Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.101 - 125 :

Čp.101 – 102 (st.č.29 ) ul. Bavorovská :

1837 : Bělohlávek Vojtěch.
1857 : František Erhard, majitel domu. Marie Jedličková, pův. z Měkynce.
Franz Pech.
1861 : Erhart Emanuel – n.31.12.1861, potom četnický strážmistr v Českých Budějovicích,zde zemřel 5.7.1928, pohřben ve Vodňanech.
1865 : Erhard Jan.
1870 : Erhard, měšťan, syn Emanuel, n.31.12.1861.
Erhardová, vdova, dcera Františka n.23.1.1859.
1880 : Dobias Ferdinand. Mašková Kateřina.
1913 : Dobias Ferdinand (z.16.6.1913 ), n.1829, c.k.listovní v.v., manž. Josefa, r.Řídká z V.
1915 : Bláha František (z. 3.10.1915 ), n.1835, děník, manž.Terezie, n.Kolářová ze Selibova.
1915 : Mikešová Anna (z.27.12.1915 ), n.21.8.1886 Vodňany, r. Spoustová, manžel : Pavel, obuvník ve Vídni.
1917 : Kovář Tomáš (z.3.1.1917 ), n.23.10.1843, dělník, vdovec po Marii, r.Slepičkové ze Všeteče čp.6.
1917 : Muzika František (z.25.5.1917 ), n.11.1.1917, otec : František, dělník, matka : Kateřina, r. Kalčíková z Pivkovic.
1920 : Dobiasová Josefa ( z.11.10.1920 ), n.18.3.1836 Vodňany, r.Řídká čp.29/II., vdova po Ferdinandovi.
1920 : Kopecká Kateřina (z.12.10.1920 ), n.14.10.1942 Vodňany, r.Voříšková, manž. Jan, dělník, odd.13.9.1876.
1923 : Dobiasová Ludmila ( z.20.1.1923 ), soukromnice, n.11.8.1865 v čp.17/I., otec : Ferdinand, matka, Josefa, r.Řídká.
1939 : Jůzková Marie
1943 : Dobiasová Aloisie ( z.28.12.1943 ), soukronmice, n. 17.6.1871 Vodňany, otec : Ferdinand, soudní kancelista, matka : Josefa, r.Řídká.
1944 : Ira Josef (z.9.6.1944 ), n.6.3.1872 Radomilice, tesař, manž. Marie r.Kopencová.
1945 : Dobiasová Julie (z.31.5.1945 ), n.6.5.1869, soukromnice, otec : Ferdinand, matka : Josefa, r.Řídká.
1953 : Souchová Rosálie ( z.7.2.1853 ), n.24.12.1869 Pašice, r.Kyrianová, manž. Vojtěch.

MUDr. Štěpán Soucha, zvěrolékař

Čp.103 ( st.č.234 ) ul. Bavorovská :

1853 : Václav Nedbal, mlynář a majitel domu.
Josef Orlt, učitel na hlavní škole.
1880 : Pomej Matěj.
1895 ( 2.10.) : zřízena dětská opatrovna
1898 : Obec koupila dům za 7.300 zl. a ze stodoly na dvoře upraveny učebny.
1918 : Čiháková Anna ( z.2.1.1918 ), n.20.8.1890 Vodňany, r.Velíšková, manž.Karel, úředník.
1920 : Houšková Marie (z.27.8.1920 ), n.1911, otec : Josef, zedník ve Vídni, matka : Karolína roz.Kopecká.
1921 : Čadová Antonie (z.8.8.1921 ), n.2.1.1854 v čp.47/II., r.Mašková, vdova po Tomášovi, lesním z čp.103 /II., odd. 4.11.1879. Pozn: Čada Karel ( z.18.4.1916 Vídeň ), pohřben ve Vodňanech, n. 8.8.1882 Včelná
pod Boubínem, c.k. rytmistr zásobovacího sboru č.X. ve Vídni. Otec : Tomáš, lesní správce v.v. ve Vodňanech, matka : Antonie, r. Mašková z Vodňan.
1927 : Hucková Anna (z.11.8.1927 ), n.16.4.1872 Vídeň, r.Matoušová, manž. Matěj, dělník.
1933 : Bečka František ( z.11.5.1933 ) n. 15.6.1866 ve Vodňanech, městský strážník,manž. Marie, r.Houšková z Pražáku.
1935 : Berka Rudolf, krejčí.
1935 : Barviciusová Marie (z.23.11.1935 ), n.20.8.1851 ve Vodňanech, soukromnice.
1936 : Michalová Anna ( z.23.10.1936 ), n.25.5.1880 Pražák, r. Houšková, manž.
Karel,kloboučník.
1938 : Čeněk Šíp, výuka hudby.
1942 : Krysl František (z.7.9.1942 ), n.5.8.1912 Vodňany, holičský pomocník.
Pozn.: matrika z.CČH.

