvnický.
Mojžíš Arnstein n.1800, podomní obchod se zbožím. Manž. Rosálie n.1802 r.Lederer. Děti : Leopold ( také Seligmen Löbl ) n.1839, kupecký pomocník. Josef n.n.1841, kupecký učeň. Šimon n.1843, knihařský učeň, pozn.: pokřtěn ve Vídni. Heinrich n.1845. Anton n.1847. Marie n.1837. Alžběta n.1852.
1862 : Hermann Jakub ( z.24.1.1862 ), 68 let, obuvník, manž. Anna, r.Stožická.
1870 : Hermann, syn Václav n.8.5.1862.
1880 : Hermann Václav. Renner Josef. Vellán Matěj. Žalud Josef.
1902 : Hebíková Anna ( n.13.7.1902 ), otec : Tomáš, nádeník, n.25.11.1873 Čavině, syn Matěje Hebíka, kováře v Čavini a Anny r.Kučerové z Pražáku čp.34. Matka : Alžběta, n.7.11.1878 v Číčenicích, dcera Antonína Šandy, tesaře v Číčenicích a Rosálie.
Pozn: Hebíková Anna (z.18.4.1933 Křtětice čp.51 ), n.21.6.1838 Pražák, r.Kučerová, vdova po Matějovi, kováři ve Křtěticích.
1910: Majitel domu: V.J.Fridrich.
Nájemníci: Hlinka Vojtěch, n.13.1.1882 Drahonice, holič, ve Vodňanech od r.1906. Manž. Anna, n.13.1.1889 Křtětice. Děti: Vojtěch, n.14.11.1907. Václav, n.16.7.1909. Personál: Josef Fišer, n.22.7.1891 Hlohovy (Stříbro), holičský pomocník.
Vojtěch Krejčí, n.31.8.1858 Vodňany, nádeník. Manž.: Marie, n.26.3.1859 Pohorovice.
Ferdinand Volf, n.15.11.1880 Prachatice, knihařský mistr.
Kateřina Brůžková, n.16.1.1841 Pohorovice, pradlena.
Lomecký František, n.10.10.1854 Vodňany, obuvník. Manž. Marie, n.10.5.1856 Kozlov (Strakonice). Děti: Antonín. n.5.6.1888, krejčí. Anna, n.24.9.1894. Schovanci: Vojtěch Švarc, n.14.1.1902. František Šrámek, n.3.12.1906.
1918 : Krejčová Marie (z.25.8.1918 ), n.1859 Pohorovice, r.Křížková, manž. Vojtěch, dělník, odd. 1881.
1919 : Lomecký František (z.31.10.1919 ), n.29.10.1854 Vodňany, manž. Marie, r.
Kratochvílová z Kozlova čp.45, odd. 21.1.1884.
1923 : Lomecká Marie (z.8.9.1923 ), n.20.5.1857 Klatovy, r.Kratochvílová, vdova po
Františkovi, obuvníkovi, odd. 21.5.1884.
1926 (27.4 ) : směnil svůj dům Jan a Alžběta Stlukovi s Annou Slamšídlovou za dům čp.285 se zahradou za cenu oboustranně stejnou. Dne 19.5.1926 bylo vloženo vlastnické právo.
1927 (1.5.) : Kročák Josef začal dopravu osobním autem, jezdí k vlakům do Číčenic a dle přání zákazníků. ( Rekl. Vn,1933, č.1, s.22 )
1931 : Brož Jaroslav (z.10.7.1931 ), n.21.9.1930, otec : Jaroslav, mlynářský dělník, matka : Kateřina, r.Michálková.
1933 : Ployharová Terezie ( z.24.4.1933 ), n.15.12.1932 Prachatice, otec : Jan, kočí ve Křtěticích, matka : Rota, r.Bergerová z Radewell v Sasku.
1933 : Kročák Josef, autodopravce, n.17.8.1886, manž.Marie, n.7.3.1893.
Svěchotová Františka, dělnice, n.7.7.1883.
Eliášek Vojtěch, dělník, n.4.3.1894, manž. Marie, n.10.11.1893.
Brož František, dělník, n.16.3.1873, manž. Marie, n.8.12.1894.
Brož Jaroslav, dělník, n.7.9.1904, manž. Kateřina, n.27.10.1903.
Ročejdlová Františka, dělnice, n.13.2.1876.
Halada Václav, dělník, n.14.1.1902, manž. Marie, n.3.8.1905.
1939 : Holá Anna ( z.17.2.1939 ), n.9.7.1909 Vodňany, r.Ryšavá, manž. Jan, dělník.
1940 : Kročák Josef – autodoprava

Dům zanikl.

čp.104 ( st.č.130 ), ul.Jiráskova :

1830 : Johann Mazakarini n.1801. Manž. Anna n.1803. Děti : Karel, n.1828, Josefa n.1835, Johanna n.1838.
1830 : Jan Mazakarini n.1801, hrnčíř a majitel domu. Manž. Anna n.1803, Franz n.1842, Josefa n.1837. Hanušová Anna n.1844, služka.
1853 : Burdová Josefa (z.17.3.1853 ), 14 dní, matka : Marie, dcera Tomáše Burdy, krejčího a Anny r.Haverlové.
1857 : Jan Mazakarini, hrnčíř a majitel domu.
1860 : Mazakarini František ( z.18.6.1860 ), 17 let, otec : Jan.
1880 : Malkus Václav. Sláma Josef.
1910: Majitel domu: Felix Princ, n.16.11.1829 Vodňany, svobodný.
Nájemníci: Josef Lukášek, n.10.2.1831 Vodňany, nádeník, vdovec. Dcera: Marie, n.27.3.1869, dělnice.
Vladimír Princ, n.8.8.1877 Vodňany, správce sýrárny. Manž. Berta, n.23.6.1878 Vodňany. děti: Rudolf, n.17.10.1902. Vratislav, n.7.10.1905. Anna, n.19.5.1907. Jaroslav, n.30.5.1908.
1917 : Ročovský Václav ( z.22.7.1917 ), n.1856, dělník, manž. Marie, r.Mužíková ze Křtětic.
1926 (30.6) : dům koupilo od Berty Princové pravovárečné měšťanstvo za 33 000 korun.
1926 : Šenkýřová Marie ) z.10.9.1926 ), n.18.2.1912 v čp. 115/II., otec : Jan, hostinský, matka : Anna, r.dortová z čp.297.
1933 : Šenkýř Jan, hostinský, n.15.3.1882, manž.Anna, n.21.8.1887.
1937 : Jan Šenkýř ( z.27.8.1937 ), n.15.3.1882 Starý Pelhřimov, hostinský, manž. Anna r.Dortová z Vodňan.
1950 : Rothbauer František ( z.31.1.1950 ), n.2.10.1878 Vodňany, hostinský, manž. Josefa r. Řídká, otec : Vojtěch, matka : Barbora, r. Jedličková.

Býval zde hostinec U Princů.
Dům zanikl.

