Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.1 - 20.

Čp 1 ( st.č.87 ) Žižkovo nám / Dr.Hajného :

1855 : Kaudrová Henrieta ( n.23.9.1855 ), otec Jakob, matka Lotty, r.Kauderová z Čichtic.
1856 : Zuckermann Bernhard ( n.19.6.1856 ), otec : Mojžíš, matka : Alžběta r. Schneidrová z Dlouhé Vsi.
1857 : Mojžíš Zukrmann, žid, handlíř, majitel domu.
Kaudr Jakub, židovský handlíř ve vlně, kožích a peří, z Čichtic.
1858 : Zuckermannová Regína (n.8.7.1858 ), otec : Mojžíš, obchodník ve střiřním zboží. Matka : Alžběta.
1860 : Kauder Wilhelm ( n.25.9.1860 ), otec : Jakub, handlíř, matka : Lotty r.Kauder z Čichtic.
1870 : Palda, tkadlec – syn Karel n.1863
1880 : Štětka František, Vondrášková Barbora, Valdstein Ignác, Bělohlávková Petronila, Lipanský Matěj, Palda Anton.
1910: Majitel domu: Brok Oto.
Nájemníci: Senensteinová Terezie, žid, n,1856 Horažďovice, ve Vodňanech od r.1869, svobodná.
Tesař Jan, n.6.2.1842 Dub u Vodňan, ve Vodňanech od r.1876, postilion. Manž. Rosálie, n.15.8.1861 Těšínov.
Veverka Vojtěch, n.20.5.1881 Vodňany, úředník. Manž., Anna, n.3.7.1888 Vodňany. Děti: Leopoldýna, n.8.9.1906, Marie, n.17.1.1900, František, n.20.4.1910. Matka: Veverková Františka, n.16.1.1836 Vodňany, vdova.
Kunc Josef, n.8.12.1870 Dobříš, ve Vodňanech od r.1907, vlakvedoucí. Manž.: Marie, n.2.10.1873 Děti: František, n.9.10.1899 Plzeň, Josef, n.5.10.1900 Plzeň, Emilie n.16.1.1904 Plzeň, Eliška n.1.6.1905 Plzeň, Hermína n.25.12.1907 Plzeň).
Čermák František, n.19.8.1878 České Lipochary (Lanškroun), ve Vodňanech od r.1907, klempířský dělník. Manž.: Kristýna, n.20.1.1883 Lhota Rapotín (Blansko). Děti: Marie n.23.1.1905 Ústí nad Orlicí, Anna n.4.6.1909 Vodňany). Strávník: Zeman Václav, n.8.1.1888 Kluky, ve Vodňanech od r.1910, dělník-lakýrník.
1919 : Hucek Vojtěch (z.29.8.1919 ), n.?, tesař, manž. Marie, r.Hanzalová ze Všemyslic.
1920 : Sovová Anna ( z.29.3.1920 ), n.28.1.1863 Komárovice u Kolína, r.Pašíková, manž. František, traťmistr, odd. 15.1.1884.
1921 : Kohn Bernard, maj. domu, n.30.10.1830 Libějovice, žid., řezník, ve V. od 1909, manž. Kateřina, n.14.5.1842 Bechyně.
Nájemníci : Hucková Marie, vdova, n.10.10.1843 Všemyslice, dělnice, ve V. od 1901.
Valenta Václav, n.18.2.1891 Třešovice, ve V. od 1899, strojní zámečník, manž. Marie, n.26.12.1886 Kuřovice ( Sedlčany ), děti : Marie n.22.3.1915, Václav n.15.8.1919, Vojtěch n.15.11.1920.
Růzha Jan, n.28.11.1884 Vodňany, učitel na Obecní chlapecké škole, manž. Julie, n.18.2.1888 Vodňany, děti : Věra n.12.9.1911, Julie n.26.9.1914.
Sova Bedřich, n.17.2.1888 Josefov, ve V. od 1919, strojvůdce, manž. Anna, n.29.5.1888 Pelíš (?) Mosty Vlašim.
Stehlík Petr, n.25.6.1859 Strasswalahn, ve V. od r.1907, zmocněnec státního zastupitelstva, pensista, manž. Josefa, n.12.11.1874 Nové Vernéřice, neteř Marie Grünerová, n.13.5.1903 Řenčice ( Louny ).
1927 ( 20.11. ) : vloženo vlastnické právo na půl domu nezl. Rudolfovi a Josefu Brokovým.
1931 : Valentová Marie ( z.29.6.1931 ) , n.26.12.1888 Velké Knihovice u Sedlčan, r.Kodetová, manž. Václav, strojník.
1933 : Růžena Kalná – vzorky prodeje látek.
1933 : Valenta Václav ( z.16.2.1933 ), n.18.2.1891 Třešovice, strojní zámenčník, vdovec po Marii r.Kodetové.
1933 : Čadek Ferdinand, strojvůdce ( n.3.5.1904 ), manž. Marie ( n.25.7.1907 ).
Pokorná Teresie, soukromnice, n.31.5.1876.
Löwy Regina, soukr., n.16.4.1873. Löwy Kateřina, soukr., n.18.12.1858.
Fürst Jan, autodopravce, n.15.5.1905. Manž. Emanuela, 25.12.1905.
Frnoch Miroslav, berní úředník, n.2.6.1900, manž. Marie, n.8.11.1902.
Frnochová Jana, soukr., n.26.5.1864.
Tůmová Veronika, dělnice, n.4.2.1882.
Tůmová Růžena, dělnice, n.30.4.1912.
Kalná Růžena, obchodní zástupce, n.13.6.1881.
Kalný Svatopluk, knihkupec, n.27.7.1909.
Kalný Antonín, obch. přír., n.2.9.1911.
Petřík Emanuel, obch. zást., n. 7.12.1897.
Borovanská Marie, soukr., n. 6.12.1862.
1936 : Frnochová Jana (z.7.12.1936 ), n.19.4.1864 Vlachovo Březí, z.Traxlerová, vdova po Augustínovi, hospodářském správci.
1943 : Křížová Gerta (z.5.3.1943 ), n.17.10.1943 Vodňany, otec : Tomáš, dělník, matka : Anna, roz. Schneiderová z Lhoty Ratiborovy.
1949 : Tůmová Veronika ( z.30.10.1949 ), n.4.2.1882 Malovičky, r.Jankovská, vdova Václavovi, obuvníkovi ve V.
1955 : Šanderová Anna ( z.9.3.1955 ) n.22.7.1878 Tábor, r.Bártová, manž. František.