Zvláštní škola.

Čp.104 (st.č.103 ) ul. Bavorovská / nám. 5.května :

František Slepička – hostinec U Anděla, U lva.
Hospoda ,,U Slepičků“
Malíř Josef Slepička.

1857 : Vojtěch Bělohlávek, řezník a majitel chalupy.
1870 : Nováček, hostinský, syn Josef, n.23.11.1862. Syn Václav.
1880 : Jedlička Anton. Klein Jindřich. Kropáček Josef. Slepička František, Sohnenschein Hermann.
1913 : Slepičková Veronika ( z.2.7.1913 ), n.1872 Radčice, r.Mašková, manž. František, hostinský.
1930 : Pozníček František ( z.18.8.1930 ), n.12.8.1930, otec : Karel, listonoš, matka : Anežka, r.Zimová z Myšence čp.20.
1933 : Dudák Josef – kamnář
1936 : porodní asistentka Marie Vítovcová ( oznámení ve Vn. )
1938 : František Slepička, majitel hostince z.16.5.1938 ( Pozn. oznámení ve Vn )
1939 : Trnka Václav, obuvník
1939 : v domě otevřel krejčovskou dílnu p.Švancar
1940 : Ferdinand Pohan, krejčí

Čp.105 (st.č.120 ) nám.5.května / ul.Husova :

Dům zanikl. Čp. přeneseno na dům v ul. Zeyerovy sady ( veterináři ).

1839 : povolen výčep Václavu Nikodýmovi.
1857 : Karel Zomek, obuvník a majitel domu.Barbora Karouldová. Kateřina Batelková. Jan Mašek, řezník.
1880 : Čech František. Tobol Alois. Zomek Karel. Železný Matěj.
1920 : Tudrová Josefa ( z.26.2.1920 ), n.19.3.1862 Hradiště, r.Karnoltová čp.9, odd. 29.8.1886, manž. Vincenc, účetní.
1922 : Kahudová Anna (z.18.4.1922 ), n.23.6.1864 Protivín, r.Mikšová, pradlena, r.Mikšová, vdova po Josefovi, krejčím, odd. 3.2.1886.
1933 : Tudr Čeněk ( z.25.6.1933 ), n.9.12.1858, soukromník, vdovec po Josefě, r. Karnoltové z Hradiště.
1934 : Kleinová Marie ( z.17.8.1934 ), n.28.10.1902 Dub, r.Prajzlerová, manž. ing.Vojtěch, maj. cementárny ve V.
1939 : Štědronská Anna ( z.18.11.1939 ), n.29.5.1873 Stožice. otec : František, nádeník na Pražáku, matka : Marie, r.Marie, r.Stříbrná ze Stožic.
1955 : Švecová Anna (z.25.3.1955 ) n.27.12.1870 Čichtice, r.Matějková, vdova po Josefovi. Otec : Josef, matka : Anna, r.Jedličková.

Čp.106 (st.č. ) nám.5. května :

1857 : Václav Tupý, pekařský tovaryš. Jan Šípek. Václav Holek.
Marie Kunstová.. Rosálie Emlerová.
1880 : Jestřáb Jan. Nehoda Ondřej. Pašer Josef. Šípek Jan. Tupá Marie.
1918 : Kučerová Marie (z.17.7.1918 ), n.1841 Chvaletice, r.Kubíková, vdova po Antonínovi, cestáři ve Stožicích.
1938 : Šobrová Josefa ( z.20.2.1938 ), n.15.4.1860 Vodňany, r.Tománková, vdova po Janovi, obuvníkovi.
1953 : Žižka Jan ( z.8.11.1953 ), n.17.11.1875 Přešťovice, kameník, manž. Marie, r.Kučerová.

