Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.126 - 150.

čp.126 ( st.č.139 ) ul. Čs.armády :

Strnad Josef – řezník

1830 : Lukáš Ziegroser, n.1786. Veronika 1786 – 1835. Franz, n.1818. Tomáš, n.1826. Barbora, n.1809. Františka, n.1814. Marie, n.1822.
1839 : povolen výčep Lukáši Ziegroserovi ( psáno také Zigloser ).
1851 : Fistungová Anna ( z.17.7.1851 ), 10 let, matka : Marie, vdova po Antonínovi.
1854 : Ziegroser Lukáš ( z.20.4.1854, 68 let ), mlynář, vdovec po Veronice, roz. Srnové z Vodňan.
1857 : Franz Martinec, n.1806, držitel domu. Marie Krejčí, schovanka. Přibíková Marie, služka.
Nájemník : Václavík Jan, nádeník, z Radomilic.
1857 : Václavíková Marie ( z.28.11.1857 ), 27 let, manž. Jan, podruh.
1861 : Rokůsek František ( z.28.1.1861 ), 2 měsíce, otec : Karel, švec. matka : Anna, r. Donínová.
1865 : Martinec Jan.
1880 : Faktor Bartoloměj. Louženský Jan. Martincová Anna.
1910: Majitel domu : Mašková Julie, n.2.6.1865 Vodňany, svobodná. Matka: Marie Mašková, n.30.12.1829, vdova. Neteř: Seidlová Marie, n.25.11.1890. Bratranec : Mašek Klement, n.15.6.1869 Cairo (Egypt), sedlářský dělník.
Nájemníci : Simler Ludvík, n.9.2.1879 Strakonice, advokátní koncipient, svobodný.
Winterová Marie, n.11.6.1861 Vodňany, vdova. Dcera: Marie, n.8.11.1893 Budějovice
Seidl Jaroslav, n.8.7.1878 Vodňany, povozník. Manželka: Marie, n.1.3.1885. Dcera: Marie, n.11.11.1909.
Personál: Procházková Marie, n.12.3.1889 Temelín, služka. Velhartický František, n.6.8.1880 Hájek, kočí. Faktor Jindřich, n.20.3.1888 Libějovice, kočí.
1914 : Mašková Marie (z.10.1.1914 ), n.1831 Vodňany, r.Fiedlerová, vdova po Janovi, majiteli realit.
1914 . Soukup Václav ( z.19.6.1914 ), n.1846, povozník, vdovec po Terezii, r.Tomšíkové z Hracholusk
1921 : Kučerová Julie (z.19.10.1921 ), n.22.5.1867 Vodňany čp.126/I., r.Ellová, manž.manž. Jan, obuvník v čp.126/I., odd.6.5.1896.
1921 : majitelka domu – Mašková Julie, svob., n.20.6.1865 Vodňany.
Seidlová Marie, neteř Maškové, v domácnosti, n.25.11.1890.
Nájemníci : Seidl Jaroslav, nájemce hospodářství, n.7.8.1878. Manž.: Marie, nar.1.3.1885 Vodňany. Dcera : Marie, n.21.9.1909.
Mašek Kliment, strýc, svob., sedlářský pomocník, n.15.6.1869 Cairo ( Egypt ).
Pozn.: ve Vodňanech od 15.5.1885.
Petržilka František, služebný u Seidlů, rozvedený, n.27.4.1873 Hlavatce.
Winterová Marie, vdova, n.11.6.1861 Vodňany. Dcera : Marie, svob., písařka, nar.8.11.1893.
1921 : Kučerová Julie ( z.19.10.1921 ), n.22.5.1867 Vodňany, r. Ellová, mnaž. Jan, obuvník, odd. 6.5.1896.
1923 : Okresní nemocenská pokladna.
1930 : pojišťovací kancelář Slávie.
1931 : Kantor Arnošt, obchodní cestující.
1933 : Kantor Arnošt, obchodník, n.5.11.1891, manž.Emile, n.19.2.1903.
Strnad Josef, řezník, n.8.5.1895, manž. Růžena, n.8.12.1895.
Hucek Matěj, dělník, n.31.12.1866. Hucková Božena, nápovědka, n.30.6.1884.
Jareš Matěj, dělník, n.24.2.1871.
Pelikán Jan, řídící učitel v.v., n.19.6.1862, manž. Marie, v dom., n.6.8.1890.
Gajer Josef, řeznický pomocník, n.25.12.1911.
1940 : Pelikán Jan ( z.26.12.1940 ), n.9.12.1862 Chvaletice, řídící učitel v.v., vdovec po Hedvice, r.Hanzlovské z Vodňan.

čp.127 ( st.č.147 ) ul.Čs.armády :

1837 : číslo popisné st.č.147 přeneseno na dům z Týnské brány.

1857 : František Zigroser, n.1818, klempíř a držitel domu. Nováková, Kartner, Jaruška. Pozn.: správně Ziegroser.
Nájemníci : Eva Khonová, vdova po Lazarovi, Leopold Khon.
Josef Mahler, žid., pochází ze Čkyně.
1870 : Zigroser, klempíř, syn Václav n.12.1.1862.
1880 : Jareš Václav. Pintr Alois.
1910: Majitel domu: Jarešová Františka, n.6.3.1852 Vodňany, vdova, zelinářství.
Nájemníci: Jílek Václav, n.24.9.1857 Vodňany, nádeník, svobodný.
Muzika Jan, n. 8.8.1872 Vodňany, nádeník. Manž.: Anna, n.6.7.1872 Protivín. Děti: František, n.30.3.1900. Václav, n.1.4.1906. Ludmila, n.6.11.1908.
1921 : majitel domu – Tomšíček František, stavitel, n.22.10.1882 Hájek. Manž.: Antonie, n.12.6.1885 Libějovice. Děti : Jaroslav, n.24.10.1885 V. František, n. 9.1.1912 V.
Marie, n.9.10.1914. Antonín, n.25.5.1918 V.
Hrůšová Anna, švagrová, svob., souk., n.13.5.1877 Libějovice. Tomšíčková Anna,
vdova, matka Františka, n.21.2.1841 Svinětice.
1922 : Slavík Josef ( z.3.8.1922 ), obchodník, n.1870 ve Vídni. Pozn.: matrika z. CČH. Pozn.: pozůstalá vdova Rosálie ( z.7.3.1931 ) v čp. není uvedeno. Narozená 22.4.1860 jako Brožová ve Vodňanech. Matrika z.CČH.
1925 : Šináklová Miluška ( z.29.9.1925 ), n.22.5.1925, otec : František Šinákl, strážmistr matka : Terezie, r. Brožová. Pozn.: z. úmrtí v matrice CČH
1933 : Dlouhý Rudolf, krejčí, n.4.4.1881, manž. Anna, n.19.11.1884.
Brož – Dlouhý Rudolf, krejčí, n.16.3.1910 )
Dlouhá Marie – galanterie

Zadní část hotelu Blanice ( U Mašků ) : Mrazík Miloš – drogista

čp.128 ( st.č.149 ) ul. Čs.armády :

Činátl František – pekař

1830 : Antonín Kurš, n.1794. Kateřina n.1800. Johann, n.1829. Kateřina, n.1818. Josefa,n.1822. Marie, n. 1825. Anna, n.1833.
1857 : Jan Kurš, pekař a držitel domu, n.1829. Anna, n.1827. Johanna Fraňková, n.1845, pochází z obce Tobolka, okr.Beroun.
Anton Kurš, n.1794, krupař, manž.Kateřina n.1800. Kateřina, n.1818.
1857 : Kuršová Anna (z.26.12.1857 ), 30 let, manž. Jan, pekař, otec : Filip Chrášťanský, řezník.
1857 : Kurš Jan (z.29.12.1857 ), 5 dní, otec Jan, pekař, matka : z. Anna.
1888 : Heller Jan.
1908 : Louženský Václav. Louženský Jan.
1910: Majitel domu: Marie Marešová.
Nájemníci: Kohn Hynek, n.6.6.1859 Vodňany, žid, obchodník s dobytkem. Manž.: Františka, n.2.2.1857 Olbramovice. Děti: Ema, n.25.7.1889 Budějovice, služka. Ida, n.11.10.1891, BUdějovice, dělnice v továrně na slaměné obaly. Elza, n.10.1.1893 Budějovice, krejčovství. Klára. n.11.4.1896 Vodňany. Oskar, n.2.4.1900 Vodňany. Regina, n.2.8.1902 Vodňany. Švagrová: Reinišová Antonie, n.2.7.1849, svob.
Nájemníci : Tomka Gustav, n.1.8.1879 Libějovice, krejčí. Manž.: Anna, n.18.2.1887 Vodňany. Sestra: Alžběta Tomková, n.25.11.1886 Vodňany, služka.
Pintr František, obchodník, n.4.4.1875 Vodňany, obchodník s dobytkem. Manž.: Kateřina, n.23.8.1878 Vodňany. Děti: František, n.20.4.1898 Vodňany. Anna, n.16.9.1900 Vodňany. Ferdinand, n.5.2.1902 Krč. Marie, n.27.8.1905 Vodňany. Antonín, n.17.11.1910 Vodňany.
1917 : Čermáková Anna (z.9.9.1917 ), n.3.6.1909, otec : František, klempíř, matka : Kristina, r.Horálková ze Lhoty Rapotiny.
1919 : Čermáková Marie (z.6.10.1919 ), n.6.1.1906, otec : František, klempíř, matka : Kristina, r.Horáková ze Lhoty Rapotiny u Boskovic.
1921 : majitel domu – František Činátl, pekař, n.23.11.1877 Třeboň. Manž.: Kristina, n.20.12.1877 Bavorov. Děti : Božena, n.20.1.1904 Bavorov. František, učedník pekařský, n.15.3.1905 Bavorov. Eduard, n.8.3.1908 Bavorov. Marie, n.31.6.1913 Bavorov.
Nájemníci : Kohn Hynek, žid, vdovec, obchodník, n.6.6.1859 Vodňany.
Děti : Ida, svob., n.14.11.1892 České Budějovice. Regina, n.18.10.1903 Vodňany.
Reinischová Antonie, žid, švagrová, vdova, n.2.7.1879 Olbramovice.
Klauberová Josefa, žid., n.10.12.1902 Dolní Bělá ( Manětín ).
Hromada František, dělník, n.16.11.1869 Třebečko ( Trhové Sviny ). Manž.: Anna, n.25.7.1876 Vodňany. Syn František, n.19.9.1916 Vodňany.
1933 : Kohout Antonín, preclikář, n.26.5.1878.
Kohoutová Marie, dělnice, n.1.1.1898.
Činátl František, pekař, n.23.1.1877, manž. Kristina, n.20.12.1877.
Činátl Eduard, cukrářský pomocník, n.8.3.1908.

