Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.301 - 325 :

Čp.301 ( st.č.235, ul. Rechle ) :

1857 : Jakub Horník, majitel chalupy
1870 : Malkus, nádeník – dcera Kateřina n.13.4.1861, dcera Marie n.14.11.1859
1880 : Malkus Vojtěch, Šimák Karel, Trnka Matěj.
1913 : Mašlová Marie (z.18.10.1913 ), n.8.5.1913 Praha, nemž.dcera Alžběty Mašlové, služebné t.č. ve Vídni, dcery Antonína Mašla, dělníka ve Vodňanech a Marie, roz. Polánské z Písku.
1915 : Jílek Antonín (z.29.3.1915 ), n.1862, zedník, manž. Marie, roz. Nosková z Pivkovic.
1923 : Louženský František, malíř pokojů
1931 : Tomášek Josef, rolník.
1933 : Tomášek Josef, rolník, n.26.8.1865, manž. Marie, n.15.10.1867.
Tomášek Josef, zemědělec, n.10.9.1900.
1935 : Tomášek Josef ( n.29.3.1935 ), n.26.8.1865 Radčice, rolník, manž. Terezie, ror. Řeháčková z Talína.
1936 : Tomášek Josef (n.13.10.1936 ), n.1.1.1936, otec : Josef, rolník, matka : Marie, r.Procházková z Vodňan.

Čp.302 ( st.č.240a ) ul.Rechle :

1857 : Jan Novotný – majitel chalupy
1880 : Mikulášek Tomáš, Pístová Kateřina
1930 : Jelínek Matěj (n.5.6.1930 ), n.4.2.1852 Vitice, bývalý zedník, vdovec po Alžbětě, roz. Ročovské z Měkynce.
1933 : Mikulášková Kateřina, dělnice, n.25.11.1853.
1936 : Mikolášková Kateřina (z.20.2.1936 ), n.25.11.1853 Žďár, služebná.

Čp.303 (st.č.240b ) ul.Rechle :

1857 : Jakub Hajný, nádeník a majitel chalupy
1870 : Smrž, chalupník – dcera Anna n.12.7.1860, syn Vojtěch n.1863
1880 : Smrž Josef.
1919 : Šíma Jaroslav ( z.21.4.1919 ), n.21.4.1919, otec : Tomáš, zedník a hudebník, manž. Terezie, r.Vlášková z Obory čp.41.
1919 : Šíma Vojtěch ( z.21.4.1919 ), n.21.4.1919, otec : Tomáš, matka Terezie.
1920 : Šíma ( mrtvě narozené dítě 8.5.1920 ), rodiče : Tomáš, zedník a Terezie roz. Vlášková z Křepic čp.4.
1921 : Šímová Kateřina (z.1.8.1921 ), n. ? Velký Újezd u Písku, 67 let, manž. František, dělník ve Vodňanech.
1924 : Šímová Marie ( z.27.6.1924 ), n.28.10.1853 Stožice, soukromnice.
1926 : Šíma František ( z.17.4.1926 ), n.2.10.1851 Stožice čp.16, nádeník, vdovec po Kateřině z Újezda.
1927 (15.9.) : Tomáš a Terezie Šímovi prodali Václavu Žemličkovi dům a louku č.k. 272/3 za 20 tisíc Kč.
1933 : Žemlička Václav, dělník, n.6.2.1884, manž. Františka, n.30.3.1893.
Šestáková Marie, dělnice, n.15.3.1865.
1935 : Šestáková Marie ( z.2.6.1935 ), n.16.5.1865 Babice, r. Heidlerová, vdova po Janovi, dělníkovi.

Čp.304 ( st.č.230 ) ul. Rechle :

1857 : Martin Beneš, nádeník a majitel chalupy
1880 : Beneš Martin, Velek Pavel.
1913 : Velek Pavel ( z.14.2.1913 ), n.1833, dělník, vdovec po Kateřině roz. Benešové ze Zbudova.
1928 : Velková Marie ( z.5.1.1928 ), n.31.3.1861 Vodňany čp.230/II., dělnice, otec : Pavel, domkář v Břehově, matka : Kateřina roz. Benešová ze Zbudova.
1933 : Sekyra František, dělník, n.23.3.1901, manž. Marie, n.7.11.1901.
Velková Antonie, švadlena, n.23.2.1893.
1944 : Šimek Bohdan ( z.17.1.1944 ), n.18.9.1868 Lomnice nad Lužnicí, úředník, manž. Marie, r.Marie, roz. Nováčková z Lomnice nad Lužnicí.