Čp.107 (st.č.293 ) nám.5.května :

1870 : Seidel, krupař, syn František, n.18.1.1864.
1880 : Plánskrová Antonie. Vacek Jan.
1929 : Řídká Antonie ( z.14.3.1929 ), n.18.8.1936 v čp.88/I., r.Planskerová, vdova po Matějovi.
1929 : Vlk Josef ( z.28.4.1929 ), n.26.3.1929, otec : Josef, strojník ve zbrojovce v Strakonicích, matka : Marie, r.Bazoni z Vodňan.
1950 : Franc František (z.28.8.1950 ), m.7.7.1890 Borčice, otec : František, m.: Marie, r. Hlavová, žel. zřízenec v.v.

Čp.108 (st.č.225 ) nám.5.května :

1857 : Anton Krejčí, mistr zednický a maj. domu.
Václav Lahodný. Anna Lötzová.
1913 : Hubáček ( mrtvě narozené dítě 28.9.1913 ), otec : Josef, dělník, matka : Anna, r.Tomková z Vodňan.
1916 : Krejčí Josef (z.4.6.1916 ), n.16.3.1849, zedník, manž. Leopoldyna, r.Smutná z Vodňan.
1920 : Šimková Marie ( z.13.5.1920 ), n.4.5.1887 Vodňany, r.Moravcová, manž. Vojtěch, soustružník, odd.5.12.1915.
1932 : Moravec Karel (z.14.11.1932 ), n.31.12.1854 Koloděje, býv. sadař ve Vodňanech, manž. Anna roz. Pavlíčková ze Záboří.
1934 : Josef Pexider při novostavbě domu přistavil dřevníky.
1935 : Moravcová Marie (z.26.5.1935 ), n.10.9.1853 Zaboří, r.Pavlíčková, vdova po Karlovi, sadaři. Pozn.: Moravec Antonín (z.21.8.1918, čp. není uvedeno ), n.16.5.1884, otec : Karel, sadař, matka : Marie, r.Pavlíčková ze Záboří čp.3.
1949 : Neškodná Alžběta (z.23.8.1949 ), n.10.11.1871 Truskovice, r. Rokůsková, vdova po Tomášovi, sadaři.
1955 : Žahourová Anna ( z.11.3.1955 ), n.29.10.1879, r.Kuttanová, otec : Václav, matka : Marie, r.Novotná, manž. Karel.

Čp.109 (st.č.31 ) nám.5.května :

1880 : Kinkor Tomáš.

Dům byl spojen s domem čp.110. (st.č.31 ) :

1799 : Josef Černý, syn Bartel.
1857 : Eleonora Kautová. Julie Černá. Karel Hromádka. Marie Zakoupilová. Anna
Zakoupilová. Ondřej Nehoda. Jan Benda. Josef Zahyna. Tomáš Telátko. Marie Řežábková. Veronika Švanzarová. Jan Vrba. Matěj Šebesta. Ludmila Kovaříková. Anna Koubovaá. Marie Spoustová. Václav Pachler. Jan Mašek,poch. z obce Nezamyslice okr. Sušice. Jan Svoboda, poch. ze Záblatí u Vodňan.
1870 : Havel, tesař, syn Jan n.14.4.1860.
1880 : Krejčí Tomáš. Renner Jan.
1913 : Nováková Veronika ( z.28.6.1913 ), n. 1848, vdova po Jakubovi, dělníkovi
v Čichticích.
1930 : prodáno v dražbě ( Náš domov, 1930, č.2, s.6 )
1936 : Obec koupil dům od Augusty Kovandové za účelem rozšíření školy v budoucnu.
1944 : Kovanda Jan (z.9.5.1944 Praha ), n.13.8.1886 Radčice, truhlář, manž. Augustýna roz.Kočí z Budějovic.
1944 : Bicanová Marie ( z.27.9.1944 ), n.5.12.1871, otec : Tomáš, matka : Marie, r.
Plánskrová.
1945 : Kovandová Augusta (z.20.8.1945 ), n.9.3.1889 České Budějovice, r.Kočí, vdova po Janovi, truhláři.
1948 : Kovandová Terezie ( z.17.11.1948 ), n.16.3.1868 Žďár, r.Kolafová, vdova po
Václavovi, rolníkovi.
1950 : Šílená Marie ( z.17.4.1950 ), n.12.9.1873, svobodná, otec : Václav, matka : Anna, r.Tesařová.