Tomáš Lipanský – strojní zámečnictví
Valenta Václav

Čp.2 ( st.č.224 ) ul.Dr.Hajného :

1857 : Anton Žahour, majitel domu.
František Žahour, n.1819, myslivec, syn Vilibald, n.1850.
Franz Svoboda, tov. mlynářský.
1880 : Dvořák Jan, Bohaboj Josef, Redlbach František.
1910: Majitel domu: Bohaboj Karel, 2.3.1862 Vodňany, polní hospodářství. Manž.: Terezie, n.6.6.1876 Vodňany. Dcera: Marie, n.27.3.1897).
Nájemníci: Fleischhans Eduard, n.8.1.1874 Vodňany, hudebník, hostinský. Manž. Marie, n.22.9.1868 Stříbrné Hory. Děti: Eduard, n.30.6.1900. Karel, n.17.2.1902. Jan, n.22.11.1904. Josef, n.7.3.1909. Václav, n.22.9.1890.
Eliášková Kateřina, n.25.11.1866 Vodńany, evangelík, svobodná, dělnice. Děti: Eliášek Josef, n.24.3.1892 Vodňany, zámečnický tovaryš. Eliášek Vojtěch, n.4.3.1894, kovářský učeň.
Lipanský Matěj, n.10.2.1840 Vodňany, punčochář. Manž.: Anna, n.24.12.1852 Skály. Syn: Josef, n.12.7.1897 Vodňany. Synovec: Šefčík Richard, n.7.6.1903 Vídeň.
1917 : Kučerová Anna ( z.5.12.1917 ), n.25.3.1840 V. čp.15/I., r.Pičmanová, manž. František, krejčí.
1918 : Bohaboj Josef ( z.11.3.1918 Prachatice ), n.3.1.1867, majitel realit, manž. Rosálie, r.Tlapová z čp.157/II. , odd.11.1.1893.
Pozn.: v roce 1893 uveden jako řezník. Matrika členů Živnostenského společenstva.
1921 : Bohaboj Karel, maj. domu, malorolník, n.11.4.1862 Vodňany, manž. Terezie, n.6.6.1876 Vodňany.
Nájemníci : Krysl Josef, n.4.3.1885 Vitice, ve V. od r.1912, zemědělský dělník, manž. Anna, n.20.7.1891 Kukle ( Písek )
Fleischhans Eduard, n.7.1.1874 Vodňany, hudebník, manž. Marie, n.22.9.1868 Stříbrné Hory u Plánice, děti : Jan n.23.2.1904 učeň ve strojnictví, Josef n.7.3.1909.
1922 : Bohaboj Karel ( z.9.2.1922 ), n.11.4.1862 v čp.2/II., polař, manž. Terezie r.Louženská, odd. 10.6.1896.
1924 : Bártíková Františka (z.26.1.1924 ), n.24.2.1845, r.Glüchseligová z Plánice čp.18, vdova po Karlovi, zámečníkovi ve Vodňanech, odd. 18.8.1867.
1930 : Fleischhans Eduard (z.25.6.1930 ), hudebník, n.6.1.1874 Vodňany, manž. Marie, r. Bártíková ze Stříbrných Hor.
1933 : Bohabojová Terezie, soukr., n.6.6.1872.
Bohabojová Marie, v dom., n.23.7.1897.
Krysl Josef, dělník, n.4.3.1885, manž.Anna, n.20.7.1891.
Fleischhanszová Marie, soukr., n.22.9.1869.
1940 : Šartnerová Rosálie ( z.22.9.1940 ), n.3.9.1867 Libějovice, manž. Bedřich, řezník v Dubu.
1953 : Bohabojová Terezie ( 2.10.1953 ), n.6.6.1876 Strpí, r.Louženská, vdova po Karlovi. Otec : Jan, matka : Anna, r.Tůmová.

Čp.3 ( st.č.131 ) ul.Dr.Hajného :

1857 : Anton Vondrášek, krejčí, maj. chalupy.
Leopold Stožický. Marie Holá. Jan Valenta.
1870 : Vondrášek, krejčí : dcera Marie, n.1858
1880 : Řehořová Barbora, Skalický Václav, Setunský Václav, Blažek Josef, Bláhová Marie, Kindlmann Josef, Kumsta Martin, Mošnička František, Nessý Josef, Pech František.
1910: Majitel domu: Michalová Marie, n.30.6.1855 Albrechtice, vdova po knížecím ovčákovi, ve Vodňanech od r.1903.
Nájemníci: Procházka František, n.3.9.1853 Olešník, ve Vodňanech od r.1907. Manž.: Josefa, n.18.3.1859 Líchov (Příbram).
1921 : Pudivítr Matěj, majitel domu, obchod se dřevěným zbožím v malém, n.23.2.1874 Velký Bor, ve V. od r.1906, manž. Alžběta n.19.11.1871 Libějovice, děti : Jan n.23.1.1909.
Podnájemník : Radouch Josef, n.13.5.1899 Dasný, svob., železničář.
1933 : Pudivítr Matěj, obch., n.29.2.1874, manž. Alžběta, n.17.11.1871.
Pudivitr Jan, obch., n.22.1.1909.
1934 : Pudivítr Matěj, obchodník s uhlím

Čp.4 ( st.č.178 ) ul.Dr.Hajného :

1857 : Franc Buble ( nemanž. syn, potom změna přijm. Provazník ), maj. chalupy
Houdlík Václav
1880 : Bergrová Marie, Nohavica Josef, Prajer Václav, Sláma František.
1910: Majitel domu: Zeman Josef, n.5.3.1870 Bohdalín (Kamenice nad Lipou), ve Vodňanech od r.1910, nádeník. Manž.: Antonie, n.1.11.1872 Kovanín. Děti: Marie, n.3.12.1898. Růžena, n.20.11.1900. Rudolf, n.16.4.1902. Anna, n.22.7.1904.
Nájemníci: Krejčí Vojtěch, n.13.2.1876 Vodňany, nádeník. Manž.: Marie, n.24.6.1879 Skočice. Děti: Marie, 28.1.1897. Terezie, n.10.3.1903. Růžena, n.20.2.1906. Julie, n.30.12.1900. Božena, n.29.8.1910.
1916 : Slámová Alžběta ( z.13.11.1916 ), n.29.8.1841 Těšínov čp.49, r.Šebestová, vdova po Františkovi.
1921 : Zemanová Antonie, majitelka domu, n.1.2.1872 Kovanín, vdaná, děti : Růžena n.20.11.1900, Rudolf n.16.4.1902. Pozn.: všichni ve V. od r.1910.
1925 ( 30.4. ) : vloženo vlastnické právo Antonie Zemanové na půl domu s příslušenstvím.
1925 : Zemanová Antonie ( z.18.11.1925 ), n.3.11.1875 Kovanín, r.Fialová, vdova po Josefovi, dělníkovi.
1927 : Jíchová Miroslava (z.2.2.1927 ), n.2.8.1926, otec : Karel, kovosoustružník, matka : Růžena, r.Zemanová z Vodňan čp.100/II.
1933 : Jícha Karel, strojník, n.14.8.1900, manž. Růžena, n.20.11.1900.
Bernklaunová Anna, dělnice, n.21.6.1879.
Benrklau Václav, řetězokovář, n.16.9.1905.
Bernklaunová Eleonora, dělnice, n.16.4.1910.
1953 : Jícha Karel (z.4.8.1953 ), n.14.8.1900 Nová Ves u Hořovic, soustružník, manž.: Růžena, roz. Zemanová.

