Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.51 - 75 :

Čp.51 (st.č. 18 ) ul. Holečkova / Zeyerovy sady :

1857 : Jan Vaněk, pekař a majitel domu.
Karel Kazimír. František Glas, tov. pekařství z Dobřan. Marie Vítková, služebná
z Černětic u Volyně.
1880 : Vaněk Jan
1910: Majitel domu: Vaněk Vojtěch, n.16.1.1861 Vodňany, polní hospodářství, hostinský. Manž.: Marie, n.8.9.1856 Újezdec, ve Vodňanech od r.1886. Děti: Vojtěch, n.12.3.1892, účetní. Rudolf, n.19.2.1897.
1926 : Vaněk Rudolf ( z.6.4.1926 ), n.19.2.1897 v čp.51/II., otec : Vojtěch, hostinský, matka r.Míková z Újezdce. Asistent důchodkového kontrolního úřadu v Bratislavě, t.č. na dovolené ve Vodňanech.
1931 : Vaněk Vojtěch, hostinský
1933 : Marie Pouzarová, žena hokynáře.

Hospoda na Sadech ( přístavek má čp.623 )

Čp.52 ( st.č.202 ) ul.Holečkova :

1857 : Franz Kavan, krejčí a majitel chalupy.
1870 : Kavan, krejčí, dcera Terezie, n.1863.
1880 : Kavan František. Malíková Rosálie.
1910: Majitel domu: Hazuka František, n.3.8.1858 Újezd, ve Vodňanech od r.1888, polní hospodářství. Manž.: Marie, n.18.8.1858 Vodňany. Děti: Jaroslav, n.26.4.1889 Vodňany, krejčovský dělník. Marie, n.2.8.1891 krejčovská dělnice. Václav, dělník, 23.9.1893, krejčovský dělník. Anna, n.8.9.1895. Antonie, n.5.9.1897.
1916 : Králová Anna (z.2.5.1916 ), n.1840 Křepice, r.Marková, vdova po Lukášovi-
1917 : Hazuka František (z.14.7.1917 ), n.10.8.1858, manž.Marie, r.Kavanová z Vodňan, odd.8.2.1888.
1933 : Hazuková Marie (z.2.1.1933 ), n.18.8.1857 Vodňany, r.Kavanová, vdova po
Františkovi, zedníkovi.
1950 : Jůzek Václav (z.7.4.1950 ), n.13.7.1949, otec : Vojtěch, matka : Marie, r. Brychová.
1950 : Hazuková Marie (z.14.12.1950 ), n.6.8.1891 Vodňany, otec : František, matka : Marie, r.Kavanová.

Čp.53 (st.č.201 ) ul. Holečkova :

1857 : Josef Řehoř, tov.krejčovský a majitel chalupy. Matěj Řehoř.
1870 : Řehoř Josef, tesař, dcera Anna, n.1862.
1880 : Řehoř Josef. Krump Antonín.
1910: Majitel domu: Krump Antonín, n.1.1.1867 Chelčice, ve Vodňanech od r.1896, polní hospodář. Manž.: Marie, n.21.8.1857 Vodňany.
1926 : Krumpová Marie (z.18.5.1926 ), n.29.8.1855 Vodňany čp.201/II., r.Řehořová, manž. Antonín, odd. 10.2.1896.
1954 : Krump Antonín (z.22.2.1854 ), n.1.1.1867 Chelčice, otec : Antonín, matka : Marie,r.Vavrušková. Vdovec.

Princ Otomar – zahradník.

Čp.54 (st.č.242 ) ul. Holečkova :

1857 : Vojtěch Veselý, maj. chalupy, pochází ze Svinětic. Anna Krejchová z Měkynce. Vojtěch Jiřička, tov. tesařský.
1870 : Veselý nádeník, děti : Leopold, n.26.10.1861. Václav, n.29.3.1862.
1880 : Louženský Josef. Vlček Tomáš. Veselá Rosálie.
1910: Majitel domu: Radouch František.
Nájemníci: Penc František, n.27.3.1858 Truskovice, ve Vodňanech od r.1910, nádeník. Manž.: Majdalena, n.18.7.1858 Nestánice. Dcera: Alžběta, n.17.6.1895.
1916 : Ledvinová Kateřina (z.5.5.1916 ), n ? Myslovice, r.Hamrová, vdova po Petrovi, rolníkovi v Tučapech čp.48.
1934 : Radouchová Marie ( z.31.1.1934 ), n.3.2.1854 Újezd u Lhenic, r.Nachlingerová, vdova po schwarzenberském šagáři v.v..
1944 : Radouch Jan ( z.2.11.1944 ), n.13.1.1888 Petrův Dvůr, soukromník, otec : František, matka : Marie, roz. Nachlingerová.