Čp.305 ( st.č.229 ) ul. Rechle :

1857 : Franz Záhorka, nádeník a majitel chalupy
1880 : Tůma Anton, Záhorka Josef.
1913 : Záhorka Josef ( z.18.4.1913 ), n.1835, dělník, manž. Alžběta roz. Tůmová z Újezda čp. 12.
1926 : Záhorková Antonie ( z.6.5.1926 ), n.6.5.1925, otec : Josef, matka : Terezie.
1927 : Záhorka Antonín ( z.1.5.1927 ), n.30.4.1927, otec : Josef, sedlář, matka : Terezie, roz. Šafaříková z Černěvsi čp.3.
1927 : Záhorka Josef ( z.17.7.1927 ), n.30.4.1927. otec : Josef, matka : Terezie, roz. Šafaříková.
1927 : Záhorková Alžběta ( z.11.12.1927 ), n.16.12.1843 Újezd čp.12, roz. Tůmová, vdova po Josefovi, nádeníkovi.
1933 : Záhorka Josef, sedlář, n.4.3.1878, manž. Terezie, n.29.9.1893.
1934 : Záhorka Čestmír ( z.3.7.1934 ), n.13.5.1934 Vodňany, otec : Josef, sedlář, matka : Terezie, roz. Šafaříková.
1939 : Jakšová Růžena (z.3.10.1939 ), n.15.8.1939, otec : Jan, matka : Marie, roz. Kabelová.
1941 : Jakš František ( z.8.9.1941 ), n.19.10.1940 Vodňany, otec : Jan, dělník, matka : Marie, r.Kabelová z Hlásky.

Čp.306 ( st.č.98 ), mlýn :

1857 : Václav Nedbal, majitel domu. Matěj Kovář, pachtýř mlýna.
1880 : Václav Nedbal.
1932 : Pomejová Marie ( z.8.4.1932 ), n.1.10.1931, otec : Josef, mlynář, matka : Anna, roz. Švecová z Vodňan.
1933 : Pomej Josef, mlynář, n.10.5.1869, manž.Růžena, n.2.3.1877.
Pomejová Anna, učitelka, n.7.2.1908
Pomej Josef, mlynář, n. 5.4.1902. Pomej Jaromír, mlynář, n.11.12.1906.
Pomejová Marie, soukromnice, n.24.3.1872.
Klímová Božena, pom. v dom., n.4,10.1910.
Zahradníček František, mlyn.pom., n.15.5.1893.
1936 : Kvěchová Marie (z.10.11.1936 ), n.8.9.1898 Hrbov, r.Kunová (?), manž. Václav, krejčí ve Vodňanech.
1952 : Sekyra Tomáš ( z.21.8.1952 ), n.8.12.1860 Staré Kestřany, kovář, manž.: Anna, roz. Polanská. Poz,: manž. Anna z.1.12.1952 v čp.92/I. ( viz )

Čp.307 ( st.č.97 ) samota Suchumelka :

1857 : Marie Bělohlávková, majitelka domu
1880 : Dědič Jan, Bečvář Josef.
1918 : Němcová Marie (z.10.10.1918 ), n. České Budějovice, roz. Jánská, manž.: Václav, účetní poddůstojník z Volyně.
1922 : Jánský Karel (z.25.1.1922 ), n.23.5.1858 České Budějovice, bývalý sládek v Č.B., manž. Magdalena, roz. Bozáková z Č.B., odd. 3.2.1885.
1933 : Řídký Ferdinand, majitel cementárny, n.2.4.1901, manž. Marie, n.31.10.1907. Němec Václav, obchodní cestující, n.27.7.1879.
Kůta František, dělník, n.29.11.1891, manž. Marie, n.20.4.1898.
1934 : Kosmata Josef ( z.6.9.1934 ), n.29.8.1934, otec : František, dělník ve Vodňanech, matka : Marie, r.Jungwirthová z Vícemil.
1936 : Šilerová Helena ( z.27.1.1936 ), n.10.1.1936, otec : Václav, kočí ve Vodňanech, matka : Eleonora, r.Petříková z Vodňan.