čp.129 ( st.č.140 ) ul.Čs.armády :

1830 : Anastazie Mazakarini, n.1774. Matyáš 1805 – 1832. Josefa, n.1799.
1850 : Plansker Anton ( z.7.10.1850 ), 4 měsíce, otec : Josef, švec.
1850 : Veverková Kateřina ( z.26.12.1850, 26 let ), otec : Tomáš, podruh.
1853 : Toncar Dominik ( z.7.12.1853 ), 10 dní, otec : Josef, tesař.
1857 : Rattayová Barbora ( z.26.10.1857 ), 53 let, manž. František.
1857 : Franz Rattay, majitel domu, n.1810, vdovec.
Nájemníci : Josefa Mazakarini. Kateřina Lohn. Anna Vlčková. Kateřina Poláková. Kateřina Duchoslavová. Anna Khon. Julie Hochner.
Josef Toncar. Terezie Koubová. Anna Trupková.
1861 : Hulovcová Anna (z.7.7.1861 ), 52 let, manž. Josef, pomahač při pivovaře.
1861 : Němcová Františka ( z.10.7.1861 ), 4 měsíce, otec : Jan, obuvník.
1870 : Rataj, děti : Helena n.18.9.1860. Kateřina n.24.5.1862. Ladislava n.1863.
1880 : Karšová Johanna. Kavan Tomáš. Lipanský Jan. Neubauer Adolf. Paul Filip.
1910: Majitel domu: Neubauer Adolf, n.15.8.1847 Vodňany, kartáčník. Manž.: Veronika, n.20.10.1847 Vodňany. Děti: Karel, n.22.1.1883, polní hospodářství. Emilie, n.5.11.1886. Marie provd. Princová, n.20.1.1878, synové: Ferdinand, n.3.5.1900. Josef, n.30.7.1906. Švagrová: Julie Kuršová, n.28.3.1850.
Nájemníci: Šartnerová Marie, n.30.3.1842 Vodňany. Vnučka: Zeithamerová Berta, n.1.7.1894 Gerasdorf (Rakousko).
Šebelová Marie: n.5.12.1895 Husinec, svobodná. Šebelová Emilie, n.5.2.1897 Husinec.
Pírka Alois, n.1.5.1867 Velký Bor. Manž.Anna, n.29.6.1878 Chelčice.
Děti: Matěj, n.8.3.1899 Vodňany. Alois, n.21.4.1904. Růžena, 3.12.1907. Marie, 1.10.1910.
1918 : Medulka Jan (z.6.8.1918 ), n.26.11.1826, knížecí hajný, vdovec po Marii, vdovec po Marii, roz. Práškové ze Svinětic.
1920 : Ferdinand Müller přestavěl domek.
1921 : majitel domu – Müller Ferdinand.
Nájemníci : Štědronská Anna, svob., švadlena, n.29.5.1875 Pražák.
Šípek Jan, typograf u Dvořáka, n.1.1.1890 Prachatice. Manž.: Berta, n.1.7.1894 Gerasdorf ( Dolní Rakousko ). Schatnerová Marie, babička, vdova, n.30.3.1842 V.
Čermák František, klempíř, n.19.8.1878 České Libchavy ( Ústí nad Orlicí ).
Manž. Kristina, n.21.1.1883 Lhota Rapotina ( Blansko ).
Brůžek Karel, učedník u Čermáka, n.16.11.1905 Stožice.
Bezpalcová Terezie, pletařka, n.16.9.1873 Čavině.
1926 (10:3. ) : Václav Friedrich prodal celovárečný dům Janu a Alžběte Stlukovým z Újezda za 34 000 korun a právo várečné s tím domem spojené za 6 000 korun.
1933 : Müller Ferdinand, kartáčník, n.28.9.1872, manž. Marie, n.28.6.1871.
Mallad Jan, důchodový akcenstista, n.6.11.1911.
Marek František, učitel, n.6.8.1905. Marková Antonie, učitelka, n.19.3.1909.
1941 : Mülllerová Marie (z.5.8.1941 ), n.25.6.1881 Vodňany, r. Šátrová, manž. Ferdinand.
1944 : Müller Ferdinand (z.6.2.1944 ), n.28.9.1872, kartáčník, vdovec po Marii, roz. Šátrové z Vodňan.

Müller Jan - kartáčník

čp.130 ( st.č. 168 ) ul. Čs. armády :

Pakeš Theodor – řezník

1830 : Johann Řídký, n.1789. Eleonora, 1808.
Jakub Chrášťanský, n.1777. Monika 1780 – 1835. Marie, n.1815. Josefa n.1823.
1837 : Jan Řídký.
1848 : Josef Barvicius.
1857 : Bělecký Tomáš, majitel domu, kožešník, n.1810. Manž. Eleonora, dříve Řídká, n.1810. Její dcery : Anežka, n.1838, Anna, n.1846, Řídká.
Antonín Sládek, n.1838, tovaryš kožešnický, pochází z Černovic u Tábora.
1865 : Vaněk.
1880 : Turek Josef. Vithová Anna.
1910: Majitel domu: Pakeš Theodor, n.19.11.1866 Putim, řezník, ve Vodňanech od r.1870. Manž.: Marie, n.9.1.1869 Vodňany. Děti: Anna, n.29.2.1895. Marie, n.24.12.1899. Theodor, n.15.8.1902. Jan, n.9.2.1910.
Personál: Mach Matěj, n.16.2.1887 Velký Bor, dělník. Hauser Václav, n.12.1.1890 Křtětice, dělník. Uhlík Josef, n.16.5.1881 Vídeň, čeledín. Koleš František, n.16.11.1877 Milenovice, čeledín. Malkusová Růžena, n.13.4.1894 Vodňany, služka. Vondrysová Alžběta, n.25.10.1885 Čichtice, služka.
1921 : Majitel domu – Pakeš Theodor, řezník, n.9.11.1866 Putim. Manž.: Marie, n.2.2.1869 Vodňany. Děti : Marie, n.21.11.1899 V. Jan, n.9.11.1910 V. Ludmila, n.11.6.1912. Peroutková Libuše, vnučka, n.21.5.1917 V.
1933 : Král Jan, řeznický pomocník, n.6.10.1911.
Pakeš Theodor, řezník, n.9.11.1867, manž.Marie, n.2.2.1870.
Pakeš Bohdan, řezník, n.15.8.1902 Pakešová Ludmila, v dom., n.11.6.1912.
Pakeš Jan, řezník, n.9.2.1910.
1933 : Pakeš Theodor (z.3.11.1933 ), n.3.11.1866 v čp.130/I., manž. Marie, r.Zborníková, odd. 25.11.1891 Putim. Pozn.: matrika z. CČH.
1934 : Pakešová Marie ( z.11.7.1934 ), n.5.2.1869 v čp.130/I., r. Zborníková, vdova po Theodorovi. Pozn.: matrika z. CČH.
1947 : Tlamsová Marie ( z.21.11.1947 ), n.29.6.1874 Vodňany, r.Kunská, manž. Václav, technický úředník ve Vodňanech.

čp.131 ( st.č.141 ) ul.Čs.armády / Aug.Křížka :

1830 : Karel Bělohlávek, n.1803. Marie, n.1804. Johann, n.1830. Karel, n.1837. Anton, n.1836. Marie, n.1826. Albina, n.1832. Josefa, n.1835.
1848 : Karel Bělohlávek.
1850 : Bělohlávková Marie (z.26.5.1850 ), 48 let, manž.Karel, řezník.
1855 : Guttmannová Hermína (n.14.12.1855 ), otec : Ludvík, matka : Frederika r. Boskowitz.
1857 : Josef Kafka, n.1820, obchodník a majitel domu.
Schwarzmann Eleonora. Franc Dlabač. Babette Guttmann. Karl Nürnberg. Veronika Kopfhammer. Friedericke Guttmann.
Ludvík Guttmann, n.1816, obchodník. Emanuel Gráf. Leopold Boscowitz.
1857 : Guttmann Hugo ( n.3.6.1857 ), otec : Ludvík, kupec a představený místních Židů, matka : Frederika, r.Boskowitz.
1858 : Guttmannová Leontýna ( n.19.9.1858 ), otec : Ludvík, kupec, matka : Frederika.
1858 : Kafka narozené mrtvé dítě ( z.13.2.1858 ) otec : Josef, kupec, matka Louisa
1859 : Kafka Viktor ( n.29.8.1859 ), otec Josef, matka Louisa, r. Boscowitz.
1860 : Guttmann Julius ( n.15.10.1860 ), otec : Ludník, matka : Frederika.

Pozn.: Guttmann a Kafka, v domě nyní Ferdinanda Maška byl velkoobchod, zabírající celé velké přízemí. Měl na skladě vyjma poživatin vše, rovnaje se velkoměstským velkoobchodům. Podél celé fronty v ulici směrem k parku bývala navalena dlouhá řada velkých sudů, z nichž jako kluci sáli jsme pach vína a lihu. ( Mokrý Th., s.8 )