Čp.55 (st.č.244 ) ul.Holečkova :

1857 : Josef Našinec, maj. chalupy. Marie Provazníková.
1870 : Krchnička nádeník, dcera Terezie, n.24.9.1861.
1880 : Našinec Josef.
1910: Majitel domu: Našinec Josef, n.16.3.1857 Vodňany, polní hospodářství. Manž.: Marie, n.27.10.1861 Krašlovice, ve Vodňanech od r.1885. Děti: Václav, n.27.9.1883 krejčovský dělník. Josef, n.21.11.1892, tesařský učeň. František, n.11.10.1894, krejčovský učeň. Anna, n.8.4.1899. Růžena, n.25.1.1903. Ludmila, n.23.11.1905.

Čp.56 ( st.č.171 ) ul. Holečkova :

1857 : Vojtěch Peterka, tov. zednický a majitel chalupy.
František Plachta, nádeník.
Kohoutová Marie.
1880 : Mrkvička Václav. Peterka Vojtěch. Podaný Jan.
1910: Majitel domu: Němeček Josef, n.18.3.1853 Čavině, ve Vodňanech od r.1884, polní hospodářství. Manž.: Alžběta, n.19.11.1858 Vodňany. Děti: Anna, n.5.7.1891. Josef, n.10.3.1894.
Nájemníci: Bínová Eleonora, n.18.4.1868 Těšínov, ve Vodňanech od r.1885, nádenice, svobodná. Dcera: Anna, n.29.6.1886 Vodňany, svobodná, služka.
1916 : Němeček Josef (z.17.5.1916 ), n.17.3.1853, manž. Alžběta r. Mertlíková z čp.239, odd. 5.5.1884.
1926 (13.3.) : Josef a Růžena Němečkovi nabývají vlastnického práva na dům a na pozemky k němu připsané.
1955 : Němečková Alžběta (z.24.11.1955 ), n.18.11.1858 Vodňany, r.Mertlíková, otec : Matěj, matka : Barbora r. Mašková. Vdova.

Čp.57 (st.č.170 ) ul. Holečkova :

1857 : Havlíček Václav, nádeník a majitel chalupy.Filip Ondřej. Josef Fiala.
1880 : Havlíček Václav. Havlíček Jan.
1910: Majitel domu: Havlíček Jan, n.12.12.1853 Vodňany, zedník. Manž.: Alžběta, n.20.11.1854 Újezd, ve Vodňanech od r.1888. Neteř: Kračmerová Ludmila, n.23.9.1896 Chrášťany, ve Vodňanech od r.1908. Neteř: Kračmerová Božena, n.6.6.1898 Chrášťany.
Nájemníci: Seidl Matěj, n.1837 Protivín, ve Vodňanech od r.1860, obchodník s vepřovým dobytkem.
Fiala Jan, n.17.5.1881 Vodňany, zedník. Manž.: n.28.12.1883 Albrechtice, ve Vodňanech od r.1905. Děti: Stazie, n.29.6.1906. Hedvika, n.10.9.1910.
1930 : Havlíček Jan (z.27.2.1930 ), n.13.12.1853 Vodňany, rolník, manž. Alžběty, r.Mareševé z Újezda.
1933 : Havlíčková Alžběta (3.11.1933 ), n.10.11.1854 Újezd, r.Marešová, vdova po Janovi, rolníkovi ve Vodňanech.
1938 : Pavlovský František
1838 : Zána Vojtěch, prodej vánočních stromků

Čp.58 (st.č.169 ) ul.Holečkova :

1857 : Franz Sobolík, majitel chalupy.
Franz Kuchta, nádeník.
Jan Janeček. Marie Hřebečková pocházela z Čichtic. Vavřinec Brůna.
1880 : Brůna Vavřinec. Sobolík Josef. Sobolík František.
1910: Majitel domu: Sobolík Josef, n.15.20.1852 Vodňany, kolář. Manž.: Marie, n.10.3.1853.
Nájemníci: Král Lukáš, n.18.10.1829 Radnice, ve Vodňanech od r.1870. Manž. Anna, n.2.4.1840 Křepice.
1917 : Sobolík Josef (12.9.1917 ), n.15.2.1852, kolář, manž. manž. Marie, r.Lafatová z Čepřovic.
1934 : Sobolíková Marie ( z.24.2.1934 ), n.7.3.1853, vdova po Josefovi, r. Lafatová.

