Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.126 - 150 :

Čp.126 (st.č.39 ) ul. Barvířská :

1779 : Jiří Kožlík.
1837 : Křížek Kašpar
1857 : Kašpar Křížek, maj. chalupy.
1865 : Schneider Jan.
1880 : Martin Kudlata. Schneidrová Eva. Tůma Matěj.
1922 : Mandelíček Václav (z.15.9.1922 ), n.13.9.1922, otec : Jan, krejčí, matka : Marie, roz. Soukupová z Vodňan 28/II.
1927 (5.11. ) : vloženo vlastnické právo na dům Marii Mandelíčkové.
1931 : Mandelíček Jan (z.21.7.1931 ), n.24.3.1883 Skočice, kostelník, vdovec po Marii, roz. Soukupové z Vodňan.
1951 : Štěpánková Marie (z.7.1.1951 ) n.2.11.1870 Újezdec, r.Ježková, vdova.
Otec : Martin, matka : Marie, r.Drobná.

Čp.127 (st.č.40 ) ul. Barvířská :

1857 : Anton Thiel, jirchář a majitel domu.
1870 : Tyl, jirchář, dcera Rosálie n.20.8.1862.
1880 : Thiel Antonín.
1927 : Veis Jan ( z.18.11.1927 ), n.5.12.1869 v čp.141, nádeník, manž. Marie, r. Vejvodová z Tálína, odd. 25.1,1905.
1931 : Sauer Stanislav ( z.17.4.1931 ), n.15.2.1931, matka : Bedřiška. dělnice.
1934 : Sauerová Bedřiška ( z.17.6.1934 ), n.4.4.1906 Bielefelst, otec : Jan. dělník ve Vídni, matka : Alžběta, r.Reichertová. Pomocnice v domácnosti.
1935 : Thiel František ( z.21.3.1935 ), n.17.7.1869 Vodňany, jirchář, manž. Alžběta, roz. Moudrá z Chalup nad Žďárem.
1936 : Kadlecová Marie ( z.9.9.1936 Písek ) n.5.1.1857 Vodňany, r. Kejšarová, vdova po Vojtěchovi, pokrývači. Matrika z. CČH.
1940 : Havlová Bohumila ( z.14.5.1940 ), n.18.12.1875 Vodňany, zelinářka ve Vodňanech.
1942 : Reichotová Anna ( z.31.5.1942 ), n.21.1.1856 Chalupy, dělnice.

Čp.128 (st.č.41 ) ul. Barvířská :

1800 : Jan Hampek.
1837 : Hampek Ondřej.
1857 : Anna Hampeková, maj. domu. Rozálie Kajtmannová, služka, n.1831, služebná ze Křtětic.
1865 : Bulka Karel.
1880 : Bulka Karel. Jelínek Karel. Vrba Vojtěch.
1919 : Nováková Libuše (z.13.1.1919 ), n.27.8.1918, otec : Václav, stav. asistent v Praze, matka : Marie, r. Hochhausová z Prahy.
1934 : Kofl Vojtěch ( z.29.9.1934 ) n.4.1.1857 Hrbov, dělník, vdovec po Kateřině roz.
Šedivcové.
1935 : Malkus Josef ( z.31.7.1935 ), n.16.4.1935 Vodňany, otec : Josef, dělník, matka : Veronika, r.Kabelová z Hlásky.
1936 : Fryš František (z.30.10.1936 ), n.26.10.1936 Vodňany, otec : Václav, kočí, matka : Anna, r.Kabelová z Olšovic.

Čp.129 (st.š.158 ) ul.Barvířská :

1837 : Řežábek Tomáš
1857 : Jan Bulka. tov. barvířský a majitel domu, původem z Týna nad Vltavou.
Franz Schmüdmajer., pův. z Dobré Vody u Č.B. Marie Bendové.
Václav Wölfl.
1865 : Bulka Karel.
1880 : Hauser Tomáš. Svobodová Marie. Zobal Václav.

Čp.130 (st.č.42 ) ul.Barvířská / Tylova :

Mlýn Kamenný, Řepišů.
Pozn.: František Žahour ( n.29.11.1904 Vodňany – 27.1.1989 Volyně ), matka Marie Jirkalová ze Sudoměře. Roku 1931 dostal mlýn od svého otce Františka. Asi v roce 1964 byl postaven obytný dům vedle mlýna.

Řepiš František : mlynář a obchodník smíšeného zboží. Po r.1950 sběrna léčivých bylin.

