Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.26 - 50 :

Čp.26 ( st.č.121b ) ul.Elektrárenská :

1857 : Anton Trubka, tovaryš tesařský a majitel chalupy.
Franz Trubka ( z.6.6.1872 ). Josef Stejkoza.
1880 : Kolář František, Kolář Jan.
1910: Majitel domu: Vondrová Rosálie, n.24.5.1865 Křepice, ve Vodňanech od r.1890. Manžel: Vondra František, n.24.1.1877 Hájek, ve Vodňanech od r.1896, dílovedoucí v továrně řetězokovářské zboží. Dcera: Anna, n.24.7.1900 Vodňany.
1919 : Vondrová Anna ( z.6.9.1919 ), n.26.7.1901, otec : František, řetězokovář, matka : Rosálie, r.Kortusová z Vodňan.
1921 : Vondra František : n.22.1.1877 Hájek, ve V. od 1897, řetězokovář, manž. Rozálie, n.4.5.1866 Křepice, ve Vodňanech od .r.1884.
Matoušová Marie, n.1.2.1884 Albrechtice nad Vltavou, ve Vodňanech od r.1906. dělnice v zemědělství.
1926 : Bolek František ( z.14.4.1926 ), nádeník, n.23.6.1860 Svinětice čp.18, manž. Marie, r. Matějková z Předslavic čp.18.

Čp.27 ( st.č.121a ) ul.Elektrárenská :

1857 : Linhart Tušl, nádeník a majitel chalupy, pocházel ze Lhenic.
Jan Trubka.
1880 : Kindlmann Josef, Trubka Anton.
1910: Majitel domu: Šílený Václav, n.12.8.1840 Strachovice, ve Vodňanech od r.1898, staniční dozorce c.k. drah. Manž.: Anna, n.19.7.1837 Velké Záblatí. Dcera: Marie, n.10.9.1873 Vodňany, svobodná.
1915 : Šílený Václav ( z.24.1.1913 ), n.12.8.1843, dozorce na dráze v.v., vdovec po Anně roz. Tesařové z Velkého Záblatí.
1915 : Zbíral Jan ( z.20.1.1915 ), n.1862, manž. Anna roz. Studentová z Velké Doubravy u Týna nad Vlt.
1921 : Machart Antonín, majitel domu, n.27.7.1866 Malešice, ve Vodňanech od r.1891, dělník v zemědělství, manž. Anna, n.26.7.1867 Doubrava ( Týn nad Vltavou ). Zbíral Josef, nevl. syn, n.3.2.1902 Vodňany.
1922 : Buchterlová Magdalena ( n.20.2.1922 ), n.13.7.1850 Bavorov, r.Bízková, vdova po Janovi, provazníkovi.
1930 : Machart Antonín (z.16.12.1930 ), n.27.7.1866 Melešice u Týna nad Vltavou, dělník, manž. Anna, r. Študentová z Velké Doubravy.

Čp.28 ( st.č.147 ) ul.Elektrárenská :

1857 : Josef Melzer, majitel domu.
Nájemníci : Vild Jan. Josef Příbramský.
1880 : Melzer Josef, Vildová Marie.
1910: Majitel domu: Reichl Bedřich, n.11.2.1868 Černovice, ve Vodňanech od r.1909, malíř a natěrač. Manž.: Julie, n.3.7.1866 Milevsko (r.Lukešová). Děti: Bedřich, n.15.12.1892 Milevsko čp.401, malíř a natěrač. Julie, n.15.5.1894 Milevsko.
Nájemníci. Kovandová Johanna, n.21.5.1837 Vodňany. vdova, almužnice s podporou od Obce.
1914 : Motejlová Rosálie (z.19.9.1914 ), n.4.11.1840 Vodňany, r. Štěpánková, vdova po Františkovi, dělníkovi.
1921 : Reichl Bedřich, n.11.2.1868 Černovice, ve V. od r.17.3.1909, malíř pokojů, manž. Julie, n.8.2.1866 Milevsko. Syn : Bedřich, n.15.12.1892 Milevsko, malíř pokojů.
1934 : Reichl Bedřich ( z.2.6.1934 ), n.11.2.1868 Černovice, malíř a natěrač, manž. Julie r.Lukešová z Milevska.
1938 : Reichlová Julie ( z.22.6.1938 ), n.8.9.1866 Milevsko, r. Lukešová, vdova po Bedřichovi. malíři.

Čp.29 ( st.č.114 ) ul.Elektrárenská :

1857 : Martin Kučera, tovaryš tesařský a majitel chalupy
1880 : Krejčí Jan, Kučerová Marie.
1910: Majitel domu: Hraba Josef, n.9.3.1844 Truskovice, ve Vodňanech od r.1877, polní hospodářství, r.1907 hostinský. Manž.: Kateřina, n.5.2.1849 Skočice, ve Vodňanech od. r.1875.
1915 : Hraba Josef (z.24.11.1915 ), n.1843, pokrývač, manž. Kateřina r. z Bauše ze Skočic ovdovělá Hanzlovská.
1921 : Hrabová Kateřina, majitelka domu, n.24.4.1849 Skočice, vdova, ve Vodňanech od r.1862.
1930 : Hrabová Kateřina (z.4.4.1930 ), n.15.2.1870 Záblatí, n.Švarcová, manž. Josef, pokrývač.
1930 : Hraba Josef (z.29.5.1930 ), n.25.2.1869 Truskovice, pokrývač, válečný invalida, vdovec po Kateřině roz. Švarcové, odd. 1.7.1895 Vodňany. Pozn.: matrika z CČH.

Čp.30 (st.č.5 ), ul.Elektrárenská :

1857 : Václav Punčochář, tov. zednický a majitel domu. Marie Troblová.
Franz Punčochář.
1870 : Punčochář, zedník, děti : Josef, n.1861, Anežka, n.1860.
1880 : Horažďovská Anna. Kozová Barbora. Punčochář Václav. Říhová Magdalena.
1910: Majitel domu: Lanková Terezie, n.1845 Heřmaň, ve Vodňanech od r.1870, vdova.
Nájemníci: Pletka Jan, n.1845 Volešná (Písek), ve Vodňanech od r.1847, nádeník, manž.Kateřina, n.1852 Pivkovice.
Vyrutová Anna, n.1850 Staňkov (Domažlice), ve Vodňanech od r.1898, sběračka hadrů.
1921 : Beranová Marie a František, majitelé domu.
Beranová Marie, n.4.8.1872 Krteli, vdaná, dělnice v zemědělství.
Děti : Růžena, n.29.8.1910 Rabín. František, n.8.6.1905 Vodňany.
Nájemníci : Bočková Marie, n.4.3.1875 Tourov, vdova, zemědělská dělnice, ve Vodňanech od r.1912.
Děti : Petr n.28.6.1903 Lidmovice, zemědělský dělník. Anna, n.20.6.1906 Vitice. František, n.20.6.1911 Vitice. Vnučka : Bočková Marie, n.17.9.1913 Vodňany.
1926 (10.2.) : Tomáš a Marie Slavíčkovi nabývají vlastnického práva na dům se zahradou.
1950 : Šílený Tomáš ( z.1.10.1950 ), n.10.12.1875 Nestánice, otec : Vojtěch Slaviček, matka : Marie Slavíčková roz. Kakušková, manž. Marie roz.Kyselová.