Čp.59 (st.č.168 ) ul. Holečkova :

1857 : Josef Louženský, n.1833, tov. zednický a majitel chalupy. Marie Mrkvičková ze Skočic. Marie Lusková. Anna Vavrušková. Josef Louženský n.1810.
1870 : Louženský, zedník, syn Josef.
1878 : polovinu domu dostal Jakub Brabec s manž. Marií.
1880 : Chytráček Matěj. Brabec Jakub.
1910: Majitel domu: Brabec Jakub, n.11.7.1829 Dívčice, ve Vodňanech od r.1865, vdovec, polní hospodář. Dcera: Rozálie, n.8.3.1866 Vodňany, svobodná, polní hospodářství. Dcera: Pytlíková Marie, n.10.10.1882 Vodňany. Manž.: Pytlík Václav, n.22.5.1883 Dlouhá Ves u Chelčic, ve Vodňanech od r.1907, polní hospodářství.
1918 : Brabcová Rosálie ( z.8.3.1918 ), n.3.11.1865, dcera zemřelého Jakuba, domkáře a Marie r. Hejlové ze Zbudova.
1923 : Hejlová Anna (z.12.7.1923 ), n.22.8.1852 Zbudov čp.30, otec : Kašpar, matka : Kateřina, r.Slámová.
1931 : Pytlík Václav, rolník

Čp.60 (st.č.144 ) ul. Míru :

1857 : Josef Řežábek, maj. chalupy. Marie Krištůfková.
Marie Dočkalová. Terezie Procházková. Terezie Kučerová. Tomáš Zeman.
Vojtěch Provazník. Anton Mášl.
1880 : Jílek Josef, Jílková Anna. Kovandová Marie. Muziková Kateřina. Řežábek Josef.
1910: Majitel domu: Budilovský František, n.28.12.1849 Blovice, ve Vodňanech od r.1898, c.k. berní na odpočinku. Manž.: Marie, n.26.4.1858 Tachov. Tchýně: Kořenská Barbora, n.9.7.1834 Cheb.
1914 : Budilovský František ( z.10.12.1914 ), n.1848, berní správce v.v., manž. Marie, roz. Kořenská z Tachova.
1916 : Kořenská Barbora (z.3.5.1916 ), n.9.6.1834, vdova po Františkovi, c.k.berním kontrolorovi v Plzni.
1922 : Holeček Josef (z.16.5.1922 ), n.12.10.1851 Chelčice, býv. šafář ve Vodňanech, manž. Marie, roz. Tomková z Bavorova.
1931 : Koudelka Josef, dělník.
1935 : Budilovská Marie ( z.4.6.1935 ), n.20.4.1858 Tachov, r.Kořenská, vdova po
Františkovi, berním ve Vodňanech.
1936 : Šrámková Anna ( z.4.8.1936 ), n.14.9.1844 Žďár, r.Košatková, vdova po Františkovi, rolníkovi.
1940 : Holečková Marie (z.4.3.1940 ), n.4.8.1859 Bavorov, r.Tomková, vdova po Josefovi.
1943 : Šufčák Milan (z.30.4.1943 ), n.3.4.1943, otec : Anton, dělník, matka : Marie, r.Kolesová.

Čp.61 (st.č.19 ) ul. Palackého :

1833 : dům vyhořel ( MIII 163 )
1857 : Václav Strnad, majitel chalupy, původem ze Strakonic.
Jakub Janeček. Leopold Kamen.
1859 : Kohn Leopold ( n.16.6.1859 ), otec Leopold, matka Marie Hellerová z Koloděj.
1870 : Strnad, kominík, děti : Václav, n.23.9.1859, František, n.2.12.1857.
1880 : Janeček Jakub. Křiváček František. Louženský Jan. Strnad Václav. Šobor Jan.
1910: Majitel domu: Strnad Karel, n.3.1.1865 Vodňany, polní hospodářství. Manž.: Julie, n.22.4.1867 Vodňany. Děti: František, n.1.10.1888 Vodňany, dělník krejčí ( t.č. v Berlíně). Václav, n.23.11.1890, dělník krejčí (t.č. v Německu – Halle). Karel, n.7.5.1893, dělník krejčí (t.č. ve Vídni). Marie n, n.17.3.1898. Anna, n.29.5.1900.
Nájemníci: Štroblová Marie, n.17.8.1870 Velký Zdíkov, ve Vodňanech od r.1890, podomní obchod.
Brož František, n.17.4.1863 Radčice, ve Vodňanech od r.1887, košíkářský dělník. Manž.: Marie, n.17.4.1863 Radčice. Dcera: Marie, n.5.8.1886, služka.
Šobor Jan, n.22.12.1835 Vodňany, nádeník. Manž. Marie, n.1837 Vodňany.
Frič Václav, n.29.3.1884 Scherding – Horní Rakousko, ve Vodňanech od r.1907, nádeník. Manž.: Marie, n.24.3.1886 Doudleby u Českých Budějovic. Dcera: Ludmila, n.30.7.1909.
1913 : Šobor Jan ( z.21.4.1913 ), n.24.12.1835, dělník, manž. Marie r.Hanzalová z Vodňan.
1914 : Skalický Josef ( z.12.3.1914 ), n.2.3.1912, otec : Jan, matka : Katetina, r. Kvěchová z Vodňan.
1920 : Neškodný Jan (z.16.5.1920 ), n.29.6.1867, pekařský dělník, manž. Justýna roz. Sedláčková z Bavorova, odd12.7.1908.
1931 : Strnad Karel (z.15.8.1931 ) rolník, n.31.5.1865 čp.61/II., manž. Julie, r.Jilýová, odd. 11.11.1887 ve Vodňanech. Matrika z.CČH.
1938 : Strnad, krejčí
1938 : Strnad Miloslav ( z.23.1.1938 ) utopení v Podveském rybníce, n.22.8.1927,
otec : Václav, domkář, matka : Růžena, r.Loubalová. Pozn.: matrika z. CČH.
1944 : Štroblová Marie ( z.16.8.1944 ) n.17.8.1879 Zdíkov, matka Anna, soukromnice, svobodná.
1949 : Jilýová Josefa (z.2.10.1949 ), n.12.3.1871 Vodňany, otec : Jan, matka : Marie, r.Kučerová.