1880 : Bělohlávková Marie. Koželuh František. Mašek Jan. Seidl Antonín.
MUDr. Viktor Vohryzek.
1910: Majitel: Mašek Ferdinand, n.20.5.1859 Vodňany, hostinství. Manž.: Marie, n.20.2.1861 Vídeň. Děti: Růžena, n.13.8.1881 New York. Ferdinand, n.2.8.1885 Vodňany, c.k.finanční ředitelství. Ludmila, n.2.9.1891. Anna, n.15.12.1899. Antonie, n.5.6.1883 New York – manžel: Valter Froon, n.2.4.1866 Petrův Dvůr, knížecí správce ve Vídni.
Personál: Cutych Josef, n.26.11.1886 Kostomlaty, číšník. Burda Václav, n.23.5.1893 Borek u Rokycan, číšník. Štajer Karel, n.9.2.1875 Písek, kočí. Opavová Anna, n.7.10.1889 Vodňany, služka. Němečková Terezie, n.5.10.1894 Čavině, služka. Štroblová Anna, n.27.5.1889 Stachy, služka.
Nájemníci: Karel Zborník, n.12.1.1863 Vodňany, učitel. Manž.: Marie, n.8.6.1880 Vodňany. Dcera: Anna, n.11.9.1906 Vodňany.
1921 : maj. domu Ferdinand Mašek, n.30.5.1859 Vodňany.
Manž. Marie : n.20.2.1861 Vodňany.
Dcera : Mašková Anna, svob., n.15.12.1899 Vodňany.
Personál hotel : Bína Fr., číšník, svob., n.31.12.1897 Pardubice.
Bartoš Alois, učeň, svob., n.7.6.1906 Vodňany
Maroušek Josef, svob, kočí, n.19.3.1879 Pivkovice
Reiková Alžběta, služka, svob., n.6.7.1900 Budkov
Nájemníci : Uborník Karel, učitel na chlapecké škole, n.12.1.1862 Vodňany.
Manž. Marie, n.8.7.1880 Vodňany.
Děti : Anna, n.11.9.1906 Vodňany. Walter, n.5.11.1911 Vodňany.
1921 : Mašková Marie (z.21.5.1921 ), n.20.2.1861, r. Kvasničková, manž. Ferdinand, hotelier, odd.5.9.1880. Pozn.: n. ve Vídni, otec Vojtěch, bratr Jan Kvasnička.
1923 : Kovandová Anna (z.21.5.1923 ), n.8.11.1851 Jehnědno, r.Lejčarová, vdova po Tomášovi.
1923 : Kovandová Terezie (z.6.8.1923 ), n.15.10.1880 Šipoun čp.23, r.Fenclová, vdova po Františkovi, odd.7.1.1904.
1929 : Zborník Karel ( z.9.6.1929 ), n.12.1.1863 Vodňany, učitel v.v., manž. Marie, r.Mašková, odd. 14.11.1903.
1933 : v přístavbě Miloš Mrazík, drogerie. Zrušeno pozdějším rozšířením hotelu.
1933 : Zborníková Marie, pensistka, n.8.7.1880.
Mašek Ferninand, soukromník, n.29.5.1859.
Hovora Otomar, hoteriér, n.5.10.1876, manž. Gabriela, n.12.1.1880.
Hovorová Marie, v dom., n.31.7.1905.
1938 : Mašek Ferdinand ( z.7.9.1938 ), n.30.5.1859 Vodňany, majitel hotelu, vdovec po Marii, r.Kvasničkové z Vodňan.
Pozn.: zápis z matriky n.Vodňany předm.: n.29.5.1859, otec : Jan, řezník, syn Josefa z čp.61/II. a Marie Magdaleny, dcery Antona Soukupa z Volyně. Matka : Marie, r.Fiedlerová, dcera Jana, puškaře z čp.61/I. Dům narození není uveden, zřejmě se jednalo o čp.105/II.
Starosta města v letech 1905 – 1919, 1927 – 1931. Radní 1896 – 1903.
Sládek v pivovaře v roce 1887 ( 1.300 ). Měl sestru provdanou Marii Winterovou ( n. 11.6.1861, r.1921 žila v čp.126/I., z. 19.6.1946 Protivín ), snad sestru Antonii,
n.1857,snad prov. Seidlovou ( Antonín z Jistebnice ).
Sestru Julii, n.1865, zemřela svobodná v roce 1948 v čp.509.
Děti : syn snad žil v Praze, dcera Froonová

Hotel U Mašků, Blanice.

čp.132 ( st.č.142 ) ul. Aug. Křížka :

Klein Josef – koloniál
později obchod potravin
Hankovec – nožíř ( potom přesídlil do Vrchlického ulice čp.110 )
Simler Antonín - holič
později prodej uzenin ( později prodejna výrobků JČDZ )
prodejna potravin Hestra

1830 : Josef Bělohlávek, n.1798. Marie, n.1802. Tomáš, n.1828. Leopold 1832 – 1834. Marie, n.1823. Johann, n.1837. Anna, n.1839.
1850 : Hartmann Josef (z.4.6.1850 ), 75 let, c.k.úředník.
1856 : Bělohlávková Marie (z.20.9.1856 ), 24 dní, otec : Tomáš, mydlář, matka : Kateřina, r.Vaňková.
1857 : Bělohlávek Tomáš, mydlář a majitel domu. Anton Rokoš. František Pláňanský. Anna Rozhoňová.
Nájemníci : Ignác Wolf, lékař, žid. Kateřina Kohoutová.
1857 : Wolfová Helena ( n.12.9.1857 ), žid, Otec : Hynek, lékař, matka : Josefa, r. Weilová ze Strakonic.
1859 : Wolfová Berta ( n.20.4.1859 ), žid, z dvojčat, otec : Hynek, matka : Josefa, r.Weilová.
1859 : Wolf Ernest ( totéž jako Berta )
1880 : Bělohlávek František. Bělohlávek Tomáš. Kohlrosz Antonín.
1910: Majitel domu: Konrád Klein. Dům neobydlený, v přestavbě.
1921 : majitel domu Klein Konrád, n.31.10.1864 Velešín, maj. obchodu Bratří Kleinové - obchod se železem a barvami.
Manž.: Anna n.25.12.1872 České Budějovice.
Děti : František, n.15.11.1895 Velešín, železářský příručí.
Marie, n.19.3.1898 České Budějovice
Josef, n.14.6.1899 České Budějovice, koloniální příručí
Jan, n.17.12.1900 České Budějovice, koloniální příručí
Klein Ladislav, bratr Konráda, n.24.6.1866 Velešín, svob., spolumajitel obchodu.
Pozn.: rodina Kleinů ve V. od 15.3.1905.
Piluchová Marie, tchýně Konráda Kleina, vdova, n.18.3.1851 Č. Budějovice, ve V. od 20.10.1919.
Personál : Růžička Jan, učedník, svob., n.16.10.1904 Rehrosty ( Německo ), příslušný do Oujezdce ( Prachatice )
Táchová Kateřina, služka, svob., n.10.10.1890 Sv. Jan na Malší.
1921 : Piluchová Marie ( z.7.10.1921 ), n.12.3.1850 České Budějovice, r. Hrabcová, vdova po Františkovi, hostinském v Českých Budějovicích.
1932 : Turková Libuše ( z.8.6.1932 ), n.16.5.1932, otec : Václav, obchodvedoucí, matka : Marie, r.Jozová z Rudolfova.
1932 : Kuglerová Josefa ( z.26.7.1932), n.10.2.1854 Moskovice u Prostějova, r. Hermanová, vdova po Ferdinandovi, šafáři.
1933 : Klein Konrád, obchodník, n.31.1.1864, manž. Anna, n.25.12.1872.
Klein Josef, obchodník, n.14.6.1899.
Klein Jan, obchodník, n.11.12.1900.
Dušková Helena, soukromnice, n.2.1.1880.
Pechová Anděla, pomocnice v do., n.16.4.1911.
Turek Václav, obchodník, n.18.9.1903, manž. Marie, n.10.5.1912.
1937 : JUDr.František Klein, advokát, otevřel si kancelář.
1940 : Klein Jan (z.14.8.1940 ), n.17.12.1900 České Budějovice, obchodník, manž. Blažena,r.Kovaříková z Českých Budějovic.
Pozn.: Odd. 24.6.1933 v Českých Budějovicích (viz Vn,1933, č.1, s.13 )
1943 : Klein Konrad (z.8.5.1943 ), n.31.10.1864 Velešín, manž. Anna, r.Piluchová z Hluboké.Obchodník.
1944 : Klien Vladimír (z.28.1.1944 ), n.2.8.1943 Praha, otec : Josef, obchodník, matka : Kamila, r.Staňková.
1950 : Dušková Helena ( z.9.6.1950 ), n.2.1.1880 Staughof v Rakousku, r.Kuglerová, vdova po poštovním úředníkovi.

čp.133 ( st.č.39 ) ul.Aug.Křížka :

Penc Jan – koloniál, později Bufet – jídelna a prodejna
Petrášek Antonín – obchod, později kuchyně bufetu

1830 Jakub Hermann, n.1799. Josef Veselka n.1809. Johann Hermann, n.1824. Adolf, n.1828. Ludvík n.1831.
1852 : Hezká Žofie ( n.10.?.1852 ), otec : Filip, matka : Josefa, r.Neumannová z Bechyně. Náleží do obce Bechyňské.
1854 : Hezká Alžběta (n.8.11.1854 ), otec : Filip, matka : Josefa.
1854 : Hermann Adolf (z.27.6.1854 ), 25 let, otec : zemřelý Jakub, pekař, matka : Barbora : r.Zornová (?) z Vodňan.
1856 : Hezký Samuel ( 4.5.1856 ), otec : Filip, matka : Josefa.
1857 : Jan Hermann, majitel domu.
Filip Hezký, žid, zlatník z Bechyně.
Josef Horažďovský, řezník, n.1829.
1858 : Hezká Marie ( n.3.6.1858 ), otec : Filip, matka : Josefa.
1862 : Kohout Jan (z.24.4.1862 ), 50 let, krupař, manž. Lisová z Vodňan.
1880 : Fleischhans Jan. Kuršová Anna. Kratochvílová Alžběta. Matlíková Dorothea.
Němec Antonín. Nessý Josefa. Tudrová Marie. Zikuda Josef.
1910: Majitel domu: Penc Jan, n.31.12.1859 Protivec, ve Vodňanech od r.1897, obchod se smíšeným zbožím. Manž.: Marie, n.10.11.1869 Vodňany. děti: Marie, n.12.2.1890. Anna, n.24.3.1901.
Personál: Tomáš Matoušek, n.14.6.1893 Protivec, učeň.
Nájemníci: Hercigová Anna, n.19.4.1888 Strakonice, svobodná. Hercigová Marie, n.3.5.1886 Strakonice, svobodná.
Volc Josef, n.14.3.1861 Soběslav, ve Vodňanech od r.1909, učitel.
1921 : maj. domu Penc Jan, n.31.12.1859 Protivec, ve V. od 16.6.1884, obchodník s koloniálním zbožím.
Manž.: Marie, n.10.11.1869 Vodňany.
Děti : Marie, n.12.2.1898. Anna, n.24.3.1901. ( Obě Vodňany )
Personál : Holát Jaroslav, učeň, n.21.10.1904 Lidmovice.
Nájemníci : Dlouhý Rudolf, svob., n.4.4.1881 Podhájí ( Týn nad Vlt. ), přísl. do obce Petrovice u Sedlčan, ve V. od r.1905, majitel krejčovského závodu.
Uher Václav, n.21.2.1888 Chášťany ( Rakovník ), ve V. od 15.5.1905, krejčí.
Manž.: Anna, n.2.4.1899 Pražák.
1927 (11.3) : vloženo vlastnické právo na dům se zahradou č.k. 45 Leopoldu a Hermíně Hojtašovým. Pozn.: možná že se jedná o jiný dům !
1933 : Penc Jan, obchodník, n.31.12.1860, manž. Marie, n.10.11.1861.
Pencová Marie, v dom., n.12.2.1898. Pencová Anna, v dom., n.25.3.1901.
1943 : Penc Jan ( z.10.2.1943 ), n.30.12.1859 Protivec, obchodník, manž. Marie, r.Křížková z Vodňan.