Čp.31 (st.č.6 ) ul. Elektrárenská :

1857 : Josef Jůzek, hrnčíř. Karel Mazakaríni. Filip Mazakaríni ( Jan – syn Franze a Anny z čp.123/II., Alois, Leopold )
1880 : Kolář Vojtěch. Marian Matěj. Ročovský Jan. Vítovec Matěj.
1910: Majitel domu: Žák Karel, n.29.3.1854 Újezd, ve Vodňanech od r.1888, polní hospodářství.. Manž.: Anna, n.12.7.1864 Čavině, ve Vodňanech od. r.1888. Děti: Karel, t.č. vojín. Marie, n.5.12.1891.
Nájemníci: Vítovec Matěj, n.1.1.1852 Březí (Týn nad Vltavou), ve Vodňanech od r.1894, výroba cementového zboží. Manž.: Anna, n.15.4.1856 Staré Kestřany, ve Vodňanech od r.1894. Děti: Marie, n.2.1.1888, domácí služby. Anna, n.1.9.1890, domácí služby. Růžena, n.16.6.1892, domácí služby. Rosálie, n.14.7.1894, domácí služby. Eleonora, n.1.1.1896.
1919 : Posekaná Anna ( z.3.6.1919 ), n.10.1.1910, otec : Josef, dělník, matka : Terezie, roz. Růžičková z Netolic.
1919 : Žák František ( z.18.8.1919 ), n.30.1.1855, manž. Anna, r. Vrábková z čp.211 /II.ˇ
1921 : Žák Karel, majitel domu, n.16.12.1889, domkář, manž.Růžena, n.6.1.1899 Pražák. Matka : Žáková Anna, n.12.7.1864 Vodňany, vdova. Syn : František, n.4.4.1920.
1927 : Žák Karel ( z.26.8.1927 ), n.15.12.1889 v čp. 31/II., manž. Růžena, r. Křížová z Pražáku.
1941 : Žák Karel ( z.26.12.1941 ), n.19.8.1823 Vodňany, strojní zámečník, otec : Karel, matka : Růžena z Pražáku.
1947 : Brožová Růžena ( z.27.6.1947 ), n.21.5.1932 Vodňany, otec : Jan, rolník, matka : Růžena, r.Křížová.

Čp.32 (st.č.7 ) ul.Elektrárenská :

1857 : Jakub Barcal, majitel chalupy. Marie Muziková.
1880 : Barcal Jakub ( radní 1896 – 1900 ).
1910: Majitel domu: Beránek Leopold, n.7.11.1869 Vodňany, polní hospodářství. Manž.: Marie, n.1.12.1880 Mirotice, ve Vodňanech od r.1906. Syn: Leopold, n.23.12.1908.
Nájemníci: Fleischman Jan, n.9.1.1876 Bavorov, ve Vodňanech od r.1908, cihlářský nádeník. Manž.: Markéta, n.10.6.1876. Děti: Terezie, n.10.10.1904. Jan, n.21.12.1908.
1921 : Beránek Leopold, majitel domu, n.7.2.1861 Vodňany, vdovec, rolník.
Syn : Leopold, n.? Vodňany, domovská příslušnost Lynn USA, ve Vodňanech od r.1903.
Nájemníci : Hauf Jan, n.21.5.1861 Čestice, ve Vodňanech od r.1907, řetězokovář, manž. Marie, n.29.12.1868 Bavorov.
1922: Obec koupila dům od Leopolda Beránka.
1924 : Brejcha František (z.10.5.1924 ), n.2.11.1840 České Budějovice, býv. nádražní zřízenec v.v., manž.Kateřina, r.Hanusová z Čavině čp.6. Odd. 29.4.1896.
1924 : Kryslová Božena (z.21.5.1924 ), n.21.7.1907 v čp.32/II., tovární dělnice, otec : z. František, obuvník z čp.32/II., matka : Josefa, r.Lukášková z Nového Dvora.
1925 ( 29.7. ) : vydáno rozhodnutí o přestavbě stodoly při Beránkovně na čtyři malé byty nákladem 16 tis. korun.
1926 (18.9 ) : rozhodnutí o přístavbě malých bytů.
1926 (11.12 ) : náklady na přístavbu dvoupatrového domu. ( Kronika města, II., s.124 )
1927 : přestavbu domu vedl stavitel Aug. Křížek.
1927 (29.8. ) : usnesení o přístavbě bytů na dvoře.
1928 : Sommerová Marie (z.26.8.1928 ) Krásensko čp.8. Narozená : 10.8.1888 Vodňany, r.Zahynová. Vdova po Augustinovi Sommerovi, šofér. Pozn.: matrika z. CČH.
1929 : Bergerová Vlasta ( z.1.6.1929 ), n.9.7.1928, otec : František, matka : Kateřina, r.Řeřichová z Libějovických Hor čp.3.
1929 : Líkař Tomáš ( z.20.11.1929 Prachatice ), n.4.11.1896 Truskovice, trafikant, manž.: Anežka r. Píchová z Chelčic čp.56, odd. 10.1.1928.
1929 : Rudolf Josef ( z.31.12.1929 ), n.26.12.1929, matka : Anna, dělnice. Pozn.: matrika z. CČH.
1930 : Ryšavá Božena ( z.8.1.1930 ), n.5.10.1895 Petrkov, r. Říhová, manž. František, krejčí. pozn.: matrika z. CČH.
1930 : Prokop Josef ( z.29.7.1930 ), n.11.11.1875 Plzeň, zámečnický dělník, manž. Marie, r. Rudolfová. Pozn.: Matrika z.CČH.
1930 : Šabatková Alžběta ( z.22.10.1930 ), n. 20.11.1859 Paseky, vdova po Janovi, dělníkovi. Pozn.: matrika z. CČH.
1931 : Prošková Marie ( z.3.1.1931 ), n.13.9.1874 Radenín, r.Danešová, manž. Alois, poštovní podúředník. Pozn.: matrika z. CČH.
1931 : Sedláčková Marie ( z.12.4.1931 ), n.16.10.1863 Budkov, r. Kubíčková, manž. František, zelinář.
1931 : Prášek František, řetězokovář.
1931 : Prokopová Marie, dělnice.
1931 : Jakešová Rosálie (z.30.5.1931 ), n.4.9.1868 Domanín, manž. Jakub, cementář.
1931 : Kubíková Marie (z.20.12.1931 ), n.11.1.1861 Protivín, r.Zítková, vdova po Václavovi, železničním zřízenci ve Vodňanech.
1932 : Vítovcová Anna ( z.13.2.1932 ), n.17.3.1854 Čimelice, r.Kráslová, vdova po Matějovi, dělníkovi.
1935 : Vobrová Aloisie.
1937 : Kvěchová Kateřina (z.13.1.1937 ) n.25.11.1879 Krašlovice, r.Polánská, manž. Jan, dělník. Pozn.: matrika z.CČH.
1937 : Šáfránek krejčí.
1937 : Jan Jílek (z.21.4.1937 ), n.13.12.1936, otec : Jan, strojní topič, matka : Marie, r. Vobrová. Pozn.: matrika z. CČH.
1937 : Jílková Marie ( z.2.7.1937 ), n.21.9.1897 v čp.43/II., r. Vobrová, manž. Jan, strojní topič. Pozn.: matrika z. CČH.
1938 : Paule František ( z.23.4.1938 ), n.22.10.1851 Strachovice, učitel hudby, manž. Josefa r. Matějková z Dobrše.
1939 : Tesařová Marie ( z.1.2.1939 ), n.13.6.1858 Truskovice, roz. Peterková, vdova po Bartoloměji.
1942 : Ryšavý František ( z.24.10.1942 ), n.23.5.1887 Želiv, krejčí, manž. Marie roz. Říhová, odd. 17.5.1930 Vodňany. Pozn.: matrika z. CČH.
1943 : Ježková Anežka (z.6.12.1943 ), n.28.2.1868 Nová Dobev, r.Kavalírová, dělnice, manž. Václav.
1945 : Ryšavý Václav ( z.13.7.1945 ), n.16.7.1881 Žírov, polní hajný v.v., manž. Terezie, r. Ježková z Újezdce.
1946 : Švecová Terezie ( z.1.4.1946 ), n.3.3.1863 v Bavorově, r.Jelínková, vdova po
Františkovi, krejčím.
1951 : Hazuka Josef ( z.18.8.1951 ), n.18.8.1909 Krašlovice, otec : Josef, matka : Marie, r.Krátká. Manž. Anna, r.Vavrušková.
1953 : Říhová Kateřina ( z.7.8.1953 ), n.28.10.1871 Dušejov, okr. Jihlava, e. Dubová, vdova.
1955 : Tomšíčková Alžběta ( z.4.12.1955 ), n.8.11.1881 Hradiště, roz. Tesařová, vdova po Františkovi.