Čp.105 ( st.č.157 ), ul.Vrchlického :

Pozn: dům je stavebně spojen s domem čp.102 ( st.č.128 )

1830 : Bruschak Johann, n.1776., Marie, n.1786.
1850 : Žaludová Rosálie ( z.3.9.1850 ), 1 den, otec : Žalud Hugo, knížecí listonoš
v Libějovicích ( r.1855 uveden jako knížecí knihovní v Libějovicích, bytem čp.142/I. ). Matka : Marie, roz Stöhr ze Svitav.
1855 : Žaludová Marie ( z.20.9.1855 ) 5 měsíců, otec : Hugo, matka : Marie.
1857 : Jan Řídký, kožíšník, n.1823. Manž. Marie, n.1788. Vejvoda Antonín, n.1837, tov. kožešnický ze Sedlice. Matěj Bechyně, n.1840, tov. kožešnický ze Strojetic.
Marie Švehlová, n.1820, služebná z Krče.
1880 : Čapek Dominik. Řídká Marie.
1910: Majitel domu: Kurš Vojtěch.
Nájemníci: Konvička František, n.25.5.1835 Radčice, ve Vodňanech or r.1901. Manž. Anna, n.12.3.1861 Hájek. Dcera Aloisie, n.18.6.1891 Radčice, svobodná.
Hucek Josef, n.6.3.1883 Stožice, obuvník, ve Vodňanech od r.1888. Manželka: Božena, n.30.6.1884 Blovice. Děti: Marie, n.22.4.1903. Božena, n.5.1.1903. František, n.17.11.1907. Aloisie, n.6.11.1909.
Rádl Tomáš, n.3.7.1850 Domažlice, c.k. oficiál u okr. soudu, ve Vodňanech od r.1897. Manž.: Marie, n.16.9.1840 Sušice.
Augustýnová Anna, n.24.8.1860 Týn nad Vltavou, posluhovačka, vdova, ve Vodňanech od r.1889. Děti: Anna, n.24.6.1884 Týn nad Vltavou. Karolína, n.18.10.1888 Týn nad Vltavou, služka. Emanuel, n.4.12.1890 Vodňany, holičský dělník. Adolf. n.16.6.1895 Vodňany, holičský učeň. Františka, n.5.9.1899 Vodňany.
Jůrka František, n.15.3.1873 Krahulov, ve Vodňanech od r.1908, konduktér u státních drah. Manž.: Marie, n.19.3.1865 Přibyslav. Děti: Josefa, n.6.2.1892 Přibyslav, krejčovský učeň. Eulalie, n.12.2.19009 Žatec.
Sklenář František, n 19.10.1870 Zdice, ve Vodňanech od r.1903, sluha u c.k.okr.soudu. Manž.: Aloisie, n.28.4.1878 Polička. Děti: Anna, n.22.7.1903. František, n.14.5.1905.
Rádl Emanuel, n.7.5.1882 Poděbrady, ve Vodňanech od r.1897, kancelářský oficiant u okr. soudu.
Manž.: Vilemína, n.18.10.1884 Vodňany. Děti: Alois, n.20.6.1906 Vodňany. Miloš, n.30.3.1908. Marie, n.20.12.1909.
1915 : Kavanová Marie (z.26.12.1915 ), n.24.10.1855 Vodňany, r.Tudrová, vdova po
Václavovi, krejčím.
1916 : Hošková Alžběta ( z.3.3.1916 ), n.18.10.1861, svobodná, švadlena, otec : František,tesař v Lomci, matka : Veronika, Jiranová z Libějovic.
1916 : Vavrušková Vlasta ( z.19.4.1916 ), n.28.12.1915, otec : Josef, obuvník, matka : Josefa, r.Bauerová.
1917 : Neubauer Adolf ( z.27.1.1917 ), n.17.8.1847, měšťan a kostelník, manž. Veronika,r. Kurešová z čp.87/I., odd. n.3.2.1875.
1928 : Bicanová Anna (z.11.11.1928 ), n.17.5.1846 Vodňany 88/I., r.Planskerová, vdova po Tomáši, krejčím.
1930 : Prajzlerová Markéta ( z.14.9.1930 ), n.30.4.1840 Vitějovice čp.50, r.Pelechová, manž. Václav, vrchní četnický strážmistr v.v.
1933 : Křeček Oldřich, n.10.2.1900, berní vykonavatel, manž.Marie, 6.7.1898.
Klein Vojtěch, ing., továrník, n.9.4.1896, manž. Marie, n.18.10.1902.
Šnajdr František, hudebník, n.5.1.1903, manž.Růžena, n.5.4.1906.
Kovařík Václav, dělník, n.2.1.1884, manž. Josefa, n.9.3.1884.
Kovařík Václav, slévač, n.5.5.1906, manž. Marie, n.4.2.1905.
Hošková Marie, dámská krejčová, z.16.11.1874.
Preisler Václav, vrchní strážmistr v.v., n.26.9.1866.
Polánská Kateřina, soukr., n.7.8.1843.
Kovařík Václav, slévač, n.1906, manž. Marie, n.4.2.1905.
1935 : Polanská Terezie (z.2.7.1935 ), n.17.4.1840 Chvalšiny, r.Tomková, vdova po
Tomášovi, pivovarském dělníkovi. Pozn.: matrika z. CČH.
1942 : Kovařík Jiří (z.22.12.1942 ), n.11.6.1942, otec : Václav, dělník v pivovaře, matka : Marie, r. Císrlová z Vlachova Březí.

Brož Josef – obchodník

čp.106 ( st.č.156 ), ul.Vrchlického :

1831 : Doubravský Šimon, majitel domu.
1850 : Šolcová Rosálie ( z.2:9.1850, 15 let ), otec : Josef, kupec z Horažďovic.
1852 : Doubravský Šimon (z.25.4.1852 ), 77 let, vdovec.
1854 : Jelínek František ( z.21.9.1854 ), 14 dní, otec : Hynek, ředitel chóru, matka :
Karolina, r. Bělohlávková.
1857 : Ferdinand Kovařík n.1825, učitel na reálce a majitel domu, manž. Johanna, n.1807.
Nájemníci : Franz Randa, n.1829, aktuár u c.k.úřadu.
Jelínek Ignác, n.1817, ředitel chrámové hudby, manž. Karolína, n.1825.
1880 : Grimm Josef. Machalický Čeněk.
1910: Majitel domu: Otakar Švec.
Nájemníci: Brejcha František, n.2.11.1849 Budějovice, ve Vodňanech od r.1910, zřízenec u c.k.státních drah. Manž.Kateřina, n.4.2.1864 Čavině. Děti: Aloisie, n.8.5.1897 Číčenice. František, n.2.8.1898 Číčenice. Jan, n.22.5.1900 Číčenice.
Švec Jan, n.20.8.1884 Týn nad Vltavou, svob, obchodník s kůžemi, ve Vodňanech od r.1908. Matka: Terezie, n.17.8.1855 Chýnov.
Řídký Karel, n.3.7.1870 Vodňany, svob., soukromník.
Prajer Antonín, n.30.4.1863 Radčice, ve Vodňanech od r.1882, učitel na obecné škole. Manž.: Johanna, n.28.8.1869 Vodňany. Děti: Jan, n.24.6.1900. Jaroslav, n.28.12.1908.
1916 : Jůzková Lidmila (z.18.6.1916 ), n.9.9.1834 Vodňany čp.80, r.Řídká, vdova po Františkovi, zámečníkovi, odd. 30.1.1865.
1916 : Řídký Karel ( z.21.6.1916 ), n.3.8.1870, svobodný, otec : Matěj, řezník čp.9/I., matka : Karolína, r. Michálková z Netolic čp.87.
1932 : Prajer Antonín ( z.30.7.1932 ), n.30.4.1863 Radčice, ředitel živnostenské školy ve Vodňanech, manž. Jana, r. Řídká z Vodňan.
1933 : Amortová Marie ( z.10.4.1933 ), n.25.3.1853 r.Kudlatová ze Šipouna, vdova po Kašparovi, obuvníkovi ve Vodňanech
1933 : Amortová Anna, dělnice, n.13.7.1895.
Soukupová Kateřina, soukromnice, n.10.4.1896.
Bicanová Marie, soukromnice, n.6.12.1874.
Prajer Jaroslav, studující, n.28.12.1908.
Prajerová Anna, soukromnice, n.23.8.1868.
Švec Otakar, obchodník, n.15.10.1877, manž. Anna, n.26.7.1879.
1939 : Ladislav Švec, výkup koží.
1943 : Švec Otakar,obchodník ( z.15.5.1943 ), n.15.10.1877 – nebo 16.10.1877 Tábor, vdovec po Anně.
Pozn.: reklama v VN 1933, č.12 : obchod s kůžemi, potřeby pro obuvníky a sedláře.
1943 : Prajerová Jana ( z.21.6.1943 ), n.23.8.1868 Vodňany, roz. Řídká, vdova po Antonínovi, řediteli škol ve Vodňanech.
1944 : Šejnová Kateřina ( z.23.5.1944 ), n.25.11.1851 Čavině, r.Holá, vdova po Františkovi, majiteli cihelny v Dívčicích.
1948 : Vrbová Alžběta ( z.8.12.1948 ), n.5.11.1887 Bílsko, otec : Jakub, matka : Rosina r. Rudolfová.

