Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.176 - 210.

čp.176 ( ul.31 ) ul.Komenského :

1850 : Buděšínská Rosálie (z.10.8.1850 ), 24 let, otec : Ferdinand, soukromník.
1853 : Brok ( mrtvě narozené dítě, 17.6.1853 ), otec : Šimon, matka : Anna, r.Ledererová.
1854 : Brok Arnold ( Adolf ? ), n.27.6.1854. Otec : Šimon, matka : Anna, r.Ledererová.
1856 : Brock Ignác (n.6.4.1856 ), otec : Šimon, matka : Anna, r.Lederová z Vodňan.
1857 : Václav Rošický, vrchní respicient a majitel domu.
Barbora Ladíková. Anton Ladík. Šimon Brok, židovský podomní handlíř.
1860 : Rošická Anna ( z.26.6.1860 ), 2 roky, otec : Václav, c.k.finanční naddozorce ve Vodňanech, matka : Anna, r. Spelíkoví.
1862 : Slámová Josefa ( z.9.1.1862 ), 2 měsíce, otec : Jan, obuvní, matka : Františka, r.Techová z Kváskovic.
1862 : Rošický Anton ( z.10.4.1862 ), 1 rok, otec : Václav, úředník u c.k. úřadu, matka : Anna, r.Spilíková z Březnice.
1862 : Rošická Josefa ( z.16.5.1862 ), 2 měsíce, otec : Václav, úředník.
1870 : Rošický, trafikant, syn Alois n. 1864, syn Jan n.5.4.1863.
1880 : Rošický Václav. Špiliková Veronika.
1892 : dům vyhořel, majitel Václav Rošický.
1910: Majitel domu: Rošický Jan, n.5.4.1863 Vodňany, kancelista. Manž.: Aloisie, n.14.6.1863 Vodňany. Děti: Miroslav, n.10.6.1887, účetní v Plzni. Emanuela, n.10.12.1895.Jan, n.19.10.1897. Anna, n.21.6.1903. Matka: Rošická Anna, n.2.5.1836 Březnice, vdova po c.k. naddozorci finanční stráže. Bratr: Rošický Alois, n.26.2.1865 Vodňany, malířský tovaryš.
Nájemníci: Haisler Václav, n.16.9.1862 Dub u Vodňan, ve Vodňanech od r.1910. Pensista elektrických podniků ve Vídni. Manž.: Anežka, n.19.1.1865 Pivkovice. Vnučka: Kostincová Marie, n.6.6.1894 Pivkovice.
1916 : Rošická Anna ( z.24.2.1916 ), n.2.5.1836 Březnice, r.Spilíková, vdova po Václavovi, městském kancelistovi.
1916 : Rošický Jan ( z.30.7.1916 Praha - Vinohrady), pohřben ve Vodňanech, n.5.4.1863, městský tajemník, manž. Aloisie, r.Václavíková z Vodňanech.
1921 : majitelka domu - Rošická Aloisie, vdova, n.21.6.1863 Vodňany.
Děti : Jan, n.19.10.1897 Vodňany, svobodný, úředník Slovenské pojišťovny. Anna, n.22.7.1908.
Rošický Alois, svobodný, n.28.2.1865 Vodňany, výměnkář, předtím malíř pokojů.
Nájemníci : Gans Rudolf, žid, ženatý, n.10.7.1885 Modrá Hůrka, majitel pletárny na pletené zboží.
Trojan Alois, n.29.10.1864 Malý Zdíkov, mlynářský stárek. Manž. Kateřina, n.17.11.1872 Nová Ves u Protivína. Syn : Alois, n.22.4.1900 Vodňany, obchodní příručí.
1923 : Šlégr Václav ( z.14.2.1923 ), n.23.12.1850 v čp.135/II., obchodník, manž. Marie, r.Nováková z Vodňan čp.134/II., odd. 24.11.1879.
1933 : Rošická Alolisie, soukromnice, n.25.6.1863.
Rošická Anna, úřednice, n.21.7.1903.
Rošický Alois, malíř, n.28.2.1866.
Trojan Alois, mlynářský pomocník, n.29.10.1864, manž. Kateřina, n.17.11.1872.
Trojan Alois, soudní úředník, n.22.4.1900.
1936 : Rošický Alois ( z.29.9.1936 ), n.14.6.1866, malíř pokojů.
1943 : Trojan Alois ( z.2.12.1943 ), n.29.10.1864 Zdíkov, mlynářský, manž. Kateřina, r.Kateřina, roz. Koníčková u Nové Vsi.
1948 : Rošická Aloisie ( z.26.2.1948 ), n. 21.6.1863 Vodňany, r. Václavíková, vdova po Janovi, důchodním ve Vodňanech.

Čp.177 ( ul.30 ) ul.Komenského :

1830 : Václav Hering, n.1783. Johanna n. 1808. Johann, n.1818. Julius n.1820. Josef n.1822. Josef Skala n.1826. Kateřina, n.1826. Řeřicha, n.1779. Marie n.1784. Johanna n.1809.Julie n.1814. Marie n.1815. Františka
n.1818. Rosálie n.1823.
1855 : Skalová Marie ( z.6:9.1855, 7 měsíců ) otec : Josef, dostavníkář, matka : Kateřina, r.Erhardtová.
1857 : Josef Skalla, majitel domu.
Muziková Alžběta, Šípek Vojtěch. Leopold Miller. Vojtěch Pazderník.
1859 : Pazderník Vojtěch ( z.19.2.1859 ), 63 let, tesař, vdovec, rodem z Lišova.
1860 : Bělohlávek Vojtěch (z.6.6.1860 ), 9 dní, otec : Josef, matka : Kateřiny, r.Kottová z Vodňan.
1870 : Bělohlávek, koželuh, syn Jan, n.30.5.1861.
1880 : Bělohlávek Jan. Fröhlichová Marie.
1892 : dům vyhořel, maj.Jan Bělohlávek.
1910: Majitel domu: Holát František, n.30.4.1856 Mahouš, ve Vodňanech od r.1880, obchodník. Manž.: Karolína, n.5.11.1866 Vodňany. Děti: Karel, n.4.10.1889, student. Ludmila, n.1.9.1891. František, n.16.10.1898. Tchán: Bělohlávek Jan, n.24.6.1837 Vodňany.
Personál: Duschocha Karel, n.12.2.1888 Nová Ves (Rychnov nad Kněžnou), ve Vodňanech od r.1910, obchodní příručí, svobodný. Jiroušková Barbora, n.16.6.1892 Šumavské Hoštice, ve Vodňanech od r.1908, služka, svobodná.
1913 : Bělohlávek Jan (z.7.1913 ), n.5.6.1837, bývalý obchodník, vdovec po Kateřině roz.Lešetické z Netolic.
1921 : majitel domu - Holát František, n. 30.4.1856 Mahouš, obchodník se smíšeným zbožím, manž. Karla n.5.11.1866, syn František n.15.10.1898 Vodňany, obchodní příručí.
Frajová Růžena, svob., n.27.5.1894 Nová Ves ( Batelov ), ve V. od r. 1920.
Svěchota František, n.12.7.1904 Krajnisko, učeň. Vlk Tomáš, n.10.12.1903 Nestanice, kočí. Finková Marie, n.23.1.1901 Prachatice, služebná.
1926 : Holát František ( z.29.3.1926 ), n.3.6.1856 Mahouš, obchodník, manž.Karolina roz.Bělohlávková z Vodňan z čp.177/I.
1926 (15.5.) : zavazuje se prodat Terezie Syrovátková dům pravovárečný a s pozemky a docílené nejvyšší podání odevzdati obci pro chudinský fond města Vodňan za doživotní měsíční fond důchod 200 korun nejvýše.
1926 (12.6 ) : dům prodán za cenu 40 tis. korun a pozemek za 15 tis. korun.
1930 : František Radouch, potraviny a železářství.
1931 : Dvořák Karel (z.27.5.1931 ), n.7.8.1914 Vídeň, obchodní učeň ve Vodňanech.
1933 : Holát František, soukromník, n.16.10.1898.
Podlešák Josef, sedlář, n.12.9.1902, manž. Marie, n.20.1.1901.
1949 : Samohejl Vojtěch ( z.24.3.1949 ), n.1.4.1879 Vodňany, řezník ve Vodňanech.