Čp.33 ( st.č.8 ) ul. Elektrárenská :

1857 : Matouš Rynda.
František Sláma. Matouš Kohout ze Záboří.
1880 : Bína Jan. Kozová Kateřina. Svěchota Jan.
1910: Majitel domu: Bína Matěj, n.28.11.1864 Lidmovice, ve Vodňanech od r.1892, polní hospodářství.
Manž.: Rozálie, n. 6.1.1887 Nestánice, ve Vodňanech od r.1910. Děti: Josef, n.13.3.1906 Vodňany. Františka, n.13.11.1908. Matka: Bínová Terezie, n.25.9.1836 Lidmovice, ve Vodňanech od r.1898. Hosté: Klobásová Marie, ( sestra Matěje Bíny), n.24.5.1872 Skočice. Manž.: Klobás Jan, n.4.5.1865 Březina (Kamenice nad Lipou). Syn: Bohumil, n.21.11.1896 Čakov, ve Vodňanech od r.1896.
Nájemníci: Procházka Václav, n.28.9.1879 Lidmovice, dělník v tiskárně. Manž.: Marie, n.14.2.1876 Velice, ve Vodňanech od r.1905, výroba pleteného zboží. Děti: František, n.6.4.1903. Marie, n.28.12.1907.
Matouš Antonín, n.18.5.1877 Chvaletice, ve Vodňanech od r.1905, dělník v továrně na cementového zboží. Manž.: Marie n.1.2.1881 Albrechtice (Písek), výroba pleteného zboží. Děti: Marie, n.18.12.1903. František, n.23.3.1905.
1914 : Fryčová Božena ( z.12.7.1914 ), n.4.6.1914, otec : Václav, dělník, matka : Marie, r. Troblová z Doudleb.
1921 : Bína Matěj, majitel domu, n.28.12.1864 Skočice, ve Vodňanech od. r.1882, rolník, manž. Rozalie, n.6.1.1878 Nestanice. Děti: Josef, n.13.3.1907, Františka n.13.11.1908, Marie n.10.4.19010, Božena n.23.6.1912, Bohuslav n.3.11.1913, Jan n.9.5.1916.
Nájemníci : Procházka Václav, n.26.10.1879 Vodňany, dělník, manž. Marie n.14.2.1879 Volešník, dcera Marie n.28.12.1907 Vodňany.
1934 : Bína Matěj ( z.27.8.1934 ), rolník a obchodník uhlím, n.28.12.1864 Skočice, manž. Rosálie, r.Tesařová z Nestánic.
1954 : Svobodová Marie ( z.4.3.1954 ), n.12.10.1867 Kaletice, r.Velánová, vdova.