čp.134 ( st.č.143 ) Aug.Křížka

1830 : majitel domu Řídký.
1851 : Řídká Karolina ( n.14.4.1851 ), 54 let, manž. Josef, pekař.
1854 : Němec Josef ( z.6.6.1854, 6 měsíců ), otec : Jan, obuvník, matka Josefa, r. Malsová
1855 : Vild Eduard ( z.4.7.1855, 2 dni ), otec Jan, obuvník, manž. Marie, roz.Konvičková.
1857 : Josef Řídký, pekař a majitel domu.
Ignátz Řídký, řezník.
Josef Panzner, kožešník. Matěj Froněk, krejčí. Franz Svoboda. Zeman Václav. Jan Němec, obuvník.
1859 : Řídký Václav ( z.27.9.1859 ), 1 den, otec : Jan, řezník, matka : Kateřina, r.Martínková z Vodňan.
1860 : Řídký František ( z.13.10.1860 ), 6 měsíců, otec : Ignác, řezník.
1870 : Řídký, pekař, děti : František n.8.10.1859, Anna, n.24.7.1861.
1880 : Arnstein Alois. Arnsteinová Františka. Froňková Marie. Němec Jan. Řídký Petr.
1910: Majitel domu : Mostecký Karel.
Nájemníci: Kantor David, n.30.5.1856 Krče (Kralovice), žid, obchodník, ve Vodňanech od r.1894. Manž.: Karolína, n.6.10.1857 Pohorovice. Děti: Elsa, n.9.6.1895. Bedřich, n.16.12.1897. Arnošt, n.5.11.1899.
Kuchta Matěj, n.16.2.1840 Vodňany, klempíř. Manž.: Anna, n.16.3.1856 Týn nad Vltavou. Děti: Antonín, n.19.2.1881, úředník. Karel, n.28.7.1883, hodinář.
Pippich Jan, n.7.8.1866 Vodňany, obuvník. Manž.: Anna, n.20.7.1863 Strunkovice. Děti: Marie, n.18.3.1892, krejčovská dělnice. Jan, n.31.12.1894. Václav, n.30.7.1898.
Malkus František, n.29.6.1879 Vodňany, dělník. Manž.: Marie, n.13.11.1885. Děti: Jan, n.28.7.1907.
Renner František, n.9.12.1882 Vodňany. Manž.: Anna.: n.18.5.1887 Hudlice. Dcera: Božena, n.29.12.1910.

1913 : Cinádr Vojtěch (z.29.5.1913 ), n.23.5.1913, otec : Vojtěch, obuvník, matka :
Anna, r.Lukášová z čp.338.
1914 : Cinádr Jan (z.21.6.1914 ), n.21.6.1914, otec : Vojtěch, matka : Anna,r. Lukášová z Kloubu.
1918 : Cinádr Vojtěch (z.22.5.1918 ), n.13.7.1917, otec : Votěch, matka : Anna.
1919 : Kuchta Matěj (z.30.5.1919 ), n.16.2.1840, sklepmistr v pivovaře, manž. Anna, roz.Tringlová z Týna nad Vltavou.
1921 : man. domu Bečka František, n.27.11.1881 Vodňany, maj. truhlářství.
Manž.: Růžena, n.15.9.1883 Petrovice u Sušice.
Děti : František, n.1.10.1910 Vodňany. Václav, n.4.8.1912 Vodňany. Vojtěch, n.15.4.1914 Vodňany.
Vondrysová Marie : sestra Růžena, n.12.9.1899 Petrovice u Sušice, svob., ve V. od r.1920.
Personál : Seidl Josef, dělník, svob., n.28.7.1863 Bavorov.
Talafous František, učedník, n.4.3.1904 Pohorovice.
Carda Josef, učeň, svob., n.8.3.1904 Vídeň.
Nájemníci : Kuchtová Anna, vdova po schwarzenbergském úředníkovi, n.14.3.1856 Týn nad Vlt., ve V. od 1.6.1881.
Děti : Antonín, svob., soudní kancelista, n.19.2.1881 Týn nad Vlt.
Karel, hodinářský mistr, svob., n.28.7.1883 Vodňany.
1932 : Bečka František ( z.15.11.1932 ), n.27.11.1881 Vodňany, majitel pohřebního ústavu. Manž.Růžena, r.Vondrisová z Petrovic.
1933 : Bečková Růžena, vdova po truhláři, n.15.9.1884.
1939 : autodoprava Václav Bečka.

Bečka Vojtěch, předtím jeho otec František – pohřební ústav

čp.135 ( st.č.II. ) ul.Aug.Křížka / Majerova :

Bauše Josef - koloniál
Později bytová správa.
Rubeš Josef – trafika, později prodej novin a kuřiva

1837 : Frisch Seligmann
1857 : Seligman Frisch, kupec a majitel domu. Emanuel Löwit. Adolf Hähn. Heinrich Löwy. Fany Weissová. Marie Bízková.
Nájemníci : Josefa Haas, vdova po schwarzenberském zahradníkovi z Libějovic.
1865 : Frisch Ludvík.
1880 : Frisch Seligmann. Frisch Ludvík.
1892 : dům vyhořel, majitel Frisch.
1910: Majitel domu: Josef Bauše, n.10.3.1871 Kutná Hora, obchodník, ve Vodňanech od r.1902. Manž. Růžena, n.1877 Vodňany. Děti: Jiří, n.7.11.1905. Růžena, n.5.2.1907.
Personál: Jan Pešek, n.7.5.1893 Libějovice, učeň. Honzík Antonín, n.13.11.1895 Lomec, učeň. Pudivítrová Barbora, n.7.11.1892 Strunkovice, služebná.
Nájemníci: Hirsch Milan, n.9.9.1882 Klatovy, berní úředník, ve Vodňanech od. r.1901. Manž.: Antonie, n.26.5.1884 Vodňany. Děti: Josefina, n.18.4.1900. Karel, n.2.9.1910. Personál: Anna Kovandová, n.16.6.1894 Velké Malovice, služebná.
Štrobachová Marie, n.18.9.1838 Vimperk, vdova, ve Vodňanech od r.1904.
Štojd Antonín, n.16.1.1872 Trhové Sviny, kancelista u okr. soudu, ve Vodňanech od r.1910. Manž.: Anna, n.19.7.1880 Kardašova Řečice.
1914 : Bauše Josef, obchodník, smíšené zboží.
1921 : majitel domu Bauše Josef, n.10.3.1871 Kutná Hora, ve V. od 1.1.1903, obchod s koloniálním zboží.
Manž. Růžena, n.3.9.1877 Vodňany. Dcera : Růžena, n.5.2.1907 Vodňany.
Nájemníci : Šteflová Emilie, n.7.2.1878 Kamýk ( Sedlčany ), manž. Vojtěch, učitel t.č. na Slovensku. Ve V. od 1.9.1915.
Děti : Marie, n.27.4.1906 Orlické Zlákovice. Lidmila, n.13.10.1908 Orlické Zlákovice. Sylva, n.30.12.1913 Orlické Zlákovice.
Maxa Václav, n.17.9.1883 Medo - Újezd ( Rokycany ), železničář, ve V. od 1.9.1913. Manž.: Katuše, n.22.12.1888 Bošilec. Děti : Zdeňka, n.28.1.1911 Suché Vrbné ( Č.B.). Vlastimila, n.19.6.1919 Vodňany.
1923 : Bauše Josef, člen městského zastupitelstva.
1927 : Pruner František ( z.18.5.1927 ), n.1.1.1878 Písek, berní vykonavatel, manž. Anna r. Voříšková, odd. 27.4.1903 Skočice. Pozn.: matrika z. CČH.
1933 : Bauše Josef, obchodník, n.10.3.1871, manž. Růžena, n.3.9.1877.
Prunnerová Anna, pensistka, n.3.8.1884.
Prunnerová Anna, domácnosti, n.13.6.1907.
Tomola Robert, želez. úředník v.v., n.11.2.1870, manž. Marie, n.27.12.1877.
Tomola Karel, studující, n.23.1.1912.
Svěráková Růžena, advokátní úřednice, n.19.6.1909.
Pavlík Miroslav, berní úředník, n.12.1.1909.
1936 ( od 9.7 ) : do domu přesídlil Karel Roztočil, dámský modní salon.
1949 : Rubeš František ( z.30.10.1949 ), n.10.7.1896 Brtnice, trafikant, manž. Marie, r.Plísková z Drnovic.
1952 : Bauše Josef Vincenc ( z.10.1.1952 ), n.10.3.1871 Kutná Hora, obchodník.
Manž.: Růžena, r.Tůmová.

čp.136 ( st.č.183 ) ul.Aug.Křížka :

Původně zde byly masné krámy, obytný důn vznikl po roce 1860 :
1837 : obec Vodňanská.
1865 : Řídký Václav.
1870 : Řídký Václav, řezník, dcera Gabriela, n.1863.
1880 : Hubáček Martin. Holub Emanuel. Kudrle Václav. Viplerová Marie.
1910: Majitel domu: Hubáčková Terezie.
Nájemníci: Bečka František, n.27.11.1881 Vodňany, truhlář. Manž.: Růžena, n.15.9.1883 Petrovice. Syn: František, n.1.9.1901. Personál: Habart Václav, n.11.10.1886 Žďárské Chalupy, dělník. Hovorka Josef, n.17.7.1889 Vodňany, dělník. Josef Podlešák, n.23.10.1894 Pohorovice, učeň
Nájemníci: Říha Vojtěch, n.26.8.1862 Protivín, okresní zvěrolékař. Manž.: Marie, n.20.2. 1870 Protivín. Děti: Jiří, n.15.2.1893. Jan, n.21.2.1897. Marie provd.Žlábková, n.29.8.1888, její syn: Antonín, n.27.1.1910.
Personál: Kyselová Rosálie, n.29.3.1890 Čavině, služebná. Prajer Antonín, n.13.7.1892 Libějovické Svobodné Hory, čeledín.
1921 : majitel domu Mach Matěj, řezník, n. 4.2.1887 Velký Bor ( Netolice ), ve V. od 1.9.1911.
Manž.: Anna, n.14.6.1887 Krašlovice.
Děti : Jan, n.5.1.1913 Vodňany. Marie, n.25.4.1914 Vodňany. Josef, n.13.2.1920 Vodňany.
Lísková Růžena, sestra Anny, n.14.2.1897 Krašlovice, svob., učí se kuchařkou.
Mach Václav, řeznický učedník, n.5.10.1904 Velký Bor.
Nájemník : Jan Jílek, n.8.11.1872 Přeštice, ve V. od 29.7.1918.
Manž.: Anna, n.7.5.1874 Nepomuk.
Děti : Bohumil, n.17.7.1902 Přeštice. Rudolf, n.21.2.1904 Strakonice. Otta, n.13.7.1905 Strakonice. Anna, n.11.7.1907 Strakonice. Jaroslav, n.26.12.1909 Strakonice. Jan, n.7.8.1900 Přeštice ( pozn. obchodní cestující, bydlí v Plzni ).
1933 : Lísková Marie, soukr.n.8.9.1865.
Lísková Blažena, v dom., n.9.7.1903.
Mach Matěj, řezník, n.16.2.1887, manž. Anna, n.13.6.1887.