Holát František – prodej jízdních kol a železářství


Čp.178 ( st.č.29 ) ul.Komenského / Pivovarská :

Renner Antonín – řezník a hostinský, hospoda u Sokola.
později Meta Plzeň ( výroba tužek ), HBW elektro, Impra, Porcelán.
Počátkem roku 1990 – Jan Růžička, broušení nožů, stavění krbů ( později partiové zboří ).
Prodejna hudebnin ( krajní část domu byla v roce 1994 přestavěna pro tuto prodejna )

1830 : Josef Řídký, n.1800. Františka n.1802, Josef n,1827.
1857 : Josef Řídký, řezník a majitel domu. Karolína Bělohlávková z Protivína, n.1848.
1880 : Nováček Václav. Řídký František.
1892 : dům vyhořel, majitel Josef Řídký.
1910: Majitel domu: Řídký František, n.28.11.1841 Vodňany, polní hospodářství. Manž. Josefa, n.24.5.1848 Vodňany.
Personál: Koc Vojtěch, n.22.6.1848 Nuzov, ve Vodňanech od r.1868, svob.
Nájemníci: Koc Jan. n.11.6.1845 Nuzov, ve Vodňanech od r.1906, vdovec, hostinství. Děti: Marie, n.11.12.1884 Skály, svobodná, hostinství. Terezie, n.11.11.1893 Skály, svobodná, hostinství.
1919 : Řídká Josefa ( z.4.12.1919 ), n.24.5.1846 Vodňany čp.100/I., r.Hávová, vdova po Františkovi.
1921 : majitel domu - Renner Antonín, n.18.6.1887 Vodňany, řemenářství, uzenářství, hostinec. Manž. Gabriela, n.5.6.1896 Nakří. Syn : Antonín, n.19.1.1921.
Matka : Rennerová Alžběta, vdova, n.20.9.1855 Újezd, vdova.
Koblencová Alžběta, služebná, n.16.10.1898 Svobodné Hory, služebná.
Hanžl Josef, učedník, n.26.8.1902 Záluží.
1922 : Renner Antonín ( z.1.7.1922 ), n.19.1.1921 v čp.40/I., otec : Antonín, řezník, matka : Gabriela r. Řídká z čp.139/I.
1933 : Renner Antonín, řezník, n.10.6.1887, manž. Gabriela, n.5.6.1897.
Rennerová Alžběta, soukromnice, n.20.9.1855.
1935 : Rennerová Alžběta ( z.28.5.1935 ), n.20.5.1855 Újezd, r. Severová, vdova Antonínovi, malíři.
1952 : Renner Antonín ( z.9.2.1952 ), n.9.6.1887 Vodňany, otec : Antonín, matka : Alžběta, r.Seberová. Manž. Gabriela, r. Řídká. Řezník.

čp.179 ( st.č.59 ) ul.Komenského :

Komárek Vojtěch – řezník

1854 : Pitlíková Anna (z.9.5.1854 ), 10 měsíců, otec : Anton, matka : Marie, r.Herčíková.
1857 : Václav Kabát, truhlář a majitel domu.
Tomáš Krejčí, prodavač tabáku, pocházel z Písku. František Tětiva z Černovic u Tábora, invalida, n.1819.
1859 : Rudle Josef ( z.25.1.1859 ), 18 let, n. v Nezamyslicích z Sušice, otec : z. Augustýn, matka : Marie.
1859 : Šatra Jan ( z.31.1.1859 ), 39 let, krupař, manž. Filipína, r. Chrášťanská z Vodňan.
1865 : dům koupil Tomáš Vandas s manželkou Eleonorou.
1870 : Vandas obchodník, děti : Marie, n.8.9.1859, Stanislav n.7.5.1861.
1880 : Dučková Anna. Hanketová Marie. Koněrová Anna. Kodl Vojtěch. Vandas Tomáš.
1892 : dům vyhořel.
1910: Majitel domu: Bezpalcová Terezie, n.16.9.1873 Čavině, vdaná ( nežije s manželem), dělnice v továrně na pletené punčochy. Děti: Karel, n.20.1.1900 Čavině.
Nájemníci: Šlégr Václav, n.24.12.1850 Vodňany, obchodník s kamenným zbožím. Manž.: ?, n.15.8.1854. Tchýně: Terezie Nováková, n.15.11.1818 Újezd, ve Vodňanech od r.1823, vdova.
Nájemníci: Protiva Václav, n.19.3.1874 Vodňany, obuvník. Manž.: Marie, n.28.1.1878. Děti: Václav, n.7.5.1901. Karel, n.27.1.1903. Anna, n.20.5.1906. Růžena, n.5.12.1909.
Personál: Smrž František, n.10.10.1887 Hvožďany, ve Vodňanech od r.1909, obuvnický dělník. Břicháček František, n.19.6.1887 Nestánice, ve Vodňanech od r. 1907, obuvnický dělník.
1921 : majitel domu - Komárek Vojtěch, n.27.5.1877 Čavině, řezník.
Manž. : Rosálie, n.8.9.1880 Vodňany. Děti : Vojtěch, n.12.2.1906 Vodňany, řeznický učeň. František, n.16.2.1907. Marie n.21.3.1908. Jan n. 30.11.1909.
1933 : Komárek Vojtěch, řezník, n.24.5.1877, manž.Rosálie, n.3.9.1880.
Komárek Vojtěch, řezník, n.12.2.1906.
Komárek Jan, řezník, n.30.11.1909.
1952 : Komárek Vojtěch (z.2.6.1952 ), n.24.5.1877 Čavině, řezník, otec : František, matka : Alžběta r.Hanusová. Manž. : Rosálie, r.Švábová.

čp.180 ( st.č.28 ) ul.Komenského :

1830 : Ferdinand Buděšínský, n.1784. Marie, n.1788, Johann 1813, Ferdinand n.1815, Matyáš n.1816, Karel n.1820, Veronika n.1819, Marie n.1825, Apolena n.1822, Marie n.1825, Rosálie n.1820, Nepomucena n.1827.
Franz Danzer, n.1781. Marie n.1817, Apolena n.1781, Václav n.1812, Josef n.1815, Leopold, n.1819, Johann n.1825, Kateřina n.1835.
1850 : Bartoš Prokop ( z.6.1.1850, 23 let ), syn padlé osoby Marie Bartošové.
1851 : Filip Veverka, obuvník, manž. Marie ( z.9.12.1853, 35 let, v čp.155/I. )
Anna ( z.20.1.1851, 1 rok ).
1854 : Ella Karel (z.20.7.1854 ), 5 dní, otec : Jan, krupař, matka : Marie, r.Jůzková z Vodňan.
1857 : Ferdinand Budešínský, kloboučník a majitel domu.
Novák Ondřej. Franz Danzer, provazník.
1857 : Budešínská Marie (z.26.9.1857 ), 70 let, manž. Ferdinand, kloboučník.
1870 : Chlum, švec, děti : Ferdinand n.25.4.1864, Eleonora n.1862.
1880 : Chlum Josef. Mašek František. Seidl Matěj. Troblová Terezie.
1892 : dům vyhořel, majitelé Marek Fröhlich a Jan Petrášek.
1894 : Protiva Václav – obuvník.
1910: Majitel domu: Kudweis Jan.
Nájemníci: Roušalová Františka, n.24.11.1873 Újezdec, ve Vodňanech od r.1905, vdova, obchod s pleteným zbožím. Děti: František, n.4.11.1899 Příbram. Vojtěch, n.12.5.1905 Příbram. Františka, n.9.6.1905. Emílie, n.8.5.1907.
Krávová Marie, n.20.5.1883 Mláky, ve Vodňanech od r.1910, úředníci u poštovního úřadu.
1921 : majitel domu - Václav Protiva, n.19.3.1874, obuvník.
Manž.: Marie,, n.28.1.1878 Vodňany. Děti : Václav, n.7.5.1901, typograf. Karel, n. 27.1.1903 obuvnický pomocník. Anna, n.20.5.1906. Růžena n.5.12.1908. Marie, n.10.2.1914.
1933 : Protiva Václav, obuvník, n.19.3.1874, manž.Marie, n.28.1.1878.
Protivová Růžena, růžena, n.5.12.1908.
1934 : Protivová Marie ( z.5.2.1934 ), n.28.1.1878, r.Kržová, manž. Václav, obuvník. Pozn.: matrika z. CČH.
1939 : Karel Protiva, obuvník, zahájil živnost.
1939 : Miroslav Brcháň, knihařství ( nově zřízeno )

1989 : Oldřich Brabec, čalouník, 1993.