Čp.34 ( st.č.100 ) ul.Elektrárenská :

1857 : sirotci Provazničtí po Martinovi a Marii, majitelé chalupy.
Wasserbauer Matěj. Terezie Tudrová.
1870 : Vavruška, syn Matěj, n.5.1.1860.
1880 : Vavruška Jan.
1910: Majitel domu: Obec Vodňany.
Nájemníci: Dubský Karel, n.3.11.1872 Humpolec, ve Vodňanech od r.1904, strojník v elektrárně. Manž.: Anna, n.28.10.1885 Vodňany. Děti: Karel, n.11.2.1907. Ota, n.28.10.1908. Matka: Dubská Žofie, n.10.5.1843 Humpolec, ve Vodňanech od r.1904, vdova po skladníkovi c.k. drah.
1915 : Dubská Žofie (z.1.7.1915 ), n.1842 Humpolec, r.Procházková, vdova po Josefovi, skladníku na dráze.
1916 : Hovorková Anna (z.26.3.1916 ), n.4.8.1883 Protivín, roz.Louženská, manž. Ferdinand, zahradník ve Vodňanech, odd.16.4.1883.
1921 : Majitel domu : Obec města Vodňan.
Nájemníci : Hušek Jan, n.9.10.1881 Hrubá Horka ( Železný Brod ), ve Vodňanech od r.1915, strojník v městské elektrárně, manž. Ida, n.1.5.1889 Dittensbach. Dcera Ludmila n.9.6.1907 Železný Brod.
Rislerová Antonie ( tchýně na návštěvě ), n.27.1.1860 Dittensbach.
1923 : majetek obce.
1943 : Brennerová Rosálie ( z.19.1.1943 ), n.8.1.1868 Vodňany, r.Pátková, vdova po Bartoloměji, bednáři.

Čp.35 ( st.č.153 ) ul.Elektrárenská :

1857 : Franz Barcal, tov. zednický a majitel chalupy. Kateřina Řídká. Matěj Bílý.
Marie Švábová.
1880 : Barcal František. Kohout Tomáš.
1910: Majitel domu: Obec města Vodňan. Dům zbořen a sloučen s parcelou č.132.
1921 : ve sčítacím archu je poznámka, že dům vyhořel a nebyl již obnoven. Datum požáru není znám.
Pozn: čp. bylo přenesen na dům stojící mezi domem čp.32/II. (tzv. Beránkovna) ul. Elektrárenská a čp.591 (pošta) ul. Kampanova. Dům byl přestavěn v rámci rekonstrukce čp.32/II. kol. r.2000.
1931 : Mařík Josef ( z.26.11.1931 ), n.30.8.1868 Milčice u Volyně, hlídač v městském parku, manž. Marie, r.Krejčová ze Křtětic.
1936 : Tůma Antonín ( z.23.2.1936 ), n.13.6.1875, řetězokovář, manž. Marie, r.Filipová.
1955 : Skalický Josef ( z.4.6.1955 ), n.28.10.1876 Vodňany, otec : Václav, matka : Cecílie, r.Šoršová, manž. Kateřina r.Kvěchová.

Čp.36 ( st.č. 9 ) ul. Elektrárenská :

Tato chalupa pod tímto popisným číslem stávala původně v prostoru dnešního autobusového nádraží. Stávala pod městskými hradbami a v jakémsi dolíku ( strži ). Při vyrovnávání a úpravě terénu i cesty byla chalupa zbourána a strž byla zasypána. Volně přístupná stoka byla svedena do trub a zakryta.
Asi v roce 1939 (?) bylo čp. 36/II. ul. Palackého.

1857 : Petr Brož, maj. domu a hrnčíř. Matěj Roušal. Alžběta Hrubecká ( po otci Josefovi ).
1880 : Koubová Terezie. Michal Josef. Pecka Jan. Toncarová Julie. Toncarová Terezie.
1910: Majitel domu: Obec města Vodňan.
Nájemníci: Vavrušková Barbora, n.30.11.1851 Vodňany, vdova. Syn: Josef, n.23.12.1885, obuvnický tovaryš. Synovec: Prášek František, n.2.11.1893 Vodňany, tovaryš řetězokovář. Synovec: Prášek Václav, n.25.9.1897 Vodňany.
Kuna Karel, n.4.11.1878 Týn nad Vltavou, ve Vodňanech od r.1901, zedník. Manž.: Anna, n.2.11.1873 Vodňany. Děti: Anna, 26.1.1904. Karel, n.17.2.1906.
Štěpánek Vojtěch. n.9.4.1849 Vodňany, obecní služba - hlídač parku. Manž.: Marie, n.3.11.1873 Ondřejov u Prahy. Děti: Julie, n.20.5.1906. František, n.30.5.1908. Leopoldýna, n.8.11.1910.
1913 : Kašpar František (z.21.1.1913 ), n.12.11.1901, otec : František, dělník, matka : Anežka r.Krpalová z Čepřovic.
1921 : Majitel domu Obec města Vodňan.
Nájemníci : Štěpánek Vojtěch, n.8.4.1848 Vodňany, hajný sadů.
Manž. Marie, n.2.12.1873 Malý Újezd, ve Vodňanech od r.1879.
Děti : Julie n.18.5.1905, František n.30.5.1908, Leopoldina n.7.11.1909, Růžena n.18.5.1912. Ješek Václav, nevl. syn, svob., n.24.2.1896 Praha, dělník v cementárně.
Kašparová Anežka, vdova, n.11.1.1876 Čepřovice, ve Vodňanech od r.1899, pletení punčoch. Děti : Josef, n.5.3.1907 Vodňany, Miroslav n.8.7.1913. Marie n.1.1.1914 Vodňany.
Kuna Karel, n.14.8.1877 Týn nad Vltavou, ve Vodňanech od r.1901, zedník, manž. Anna, n.1.11.1873 Vodňany. Děti : Anna, n.26.1.1904. Karel n.17.2.1907.
1922 : Ježek Vojtěch (z.7.5.1922 ), n.18.4.1922, otec : Václav, dělník, matka : Anežka, roz. Kavalírová z Dobevi čp.9.
1923 : majetek obce.
1923 : Brejchová Milena (z.31.5.1923 ), n.8.3.1922 v čp.272, dcera Aloisie, dcery Františka Brejchy hlídače na dráze z čp.272 a Kateřiny r.Hanusové z Čavině.
1925 : Štěpánek Vojtěch (z.21.12.1925 ), n.9.4.1849 ve Vodňanech, dělník, manž. : Marie,roz.Ježková, odd. 24.7.1905 ve Vodňanech. Pozn.: matrika z. CČH.
1928 : Kunová Marie (z.25.3.1828 ), n.3.2.1927, matka : Anna Kunová, dělnice, dcera Karla Kuny, zedníka z čp.36/II. a Anny, r.Maškové z Vodňan.
1935 : Josef Jedlička ( z.25.6.1935 ), n.14.6.1935, otec : Josef, kočí, matka : Leopoldina roz. Štěpánková. Pozn.: mtrika z. CČH.