Čp.5 ( st.č.177 ) ul.Dr.Hajného :

1857 : Tomáš Šváb, tovaryš zednický a majitel chalupy
Uhlířová Anna
1880 : Prajer Anton, Protiva Anton.
1910: Majitel domu: Šafařík František.
Nájemníci: Schwarz František, n.22.11.1884 Újezdec, povozník. Manž.: Růžena, n.6.3.1884 Křtěnov. Děti: František, n.25.11.1908. Růžena, n.24.1.1909.
Šafaříková Kateřina, n.1838 Skočice, vdova.
Pölzlová Emilie, n.6.11.1852 Zájezd (Hradec Králové), vdova.
1914 : Kolafová Marie (z.19.4.1914 ), n.4.8.1850 Čejkovice, r.Kačerová, vdova po Jakubovi.
1918 : Švarc ( mrtvěnarozené dítě nz.16.4.1918 ), otec : František, povozník, matka : Růžena, r.Stýblová z Malenic čp.20.
1921 : Švarc Josef, majitel domu, obchod s cukrovinkami, n.4.3.1864 Temelín. Manž.: Kateřina, n.24.11.1878 Lipovice ( Prachatice ).
Nájemníci : Volmanová Marie, n.3.2.1867 Číčenice, vdova, ve V. od 1912, dělnice. Syn Jan, n.8.2.1902 Hluboká nad Vlt., truhlář, manž. Anna, n.9.10.1896 Tobolsk ( Rusko )
1930 : Šafařík Josef (z.4.6.1930 ), n.23.8.1893 Vodňany, manž. Marie, roz. Spěváčková, odd. 16.9.1923 Plzeň. Průvodčí vlaků v.v. Pozn.: matrika z. CČH.
1931 : Krejčí Milan ( z.3.12.1931 ) n.19.2.1928 v čp.348, otec : František, dělník. Matka : Božena, r.Soukupová.
1933 : Volnová Mari, dělnice, n.1.2.1866.
Šafaříková Marie, pens., n.11.11.1901.
Krejčí Fr., dělník, n.13.7.1881, manž. Božena, n.22.7.1890.

Čp.6 ( st.č.179 ) ul.Dr.Hajného :

1857 : Franz Šváb, tovaryš zednický a vlastník domu
Jan Popel. Tomáš Zlatohlávek
1880 : Brabec Václav, Kučera Jan, Koblenc Ferdinand, Louženský František, Šváb František.
1910: Majitel domu: Kučera Vojtěch, n.9.4.1858 Vodňany, krejčovský dělník. Manž.: Marie, n.14.9.1862 Chválkov. Syn: František, 14.10.1889. Nevl. dcera: Strachová Julie, n.15.2.1904 Vodňany.
Pilátová Josefa, n.26.12.1840 Vráž, ve Vodňanech od r.1890, vdova, dělnice.
Neškodný Jakub, n.28.4.1836 Vodňany, nádeník. Manž.: Terezie, n.28.9.1836 Drahonice.
1915 : Tůmová Anna ( z.6.2.1915 ), n.21.7.1906, otec : Václav, obuvník, matka : Veronika, r.Jankovská z Maloviček.
1915 : Tůmová Marie ( z.12.2.1915 ), n.1.11.1908, otec : Václav, obuvník, matka : Veronika, r.Jankovská z Maloviček.
1921 : Kučera František : maj. domu, vdovec, n.14.10.1889 Vodňany, obuvník.
Otec : Kučera Vojtěch, n.23.4.1858 Vodňany, krejčí, manž. Marie n.14.9.1862 Chválkov ( Kamenice nad Lipou )
Stachová Julie, n.16.2.1904 Vodňany, svob., služka.
Krejčová Marie, svob., n.6.3.1888 Křtětice, služka v zemědělství, dcera Blažena, n.13.1.1921 Vodňany.
Fürst František, svob., n.26.1.1857 Heřmaň, obuvník.
Nájemníci : Tůma Václav, n.28.9.1877 Újezd, dělník, ve V. od 1902, manž. Veronika, n.4.2.1882 Malé Malovice. Děti : Růžena, n.30.4.1912, Helena n.6.11.1913, Václav n.29.11.1918.
1921 : Kučera Vojtěch (z.12.11.1921 ), n.11.4.1858, krejčí, manž. Marie, r. Stachová z čp.6/II.
1931 : Toušek Václav ( z.21.7.1931 ), n.4.8.1930, otec : Václav, kočí, matka : Julie, r.Stachová z V.
1933 : Vandas Fr., hokynář, n.13.6.1895, manž. Anna, n.17.5.1895.
Možný Matěj, dělník, n.28.1.1865, manž. Kateřina, n.18.2.1860.
1939 : Možný Matěj ( z.24.9.1939 ), n.28.2.1865 Kamenice nad Lipou, dělník, manž.: Kateřina, r. Kolesová z Dubu.
1949 : Jedličková Marie (z.1.7.1949 ), n.10.11.1878 Paračov, r. Česká, vdova po Janovi.
1950 : Lipanský Jan (z.15.12.1950 ), n.18.6.1883 Vodňany, otec : Jan, matka : Terezie, roz. Brožová. Manž. Terezie, r.Soumarová. Ponocný.

Čp.7 ( st.č.181 ) ul.Dr.Hajného :

1857 : Ludmila Volfová, vdova po Janovi, vlastnice domu
Terezie Kotalíková. Marie Provazníková.Josef Čilík.
1880 : Bednář Dominik, Paryzek Václav, Špínová Barbora.
1910: Majitel domu: Parýzek Václav, n.22.4.1841 Krč u Protivína, ve Vodňanech od r.1880, c.k.cestář. Manž.: Marie, n.15.3.1863 Lhenice. Děti: Kateřina, n.9.2.1891 Vodňany. Antonín, n.13.6.1894, malířský učeň. Tomáš, n.29.1.1897.
Šebestová Markéta. n.13.7.1844 Krteli.
1913 : Parýzková Marie ( z.24.11.1913 ), n.1868 Lhenice , r. Špínová (?), manž. Václav, cestář.
1916 : Parýzek Václav ( z.13.7.1916 ), n.1840, cestář v.v., vdovec po Marii, r.Pintrové (?) ze Lhenic.
1921 : Lenc Tomáš, maj. domu, zedník, n.20.12.1891 Pražák, manž. Anna, n.22.9.1894 Paseky, děti : Anna n.26.7.1918.
Nájemníci : Kortusová Anna, n.12.7.1855 Křepice, dělnice, děti : JOsef. n.27.7.1887 Vitice, dělník.
1929 : Ládová ( mrtvě narozené děvče 24.9.1929 ), otec : František, dělník, matka : Františka,roz. Jechlíková z Újezdce.
1933 : Krysl Tomáš, dělník, n.21.12.1879, manž. Marie, n.2.6.1875.

Čp.8 ( st.č.180 ) ul.Dr.Hajného :

1857 : Karel Renner, stávkař, vlastník domu
Tomáš Prokop, nádeník, z Újezda.
1880 : Kolafa Anton.
1910: Majitel domu: Zborník Václav, n.1.6.1848 Chalupy nad Žďárem, polní hospodářství. Manž.: Marie, n.15.2.1853 Žďár.
Nájemníci: Kolafová Marie, n.8.12.1831 Čejkovice, vdova.
1921 : Zborník Václav, maj. domu, n.12.6.1848 Chalupy nad Žďárem, ve V. od r.1882, zemědělec, manž. Marie n.16.2.1853 Žďár.
1932 : Zborník Václav ( z.23.12.1932 ), n.18.6.1848 Chalupy u Žďáru, manž. Marie r.Škodová ze Žďáru.
1933 : Zborníková Marie, soukr., n.16.2.1853.
Škodová Terezie, n.6.10.1897. Škodová Alžběta, dělnice, n.20.8.1858.
1934 : Zborníková Marie ( z.5.1.1934 ), n.16.2.1853 Žďár, r.Škodová, vdova po Václavovi.