čp.181 ( st.č.27 ) Mokrého / Komenského :

1830 : Anton Hladík, n.1807, Marie n.1803. Anton n.1834.
Josef Lenemayer, n.1805, Anna n.1810, Jan n.1846.
1830 : Franz Mošnička n.1816.Franz n.1838, Kateřina n.1842.
Jakub Lenemayer, n.1788. Martin n.1831, Anton n.1838, Jakub n.1839.
Izák Ehrlich, n.1794, manž. n.1790, děti – 1820,1822, 1819.
Marie Vokáčová, n.1820, syn Jan n.1848, Marie n.1844.
1837 : Hesler Matěj.
1848 : Josef Lenemayer.
1850 : Kozová Kateřina (z.17.7.1850 ), 62 let, vdova po Josefovi, tesaři.
1852 : Voráčová Terezie ( z.16.8.1852, 4 měsíce ), matka : padlá vdova Marie, podruhyně.
1852 : Boudný František (z.16.12.1852 ), 14 dní, matka : Anna, děvečka.
1855 : Chrášťanská Monika (z.18.7.1855 ), 82 let, vdova po Jakubovi řezníkovi.
1857 : Růžičková Johanna ( z. přesné datum není uvedeno, konec ledna nebo poč. února ), 78 let, manž. Josef, podruh.
1857 : Matěj Hesler, majitel domu.
Nájemníci : Vondrášek František, Ehrlich Izák, Lukáš Horažďovický, Franz Stieber, Josef Hrdina. Anton Novák. Tomáš Kovanda. Marie Fistungová. Vavřinec
Boucký.
1860 : Fuchsová Vilemína ( n.13.2.1860 ), otec : Jakub, matka : Terezie, r.Blochová z Čichtic.
1860 : Růžičková Veronika ( z.22.11.1860 ), 60 let, vdova po Tomášovi, policajtovi.
1862 : Nessý Bedřich (z.21.3.1862 ), 21 dní, otec : Jan, krejčí, matka : Marie, Sedláková z Bavorova.
1865 : Svoboda Václav.
1870 : Vondrášek, policajt, dcera Marie, n.2.2.1863.
1880 : Hájek František. Kohn Ludvig. Petrášek Jan. Platzer Antonín. Julie Schwarzbartová. Tesař Vojtěch.
1892 : dům vyhořel.
1910: Majitel domu: Beneš Jan, n.2.5.1876 Zíchovec, ve Vodňanech od r.1903, pekař. Manž.: Eleonora, n.13.2.1881 Mydlovary, ve Vodňanech od r.1907. Děti: Jan, n.9.6.1907. Václav, n.21.8.1908. Marie, n.15.12.1910.
Strávnice: Cimrhanzlová Marie, n.10.6.1897 Zíchovec.
Personál: Kotrč Emil, n.4.2.1884 Praha-Karlín, ve Vodňanech od r.1910, dělník, svobodný. Mašková Kateřina, n.3.1.1894 Křtětice, služka, svobodná.
Nájemníci: Hubáček Bartoloměj, n.15.8.1849 Vlachovo Březí, ve Vodňanech od r.1910. Manž.: Barbora, n.2.12.1847 Vlachovo Březí.
Borovanský Karel, n.2.11.1858 Strakonice, ve Vodňanech od r.1886, svobodný, řemenář.
Paule František, n.22.10.1859 Strakonice, hrobník. Manž.: Josefa, n.10.12.1857 Dobrš, ve Vodňanech od r.1890.
Cinádr Vojtěch. n.14.3.1884 Nestánice, ve Vodňanech od r.1905, obuvník. Manž.:Anna, n.12.7.1887 Kloub. Syn: Antonín, n.12.5.1910.
1921 : majitel domu - Beneš Jan, n.5.5.1876 Zíchovec, ve Vodňanech od r.1904, pekař. Manž.: Eleonora, n.13.2.1881 Mydlovary. Děti : Jan, n.9.7.1907. Václav, n.21.8.1908. Růžena n.12.3.1912. Stanislav, n.12.11.1913.
Nájemníci : Paule František, n.2.10.1851 Strunkovice, ve Vodňanech od r.1902, učitel v hudební škole. Manž.: Josefa, n.13.11.1857 Dobrš. Polanský Václav, strávník, školák, n.20.4.1906 Tálín.
Šlégr Václav, n.24.12.1850 Vodňany, obchod nádovím. Manž.: Marie, n.15.8.1854 Vodňany.
Urchs Josef, n.6.10.1877 Vodňany, mistr kožešnický. Manž. Otilie, r.12.2.1889 Vodňany, obchod s klobouky a kožešinami. Děti : Marie, n.8.3.1915, Vojtěch n.1.8.1916.
1922 : Benešová Milada (n.26.8.1922 ), n.16.2.1922, otec : Jan, pekař, matka : Eleonora,r.Kolářová z Mydlovar čp.2.
1933 : Beneš Jan, pekař, n.2.5.1876, manž. Eleonora, (n.13.2.1881.
Benešová Růžena, švadlena, n.12.3.1912.
Bláhová Antonie, dělnice, n.4.11.1873.
Plouhar František, dělník, n.17.10.1901, manž. Božena, n.22.6.1901.
Zoch Vojtěch, strojník v.v., n.1.4.1867, manž. Marie, n.11.8.1861.
1940 : Zoch Vojtěch ( z.29.6.1940 ), n.7.4.1867 Heřmaň, elektromontér, manž. Marie, r.Vondrášková z Vodňan.
1940 : Benešová Růžena ( z.22.9.1940 České Budějovice), n.12.3.1912, advokátní úřednice ve Vodňanech.
1941 : Beneš Jan (z.8.10.1941 ), n.9.7.1907 Vodňany, berní tajemník.
1942 : Zochová Marie ( z.31.3.1942 ), n.12.9.1858 Vodńany, r.Vondrášková, vdova po Vojtěchovi.
1943 : Novák Otto ( z.6.1.1943 ), n.22.8.1941 Strakonice, otec : Otto, řezník a uzenář, matka : Božena, r.Radová ze Lhoty u sv. Anny.
1943 : Beneš Jan (z.22.7.1943 ), n.25.5.1876 Žíchovec, pekař, manž. Eleonora r. Kolářová z Mydlovar.

Čp.182 ( st.č.26 ) ul.Mokrého :

1840 : Jan Bělohlávek, n.1814, Anna n.1823.
1857 : Jan Bělohlávek řezník, majitel domu, manž.Anna, František Bělohlávek, schovanec ( n.1847 )
1880 : Bělohlávek Fr., řezník, purkmistr města v letech 1896 – 1905 MIII., s.191 )
radní 1867 – 1871, 1877 – 1881, řezník, snad bydlel v čp. 43 ( st.č. )
1880 : Bělohlávek Jan.
1882 : Bělohlávek František (inv.č.1300 )
1892 : dům vyhořel.
1910: Majitel domu: Běláhlávek Antonín, neobydleno, nyní staveniště a zahrada.
1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.

Stavitel Busta zde postavil nový dům v zahradě.

čp.183 ( st.č.65 ) :

1830 :Jakub Weis, n.1798.
1852 : Jakub Weis, majitel domu.
Tomáš Syrovátka, truhlář, n.1810.
1852 : Voříšková Marie ( z.10.4.1852, 10 dní ), matka padlá osoba Marie z Drahonic
( z.10.4.1852 )
1865 : Řídký Václav
1870 : Puchmayer,sedlář, dcera Anna, n.1859.
1880 : Bicanová Rosálie. Mandelíček Josef. Puchmayer František. Völflová Kateřina.
1910: Majitel domu: Chochole Emil, n.28.5.1874 Milevsko, ve Vodňanech od r.1896, řezník. Manž.: Marie, n.2.2.1877 Malovice. Děti: Alžběta, n.15.11.1904. Jan, n.5.3.1908.
Nájemníci: Sobotková Anna, n.1.5.1851 Čáslav, ve Vodňanech od r.1889, vdova po vrchním kancelářském státních drah. Dcera: Marie, n.21.1.1872 Čáslav, svobodná.
1921 : majitel domu - Emil Chochole, n.28.5.1874 Milevsko, ve Vodňanech od r.1900, řezník. Manž.: Marie, n.1.2.1877 Malenice. Děti : Alžběta, n.15.11.1905. Jan, n.5.3.1908. Karel, n.10.8.1912. Emil, n.25.6.1915.
Nájemníci : Vobr Jan, n.10.6.1877 Vodňany. Manž. Anna, n.17.8.1870 Křtětice, obuvník.
1933 : Chochole Emil, řezník, n. 28.5.1874, manž. Marie, n.1.2.1877.
Chocholová Alžběta, v domácnosti, n.15.11.1904.
Chochole Jan, řezník, n.5.3.1909.
1945 : Chochole Emil (z.27.7.1945 ), n.28.5.1874 Milevsko, manž. Marie, r.Janková z Malenic. Pozn.: podle jiného úředního záznamu se narodil 28.8.1874.

Chochole Emil – řezník, živnost měl v roce 1905.