Pozn.: snad již patří do domu v ul. Palackého.
1939 : Kunová Anna (z.12.6.1939 ), n.30.10.1873 Vodňany, r.Mašková, vdova po Karlovi, zedníkovi.
1939 : Eliášek Zdeněk.
1943 : Kašparová Anežka ( z.4.1.1943 ) n.11.1.1876 Čepřovice, dělnice. Pozn.: matrika z. CČH.

Čp. 37 (st.č.106 ) ul. Elektrárenská :

1857 : Petr Prell, maj. chalupy.
1880 : Probošt Jan.
1910: Majitel domu: Probošt Jan, n.5.5.1847 Stožice, ve Vodňanech od r.1864, polní hospodářství. Manž.: Rosálie, n.15.7.1860 Nuzov.
1921 : Dům byl zbořen a již nebyl vystavěn.
Toto číslo popisné bylo přeneseno na dům v dnešní ul. A.Šťastného.
1944 : Sarauerová Kateřina ( z.31.12.1944 ), n.7.3.1858 Míčovice.

Čp.38 (st.č.118 ) ul.Elektrárenská :

1857 : Franz Lukáš, nádeník a majitel chalupy, původem z Újezda. Marie Sojková.
1880 : Lukáš Fr., Raba František.
1910: Majitel domu: Obec města Vodňan. Dům zbořen a spojen s parcelou čp.132.
1921 : Dům byl zbořen a již nebyl vystavěn ( podle záznamu na sčítacím archu )
1930 : Lenc František ( z.6.8.1930 ), n.7.6.1930 v čp.38/II., otec : František zedník, matka : Marie, r.Vavrušková z Radčic čp.38.
1931 : Justinová Rosálie (z.26.12.1931 ), n.3.7.1871 z Vodňan, r.Ellová, manž. Tomáš, obchodník s lahvovým pivem.
1932 : Tomáš Justýn.
1939 : Lenc Jan ( z.28.8.1939 ), n.11.9.1862 Vlachovo Březí, manž. Kateřina r.Šálková z Pražáku.
1951 : Lencová Kateřina ( z.14.1.1951 ) n.12.5.1866 Pražák, r.Šálková, otec : Jan, matka r.Slepičková. Vdova.

Čp.39 (st.č.261 ) ul.Elektrárenská :

1870 : Ziegroser, řemenář, syn František, n.12.1.1862, syn Alois n.?
1880 : Hrabě Václav. Křivánek Šimon. Vácha František.
1910: Majitel domu: Zajíček Antonín, n.25.11.1856 Choceň, ve Vodňanech od r.1892, řetězokovář. Manž.: Marie, n.3.9.1858 Číčenice. Děti: Marie, n.21.4.1895. Helena, n.6.8.1899. Schovanka: Lukášová Anna, n.12.11.1892 Číčenice, ve Vodňanech od r.1893. Personál: Janoušek Karel, n.26.11.1894 Písek, učeň řetězokovář.
Nájemníci: Lukáš Matěj, n.12.3.1832 Krč, ve Vodňanech od r.1898, nádeník. Manž.: Anna, n.5.9.1828 Číčenice.
Nohavicová Anna, n.5.9.1859 Jablonec (Velké Meziříčí), ve Vodňanech od r.1887, vdova. Děti: Marie, n.25.9.1892.
1914 : Vaňáková Marie ( z.28.12.1914 ), n.1849 Lohová, r.Vagnerová, manž. Matěj, mlynářský.
1921 : Majitel domu : Bergmann a spol. ( Plzeň )
Nájemníci : Vacek Vojtěch, n.21.12.1858 Vodňany, obuvnický dělník, manž. Anna n.15.7.1856 Dub. Děti : Karel, n.4.11.1896 Vodňany, krejčovský pomocník. Alois n.21.6.1902 Vodňany, malířský pomocník.
Kuchta Anzon, n.2.7.1861 Vodňany, pensista ČSD, ženatý.
Seidlová Anna, hospodyně, vdova, n.24.7.1875 Vodňany. Dcera Anna, svob., n.5.12.1900, služebná.
Benešová Marie, n.26.2.1892 ( místo ? ), vdova, ve Vodňanech od r.1911, posluha, domácí práce. Děti : Jan, n.25.3.1913 Vodňany, Leopold n.1.5.1915 Praha.
Vacek Rudolf, n.17.4.1889 Stožice, provazník, manž. Marie, n.25.2.1890 Chlumany, dcera Růžena n.9.11.1914.
Pajer Jan, n.1.1.18887 Vodňany, kočí, manž Marie, n.24.1.1894. Děti : Růžena n.24.9.1913. Marie n.6.11.1916 Stožice, Václav m.11.6.1918 Stožice.
1922 : Houska ( mrtvě narozené dítě 24.4.1922 ) ), otec : František, četnický strážmistr ve Vodňanech, matka : Marie, roz. Dvořáková z Kostelní Myslové čp.17 u Telče.
1929 : Beran František (z.11.8.1929 ) n.9.6.1870 v Bavorově čp.94, tesař, manž. Marie, r. Šulcová z Krtel.
1929 : Kuchta Karel (z.5.12.1929 ). n.2.6.1861, vozmistr Čsl. stádních drah, manž. Anna,r.Mašková z Vodňan, odd. 22.10.1923.
1951 : Florián Fencl (z.28.12.1951 ), n.2.5.1879 Adamov, katol. kněz., otec : Tomáš, matka : Rosálie, r.Soudková.

Čp.40 (st.č.138 ) ul. Čs. armády :

Původní čp. 138 bylo na předtím zaniklém domě stojícím v dnešní ulici Mlýnská. Po jeho zbourání v roce 1825 bylo popisné číslo přeneseno na dům v parkánu. Ten byl postaven na počátku padesátých let 19.století, nebo snad i o několik let dříve. Bylo to v době, kdy se bouraly městské hradby a brány. Dům byl postaven v sousedství domu čp.122, stojící již ve městě na místě bývalé branky pro pěší, zvané také Nová branka. V těchto místech stávala také předměstská lázeň, o níž se písemné prameny zmiňují již v 15.století. V době rušení městského opevnění byla část parkánu využita i pro provozování řemesla provazníka Václava Schlera, který k natahování vyrobených provazů opravdu potřeboval hodně prostoru.

1857 : Václav Šler, 1785, provazník a majitel chalupy. Pozn.: v roce 1831 byl zapsán jako obyvatel sousedního domu čp.122.
Franz Kuna. Matěj Mezera, pocházel z Týna na Vltavou, n.1830, tov. tkalcovský.
1865 : Kuna Franz.
1880 : Belšan František. Kuna František. Šlerová Božena. Veverka Vojtěch.