1857 : Petr Řepiš, majitel mlýna.
1870 : Řepiš, mlynář, děti : Anna n.5.5.1861, Josefa, n.31.1.1859.
1880 : Řepiš Fr., Řepiš Petr.
1881 ( 15.2. ) : František a Marie Řepišovi prodali mlýn Josefa Žahourovi pro jeho syna Františka za 22.500 zl.
1917 : Žahourová Anna ( z.23.2.1917 ), n.25.8.4.1894, otec : František, mlynář, matka : Marie, r.Jiralová ze Sudoměře čp.20. úmrtí na břišní tyf.
1920 : Bouček Karel ( z.5.11.1920 ), mlynářský dělník, n.1858, syn Jana, mlynářského z Křížovic u Plánice a Kateřiny r.Holubové ze Stránčic a Plánice.
1924 : Žahourová Marie ( z.13.4.1924 ), n.24.8.1865 Sudoměř řp.20, r.Jirkalová, manž. František, mlynář, odd.4.11.1885.
1927 : vloženo vlastnické právo na polovinu mlýna i s pozemky Františku Žahourovi ml.
1933 : Žahour František ( z.20.3.1933 ), n.5.11.1858, mlynář, vdovec po Marii, r. Jirkalové ze Sudoměře.

Čp.131 ( st.č.233 ) ul. Tylova :

1857 : Josef Ližek, tov. tesařský a majitel chalupy. Kateřina Hošková. Josef Hošek.
1880 : Holý Tomáš. Kolář Vojtěch.
1925 (20.4. ) : vloženo vlastnické právo na dům Václavu a Marii Nedbalovým
1925 : Kovanda Jan (z.19.10.1925 ), n.17.7.1897 v čp.239, manž. Anna, r. Novotná ze Břízí čp.22.

Čp.132 (st.č.75 ) ul.Tylova :

1811 : Markus Brock – podomní obchod, syn Joachyma Brocka, n.1787
( Mostecký, díl III., s. 158, 174 )
1857 : Jakub Chrášťanský, řezník a majitel chalupy. Martin Chrášťanský.
1880 : Bendová Alžběta. Tracmandl Jan. Zborník Matěj.
1920 : Zbíral Karel ( z.3.6.1920 ), n.5.9.1902, otec : Vojtěch, sadař, matka : Marie, r.Ševcová z Vodňan.
1920 : Zborníková Anna ( 15.12.1920 ), n.30.7.1854 Chrášťany, r. Eiblová, manž. Matěj, polař, odd. 3.2.1880.
1927 : Zborník Matěj ( z.17.3.1927 ), n.7.9.1939 Paseky čp.31, soukromník, vdovec po Marii r. Eiblové z Chrášťan.
1931 : Fleischmann František, stavební dělník.

Čp.133 ( st.č.135 ) ul.Tylova :

1853 : Kohnová Rosálie ( n.12.12.1853 ), otec Leopold, matka Marie r.Hellerová z Koloděj.
1857 : František Chrášťanský.. Kateřina Linhartová.
Leopold Khon. Jan Kostohryz, pův. z Křešťovic. Jan Čelakovský, pův. ze Strakonic.
1880 : Jareš Josef.
1930 : Mašl Jakub (z.22.2.1930 ), n.7.7.1861 Vodňany, domkář, manž. Marie, r.Šedivá z Doubravy čp.2, odd. 7.7.1861.
1939 : Mašlová Marie (z.30.8.1939 ), n.13.4.1858 Doubrava u Týna nad Vlt., r.Šedivá, vdova po Janovi, dělníkovi.

Čp.134 (st.č. 290 ) ul. Tylova :

1870 : Lád, domkář, dcera Rosálie n.1862.
1880 : Lád František.
1924 : Lád František ( z.9.1.1924 ), n.4.10.1830 Újezdec čp.15, domkář, vdovec po Rosálii, roz. Hejtmánkové, odd. 5.8.1852.
1931 : Štouralová Františka ( z.20.5.1931 ), n.3.9.1899 v čp.134/II. Vodňany, r.Augustínová, manž. Josef, obchodní cestující Škody, odd. 14.10.1929 Písek. Pozn.: matrika z. CČH.

Čp.135 (st.č.208 ) ul.Tylova :

Jan Chrášťanský, hostinský.
Sklad Technických služeb.