čp.184 ( st.č.166 ) :

Nessý Filipína ( z.13.6.1856, 2 dny ), Otec Filip, krejčí, matka Josefa, r.Bezecná

1830 : Kašpar Stögl n.1790. Marie n.1791. Vojtěch n.1820. Josefa n.1815. Marie n.1816. Františka n.1818. Alžběta n.1825. Anna n.1829.
1855 : Stögl Marie ( z.23.4.1855, 64 let ), vdova po Kašparovi, kožešníkovi.
1857 : Václav Kostohryz, majitel domu a soustružník. Jan Pelikán.
1870 : Kostohryz, soustružník, syn Jan n.13.12.1858.
1880 : Kostohryz Václav.
1910: Majitel domu: Kostohryz Alois, n.11.6.1871 Vodňany, soustružník, svobodný. Matka: Terezie, n.11.1.1848 Vodňany.
1921 : majitel domu - Kostohryz Alois, n.31.6.1871 Vodňany, svobodný, soustružník. Matka : Terezie, n.4.1.1848.
1933 : Čech František, elektromonter ( n.16.1.1902 ), manž. Marie ( n.22.6.1909 )
1833 : Kostohryz Alois, soustružník, n.30.6.1871.
Kostohryzová Terezie, soukromnice, n.4.1.1868.
1935 : Kostohryzová Terezie (z.20.1.1935 ), n.15.1.1848 Pašice, r.Kirianová, vdova po Václavovi, soustružníkovi.
1952 : Kostohryz Alois (z.20.6.1952 ), n.30.6.1871 Vodňany, soustružník. Svobodný. Otec : Václav, matka : Marie, r.Hrdličková.

čp.185 ( st.č.64 ) ul.Mokrého :

1834 : Josef Růžička, n.1807. Marie n.1811, Johann n.1839.
1851 : Růžičková Marie ( z.1.3.1851 ), 6 měsíců, otec : Josef, obuvník.
1852 : Růžičková Eleonora ( z.9.3.1852 ), 17 dní, otec : Josef, obuvník.
1854 : Růžička Josef ( z.30.5.1854 ), 47 let, obuvník, manž. Marie r. Martínková, 26 let ženatý.
1855 : Krejčová Marie (z.8.8.1855 ), 54 let, vdova po Floriánovi, podruhovi.
1857 : Marie Růžičková, majitelka domu.
Marie Majerová. Anton Talafous. Tomáš Šafář. Marie Martínková.
1880 : Růžička Matěj.
1910: Majitel domu: Růžička Matěj, n.4.2.1842 Vodňany, polní hospodář. Manž.: Anna, n.17.7.1836 Vodňany. Dcera: Anna, n.16.3.1880 Vodňany.
1921 : majitel domu - Matěj Růžička, n.2.2.1842 Vodňany, zemědělství. Manž.: Anna, n.1.7.1855. Dcera Anna, n.2.7.1878, svobodná. Růžičková Marie, schovanka, n.23.8.1903 Vídeň.
1923 : Růžička Matěj ( z.21.4.1923 ), n.13.11.1841, manž. Anna, r. Barcalová, odd. 16.2.1870.
1933 : Růžičková Anna, soukromnice, n.20.7.1850.
Růžička Josef, rolník, n.17.3.1871, manž. Marie, n.5.12.1875.
Růžičková Marie, tov. dělnice, n.28.8.1903.
Růžičková Anna, soukromnice, n.1.2.1880.
1933 : Růžičková Anna ( z.15.12.1933 ), n.23.7.1849 Vodňany, r. Barcalová, vdova po Matějovi.
1940 : Růžička Josef ( z.9.7.1940 ), n.17.3.1871 Vodńany, krejčí a domkář, manž. Marie r.Drštičková z Brodců.
1943 : Růžičková Marie ( z.19.4.1943 ), n.5.12.1875 Dvorce u Jihlavy, r. Drštičková, vdova po Josefovi.
1953 : Růžičková Anna ( z.8.8.1953 ), n.1.2.1876 Vodňany, svobodná, otec : Matěj, matka : Anan, r. Barcalová.

čp.186 ( st.č.63 ) ul.Mokrého :

Berní úřad ( přestěhoval se sem z náměstí )
Roku 1923 – notářství

1830 : Karel Reichart, n.1793. Anna, n.1822. Josefa n.1822, Anna n.1826, Barbora n.1827. Matyáš Němec n.1782. Barbora, n.1787, Anna n.1825.
Marcus Brock, n.1787. Hermann n.1817, Maxmilián n.1822. Rosálie n.1820. Julie
n.1830. Pozn.: Marcus – syn Joachyma Brocka, r.1811 bydle v čp.75/II., podomní
obchod ( MIII., 158,174 ).
1851 : Vondrys Jan, policajt, dcera Marie ( z.22.9.1851, 9 let )
1852 : Wolf Anton ( z.21.5.1852 ), 53 let, rodilý ze Záboří, kněz na odpočinku.
1853 : Rokůsek Jan ( z.26.10.1853 ), 2 roky, matka : Marie, vdova po Janovi ponocném.
1854 : Bicek Tomáš (z.28.11.1854 ), 86 let, manž. Anna r.Volfová, knížecí sládek v.v. z Libína u Třeboně.
1856 : Nedobilá Marie ( z.17.7.1856 ) 4 roky, narozená v Lemberku, otec : Jan, knížecí komorník
1856 : Horažďovský Petr (z.30.10.1856 ), 4 měsíce, dítě padlé Anny, dcery Lukáše
Horažďovského, obuvníka.
1857 : Horažďovský Jan (z.14.1.1857 ), 3 roky, dítě zemřelé Anny Horažďovské.
1857 : Horažďovská Kateřina ( z.19.1.1857 ), 70 let, manž. Lukáš H., švec.
1857 : Barbora Němcová, n.1787, vdova a majitelka domu.
Jan Novotný, klíčník z Protivína v.v.
Franz Dvořák. Jakub Dvořák. Marcus Brock. Marie Nessý.
1858 : Novotný Augustýn Václav (z.24.9.1858 ), 2 roky, nemaž, syn Terezie Novotné, dcery Jana Novotného, býv. klíčníka v Libějovicích.
1859 : Ehrlichová Josefa ( n.12.7.1859 ), otec : Adam, matka : Barbora, r.Holubová z Dubu Pozn.: Josefa z.21.7.1859.
1862 : Nessová Marie (z.12.5.1862 ), 28 let, otec : Hynek, krejčí.
1880 : Bělohlávek František. Ehrlich Adam. Klein David. Nováková Terezie. Orth Bedřich.Pech Václav. Staněk Jan. Schlöger Václav.
1892 : dům vyhořel.
1910: Majitel domu: Vondrášek Josef..
Nájemníci: Smrčka Bohumil, n.6.11.1861 Tábor, ve Vodňanech od r.1902, rada c.k.zemského soudu.
Manž.: Maxmiliána, n.9.4.1865 Pelhřimov. Personál: Královcová Marie, n.4.12.1891 Žabovřesky, služka.
Nájemníci: Blau Marc, n.10.3.1842 Zolateč-Bučava (Arad, Rumunsko), žid, ve Vodňanech od r.1901, kancelista u c.k.dráhy. Manž.: Bety, n.9.9.1860 Vodňany. Personál: Kozlová Marie, n.10.8.1890 Vodňany, katol., služka.
Vobrová Aloisie, n.18.2.1849 Borčice, posluhovačka.
Štípek Josef, n.6.10.1882 Dolní Mokropsy, ve Vodňanech od r.1910, strojník. manž.: emilie, n.24.11.1890 Kostelany nad Labem. Nocležník: Brochec Karel, n.4.11.1886 Pištín, dělník v továrně na kovové a klempířské zboží.
1921 : majitel domu - Vondrášek Josef.
Nájemníci : Valentová Josef, n.14.10.1850 Praha, svobodná.
Blauová Betty, žid. vdova, n.9.9.1860 Vodňany. Sestra : Arnsteinová Luise, svob., n.4.9.1873 Vodňany.
Kreuz Jan, n.27.4.1877 Strakonice, ve Vodňanech od 1.6.1905, zřízenec elektrárny - elektromontér. Manž.: Milada, n.21.2.1885 Beroun. Děti : Ladislav, n.8.4.1903 Praha - Karlín. Jan, n.2.3.1910 Vodňany, student gymnázia. Oldřich, n.12.4.1905 Praha - Žižkov. Miroslav, n.3.4.1915 Vodňany.
Bělohlávek Jaroslav, n.22.4.1891 Vodňany, společník firmy Bělohlávek - Klíma, absovent Vysoké školy technické v Praze. Manž.: Františka, r. Axamitová, n.15.4.1896 Český Brod. Dcera : Jaroslava, n.4.7.1919 Český Brod.
Uhlířová Josefa, n.16.9.1901 Němčice, služebná.
1923 : Zikmund František ( z.5.10.1923 ), n.4.3.1849 Kopidlno, notář, manž. Antonie r. Racková z Hostovic u Dašic, odd. 25.11.1878.
1927 : Šlégrová Marie ( z.8.8.1927 ), n.11.8.1854 v čp.36, r. Nováková, vdova po Václavovi, obchodníkovi.
1930 : do tohoto roku zde působil JUDr. Jan Dvořák.
1933 : Vondra Josef, berní tajemník, n.18.7.1894, manž. Alžběta, n.1.11.1902.
Vondrášek Josef, soukromník, n.18.2.1861, manž. Alžběta, n.16.9.1872.
Houdek Jindřich, důchodní, n.9.8.1881, manž. Marie, n.8.12.1880.
1938 : Matoušová Kateřina (z.18.9.1938 ), n.23.10.1871 Radčice, r.Strnadová, manž.Metoděj, rolník.
1944 : Vondrášek Karel ( z.5.6.1944 ), n.18.3.1861 Vodňany, soukromník, manž. Alžběta, r. Kavanová.
1948 : Vondrášková Alžběta ( z.28.5.1948 ), n.16.9.1872 Vodňany, r.Kamenová, vdova po Josefovi, truhláři.