Čp.9 ( st.č.182 ) ul.Dr.Hajného :

1857 : Franz Urban, majitel chalupy, manž. Kateřina roz. Haladová
1880 : Berger Václav, Kuttan Vojtěch, Prokopová Marie.
1910: Majitel domu: Kuttan Vojtěch, 29.4.1838 Vodňany, truhlář. Manž.: Veronika, n.9.1.1853 Zliv.
Personál: Mikeš Josef, n.7.2.1892 Vodňanské Hory, truhlářský dělník. Havel František, n.23.11.1893 Bavorov, truhlářský učeň.
1918 : Kuttan Vojtěch (z.15.9.1918 ), n.29.4.1938, truhlář, manž. Veronika, r.Hajná z čp. 149/I., odd. 17.1.1877.
1921 : Kutanová Veronika, maj. domu, vdova po truhláři, n.9.1.1850 Zliv.
Nájemníci : Páral František. n.22.2.1866 Vodňany, truhlářský dělník, manž. Anna, n.14.7.1888 Dobrá Voda u Č.B., Děti : Anna, n.3.7.1911 Vodňany.
Bždoch Karel. n.27.6.1902 Suché Vrbné ( Č:B.), truhlářský učeň
Kadlec Antonín, n.20.7.1904 Radčice, truhlářský učeň.
1922 : Kuttanová Veronika (z.8.9.1922 ), n.9.1.1850 Zliv, r.Hajná, soukromnice, vdova po po Vojtěchovi, odd.8.1.1876.
1925 (6.5.) : Marie Kovaříková postoupila půl domu Josefu Kovaříkovi za pohledávku 6.231,64 Kč.
1927 : Kovařík Ladislav (z.15.8.1927 ), n.29.3.1927, matka : Anna, dcera Josefa Kovaříka a Marie, roz. Pechanové ze Skryschini.
1933 : Kovařík Josef, autodopravce, n.8.2.1879, manž. Marie, n.8.9.1883.
1948 : Kovařík Josef (z.14.6.1948 ), n.10.3.1878 Nová Ves, manž. Marie, r.Pechanová.
1951 : Kovaříková Marie (z.20.4.1951 ), n.30.9.1883 Skršín, vdova po autodopravci.

Čp.10 ( st.č.183 ) ul.Dr.Hajného :

1857 : Franz Kup, nádeník a majitel chalupy.
1861 : i s rodinou emigroval do USA.
1880 : Benešová Anna, Hrdličková Anna, Plojhar Matěj, Sýkora Jakub.
1910: Majitel domu: Nováček Josef.
Nájemníci: Nováčková Veronika, n.3.2.1865 Chvalešovice, ve Vodňanech od r.1880, vdova. Děti: Václav, n.10.6.1886 Vodňany, truhlářský tovaryš. Josef, n.26.6.1888, čeledín. Vojtěch, n.23.4.1890, dělník. František, n.21.8.1892, malíř skla. Marie, n.21.10.1896. Jaroslav, n.19.3.1899. Alžběta, n.3.2.1904. Anna, n.8.5.1905. Růžena, n.3.6.1909. Matka: Benešová Alžběta, n.19.11.1844 Týn nad Vltavou.
Nájemníci: Čech František, n.20.10.1855 Údraž, ve Vodňanech od r.1883, hostinská živnost. Manž. Anna, n.15.3.1859 Krč, ve Vodňanech od r.1870. Děti: Theodor, n.9.11.1893, krejčovský tovaryš. Karel, n.16.11.1895, obuvnický učeň.
Nájemníci: Moravec Karel, n.31.12.1858 Koloděje, ve Vodňanech od r.1888, obchodník s dobytkem. Manž.: Marie, n.14.9.1854 Záboří. Děti: Antonín, n.24.5.1884 Záboří, obchodník s dobytkem. Marie, n.24.5.1885 Záboří, dělnice.Karel, n.1889 Vodňany (t.č. na vojně). František, n.18.11.1893. Vnučka: Moravcová Alžběta, n.18.6.1906.
1914 : Tůma Filip ( z.17.3.19014 ), n.18.9.1913 Vodňany, otec : Antonín, dělník, matka : Marie, r.Filipová z Vodňan.
1919 : Matoušová Marie (z.28.6.1919 ), n.18.12.1903, otec : z. Antonín, dělník, matka : Marie, Kačírková z Albrechtic.
1921 : Nováček Josef, maj. domu. n.26.6.1888 Vodňany, domkář, svob.
matka : Veronika, n.4.2.1866 Chvalšovice, děti : Václav, n.10.6.1886 Vodňany, svob., truhlářský tovaryš. Vojtěch, n.23.4.1890 Vodňany, truhlářský tov., ženatý. František, n.21.7.1892 Vodňany, svob., malíř. Alžběta, n.10.2.1904 Vodňany, n.10.2.1904 Vodňany, svob. Anna, n.5.5.1905 Vodňany, svob. Růžena n.10.6.1909.
Nájemníci : Tůma Anton, n.13.6.1875 Újezd, dělník, manž. Marie,n.2.2.1876, tovární dělnice. Děti : Hedvika n.28.9.1907 Vodňany. Karolina n.30.10.1909. Růžena n.22.10.1911. František n.30.9.1912.
1927 : Nováčková Anna ( z.1.12.1927 ) n.22.12.1894 v Bavorově čp.7, r. Černá, manž. Vojtěch, truhlářský dělník, odd. 11.10.1929 v Bavorově. Zemřela v Prachatické nemocnici. Pozn.: matrika z. CČH.
1930 : Nováčková Veronika ( z.24.7.1930 ), n.4.2.1867 Chvalešovice, r. Benešová, vdova po Josefovi. Pozn.: matrika z.CČH.
1933 : Nováček Fr., malíř skla, n.21.8.1892. Nováčková Anna, dělnice, n.28.5.1905.
Nováčková Alžběta, dělnice, n.10.2.1904. Nováčková Růžena, dělnice, n.2.6.1909.
Nováček Josef, dělník, n.4.4.1888, manž. Marie, n.1.1.1898.
Nováček Vojtěch, truhlář, n.24.4.1890.
1936 : Straka František

Čp.11 ( st.č.209 ) ul.Dr.Hajného :