Kovanda Jan, truhářství, pletárna Gans – Kari.

Čp. 111 (st.č.291 ) ul. Šumavská :

1880 : Vrábek Jan
1925 (12.5. ) : Josef Vrábek postoupil polovinu domu s příslušenstvím Růženě Píchové z Měkynce za 5 tis. korun a knihovní pohledávky 23 tis. korun.
1926 : Vrábek Jan ( z.23.4.1926 ), n.20.1.1851, majitel hospodářství, manž. Marie, r.Sedláčková z čp.233, odd. 10.2.1879.
1927 : Toninger Josef ( z.17.11.1927 ), n.30.7.1876 Pražák čp.36, rolník, manž. Kateřina, r.Profantová z Chelčic čp.66, odd.6.10.1908.
1936 (1.9. ) : dražba domu Tomáše a Kateřiny Marouškových.
1939 : Neškodný Tomáš (z.18.12.1939 ), n.21.12.1871 Drahonice, sadař, manž. Alžběta r. Rokůsková z Dlouhé Vsi.

Čp.112 (st.č.273 ) ul.Šumavská :

1870 : Kotouň, podruh, dcera Marie n.1862.
1880 : Havel Josef. Kotouň Matěj.
1917 : Neškodný Jakub (z.20.4.1917 ), n.26.4.1836, almužník, manž. Terezie, r.Vachulková.
1917 : Neškodná Terezie (z.9.5.1917 ), n.1836 Drahonice, r. Vachulková, vdova po Jakubovi, dělníkovi.
1932 : Skalický Václav (z.1.7.1932 ) n.29.6.1932, matka : Emilie Skalická, služebná, dcera Josefa a Kateřiny r. Kvěchové. Pozn..: matrika z. CČH.
1937 : Hondlíková Miroslava (z.27.5.1937 ), n.1.2.1937, otec : František,dělník, matka : Anna, r.Votavová z Čichtic.

Čp.113 (st.č.270 ) ul.Šumavská :

1870 : Čížek, nádeník, syn Vojtěch, n. 7.4.1860.
1880 : Vrba Jan.
1915 : Hovorka Antonín (z.10.5.1915 ), n.18.3.1886, kočí, manž. : Anna, r. Hanušková ze Šipouna čp.34.
1916 : Tellinger Václav ( z.26.9.1916 ), n.23.8.1915 Šipoun, otec : Václav, dělník, matka : Marie, r.Houšková ze Šipouna čp.3.
1917 : Buchterle Jan (z.16.8.1917 ), n.1844, provazník, manž. Magdalena, r.Bízková z Bavorova.
1918 : Vondra Jan ( z.7.10.1918 ), n.6.7.1844, býv. dělník, manž. Marie, r.Kostková ze Svinětic.
1926 (11.12. ) : usnesením Obecního zastupitelstva Obec koupila dům od Ladislava Polanského za 28 tis. korun, Obec zde plánuje projekt nové ulice.
1928 : Kalčíková Anna (z.13.8.1928 ), n.9.6.1887 Šipoun čp.34, r.Houšková, manž. Jan, dělník, odd. 19.2.1917.
1940 : Zedníková Alžběta (z.30.4.1940 ), n.5.11.1887 Hladná, r.Bendová, manž. Václav, dělník.
1948 : Žemlička ( z.15.4.1948 ), n.9.3.1888 Stráž nad Nežárkou, rozvedený, býv. manž. Anna, r.Růžičková z Pražáku.

