Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.176 - 200 :

Čp.176 (st.č.165 ) ul. Ve strouze :

1857 : Jan Svoboda, majitel chalupy.
Jakub Chalupský. Jan Stluka, pův. Petrův dvůr u Netolic.
Franz Mášl.
1880 : Krejčí Jan. Pihlík Václav.
1916 : Pihlíková Marie ( z.15.9.1916 ), n.1844 Skály, r.Říhová, manž.Václav, polař.
1917 : Pihlík Václav ( z.8.9.1917 ), n.20.9.1839, domkář, vdovec po Mariii, r.Říhové ze Skal.
1932 : Pihlík Václav ( z.6.2.1932 ), n.6.7.1866 Vodňany, sedlář, manž. Anna, r. Nováková z Chrástu.
1943 : Louženský Václav

Čp.177 (st.č.141 ) ul. Ve strouze :

1857 : Bartoloměj Janeček, maj. chalupy a nádeník, pův. z Hlavatce.
Marie Matějková.
1870 : Řehoř zahradník, dcera Marie, n.1862.
1880 : Janečková Marie. Řehoř Josef.
1938 : Kavka Václav (z.13.3.1938 ), n.4.9.1867 Zátaví, manž. Anna, r.Zochová z Měkynce.
1947 : Kavková Anna (z.26.3.1947 ), n.3.6.1874 Měkynec, r.Zochová, vdova po Václavovi.
1949 : Kajtmanová Anna (z.23.5.1949 ), n.26.5.1906 Vodňany, r. Kafková, manž. Václav, zemědělec

Čp.178 (st.č.215 ) ul. Ve strouze :

1857 : Marie Běšinová, maj. chalupy.
Jakub Bajer. Bartoloměj Sojka. Václav Elket.
1870 : Reitinger, vozka, dcery : Antonie n.1862, Anna n.1863.
Průchová, nemanž.dcera Anna, n.1862.
1880 : Reitinger Ferdinand
1933 : Vrba Martin ( z.11.12.1933 ), n. 13.11.1861 Radomilice, manž. Anastázie r. Reitingerová z V.
1934 : Vrbová Anastazie ( z.11.2.1934 ), n.3.8.1862 Vodňany, r. Reitingerová, vdova po Martinovi.

Čp.179 (st.č.139 ) ul.Staropoštovská :

1837 : Izraelitská obec.
1857 : Vojtěch Prenner, tov. zednický a majitel chalupy.
1865 : Prenner Vít.
1870 : Prenner, soustružník, syn Bartoloměj n.18.8.1863. ( možná také Brenner ).
Prenner, zedník, dcera Kateřina, n.3.7.1859.
1880 : Prenner Josef. Prennerová Marie.

Čp.180 (st.č.272 ) ul.Zahradní :

1870 : Hess, nádeník, syn Vojtěch, n.30.3.1860.
Novotný, vozka, dcera Kateřina, n.24.4.1861.
1880 : Vlček Jan. Hess Josef.
1920 : Holý Jakub (z.16.2.1920 ), n.24.4.1850, vdovec po Aloisii r.Patraškové z Malých Malovic.

Čp.181 (st.č.255 ) ul.Zahradní :

1870 : Landík, nádeník, děti : Alžběta n.1860, Eva n.1862, Marie n.4.4.1864.
Pozn.: rodina se později vystěhovala do USA.
1880 : Burš Vojtěch. Burš Ludvík. Louženská Anna. Neškodný Jakub. Velinská Alžběta.
1915 : Velinská Alžběta ( z.21.12.1915 ), n.15.11.1834, svobodná, otec : Jakub, měšťan z čp. 74/I., matka : Terezie, r. Jílková z Měkynce.
1917 : Tomková Marie ( z.14.5.1917 ), n.14.8.1851 Skočice, r. Řežábková, manž. Vojtěch, dělník.
1917 : Chalupová Anna (z.23.10.1917 ), n.1834 Malý Újezd, r.Váchová, vdova po Václavovi, dělníkovi.
1925 : Velhartický Antonín ( z.28.10.1925 ), n.4.6.1925, otec : Antonín, kočí, matka : Anna, r.Novotná z Malého Boru čp.13.
1926 : Placek Jan (z.21.6.1926 ), n.5.6.1885 Líkařova Lhota č.9, manž. Josefa, r. Brabcová, odd.12.2.1923. Betonářský dělník. Pozn.: matrika z. CČH.
1926 : Bolková Františka ( z.26.8.1926 Prachatice – nemocnice ), n. 3.12.1890,
otec : Františka, dělník, manž.: Alžběta, r. Placková. Pozn: matrika z CČH.
1927 (20.11.) : Vloženo vlastnické právo na polovinu domu Josefě Plackové.
1931 : Plouhar František, dělník.
1939 : bratři Jaroslav a Antonín Husarové otevřeli firmu : čalounictví, sedlářství, řemenářství, stříkání aut, stavební a nábytkové lakýrnictví.