Čp.62 ( st.č.124ab ) ul.Stožická :

Procházka Václav – kolář ( dům zbourán, stál uprostřed křižovatky )

1837 : Wober Josef.

124a :

1857 : Václav Vobr.
Matěj Svatek, původem z Chvaletic.
1910: Majitel domu: Procházka Václav, n.29.10.1883 Milenovice, ve Vodňanech od r.1896, kolář. Manž.: Anna, n.2.4.1889 Vodňany. Děti: Stanislav, n.21.10.1908. Václav, n.2.4.1910.

124b :

1857 : Marie Vobrová, vdova po Josefovi.
Anežka Hniličková. Vojtěch Nárovec. Ignác Koreš. Jakub Neškodný.
1865 : Kvasnička Jan.
1880 : Kvasnička Jan. Vobrová Cecilie.
1915 : Hrdinová Anna (z.9.8.1915 ), n.1854 Pohorovice, roz.Frišová, vdova Tomášovi.
1922 : Kvasnička Jan (z.6.3.1922 ), n.23.4.1837 Strachovice čp.7, býv. kolář, vdovec po Kateřině r.Douchové ze Strachovic čp.9., odd.23.10.1893.

Čp.63 (st.č.112 ) ul.Palackého :

1857 : Josef Šrámek.
1870 : Šrámek, zedník, dcera Marie n.10.6.1864.
1880 : Fialová Kateřina. Šrámková Anna.
1910: Majitel domu: Tomka Jan, n.19.4.1863 Vodňany, polní hospodář. Manž.: Anna, n.1.1.1863 Putim.
Děti: František, t.č. vojín. Jan, t.č. vojín. Václav, n.7.10.1893 dělník řetězokovář. Marie, n.19.4.1903.
1916 : Tomka Jan ( z.2.10.1916 ), n.14.9.1963, dělník, manž. Anna, r. Kačírková z Putimi.
1923 : Tomková Marie ( z.23.2.1923 ), n.19.4.1903, dělnice. Pozn.: matrika z. CČH
1931 : Havlíček Václav ( z.22.7.1931 ), n.1.4.1871 Záblatí, rolník, manžel Marie r.Stlukové z České Lhoty.
1940 : Tomka František ( z.10.9.1940 ), n.14.11.1887, obuvník, manž. Anna r.Bínová z Vodňan.
1951 : Tomková Anna ( z.2.2.1951 ), n.5.6.1860 Putim, r. Kačírková, vdova.
1952 : Bínová Eleonora (z.24.3.1952 ),n.15.4.1863 Těšínov, otec : Jakub, matka : Anna.