čp.137 – 138 ( st.č.144ab ) ul.Aug.Křížka :

1840 : Johann Žahour, n.1792. Kateřina, n.1810.
1850 : Uhlík Martin ( z.23.8.1850 ), 41 let, švec. manž. Amma, r. Tupá.
1850 : Panzner Antonín (z.23.8.1850 ), 1 rok, otec : Václav, provazník.
1850 : Žahour Jakub, krupař ( z.25.8.1850 ), 63 let.
1850 : Panzner Václav (z.26.8.1850 ), 8 let, otec : Václav, provazník.
1850 : Panzner Jan (z.26.8.1850 ), 5 let, otec : Václav, provazník.
1850 : Panznerová Veronika (z.29.8.1850 ), 3 roky, otec : Václav, provazník.
1853 : Kohn Karel ( n.26.9.1853 ) otec Emanuel, matka Zuzana
1854 : Jan Žahour, pekař, dcera Veronika ( z.23.4.1854, 3 měs. )
1855 : Karolina a Jan Žahourovi prodali polovinu domu Adamovi a Marii Chrášťanským. Tím došlo k rozdělení domu.

čp.137 ( st.č.144a ) ul.Aug.Křížka :

1857 : Jan Žahour, krupař, majitel domu.
Nájemníci : Jan Pipich, nožíř.
1860 : Kuttanová Markéta (z.19.5.1860 ), 96 let, vdova po Matějovi, sedlákovi z Břetěnic u Sušice, nyní bytem v čp.144.
1862 : Fleischmannová Marie (z.16.9.1862 ), 4 měsíce, otec : Vojtěcch, uzenář
1862 : Fleischmannová Anežka (z.29.8.1862 ), 3 měsíce, otec : Vojtěch, matka : Marie, Kubíčková z Bavorova.
1880 : Hellerová Helena. Friš Vilém. Kohn David. Skalický František.
1910: Majitel domu: Hubáčková Terezie, n.26.8.1846 Volenice, ve Vodňanech od r.1857, vdova.
Nájemníci: Kudrle Václav, n.8.9.1864 Bohonice, ve Vodňanech od r.1894, pekař. Manž.: Anna, n.22.7.1865 Soběslav. Děti: Tomáš (t.č. na vojně). Václav, n.16.8.1897. Jan, n.7.1.1904. Terezie, n.29.5.1896. Tchýně: Kohoutová Marie, n.20.5.1841 Soběslav, vdova, pekařství. Personál: Jan Novák, n.11.7.1871 Veselý nad Lužnicí, dělník.
Louženský Josef. n.18.3.1865 Vodňany, obuvník. Manž.: Anna, n.11.11.1875 Velký Zdíkov. Děti: František, n.1.7.1895. Jaroslav, n.30.6.1899.
1921 : maj. domu Brožová Anna, n.19.11.1884, svob., obchodnice.
Pozn:. dcera Rosálie, provd. Slavíkové.
Nájemníci : Slavík Josef, n.22.11.1869 Libáň, obchodník se střižním zbožím, ve V. od 1.6.1910.
Manž.: Rosálie, n.23.4.1860 Vodňany.
Dcera : Terča, n.9.6.1905 Pichlern ( Rakousko ).
Nájemníci : Slavík Jan, n.23.4.1893 Vídeň, ve V. od 1.6.1910, obchodník s velecipédy a sportovním zbožím.
Manž.: Emilie, n.28.11.1897 Bočice (?) u Velimi, ve V. od 25.11.1919.
Dcera : Věra, n.8.1.1921 Vodňany.
Kudrle Václav, pekař, n.8.9.1864 Bohonice ( Volyně ), ve V. od 28.5.1894.
Manž.: Anna, n.22.7.1865 Soběslav.
Děti : Jan, n.7.1.1904, svob., pekařský pomocník.
Terezie, n.29.5.1896, provd. Toningrová, manž. František n.20.1.1892 Dub ( Volyně ), podúředník státních drah. Dcera : Jarmila, n.21.12.1918.
1933 : Mašková Barbora, soukr., n.4.9.1852.
1935 : Mašková Barbora ( z.1.3.1935 ), n.17.4.1853 Červené Záhoří, r.Beranová, vdova po Josefovi, schwarzenberském šafáři ve Vodňanech.
1940 : Zoch Josef ( z.29.3.1940 ), n.9.2.1865 Záluží, obuvník, manž. Marie, r.Merie, r. Jedličková z Pasek.

Slavík Jan – obchod, jízdní kola
později Mototechna. Promotox Janda.

čp.138 ( st.č.144b ) ul.Aug.Křížka :

1857 : Adam Chrášťanský, řezník a držitel domu.
Nájemník : Jan Ella, pecnář.
1880 : Chrášťanská Marie. Máhlerová Marie. Nessová Josefa.
1910: Majitel domu: Králíček Jaroslav, n.24.4.1882 Nový Bydžov, obchodník se střižním zbožím. Manž.: Marie, n.8.12.1883 Vodňany.
1920 : Jaroslav Králíček přistavěl první poschodí.
1921 : majitel domu Králíček Jaroslav, n.24.4.1882 Nový Bydžov, ve V. od 10.9.1906, obchodník se střižním zbožím.
Manž.: Marie, n.8.12.1883 Vodňany.
Děti : Marie, n.10.1.1913 Vodňany. Jaromír, n.14.3.1919.
Služebná : Randáková Marie, n.1.12.1897 Kašperské Hory, svob.
1922 : Kralíček Jaroslav (z.7.9.1922 sebevražda zastřelením ), n.24.4.1882 Nový Bydžov, obchodník, manž.Marie, r.Řídká z čp.82/I., odd. 20.10.1909.
1933 : Vačlena Václav, důchodní, n.10.2.1879, manž. Marie, 8.12.1883.

Řídký Karel – obchod s látkami, později obchod koberce a textil

čp.139 ( st.č.145 ) ul.Aug.Křížka :

1798 : Ondřej Stožický.
1830 : Ondřej Stožický, n.1771. Dorota, n.1800. Anton 1827 – 1832. Josef, n.1829. Johann, n.1820. Cecílie, n.1825.
1853 : Stožický Ondřej ( n.6.8.1853, 80 let ), obuvník, manž.Dorota, r.Hermannová z Vodňan čp. 84 ( nebo 89 ), ženatý 32 let.
1857 : Josef Stožický, kloboučník a majitel domu.
1880 : Stožický Josef. Šatra Jan. Šatrová Filipína.
1910: Majitel domu: Stožický Alexandr, n.26.2.1876 Vodňany, řezník. Manž.: Marie, n.30.8.1881 Vodňany. Děti: Marie, n.29.4.1902. Alexandr, n.8.1.1904. Jan, n.12.8.1905.
Personál: Vrábek František, n.31.12.1894, dělník. Vácha Antonín, n.13.4.1893, učeň. Mášlová Alžběta, n.29.1.1888 Vodňany.
1921 : maj. domu Ferdinand Řídký, řezník, uzenář, hostinský a obchodník s dobytkem, n.15.11.1867 Vodňany.
Manž.: Kateřina, n.15.12.1872 Český Krumlov.
Děti : Václav, n.20.111894 Vodňany, řeznický pomocník, svob.
Božena, n.21.9.1896 Nakří. Vlasta, n.4.4.1898 Nakří, svob.
Ferdinand, n.2.4.1901 Vodňany, maj. cementárny.
1931 : Řídký Ferdinand ( z.31.12.1931 ), n.20.11.1867, řezník a uzenář, manž. Kateřina r. Ruzhová z Vodňan.
1933 : Řídká Kateřina, soukromnice, n.15.12.1872. Řídká Vlasta, v dom., n.4.4.1899. Řídký Václav, řezník, n.19.11.1894.

Řídký Ferdinand – řezník
Katka - prádlo

čp.140 ( st.č.146 ) ul.Aug.Křížka :

Churáň Josef – bednář

1830 : Čužma Vojtěch n.1793, Margareta n.1787, Matyás n.1821, Rosálie n.1819, Magdalena n.1814, Anna r.1825.
1854 : Burdová Jahonna (z.23.11.1854 ), 40 let, svobodná dcera Františka, truhláře a Josefy, r. Velíškové ze Strakonic.
1857 : Čužma Václav (z.16.5.1857 ), 3 roky, otec : Matěj, bednář.
1857 : Čužma Matěj, bednář a majitel domu, n.1821.
1880 : Čužma Matěj.
1910: Majitel domu: Churáňová Julie, n.7.4.1855 Vodňany. Manž.: František, n.3.4.1856 Lidmovice, ve Vodňanech od r.1860, bednář. Děti: František, n.17.5.1886, pomocník u okresního soudu. Cyril, n.13.5.1890, bednářský tovaryš. Josef, n.8.1.1895. Alžběta, n.15.11.1898.
1919 : Churáňová Julie (z.8.8.1919 ), n.7.4.1855 Vodňany, r. Čužmová, manž. František
1921 : maj. domu Churáň František, n.5.4.1857 Vodňany, vdovec, truhlář.
Děti : Josef, n.8.1.1895 Vodňany, svob., bednářský pomocník.
Alžběta, svob., n.15.11.1887 Vodňany.
1926 : Churáň František (z.20.8.1926 ) n.30.3.1856 Lidmovice, vdovec po Julii r.Čužmové.
1928 : Liška Jan ( z.21.3.1928, při narození ), otec : Jan, staniční manipulant
matka Alžběta, r. Churáňová. Pozn.: matrika úmrtí CČH
1933 : Liška Jan, železniční zřízenec, n.28.5.1892, manž.Alžběta, n. 15.11.1897.
Churaň Josef, bednář, n.8.1.1895.
1949 : Michalcová Anna ( z.9.11.1949 ), n.27.12.1878 Vodňany, r. Fürbachová, vdova po Josefovi, krejčím.