Čp.182 (st.č.140 ) ul.Zahradní :

Bývalá mýtnice u staré silnice ( kronika města, I., 1920, s.15 )

1837 : Vít Šíma.
1857 : Anton Špadony, maj. chalupy. Anna Koubová.
Josef Šefránek. Anežka Šafránková. Jan Záhorka. Vincenc Kaudin. Matouš Hájek, pův. ze Záblatí u Vodňan, stejně tak i Florián Hájek.
1865 : Řehoř Josef.
1880 : Brůhová Rosálie. Baburek Eduard. Bláha Antonín. Horažďovská Marie. Kohoutová Rosálie. Sajtl Josef. Slámová Alžběta. Špadony Anton. Záhorová Barbora.
1904 : Mašek František (z.26.8.1904 ), n.24.8.1904, matka : Marie Mašková. Pozn.: zápis do matriky z. byl pořízen podle výnosu ze dne 6.11.1922.
1919 : Kvasničková Kateřina (z.27.12.1919 ), n.20.12.1845 Strachovice čp.9, r. Douchová,manž. Jan, odd.23.10.1893.
1920 : Partl Kašpar ( z.12.1.1920 ), n.6.1.1880, dělník, manž. Albína r. Maurerová z Nové Vsi u Křemže.
1926 : Kabelová Kateřina (z.24.10.1926 ), n.9.4.1872 Hracholusky čp.51, svobodná, dělnice, otec : Josef, služebný v Mahouši čp.21, matka : Kateřina, r.Zíková z Hracholusk čp.51.

Čp.183 (st.č.253 ) ul. Zahradní :

1861 : František a Marie Louženských koupili od Matouše Hájka kus místa od čp.182 na postavení domu.
1870 : Palda, podruh, dcera Anna n.1862.
Šobor, nádeník, děti : Jan n.26.5.1861, Josef ( datum n. není uvedeno )
Hraba, košinář, dcera Anna n.12.12.1862.
Hraba, zedník, dcera Alžběta n.9.7.1863.
1880 : Brožová Marie. Křížová Věra. Louženský František. Polanský Josef.
1917 : Stříbrný Jan ( z.24.6.1917 ), n.18.6.1851, domkář, manž. Josefa r. Kvěchová z Protivína.
1920 : Holát Václav (z.17.9.1920 ), n.12.9.1862, domkář, manž. Rosálie, r.Louženská z Radčic, čp.16, odd. 12.9.1862.
1922 : Louženský František ( z.2.2.1922 ), n.1.6.1895 v čp.127/II., krejčí, manž. Marie, r. Koubová z Těšovic, odd. 11.1.1921.
1926 : Holátová Rosálie (z.5.12.1926 ), n.30.12.1853 Radčice čp.16, r.Louženská, vdova po Václavovi.
1926 (30.12.) : Josef a Marie Kvěchů koupili od Matěje Anny Pátkových z Lidmovic dům za 29 tis. korun.

Čp.184 (st.č.252 ) ul. Zahradní :

1870 : Husa, nádeník, dcera Rosálie n.9.2.1861.
1880 : Husová Marie. Tomková Marie.

Čp.185 (st.č.277 ) ul.Zahradní :

1880 : Hrubá Kateřina. Stříbrný Jan.
1925 (25.6. ) : vloženo vlastnické právo na polovinu domu se stavební parcelou Josefu Růžičkovi.
1927 (25.5.) : koupili Alois a Anna Husineckých ze Svinětic od Petra a Anny Králových dům za 13 tis. korun a služebnost bytu.
1935 : Holá Aloisie.
1944 : Muchl Jan (z.12.11.1944 ), n.21.9.1944 Žernovice, matka : Marie, služebná ve Vodňanech.

Čp.186 (st.č.197a ) ul.Zahradní :

1857 : Josef Hrubý, nádeník a majitel domu, pův. z Chvalešovic.
1880 : Fořt Gustav.
1926 (7.12.1926 ) : Václava a Marie Trnkovi prodali dům Marii Urbánkové za 15 tis. korun.
1927 : Vrábek Josef ( z.9.5.1927 v Praze, pohřben ve V.), n.15.3.1892 čp.111/II., manž. Anna r.Kuršová z čp.319, odd.23.8.1926.