čp.107 ( st.č.155 ) ul.Vrchlického :

1830 : Matěj Řídký, n.1785. Marie, n.1784. Josef n.1809. Ignác n.1811. Adalbert n.1818. Petr, n.1820. Johann n.1826. Johanna 1817 – 1835.
1853 : Řídká Marie ( z.30.10.1853 ) 71 let, manž. Matěj, řezník.
1857 : Matěj Řídký n.1786, majitel domu. Děti : Vojtěch, n.1818, kožišník. Jan n.1825, tovaryš řeznický. Petr, n.1820, tov.pekařský.
1859 : Řídký Matěj ( z.9.6.1859 ), 74 let, řezník, vdovec po Mariii r. Stožické z V.
1878 : Jiljí Bohumila (n.11.5.1878 v čp.107/I., ), z.28.1.1916, manž. Jusef Kuna, městský tajemník v Týně nad Vltavou.
1880 : Jilý Jan.
1910: Majitel domu: Jilý Jan, n.6.5.1845 Vodňany, klempíř. Manž.: Marie, n.6.9.1851 Vodňany. Děti: Milka, n.11.5.1876. Marie, n.6.9.1881. Jan, n.20.4.1884. Anna, n.21.5.1890. Vladimíra, n.1.7.1896.
Nájemníci: Svatek František, n.3.1.1875 Podolí, učitel na hlavní škole, svobodný.
Buchmayerová Terezie, n.9.10.1855 Vodňany, vdova.
Antonín Hron, n.8.6.1895 Strunkovice nad Blanicí, klempířský učeň.
1916 : Kunová Bohumila ( z.28.1.1916 ), n.11.5.1878 Vodňany čp.107/I., r. Jiljí, manž. Josef, městský tajemník v Týně nad Vltavou.
1920 : Jilý Jan (z.5.12.1920 ), n.6.5.1845, klempířský mistr, manž. Marie r.Puchmayerová z Vodňan, odd.2.5.1870.
1930 : Jilýová Marie ( z.14.4.1930 ), n.6.9.1851Vodňany, r.Puchmajerová, vdova po Janovi,klempíři.
1930 : Václavík Miroslav ( z.5.11.1930 ), n.25.9.1930, otec : Tomáš, dělník, matka : Marie, r.Böhmová ze Záboří čp.36.
1933 : Martinec Josef, úředník spořitelny, n.15.9.1909, manž. Vladimíra, n.1.7.1896.
Čulík Alois, řetězokovář, n.21.6.1888, manž. Anna, n.11.12.1897.
Faktorová Anna, dělnice, n.21.11.189. Faktor Jindřich, dělník, n.19.12.1909.
Kvěchová Anna, dělnice, n.4.5.1860.
1934 : Kvěchová Anna ( z.12.1.1934 ), n.15.8.1861 Kváskovice, r.Komínková, vdova po Tomášovi, mlynářském ve Vodňanech.
1935 : Prášek Maxmilián, sadař.

čp.108 ( st.č.163 ) ul.Vrchlického :

1855 : Kuršová Anna ( z.8..1855, 2 dni ), otec Jakub.
1857 : Jakub Kurš, n.1808, obilní handlíř a majitel domu. Johanna, manž., n.1817.
Děti : Jan n.1849. Leopold n. 1851. Marie n.1842. Antonie n.1846.
Anna Šebestová, služka z Těšínova.
1880 : Jakub Kurš. Pexider Josef.
1910: Majitel domu: Josef Pexídr, n.31.8.1838 Protivín, krupař, ve Vodňanech od r.1871. Manž. Antonie, n.10.6.1846 Vodňany. Děti: Karolína, n.4.11.1883 Vodňany. Jan, n.26.7.1886 Vodňany, učitel.
1922 : Pexider Josef ( z.24.2.1922 ), n.1.2.1838 Protivín čp.139, býv. obchodník ve Vodňanech, manž. Antonie, r.Kuršová z Vodňan, odd. 8.2.1871.
1933 : Kvěch Jan, dělník, n.27.4.1874, manž.Kateřina, n.25.11.1879.
Vrábek Václav, sedlář, n. 11.10.1899, manž. Božena, n.10.9.1900.
1934 : Pexider Josef, zahradník zbourá starý dům a od základu postaví nový jednopatrový dům, v přízemí budou obchodní místnosti, v I.poschodí bude mít ordinaci MUDr. B.Badač. ( Kronika města.)
1999 : Fušumová, r.Pexidrová ( otec městský zahradník, babička Antonie Kuršová ) uveřejnila vzpomínky ve Vn.

Byla zde hospoda U Kuršů.
Optika ( přestěhováno z Písecké ul. )

čp.109 ( st.č.154 ) ul. Vrchlického :

Solar Josef – krejčí
Hauzer Václav – řezník
později část obchodního domu Koruna

1837 : Vaňková Eleonora. Johann Heisinger, n.1805.
1852 : Heisingerová Anna ( z.17.8.1852 ), 8 let, otec : Jan, krejčí.
1857 : Jan Heisinger, krejčí a majitel domu, n.1805. Manž. Kateřina, n.1811.
Děti : Františka, dcera, n.1851. Kateřina, n.1811. Aloisie, n.1836.
1857 : Josef Kotásek, krejčí, n.1821. Manž. Anna, n.1820. Děti : Jan n.1949. Karel, n.1845, učedník obuvnický. Marie, n.1851. Josefa, n.1853. Anna , n.1856.
Staněk Josef, n.1839, tov.krejčovský, Liteň.
1865 : Heisinger Jan.
1880 : Čížková Marie. Beneš Vojtěch. Kirschner Linhart.
1910: Majitel domu: Raušalová Františka.
Nájemníci: Jan Buchterle, n.22.6.1844 Malá Doubravka, provazník, ve Vodňanech od r.1872. Personál: Rudolf Pícha, n.22.4.1892 Malý Bor, učeň.
Nájemníci: Dubský Václav, n.15.4.1863 Dubí Lhota (Písek), ve Vodňanech od r.1893, obchodník s dobytkem. Manž.: Marie, n.14.4.1871 Vitice. Nevl.dcera: Marie Zlatohlávková, n.26.11.1900 Lidmovice. Tchýně: Marie Zlatohlávková, n.6.6.1840 Heřmaň.
1916 : Rulcová Vlasta ( z.24.8.1916 ), n.6.7.1916, otec : František, obchodník, matka : Františka, r. Švarcová z Újezda.
1916 : Rulcová Františka ( z.16.9.1916 ), n.19.12.1873 Újezd, r.Švarcová, manž. František, obchodník, odd. 1.10.1914.
1919 : Jan Solar, vystavěl jednopatrový dům ( Kronika města )
1933 : Vrábková Božena, švadlena, n.22.9.1911
Vrábek František, řezník, n.26.6.1907.
Vrábek Josef, uzenář, n.14.11.1908
Vrábek Václav, montér, n.10.7.1903.
Vrábková Rosálie, soukromnice, n.13.5.1870.
Solar Josef, krejčí, n.2.8.1886, manž. Leopoldina, n.24.9.1893.
1934 : prodejna potravin velkostatku z Dubu.
1939 : zahájil činnsot Antonín Štampach, instalaterství a strojní zámečnictví.
1940 : Antonín Ševčík, krejčí ( dům pana Hausera ).