čp.141 ( st.č.164 ) ul.Aug.Křížka :

Kuchta Karel – hodinář
Rajniš – oděvy. Později obchod s partiovým zbožím

Dům byl postaven r.1793. ( MIII, s.112 )

1952 : Holý Martin (z.2.1.1852 ), 2 měsíce, otec : Josef, podruh.
1857 : Josef Kafka, majitel domu.
Nájemník : Josef Holý, nádeník.
1861 : Holý Vojtěch ( z.12.3.1861 ), 11 měsíců, otec : Josef, podruh, matka : Marie.
1870 : Arnsteinová Anna ( n.1862 ), otec kořalník. Matrika škol, 1870 –71.
1870 : Arnstein Šimon ( n.22.7.1863 ), otec kořalník. Matrika škol 1870-71.
1880 : Brok Vilém. Kavan Václav. Kauder Marek.
1910: Majitel domu: Jan Měřínský, n.1.12.1864 Strakonice, cukrář, ve Vodňanech od r.1890. Manž.. Božena, n.18.1.1873 Chvaletice. Děti: Emanuela, n.9.11.1859. Adolf, n.7.6.1903.
Nájemníci: Boušek Gustav, n.1.4.1874 Nechanice, ve Vodňanech od r.1904, c.k.okresní soudce. Manž.Marie, n.5.8.1882 Jaroslav. Děti: Marie, n.6.6.1905. Ludmila, n.17.7.1906. Personál: Marie Konzalová, n.16.6.1890 Žernovice, služka.
Nájemníci: Holý Tomáš, n.10.10.1872 Vodňany, bednář. Manž.: Terezie, n.5.1.1880 Humňany. Dcera: Marie, n.5.4.1903.
1913 : Jureček Josef ( z.12.10.1913 ), n.1883 Zottkytl ( dnes Cotkytle ) u Lanškrouna, svobodný, sebevražda oběšením.
1921 : maj. domu Božena Měřinská, vdova, n.18.11.1873 Vodňany.
Syn: Josef, svob., n.9.9.1911 Vodňany.
Holceplová Kateřina ( matka Boženy ), vdova, n.1845 Pištín, od r.1870 ve V.
Nájemníci : Frojda Josef, maj. továrny na cementové zboží, n.14.3.1875 Krasetín
( Holubov ), ve V. od 5.5.1909.
Manž.: Marie, n.25.9.1876 Velešín.
Děti : Marie, n.25.10.1902 České Budějovice. Božena, n. 27.1.1907 České Budějovice. Jarmila, n.27.8.1908 České Budějovice.
1925 (15.8.) : Božena Měřinská prodala dům Emilii Kantorové a Elle Bondiové za 70 tis. korun.
1926 (3.5.) : Emilie Kantorová prodala Elle Bondiové z Prahy polovinu domu a zahrady č.k.39 za 30 tis. korun.
1931 : Klimeš Jiří ( z.6.7.1931 ) n.28.12.1929. Otec Tomáš, průvodčí, matka Marie,
r.Kolářová. Pozn.: matrika zemřelých CČH.
1931 : Klimeš Jaroslav ( z.1.6.1931 ) n. 10.4.1931. Stejné.
1931 : Klimešová Jarmila ( z.16.6.1931 ), n.19.10.1927. Stejné.
1932 : Klimeš Václav ( z.12.8.1932 ), n.10.8.1932. Stejné.
1933 : Lenc František, dělník, n.21.10.1902, manž.Anna, n.24.5.1909.
Kantor David, obchodník, n.25.5.1856, manž.Karolina, n.12.10.1857.
Mengler Josef, typograf, n.21.4.19.1907, manž. Pavla n.10.6.1911.
1933 : Václav Žižka provedl přístavbu a znova byly zřízeny výklady hodináře Karla Kuchty a Zdeňka Reiniše – prodejny výrobků ,,Sbor“.
1936 (1.1.) : zahájil praxi Oldřich Pavlík, zkoušený zubní technik, v prvním poschodí domu.
1937 : Žižka Václav ( z.19.3.1937 ), n.16.9.1885 Netolice, býv. hostinský, manž. Zdeňka, r.Holátová z Vodňan.

čp.142 ( st.č.179 ) ul.Aug.Křížka :

1857 : Františka Burdová, majitelka domu, vdova. Filip, syn, obecní kasír.
Petr Melzer, kožešník. František Kösler. Jursík Leopold.
1860 : Melcrová Paulina (z.4.3.1860 ), 9 měsíců, otec : Petr, kožešník, matka : Marie, roz. Votrubová ze Strakonic.
1861 : Burdová Karolina (z.19.3.1861 ), 2 měsíce, otec : Jan, perníkář, matka : Johanna, r. Kuršová z Vodňan.
1880 : Fuchs Jakub. Kunský Volfgang. Scháněl Václav.
1910: Majitel domu: Kunský Wolfgang, n.25.1.1849 Vodňany, provazník. Manž. Antonie, n.4.1.1851 Vodňany. Personál: Chvalina Josef, n.13.3.1885 Obříství, dělník. Chvalina Emil, n.20.10.1892 Nové Benátky, dělník. Vondra František, n.4.10.1895 Volyně, učeň.
Nájemníci: Matěj Hovorka, n.21.7.1871 Vodňany, krejčí. Manž.Anna, n.20.1.1876 Vodňany. Syn: Jiří, n.15.9.1902.
1915 : Kryslová Emanuela (z.8.3.1915 ), n.17.12.1903, otec : František, matka : Josefa.
1917 : Turková Marie ( z.23.5.1917 ), n.5.2.1854 Útěšov čp.4, r.Pechová, vdova po Vojtěchovi, dělníkovi, odd. 15.9.1879.
1918 : Kunská Antonie (z.19.9.1918 ), n.2.1.1851 Kavanová z čp.202, vdova po
Wolfgangovi, provazníkovi.
1921 : maj. domu Matěj Hovorka, krejčí, n.21.7.1871 Vodňany.
Manž. : Anna, n.19.1.1876 Vodňany.
Nájemníci : Krysl František, obuvnický mistr, n.3.2.1876 Nestanice, ve V. od 7.1.1901.
Manž. Josefa, n.3.3.1873 Týn nad. Vlt.
Děti : Marie, n.2.6.1902 Vodňany. Božena, n.21.7.1907. Anna, n.17.4.1910. František, n.5.8.1912. Všichni n. ve Vodňanech.
1921 : Krysl František (z.4.4.1921 ), n.3.2.1876, obuvník, manž. Josefa ,r.Lukášová z Nového Dvora u Týna nad Vltavou, odd.7.1.1901.
1933 : Hovorka Matěj,krejčí, n.21.7.1871, manž. Anna, n.19.1.1876.
1936 : Tacl Antonín, ( z.29.6.1936 ), 30 let, soustružník. Pozn.: záznam z Vn.
1947 : Hovorková Anna (z.3.12.1947 ), n.19.1.1876 Vodňany, r.Kunská, manž. Matěj, krejčí.

čp.143 – 144 (st.č.148, 172 ) ul.Aug.Křížka :

Pozn.: dům čp. 143 ( st.č.148 ) byl postaven ve druhé polovině 18.století, snad až v roce 1790 ( MIII., s.130 ). Dům čp.144 ( st.č.172 ) byl postaven až v roce 1829 a stojí ve dvoře domu čp.143. Ještě v roce 1880 měl oba domy svá samostatná popisná čísla. V roce 1933 byly do volebního seznamu zapsáni voliči pod čp. 144.

Lešetický Petr – železářství, později prodej nábytku
Hotel a restaurace U Řídkých ( nájemce Václav Žižka ), později SNB. Cestovní kancelář.

čp.143 :

1850 : Kuršová Julie ( n.28.3.1850 ). otec : Jan, obuvník, matka : Magdalena, r.Kloučková z čp.148. Julie z. svobodná 19.1.1917 zřejmě v tomto domě, čp.148 jak uvádí matrika z.
1854 : Kurš Vojtěch ( z.17.2.1854, 1 den ), otec Jan, obuvník.
1855 : Tupý František ( z.14.5.1855 ), 8 dní, otec : František, kloboučník.
1857 : Franz Tupý, kloboučník a držitel domu.
nájemníci : Alžběta Glanché.
1880 : Černý František. Hanzlovský Ferdinand. Tupý František.
1910: Majitel domu: Řídká Barbora, n.26.11.1859 Husinec, ve Vodňanech od r.1862, vdova. Děti: Františka, n.4.9.1888. Karel, n.12.11.1881, polní hospodářství. Josef, n.25.3.1891. Otakar, n.4.10.1894.
Personál: Škabraud Vojtěch, n.20.4.1861 Dubská Lhota, čeledín. Jan Růžička, n.1878 Hradiště u Velkého Boru, čeledín. Alžběta Novotná, n.26.7.1891 Křtěnov, služka. Anna Třešničková, n.11.6.1861 Křtětice, služka.
Nájemníci: Mačura Vojtěch, n.21.3.1861 Malý Újezd, ve Vodňanech od r.1897, hostinský. Manž.: Kateřina, n.4.12.1868 Písek. Děti: Marie, n.28.8.1896. Anna, n.17.4.1898. Růžena, n.17.9.1900. Božena, n.4.2.1902. Ladislav, n.6.7.1904.
Štefl František, n.22.8.1876 Chvalešovice, ve Vodňanech od r.1906, oficiál u berního úřadu. Manž.: Marie, n.23.9.1891 Slaný. Děti: Marie, n.6.8.1901 Třeboň. Josef, n.5.10.1902 Třeboň. František, n.8.4.1905 Třeboň.
Pozn: také pro dům čp.144/I.
1921 : maj. domu Barbora Řídká, vdova, obchodnice s obilím, n.26.11.1859 Horouty ( Prachatice ), ve V. od r.1869, majitelka domů čp.143/I., 144/I., 129/II.
Personál : Škaboud Vojtěch, čeledín, svob., n.14.8.1869 Dubská Lhota. Ve V. od r.1.1.1895.
Maršová Anežka, svob., služka, n.13.1.1896 Chlumená ( Prachatice ), ve V. od 1.1.1914.
Řídký Josef, n.26.3.1891 Vodňany, svob., městský tajemník ( abs. právnické fak. )
Nájemníci : Lešetický Petr, obchod se železem, n.27.6.1884 Husinec, ve V. od 1.7.1914.
Manž.: Františka, n.4.9.1888 Vodňany.
Děti : Libuše, n.7.4.1915 Vodňany. Karel, 27.10.1920 Vodňany.
Služebná : Marešová Marie, n.2.11.1899 Chlumany.
1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu. Jsou v čp.144/I.
1940 : Řídká Barbora ( z.16.10.1940 ), n.25.11.1858 Tvrzice, r.Ládová, vdova po Václavovi, řezníkovi a hostinském.

čp.144 :

1829 : dům postavil František Melzer.
1830 : Eliáš Melzer, n.1814. František Melzer, n.1782. Marie, n.1789. Magdalena, n.1805. Josef, n.1810. Eliáš, n.1814. Petr, n.1817. Apolena, n.1820. Marie, 1827.
1850 : Kotas Felix (z.30.4.1850 ), 3 roky, otec : Josef, krejčí.
1857 : Eliáš Melzer, stávkař a majitel domu. Čekanský Václav.
1861 : Chrášťanský Alois (z.19.9.1861 ), 1 rok, otec : Adam, řezník.
1880 : Melzer Eliáš. Tomáško Hynek.
1910: viz čp.143/I.
1921 : maj. domu Barbora Řídká.
Nájemnice : Táborová Růžena, vdova, hostinská, n.7.7.1882 Vodňany.
1931 : Petr Lešetický, železářství
1933 : Lešetický Petr, obchodník, n.27.6.1884, manž. Františka, n.4.9.1888.
Řídká Barbora, soukromnice, n.26.11.1859.
Řídký Josef, městský tajemník, n.25.3.1891.
Žižka Václav, hostinský, n.16.9.1885.
Lešetický Petr, obchodník, n.27.6.1884, manž. Františeka, n.4.9.1888.