Čp.308 (st.č.119, samota Benďák ) :

1857 : Dominik Kazda, sládek a držitel hospodářství
1880 : Hláský Václav, Navrátil František, Řehoř Josef
1933 : Novák Matěj, dělník, n.23.2.1875, manž. Josefa, n.19.3.1883.
1944 : Nováková Růžena (z.18.7.1944 ), n.26.7.1922, švadlena, otec : Matěj, matka : Josefa, r. Benešová.

Čp.309 ( st.č.96, mlýn Suchomelka ) :

Pozn.: při regulaci řeky Blanice ve dvacátých letech 20.století mlýn zanikl a čp. bylo přeneseno na jiný dům stojící na samotě ,,Suchomelka“.

1857 : Josefa Žahourová, mlynářka a vdova po Eduardovi
1880 : Žahour Václav.
1923 : Němcová Leopoldina (z.25.4.1923 ), n.8.10.1918 v čp.309/II., otec : Václav,
účetní šikovatel ve V., matka : Marie, r.Jánská.
1933 : Švecová Terezie, dělnie, n.3.3.1863. Švecová Marie, dělnice, n.4.8.1904.
Piklová Josefa, dělnice, n.11.9.1898.
1937 : Smrž Josef ( z.6.6.1937 ), n.15.1.1881 SEdlice, dělník, manž. Anna roz. Michalcová z Koječína.
1937 : Hrubá Marie (z.6.11.1937 ), n.24.2.1882 Skočice, r.Hanusová, manž. František, dělník.

Čp.310 ( st.č.95, dům s kaplí sv. Vojtěcha ) :

1857 : Jan Mergl, majitel domu
1880 : Procházka Tomáš, Procházková Kateřina, Zach Jan
1923 : majetek obce.
1933 : Hovorka Josef, rolník, n.12.12.1868, manž. Anna, n.26.4.1873.
Hovorková Terezie, v domácnosti, n. 26.11.1901.
Hovorková Jana, v domácnosti, n. 16.5.1903.
Hovorková Josefa, v domácnosti, n.27.8..1904.
Hovorka Jan, stroj. zámečník, n.26.7.1907. Hovorka Václav, krejčí, n.30.8.1908.
1945 : Hovorka Pavel (z.3.4.1945 ), n.30.3.1945, otec : Václav, rolník, matka : Anna, r.Profantová.
1946 : Hovorka Josef (z.16.4.1946 ), n.5.11.1868 Maletice, rolník, vdovec po Anně, roz. Hořejší z Milenovic.

Čp.311 ( st.č.159, ul. Rechle ) :

1857 : kníže Schwarzenberg, majitel.
1880 : Hoffmann František, Pleischl Josef, Pokorný Vojtěch.
1933 : Khain Bohumil, sádecký, n.19.10.1901.

Čp.312 ( st.č.247 ), samota Benďák :

1857 : kníže Schwarzenberg, majitel chalupy
1870 : Novotný, nádeník – dcera Anna, n.11.5.1864.
1880 : Beránek Vojtěch
1927 (20.4.) : Antonín Šnajdr s manželkou prodal část domu za 15 tis.Kč manželům Fürbachovým.
1933 : Fürbach Matěj, dělník, n.23.2.1895. Fürbachová Josefa, dělnice, n.8.2.1897.
1934 : Fürbachová Josefa (z.4.8.1934 ), n.8.2.1897 Konopiště, r.Stukbauerová, manž. Matěj.
1952 : Fürbach Matěj (z.9.11.1952 ), n.23.2.1895 Lipovice, matka : Kateřina, manž. : Alžběta, r.Šimková.

Čp.313 ( st.č.54, samota Benďák ) :

1857 : Leopold Jireš, majitel domu
1880 : Weber Václav.
1927 : Poláková Věra (z.11.1.1927 ), n.2.11.1926, otec : Josef, zámečník, matka : Albína, roz.Matoušková. Pozn.: matrika z.CČH.
1933 : Sojka Jan, dělník, n.7.8.1870, manž. Kateřina, n.27.11.1872.
Volman Frant., dělník, n.17.8.1890, manž. Růžena, manž., n.21.9.1903.
1935 : Sojková Kateřina (z.25.1.1935 ) n.25.11.1871 Šipoun, r. Matoušková, manž. Jan, dělník. Pozn.: matrika z. CČH.
1942 : Sojka Jan ( 19.8.1942 ) dělník, n.8.7.1870 Netolice, manž. Kateřina, r. Matoušková. Pozn.: matrika z. CČH.