Čp.114 (st.č.32 ) nám.5.května :

Buchtele Václav – výroba hospodářských strojů

1837 : Vokatý Václav.
1857 : Matěj Kučera, kolář a majitel domu.
1865 : Kučera Matěj.
1870 : Kučera, kolář, děti : František, Ludvík n.17.7.1862.
1880 : Brož Florián. Lomecká Eleonora. Pletka Jan. Schönberger Šalamoun. Žahourová Karolina.
1928 : Buchtelová Marie ( z.19.3.1928 ), n.27.2.1846 Prážák, r.Pešková, vdova po
Vojtěchovi, rolníkovi ve Vodňanech.
1932 : Louženský Václav – truhlář.
1933 : Velková Růžena, manž. truhlářského dělníka, n.23.2.1911.
1935 : sem přesídlil knihař Jan Černý.
1936 : Kahovcová Jana ( z.25.9.1936 ), n.6.5.1861 Chelčice, r.Krejčová, vdova po Janovi, rolníkovi.
1942 : Brok

Čp.115 (st.č.275 ) nám.5.května :

1880 : Buchtele Vojtěch. Holý Václav. Kučerovský Jan. Spousta Antonín.
1925 : Krlínová Růžena ( z.3.12.1925 ), n.15.5.1888 Radčice čp.17, r.Bízková, vdova po Františkovi, hajném.
1931 : Bísková Anna (z.31.5.1931 ), n.27.2.1848 Radčice, r.Hasíková, vdova po Janovi, rolníkovi.
1933 : Václav Trobl, provozuje živnost kolářskou, výroba saní a lyží.
1935 : Novotná Anna (z.21.9.1935 ), n.10.5.1859 Vodňany. r.Svatková, vdova po Josefovi, krmiči z Vodňan.
1939 : v domě pana Kůty – závod truhlářský Václava Hovorky.
1940 : Bízek František (z. 9.3.1940 ), n.10.2.1875 Radčice, tovární dělník ve Vodňanech.
1942 : Brok
1945 : Bárta Karel (z.25.5.1945 ) n. 10.6.1944 Vodňany, otec : Miloš, kontrolor okr. nemocenské pojišťovny v Písku, matka : Božena, r. Kornoušková z Chalup.

Čp.116 (st.č.274 ) nám.5.května :

1870 : Kejšar, podruh, syn František n.13.10.1859.
Šálek zedník ( zemřelý ), syn Tomáš n.1861.
Řehoř podruh, dcera Marie n.1860.
Kurš švec, děti : Jan n.4.9.1858, Eleonora n.21.2.1859.
1880 : Bízek Antonín. Bláha Antonín. Trnka Jan.
1919 : Dejmek Martin ( z.2.9.1919 ), n.10.11.1857, dělník, otec : Vojtěch, tkadlec v Dubu, matka : Kateřina, r.Ševcová z Dubu.
1921 : Kurš Jan (z.27.3.1921 ), n.27.12.1836, perníkář, manž.Anna, r.Konvičková z Vodňan, odd. 8.1.1857.
1926 (19.1.) : Matěj a Anna Holečkovi prodali dům Františku Lukšíkovi a Marii Chlumové za 20 tis. korun.
1927 : Tomšíček František ( z.24.2.1927 ), n.14.11.1870 Hracholusky, ponocný, manž. Alžběta r. Tesařová v Hradišti, odd. 30.9.1919.
1934 : Buchtelová Anna (z.13.11.1934 ), n.10.7.1847 Vídeň, r.Kudlatová, vdova po Josefovi.
1935 : Zána Prokop ( z.2,11.1935 ), n.24.4.1854 Velký Bor, šafář v.v., vdovec po Terezii, r.Žlábkové ze Sedlce.
1936 : Josef Kayer (z.21.6.1936 ), n.13.7.1928 Hracholusky, otec : Josef, dělník, matka : Růžena, r.Krejsová ze Svojnice.
1936 : Zíková Anna ( z.27.12.1936 ), 36 let, manž. hudebníka. Pozn.: záznam z Vn.
1937 : Zíka, hudebník.
1937 : Šesták Jan ( z.12.4.1937 ), n.26.6.1935 Vodňany, otec : Jan, dělník, matka : Božena, r.Pajerová z Dívčic.
1939 : Brejcha Jan ( z.14.2.1939 ), n.15.4.1901 Číčenice, obecní chudý,
1942 : Brok.