1856 : Kohn Alois ( n.24.1.1856 ), otec Leopold, matka Marie r. Hellerová z Koloděj.
1857 : Matěj Řídký, majitel domu.
Martin Románek. Franz Jelínek.
1870 : Jelínek, řezník, dcera Karolia n.9.1.1864.
1880 : Jelínek František. Lenc Tomáš. Řídká Eleonora.
1935 : Hodková Věra (z.30.8.1932 ), n.29.8.1932 Vodňany, otec : Jiří, obchodník v Praze, matka : Anna, r.Chrástová z Vodňan.
1920 : Chrášťanský Jan (z.30.12.1920 ), n.29.7.1851, hostinský, manž. Alžběta, roz. Lencová z Bavorova, odd. 23.11.1884.
1952 : Chrášťanská Alžběta (z.9.3.1952 ), n.24.7.1869 Koječín, r.Lencová, otec : Jan, matka : Marie, roz. Adamová. Vdova po hostinském.

Čp.136 (st.č.132 ) ul. Tylova :

1837 : Franz Zahrádka.
1857 : Franz Hromátka, pův. z Pištína.
Barbora Honzíková. Franz Průcha.
1880 : Kříž Jan. Mertlíková Anna.
1913 : Zbíral Josef ( z.18.3.1913 ), n.15.3.1913, otec : Jan, zahradník, matka : Marie r.Trnková z Vodňan.
1913 : Zbíralová Františka ( z.3.4.1913 ), n.15.3.1913, otec : Jan, matka Marie.
1925 : Kržová Terezie ( z.26.3.1925 ), n.21.1.1849 Krašlovice, r.Louženská, vdova po Janovi, zedníkovi.
1931 : Louženský Vojtěch, rolník.

Čp.137 ( st.č.76 ) ul.Tylova :

1857 : Matouš Kučera.
1880 : Šídlo Vojtěch. Kříž Josef. Kučerová Anna.
1914 : Pajerová Marie ( z.10.7.1914 ), n.21.4.1913, otec : Martin, dělník, matka : Františka, r.Sobolíková z Nezdašova čp.27.
1935 : Bečka Matěj, rolník ( z.11.5.1935 ) n.13.2.1855 Strachovice. Manž. Veronika, r.Tůmová ze Strpí.
1938 : Bečková Veronika ( z.12.8.1938 Písek – nemocnice ), n.21.7.1850, r. Tůmová ze Strpí, vdova po Matějovi.

Čp.138 (st.č.77 ) ul.Tylova :

1857 : Brož Franz, nádeník a majitel domu.
1880 : Bartoš Josef.
1918 : Mrázová Anna (z.24.7.1918 ),n.1850, svob. dělnice, nemaž. dcera Kateřiny, dělnice z Kralovic u Prachatic.
1926 (7.5 ) : Jan Kosmata postoupil své manželce Anně polovinu domu s přísl. za 1 tis. korun a služebnost výměnku.
1927 (21.1.) : Matěj a Anna Pátkovi prodali dům Josefovi a Anně Kvěchovým za 29 tis. korun.
1929 : Kosmata Jan (z.31.7.1929 ), n.24.10.1879 Netolice, zahradník, manž. Anna, r.Havlová z Vodňan.
1930 : Radvanovský Jan ( z.26.10.1930 ), n.19.8.1930, otec : Bohumil, strojní zámečník, matka : Gabriela, r.Kosmatová z V.
1936 : Lhotová Alena (z.10.2.1936 ), n.2.9.1935 Vodňany, otec : František, truhlář, matka : Marta, r.Kosmatová z Vodňan.
1952 : Kosmatová Anna ( z.5.5.1952 ), n.17.7.1881 Vodňany, otec : Tomáš, matka : Kateřina, roz.Celá. Vdova.

Čp.139 (st.č.137 ) ul.Barvířská :

Pozn.: dům pod st.č.137 původně stál v blízkosti domu st.č.130 (n.č.198 ) v ul. U starých stodol.

1857 : Konvička Ondřej.
1857 : Marie Konvičková. Terezie Rokůsková. Anna Protivová.
1865 : Cheníček Franz.
1870 : Hromádka, vozka, dcera Marie n.23.6.1860.
1880 : Hromádková Marie. Protivová Anna. Románková Kateřina.

Čp.140 (st.č.289 ) ul. Mokrého :

1870 : Cheníček, vozka, dcera Marie n.22.2.1863.
Škola, domkář, syn Vojtěch.
1880 : Cheníček František. Volf František.
1934 : Prokop Jaromír.
1936 : Prokopová Zdenka.
1941 : Rothbauerová Marie ( z.5.3.1941 ), n.22.2.1863 Vodňany, r. Cheníčková, vdova po Vojtěchovi, soukromníkovi.