čp.187 ( st.č.62 ), ul.Komenského :

1830 : Kodat Johann, n.1801. Sidonie n.1799. Johann n.1829, Vojtěch, n.1830.
Severin, n.1833.
Františka Majerová 1763 – 1834. Terezie n.1799.
1850 : Geistlich Karel (z.30.1.1850 ), 48 let, hřebenář, manž. Marie, r.Guttová.
1857 : Jan Kodat, n.1803, obuvník a držitel domu.
Jan Vysušil. Majer Alois.
1880 : Barcalová Anastázie. Kodat Vojtěch. Kindlmann Vojtěch. Kumstová Marie. Martens Robert. Rubín Šalomoun. Šobor František.
1892 : dům vyhořel.
1910: Majitel domu: Martens Robert, n.6.3.1858 Sušice, ve Vodňanech od r.1892, ředitel kůru. Manž.: Aloisie, n.24.8.1863 Hořín (Mělník). Děti: Josef, n.9.9.1894. Marie, 20.5.1897. Personál: Vorudová Anna, n.7.12.1871 Bavorovské Hory, služka.
1921 : majitel domu - Martens Robert, n.6.3.1858 Sušice, ve Vodňanech od r.1892, řídící kůru. Manž.: Luisa, n.24.8.1863 Hořín ( Mělník ).
Nájemníci : Otakar Řídký, n.4.10.1894 Vodňany, majitel parostrojní cihelny a parní pily. Manž.: Marie, n.20.5.1897 Vodňany.
Bešurnová Žofie, schovanka, n. Vídeň, ve Vodňanech od r.1920.
Forejtová Zdenka, n.23.10.1903, úřednice. Břicháčková Anna, n.10.5.1898 Bavorov, svobodná, služebná.
1931 : Křesťanová Marie (z.23.8.1931 ), n.21.7.1900 Čkyně, r. Toušková, manž. Karel, knihař.
1933 : Křesťan Karel, knihař, n.4.11.1888, manž.Marie, n.10.11.1902.
Sezemský Emanuel, soukromník, n.3.1.1867, manž.Helena, n.12.6.1868.
1937 : Sezemský Emanuel ( z.1.1.1937 ), n.3.1.1867 Přeborovice, správce mlýna, manž. Helena, r. ? z Vodňan.
1938 : Širková Marie ( z.17.1.1938 ), n.19.11.1883 Šipoun, r. Vrbová, porodní asistentka, manž. Jakub, mlynářský v Husinci.
1938 : Bečvářová Marie, provdaná Dlouhá, otevřela v tomto domě dámský krejčovský salon, a to v bytě po paní Špirkové, porodní asistence.
1939 : Pecka Jan ( z.30.9.1939 ), n.21.5.1876 Mydlovary, železniční zřízenec v.v., manž. Anna, r. Konzalová z Libějovic.

čp.188 ( st.č.56 ) ul.Komenského :

1837 : Jan Palda.
1847 : Jan Lav Palda ( n.28.10.1847 narozený jako Leopold ), otec : Jan, matka : Magdalena z Bukovska.
1854 : Paldová Anna (z.25.1.1854 ), 3 roky, otec : Jan, matka : Majdalena, r.Bukovská ze Soběslavi.
1854 : Paule Matěj (z.29.1.1854 ), 9 dní, matka : děvečka Eva, dcera Kateřiny, podruhyně a vdovy po Matoušovi podruhovi.
1857 : Jan Palda, krupař a majitel domu.
1865 : Kovář Matěj.
1880 : Mazura František. Mazura Tomáš.
1910: Majitel domu: Schüsslerová Albína, n.1.3.1853 Hermanc (Rakousko), ve Vodňanech od r.1910, vdova po poklasném v knížecí službě. Děti: František, n.26.3.1887 Rábín, svob., dělník v knihařství. Božena, n.9.11.1889 Rábín.
Nájemníci: Mačura Tomáš, n.6.1.1839 Vodňany, vdovec.
1920 : Pechová Božena ( 24.3.1920 ), n.10.2.1920, otec : František, železniční zřízenec, matka : Božena r. Schlüsslerová z Rábína čp.31.
1921 : majitelka domu - Šislerová Albína, n.1.3.1853 Hermano ( Ličov ). Syn : František, n.26.3.1887 Rabín, knihař.
1926 (25.3.) : Anna Schüslerová nabývá vlastnického práva na dům.
1933 : Urchs Josef, kožišník, n.6.10.1877, manž. Otýlie, n.12.2.1889.
1954 : Urchs Josef ( z.14.8.1954 ), n.6.10.1877 Vodňany, otec František, matka : Veronika, r.Šrámková, manž.: Otilie, r.Rennerová. Kožešník.

čp.189 ( st.č.61 ) ul.Komenského :

1830 : Johann Fiedler, n.1802. Marie, n.1800. Josef, n.1836.
1851 : Fidlerová Julie (z.25.4.1851 ), 23 let, otec : Jan, puškař.
1857 : Jan Fidler, puškař a majitel domu.
1880 : Jareš František. Fiedler Jan.
Majitel domu: Malkus Tomáš, n.18.12.1859 Vodňany, bednář. Manž.: Anna, n.11.7.1871 Pohorovice. Syn: Leopold, n.7.1.1900. Schovanka: Talafousová Marie, n.20.1.1896.
Personál: Adámek Jan, n.8.6.1892 Staré Kestřany, dělník.
Nájemníci: Machart Antonín, n.29.7.1866 Malešice, ve Vodňanech od r.1900, nádeník. Matka: Mikšová Marie, n.26.12.1833 Sedlec (Týn nad Vlt.).
Mandelíčková Kateřina, n.23.10.1858 Mýšenec, nádenice.
1919 : Talafousová Marie ( z.21.1.1919 ), n.20.1.1896, otec : Václav, domkář v Albrechticích, matka : Marie, r. Zámečníková z Pohorovic.
1921 : majitel domu - Malkus Tomáš, n.18.11.1859 Vodňany. Manž.: Anna, n.10.6.1871 Pohorovice. Hovorka Jaroslav, učedník, n.13.4.1904 Protivín.
1933 : Malkus Tomáš, bednář, n.18.12.1859, manž. Anna, n.24.7.1870.
1838 : Špírková Marie
1938 : Malkus Tomáš ( z.6.8.1938 ), n.17.3.1859 Vodňany, bednář, manž.: Anna, roz. Zámečníková z Pohohovic.

čp.190 ( st.č.57 ) ul.Komenského :

1840 : Anton Žahour, n.1808. Rosálie, n.1810.
1848 : Antonín Žahour.
1854 : Řehňová Anna ( z.13.4.1854 ), 9 měsíců, otec : jan, yvsloužilec z vojska, matka : Barbora, r.Březinová, z Hájku.
1857 : Anton Žahour, truhlář a majitel domu.
1858 : Žahour Josef ( z.10.4.1858 ), 88 let, mlynář, vdovec po Josefě, r. Vosolsobě z Batelova.
1880 : Žahour Antonín.
1910: Majitel domu: Pekař Jindřich, n.10.7.1867 Vodňany, obuvník. Manž.: Marie, n.3.3.1875 Vodňany. Syn: Jindřich, n.13.12.1907. Schovanka: Volmanová Marie, n.2.8.1903 Vodňany.
Nájemníci: Květoň Jan, n.23.6.1882 Budějovice, ve Vodňanech od r.1909, klempíř. Manž.: Marie, n.25.3.1886 Krašlovice. Syn: Karel, n.12.6.1906. Tchán: Soukup Jan, n.6.1.1848 Drahonice, ve Vodňanech od r.1909.
1917 : Vlček Matěj ( z.21.4.1917 ), n.18.2.1834, manž. Barbora, r. Marková z Křepic čp.1.
1921 : majitel domu - Rubín Josef.
Nájemníci : Michalec Josef, n.3.3.1876 Týn nad Vltavou, krejčí. Manž.: Anna, n.24.12.1880 Pražák. Děti : Karel n.21.10.1902 Vodňany, řezník a uzenář. Josef, n.4.8.1907. Ludmila n.8.11.1914.
Velíšek Václav, n.14.7.1880 Netolice, knihař. Manž.: Krista, n.6.12.1883 Vrábče. Syn Antonín n.27.12.1909 Vodňany.
1929 : Stříbrná Anna ( z.21.2.1929 ), n.12.2.1848 Stožice čp.1, svobodná.
1933 : Váchová Štěpánka, dělnice, n.25.12.1895.
Špirk Jakub, mlynářský pomocník, n.10.8.1877, manž. Marie, 21.11.1888.
1943 : Hrbková Anna (z.11.1.1943 ), n.16.7.1939, otec : Josef, matka : Anna, roz. Faktorová z Vodňan.