Poz.: zahradník Belšan vyučoval hře na kytaru a citeru, bydlel v parkáně ,,U Kunů“, potomek Francouze. ( Mokrý, s.29 )

1910: Majitel domu: Mašek Ferdinand. Dům zbořen a na jeho místě postavena lednice.
Ferdinand Mašek postavil vilu na zasypaném příkopě po r.1921.

1921 : Mašek Ferdinand, maj. domu ( lednice ).Dům není obydlen.
1927 (12.5.) : dům se zahradou prodal Ferdinand Mašek své dceři Antonii Froonové
z Protivína za 5 tis. korun.
1937 : Froon Walter ( z.15.8.1937 ), n.2.4.1866 Netolice, schwarzenberský vrchní revident v.v., manž. Antonie, r.Mašková z New Yorku.

Čp.41 ( st.č.12 ) ul. Zeyerovy sady :

1857 : František Weis, řezník a majitel domu.. Jan Šourek.
1880 : Neuer Karel. Weisová Josefa.
1910: Majitel domu: Herdlerová Terezie, n.25.11.1839 Budějovice, ve Vodňanech od r.1886, svobodná.
Nájemníci: Neuer Karel, n.17.10.1828 Tábor, ve Vodňanech od r.1870, vdovec, penzista – lodní lékař I.třídy. Personál: Zochová Anna, n.9.8.1850 Strpí, ve Vodňanech od r.1898, služka, svobodná.
1914 : Neuer Karel (z.9.3.1914 ), n.17.10.1828, vdovec po Kateřině r. Veisové z V. c.k. lodní lékař I.třídy na odpočinku.
1921 : Vondrášek Leopold : majitel domu, městský kontrolor, n.26.8.1855 Vodňany, manž. Kamila, n.2.7.1880 Tábor.
Zaměstnanci : Sobolíková Božena, služebná, n.16.6.1901 Žďár.
Nájemník : Šípek Josef, n.29.8.1875 Praha – Žižkov, kovodělník, ve Vodňanech od r.1919, manž. Marie, n.5.3.1875 Hodkov. Dcera Božena, n.6.5.1899 Praha – Smíchov.
1937 : Vondrášek Leopold ( z.9.12.1937 ), n.26.8.1855 Vodňany, městký kontrolor v.v., manž. Kamila Neuerová ze Stoklasné Lhoty.

Dům zanikl a na jeho místě dnes stojí kulturní dům. V domě býval populární hostinec U Weisů ( také se mu říkalo U Bajsů ).

Čp.42 (st.č.110 ) ul.Zeyerovy sady :

1845 : Pimperle Petr, mlynář.
1857 : Franz Chyba, majitel chalupy.
1870 : Valeš, tesař, dcera Anna, n.1863.
1880 : Chybová Kateřina. Blažková Marie. Řídký Anton. Valešová Anna.
1910: Majitel domu: Suhrada Tomáš.
Nájemníci: Žahour Karel, n.15.1.1856 Vodňany, hokynářství. Manž.: Anna, n.15.7.1852 Vodňany. Děti: Vincencie, n.10.7.1887, t.č. v USA – stát Kansas. Karel, n.17.10.1889. Paulína, n.7.1.1892, služka.
1921 : Nájemníci : Žahourová Anna, vdova, n.15.7.1852 Vodňany.
Děti : Karel n.17.10.1888 Vodňany, hokynář, dcera Pavlína, n.7.1.1892 Domažlice, textilní dělnice.
1940 : Sequardtová Josefa ( n.4.2.1940 ), n.13.11.1856 Vodňany, r.Brunnerová, vdova po Ferdinandovi, kloboučníkovi.
1944 : Kulhánková Marie Pravomila (z.7.3.1944 ), n.24.1890 Domažlice, školská sestra ND, otec : Matěj, pekař ve Vodňanech, matka : Markéta, r.Reiningerová.

Chalupa zanikla, stávala v prostoru dnešního kulturního domu.

Čp.43 ( st.č.13 ) ul.Zeyerovy sady :

1837 : Terezie Badková.
1857 : Matěj Kolář, majitel domu. Terezie Sosnová, služebná, n.1825, pocházející z Pivkovic. Kašpírková Marie. Kateřina Kozová – pochází z Boru u Netolic. Jan Řežábek.
1865 : Mašek Václav.
1880 : Hucek Jakub. Kolář Matěj. Karásek Adolf. Táborská Marie.
1910: Majitel domu: Suhrada Tomáš.
Nájemníci: Raba Tomáš, n.3.10.1864 Újezd, ve Vodňanech od r.1880, nádeník. Manž.: Jana, n.24.4.1872 Truskovice, ve Vodňanech od r.1890. Děti: Josef, n.14.3.1895, zámečnický učeň. Marie, n.15.4.1897. Anna, n.12.6.1902. František, n.7.8.1904.
Hucek Matěj, n.31.12.1866 Stožice, ve Vodňanech od r.1902, polní hospodářství. Manž.: n.16.4.1872 Chvaletice. Děti: Jan, n.26.6.1896 Stažice, krejčovský učeň. Václav, n.15.9.1899 Křepice. Antonín, n.10.6.1903 Vodňany.
1917 : Rabová Bedřiška ( z.2.3.1917 ), n.4.11.1915, matka : Marie, šička ve Vídni, dcera Tomáše, dělníka a Johanny r.Troblové z Truskovic.
1919 : Rabová Jana ( z.7.10.1919 ), n.26.5.1870 Truskovice, r.Troblová, manž. Tomáš, dělník, odd. 11.6.1894.
1929 : Kuba Vojtěch (z.3.11.1929 ), n.26.4.1870 Hracholusky, dělník, manž. Alžběta, roz.Hrdličková z Hosína čp.69.
1932 (16.10. ) : začaly zde vyučovat ručním pracím a cizím jazykům Školské sestry de Notre Dame. Dům koupily od paní Souhradové.
1944 : Odehnalová Karla ( Lotta ) ( z.30.12.1944 ), n.3.4.1944 České Budějovice. otec : Jan, dělník v Chelčicích, matka : Julie, r.Čadová.

Čp.44 ( st.č.14 ) ul.Zeyerovy sady :

Hasičská zbrojnice, kol. r.1980 Středisko odborného učiliště.