čp.110 ( st.č.169 ) ul.Vrchlického :

1830 : Franz Řídký, n.1792, Petronila, n.1794, Johann n.1823, Anton n.1829.
1837 : Řídký František.
1857 : Franz Řídký, n.1792, kožišník a držitel domu. Petronila, manž., n.1794. Syn Anton, n.1829. Peer František, n.1843, učedník z Písku. Louženská Terezie, n.1828, služebná z Lidmovic. František Hála, n.1839, tovaryš kožešnický z Blatné.
1865 : Escher Zachariáš.
1880 : Kodatová Marie. Konvička Matěj. Vlášková Kateřina.
1910: Majitelka domu: Julie Konvičková, n.1.12.1867 Protivín. Manž.: František, n.1.5.1864 Malé Záblatí, obuvník, ve Vodňanech od r.1885. Děti: Julie, n.15.12.1894. Jan, n.26.12.1897. Karel, n.17.10.1901. Marie, n.27.1.1910. Sestra: Helena Trávníčková, n.6.1.1852 Čejkovice, ve Vodňanech od r.1907.
Personál: Liška Josef, n.2.2.1894 Prešpurk, učeň, ve Vodňanech od r.1901.
Nájemníci : Josef Pheiffer Josef, n. 22.4.1871 Písek, nádeník, ve Vodňanech od r.1901. Manž.: Anna, n.21.12.1867 Vodňany. Syn: Josef, n.19.2.1895, holičský učeň. Nevl. syn: František Matouš, n.3.7.1892 Vodňany, klempířský dělník. Synovec: František Matouš, n.22.3.1900 Praha. Tchýně: Kateřina Matoušová, n.4.12.1846 Paseky. Neteř: Marie Jindrová, n.2.2.1908 Most.
1915 : Konvičková Julie (z.30.5.1915 ), n.28.5.1870 Vodňany, r.Valešová, manž. František,obuvník.
1916 : Kučerová Marie ( z.16.7.1916 ), n.2.2.1851 Vodňany, r. Chybová, manž. Jan, krejčí.
1926 : Kučera Jan (z.17.2.1926 ).n.1.6.1849 Vodňany, býv. krejčí, vdovec po Marii, roz. Chybové,
1929 : Altenstrasserová Alžběta ( z.17.2.1929 ) n. 19.9.1863 r. Kudlatová ze Šipouna čp.11hokynářka, vdova po Antonínovi, dělníkovi ve Hvožďanech.
1933 : Konvička František ( z.26.7.1933 ), n.24.5.1865 Záblatí, obuvník, manž. Kateřina, roz. Vaňková, odd. 24.9.1917 ve Vodňanech.
1933 : Konvička František, obuvník, n.20.5.1865.
Konvička Jan, dělník, n.26.12.1897, manž.Anna, n.5.7.1899.
Konvička Karel, obuvník, n.17.10.1901.
Nebohá Marie, dělnice, n.20.3.1898.
Tík František, dělník, n.16.10.1872, manž. Anna, n.6.2.1875.
Tík Vojtěch, holič, n.20.7.1909.
Matoušová Marie, dělnice, n.7.2.1874.
1934 : Oldřich Brabec, čalouník.

Hankovec J. – nožíř

Bratři Štajnové ( Stein ) – prodej zeleniny, dům zbourán

Poliklinika, internát a správní budova Středního odborného učiliště zedělského : na místě domů čp.116,118,120,121,122,123.
Hostinec U Princů, nájemce Šenkýř, byl zbourán a na jeho místě postaven Domov mládeže.

čp.111 ( st.č.153 ) ul.Vrchlického :

1830 : Václav Vondrášek, n.1796 ( z.1832 ), Rosálie, n.1797. Franz n.1828.
Marie 1822 – 1833. Veronika, n.1824.
Filip Vondrášek 1786 – 1835. Marie, n.1787. Johann, n.1815. Franz, n.1821.
Matyáš n.1827. Anton n.1829. Josefa, n.1814. Kateřina, n.1817. Marie,n.1826.
1852 : Weisová Eva ( z.15.3.1852 ), 73 let, manž. Martim řezník, vdova 45 let.
1857 : Matěj Vondrášek, n.1827, držitel domu, hrnčíř. Alžběta, manž. n.1832, dcera Alžběta, n.1856. Marie Vondrášková, matka Matěje a vdova po Filipovi, n.1790.
Nájemníci : Dominik Němec, n.1835, tovaryš hrnčířský.
Vondrášková Rosálie, n.1795, vdova po Václavovi, služka. Franz, syn, n.1828, tovaryš obuvnický. Veronika, dcera, n.1827, služebná.
Krásová Anna, n.1822, ruční práce, svobodná. Děti : Adolf, n.1850. FRanz Josef,
n.1855. Rozina, n.1854. Josefína, n.1857.
1860 : Záhoř Filip ( z.14.9.1860 ), 15 měsíců, otec : Leopold, malíř, matka : Eurozina r. Burdová z Vodňan.
1862 : Vondrášková Marie ( z.9.12.1862 ), 76 let, vdova po Filipovi, soukromníkovi.
1870 : Vondrášek, hrnčíř, děti : František, n.2.2.1864. Antonie, n.1850. Matěj, n.2.2.1864.
1880 : Slavík Jan. Vondrášek Matěj.Vobr Matěj.
1910: Majitel domu: Vojtěch Rathbauer, n.5.5.1855 Stachy, obuvník, ve Vodňanech od.1869. Manž.:
Marie, n.22.2.1863 Vodňany. Dcera : Marie, n.25.9.1884 Vodňany. Nevl. syn: Prokop František, n.24.11.1883 Vodňany, ck.poštovní úředník.
Personál: Kovaříková Václav, n.10.9.1890 Nová Ves (Písek), dělník. Švancar Rudolf, n.12.2.1894 Vídeň, učeň. Myšáková Rosálie, n.47.8.1895 Husinec, služka.
Nájemníci: Josef Žalud, n.29.9.1836 Třeboň, ve Vodňanech od r.1862, c.k. okresní exekutor v.v. Manž. Terezie, n.26.2.1836 Písek.
Hornát Matěj, n.2.10.1855 Chvalešovice, ve Vodňanech od. r.1906. Manž.: Terezie, n.26.10.1858 Radčice. Děti: František, n.18.11.1886. Antonín, n.1.1.1898. Eleonora, n.20.5.1902.
1913 : Nováková Veronika ( z.28.6.1913 ), n.1848, vdova po Jakubovi, dělníkovi v Čichticích.
1919 : Žalud Josef ( z.25.4.1919 ), n.29.9.1835, berní sluha v.v., manž. Marie r. Jirkové z Písku, odd.5.2.1862.
1921 : Žaludová Terezie ( z.24.8.1921 ), n.26.2.1836 Vodňany 19/I., r. Jirková, vdova po Josefovi, zřízenci berního úřadu, odd.25.2.1862.
1932 : Rothbauer Vojtěch ( z.29.12.1932 ), n.4.5.1855 Skály, soukromník, manž. Marie r. Cheníčková z Vodňan.
1933 : Stadlerová Anna, dělnice, n.10.8.1875.
Stadlerová Kateřina, dělnice, n.4.2.1889.
Bízková Marie, soukromnice, n.22.9.1874.
Ježek Otto, pletař, n.22.3.1906, manž. Anna, n.8.5.1907.
Brož Josef, obchodník, n.30.10.1909.
1938 : Tíková Anna ( z.23.4.1938 ), n.6.2.1875 Netolice, r.Bártová. Pozn.: matrika z. CČH.