Čp.117, nám.5. května :

1916 : Simlerová Marie ( z.4.8.1916 ), n.9.11.1886 z čp.117/II., r.Princová, manž. Antonín, holič.
1940 : Karel Mayer prodal dům

Čp.118 (st.č.33 ) nám.5.května :

Mlýn : hliněný, Mayerů ( Mayer Karel )

1844 : Fleischhensová Františka, mlynářka
1854 : Fleischhans Jan, mlynář
1857 : Jan Fleišhans, mlynář a majitel domu.
Jan Puchinger, n.1818, tov. mlynářský, poch. z Velhartic
Jan Fleišhans, n.1834, tov. mlynářský, poch. z Letova u Plánice.
Františka Fleišhansová, vdova po Matějovi. Eduard Wotava ( po matce Františce F., má její příjmení za svobodna )
1880 : Hanzlovský Jan.
1939 : Mayer Karel, RNDr., ( z.11.8.1939 ), n. 23.4.1912 Vodňany, asistent Masarykovy university v Brně.

Čp.119 (st.č.34 ) ul.Parkánská :

1857 : Barbora Söhnler, vdova po Pavlovi, maj. domu. Johanna Kuršová.
Salomon Arnstein.Kateřina Matoušová. Kateřina Tlapová.
František Rohr, právní praktikant při c.k. notářství, z Vratislavy okr. Litoměřice
1880 : Bezděka Anton. Kahovec Matěj.
1921 : Navrátilová Marie (z.23.6.1921 ), n.10.8.1920, otec : Rudolf, dělník, matka : Marie, roz. Čechová z Vitějovic čp.4.
1929 : Kahovec Josef (z.25.2.1929 ), n.14.3.1855 Krakov.
1934 : Kahovcová Marie (z.23.7.1857 ), n.23.7.1857 Krakov, svobodná.
1953 : Suhrada Matěj ( z.3.3.1953 ), n.13.2.1877 Křtětice, pokrývač, vdovec po Anežce.
1953 : Bernklaun Rudolf (z.10.4.1953 ), n.8.4.1906 Vodňany, krejčí, otec : Václav, matka : Anna, r.Mikešová, manž. Marie, roz. Suhradová.

Pozn.: Marie Kahovcová odkázala dům městu pro expozici městského muzea.
Marie Kahovcová byla přítelkyní rodiny Heritesů.

Čp.120 (st.č.102 ) ul.Parkánská :

1857 : Franz Lahodný, kožišník a majitel domu.
syn Jakub se později vystěhoval do Ameriky. Anna Lípová.
1880 : Erhardová Johanna. Kumsta Matěj ( nebo Jan ), Lahodná Marie. Žahourová Marie.
1945 : Švarcová Františka (z.13.4.1945 ), n.5.6.1884 v Českých Budějovicích, r.Šafářová, vdova po Karlovi, náborního podniku v,.v.

Čp.121 (st.č.35 ) ul. Parkánská :

Zeman Václav, malíř a natěrač.

1857 : Tomáš Bělecký.
Terezie Khon. Salomon Kohn, n.1798, služebný v chrámu židovském, poch. ze Čkyně. Jan Berger. Jan Papež. Jan Portune.
1880 : Dušek František. Kovanda. Matěj. Karolínek Šimon. Kovanda Tomáš.
Wasserbauer Matěj.
1914 : Hucek František (z.14.7.1914 ), n.14.7.1895 Vodňany, krejčovský pomocník, otec : Jakub, dělník, matka : Kateřina, r.Nováková z Vodňan.
1915 : Kutišová Alžběta (z.26.6.1915 ), n.20.3.1852 Chvalešovice, r.Randáková, vdova po Františkovi.
1922 : Svěchotová Eliška ( z.26.2.1922 ), n.26.2.1922, otec : Vojtěch, dělník na dráze, matka : Růžena. Pozn.: matrika z.CČH.
1926 (4.9.) : František Pavlík prodal dům manželům Václavovi a Marii Zemanovým.
1939 : Zeman Václav ( z.18.10.1939 ), n.8.1.1888 Kluky, lakýrník, manž. Marie, r.Nová z Bílska.