Čp.64 (st.č.20 ) ul.Palackého :

1857 : sirotci Herzigovští.
Anna Kejšarová, původem z Milenovic. Václav Tomka. Anna Zachariášová.
Václav Jareš, pův. ze Selibova.
1870 : Berger Leopold, n.1862, otec : z., nádeník, 1870.
1880 : Ančička Josef. Hrabová Marie. Krejčová Marie. Koreš Hynek.
1910: Majitel domu: Ančička Josef, n.6.5.1844 Těšovice, ve Vodňanech od r.1873, bednář. Manž.: Josefa. n.30.11.1844 Borčice.
Nájemníci: Kovář Tomáš, n.18.12.1842 Všeteč, ve Vodňanech od r.1873, nádeník. Manž.: Marie, n.15.7.1844 Selibov, nádeník.
1919 : Pajerová Anna ( z.4.2.1919 ), n.11.7.1916, otec : Martin, matka : Františka, r.Sobolíková z Nezdašova.
1920 : Vítovec - mrtvě narozené dítě ( 24.6.1920 ), matka : Růžena Vítovcová, služebná v čp.64/II., dcera Matěje Vítovce, nádeníka z čp.31/II. a Anny r. Kráslové z Čimelic.
1920 : Vítovec Stanislav ( z.14.7.1920 ), n.24.6.1920, matka : Růžena, služebná v čp.64/II., dcera Matěje, dělníka a Anny roz. Kráslové z Čimelic.
1922 : Ančička Josef (z.4.2.1922 ) n.3.11.1844 Těšovice čp.15, bednář.
Manž. Josefa r.Kreysová z Borčic čp.14. Odd. 9.7.1875.
1924 : Vítovec Matěj ( z.16.11.1924 ), n.30.12.1851 Březí čp.39, dělník, manž. Anna, r. Kráslová z Čimelic čp.61.
1951 : Hanusová Marie ( z.1.10.1951 ), n.27.9.1860, r.Králová, otec Jan, matka : Františka, r.Čapková. Vdova po Václavovi.
1954 : Koleš František ( z.12.12.1954 ), n. ?, otec Jan, matka : Terezie, r.Kohoutová, manž. Anastázie, r.Hanusová.

Čp.65 – 66 ( st.č.21ab ) ul. Palackého :

1837 : Herzig Josef
1857 : Rozálie Herzigová, vlastnice gruntu.
Ladík Anton. Jakub Karlíček. Rozálie Šabatková původem z Albrechtic.
Anna Tesařová, původem ze Záblatí u Vodňan.
1865 : Brabec Jakub.
1870 : Nováková Marie, nemaž., n.21.5.1864.
1880 : Kolář Václav. Křížová Marie. Vlach Adolf. Zárubová Anna. Polanský Tomáš.
1910: Majitel domu: Kolář Václav, n.8.9.1853 Újezd, ve Vodňanech od r.1870), polní hospodář. Manž.: Marie, n.6.6.1855 Krtely, ve Vodňanech od r.1903. Nevl. syn: Kotrlík Tomáš, t.č. voják.
Nájemníci: Tůma Václav, n.28.9.1877 Újezd, ve Vodňanech od r.1902, dělník řetězokovář. Manž.: Veronika, n.4.2.1882 Malé Malovice, dělnice. Děti: Anna, n.21.7.1906. Marie, n.1.11.1908.
1915 : Kolář Václav (z.6.7.1915 ), n.1852, polař, manž.Marie, r.Boudová z Obory u Prachatic
1916 : Fiala ( mrtvě narozené dítě 24.7.1916 ), otec : Jan, zedník, matka : Marie, r. Hanusová z Albrechtic čp.26.
1918 : Matoušová Anna (z.18.11.1918 ), n.29.7.1856 Tourov, r. Kopencová, manž. Antonín, dělník.
1920 : Kolářová Marie (z.29.7.1920 ), n.23.3.1855 Obora u Prachatic, r.Boudová, vdova po Václavovi, domkáři.
1924 : Sýkorová Hana ( z.20.11.1924 ), n.20.8.1924, otec : František, tesař, matka : Růžena r.Brožová
1926 (28.6.) : Jan a Helena Krejčová prodali dům Anně Němečkové.
1927 : Němečková Anna ( z.5.7.1927 ), n.5.6.1890 Vodňany čp.56/II., švadlena, otec : Josef, nádeník, matka : Alžběta, r.Mertlíková čp.239.
1927 (13.12 ) : Alžběta Němečková prodala dům Růženě Krejčové.
1928 : Krejčová Blažena (z.4.7.1928 ), n.26.12.1927, otec : Josef, řezník. matka : Růžena, r.Mužíková ze Křtětic čp.47.

66/II.:
1910: Majitel domu: Brož Jan, n.4.5.1855 Stožice, ve Vodňanech od r.1880, polní hospodář. Manž.: Majdalena, n.22.7.1859 Újezd, ve Vodňanech od r.1880. Děti: Anna, n.18.12.1894, krejčovská učnice. Růžena, n.2.9.1901.
1917 : Brožová Magdalena ( z.13.2.1917 ), n.21.8.1859 Újezdec čp.15, r.Kamencová, manž. Jan, domkář.


Čp.67, ul. Palackého :

Dům byl postaven po roce 1870.