čp.191 ( st.č.60 ), ul.Komenského :

1930 : Václav Skalický, n.1785, Anna, n.1789. Václav, n.1817. Franz n.1827. Marie n.1813. Johanna n.1819. Josefa n.1823.
1852 : Lenemayer Josef ( z.10.5.1852, 46 let ), hrnčířský tovaryš, manž.Anna r.Janatová ( 10 let ženatý ).
1855 : Richtr Heinrich ( n.21.7.1855 ), žid, otec : Leopold, matka : Terezie, r. Ledererová z Vodňan.
1853 : Richter Maxmilián ( n.14.3.1853 ), žid, otec : Leopold, příslušník Protivínský, matka : Terezie, dcera Jáchima Lederera z Vodňan.
1856 : Skalický Václav ( z.14.7.1856, 74 let ), vdovec, krejčí.
1857 : František Skalický,majitel domu.
Nájemníci : Nobert Zink. Rosálie Kozová. Josef Malík. Václav Šourek. Tomáš Burda. Karel Rokůsek.
1880 : Kaudra Čeněk. Štěpánková Anna. Velíšek Václav. Velíšková Eva. Velíšková
Františka.
1910: Majitel domu: Valeš František, n.23.8.1852 Protivín, ve Vodňanech od r.1866, tesař. Manž.: Marie, n.7.10.1855 Vodňany. děti: Marie, n.6.1.1888, služka. Josef, n.30.8.1891, holičský dělník. Tchán: Kub Martin, n.16.2.1818 Krašlovice.
1914 : Valeš Josef ( z.2.12.1914 ), n.30.8.1891, pomocník holičský, otec : Tomáš, tesař, matka : r. Marie, r.Kubová z Vodňan.
1921 : majitel domu : Valeš František, n.23.8.1852 Protivín, tesař. Manž.: Marie, n.7.6.1855 Vodňany.
1925 (17.6.) : vloženo vlastnické právo na polovinu domu Marie Valešové.
1933 : Valeschová Marie, soukromnice, n.8.6.1855.
1938 : Čapek Václav, kapelník – výuka hudby.
1955 : Čapek Václav (z.24.11.1955 ), n.6.5.1885 Strakonice, rozvedený, truhlářský dělník, otec : Matěj, matka : Barbora, r.Tomanová.

čp.192 ( st.č.58 ) ul.Komenského :

1830 : Johann Jillý, n.1806. Kateřina, 1787, Marie n.1812.
1857 : Jan Jilý, bednář a majitel domu.
Marie Dušková.
1862 : Jiliová Kateřina (z.7.4.1862 ), 73 let, manž. Jan Jilý, bečvář.
1870 : Jilý, bednář, dcera Emilie, n.1864.
1880 : Jilý Jan.
1910: Majitel domu: Jillý Jindřich, n.26.6.1873 Vodňany, polní hospodář. Manž.: Marie, n.10.6.1875 Vodňany. Nevl. dcera: Fialová Růžena, n.8.7.1891, služebná. Dcera: Marie, n.12.9.1896, krejčovský učeň. Matka: Jillý Marie, n.21.1.1834 Vodňany. Sestra: Josefa, n.12.3.181 Vodňany.
1921 : majitel domu - Jilý Jindřich, n.26.6.1873 Vodňany, rolník. Manž.: Marie, n.10.6.1875 Vodňany.
Jillová Josefa, svobodná, n.12.3.1871 Vodňany, švadlena.
1924 : Kotrlíková Kateřina (z.24.8.1924 ), n.11.5.1851 Kluky, r.Kvěchová, vdova po Janovi, tesaři.
1931 : Jilý Jindřich, rolník
1933 : Svěchota František, obuvník, n.7.11.1897, manž. Anna, n.16.7.1901.
Jilý Jindřich, rolník, n.26.6.1873, manž. Marie, n.12.6.1875.

Tišler - knihař

čp.193 ( st.č.180 ) ul. Komenského :

1856 : Čížek Josef (z.23.5.1856 ), 2 roky, otec : František, divadelní herec od společnosti Zöllnerovské, matka : Marie, r.Bubáková z Bělé.
1857 : Jakub Hanuš, majitel domu, t.č. v Písku i s rodinou.
Jan Stulík, adjunkt u c.k.úřadu. Tomáš Váně. Kateřina Petráková.
1860 : Kleinová Fanny ( n.7.7.1860 ), otec Samuel, matka Betty z. Löwy z Dubu.
1870 : Hanus, dcera Antonie, n.1862.
1880 : Agler František. Hanusová Anna. Ritter Jakub.
1910: Majitel domu: Kudrlička Jan.
Nájemníci: Hanzlovský Stanislav, n.8.5.1882 Vodňany, advokátní úředník. Manž.: Albína, n.10.3.1884 Vodňany. Dcera: Marie, n.6.7.1908.
Dolejšová Anna, n.16.9.1857 Číčenice, vdova.
Mourková Anna, n.2.11.1841 Číčenice, vdova.
Šiška Vincenc, n.20.1.1841 Volenice, ve Vodňanech od r.1907, římsko-katol. kněz na pensi. Personál: Čejková Alžběta, n.13.5.1846 Petrův Dvůr, hospodyně.
Fridrich Václav, n.14.9.1867 Levěnice (Louny), ve Vodňanech od r.1910, mistr v továrně na stroje. Manž.: Anna, n.24.11.1871 Liblín. Syn: Vojtěch, n.5.1.1905.
1918 : Toušková Kateřina ( z.23.3.1918 ), pohřbena ve Vitějovicích, n.17.9.1880, svobodná, otec : František, rolník v Hracholuskách, matka : Terezie, r, Nováková z Čichtic.
1919 : Liška Vincenc ( z.30.3.1919 ), n.20.1.1841, býv. farář v Selci a Nakří.
1921 : majitel domu - Toušková Terezie, svobodná, n.5.10.1875 Hracholuska.
Pencová Rosina, n.13.3.1878 Hracholusky, vdova.
Nájemníci : Popela Jan, n.20.6.1895 Strpí, železničář. Manž.: Růžena, n.8.8.1894 Vodňany. Dcera : Jarmila, n.16.10.1920.
Antoš Josef, n.27.2.1892 Hořice v Podkrkonoší, ve Vodňanech od r.1918, obchodník se střižním zbožím. Manž.: Adéla, n.11.1.1896 Vodňany. Syn : Josef, n.5.2.1921.
Prokešová Karolina, n.3.3.1883 Štěpánovice ( Třeboň ), ve Vodňanech od r.1916, vdova po porybném libějovického velkostatku. Děti : František, n.28.10.1913 Chelčice. Jan, n.20.12.1914.
1929 : Konvička Jan ( z.16.9.1929 ), n.9.12.1858 Radčice čp.18, manž. Rosálie r. Toušková z Hracholusk čp.6.
1931 : Konvičková Rosina (z,18.8.1931 ), n.13.8.1887 Hracholusky, r.Pencová, vdova po Janovi, rolníkovi z Klouba.
1933 : Antoš Josef, obchodník, n.27.2.1892, manž. Adéla, n.11.1.1896.
Veselá Kateřina, soukromnice, n.30.3.1908.
Trubka Josef, obchodník, manž. Terezie, n.5.10.1876.
1935 : Anderlová Helena ( z.22.7.1935 ), n.31.7.1911 r.Solarová z V., manž. Josef, lakýrník.
1938 : Trubková Terezie ( z.15.1.1938 ), n.15.5.1875 Hracholusky, r. Toušková, manž. Josef.

čp.194 ( viz čp.17/I. )

čp.195 ul. Mokrého :

1910: Majitel domu: Čapková Rosálie, n.30.7.1862 Tvrzice. Manž.: Jan, 24.6.1834 Čížová, ve Vodňanech od r.1900, sluha u c.k. soudu.
1921 : majitel domu - Slepičková Rosálie.
Nájemnici : Fencl Florián, n.2.5.1875 Adamov, školní katecheta. Sestra : Pavla Fenclová, n.25.6.1900 Libnič, svobodná.
1933 : Slepička František, soukromník, n.9.2.1855, manž.Rosálie, n.30.7.1863.
Sládek Bohuslav, městký úředník, n.21.6.1906.
Polánská Anna, soukromnice, n.2.6.1852.
1934 : Polánská Anna ( z.20.6.1934 ), n.15.6.1852 Tvrzice, r.Ládová, vdova po Ludvíkovi, truhláři.
1938 : Slepička František ( z.16.5.1938 ), n.9.2.1853 Chvaletice, býv. hostinský. manž. Rosálie r. Ládová z Tvrzic.
1947 : Slepičková Rosálie ( z.17.1.1947 ), n.30.7.1863 Tvrzice, r. Ládová, vdova po Františkovi.