Čp.187 (st.č.197b ) ul.Zahradní :

1857 : Tomáš Šíma, sklenář a majitel domu.
1880 : Šímová Rosálie. Šímová Anna.
1918 : Chalupa František (z.10.6.1918, sebevražda oběšením ve vězení okresního soudu ve Vodňanech ), n.17.4.1875, dělník, manž. Josefa roz. Brabcová z Dubu.
1918 : Chalupa Josef (z.2.8.1918 ), n.13.3.1903, otec : František, matka : Josefa, roz. Brabcová z Dubu.
1927 : Frišová Anna (z.31.5.1921 ), n.12.6.1846 Chvaletice, r.Čapková, manž. Jan, domkář, odd. 11.11.1872.
1928 : Friš Jan (z.30.4.1928 ), n.1840 Chvaletice, domkář, vdovec po Anně r.Čapkové z Pohorovic.
1946 : Škodová Alžběta ( z.23.1.1946 ), n.20.8.1858 Kukly, r.Zborníková, vdova po Janovi, dělníkovi ve Žďáře.

Čp.188 (st.č.166 ) ul. U starých stodol :

1857 : Jan Prokop, maj. chalupy, pův. z Černěvsi.
Jan Střízek, pův. ze Strunkovic nad Bl. Anton Bílý.
1880 : Prokopová Marie. Probošt Vojtějch.
1924 : Vondrášek František ( z.15.9.1924 ), n.5.8.1865 Vodňany, hrnčíř, manž. Josefa r. Šafránková ze Stobořic, odd. 19.5.1906.

Čp.189 (st.č.188 ) ul. U starých stodol :

1857 : Čapek Bartoloměj, nádeník a maj. chalupy, pův z Chvaletic.
Anna Zdychyncová, pův. z Vl. Březí.
1880 : Čapek František. Čapek Bartoloměj. Švarc Josef.
1941 : Saitl Jan (z.25.3.1941 ), n.28.5.1866 Talín, zahradník v.v., vdovec po Marii,
r.Čížkové ze Lhoty Chocholaté.

Čp.190 (st.č.187 ) ul. Staromostecká :

1857 : Jan Vrábek, nádeník a maj. chalupy.
1870 : Vrábek, rolník,syn Martin, n.11.11.1861.
1880 : Vrábek Jan.
1914 : Kajtman Antonín ( z.3.1.1914 ), n.7.5.1842, dělník, manž. Kateřina, r.Mašková ze Křtětic, odd. 5.2.1873.
1915 : Žlábek Jan ( z.9.3.1915 ), n.2.2.1911, otec : Josef, kočí, matka : Terezie r.Vokatá z Chelčic.
1915 : Žlábková Marie ( z.19.3.1915 ), n.22.8.1914, otec : Josef, matka : Terezie.

Čp.191 (st.č.186 ) ul. Staromostecká :

1857 : Josef Kučera, tkadlec a majitel chalupy.
1870 : Kučera, tkadlec, děti : František, n.1863, Františka n.20.5.1864.
1880 : Kučera, Jakub.
1924 : Valeš František ( z.28.1.1924 ), n.10.8.1852 Protivín čp.184, býv. tesař ve V., manž. Marie, r.Kubová z V. čp.222.
1931 : Kamišová Jaroslava (z.17.8.1931 ), n.2.5.1931 Praha, otec : Josef, policejní inspektor v Praze, matka : Marie, r.Kejšarová z Vodňan.
1950 : Kejšarová Veronika (z.10.10.1950 ), n.13.12.1876 Vodňany, r.Kučerová, otec : Jakub, matka : Terezie. Manž. František.

Čp.192 (st.č.185 ) ul. Staromostecká :

1857 : Matěj Matouš, nádeník a maj. chalupy, poch. z obce Skály. Matěj Faktor, n.v Pivkovicích. Ondřej Prášek, pův. ze Křepic. Tomáš Iroch, pův. z Křtětic.
1870 : Matouš, domkář, syn Tomáš, n.12.12.1858.
1880 : Hansschuch Tomáš. Kotrlík Jan.
1915 : Brabec Vojtěch (z.29.11.1915 ), n.14.11.1913 Vodňany, otec : Petr, dělník, matka : Anna r. Šťastná z Radčic.
1926 : Blätterbauer ( jméno není uvedeno ) ( z.16.5.1926 ) n. 12.6.1925, otec : František, truhlář, matka : Růžena r Übermajerová. Pozn: matrika z. CČH.
1942 : Batistová Marie ( z.28.1.1942 ), n.23.1.1871 Vodňany, r. Hadačová, manž. Václav, železniční zřízenec v.v. Pozn.: Batista Václav z.2.2.1944 v čp.151/I.
1945 : Jilý Jindřich (z.11.10.1945 ), n.26.6.1873, manž Marie, r. Buchterlová z Vodňan.
1950 : Vačkář Jan ( z.6.1.1950 ), n.25.12.1881 Vitějovice, manž. Marie, r.Křenková.