1876 : Skalický František, zahradník.
1880 : Čech František.
1910: Majitel domu: Pavlík Jan.
Nájemníci: Placek Jan, n.21.6.1842 Truskovice, ve Vodňanech od r.1910, nádeník. Manž.: Marie, n.16.6.1843 Truskovice.
Koštel Václav: n.2.9.1841 Chvaletice, ve Vodňanech od r.1905, nádeník. Manž.: Marie, n.26.1.1842 Stožice.
Jilek Josef, n.15.10.1857 Vodňany, zedník. Manž.: Marie, n.15.8.1857 Chelčice, nádenice. Děti: Anna, n.17.11.1887, krejčovská dělnice. František, n.2.4.1900.
1922 : Kavanová Marie ( z.29.8.1922 ), n.30.4.1844 Radčice čp.24, r.Zborníková, vdova po Janovi, rolníkovi, odd.5.2.1867.
1924 : Hovorková Blažena (z.19.3.1924 ), n.27.11.1922 Pražák čp.65, otec : Josef : truhlář, matka : Marie, roz. Štiková z Chelčic čp.20.
1926 ( 2.11. ) : Jindřich a Emilie Horkovi prodali dům Anna Kubešové za 33 tis. korun.
1937 : Vobrová Anna.

Čp.68 (st.č.22 ) ul.Palackého :

1857 : Matěj Kamen, krejčí a majitel chalupy.
1870 : Dunovský rolník, syn Matěj, n.15.2.1862.
1880 : Dunovský Václav.
1910: Dunovský Matěj, n.24.2.1862 Vodňany, bednář. Manž.: Marie, n.4.7.1878 Velice, ve Vodňanech od r.1903. Dcera: Anna, n.18.5.1906 Vodňany. Matka: 21.9.1832 Vodňany, vdova.
1914 : Kořánková Marie (z.25.1.1914 ), n.1850 Písek, r.Beránková, vdova po Václavovi, dělníkovi.
1915 : Matouš Alois (z.8.10.1915 ), n.1896 Modlešovice, studující obchodní akademie, otec : Tomáš, hlídač dráhy, matka : Kateřina, r.Strnadová z Pražáku.
1926 : Matoušová Kateřina (z.3.11.1926 ), n.26.7.1857 Pražák čp.30, r. Strnadová, vdova po Tomášovi, stražníkovi u dráhy v.v., odd.27.7.1880.
1926 : Dunovská Marie (z.11.11.1926 ), n.6.4.1832 Vodňany čp.103/II., r. Kamenová, vdova po Václavovi, domkáři.
1940 : Dunovská Marie (z.5.3.1940 ), n.15.4.1876 Velice, r.Slavíková, manž.Matěj, bednář.
1940 : Dunovský Matěj (z.13.12.1940 ), n.24.2.1862, bednář, vdovec po Marii, r.Slavíkové.
1951 : Nehoda František (z.5.5.1951 ), n.4.12.1895 Vodňany, otec : Jakub, matka Kateřina,roz. Pošmurová, manž. Anna, r. Dunovská.

Čp.69 (st.č.129 ) ul.Palackého :

1837 : Pech Josef.
1857 : Jan Vrána, majitel chalupy, původem z Otrokovic.
Martin Němec, tov.zednický.
1880 : Kurš Josef. Němec Martin.
1865 : Josef Kurš.
1910: Majitel domu: Strnad Václav, n.23.9.1859 Vodňany, kominík. Manž.: Marie, n.15.8.1857 Křtětice, ve Vodňanech od r.1860. Děti: Marie, n.5.2.1885. Karel, n.1.11.1889, kominík. Josef, 8.5.1895, řeznický učeň. Antonín, n.21.9.1897. Anna, n.8.5.1902.
Nájemníci: Klíma Václav, n.26.9.1865 Truskovice, ve Vodňanech od r.1890, nádeník. Manž.: Kateřina, n.29.11.1885 Mahouš.Syn: Václav, n.6.11.1910. Nemaž. syn: Vobr Josef, n.7.2.1907 Mahouš.
1919 : Strnadová Anna ( z.5.11.1919 ), n.8.5.1902, otec : Václav, kominík, matka, r.Jarolímková z čp.260.
1927 (16.11. ) : Marii Žahourové vloženo vlastnické právo na dům.
1947 : Beránková Antonie ( z.28.7.1947 ), n.27.5.1883 Vodňany, r.Štěpánková, manž. Josef poddúředník v Písku.