Čp.141 (st.č.285 ) ul.Mokrého :

1870 : Vinopalová, vdova, syn Josef n.15.3.1860.
Protiva, tkadlec, dcera Marie n.1861.
1880 : Dušek Tomáš. Dubský Tomáš. Böhm František. Beran Jan. Holý Josef. Kolář Vojtěch. Tůma František. Tušl Linhart.
1914 : Varyšová Božena ( z.16.10.1914 ), n.21.5.1914, otec : Antonín, dělník na dráze, matka : Marie r.Polanská z Kloubu.
1931 : Rotšejdl Ferdinand, dělník.
1939 : Vavruška Jaroslav ( z.7.9.1939 ), n.4.9.1939, otec : Tomáš, truhlář, matka : Ludmila, r.Klímová z Chelčic.
1942 : Bursová Marie ( z.16.1.1942 ), n.12.9.1940, otec : František, kočí v Boršicích, matka : Ludmila, r.Ročejdlová z Vodňan.

Čp.142 (st.č.78 ) ul.Tylova :

1782 : Jakub Stožický.
1857 : Jan Vlček, obuvník a majitel domu.
Josef Barcal.
1870 : Vlčková, vdova, děti : Jan n.6.12.1859, Marie n.27.8.1862, Terezie n.19.9.1864.
1880 : Fantlová Barbora. Vlčková Alžběta.
1925 : Polánský Ludvík ( z.27.8.1925 ), n.19.8.1855 v čp.162/II., truhlář, manž. Anna r. Ládová z Trvrzic.
1926 (11.12.) : Anna Polanská prodala dům se zahradou Rosálii Slepičkové za 15 tis. korun.
1927 (7.1.) : v exukuční dražbě koupil polovinu domu po Robertu Martensovi František Slepička za 30 tis. korun. Druhou polovinu domu koupila Marie Lešetinská za 31 tis. korun.
1934 : Polanská Anna, vdova po Ludvíkovi mistru truhlářském, zemřela.

Čp.143 (st.č.150 ) ul.Tylova :

1857 : Jan Brom, nádeník a majitel chalupy, pův. z Hlavatec.
Barbora Kozová.
1920 : Tábor František ( z.20.9.1920 ), n. 17.2.1861, býv. řezník a hostinský, manž. Růžena r.Holceplová z Vodňan, odd. 13.9.1901.
1926 : Černá Marie ( z.2.2.1926 ), n.1850 Vodňany čp.150/II., r.Bromová, manž. František, domkář, odd. 12.5.1880.
1931 : Černý František (z.15.2.1931 ), n. 18.6.1852 Selibov, vdovec po Marii, r.Bromové.

Čp.144 (st.č.288 ) ul.Tylova :

1880 : Stluka Josef.
1913 : Kolář Stanislav (z.15.12.1913 ), n.12.2.1913, otec : Vojtěch, polař, matka : Anna, roz. Smržová z Přečic u Týna nad Vltavou.
1922 : Kahovec Jan (z.20.2.1922 ), 71 let, n. v Milenovicích, manž. Jana r. Krejčí z Chelčic, odd. 6.2.1888.
1925 : Kolářová Anna ( z.28.3.1925 ), n.19.3.1850 Dubenec čp.14, r.Vovsová, manž. Josef,rolník, odd. 3.9.1877.
1927 : Kolář Josef (z.2.11.1927 ), n.17.3.1843 Újezd čp.27, vdovec po Anně, r.Vovsové z Dubence čp.14.
1931 : Kolář Vojtěch, rolník.

Čp.145 (st.č.79 ) ul. Zámecká / Tylova :

1857 : Jan Telátko, maj. chalupy. Pozn.: zemřel 17.4.1860. Matka Veronika a synové Václav a František se vystěhovali do Ameriky.
Jan Blůma. Kohn Emanuel.
1880 : Krejčí Josef. Portunová Veronika.
1924 : Bernklaunová Anna (z.23.12.1924 ), r.Mikešová ze Záblatíčka, vdova po Václavovi, dělníkovi.
1936 : Kahovcová Jana.
1942 : Krejčová Anna (z.4.9.1942 Písek ), n.28.5.1884 Rakovník, r.Korberová.
Manž.: Vojtěch, oficiál drah. Pozn.: matrika z. CČH.