Čp.193 (st.č.184 ) ul. Staromostecká :

1857 : Matěj Beránek, tkadlec a majitel chalupy.
Franz Kříž. Terezie Panzlová. Jakub Panzl ( z.21.3.1873 ve Vídni ).
Kašpar Podlešák.
1870 : Beránek, tkadlec, dcera Marie n.1859.
1880 : Beránek Matěj.
1920 : Matoušová Kateřina ( z.1.10.1920 ), n.1845 Hořepník, r.Voplátková, vdova po
Františkovi.
1920 : Beránková Jana ( z.12.11.1920 ), n.29.3.1836 Vodňany čp.25/II., r. Wildová, vdova po Matyášovi.

Čp.194 (st.č.125 ) U starých stodol :

1857 : Franz Matouš, obuvník a majitel chalupy.
1880 : Matouš František.
1925 (17.8.) : Julius Matouš z Prahy prodal dům s pozemky Valentinu a Marii Brožovým za 16 tis. korun.
1938 : Brož Valentin ( z.22.8.1938 ), n.5.2.1863 Vodňany, dělník, manž. Marie, r.Soukupová. Pozn.: Matrika z.CČH.
1947 : Lusková Marie (z.13.5.1947 ), n.4.2.1946, otec : František, telegrafní dělník ve Vodňanech, matka : Marie, r.Bělohlávková.

Čp.195 (st.č.246 ) ul. U starých stodol :

1857 : Václav Strnad, tov. zednický a maj. chalupy.
1870 : Arnstein, kožišník, syn Šalomon, n.28.4.1859.
Strnad, zedník, syn Václav, n.13.11.1858.
1880 : Honzíková Barbora. Kadlec Josef. Reif František.
1913 : Čapek Jan (z.9.2.1913 ), n.1834, soudní vykonavatel v.v., manž. Rosálie, r.Ládová z Vodňan.
1916 : Vrábek Václav ( z.18.10.1916 ), n.10.10.1898, obchodní učeň, otec : Matěj, rolník, matka : Marie, n.Nováková ze Křtětic.
1926 : Vrábková Marie ( z.2.7.1926 ), n.4.1.1857 Mladějovice, r.Nováková, manž. Matěj.
1928 : Vrábek Matěj ( z.7.10.1928 ), n.27.1.1854, vdovec po Marii, r.Novákové z Mladějovic.
1934 : Anna Polanská, zemřela.
1944 : Husa Václav (z.2.8.1944 ), n.9.9.1863 Vodňany, rolník, vdovec po Alžběte, roz. Prokopové.

Čp.196 (st.č.233 ) U starých stodol :

1857 : Sedláček Václav, nádeník a majitel chalupy.
Bartoloměj Kovanda.
1880 : Kovandová Veronika. Sedláček Václav.
1916 : Sedláčková Rosálie ( z.4.8.1916 ), n.1828 Jehnědlo, r.Rejčarová, vdova po Václavovi, polaři.
1948 : Kavanová Marie (z.10.2.1948 ), n.24.8.1859 Budkov, r.Popová, vdova po Jaroslavovi.
1952 : Samojlenko Miron ( z.9.3.1952 ), n.17.8.1897 Selo ( SSSR ), manž. Marie, r.Vlášková.

Čp.197 (st.č.192 ) ul. Ve strouze :

Na místě domů čp.197, 198 a 199 stával velký zájezdní hostinec, byly zde stáje a ,,furberky“.
( Kronika města, I., s.14 )

1857 : Josef Kříž, nádeník a maj. chalupy.
Johanna Rokůsková, pův. ze Záblatí u Vodňan. Terezie Strnadová. Kateřina Švábová. Johanna Korešová.
1870 : Krejčí, krejčí, syn Jan, n.1862.
Krejčí, nádeník, dcera Anna, n.1863.
1880 : Dubský Jan. Krejčí Josef. Kovář Tomáš.
1919 : Mottlová Anna (z.25.7.1919 ), n.26.4.1915, otec : Václav, dělník, matka : Alžběta,r. Jílková z Vodňan.
1919 : Kurš František (z.8.10.1919 ), n (není uvedeno ), otec : Karel, matka : Anna.
1922 : Kurš Bohuslav (z.20.9.1922 ), n.25.2.1922, otec : Karel. povozník. matka : Anna, r.Vrbová z čp.166/II.