čp.112 ( st.č.131 ) ul.Jiráskova :

1830 : Petr Stožický, n.1794, manř. Veronika, n.1792, manž. Anna, n.1832.
1857 : Skalla, mrtvě narozené dítě ( 19.6.1857 ) židovský původ. Otec : Mojžíš z Přehořova u Soběslavi. Matka : Lora, r.Popperová z Vlachova Březí.
1857 : Hermann Josef, n.1825, obuvník a držitel domu. Manž. Veronika, n.1786 ( zřejmě chyba , asi správně 1791 ). Franz Hofman, n.1847, schovanec po Janovi. Kateřina Voříšková, služebná, n.1842.
Nájemníci : Jan Řehoř. Čeněk Šedivý. Alois Renner. Vojtěch Kalvoda.
Mojžíš Skall, n.1812, Soběslav, handlíř. Eleonora, manž., n.1824.
1859 : Kuršová Marie ( z.21.1.1859 ), 15 dní, otec : Jan, perníkář.
1861 : Rennerová ( mrtvě narozená, 3.4.1861 ), otec : Jan, kloboučník z Vltavotýna čp.248, matka : Františka r. Rencová z Hluboké.
1870 : Dočkal, švec : děti Václav ( n.1.8.1857 ), Marie (n.1863 )
1880 : Plička Václav, kloboučník. Boucký Vavřinec. Hermann Jan. Komárek Matěj. Polánský Martin. Pařízek Šimon. Vobr Josef. Vobr František.
1910: Majitel domu: Obec Vodňany.
Nájemníci: Jan Kurš, n.27.12.1836 Vodňany, perníkář. Manž.: Anna, n.16.6.1837 Vodňany.
Jílková Marie, n.1.7.1864 Vodňanské Svobodné Hory, vdova, polní hospodářství. Děti: Františka, n.5.3.1893. Jan, n.8.6.1895, obuvník. František, n.6.7.1897, (t.č. v Praze). Anna, n.5.7.1899. Antonie. n.9.10.1901. Božena, n.25.11.1903.
Fialová Kateřina, n.15.5.1836 Hlavatec, ve Vodňanech od. r.1889, svobodná.
Šálek Josef, n.9.3.1844 Krašlovice, kolovrátkář, ve Vodňanech od r.1902. Manž.: Josefa, n.4.2.1833 Mýto.
Berger Leopold, n.12.3.1862 Rudolfdorf (Rakousko), vdovec, nádeník, ve Vodňanech 1863. Děti: Jan, n.29.1.1887 Velké Malovice, čeledín. František, n.10.8.1894 Velké Malovice, truhlářský učeň.
Pecha František, n.20.7.1834 Strunkovice nad Blanicí, svobodný, almužník, ve Vodňanech od r.1880.
Šefránek Václav, n.12.9.1833 Vodňany, vdovec, almužník.
Kamen Stanislav, n.4.5.1864 Vodňany, almužník, svobodný.
Tomková Marie, n.28.6.1840 Vodňany, svobodná, almužnice.
1914 : Malkusová Marie (z.22.6.1914 ), n.6.9.1840 Písek, r.Hadrabová, vdova po Václavovi, dělníkovi.
1917 : Podlahová Rosálie ( z.17.2.1917 ), n.1852, almužnice.
1919 : Skalická Cecílie ( z.26.2.1919 ), n.24.10.1913, otec : Josef, dělník, matka : Kateřina, r.Kvěchová z Vodňan.
1923 : tzv. Hermanův dům – majetek Obce.
1929 : Beran Matěj (z.4.5.1929 ), n.27.7.1864 Kukle, zahradnický dělník, manž.Antonie r.Řehořová z Vodňan čp.226.
1931 : navržena přestavba domu
1933 : Švarc Josef, dělník, n.11.11.1909.
Švarcová Františka, majitelka kolotoče, n.6.5.1884.
Šoborová Marie, dělnice, n.10.12.1875.
Neškodný Tomáš, sadař, n.21.12.1871, manž. Alžběta, n.11.11.1872.
Neškodný Vojtěch, dělník, n.4.4.1901.
Neškodná Antonie, manž. hokynáře, n.10.6.1908.
Neškodná Marie, služebná, n.22.5.1911.
Neškodná Julie, služebná, n.11.2.1904.
Skalický Jaroslav, dělník, n.10.8.1910.
Skalická Emilie, v domácnosti, n.7.4.1909.
Skalický Josef, dělník, n.28.10.1876, manž. Kateřina, n.4.5.1883.
Jilková Marie, dělnice, n.27.3.1865.
Jelínek Leopold, dělník, n.17.12.1849.
Boucký Jakub, dělník, n.31.7.1851.
Mřihlad Josef, dělník, n.15.3.1908, manž. Marie, n.4.4.1910.
Beranová Antonie, dělnice, n.5.1.1862.
Beran František, obuvník, n.9.2.1900.
Beran Antonín, dělník, n.16.1.1905.
Beran Rudolf, dělník, n.19.11.1911.

Dům zanikl, dnes internát učiliště.

čp.113 ( st.č.132 ) ul.Jiráskova :

1830 : Augustýn Majer, n.1790. Antonie, n.1793. Děti : Karel, n.1816. Augustyn, n.1822. Johann, n.1834. Kateřina, n.1819. Marie, n.1824. Justýna, n.1827.
1856 (12.9.) : n. Václav Majer, kněž, převor Augustiánského kláštera ve Lnářích, včelař, spisovatel.
1857 : Karel Majer, n.1816, kloboučník a majitel domu. Manž. Eleonora, n.1835.
Václav, syn, n.1856. Jan Hofbauer, n.1801, tov. kloboučnický z Litoměřic. Anna Lusková, n.1832, služebná ze Skočic. Anna Vandová, n.1842, služebná z Protivína.
1861 : Růžičková Anan ( z.8.1.1861 ), n.16.6.1824 Velký Bor u Horažďovic čp.23, r.Kolafová, vdova po Matějovi, hajném v Dlouhé Vsi.
1862 : Majerová Anna (z.20.3.1862 ), 8 měsíců, otec : Karel, matka : Eleonora, r.Burdová.
1870 : Majer, kloboučník, děti : Aloisie n.2.4.1859, Antonie n.2.4.1859.
1880 : Čížková Anna. Majer Karel.
1910: Majitel domu: Polánský Ladislav, n.27.6.1862 Vodňany, truhlář. Manž. Julie, n.22.5.1867. Švagrová: Románková Antonie, n.13.6.1865 Vodňany, svobodná.
Nájemníci: Zachyncová Barbora, n.4.2.1867 Vodňany, nádenice. Děti:: Marie, n.10.8.1888, služka. Růžena, n.18.8.1890 Vodňany, služka.
1926 : Švarcová Marie (z.6.11.1926 – zemřela ve voze kolotoče ), n.10.4.1851 Jemčina čp.2,r.Bromová, vdova po Josefovi, majiteli kolotoče z čp.113.
1927 (17.10 ) : prodal Ladislav Polánský Josefovi a Anně Špadony celovárečný dům za 25 tis. korun.
1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.
1940 : Spadóny Josef, pěstitel kanárů.

Dům zanikl, dnes učiliště.

čp.114 ( st.č.133 ) ul.Jiráskova :

1837 : Konvička Jan.
1852 : Konvičková Rosina (z.27.11.1852 ), 75 let, vdova po Floriánovi, krejčím.
1857 . Josef Melzer, obilní handlíř a majitel domu, n.1810. Konvičková. Havlová.
1862 : Machovcová Marie (z.25.11.1862 ), 50 let, manž. Václav, podruh.
1865 : Pytlík Antonín.
1880 : Machovcová Anna. Pytlík Antonín. Pencová Marie.
1910: Majitel domu: Fialová Karolina, n.28.10.1860 Vodňany. Manž.: František, n.16.9.1861 Rožmitál, truhlář, ve Vodňanech od r.1880. Schovanka: Marta Stožická, n.2.9.1895 Vídeň. Švagrová: Julie Pytlíková, n.11.5.1833 Vodňany, almužnice.
Personál: Jiran Vojtěch, n.16.8.1883 Vodňanské Svobodné Hory, dělník. Berger František, n.31.7.1894 Lomec, učeň.
1920 : Fialová Karolína (z.3.4.1920 ), n.28.10.1861 Vodňany, r.Benešová, manž. František, truhlář, odd.7.1.1907.
1925 (17.2.) : Tomáš a Anna Faktorovi z Újezda koupil dům od Františka Fialy za 28 tis. korun.
1927 (21.2.) : od manželů Faktorových koupil dům Leopold Hojtaš za 33 tis. korun.
1933 : Kohn Oskar, šofer, n.2.4.1900.
Kohnová Regina, vedení domácnosti, n.10.10.1903.
Hojtaš Leopold, obchodník, n.18.11.1876, manž. Hermína, n.18.10.1885.
1934 : nově zřízené truhlářství Jindřicha Forsta.
1936 : Kopeček Josef, truhlář, otevření dílny, truhlářství a prodej nábytku.
1944 : Fleischmannová Rosálie (z.1.3.1944 ), n.15.5.1869 Těšovice, r.Škopková, manž. Václav, železniční zřízenec.
1954 : Seberová Marie ( z.4.2.1954 ), n.16.3.1871 Pražák, r.Kučerová, manž. Vojtěch. Otec : Vojtěch, matka : Kateřina, r.Procházková.