1837 : Bělohlávek Vojtěch
1857 : Vojtěch Bělohlávek, řezník a majitel domu.
1880 : Kotková Marie.
1910: Majitel domu: Obec města Vodňan.
Nájemníci: Toušková Marie, n.27.4.1858 Prachatice, ve Vodňanech od r.1880, vdova.
Jedlička Matěj, n.25.2.1881 Svěnětice, ve Vodňanech od r.1902, kočí. Manž.: n.17.11.1881 Radějovice, ve Vodňanech od r.1906. Děti: Jaroslav, n.30.11.1906. Josef, n.30.11.1908.
Keredelka (?) Josef, n.7.11.1885 Číčenice, ve Vodňanech od r.1906, polní hospodář. Manž.: Anežka, n.8.1.1888 Čichtice. Syn: Josef, n.8.1.1910.
Pešek Bartoloměj, n.6.1846 Hrbov, ve Vodňanech od r.1910, knížecí šafář v.v. Manž.: Terezie, n.15.9.1849 Petrův Dvůr. Děti: Marie, n.2.9.1886 Křepice. Vojtěch, n.13.4.1889 Křepice, strojník v mlékárně v Protivíně. Ludvík, n.15.8.1891 Křepice. Vnučka: Terezie, n.14.10.1910 Vodňany.
1923 : obecní dvůr, majetek Obce.
1937 : Jelínková Marie ( z.19.1.1937 ), 80 let. Matka M.Bergrové.
Pozn.: toto není záznam v matrice.
1949 : Pajer Josef ( u.14.4.1949 ), n.27.11.1845 Milenovice, otec : František, matka : Rosálie, r.Oravcová.

Čp.45 ( st.č.15 ) ul. Zeyerovy sady :

Jihočeské pekárny

1857 : Jan Hanuš, držitel gruntu. Josefa Suhradová. Josef Kubíček, služebný, pocházel z Radomilic. Veronika Píchová, služebná, pochází ze Záblatí. Ludmila Kůtová, služebná, pochází z Písku.
Matěj Stožický, obuvník.Františka Straka, krejčí. Anton Protiva, tkadlec. Jna Pech,
kožišník. František Kohn, nádeník. Václav Šefránek, nádeník. Jan Vokáč.
1870 : Šafařík, nádeník, děti : Jan nar. ?, Václav, n.10.5.1861, Alžběta n.1859, Barbora n.1863.
1870 : Šafařík, vozka, dcera Barbora, n.1861,.
1870 : Záhorka, nádeník, syn František, n.1861.
1870 : Šafránek, nádeník, syn Václav, n.1861.
1880 : Císař Josef. Beneš Josef. Prášek Ondřej. Pelechová Alžběta. Štěpánek Vojtěch. Šafaříková Barbora. Šefránek Václav. Šebesta Vojtěch. Šálek Vojtěch. Velek Josef.
1910: Majitel domu: Mareš Vojtěch, n.3.1.1848 Újezd, ve Vodňanech od r.1894, polní hospodář. Manž.: Marie, n.2.2.1862 Dobrá Voda u Českých Budějovic, ve Vodňanech od r.1882. Dcera nevl.: Helerová Karolína, n.23.2.1888 Vodňany. Děti: Marie, n.2.7.1890. Helena, n.14.10.1894. Vojtěch, n.25.4.1900. Robert, n.7.7.1902. Personál: Krejčí František, n.13.7.1881 Vodňany, čeledín. Telingr Josef, n.8.8.1862 Měkynec, čeledín. Jeřábek Jakub, 12.11.1888 Konopiště, čeledín.
1917 : Mareš Vojtěch (z.25.9.1917 ), n.1847, majitel realit, manž. Marie, r. Neubauerová z Dobré Vody u Českých Budějovic.
1917 : Kadlec Vojtěch (z.20.11.1917 ), n.1857, pokrývač, manž. Marie r.Kejšarová
z čp.157/II.
1920 : Marie Marešová vystavěla rodinný domek
1928 (17.8 ): Robert Mareš postoupil své manželce Jarmila polovinu domu s pozemky za 100 tisíc korun.
1930 : Josef Louženský, správce družstva.
1933 : Hospodářské družstvu.

Čp.46 ( st.č.282 ) ul.Zeyerovy sady :

1937 : Troubová Kateřina.
1865 : Karažej Jakub.
1880 : Harbcová Anna. Karažej Jakub. Pekař Vojtěch. Tomka Václav. Turek Matěj.
1910: Majitel domu: Radvanovský Josef. Děti: Pavlína, n.21.6.1887 Polsko, ve Vodňanech od r.1892. Josef, n.12.4.1896, učeň strojní zámečník. Karel, n.13.7.1897. Karolína, n.13.7.1897. Tchán: Urbánek František, n.12.1.1835 Kopidlno, ve Vodňanech od r.1890. Manž.: Kateřina, n.15.1.1842 Žitovlice (Jičín).
Nájemníci. Vrbová Marie, n.28.9.1852 Strakonice, ve Vodňanec od r.1899, vdova, nádenice.
Kadlec Vojtěch, n.4.1.1856 Protivín, ve Vodňanech od r.1885, pokrývačský dělník. Manž.: Marie, n.27.3.1858 Vodňany. Děti: Emilie, n.27.5.1886, domácí služka. Anna, n.16.10.1888, služka, t.č. ve Vídni. Vojtěch, n.3.2.1889, dělník řetězokovář. František, n.4.6.1893. Růžena, n.4.9.1894, služka domácí. Cecílie, n.20.10.1893, domácí služka.
Procházka Josef, n.8.12.1883 Jírovice (Benešov), ve Vodňanech od r.1903, dělník řetězokovář: Manž.: Marie, n.3.1.1886 Písek. Děti: Marie, n.2.1.1907. Antonie, n.20.3.1908. Tchýně: Čulíková Barbora, n.4.11.1852 Čížová, ve Vodňanech od r.1905, vdova, polní hospodářství. Syn: Čulík Alois, n.13.6.1888 Písek, svobodný, dělník řetězokovář.
Hilburger Josef, n.9.6.1890 Kozolupy u Plzně, dělník řetězokovář.
Kohout Josef, n.9.8.1848 Vodňany, laborant v lékárně. Manž.: Marie, n.12.8.1848 Dražejov, ve Vodňanech od r.1885, krejčovská dělnice. Děti: Helena, n.18.7.1885. Antonie, n.10.7.1887. Josef, n.11.3.1889, obuvnický dělník. Václav, n.17.10.1890, hodinářský dělník.
Strnad Jan, n.12.12.1896 Týn nad Vltavou.
1915 : Faktor Karel ( z.21.5.1919 ), n.6.8.1919, otec Jindřich, matka : Anna.
1917 : Faktor Adolf (z.27.9.1917 ), n.15.6.1912, otec : Jindřich, kočí,
matka : Anna, r.Kvěchová z Kváskovic.
1920 : Kvěch František (z.1.6.1920 ), n.25.11.1903, zámečnický učeň, otec : Tomáš, dělník, matka : Anna, r.Komínková z Kváskovic.
1922 : Urbánek František ( z.19.12.1922 ), n.5.7.1835 Kopidlno, soukromník, vdovec po Kateřině roz. Šukové ze Žitovlic u Jičína, odd. 15.6.1865.
1930 : přestavba domu ( asi spolu s domem čp.47 ) Pešková Lidmila.
1930 : Čondl František ( z.4.5.1930 ) n.6.10.1910 Netolice, otec : František, dělník,
matka : Anna, r.Kavanová z Malovic. Obuvnický pomocník.
1934 : Jungmeister Josef ( z.5.9.1934 ), n.27.2.1880 Strakonice, majitel pletárny, manž. Josefa, roz. Horká z Kaletic.
1946 : Jungmeistrová Josefa (z.2.6.1946 Prachatice ), n.1.4.1881 Kaletice, r.Horká, vdova.