1857 : Jakub Šafařík, majitel chalupy
1880 : Daniel Josef, Šafařík Jakub.
1910: Majitel domu: Danielová Kateřina, n.16.11.1845 Číčenice, ve Vodňanech od r.1850, vdova, nádenice. Dcera: Marie, n.7.2.1884 Vodňany.
1919 : Danielová Kateřina ( z.1919 ) n.26.4.1843 Vodňany, r.Provazníková, vdova po Josefovi.
1921 : Kadič František, maj. domu, n.27.10.1880 Hvožďany, ve V.od r.1913, dělník v cementárně, manž. Marie, n.26.2.1884 Číčenice. Děti : Marie, n.8.2.1914 Vodňany, František n.4.2.1917 Vodňany.
1927 : Kadičová Helena ( z.5.10.1927 ), n.19.6.1926, otec : František, matka : Marie, r. Danielová z Číčenic.
1930 : Kadičová Marie ( z.23.7.1930 ), n.7.2.1884 Číčenice, r.Danielová, manž. František.
1933 : Kadič František, dělník, n.18.11.1880. Kadičová Anna, dělnice, n.24.5.1890.
1934 : Kadič Josef ( z.20.7.1934 ), n.12.7.1934 Chvalešovice, matka : Marie, služebná.1941 : Kadičová Anna ( z.6.1.1941 ), n.24.5.1890 Čakov, r.Pechová, manž. František, dělník.
1942 : Kadič František ( z.17.9.1942 ), n.18.11.1880 Hvožďany, dělník, vdovec po Anně r.Pechové z Čakova.
1945 : Kadič František ( z.16.10.1945 ), n.27.7.1945 Písek, otec : František, dělník, matka : Marie r.Mothejlová ze Zbudova.

Čp.12 ( st.č.193 ) ul.Dr.Hajného :

1857 : Franz Záruba, tovaryš mlynářský
1870 : Malkus vozka : syn Tomáš, n.12.12.1859.
1880 : Husinecký Tomáš, Říha Tomáš, Tesařová Anna.
1910: Majitel domu: Říha Tomáš, n.18.12.1844 Radomilice, ve Vodňanech od r.1872. Manž.: Anna, n.24.6.1852 Svinětice. Děti: Josef (t.č. voják). Antonín, n.2.9.1890, hodinářský tovaryš. Adolf, n.21.3.1893, zámečnický tovaryš. Tomáš, n.6.12.1895.
1913 : Říha Václav ( z.24.7.1913 ), n.1886, zámečnický pomocník, otec : Tomáš, mistr tesařský, matka : Anna, r. Husinecká ze Svinětic.
1921 : Říha Tomáš, majitel domu, n.15.12.1847 Radomilice, tesař, manž. Anna, n.25.6.1851 Svinětice.
1925 : Říhová Anna ( z.15.2.1925 ), n.25.6.1850 Svinětice čp.7, r.Husinecká, manž. Tomáš, tesař, odd. 6.5.1872.
1933 : Říha Adolf, pošt. úř., n.21.5.1893, manž. Albína, n.18.11.1893.
Říha Tomáš, soukr., n.25.12.1844.
1936 : Říha Tomáš ( z.19.8.1936 ), n.9.11.1844 Radomilice, tesař, vdovec po Anně r.Husinecké ze Svinětic.
1938 : Kuršová Eleonora

Čp.13 ( st.č.88 ) ul.Dr.Hajného :

1857 : Petr Světlý, tovaryš zednický. Josef Zach.
František Lohn.
1880 : Hajnová Veronika, Mertlík Matěj.
1910: Majitel domu: Hajný Martin, n.28.3.1854 Zliv, ve Vodňanech od r.1856, polní hospodář. Manž.: Marie, n.1.12.1859 Protivec. Syn: František, n.24.11.1890. Vnučka: Vyoralová ?, n.3.4.1906 Vídeň. Sestra: Hajná Marie, n.17.3.1844 Zliv, ve Vodňanech od r.1860, svobodná.
1921: Hajný František, majitel domu, n.24.11.1890 Vodňany, poštovní služba, manž. Anastázie, n.29.1.1895 Protivec. Děti : František : n.27.6.1917. Anastazie, n.5.7.1919. Rodiče : Martin Hajný, n.28.3.1854 Zliv, ve V. od r.1855, manž. Marie, n.3.12.1859 Strpí. Teta : Hajná Marie, n.17.2.1844 Zliv.
1928 : Hajná Marie (z.16.7.1928 ), n.17.3.1844 Zliv, soukromnice.
1933 : Hajný František, listonoš, n.24.2.1890, manž. Anastázie, n.29.1.1895.
Hajný Martin, soukr., n.28.3.1854, manž. Marie, n.15.12.1859.
1938 : Hajný Martin ( z.16.7.1838 ), n.28.3.1854 Zliv, manž. Marie, r. Straková.
1941 : Hajná Marie ( z.16.9.1941 ), n.1.12.1859 Černěves, r.Straková, vdova po Martinovi.
1948 : Hajný František ( z.2.3.1948 ), n.24.11.1890 Vodňany, poštovní podúředník, manž. Anastázie, r.Placková z Protivce.
Pozn.: syn František Hajný ( n.27.6.1917 – 9.12.1940 konc. tábor Oranienburg ),
student zvěrolékařství v Brně, poč. listopadu 1939 zatčen.

Čp.14 ( st.č.1.) Žižkovo náměstí :