čp.145-146 ( st.č.40ab ), ul.Aug.Křížka / Majerova :

K rozdělení velkého domu na dva menší došlo mezi lety 1857 - 1880.

1830 : Jakub Stařík, n.1786. Johanna, n.1755. Ludmila, n.1762. Anna, n.1803, Franz, n.1831.
Kalivoda n.1781. Eliáš, n.1813. Vojtěch, n.1814. Tekla, n.1818. Kateřina, n.1823.
Petr Tischer, n.1802, Alžěta n.1807, Josef n.1837. Antonie n.1828, Anna n.1830, Marie n.1832, Aloisie n.1833.
1850 : Stařík Jakub ( z.23.10.1850, 68 let ), manž. Anna, Křížová z Libějovic.
1857 : Stříbrný Josef ( z.10.11.1857 ), půl dne, otec : Bartoloměj, krupař, matka : František, r. Ornová.
1857 : Anna Staříková, majitelka domu.
Nájemníci : Josef Ciegroser. Václav Panzner. Veronika Till. Bartoloměj Stříbrný.
Marie Orná. Marie Mrázová, živnost hostinská. Josef Žák.
1857 : Panznerová Karolina a Františka ( z.3.12.1857 ), 3 měsíce, rozené z dvojčat, otec : Václav, provazník.
1859 : Thielová Veronika ( z.25.6.1859 ), 75 let, rozená v Humpolci, vdova po Josefovi, jircháři.
1859 : Žák Josef ( z.28.11.1859 ), 37 let, zedník, rodem z Koltic (?) v Pardubickém kraji.
1860 : Lahodný Josef ( z.25.7.1860 ), 1 rok, otec : Václav, tkadlec, matka : Anna, roz.Lötz z Vimperka.
1865 : Stařík Alois.
1870 : Fuchs, židovský obchodník, děti : Hermína n.20.2.1861. Albína n.1862.
Stařík, řezník, syn František n.1864.
Němec Jan, švec, děti : Robert, n. 14.11.1859, August, n.3.1.1865.
1880 : Stříbrný Bartoloměj. Staříková Anna. Srnec František. Tobias Josef.

čp.145

Fencl Jan – pekařství

1910: Majitel domu: Měřínský Václav, n.30.1.1871 Strakonice, ve Vodňanech od r.1902, pekař. Manž.: Pavlína, n.22.6.1869 Bavorov. Dcera: Marie, n.30.6.1899. Anna, n.30.6.1899 (dvojčata). Vilém, n.10.3.1903.
Nájemníci: Bernklaun Vilém, n.27.9.1863 Lohovčice (Horšovský Týn), ve Vodňanech od r.1866, nádeník. Manž.: Anna, n.15.8.1865 Strachovice. Děti: Václav, n.31.8.1889 Vodňany. František, n.5.3.1896 Křtětice. Rudolf, n.8.4.1896 Vodňany. Marie, n.7.11.1891. Anna, n.6.12.1892. Růžena, n.7.10.1899.
1915 : Bolizon Jaroslav (z.11.5.1915 ), n.25.2.1871, mlynář, manž. Marie, r.Soukupová z Litovle.
1917 : Svobodová Marie ( z.31.7.1917 ), n.14.3.1850 Truskovice, r. ?, vdova po Jakubovi, rolníkovi v Chelčicích.
1921 : maj. domu Měřínský Vilém, pekař, n.30.1.1871 Strakonice, ve V. od 1.6.1908.
Manž.: Pavlína, n.30.6.1868 Bavorov.
Děti : Marie, n.30.9.1899 Bavorov. Anna, n.30.9.1899 Bavorov. ( Dvojčata )
1930 : Měřínský Vilém (z.7.12.1930 ), n.30.1.1871 Starkonice, mistr pekařský, manž. Pavlína, roz. Hynková z Bavorova.
1933 : Měřínská Pavlína, soukr., n.22.6.1859.
Fencl Jan, pekař, n.11.1.1894, manž. Marie, n.30.6.1899.
Kinkor Jan, pekařský pomocník, n.22.4.1933.
1944 : Měřínská Pavlína (z.13.1944 ), n. 22.6.1868 Bavorov, r. Hynková, vdova po Vilémovi, pekaři.

čp.146 :

Kubeš Václav – holič ‚ později byl vchod zazděn.

1880 : Boneš Jan. Brožová Marie. Karlovský Jan. Louženský Josef. Řídký Karel.
1892 : dům vyhořel, majitel Karel Řídký.
1910: Majitel domu: Řídký Karel, n.25.10.1841 Vodňany, polní hospodářství. Manž.: Alžběta, n.30.10.1858. Švagrová: Johanna Vaňková, n.16.5.1857 Vodňany.
Nájemníci: Solar Josef, n.16.4.1849 Laciná, ve Vodňanech 1867, krejčí. Manž.: Kateřina, n.22.11.1846 Drahonice. Syn: Josef, n.2.8.1886, krejčí. Personál: Dlouhý Rudolf, n.4.4.1881 Podháj (Týn nad Vltavou), svobodný, krejčovský dělník. Háva Antonín, n.30.12.1894 Pohorovice, učeň.
Kubeš Václav, n.11.3.1883 Bakov nad Jizerou, ve Vodňanech od r.1905. Manž.: Marie, n.13.12.1884 Budějovice. Děti: Maxmilián: n.21.1.1907. Marie, n.21.3.1909. Růžena, n.29.4.1910. Personál: Votěch Šebesta, n.26.9.1892 Vodňany, holičský dělník.
1914 : Solarová Kateřina ( z.24.8.1914 ), n.1846 Drahonice, r.Hávová, manž. Josef, krejčí.
1916 : Vaňková Jana ( z.23.7.1916 ), n.17.5.1857, svobodná, soukromnice, otec : Jan, matka : Karolina, r.Bělohlávková z čp.18/II.
1918 : Kubeš ( mrtvě narozené dítě, 30.12.1918 ), otec : Václav, holič, matka : Marie, roz. Florová z Českých Budějovic.
1919 : Kubešová Marie ( z.8.1.1919 ), n.10.12.1884 České Budějovice, r.Florová, manž. Václav, holič, odd.17.5.1909.
1920 : Kubeš Jan (z.8.4.1920 ), n.3.4.1920, otec : Václav, holič, matka : Marie, r. Lhotová z Husince.
1921 : maj. domu Řídká Alžběta, vdova, n.28.11.1858 Vodňany.
Nájemníci : Louženský Josef, obuvník, n.18.3.1865 Vodňany. Manž. Anna, n.11.11.1875 Malý Zdíkov.
Kubeš Václav, n.10.3.1883 Bakov nad Jizerou, holič, ve V. od r.1906.
Manž.: Marie, n.13.1.1896.
Děti : syn Masenka (?) holičský učeň, n.20.1.1907 Vodňany.
Růžena, n.29.4.1900 (?) Vodňany. Václav, n.17.5.1911 Vodňany. Anna, n.29.6.1914 Vodňany.
1924 : Kubeš Josef (z.6.12.1924 ), n.15.5.1924 Husinec, otec : Václav, holič, matka : Marie,r. Lhotová z Husince čp.33.
1930 : Klimešová Karla : výuka hudby.
1933 : Kubeš Václav, holič, n.10.3.1883, manž. Marie, n.13.3.1896.
Kubeš Václav, kožišník, n.17.6.1911.
Křenek Tomáš, dělník, n.20.12.1898, manž.Růžena, n.9.2.1902.
Řídká Alžběta, soukromnice, n.30.11.1858.
Moravec Josef, sedlář, n. 16.1.1905.
1934 : Řídká Alžběta ( z.24.4.1934 ), n.28.11.1858 Vodňany, roz. Vaňková, vdova po Karlovi.
1938 : hudební studio Dominika a Karly Klimešových.
1941 : Vaněk Karel ( z.16.6.1941 ), n.18.10.1862 Vodňany, kupec na odpočinku, vdovec po Anně, r.Matoušové z Vodňan.
1949 : Pencová Anna ( z.1.1.1949 ), n.22.11.1873 Karlov, r. Růžičková, vdova po Matějovi, rolníkovi v Truskovicích.
1950 : Čihovská Marie (z.10.1.1950 ), n.2.5.1912 Vodňany, r.Cinádrová, otec : Vojtěch, matka : Anna, r.Lukášová. Manž. Václav.
1952 : Šimek Rudolf ( z.31.12.1952 ), n.20.10.1880 Golčův Jeníkov.
1955 : Polanská Anna ( z.28.7.1955 ), n.11.5.1893 Nepodřice, r.Slavíková, manž. Václav.

čp.147 ( st.č.41 ) ul.Majerova :

1837 : Bělohlávek Vojtěch.
1853 : Kudrnová Josefa (z.12.2.1853 ), 41 let, r.Křížová, manž.Josef, kovář.
1857 : Franz Bělohlávek, majitel domu.
Anton Žahour, sládek.
1861 : Ella Josef (z.17.3.1861 ), 8 dní, otec : Jan, krupař, matka : Marie, r.Jůzková z V.
1865 : Kohout Matěj.
1880 : Kohout Matěj. Kohout František.
1892 : dům vyhořel, maj. Anna Kohoutová, manžel Josef. V protokolu je ale podepsán jako majitel Josef Vavrovský, který zde chce stavět hrnčířskou pec.
1910: Majitel domu: Josefa Fröhlichová, n.15.5.1854 Čichtice, ve Vodňanech od r.1886, žid. Manž.: Šimon, n.24.6.1849 Strážovice, obchod s uhlím. Děti: Ludmila, n.31.10.1887. Richard, n.27.1.1892, obchod se střižním zbožím.
Nájemníci: Ryšavý Václav, n.5.7.1881 Žírov (H.Brod), ve Vodňanech od r.1894, obuvník. Manž.Terezie, n.15.8.1885 Malý Újezd. Dcera: Eleonora, n.21.2.1907. Tchýně: Anna Ježková, n.15.7.1844 Křtětice. Švagrová: Eleonora Ježková, n.27.9.1883, syn Otta Ježek, n.23.3.1906 Vodňany.
1921 : maj. domu Josefa Fröhlichová, vdova, n.13.11.1854 Černovic ( Prachatice ), obchod s vejci a uhlím, žid. etnikum. Ve V. od 30.2.1870.
Bloch Leopold, n.1.9.1881 Klatovy, ve V. od 1.9.1918, obchodník, žid. etnikum.
Manž.: Helena, n.29.5.1886 Vodňany.
Děti : Anna, n.24.11.1909 Kanice ( Domažlice ). Irena, n.24.11.1910 Klatovy. Richard, n.5.7.1916 Vodňany.
Služebná : Marta Seberová, katol., n.28.7.1905 Bavorov.
Nájemníci : Hazuka Jaroslav, n.26.4.1889 Vodňany, úřední sluha.
Manž.: Anna, n.14.10.1892. Syn : Jaroslav n.4.11.1920.
1921 : Hazuka Jaroslav ( z.4.6.1921 ), n.4.11.1920, otec : Jaroslav, sluha o obce vodňanské, matka : Anna, r.Hůdová z čp.166/II.
1931 : Marie Jůzková, porodní asistentka.
1933 : Kačírková Marie, dělnice, n.3.3.1896.
Fröhlichová Josefa, soukromnice, n.9.5.1855.
Bloch Leopold, soukromník, n.31.8.1881, manž. Helena, 18.6.1886.
Blochová Irena, v dom., n.24.11.1910.
Beránek Vojtěch, truhlář, n.2.4.1907, manž, Marta, n.1.6.1911.
Mašl František, dělník, n.3.7.1889
Moravcová Marie, dělnice, n. 30.3.1884.
1933 : filiálka obchodu uhlí A.Veverkové.
1936 : Bloch Leopold