čp.115 ( st.č.152 ) ul.Jiráskova :

1844 : Liška, švec, syn Josef.
1850 : Řídký Jan ( z.23.3.1850 ), 9 let, otec : Antonín, kožešník.
1850 : Rennerová Anna ( z.5.5.1850), 50 let, vdova po Vojtěchovi, punčocháři.
1854 : Havlová Marie ( z.14.5.1854 ), 4 roky, otec : Tomáš, krejčí, matka : Anna, r.Nejedlá.
1855 : Havel Tomáš (z.1.2.1855 ), 40 let, krejčí, manž. Anna r.Nejedlá z Richenburku u Chrudimi.
1857 : Jan Václavík, majitel domu.
Slad František. Josef Havel.
1880 : Vysušil Jan.
1910: Majitel domu: Mimra Josef, n.9.10.1857 Milevsko, pěstitel zeleniny, ve Vodňanech od r.1880. Manž.: Marie, n.17.10.1857 Vodňany.
1933 : Polánská Anna, ředitelka škol v.v., n.30.1.1884.
Polánská Marie, soukr., n.5.10.1851.
1940 : Dobruský František (z.9.12.1940 ), n.13.5.1871 Jezbořice, býv. obchodník ve Vodňanech, manž. Rosálie, r.Kavanová z Vodňan.

Dům zanikl.

čp.116 ( st.č.171 ) ul.Jiráskova :

1852 : Kindlman Václav (z.6.9.1852 ), 6 let, otec : Josef, tkadlec.
1857 : Havlová Marie (z.26.3.1857 ), 78 let, vdova po Dominikovi, krejčím.
1857 : Kindlmann Josef, tkadlec a držitel domu.
1880 : Mach Josef.
1910: Majitel domu: Václav Handschůh, n.19.9.1856 Budičovice, ve Vodňanech, od r.1881, majitel pozemků. Manž.: Marie, n.8.9.1852 Budičovice. Dcera: Marie, n.17.1.1882.
Nájemníci: Marie Machová, n.6.1.1850 Křepice, ve Vodňanech od r.1875, vdova.
1917 : Machová Marie (z.30.10.1917 ), n.1850, dělnice, vdova po Josefovi, hudebníkovi.
1933 : Handšuch Václav, rolník, n.4.8.1856.
Handšuchová Marie, v domácnosti, n.16.7.1882.
1937 : Hančuch Václav (z.18.4.1937 ), n.1.9.1856 Skály, soukromník, vdovec po Mari roz. Našincové z Budičovic.
1944 : Hávová Marie ( z.23.9.1944 ), n.2.6.1876 Křepice, soukromnice,, otec : Josef, manž. Marie, r.Martínková.

Dům zanikl, dnes poliklinika.

čp.117 ( st.č.151 ) ul.Jiráskova :

1833 : Vojtěch Rataj.
1850 : Hraše Anna (z.21.5.1850 ), 30 let, manž. Jakub, švec.
1851 : Horažďovická Filipína (z.20.11.1851 ), 40 let, vdova po Lukášovi, obuvníkovi.
1856 : Hedlerová ( mrtvě narozené děvče 12.3.1856 ).
1857 : Jakub Hraše, obuvník a majitel domu.
Kubička Vojtěch, učedník obuvnický z Bušanovic.
Nájemníci : Rosálie Novotná, Kotásek Matěj a Vojtěch. Marie Hrdličková.
Rattay Vojtěch.
1860 : Rattaj Vojtěch ( z.5.8.1860 ), 81 let, kloboučník, manž. Klára, r. Rennerová.
1870 : Hraše, švec, dcera Marie, n.20.6.1859.
1880 : Kráčková Kateřina. Kostohryz Vojtěch. Němeček Josef. Toncar Josef.
1910: Majitel domu: Vít Svěchota, n.8.6.1859 Svinětice, nádeník, ve Vodňanech od r.1890. Manž.: Anna, n.8.8.1863 Budkov. Děti: Vojtěch, n.13.1.1883 Křepice, dělník. František, n.7.11.1897 Křepice. Anna, n.20.12.1902.
Nájemníci: Martin Pech, n.12.10.1854 Hracholusky, zedník, ve Vodňanech od r.1906. Manž.: Eva, n.10.9.1863 Čichtice. Děti: Terezie, n.8.10.1887 Čichtice. Anna, n.15.5.1890 Čichtice. Václav, n.24.9.1888 Čichtice. Tomáš, n.12.12.1892 Čichtice (t.č. ve Vídni). František, n.7.10.1895 Čichtice (t.č. ve Vídni). Karel, n.27.1.1904 Čichtice. Josef, n.16.7.1886 Čichtice.
1933 : Kadlec Josef, n.4.6.1893, povozník, manž. Marie, n.19.5.1892.
Svěchota Vít, rolník, n.15.6.1856, manž.Anna, n.6.8.1867.
Holeček Josef, cukrář, n.20.2.1898, manž. Anna, n.20.12.1902.
Mášlová Františka, dělnice, n.28.9.1865.
1936 : Svěchota Vít ( z.21.3.1936 ), n.8.6.1859 Svinětice, dělník, manž. Anna, r.Myšáková z Budkova.
1936 : Mášlová Františka (z.28.7.1936 ), n.28.9.1863 Ostrá, r.Pilátová, vdova po Františkovi.
1942 : Svěchotová Anna ( z.16.12.1942 ), n.2.9.1865 Žárovná, r.Myšáková, vdova po Vítovi, dělníkovi.
1943 : Komínková Alžběta (z.29.1.1943 ), n.22.11.1908 Milenovice, r.Beránková, manž. Jan, truhlář.

Pozn: v sousedctví tohoto domu domu stával dnes již zaniklý dům pod st.č. 152 :

1860 : Řídký Ludvík ( z.21.10.1860 ), 2 měsíce, otec : Jan, řezník.

čp.118 (st.č.134 ) ul.Jiráskova :

1834 : Bělohlávek František, řezník, n.1803, manž. Marie, n.1816.
1850 : Bělohlávková Marie (z.18.8.1850 ), 4 roky, otec : František, řezník.
1850 : Bělohlávek František (z.19.8.1850 ), 44 let, řezník, manž. Marie, r.Vazačová z Písku.
1857 : Marie Bělohlávková, vdova, n.1816, držitelka domu.
Budínová Rozálie, služebná, n.1819.
1880 : Matěj Řežábek.
1910: Majitel domu: Matěj Řežábek, n.18.8.1848 Chvaletice, ve Vodňanech od r.1878, polní hospodář. Manž.Marie, n.1.1.1856 Újezd. Děti: Marie, n.13.12.1877, krejčová. Karel, t.č.vojín.
1923 : Řežábek Matěj ( z.20.11.1923 ), n.18.8.18849 Chvaletice, domkář, manž. Marie r. Kamenová z Újezda čp.19.
1932 : Řežábková Marie ( z.3.7.1932 ), n.30.1.1854 Újezd, r. Kamenová, vdova po Matějovi.
1933 : Stříbrný Karel, truhlář, n.6.4.1907, manž.Terezie, n.22.5.1907.
Řežábková Marie, soukr., n.13.11.1877.