Čp.314 ( st.č.176, dům a cihelna pod Radčickým vrchem ) :

1857 : obecní chalupa, Václav Beránek, cihlář.
1870 : Beránek, cihlář, dcera Marie n.10.3.1861.
1880 : Pencová Marie, Šejna František, Šejnová Anna
1916 : Ančička Josef (z.29.2.1916 ), n.2.3.1912, otec : Václav, dělník, matka : Anna, r.Beránková z Vodňan.
1923 : majetek obce.
1925 : Beránková Jiřina (z.3.2.1925 ) n.3.2.1925, otec : Josef, cihlář, matka : Růžena, r.Soukupová. Pozn.: matrika z. CČH.
1930 : Ančička Václav (z.4.10.1930 ) n,16.9.1871 Těšovice, dělník v cihelně, ,manž. Anna,r.Beránková. Pozn.: matrika z.CČH.
1931 : Houdek Václav, dělník.
1933 : Houdek Václav, dělník, n.24.9.1886, manž. Barbora, n.27.11.1883.
Hovorka Josef, zemědělec, n.7.1.1900, manž. Kristina, n.12.6.1900.
1934 : Hovorka Josef (z.18.3.1934 ), n.1.1.1934, otec : Josef, matka : Kristina, r. Borovková z Brloha.

Čp.315 ( st.č.89, mlýn Mostecký ) :

1857 : Josef Mostecký, mlynář
1880 : Mostecký Jan.
1933 : Mostecký Jan, mlynář, n.24.6.1880, manž. Marie, n.8.3.1891.
Mostecký Josef, mlynářský pomocník, n. 15.2.1868.
Markytán Vojtěch, čeledín, n.9.4.1877.
1933 : Josef Mostecký ( z.11.12.1933 ), n.23.2.1868, mlynářský dělník, manž. Anna, roz.Roháčková z Kamenného Újezda.
1951 : Mostecký Jan ( z.22.6.1951 ), n.24.6.1880, mlynář. Otec : Jan, matka : Jana, roz.Žahourová, manž. Marie, roz. Vejvodová.

Čp.316 ( st.č.90, mlýn Dubských ) :

1857 : Josef Soukup, držitel mlýna
1870 : Soukup, mlynář – děti : Marie, r.13.12.1859. Josef n.8.2.1862
1880 : Soukup Josef.
1913 : Nemluvilová Františka (z. 17.10.1913 ), n.1861 Hradec Králové, r. Andrlíková, soukromnice, manž.: František, c.k.vrchní kontrolor u pošty na odpočinku ve Vídni
1927 (24.2.) : z pozůstalosti po Karlu Řídkém prodáno Anně Dubské čtvrt mlýna s pilou a stodolou a pozemky ve Vodňanech a Číčenicích a půl role č.k.760 ve
Vodňanech za 14 000 Kč.
1933 : Dubský Karel, mlynář, n.4.11.1872, manž. Anna, n.38.10.1895.
Dubský Otto, maj.pily, n.28.10.1908.
Smola Josef, mlynářský pomocník, n.19.11.1900.
Kubíková Marie, pom. v dom., n.2.1.1892.
Toušková Marie, pom. v dom., n.9.1.1910.
Němeček Jan, mlyn. pom., n.1.10.1902.
Kajtman Václav, kočí, n.16.10.1911.
1944 : Dubský Karel (z.3.10.1944 ), n.3.2.1872 Humpolec, mlynář, manž. Anna, r.Řídká.
1953 : Řídká Otilie (z.1.2.1953 ), n.18.5.1870 Vodňany, roz. Řídká, bydliště 35/I., otec : Václav, matka : Gabriela, roz. Pajerová. Vdova po Václavovi.
1954 : Dubská Anna (z.22.11.1854 ), n.29.10.1885 Vodňany, r.Řídká, otec : Václav, matka : Gabriela r. Pajerová. Vdova po Karlovi, mlynáři.