čp.148 (st.č.42 ) ul.Majerova :

1840 : Johann Parth, n.1810,c.k.výběrčí, pochází z Rokycan. Veronika, n.1817,
Marie, n.1838.
Josef Barvitius, n.1813.
1852 : Parth František (z.28.2.1852 ), 8 dní, otec : Jan, c.k.berní.
1855 : Tichá ( mrtvě narozená 19.2.1855 ), otec : František, matka : Marie.
1856 : Parth Engelbert ( z.3.6.1856 ), 7 měsíců, otec : Jan, c.k.berní, matka : Veronika z Rokycan.
1857 : Johann Parth, majitel domu.
Martin Wölfl, obuvník.
Šimon Arnestein. Barbora Mahler. Jakub Sittig.
1857 : Parthová Anna ( z.12.7.1857 ), 84 let, vdova po úředníkovi, rodem z Holoubkova u Rokycan.
1860 : Parth Jan ( z.29.5.1860 ), 17 let, otec Jan. c.k. berní, matka : Veronika, r.Pargelová z Rokycan.
1870 : Martínek švec, dcera Anna, n.1862.
1880 : Broková Anna. Bratka Martin. Holub Izák. Libenauer Karel. Solar Josef. Schack David. Volf Hynek.
1910: Majitel domu: Jan Smutek, n.10.4.1861 Římov, c.k.finanční ředitel v.v., ve Vodňanech od r.1891. Manž.: Božena, n.16.8.1849 Tábor. Švagrová: Marie Dauerová, n.24.11.1857 Tábor, vdova po profesorovi. Personál: Marie Chalupská, n.22.2.1889 Záboří.
Nájemníci: Marie Skalická, n.12.8.1829 Protivín, ve Vodňanech od r.1858, vdova.
Broková Anna, n.30.9.1827 Vodňany, žid, vdova. Personál: Chalupská Božena, n.18.10.1893 Záboří, služka.
Kohnová Rozálie, n.28.2.1840 Vodňany, žid, vdova.
David Schönberger, n.16.5.1854 Horažďovice. Manž. Jana, n.15.2.1858 Písek, ve Vodňanech od r.1876. Neteř: Roubíčková Karolína, n.5.3.1883, žid, rozvedená, ve Vodňanech od r.1895.
1919 : Smutek Jan ( z.19.8.1919 ), n.10.4.1841, berní officiál v.v., manž. Božena, r.Kallivodová ze Štýrského Hradce.
1920 : Andělová Marie ( z.13.7.1920 ), n.23.3.1859, r.Hromádková z Pištína č.35
vdova po Janovi, soudním sluhovi v.v.
1921 : maj. domu Tomka Gustav, n.1.8.1879 Libějovice, od r.1886 ve V., dámský krejčí.
Manž.: Karolína, n.4.11.1884 Vodňany.
Děti : Gustav, n.10.7.1912 Vodňany. Karel, n.26.11.1919 Vodňany.
Nájemníci : Hojný Ludvík, n.26.5.1888 Týniště nad Orlicí, od r.1919 ve V., klempířský dělník. Manž.: Ludmila, n.30.4.1886 Vodňany.
Voitlová Marie, něm. národnost, n.15.11.1877 Teplice - Šanov, svob., soukromá učitelka.
Klečka František, vlakvedoucí, n.25.11.1886 Omlenice, od 22.8.1919 ve V.
Matka : Růžena, n.28.2.1896 Prachatice. Syn : Vladimír, n.29.4.1912 Plzeň.
Smutková Božena, vdova, n.16.8.1849 Tábor, ve V. od 15.12.1892.
Brok Adolf, n.27.6.1854 Vodňany, praktický lékař, žid. etnikum, od 9.4.1920 ve V.
Manž.: Hermina, n.21.2.1872 Velké Čakovice, ve V. od 8.9.1915.
Löwy Kateřina, žid. etnikum, svob., n.18.12.1858 Dub u Vodňan, soukromnice, ve V. od 5.4.1913.
1930 : Měřínský Vilém ( z.7.12.1930 ), n.30.1.1871 Strakonice, mistr pekařský, manž. Pavlína, r.Hynková z Bavorova.
Löwy Regina, svob., n.16.4.1873 Husinec, soukromnice, ve V. od 5.4.1913.
1933 : Smutková Božena, soukr., n.16.8.1849.
Tomka Gustav, krejčí, n.1.8.1879, Karolina, n.4.11.1883.
Hojný Ludvík, klempíř, n.26.5.1888, manž. Ludmila, n.30.6.1886.
Friedl Josef, dělník, n.17.2.1873, manž. Barbora, n.4.12.1875.
Friedlová Marie, dělnice, n.12.6.1904.
Hraba Josef, výměnkář, n.14.4.1866, manž. Kateřina, n.26.12.1873.
1938 : Hojný Ludvík ( z.13.9.1938 ), n.26.5.1888 Týniště nad Orlicí, klempířský pomocník, manž. Ludmila, r.Samohejlová, odd.11.11.1911 Vodňany. Pozn. matrika z. CČH.
1939 : Jeřábek Rudolf.
1941 : Smutková Božena ( z.12.2.1941 ), n.16.8.1849 Tábor, r.Kalivodová, vdova po Janovi, finančním oficiálovi ve Vodňanech.
1950 : Tomka Josef ( z.29.5.1950 ). n.16.2.1883 Libějovice, železničář v.v., vdovec, otec : Vendelín, matka : Alžběta, r. Schwarzbecková.

čp.149 ( st.č.43 ) ul. Majerova :

1853 : Jelínková ( mrtvě narozená 12.7.153 ), otec : Hynek Jelínek, ředitel chóru.
1855 : Skalická Kateřina ( z.12.10.1855, 9 let ), otec Václav, klempíř, matka Kateřina, r.Stožická z Vodňan.
1857 : Václav Skalický, klempíř a majitel domu, n.1817.
Glück Joachym, židovský učitel náboženství z Koloděj, n.1819.
1860 : Arnstein Mořic ( n.8.12.1860 ), otec : Vilém, matka Karolína, r. Valdštejnová
z Kestřan.
1870 : Arnstein Robert ( n.1864 ), otec – obchodník. Matrika škol, 1870-71.
1880 : Arnstein Vilém.
1892 : dům vyhořel, maj. Jan Šátra.
1910: Majitel domu: Jan Šatra, n.12.5.1852 Budějovice, polní hospodář, ve Vodňanech od roku 1855. Manž.Marie, n.28.12.1859 Vodňany. Dcera: Emilie, n.4.4.1893.
Nájemníci: Pavlovský František, n.29.12.1856 Temelín, ve Vodňanech od r.1890, dělník u železnice. Manž.: Terezie, n.10.7.1856 Újezdec. Děti: Jiří, n.24.4.1899. Jan, n.23.6.1891.
1921 : maj. domu Marie Šátrová, vdova, n.12.12.1859 Vodňany.
Dcera Ema, n.4.4.1893.
Nájemníci : Dušková Helena, vdova, n.2.1.1880 Ternberg ( Rakousko ), ve V. od roku 1909.
Děti : Duška Alois, n.4.11.1903 Tugau ( Šluknov ), učeň v železářství u pana Jůzka.
Duška Josef, n.14.7.1905 Taubenheim ( Sasko ), krejčovský učeň u Tomáše Hovorky.
Duška Hugo, n.26.2.1909 Tugau.
Kuglerová Josefa, vdova ( matka Heleny ), n.15.2.1854 Noskovice ( Morava ).
1925 (12.2) : Marie Šátrová postoupila polovinu domu s příslušenstvím Václavu a Emilii Dortovým za 30 tis. korun a výměnek.
1931 : Václav Dort, krejčí.
1933 : Pilát Vojtěch, krejčí, n.10.4.1898, manž. Marie, n.18.5.1901.
Pletka Antonín, krejčí, n.13.1.1883, manž. Anna, n.10.5.1895.
1941 : Ciglbauerová Marie ( z.20.5.1941 ), n.15.5.1941 Vodňany, otec : Jaroslav, šofér,matka : Marie, r.Kolafová z Netolic.

čp.150 ( st.č.170 ) ul.Majerova :

1830 : Urban Melzer, n.1793. Kateřina, n.1817. Johann, n.1794. Norbert 1827-1836.
Eleonora, n.1820.
Josef Nessý, n.1812.Johanna, n.1814.
1850 : Burda Jan (z.11.10.1850 ), 9 let, otec : Tomáš, krejčí.
1851 : Churáňová ( mrtvě narozené dítě 29.12.1851 ), otec : Josef.
1855 : Jareš František (z.6.9.1855 ), 45 let, podomek a nádeník, manž. Anna, r.Novotná, ženatý 10 let.
1855 : Jarešová Eva (z.15.9.1855 ), 6 let, dítě padlé děvečky Marie, dcery Vavřince Jareše chalupníka ze Skal.
1857 : Václav Churáň, majitel domu.
Malchus Franz, nádeník. Jareš.
1870 : Churáň, podruh, syn Vojtěch, n.15.6.1861.
1880 : Churáň Václav.
1892 : dům vyhořel, maj. Václav Churáň.
1910: Majitel domu: Churaňová Kateřina, n.27.12.1872 Hosty, ve Vodňanech od r.1904, polní hospodářství.
Děti: Kristina n.20.12.1905. Marie, n.10.5.1909. Neteř: Skoková Marie, n.8.12.1894, kde ?, ve Vodňanech od r.1910.
1921 : maj. domu Churáňová Kateřina, vdova, n.24.12.1873 Hosty ( Týn nad Vlt.), , ve V. od r.1905.
Děti : Kristina, svob., n.20.12.1905 Vodňany, posl. učitelského ústavu.
Marie, n.10.5.1909 Vodňany.
1933 : Churáňová Kateřina, rolnice, n.24.12.1872.
Churáňová Kristina, tovární dělnice, n.20.12.1905.
Hajíček Jan, soukromník, n.15.5.1856, manž. Anna, n.28.4.1861.
01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se