Dům zanikl – dnes poliklinika.

čp.119 ( st.č.150 ) ul.Jiráskova :

1830 : Vojtěch Renner, n.1794. Anna, n.1794. Anton, n.1823, Vojtěch, n.1817. Jakub, n.1817.Josefa, n.1827. Johanna, n.1836.
1857 : Anton Renner, obuvník a majitel domu,n.1824.
Nájemníci : Kučerová Anna.
1880 : Boucký Jakub. Renner Antonín.
1910: Majitel domu: Antonín Renner, n.2.8.1866 Vodňany, polní hospodář. Manž.: Marie, n.14.8.1859 Vodňany. Dcera : Marie, n.3.8.1895.
Nájemníci: Jan Kyselý, n.16.5.1897 Čavině, nádeník, ve Vodňanech od r.1902. Manž.: Julie, n.5.4.1884 Vostrov. Dcera: Anežka, n.5.4.1909.
1933 : Renner Antonín, rolník, n.2.1.1866, manž. Marie, n.15.8.1860.
1940 : Rennerová Marie ( z.10.2.1940 ), n.3.8.1859 Vodňany, r.Beránková, manž. Antonín, domkář.
1943 : Vildová Marie ( z.14.5.1943 ), n.7.5.1943, otec : Josef, dělník, manž. Anna, r.Gutová z Pražáku.

čp.120 ( st.č.135 ) ul.Jiráskova :

1794 ( 20.9. ) : dům Petra Fišara vyhořel od blesku.
1830 : Agnes Samohejlová, n.1780. Marie, n.1815. Anna, n.1821.
Svatoš, n.1790. Václav, n.1831, Barobora, n.1826.
1850 : Vokůrková Alžběta, vdova ( z.26.8.1850, 80 let )
1857 : Jan Svatoš, n.1790, manž. Josefa, n.1791, majitelka domu. Franz Zahrádka. Josef Jankovec.
1857 : Lišková Terezie ( z.18.5.1857 ), 80 let, vdova po Lukášovi, ševci, roz. Jelínková z Pohorovic.
1857 : Svatošová Marie ( z.23.7.1857 ), 4 měsíce, matka : Barbora Svatošová, dcera Jana Svatoše z Vodňan.
1880 : Svatoš Václav.
1910: Majitel domu: Marie Svatošová, n.19.1.1843, vdova, zelinářství.
1920 : Tomka Vojtěch ( z.2.8.1920 ), n.18.4.1853, dělník, vdovec po Marii, r.Řežábkové ze Skočic.
1922 : Svatošová Marie ( z.4.4.1922 ), n.19.1.1844 Vodňany čp.13/II., r. Ployharová, vdova po Václavovi, domkáři, odd. 22.5.1867.
1923 : Hubáček Jiří ( z.15.6.1923 ), n.1.3.1923, otec : Josef, dělník, matka : Anna r.
r. Tomková.
1924 : Hubáček Jiří (z.25.4.1924 ), n.16.3.1924, otec : Josef, dělník, matka : Anna, r.Tomková. Pozn.: matrika z. CČH.
1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.

Dům zanikl – dnes poliklinika.

čp.121 ( st.č.136 ) ul. Jiráskova / Čs.armády :

1837 : Nikodýn Anton.
1837 : Arnsteiner, n.1784.
1852 : Adler Albert ( n.14.12.1852 ), otec : Arnold, řezník, matka Žofie.
1854 : Adlerová Barbora ( n.13.6.1854 ). otec : Arnold, matka Žofie, r.Arnsteinová. Otec přísluší do Nišovic.
1855 : Adler ( není jméno ) : n.8.12.1855 – z.15.12.1855. Otec : Arnold, matka : Žofie.
1857 : Adlerová Kathan ( n.17.5.1857 ), otec : Arnold, matka Žofie.
1857 : Marek Arnstein, n.1785, majitel domu. Františka, n.1784, Lepold, n.1825, krejčí. Adler Arnold. Lomecký Lukáš.
1865 : Arnstein Leopold.
1880 : Arnsteinová Rosálie. Klein Jakub. Robitschek Netti. Šteijn Jakub.
1910: Majitel domu: Stein Vilém, n.3.1.1865 Mladějovice, žid, řezník, ve Vodňanech od roku 1880. Manž. Terezie, n.2.22.1860 Rosenberk, žid. Děti: Malvína, n.2.2.1894. Gisela, n.24.6.1896. František, n.8.12.1898. Alfréd, n.12.4.1900. Elsa, n.4.12.1903. Sestra : Karolína Steinová, n.18.11.1859 Mladějovice.
Nájemníci: Anna Primasová, n.29.3.1864 Horažďovice, vdaná, posluhovačka. Pozn.: Manžel Jakub, n.1859 Velenovy, mlynářský pomocník, t.č. Sedlec u Českých Budějovic. Děti: Karel, n.16.1.1903 Vodňany. Marie, n.19.10.1905. Jaroslav, t.č. na vojně.
1918 : Spoustová Anna ( z.20.2.1918 ), n.1847 Záblatí, r.Třísková, vdova po Antonínovi, zedníkovi.
1933 : Nová Marie ( z.21.2.1933 ), n.27.2.1856 Útěšov, r.Valentová, vdova po Matějovi, soukromníkovi v Útěšově.
1933 : Steinová Gizela, soukr., n.24.6.1896.
Steinová Terezie, soukr., n.31.1.1860.
Stein Alfred, obchodník, n.12.4.1900.
Stein František, obchodník, n.8.12.1898.
1939 : Prokeš Martin ( z.28.9.1939 ), n.1.6.1868, oficiál státních drah ve Vodňanech, manž. Alžběta, r.Soukupová, odd. 22.4.1896. Pozn.: matrika z. CČH.

Dům zanikl – dnes poliklinika.

čp.122 ( st.č.137 ) ul.Čs.armády :

Dům postaven místp tzv. Nové brány.
1830 : A. Mazakarini, n.1817.
Franz Danzer, n.1801 Klatovy, Anna n.1802, Franz n.1835, Johann n.1836, Josef n.1838, Karel n.1844, August n.1848, Leopoldýna n.1842, Petronilla n.1840.
1850 : Kromová Marie ( z.16.9.1850 4 měsíce ) manž. dítě krejčovské dcery Marie Nessý.
1853 : Rokůsek jan ( z.7.4.1853 ), 58 let, ponocný, manž. Marie, r.Vondrysová z Hor čp.9, 22 let ženatý.
1857 : majitel Obec vodňanská.
Nájemníci : Josef Nessý, kožišník, n.1812. Vojtěch Veverka, ponocný, n.1806.
1880 : Kuttan Václav. Vaněček Tomáš.
1910: Majitel domu: Mourková Anna, n.17.5.1878 Vodňany. Manž.: František, n.23.8.1878 Písek, c.k.berní úředník, ve Vodňanech od r.1908. Dcera: Marie, n.18.10.1910. Otec: Vaněček Tomáš, n.8.5.1847 Horažďovice, pekař, ve Vodňanech od r.1880.
1917 : Vorlová Vlasta ( z.13.1.1917 ), n.21.12.1916, matka : Marie, dcera Františka Vorla, obchodníka z čp.122/I. a Barbory r. Holzepletové z Týna nad Vltavou.
1918 : Srbemý Vojtěch ( z.17.7.1918 ), n.14.9.1853, šafář na odp. v Ledenicích, manž. Anna, r.Říhová z Velkých Malovic čp.19.
1929 : Vaněček Tomáš ( z.22.12.1929 ), n.8.5.1846 Horažďovice, báv. pekař, vdovec po Marii, r.Horažďovské z Vodňan.
1933 : Barthell František, důch. akcest., n.27.2.1911.
Mourek František, berní tajemník, n.23.8.1878, manž. Anna, n.17.5.1878.
Mourková Marie, v dom., n.18.10.1910.
1944 : Mourek František (z.12.3.1944 ), n.23.8.1878 Písek, vrchní berní tajemník v.v., manž. Anna, r. Vaněčková z Vodňan.