1857 : Matěj P.Bajer, majitel domu.
Karel Bělohlávek, řezník. Josef Hájek. Josef Bohaboj, šenkýř.
1870 : Bohaboj, hostinský : syn Karel, n.24.3.1862
1880 : Coufal Jan, Kurš Vojtěch, Lendr Ferdinand, Mareš Bartoloměj, Mareš Vojtěch, Orlík Tomáš, Puchernová Marie, Rybářová Terezie, Rubín Josef.
1910: Majitel domu: Brock Arnošt, žid.
Nájemníci: Parýzková Josefa, n.15.4.1838 Radany, žid, ve Vodňanech od roku 1870, sběračka hadrů.
Holceplová Kateřina, n.23.10.1842 Pištín.
Tábor František, n.17.2.1861 Protivín, ve Vodňanech od r.1907, hostinský. Manž.: Růžena, n.7.7.1882 Vodňany. Personál: Piklová Růžena, n.26.5.1889 Konopiště (Prachatice), služka.
Burket Rudolf, n.17.4.1882 Police nad Metují. Manž.: Kateřina, n.25.1.1866 Weissenbach (Rakousko). Tchýně: Novotná Marie, n.6.2.1819 Libějovice.
Schitz Šimon, n.17.3.1868 Csáry (Uhry), ve Vodňanech od r.1906, žid. Manž. Rosálie, n.13.8.1873 Vídeň. Děti: Irma, n.24.9.1897 Budapest. Otakar, n.29.8.1899 Budapest. Ervín, n.29.7.1900 Moravská Nová Ves. Ellysch, n.2.7.1906 Moravská Nová Ves.
Valenta Václav, n.22.1.1863 Bavorov, ve Vodňanech od r.1899, strojní zámečník. Manž.: Marie, n.1.12.1863 Cehnice. Syn: Václav, n.18.2.1891 Třešovice, strojní zámečník. Personál: Kraus František, n.2.8.1884 Bavorov, zámečnický dělník. Šmajcl Josef, n.17.3.1895 Netolice, zámečnický učeň.
Hájek František, n.5.7.1875 Vodňany. Manž.: Anna, n.26.7.1872 Malenice. Děti: Anna, n.26.7.1899. Marie, n.5.4.1900. Antomie. n.13.3.1902. Rosálie, n.4.9.1906. Václav, n.11.9.1908. Emil, n.6.12.1909.
1915 : Hucková Anna (z.13.3.1915 ), n.24.1.1914, otec : Josef, obuvník, matka :Božena r.Eismanová z Blovic.
1917 : Valentová Marie ( z.6.4.1917 ), n.1863 Cehnice, r.Zronková, manž. Václav, strojník.
1918 : Häuslerová Anežka ( z.22.10.1918 ), n.7.11.1901, otec : Vojtěch, poštovní sluha, matka : Alžběta, z Havlíčková z Těšínova.
1921 : Broková Jindřiška : majitelka domu.
Nájemníci : Valenta Václav, vdovec, n.22.1.1863 Bavorov, ve V. od r.1899, strojní zámečník. dcera : Marie, svob., n.26.11.1886 Cehnice.
Zaměstnanci : Potužník Karel, svob., n.1.11.1902 Vodňany, dělník. Havel Antonín, učedník, n.29.10.1902. Kořánek Václav, n.14.4.1906 Chvaletice, učedník. Vaněček Ladislav, n.2.11.1899 Budilov.
Schmitz Šimon, n.17.3.1868 Čarij ( Senice, SR )výroba slaměných výrobků, manž. Rosálie, n.13.8.1873 Vídeň, děti : Ella, n.3.7.1906 Moravská Nová Ves.
Mačura Vojtěch, n.23.3.1869 Újezdec, hosinský, ve V. od r.1897, manž- Kateřina, n.7.12.1868 Krašlovice. Děti : Božena, n.3.2.1902 Vodňany, Ladislav n.7.7.1904, Anna, n.17.4.1898 ( vdaná Rossmüllerová, manž. Antonín, n.7.7.1890 Újezdec, ve V. od r.1921, zemědělěc ). Růžena, n.17.10.1900 Vodňany ( vdaná Neuehauserová, manž. Rudolf, n.10.4.1897 Choceň, ve V. od r.1920, obchodní zástupce ).
Záruba Tomáš, n.13.12.1844 Vodňany, sekerník, vdovec, dcera : Julie, n.15.6.1869, svobodná.
Heslerová Alžběta, vdova, n.16.5.1866 Těšínov, vdova, dcera Marie, svob., n.26.7.1890 Vodňany.
Mertl Ludvík, n.8.11.1850 Koloděje, ve V. od r.1912, cihlářský dělník, manž. Terezie, n.16.10.1859 Protivín. Děti : Anna, n.9.8.1895 Protivín, švadlena. Václav, n.1.11,1899 Protivín, dělník.
1922 : Daňková Anna (z.12.1.1922 ), n.17.5.1844 Krašlovice čp.2, r.Bakulová, vdova po Janovi.
1922 : Záruba Tomáš ( z.8.2.1922 ), n.13.12.1844 čp.14/II., býv. sekerník, vdovec po Marii r.Šindelářové z Jekovic čp.11, odd. 16.2.1890.
1922 : Seitlová Anna ( z.2.7.1922 Prachatice ), n.5.12.1912 čp.14/II., otec : Josef, obchodník, matka : Anna, r.Mašková z čp.182/II.
1929 : Mačura Vojtěch (z.22.8.1929 ), n.22.3.1869 Újezdec čp.15, hostinský ve Vodňanech, manž. Kateřina, roz. Daňková z Krašlovic čp.15.
Pozn.: Mačurová Kateřina (z.19.1.1942, Červený Hrádek ), vdova po Vojtěchovi,
hostinském, n.8.12.1860 Krašlovice, r. Daňková.
1930 : Straka Stanislav (z.25.11.1930 ) n.8.11.1930, otec : František, lakýrník, matka : Anna r.Zbíralová. Pozn.: matrika z.CČH.
1931 : Joza Josef, soudní vykonavatel, legionář
Švarc Jan, topič státních drah, legionář.
1933 : Kuttan Václav, obch. zást., n.28.5.1887, manž. Marie n.26.11.1886.
Zárubová Julie, švadlena, n.15.2.1869.
Švarc Jan, topič dráhy, n.11.7.1897, manž. Anna, n.24.7.1902.
Wolf Rudolf, hostinský, n.2.2.1878, manž. Marie, n.8.12.1896.
Kupčíková Rozálie, dělnice, n.15.3.1855.
Beránková Růžena, dělnice, n.24.8.1896.
Mráz Jan, žel. zřízenec, n.29.6.1902, manž. Marie, n.24.11.1907.
Bošková Marie, trafikantka, n.1.9.1885.
Boška Jaroslav, studující, n.1.4.1912.
Pasáčková Marie, soudní úředník, n.18.5.1902.
Moravec František, dělník, n.28.7.1862, manž. Anna, n.17.2.1875.
Moravec Václav, truhlář, n.16.8.1908.
Mráz Karel, dělník dráhy, n.31.10.1898, manž. Anna, n.27.4.1907.
1938 : Brok Arnošt, majitel hostince.
1941 : Zárubová Julie ( z.18.11.1941 ), n.15.2.1869 Vodňany, švadlena.
1942 : Kadlec Jaroslav (z.15.5.1942 ), n.9.4.1942 České Budějovice, otec : Jan, šofer ve Vodňanech, matka : Marie, r.Krausová z Vodňan.
1954 : Chrástka Josef (z.29.5.1954 ), n.15.10.1909 Vídeň, lakýrník, otec : František, matka : Cecílie, r.Hromádková. Manž. Marie, r.Podaná.
1954 : Holý Karel (z.5.9.1954 ), n.2.4.1946, otec : Karel, matka : Anna, r.Vokatá.
Pozn.: Holý Karel (z.29.4.1947 České Budějovice ), n.4.10.1920 Vodňany, manž.
Anna, r.Vokatá.

Restaurace ,,Popovický kozel“ majitel Volf Rudolf
nyní kotelna JČDZ

Čp.15 ( st.č.195 ) ul.Kodátkova :