Čp.70 (st.č.228 ) ul.V líse :

1857 : Josef Filip, tov. zednický a majitel chalupy.
Václav Machovec. Josef Truka.
1870 : Filip, zedník, dcera Alžběta, n.11.11.1859.
1880 : Filip Josef.
1910: Majitel domu: Novák Jindřich, n.14.7.1888 Vodňany, polní hospodář. Manž.: Marie, n.5.6.1891 Lidmovice, ve Vodňanech od r.1910. Tchán: Lusk František, n.28.8.1867 Javornice, nádeník, ve Vodňanech od roku 1910. Manž.: n.20.9.1864 Chvalešovice.
1918 : Lusk František (z.14.6.1918 ), n.28.1.1867, dělník, manž. Anna, r. Nováčková z Vodňan., odd. 9.1.1888.
1925 (28.4. ): Marie Nováková ze Skočic postoupila svému manželovi Jindřichu Novákovi polovinu domu s pozemky u Vodňan a Skočic, za 90 tis. korun.
1939 : Jindřich Novák
1939 : Novák František (z.15.3.1939 ), n.30.1.1916. Pozn.: matrika z. CČH.
1951 : Novák Jindřich (z.22.8.1951 ), n.15.7.1888 Vodňany, otec : Matěj, matka : Marie, roz.Lusková.

Čp.71 (st.č.212 ) ul. V líse :

1857 : Bartoloměj Pištec, tov. zednický a majitel chalupy.
Josef Novák. Vojtěch Bömiš, původem z Nišovic.
Matěj Kunz, původem z Malešic u Týna nad Vlt. Bartošová Marie.
Tomáš Svěchota.
1870 : Pištec, zedník, syn Václav, n.1862. Kyselý Václav, nemanž. syn, n.1862.
1880 : Burda Karel. Havel Jan. Kohout Václav. Pištec Bartoloměj. Pencová Kateřina. Pechová Kateřina. Vokůrka Jan.
1910: Majitel domu: Pištec Václav, n.22.5.1862 Vodňany, polní hospodář. Manž.: Marie, n.26.12.1872 Dub, ve Vodňanech od r.1891. Děti: Václav, n.16.2.1892, holičský učeň. Marie, n.6.5.1896 polní hospodář. Jan, n.16.2.1902. Anna, n.15.12.1904. Helena, n.11.6.1900.
Nájemníci: Tůma Antonín, n.13.6.1875 Újezd, ve Vodňanech od r.1877, nádeník. Manž.: Marie, n.2.2.1876 Vodňany. Děti: Marta, n.1.12.1905. Hedvika, n.28.9.1907. Karla, n.1.11.1909.
Prener Mikuláš, n.10.12.1846 Mahouš, ve Vodňanech od r.1850, krejčí dělník. Manž.: Kateřina, n.29.7.1854 Budkov. Děti: Marie, n.2.7.1879 Husinec, dělnice. Josef, n.21.3.1883, obuvnický dělník. Emilie, n.17.4.1901 Vodňany.
1916 : Tesař Jan ( z.16.4.1916 ), 76 let, bývalý kočí na poště, vdovec.
1919 : Pajerová Anna (z.4.3.1919 ), n.2.6.1849 Truskovice čp.18, r.Troblová, manž. František, dělník, odd.3.2.1891.
1920 : Škoda Václav ( z.19.9.1920 ), n.26.9.1919, otec : František. dělník, matka : Anna r. Páralová z Protivína čp.34.
1921 : Matěj Kavan, přístavba prvního poschodí.
1925 : Pelikánová Hedvika ( z.8.1.1925 Veselíčko čp.78 ), n.6.9.1869 v čp.71/II., r. Hanzlovská, manž. Jan, řídící učitel ve Veselíčku čp.78, odd. 14.9.1892. Pozn.: pohřbena ve Vodňanech.
1928 : Škoda František ( z.6.3.1928 ), n.29.1.1891 v čp.135/II., kočí, manž. Anna r. Páralová z Protivína čp.37., odd. 27.4.1914.
1934 : Pištecová Marie.
1936 : Pištec Václav.

Čp.72 (st..č.163 ) ul.V líse :