Dům zanikl – dnes poliklinika.

čp.123 ( st.č.174 ) ul. Čs. armády :

1855 : Vondrášek Jan, kancelářský úředník při c.k.okresu
manž.Marie, roz.Řídká
Jan ( z.15.10.1855, 12 let )
Julie ( z.5.2.1856, 2 roky )
1857 : Vondrášek Jan, majitel domu, c.k.úředník, n.1815.
Vondrášek Matěj, soukeník, n.1790. Jakub Klien, n.1803, Rosálie, n.1817.
1880 : Moser Josef. Nepomucký Václav. Nessý Jan.
1858 : Vondrášek Matěj ( z.11.5.1858 ), 68 let, soukenický mistr, vdovec.
1910: Majitel domu: klášter Horažďovický.
Nájemníci: Marie Stožická, n.11.8.1880, vdova po vrchním přednostovy kanceláře krajského soudu. Děti: Bedřich, n.6.3.1901 Písek. Anna, n.4.6.1904.
Khon Bernard, n.21.12.1830 Libějovice, žid, soukromník, ve Vodňanech od r.1906. Manž.Kateřina, n.20.5.1842 Bechyně.
Štědrová Rosálie, n.15.10.1839, posluhovačka.
1923 : Gregorová Rosálie (z.15.4.1923 ), n.10.2.1853 Bavorov čp.145, r.Maroušková, vdova po Robertovi, železničním zřízenci, odd.11.8.1874.
Pozn: v úmrtí Gregora je uvedeno její rodiště Kvaskovice č. 6 ( viz čp.159 /II. )
1931 : Prokeš Martin , oficiál.
1933 : Smrž Ladislav, traťmistr, n.19.6.1891, manž. Emilie, n.5.2.1902.
Prokeš Martin, skladník, v.v., n.16.10.1868, manž. Alžběta, n.7.9.1873.
Holečková Marie, pensistka, n.4.8.1859.
1935 ( od 4.10. ) : žid Josef Rubín – do r.1942.
1936 : Malík Vavřinec ( z.29.8.1936 České Budějovice), n.4.8.1859 Hrbov, sádecký, manž. Marie, r.Pudilová z Podeřiště.

Dům zanikl – dnes poliklinika.

čp.124 – 125 ( st.č.138 ab ) ul.Čs. armády :

Pozn.: domy byly rozděleny v roce 1856, když Petr Kříž prodal polovinu domu Rozálii Svobodové.

čp.124 ( st.č. 138 b ) :

1830 : Petr Kříž, n.1797. Manž. Marie, 1795 – 1833, Rosálie, n.1827, Marie n.1830.
1856 : Svatošová Marie ( z.20.2.1856, 21 dní ), dítě padlé Barbory Svatošové.
1856 : Křížová Marie (z.10.3.1856 ), 62 let, manž. Petr, obuvník, r. Burdová z Vodňan.
1857 : Václav Kříž, koželuh a držitel domu.
1857 : Křížová ( mrtvě narozené děvče, 23.5.1857 ), otec : Václav, koželuh, matka : Anna.
1859 : Kříž Vojtěch (z.11.5.1859 ), 20 dní, otec : Václav, koželuh, matka : Anna, r.Stöglová z Vodňan.
1859 : Jirochová Mari (z.23.5.1859 ), 18 dní, otec : Tomáš, nádeník, matka : Anna roz. Hájková z Radčic.
1860 : Kříž Petr (z.25.11.1860 ), 63 let, švec.
1863 : Kateřina Krejčová prodala dům Janu a Anně Šedivým.
1865 : Šedivý Jan.
1870 : Müller Bedřich, kartáčník, syn Bedřich, n.1862.
1880 : Müller Josef.
1910: Majitel domu: Ferdinand Müller, n.26.9.1872 Vodňany, kartáčník. Manž.: Marie, n.23.5.1881. Děti: Marie, n.23.5.1904. Božena. n.4.4.1906. Helena, n.2.7.1900.
Personál: Šimek Rudolf, n.20.10.1880 Golčův Jeníkov, dělník, ve Vodňanech od r.1910, svobodný.
Martínek Karel, n.11.12.1892 Skála, dělník, ve Vodňanech od r.1906, svobodný.
Čížek Václav, n.26.9.1894 Vodňany, učeň.
1921 : Müller Ferdinand, kartáčník, n.26.9.1872 Vodňany. Manž. : Marie, n.28.6.1881 V. Děti : Marie, n.23.3.1904 V. Helena, n.2.7.1908 V.
Salák Benedikt, učeň u Müllera, n.21.3.1904 Dobřany.
1931 : Dort Václav, krejčí ( z.1938 )
1933 : Kubelka Václav, klempíř, n.9.12.1906, manž. Růžena, n.15.2.1912.
Dort Václav, krejčí, n.6.12.1889, manž. Ema, n.4.4.1893.
Šatrová Marie, soukr., n.9.12.1859.
1939 : Šatra Jan ( z.27.11.1939 ), n.21.4.1884 Vodňany, soukromník, otec : Jan, řezník, matka : Marie, r. Jilýová z Vodňan.
1953 : Šátrová Marie ( z.28.12.1953 ), n.29.12.1859 Vodňany, r.Jilýová, vdova po Janovi řezníkovi. Otec : Jan, matka : Marie, r.Kučerová.

čp.125 ( st.č.138 a) :

Stříbrný Karel – pohřební ústav, založen v 1911, spolu s Františkem Fialou.

1837 : Kříž Petr.
1856 : Rozálie Svobodová koupila polovinu domu od Petra Kříže.
1857 : Svoboda Václav, pekař a majitel domu.
Nájemník : Pudil Vojtěch, n.1812, služba u c.k.berního úřadu.
1859 : Svobodová Rozálie ( z.19.8.1859 ), 64 let, manž. Václav, pekař.
1860 : Václav Svoboda prodal polovinu domu Kateřině Krejčové.
1863 : viz čp.124
1865 : Müller Josef.
1880 : Vondrášek Václav.
1910: Majitel domu: Stříbrný Václav, n.17.11.1863 Vodňany, truhlář. Manž.: Anna, n.30.12.1874 Radomyšl. Děti: Miroslav, n.9.10.1895, zelinářský učeň. Václav, n.26.6.1896. Antonín, n.23.10.1901. Anna, n.18.11.1905. Karel, n.6.4.1907. Eufrosina, n.2.1.1909.
1916 : Stříbrná Jarmila ( z.1.3.1916 ), n.14.1.1915, otec : Václav, truhlář, matka : Anna, r. Čapková z Radomyšle.
1921 : Stříbrný Václav, truhlář a spolumajitel pohřebního ústavu. Manž.: Anna, n.30.12.1874 Radomyšl. Má obchod s galanterií.
Děti : Antonín, strojník, n.23.10.1901 V. Anna, n.8.11.1905 V. Karel, n.6.4.1907 V.
Eufrozína, n.26.1.1899 V. Josef, n. 2.11.1912 V. Jiří, n.7.12.1913 V.
1933 : Stříbrný Václav, tuhlář, n.17.11.1863, manž.Anna, n.30.12.1874.
Stříbrný Antonín, strojník, n.23.10.1901.
Stříbrná Růžena, modistka, n.26.1.1909.
1933 : Stříbrná Anna ( z.27.2.1933 ), n.8.11.1905 Vodňany, úřednice kanceláře autodílny.
1936 : Stříbrná Anna ( z.24.5.1936 ), n.31.12.1874 Radomyšl, r.Čapková, manž. Václav, majitel pohřebního ústavu.
1939 : Václav Stříbrný předal pohřební ústav synu Karlovi
01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se