Čp.122 (st.č.36 ) ul.Parkánská :

1848 : Antonín Klich.
1857 : Anton Klich. Marie Skalická. Jan Seidl. Matouš Protiva, poch. z Kloubu.
1880 : Baretová Emilie. Achatz Václav. Hudler Matěj, Lendr František.
1923 : Mls Václav (z.16.4.1923 ), n.24.11.1843, zahradník, vdovec po Kateřině, roz.
Prokopové z Černěvsi, odd. 4.2.1874.
1924 : Dočkalová Marie (z.17.10.1924 ) n.4.1.1859 Svojšice čp.18, r. Šafránková, manž. Václav, zámečník, odd. 15.4.1888.
1926 : Dočkal Václav ( z.13.6.1926 ), n.14.11.1899 Vodňany, zámečnický pomocník, otec : Václav, matka, Marie, r. Šafránková.
1927 (8.8. ) : Václav Dočkal postoupil polovinu domu své dceři Anně Melicharové za cenu 5032, 27 korun a výměnek.
1930 : Melichar Jiří (z.21.1.1930 ), n.21.1.1930, otec : akrel, četnický strážmistr, matka : Anna, r. Dočkalová z Vodňan čp.122/II.
1932 : Dočkal Václav ( z.8.8.1932 ), n.12.8.1857 Vodňany, zámečník,vdovec po Marii, r. Šafránkové ze Svojšic. Poz.: v matrice členů živnostenského společenstva je uveden datum n.1.8.1857.

Čp.123 (st.č.37 ) ul. Parkánská :

Dům původně stál v Parkánské ulici, roku 1931 dům koupila Obec od dědiců po zemřelé Anně Mandelíčkové, roz. Křížové, a zbourala jej pro rozšíření ulice. V domy kdysi bývala strážnice na vstupním místě severních hradeb. ( Kronika města z roku 1931 ).
Následně bylo to číslo popisné přeneseno na nově postavený dům stojící v dnešní Šumavské ulici.

1798 : Antonín Lipanský, punčochář (z.29.9. ), pozůstalost.
1857 : Kříž František, hrnčíř a majitel chalupy.
1870 : Kříž, hrnčíř, dcera Ernesta n.30.6.1859.
1880 : Kříž Viktorin. Libl Matěj.
1945 : Trobl Václav ( z.3.2.1945 ), n.3.12.1945, otec : Václav, kolář, matka : Jana, r.Pavlíčková.

Čp.124 (st.č.151 ) ul.Komenského :

1837 : Trotner Šimon
1857 : majitel domu ,,Fišl židáčků“.
Matěj Hudler.
1865 : Palda Jakub
1880 : Ehrlichová Anna. Polák Jan. Sýkorová Marie.
1916 : Krejsa František (z.10:7.1916 ), n.20.1.1900 Vodňany, otec : Šimon, mlynářský, matka : Marie, r.Kořánková z Chvaletic.
1931 : Sýkorová Marie ( z.1.1.1931 ), n.2.9.1852 Štětice, obecní chudá.
1931 : Sýkora František ( z.12.2.1931 ), n.11.6.1883 Vodňany, pumpař.

Čp.125 (st.č. 38 ) :

1794 : od Jakuba Kříže koupil dům Petr Prášek.
1837 : Jan Hladík.
1857 : Jan Ládík, obuvník a majitel domu.
Kateřina Wüsner, porodní bába, poch. z Prachatic.
1865 : Jan Trnka
1870 : Polánský truhlář, syn Karel n.1858.
1880 : Čížek František. Pechová Julie.
1925 (4.3 ) : vkládal se vlastnické právo na dům Tomášovi a Anně Mottlovým z Vodňan.
1927 (9.8.) : Tomáš a Anna Mottlovi prodali dům Jakubovi a Kateřině Hrubých za 14 tis. korun.
01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se