Čp.47 ( st.č.16 ) ul.Zeyerovy sady :

1857 : Marie Zemanová, majitelka chalupy, vdova.
Václav Novák. Václav Prokop.
1880 : Brůžek František. Vavruška Václav.
1910: Majitel domu: Radvanovský Josef.
Nájemníci: Vlk František, n.25.6.1873 Těšovice, ve Vodňanech od r.1905, řetězokovář. Manž.: Marie, n.1.8.1880 Těšovice. Děti: František, n.16.12.1904 Žernovice. Marie, n.4.2.1905 Žernovice. Anna, n.2.2.1910 Vodňany.
Vaňous Jan, n.29.9.1872 Mirovice, ve Vodňanech od r.1907, polní hospodářství. Manž.: Marie, n.20.4.1875 Suchovice (?) u Mirovic. Děti: Anna, 28.3.1899 Rakousko. Barbora, n.5.12.1900 Rakousko. Karel, n.26.2.1903 Rakousko. František, n.20.11.1905 Rakousko. Antonín, n.1.4.1906 Rakousko. Václav, n.11.9.1909 Vodňany.
Marouš Jan, n.12.2.1877 Písek, ve Vodňanech od r.1908, dělník řetězokovář. Manž.: Anna, 16.7.1877 Střížov (České Budějovice). Děti: Alžběta, n.18.11.1906 Krč: Marie, n.30.11.1909 Vodňany.
1914 : Pešek Bartoloměj ( z.16.1.1914 ), n. 1844, šafář v.v., manž. Terezie r.Čondlová z Krtel.
1917 : Beranová Růžena ( z.14.4.1917 Písek ), pohřbena ve Vodňanech, n.24.12.1889 Pražák čp.43, r.Profantová, manž. Jan, řetězokovář, odd. 11.2.1914.
1936 : Jelínková Marie (z.19.1.1936 ), n.24.2.1857 Křepice, r.Toncarová, vdova po Janovi, dělníkovi.
1951 : Švábová Julie (z.1.12.1951 ), n.24.3.1881 Sudoměř, r.Jirkalová, otec : František, matka : Kateřina r.Jirásková. Vdova po po Josefovi, řediteli vrchního kontrolního úřadu.
Pozn.: Šváb Josef (z.2.6.1936 Pelhřimov ) n.23.2.1874 Vodňany, vrchní kontrolní
ředitel nejvyššího kontrolního úřadu v.v. v Pelhřimově.

Čp.48 (st.109 ) ul.Zeyerovy sady :

1837 : Zeman Jan
1857 : Vojtěch Illek, majitel chalupy.
1865 : Stejskalová Marie.
1880 : Cába Antonín. Pajer Jakub. Švambergerová Marie.
1910: Majitel domu: Zima Jan, n.27.9.1873 Vodňany, polní hospodářství. Manž.: Marie, n.5.5.1875 Lhota Chocholatá. Děti: Jan, n.4.5.1896 Lhota Chocholatá, krejčovský učeň. Jaroslav, n.27.10.1898 Vodňany. František, n.16.10.1902 Vodňany.
Nájemníci: Jedličková Terezie, n.8.9.1845 Měkynec, svobodná almužnice. Synovec: Tudr Jindřich, n.1.5.1876, nádeník, svobodný.
Šťoural Josef, n.9.7.1869 Protivín, ve Vodňanech od r.1903, cestující prodejce šicích strojů. Manž.: Anna, n.31.12.1867 Brodce (Jihlava). Syn: Josef, n.9.10.1903 Vodňany.
1923 : Husenický Jaroslav (z.30.8.1923 ), n.13.6.1919 Čáchovice, okr. Mladá Boleslav, otec : Václav, listonoš, matka : Marie, r. Machová z Citolib.
1924 : Husinecký Václav ( z.18.10.1924 ), n.26.9.1924, otec : Václav, listonoš, matka : Marie, r.Machová z Velkého Boru.
1936 : Krumpová Marie (z.29.5.1936 ), n.4.5.1875 Lhota Chocholatá, r.Markýtová, manž. Antonín, rolník.
1949 : Straka Václav ( z.8.2.1949 ), n.8.4.1856 Malé Chalupy, rolník, vdovec po Markétě r.Krejsové z Paržáku.

Čp.49 (st.č.17 ) ul. Zeyerovy sady :

1837 : Vavruška Matěj.
1857 : Vavruška Matěj, tov. tesařský a majitel domu.
1865 : Vavruška Jan.
1880 : Turková Marie. Vavruška Václav.
1910: Majitel domu: Vavruška. Dům zbořen, nyní zahrada.
1947 : Štoural Josef (z.4.2.1947 ) n.9.7.1869 Protivín, soukromník ve Vodňanech, vdovec po Anně, r. Radvanovské z Protivína. Pozn.: Anna z. 20.1.1940. ( n.31.12.1864 Protivín ), manž. obchodník s odstředivkami.

Čp.50 ( st.č.126 ) ul. Zeyerovy sady :

1857 : Anton Filip, nádeník a majitel chalupy. Pocházel z Pohorovic.
Matěj Král, nádeník, pocházel z Protivína.
1880 : Filipová Alžběta. Konvička Josef. Králová Barbora. Vondra František.
1910: Majitel domu: Vavruška Václav, n.16.8.1837 Stožice, ve Vodňanech od r.1838, vdovec, polní hospodář.
01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se