Čp.198 (st.č.130 ) ul. Ve strouze :

Zde stávala zájezdní hospoda, zanikla kol. r.1840, když byl provoz na Písek převeden na Píseckou silnici ( ul. Tyršova ).

1857 : Tomáš Stluka, maj. chalupy.
1880 : Lukášek Josef. Nováková. Nárovec Vojtěch. Strnadová Anna. Wolfová Eleonora. Vlášek Matěj.
1918 : Vlášková Marie ( z.25.10.1918 ), n.5.8.1864 Libějovice, r.Kavanová, manž. Matěj, zahradník, odd. 1.7.1890.
1926 : Kunešová Marie (z.7.11.1926 ), n.16.5.1856 Krč, vdova po Dominikovi,
soukromníkovi. Odd. 13.11.1882 v Protivíně. Pozn.: matrika z.CČH.
1945 : Vlášek Matěj ( z.24.3.1945 ), n.12.4.1863 Radomilice, vdovec po Marii r. Kavanové z Libějovic.
1955 : Vlášek Karel ( z.27.5.1955 ), n.4.6.1891 Vodňany, otec : Matěj, matka : Marie, r.Kavanová. Vdovec

Čp.199 (st.č.199 ) ul. Ve strouze :

1857 : Josef Kopenec, pův. z Čepřovic.
Marie Bělohlávková.
1870 : Reis, nádeník, děti : Aloisie n.1863, Karel n.1862.
1880 : Kulhánek Adolf. Princ Felix. Stehlík František. Šafránek Josef. Ševčíková Kateřina.
1913 : Holý Tomáš (z.10.3.1913 ), n.15.10.1872, bednářský dělník, manž. Terezie, r. Filipová z Humňan.
1913 : Mašlová Anna (z.1.6.1913 ), n.6.12.1911, otec Jan, dělník, matka : Marie, r.Hrubá ze Spůle.
1915 : Bursa František ( z.26.7.1915 ), n.18.9.1914, otec : Václav, pokrývač, matka Kateřina, roz.Filipová ze Štětic.
1917 : Mašl František ( z.3.12.1917 ), n.31.8.1917, otec : Jan, dělník, matka, r. Hrubá ze Spule u Vimperka.
1918 : Bursa Václav ( z.2.7.1918 ), n.25.6.1913, otec : Václav, matka : Kateřina.
1918 : Pavlíček František ( z.5.10.1918 ), n.22.1.1901, otec : František, matka : Františka, r.Kordíková z Kestřan.
1934 : Bursová Kateřina ( z.25.10.1934 ), n.24.9.1877 Štětice, r. Filipová, manž. Václav.

Čp.200 (st.č.276 ) ul.U starých stodol :

1870 : Šálek, domkář, dcera Marie, n.1863.
1880 : Chalupský Vojtěch. Chalupská Rosálie. Bízková Marie.
1916 : Chalupská Rosálie (z.6.2.1916 ), n.28.2.1822 Radčice čp.33, roz.Bízková, vdova po Matějovi.
1923 : Chalupská Růžena (z.7.10.1923 ), n.1.10.1923, otec : František, obuvník, matka : Anežka, r.Marešová z čp.46.
1924 : Schneedorferová Zdenka ( z.16.7.1924 ), n.22.6.1924, otec : Václav, strojní, matka : Růžena, r.Chalupská z Těšovic.
1925 (29.7.) : Vojtěch a Barbora Chalupských prodali Františkovi a Anně Chalupských dům s příslušenstvím za 8 tis. korun a výměnek.
1931 : Chalupský Václav (z.24.7.1931 ), n.20.3.1931, otec : František, manž. Anežka, roz.Marešová z Chlumen.
1933 : Chalupský Vojtěch (z.6.12.1933 ), n.21.4.1852 Třešovice, manž. Barbora, roz. Nováková z Pražáku.
1934 : Chalupská Barbora, vdova po tkalci.
1940 : Chalupský František ( z.1.11.1940 ), n.14.12.1924, učeň strojně – zámečnický ve V.
1953 : Chalupský František (z.13.1.1953 ) n.4.1.1892 Vodňany, otec . Vojtěch, matka : Barbora, roz. Nováková. Manž. Anežka, r.Marešová.
01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se