1857 : Jirochová Marie, majitelka chalupy.
Jan Neškodný, původem z Újezda u Vodňan.
Veronika Tománková.
1870 : Bednář, nádeník, dcera Marie, n.28.4.1864.
1880 : Bednář Karel ( nebo Václav ). Vojtík Jan. Zbíral Tomáš.
1910: Majitel domu: Vojtík František, n.4.3.1876 Vodňany, zedník. Manž.: Anna, n.25.5.1872 Radomyšl, ve Vodňanech od r.1905. Syn: František, n.25.1.1905.
Nájemníci: Pajer František, n.3.12.1854 Vodňany, nádeník. Manž.: Anna, n.5.8.1844 Truskovice.
Havel Jan, n.7.3.1836 Vodňany, nádeník. Manž.: Marie, n.9.9.1847 Vitice.
1913 : Michalcová Anna (z.18.5.1913 ), n.11.5.1913, otec : Josef, krejčovský pomocník, matka : Anna, r. Fürbachová z Pražáku.
1915 : Havlová Marie (z.15.7.1915 ), n.1843 Krašlovice, r.Pencová, manž. Jan, dělník.
1919 : Vojtěch Louženský –do roku 1924.
1922 : Šobor František (z.20.1.1922 ), n.24.4.1921, otec : Kašpar, dělník, matka : Marie, r. Fürbachová. Pozn.: matrika z. CČH.
1926 : Václav a Marie Krejčovi prodali Karlu Horkému dům a pozemek za 23 tis. korun.
1933 : Vojtěchová Věra ( z.22.2.1933 ), n.16.1.1933 v Praze, dcera Marty, služebné v Praze.

Čp.73 (st.č.164 ) ul. V líse :

1857 : Josef Žlábek, tov. zednický a majitel chalupy.
Kateřina Paule.
1870 : Žlábek, zedník, dcera Alžběta, n.14.4.1860.
1880 : Kučera Petr. Miksa Antonín. Žlábek Anton.
1910: Majitel domu: Žlábek František, n.28.10.1865 Vodňany, polní hospodář. Manž.: Kateřina, n.31.10.1868 Malé Malovice, ve Vodňanech od r.1894. Děti: Marie, n.27.10.1897. František, n.24.12.1903.
1914 : Žlábková Kateřina ( z.20.2.1914 ), n. 31.10.1868 Malovičky, r.Kašparová, manž. František, polař.
1922 : Fryč Václav (z.17.6.1922 ), n.13.3.1885 Rovná u Strakonic, dělník,
pozn.: matrika z. CČH.
Pozn: manž. Marie, roz. Troblová z Doudleb ( z.18.2.1919 ), čp. domu není uvedeno, n.16.1.1886.
1925 (3.11. ) : František Žák ml. postoupil Marii Žlábkové polovinu domu za 10 tis. korun.
1927 : Kulandová Marie (z.30.4.1927 ), n.16.5.1859 Milenovice. r.Novotná, manž. Josef, odd.17.5.1887.
1928 : Fryčová Marie (z.6.5.1928 ), n.25.11.1927 v čp. 73/II., dcera Ludmily, dcery Václava Fryče a Marie r.Troblové z Doudleb čp.14.

Čp.74 (st.č.175 ) ul. V líse :

1857 : Franz Prokop, tkadlec a majitel chalupy.
1880 : Veselý František.
1910: Majitel domu: Veselý Václav, n.19.3.1862 Temelínec, ve Vodňanech od r. 1870, polní hospodář. Manž.: Kateřina, n.27.4.1874 Kamenice nad Lipou, ve Vodňanech od roku 1874. Děti: František, n.22.7.1898. Václav, n.29.9.1900. Karel, n.21.10.1903. Marie, n.23.9.1905. Růžena, n.10.9.1908.
1927 (12.5 ) : Janu a Růženě Hessovým vloženo vlastnické právo na dům.
1933 : Pajer ( z.16.8.1933 ), n.11.7.1879, Chvaletice, dělník, manž. Alžběta roz. Řeháčková z Pasek.

Čp.75 (st.č.174 ) ul. V líse :

1857 : Jakub Syrovátka, krejčí a majitel chalupy. Jakub Pátek, učedník z Konopiště u Prachatic.
1870 : Syrovátka, krejčí, syn Jakub, n.25.7.1861.
1880 : Syrovátka Jakub.
1910: Majitel domu: Motl Petr, n.16.5.1873 Čichtice, ve Vodňanech od r.1895, polní hospodář. Manž.: Josefa, n.10.3.1870 Malenice, ve Vodňanech od r.1895. Děti: Anna, n.25.8.1897. jan, n.19.7.1900. Julie, n.25.5.1903. Marie, n.5.5.1901. Růžena, n.28.5.1910. Matka: Motlová Kateřina, n.7.3.1842 Žernovice, ve Vodňanech od r.1910.
1915 : Bělohlávková Alžběta ( z.16.7.1915 ) n.19.1.1849 Protivín, r.Kusová, vdova po
Františkovi, povozníkovi.
1934 : Šafránek Karel ( z.9.7.1934 ), n.26.12.1916 Radčice, natěrač, svobodný, otec : Karel, matka : Marie, r.Leskovcová.
1949 : Krauskopf Josef (z.4.10.1949 ), n.11.3.1857 Chelčice, schwarzenberský hajný v.v. ve Vodňanech, vdovec po Josefě r.Jedličkové.
01.06.2008 00:00:00 | 1 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se