1852 : Puchmayerová Františka ( z.11.6,1852 ), 48 let, manž. František, vdaná 32 let.
1857 : Franz Puchmajer, sedlář a majitel domu.
Bartoloměj Stejkoza.Markéta Brůhová. Marie Řeřichová. Rosálie Braunbecková.
Ferdinand Hoffmeister. Kateřina Neubauerová.
1880 : Bartošová Marie, Novotná Marie, Novotná Terezie, Schvager Emil, Záruba Tomáš.
1910: Majitel domu: Heller Jan.
Nájemníci: Seidlová Anna, n.24.7.1875 Vodňany, dělnice, vdova, Dcera: Anna, n.5.12.1900. Schovanka: Mašková Anna. Otec: Mašek Vojtěch, n.10.7.1847 Křtětice, ve Vodňanech od r.1875, vdovec.
Kadlovský Jan, n.4.5.1850 Protivín, obchodník, ve Vodňanech od r.1868. Manž.: Alžběta, n.12.5.1856 Vodňany. Děti: Marie, n.22.12.1878. Anna, n.14.4.1887 dělnice. Růžena, n.19.8.1889 dělnice. Vnučka: Kadlovská, Petronila, n.10.2.1898 Vodňany.
Nájemníci: Kohoutová Veronika, n.2.1.1852 Vodňany, svobodná, nádenice.
Vondrášek Karel, n.16.9.1885 Budějovice, ve Vodňanech od r.1909, c.k. telegrafní správa. Manž.: Marie, n.22.9.1888 Plav.
Skalický Josef, n.28.10.1876 Vodňany, nádeník. Manž.: Kateřina, n.28.8.1881 Protivín, ve Vodňanech
od r.1906, dělnice. Děti: Marie, n.25.1.1905. Karel, n.20.10.1906. Emilie, n.7.4.1909. Jaroslav, n.10.8.1910.
1916 : Mašek Vojtěch (z.16.12.1916 ), n.9.9.1837, dělník, vdovec po Marii, roz. Třešničkové z Hájku.
1917 : Karlovská Marie ( z.15.2.1917 ), n.1879, dělnice, otec : Jan, obuvník, matka : Alžběta, n.Srbená z Vodňan.
1921 : Broková Jindřiška, maj. domu.
Nájemníci : Nováková Marie, n.10.9.1878, Malé Malovice, vdova, zemědělství.
Dcera : Poráková Marie, n.14.3.1899 Malé Malovice, dámské krejčovství, svob. Syn : Porák Václav, svob., n.5.10.1907 Malé Malovice.
Kohoutová Veronika, n.2.1.1852 Vodňany, svob.
Placek Vojtěch, n.17.6.1887 Truskovice, ve V. od 1913, obuvnický dělník, manž. Anna, n.2.12.1892 Vídeň, děti : František n.11.11.1910, Vojtěch n.12.10.1914.
Karlovský Jan, n.4.5.1850 Protivín, vdovec, obuvník, ve V. od 1870. Děti : Růžena, n.19.8.1889 Vodňany, prodej ovoce. Anna, n.14.4.1887 Vodňany, provd. Kazdová, její dcera Petronila n.10.2.1908.
Pechová Klára, n.27.6.1863 Bavorov, ve V. od r.1892, zahradnictví. Vnučka : Pechová Anna, n.28.2.1909 Vídeň.
1922 : Pechová Rosálie ( z.29.3.1922 ), n.4.11.1860, dělnice, svobodná, otec : Jan, tesař v Útěšově, matka : Klára, r.Vobrové ze Svinětic.
1924 : Kazdová Petronila (z.22.3.1924 ), n.10.2.1908 v čp.14, otec : Čeněk, krejčí, matka : Anna, r.Karlovská z Vodňan čp.15.
1926 ( 30.6. ) : Marie Schánělová koupila dům od nezletilé Vlasty Hellerové a od nezletilé Antonie Hellerové za 34 000 Kč.
1927 (30.12) : Marie Schánělová prodala dům Anně Salfické za 35 000 Kč.
1932 : Švarcová Růžena (z.24.10.1932 ), n.6.3.1884 Křtěnov, r.Stýblová, manž.František, obchodník. Pozn.: matrika z.CČH.
1933 : Nováček Jaroslav, truhlář, n.19.3.1899, manž. Marie, n.26.3.1911.
1936 : Toušek František ( z.5.5.1936 ), n.21.12.1862 Obora, kolář, vdovec po Tererii, r.Práškové. Pozn.: matrika z.CČH.
1954 : Smeták Adolf ( z.7.9.1954 ), n.20.12.1871 Brandýsek, okr. Slaný, strojní zámečník, manž. Marie, r.Toušková.

Brok Arnošt – sklady a výkup obilí, byty
Nyní ubytovna JČDZ

Čp.16 ( st.236 ) ul.Kodátkova :

1854 : Ešner Izák ( n.25.11.1854 ), otec : Zachariáš, matka : Eleonora r.Schneidrová.
1857 : Matěj Pajer, majitel hospodářství.
Zachariáš Ešner, židovský handlíř.
1870 : Pajer, syn Theodor
1880 : Němeček František, Pajer Matěj, Vosalla Eduard
1910: Majitel domu: Brock Arnošt, n.12.4.1874, žid, obchodník s obilím. Manž.: Berta, n.1.7.1882 Staré Sedlo (Písek). Děti: Vilém, n.30.11.1905 Vodňany. Ervín, n.10.5.1909. Karel, n.10.5.1909. Personál: Škabradová Rozálie, n.20.5.1888 Chlumany, katol., služka.
Nájemníci: Brocková Jindřiška, n.29.1.187 Tábor, žid. Syn: Otto, n.15.7.1876 Vodňany, žid, obchod s obilím.
Záruba Tomáš, n.13.12.1844 Vodňany, sekerník. Manž.: Marie, n.27.1.1836 Jickovice (Milevsko). Děti: Juliána, n.15.2.1869 Vodňany, dělnice krejčovství. Blažena, n.22.12.1877 Vodňany, dělnice krejčovství.
1917 : Zárubová Marie ( z.28.12.1917 ), n.28.9.1836 Jekovice čp.11, r.Šindelářová, manž. Tomáš, sekyrník.
1921 : Broková Jindřiška, žid, n.29.1.1847 Tábor. Syn : Otto, n.15.7.1876 Vodňany, svob., obchod s obilím.
Zaměstnanci: Vitonová Růžena, služebná, n.4.8.1891 Frahelš, katol.,
Folprecht Josef, n.19.3.1887 Libáň, četník, ve V. od r.1915, manž. Růžena, n.15.7.1892 Velký Zdíkov, ve V. od r.1919.
1921 : Šafáříková Kateřina ( z.4.8.1921 ), 87 let, n. Pohorovice, vdova po Janovi, dělníkovi.
1926 (24.11.) : vloženo vlastnické právo na dům a pozemky spolku pro zbudování a
udržování Lidového domu ve Vodňanech ( stejně také dům čp.292 ).
1933 : Brok Otto, obchodník, n.15.7.1875, manž. Irma, n.21.4.1886.
Blechschmiedová Terezie, pom. v domácnosti, n.1.1.1912.
Ehrmanová Charlota, soukr., n.20.7.1859. Ehrmanová Olga, soukr., n.14.5.1875.
1952 : Kabelová Marie ( z.28.3.1952 ), n.30.10.1875 Obora, svobodná, otec : Josef, matka : Kateřina, r.Zíková.