čp.196 ul. Mokrého:

1910: Majitel domu: Vachulková Marie, n.5.3.1879 Strunkovice nad Blanicí, ve Vodňanech od r.1910, posluhovačka, svobodná. Otec: Jan, n.12.7.182t Strunkovice nad Blanicí. Manž.: Marie, n.25.3.1843 Dub u Vodňan.
1919 : Vachulková Marie ( z.3.6.1919 ), n.1844 Dub, r. Průchová, vdova po Jakubovi, rolníkovi ze Strunkovic čp.27.
1921 : majitelka domu - Vachulková Marie, n.5.3.1879 Strunkovice nad Blanicí, ve Vodňanech od r.1910.
Podnájemník : Pejša Rudolf, n.21.3.1904 Červená Řečice, učeň elektromontér.
Nájemníci : Toncar Jan, n.25.10.1892 Bavorov, kočí. Manž.. Marie, n.24.8.1895 Čichtice. Děti : Marie, n.6.8.1919. Božena, n.21.10.1920.
1933 : Zbíral Jan, obchodník, n.24.8.1883, manž.Marie, n.5.8.1882.
Zbíralová Marie, dělnice, n.23.12.1909.
Zbíralová Růžena, dělnice, n.13.2.1912.


čp.197, ul.Jiráskova :

1910: Majitel domu: Prášek Maxmilián, n.21.10.1855 Vodňany, sadař. Manž.Marie, n.30.10.1855 Lidmovice. Schovanka: Kubešová Marie.
Nájemníci: Prášek Maxmilián, n.11.10.1879 Vodňany, obuvnický tovaryš. Manž.: Alžběta, n.8.10.1882 Radčice. Děti: Maxmilián, n.21.12.1909. Marie, n.6.8.1910.
1914 : Prášek Jiří ( z.24.8.1914 ), n.18.4.1914, otec : Josef, krejčí, matka : Leopoldina, r. Němcová ze Studené.
1919 : Prášková Leopoldina ( z.22.1.1919 ), n.26.11.1915, otec : Josef, krejčí, matka : Leopoldina r. Němcová ze Studené.
1924 : Buchtelová Terezie (z.3.6.1924 ), n.15.10.1870 Bílsko, r.Svobodová, manž. Matěj, soukromník.
1930 : Kubeš ( mrtvě narozený chlapec 19.11.1930 ), matka : Marie Kubešová, dcera zemřelého Václava Kubeše, holiče z čp.146/I. a Anny, roz. Práškové z Vodňan. Tovární dělnice v kartonáři fy Neumann a Kantor ve Vodňanech.
1932 : Prášková Marie ( z.18.1.1932 ), n.31.10.1855 Křtětice, r. Zbíralová, manž. Maxmilián, obchodník s ovocem.
1933 : Kubešová Marie, vedení domácnosti, n.22.3.1909.
Prášek Maxmilián, sadař, n.11.10.1855.
1935 : Prášek Maxmilián ( z.11.4.1935 ), n.11.10.1855, sadř, vdovec po Marii r. Zbíralové z Lidmovic.

čp.198, ul.Komenského :

V těchto místech stávala Písecká brána.

1910: Majitel domu: Drazdík Jan, n.2.8.1860 Volyně, ve Vodňanech od r.1887, nožíř. Manž.: Anna, n.4.8.1860 Vídeň.
Nájemník: Kučerovský Jan, n.1845 Chalupy nad Žďárem, nádeník. Manž.: Anna, n.1854 Vodňany. Syn: František, n.20.7.1897 Vodňany, t.č. nádeník ve Vídni.
1921 : majitel domu - Drazdík Jan, n.20.8.1860 Volyně, nožíř, ve Vodňanech od r.1887. Manž.: Anna, n.15.8.1860 Cehnice. Kahovcová Antonie, schovanka, n.1.5.1898 Ljobno ( Srbsko ).
1933 : Drazdík Jan, nožíř, n.3.8.1860, manž. Anna, n.18.7.1860.
1935 : Drazdíková Anna (z.15.4.1935 ), n.16.9.1860 Vídeň, r.Kahovcová, manž. Jan, nožíř.
1937 : Drazdík Jan,¨( z.7.4.1937 ) n.4.8.1860 Volyně, nožíř, vdovec po Anně, r.Kahovcové z Volyně.
1955 : Šafránková Alžběta ( z.29.7.1955 ), n.15.11.1889 Paseky, r. Šabatková, vdova. Otec : Jan, matka : Alžběta, r.Hanketová.

čp.199, ul.Čs.armády :

V těchto místech stávala tzv. Nová branka.

1921 : majitel domu - Opatrný Václav, lékař, n.19.9.1864 Záluží ( Hořovice ), ve Vodňanech od r.1891, obvodní a železniční lékař. Manž.: Emilie n.15.4.1872 Praha - Král. Vinohrady. Syn : Bohumil, svobodný, n.15.5.1898 Vodňany, zahradník, pozn.: bydlí v nově postaveném nečíslovaném domě při silnici k Pražáku.
Holík Václav, čeledín, n.1.7.1901 Truskovice. Vlačková Rosálie, služka, n.24.8.1879 Budyně.
1921 : Skřivanová Emilie ( z.3.4.1921 ), n.3.4.1848 HOstomice, r.Nosákovcová, vdova po Antonínovi, hostinském-
1933 : MUDr. Opatrný Václav, lékař, n.19.9.1864, manž.Emilie, n.15.4.1872.
Krejčová Klotylda, pomocnice v domácnosti, n.23.8.1910.
1933 : Opatrný Václav ( z.4.9.1933 ), n.20.8.1863, lékař, manž. Emilie, r. Skřivanová z Prahy.
1941 : Opatrná Emilie ( z.12.11.1941 ), n.15.4.1872 Praha, r. Skřivanová, vdova po Václavovi.

čp.200, ul.Písecká :

Čech František – cukrář
Později pojištovna
Hlinka Vojtěch – holič
Fňouka Lukáš, sedlář.
Po r.1990 : prodejna Lukrécie ( maj. Božena Vavrušková ), potom prodejna elektro pana Kubíčka z Bavorovské.