Čp.146 (st.č.286 ) ul.Tylova :

1880 : Erhard Josef. Tomáš Šváb.
1926 : Tík František ( z.5.8.1926 ), n.24.8.1912, otec : František, dělník, matka : Anna, r.Bártová. Pozn.: matrika z. CČH.
1926 (23.12. ) : dům vyhořel, majitel domu František Hájek při požáru zemřel.
Hájek František ( z.23.12.1926 ), n.5.2.1875 Vodňany čp.278, manž. Antonie,r.Toningerová z Malenic čp.64, odd. 22.8.1898.
1927 : Hájek Jan ( z.19.4.1927 ), n.2.10.1844 Štětice, manž. Antonie r.Voráčková,
odd.13.1.1873.
1929 : Hájková Antonie (z.20.8.1929 ), n.30.6.1845 Nemilkovy, r.Voráčková, vdova po Janovi, dělníkovi.
1930 : Hájek Václav (z.18.7.1930 ). n.10.9.1907 Vodňany čp.4/II., obuvnický dělník,
otec : František, dělník, matka : Antonie, r.Toningrová. Pozn.: matrika z. CČH.
1937 : Zimermannová Kateřina ( z.22.11.1937 ), n.22.11.1937, matka : Kateřina, služebná.
1941 : Hájková Antonie (z.17.12.1941 ), n.22.9.1866 Malenice, r.Toningerová, vdova po Františkovi, dělníkovi. Pozn.: matrika z. CČH.

Čp.147, ul. Tylova :

1880 : Šulc Josef.
1916 : Šulc Josef (z.26.3.1916 ) n.23.3.1838, domkář, manž. Marie r. Prokopová z Vodňan.
1921 : Šulcová Marie (z.17.5.1921 ) n.21.8.1846 ve Vodňanech čp.33/I., r. Prokopová. Vdova po Josefovi, domkáři, odd. 23.11.1863.
1928 : Šulc Vojtěch ( z.12.7.1928 České Budějovice ), n.13.4.1871 ve Vodňanech čp.33/I. zahradník, manž. Anna, r.Plojharová z Vodňan, odd. 9.2.1898.
1929 : Švecová Františka ( z.25.5.1929 ), n.22.5.1929, dcera Františky Švecové, dcery Matěje, dělníka v Netolicích čp.183 a Jany r.Kůtové z Bělče.
1940 : Šulcová Anna ( z.26.1.1940 ), n.11.3.1878, r. Plojharová z Vodňan, vdova po
Vojtěchovi, zelináři.

Čp.148, ul. Tylova :

1880 : Hromádka František.
1920 : Andělová Marie (u.7.5.1920 ) n.15.7.1915, otec : Stanislav, obchodník,
matka : Růžena, r.Hrdinová z Vodňan z čp.97/II.

Čp.149 (st.č.280 ) ul.Tylova :

1870 : Škola, krejčí, dcera Veronika n.1859.
1880 : Dudová Marie. Kolářová Kateřina. Škola Jan. Školová Anna.
1917 : Mašek Václav (z.20.1.1917 ), n.13.8.1916, otec : Václav, koduktér, matka :
Marie, r.Troubová z Milenovic čp.10.
1921 : Šatra Jan ( z.4.1.1921 ), n.12.5.1852, býv. řezník, manž. Marie r.Jilý z Vodňan čp. 58/I., odd. 12.5.1880.
1923 : Škola Jan ( z.15.7.1923 ), n.23.6.1857 Radčice čp.19, dělník, manž. Kateřina r.Dudová z Pražáku čp.16, odd. 24.11.1880.
1926 (22.10 ) : Jan a Albína Kvěchovi koupili dům od Kateřiny Školové za 26 tis. korun.
1931 : Štěpánek Jan, dělník.
1940 : Jiranová Anna (z.25.9.1940 ), n.15.4.1884 Velký Bor, r.Kotrlíková, manž. Matěj, dělník.
1943 : Schánilcová Anna ( z.5.8.1943 ), n.24.4.1908 Vodňany, r.Fialová, manž. Josef, zedník.
1953 : Kvěch Jan (z.15.11.1953 ), n.14.5.1888 Vodňany, otec : Matěj, matka : Marie, roz. Píchová. Manž. Albína, r.Mašíková.

Čp.150 (st.č.279 ) ul.Tylova :

1880 : Hovorka Matěj. Provazníková Marie.
1926 (6.10. ) : vloženo vlastnické právo na polovinu domu Marii, Anně a Václavu Hovorkovi. Také polovina role Matěji Hovorkovi.
1929 : Hovorková Anna (z.26.6.1929 ), n.8.10.1841 Vodňany, r.Němcová, vdova po
Matějovi, krejčím.
1938 : Hovorka Václav ( z.24.8.1938 ), na.12.4.1866, krejčí.
01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se