Čp.17 (st.č.196 ) ul.Kodátkova :

1848 : Škapa Václav, řemenář.
1857 : Václav Škapa, sedlář a majitel domu
1867 : Škapa Václav, štaficer a sedlář.
1880 : Škapa Václav.
1887 : Škapa Karel, radní ( 1887, 1996 - 1903 )
1910: Majitel domu: Škapa Karel, n.28.2.1844 Vodňany, sedlář. Manž.: Marie, n.25.7.1859 Číčenice, ve Vodňanech od r.1879. Děti: Marie, n.14.2.1886 Vodňany. Adolf, t.č. poručík u armády. Karolína, n.21.1.1896. Tchýně: Krejsová Veronika, n.10.5.1819 Zaboří, ve Vodňanech od r.1906. Personál: Vyskočil Karel, n.10.1.1895 Prachatice, sedlářský učeň.
1918 : Škapa Karel ( z.20.9.1918 ), n.8.2.1844, sedlář, manž. Marie, r.Krejsová z Číčenic čp.20, odd. 4.8.1879.
1921 : Škapová Marie, maj. domu, n.25.7.1859 Číčenice, ve V. 1879, vdova. Dcera : Marie. svob., n.14.2.1886 Vodňany. Neteř : Michalová Marie, n.14.3.1908.
1925 (26.6.) : vloženo vlastnické právo na 5/20 domu Františkovi a Anně Krásovým.
1928 : Škapová Marie ( z.2.5.1928 ), n.26.7.1859 Číčenice, r.Krejsová, soukromnice, vdova po Karlovi, sedláři.
1931 : Nára Matěj (z.24.11.1931 ), n.20.12.1851 Kostelec nad Vltavou, výměnkář,
manž. Marie, r. Tomášková ze Setětic.
1933 : Nárová Marie, soukr., n.7.3.1873. Nárová Anna, v dom., n.15.5.1905.
Nárová Františka, v dom., n.6.2.1908.
1937 : Kolísek Alois, ředitel kůru a učitel hudby na housle a klavír.

Čp.18 (st.č.231 ) ul.Kodátkova :

1816 : Hrdlička Václav, kovář ( MIII, s.161 )
1857 : Václav Hrdlička, kovář a majitel domu.
Josef Řehoř, pocházel ze Soběšic,okr.Kašperské Hory
František Jirsa z obce Mnichov u Strakonic
1870 : Hrdlička, kovář : syn Ludvík, n.10.8.1862
1880 : Hrdlička Jan
1910: Majitel domu: Hrdlička Jan, n.8.6.1854 Vodňany, kovář. Manž.: Marie, n.18.6.1854 Tvrzice, ve Vodňanech od r.1870. Děti: Růžena, n.16.9.1890. Anna, n.14.4.1894. Personál: Plocek František, n.9.1.1883 Čichtice, kovářský tovaryš. Brůha František, n.23.3.1892 Purkarec, kovářský učeň.
1920 : Hrdlička Jan (z.5.12.1920 ), n.15.6.1884, mistr kovář, manž. Marie r.Ládová z Horout čp.4, odd. 6.2.1884.
1921 : Hrdličková Marie, maj. domu, n.17.5.1874 Tvrzice, ve V. od r.1874, vdova.
Děti : Anna, n.25.4.1894 Vodňany, svob. Celestýna. vdova, n.27.3.1887 Vodňany, účetnictví revident. Její syn Bedřich, n.20.9.1913 Vodňany.
1933 : obyvatelé domu nejsou uvedeni ve volebním seznamu.
1941 : Hrdličková Marie (z.2.2.1941 ), n.8.5.1854 Horouty, r.Ládová, vdova po Janovi, kováři

Mýto se šraňkem – kronika města I, s.16.

Čp.19 (st.č.226 ) ul.Kodátkova :

1857 : Evrozína Koubová, majitelka domu.
Eduard Opava.
1880 : Škapa Karel
1910: Majitel domu: Škapa Karel. Neobydleno, pouze sedlářská dílna.
1919 : Strnadová Helena ( z.21.11.1919 ), n.12.11.1919, otec : Josef, řezník, matka : Růžena, r. Vavrušková.
1921 : Škapová Anna, maj. domu.
Níjemníci : Chromý Jakub, n.30.4.1887 Habří ( Č.B.), ve V. od r.1918, sedlář, manž. Marie, n.19.11.1894 Zaboří. Dcera : Marie, n.14.2.1915 Zaboří.
Zaměstnanci : Svoboda Josef, dělník, n.14.7.1885 České Budějovice, svob.
Šanda Václav, učeň, n.9.9.1902 Vadkov. Šindelář Evžen, učeň, n.6.2.1906 Prostějov.
1922 : Herman Karpeles – přístavba a přestavba domu.
1924 : Valenta Václav ( z.13.4.1924 ), n.22.1.1863 Bavorov čp.171, strojník, vdovec po Marii r. Zronkové z Cehnic čp.49, odd. 4.6.1885.
1933 : Karpeles Heřmaň, obchodník, n.21.2.1865, manž. Karolina, n.21.3.1875.
Karpeles Adolf, obchodník, n.19.11.1902. Karpeles Hugo, dělník, n.22.8.1904.
Karpeles Karel, obch., n.8.4.1907. Karpeles Viktor, obch., n.8.8.1909.
Havel Vojtěch, elektromonter, n.20.4.1906. Havlová Kateřina, švadlena, n.29.1.1901.
Hanžlová Alžběta, v dom., n.26.6.1902.
Havel Rudolf, žel. zříz., n.17.4.1896, manž. Anna, n.25.12.1897.
Čondl František, dělník, n.26.7.1885, manž. Anna, n.116.1900.
Prokešová Karolina, dělnice, n.4.1.1883.
1938 : Kvasnička František (z.27.1.1938 ), n.3.11.1873 Dub u Prachatic, nájemce trafiky, manž.: Marie, r.Marečková z Lipovic.
1940 : Klementová Růžena (z.12.7.1940 ), n.13.4.1869 Škorez, r.Tůmová, vdova po Janovi, železničním zřízenci v Českých Velenicích.
1942 : konfiskace domu židovského majitele Karpelese
1942 : Drobná Jiřina (z.13.6.1942 ), n.27.1.1942, otec : František, dělník ČMD, matka : Marie, r.Rubešová. Pozn.: matrika z.CČH.
1946 : Šindelářová Marie ( z.15.9.1946 ), n.26.2.1914 Stožice, r.Rokůsková, manž. Karel, voják v Karlových Varech.

Čp.20 ( st..2 ) ul.Kodátkova :

1857 : děkanská chalupa stála vedle kostela sv.Křtitele, zbořena po roce 1920 a číslo bylo přeneseno na tento dům dnes stojící naproti přes silnici.
1857 : Anton Šupitar, z Lhoty pod Horami. Marie Pechoušková. Františka Stožická. Josefa Makovičková. Anna Vaňková. Alžběta Hraše.
1880 : Redlbach František. Zima Václav.
1910: Majitel domu: Obec Vodňany.
Nájemníci: Redlbachová Anna, n.17.10.1837 Vodňany, zahradnictví.
1921 : Majitel domu : Patronátní úřad města Vodňan.
Nájemníci : Hrdličková Anna, vdova, n.26.7.1883 Netolice, ve V. od r.1911.
Kašparová Anna, nemanž. dcera, n.30.9.1906 Netolice, svob., krejčovství.
Děti : Karel, n.9.11.1908 Chelčice. Josef, n.2.5.1911 Protivín. Marie, n.27.3.1913 Vodňany. Růžena, n.27.12.1914.
Hejdlová Otilie, n.27.7.1855 Praha, svob., almužnice.
1931 : Šobor Karel, dělník
1933 : Šobor Karel, dělník, n.4.1.1899, manž. Kateřina, manž., n.17.3.1901.

Jindřich Karpeles –obchod smíšeného zboží
Později prodejna levné pletáže závodu Pošumavské pletárny.

01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se