1910: Majitel domu: Spořitelna města Vodňan.
Nájemníci: Fňouka Karel, n.16.1.1864 Vodňany, sedlář, svobodný.
Hovorka Karel, n.6.11.1891 Myslín, sedlář, svobodný.
Němec Josef, n.4.11.1894 Skály, sedlář, svobodný.
Hadáček Karel, n.21.10.1869 Vodňany, zřízenec městské elektrárny. Manž.Hedvika, n.4.5.1872 Vodňany. Děti: Emanuela, n.5.12.1898. Jaromír, n.26.3.1908.
Pfister Čeněk, n.23.1.1862 Dolní Lukavice, ve Vodňanech od r.1909, c.k.berní správce. Manž.: Magdalena, n.15.1.1869 Beroun. Děti: Zdenka, n.3.7.1899 Libáň. Anna, n.15.1.1901 Libáň.
Šlechta Jindřich, n.6.7.1879 Pelhřimov, c.k.berní asistent. Manž.: Marie, n.11.1.1881 Vodňany. Syn: Jiří: n.22.8.1910. Personál: Nováková Marie, n.28.10.1896 Vodňany.
Čech František, n.4.4.1877 Zásmuky, ve Vodňanech od r.1900, cukrář. Manž.: Anna, n.13.3.1882 Uhersko. Děti: František, n.16.7.1902. Ludmila, n.14.2.1908. Matka: Čechová Ludmila, n.18.8.1863 Hryzely (Kolín), vdova. Perzonál: Jílek Antonín, n.13.5.1894 Vodňany, učeň. Novotný Václav, n.1.5.1895 Milenovice, učeň.
Řídký Rudolf, n.25.10.1875 Vodňany, hodinář. Manž.: Anna, n.22.6.1882 Vodňany. Personál: Herrmann František, n.1.12.1888 Budějovice, dělník. Kolda František, n.18.5.1894 Krušlov, učeň.
Opatrný Václav, n.20.8.1860 Záluží (Most), ve Vodňanech od r.1891, lékař. Manž.: Emilie, n.5.4.1872 Praha. Děti: Josef, n.20.4.1892, student. Václav, n.18.6.1895. Emil, n.18.1.1897. Bohumil, n.15.9.1898. Jan, n.15.3.1900.
1920 : Čechová Anna (z.6.3.1920 ), n.2.2.1919, otec : František, matka : Anna, r.Klementová.
1920 : Čechová Helena (z.13.4.1920 Prachatice ), n.14.8.1913 Vodňany, otec : František, cukrář, matka : Anna, r.Klementová u Uherska čp.11.
1921 : majitel domu - Spořitelny města Vodňan.
Nájemníci : Tafelová Růžena, vdova, n.30.8.1877 Vodňany, majitelka holičství.
Děti : Růžena n.18.7.1902, švadlena. Marie n.23.5.1905 švadlena. Jan, n.30.4.1904. Anna n.21.4.1919. Krejčí Josef, n.25.3.1896 Příbram, pomocník v holičství a vlásenkářství.
Čech Karel, n.4.4.1877 Zásmuky, ve Vodňanech od 3.10.1900, cukrář. Manž. Anna, n.13.3.1882 Uhersko. Děti : František n.16.7.1902, cukrářský dělník. Ludmila, n.14.2.1908. Marie, n.30.6.1912. Anna, n.15.3.1920. Klementová Božena, neteř, n.19.7.1901.
Šlechta Jindřich, n.6.7.1879 Pelhřimov, ve Vodňanech od r.1901, vrchní berní správce. manž.: Marie, n.11.1.1881 Vodňany. Syn Jiří : n.22.8.1910 Vodňany.
Souček Rudolf, n.12.4.1896 Prachatice, ve Vodňanech od r.1919, zlatník a hodinář. Manž.: Anna, n.22.7.1882 Vodňany.
Pfister Vincenc, n.23.1.1862 Dolní Lukavice, ve Vodňanech od r.1904, berní ředitel : Manž.: Magdalena, n.15.11.1868 Beroun. Dcera : Anna, n.15.1.1901 Libáň.
Hadáček Karel, n.21.10.1869 Vodňany, účetní v městské elektrárně. Manž.: Hedvika, n.4.5.1872 Vodňany. Dcera : Emanuela, n.5.12.1898 Vodňany, poštovní asistentka.
1921 : Čechová Anna (z.30.4.1921 ), n.15.3.1920, otec : František, cukrář, matka : Anna.
1925 : Šlechta Jindřich ( z.27.9.1925 ), n.6.6.1879 Pelhřimov, vrchní berní správce, manž. Marie, r.Rennerová z Vodňan, odd.8.7.1907.
1927 : Táflová Jarmila ( z.12.3.1927 ), n.24.12.1926, otec : Jaroslav, holič, matka : Marie, r.Jungmeistrová ze Strakonic čp.235.
1933 : Šlechtová Marie, soukromnice, 11.1.1881.
Souček Rudolf, hodinář, n.12.4.1896, manž.Anna, n.23.7.1882.
Strabergerová Ludmila, učitelka, n.21.10.1909.
Matásek Josef, správce pojišťovny, n.23.4.1890, manž.Růžena, n.3.7.1896.
Matásek František, soukromník, n.24.4.1866
Marková Marie, učitelka, n.31.7.1904.
Řídký Vojtěch, vrchní officiál v.v., n.23.4.1865, manž. Marie n.25.1.1874.
Hlinka Vojtěch, holič, n.13.6.1882, manž. Anna, n.13.1.1881.
Hlinka Vojtěch, holič, n.13.11.1907.
Hlinka Jaroslav, řezník, ( n.15.7.1911.
1941 : Vojtěch Řídký ( z.25.5.1941 ), vrchní soudní oficiál v.v., n. 22.4.1865 ve Vodňanech, manž. Marie, r.Žahourová. Pozn.: matrika z.CČH.
1954 : Hlinka Vojtěch (z.10.3.1954 ), n.13.6.1882 Drahonice, holič, otec : Josef, matka : Marie, r.Koubová. Manž.: Anna, r.Lukšíková.

čp.201, ul.Komenského :

1910: Majitel domu: Šíma František, n.11.10.1879 Klec (Třeboň), ve Vodňanech od r.1906. Manž.: Johanna, n.15.5.1875 Vodňany. Děti: Karel, n.22.9.1906. František, n.18.5.1910.
1921 : majitelka domu - Solarová Marie.
Solar Jaroslav, n.11.2.1882 Vodňany, krejčí. Manž.: Marie, n.27.2.1881 Zahájí.
Děti : Marie, n.2.5.1909. Helena n.3.7.1911. Alžběta n.19.11.1912. Anna, n.14.6.1914.
1926 (7.9.) : Růžena Suchochlebová prodala dům Josefu Solfronkovi za 75 tis. korun
1933 : Solar Jaroslav, krejčí, n.11.2.1882, manž.Marie, n.27.2.1881.
Solarová Helena, švadlena, n.31.7.1911.
Solarová Marie, švadlena, n.2.5.1909.
1936 : Solar Ladislav ( z.12.8.1936 ), n.28.6.1936 Praha, matka : Anna, služebná ve Vodňanech.
1946 : Solar Jaroslav ( z.27.3.1946 ), n.11.2.1882 Vodňany, krejčí, manž. Marie, r.Božovská ze Záboří.

čp.202, ul.Mokrého :

Svatek Vojtěch – majitel pily, později sběrna surovin

1921 : majitel domu - Svatek Vojtěch, n.12.4.1879 Chvaletice, obchodní se dřívím.
Manž.: Anna, n.25.11.1879 Prášily, ve Vodňanech od r.1904.
Děti : Vojtěch. n.3.2.1907. Anna, n.19.4.1910. Vlasta n.16.12.1914.
Otec : Matěj Svatek, n. 23.2.1838 Chavletice, manž. Marie, n.8.12.1847 Chvaletice.
Valentová Alžběta, služka, n.4.6.1903 Útěšov.
1922 : Svatková Marie ( z.2.8.1922 ), n.8.11.1847 Chvaletice čp.11, r.Trublová, manž. Matěj, soukromník, odd.3.2.1869.
1927 (5.11.) : koupil Antonín Šafařík od Josefa Solfronka dům za 73 tis. korun
1929 : Švarc František, obchodník, manž. Růžena, r. Stýblová ze Křtětic
dcera Růžena : n.24.1.1910 v čp.161/I. –z.25.1.1929
1933 : Šafařík Antonín, obchodník, n.17.1.1902.
Šafaříková Alžběta, dělnice, n.8.12.1871.
1933 : Chromá Marie (z.1.1.1933 ), n.10.11.1932, memanž. dcera Lidmily Chromé, dcery Tomáše a Alžběty, roz. Varnuškové. Pozn.: matrika z. CČH.

čp.203, ul. Parkánská :

1918 : Opatrný Josef ( z.1.4.1918 České Budějovice ), pohřben ve Vodňanech, n.20.4.1892, advokátní koncipient v Plzni, otec : Václav, lékař, matka : Emilie, r. Skřivanová z Prahy.
1918 : Opatrný Emil ( z.11.9.1918 Rumburk ), sebevražda zastřelením, pohřben ve Vodňanech, studující lékařství a ck.poručík v záloze v Rumburku, otec : Václav. lékař, matka : emilie, r. Skřivanová z Prahy.
1921 : majitel domu - Polánský František, n.18.10.1885 Pohorovice, truhlář.
Manž.: Marie, n.25.3.1890 Bratříkov ( Semily ). Děti : František n.18.7.1913. Marie n.19.1.1919.
Hucek Václav, n.13.12.1902 Vodňany, pomocníl.
Polánský Václav, učeň, n.8.5.1904 Lidmovice.
Nájemníci : Ehrlichová Marie, žid., n.17.3.1848 Vlachovo Březí.
1926 : Polanská Věra (z.12.2.1926 ), n.2.10.1925, otec : František, truhlářský mistr, matka : Marie, r.Dubská. Pozn.: matrika z. CČH.
1931 : František Polánský, truhlář.
1933 : Polánský František, truhlář, n.25.3.1890, manž. Marie, n.25.5.1890.
1939 : František Polánský, strojní truhlářství
1993 : Boška František, zámečnictví

čp.204, ul.Písecká :

Horková Marie – galanterie

1933 : Horková Alžběta, obchodnice, n.21.9.1885.
Hájková Anna, švadlena, n.23.4.1911.

čp.205, ul.Jiráskova :

dům postaven nad parkánem za domen čp.101 :
Na jiném plánku města je dům v ul. Heritesova mezi domy čp.61 a 65.

čp.206, Ulička :

čp.207, ul.Parkánská :

1947 : Dubský Libor (z.8.2.1947 ), n.12.2.1946 ve Strakonicích, otec : Otakar, majitel pily, matka : Emilie, r.Vlčková.
1953 : Zborníková Anna ( z.13.2.1953 ), n.26.8.1916, r. Dubská, otec : Karel¨. matka : Anna, r. Řídká, manž. Walter.

čp.208 :

budova bývalého městského pivovaru, později skladu Technomatu, dnes zadního trakt Městského úřadu ( mezi náměstím a ul. Majerova ).


čp.209, ul.Aug.Křížka :

čp.210, ul.Mokrého :
01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se