Čp.317 (st.č.91 – 92, mlýn Kulhánkův ) :

1857 : Josef Žahour, mlynář
1870 : Soukup, mlynář, dcera Marie n.1859
1880 : Žahour Josef.
1917 : Žahour Václav ( z.19.1.1917 ), n.2.3.1854, mlynář, svob., otec.: Josef, matka : Kateřina roz. Řídká z Netolic.
1931 : Žahour František.
1933 : Žahour Václav, mlynář, n.20.9.1903, manž. Emilie.
Markytán Vojtěch, dělník, n.3.7.1877.
Kabelová Anna, pom. v dom., n.10.3.1912.
Šiller Václav, čeledín, n.26.7.1906.
Petříková Helena, pom. v dom., n.2.2.1911.
1935 : Žahour Václav

Loucký mlýn ( st.č.93 ) :

Dnes čp.patří do katastru Radčic.

1850 : kolem tohoto roku se nechal Vojtěch Pimperle přejmenovat na Řepiše.
1876 : Vojtěch Řepiš s manželkou Annou, r. Macurovou předal mlýn s dalším majetkem Václavu Korytovi a jeho manželce Rosálii.
1916 : Korittová Rosálie (z.17.2.1916 ), n.1840 Vodňany, r.Řepišová, vdova po Václavovi, knížecím nadlesním v Českých Budějovicích .
Pozn.: matrika z., čp. domu – místo úmrtí - není uvedeno.

Čp.318 ( st.č.94 ), samota :

1857 : majitel obec vodňanská
1880 : Potužník Matěj, Románek Martin.
1933 : Křížek Augustin, stavitel, n.28.1.1893, manž. Marie, n.18.12.1898.
Marek František, skladník, n.4.10.1888.

Čp.319 ( st.č.265 ) ul. Budějovická :

1870 : Svoboda, podruh – syn Vojtěch n.1.5.1860
1880 : Kurš Tomáš, Kuršová Marie
1919 : Bohuš Skalický provedl přístavbu továrny o první patro.
1933 : Skalický Bohuš, továrník, manž. 10.10.1865, manž.Anna, n.23.2.1880.
Hajná Marie, soukromnice, n.14.3.1908.
Skalický Bohuš, technický úředník, n.12.5.1907.
Malcová Rozálie, soukromnice, n.5.6.1838.
Nováček Václav, truhlář, n.10.6.1886, manž. Marie, n.27.5.1898.
Maněrová Anežka, pom. v dom., n.11.12.1907.
Schneedorfer František, klempířský pomocník, n.9.6.1912.
1934 : Malcová Rosálie ( z.26.1.1934 ), n.25.7.1838 Rovná, r.Manová, vdova po Františkovi, soukromníkovi.
1936 : Skalický Bohuslav ( z.27.11.1936 ), n.11.10.1865 Vodňany, továrník, manž. Marie, roz. Malcová z Rovné.

Čp.320 ( st.č.161 ) ul.Stožická :

1857 : Jan Rothbauer, majitel domu.
1880 : Tomáš Hrdina, Josef Hraba, Alžběta Svobodová.
1927 : Trobl Josef ( z.17.10.1927 ), n.15.10.1927, otec : Jan, dělník na dráze, matka : Marie, roz. Václavková ze Stožic čp.37.
1933 : Dort Antonín, tesař, n.1.1.1896, manž. Marie, n.27.9.1898.
Krysl Josef, dělník, n.18.3.1905, manž. Růžena, n.12.3.1908.
1937 : Šafránek Václav (z.12.4.1937 ), n.6.8.1936, otec : Josef, krejčovský dělník, matka : Zdeňka, r. Faktorová. Pozn.: matrika z. CČH.

Čp.321 ( st.č.295 ), ul. Ve strouze :

1917 : Štědrová Rosálie ( z.23.6.1917 ), n.16.10.1839 Radčice, roz. Suhradová, vdova po Karlovi, dělníkovi, odd.30.1.1866.
1918 : Brabenec Karel (n.15.7.1918 ), n.10.2.1900, otec : z. Jan, povozník, matka : Kateřina, r.Hojdarová z Olšovic.
1931 : Kateřina Brabencová.
1933 : Brabencová Kateřina, dělnice, n.14.4.1864.
Hojdar Jan, horník, n.20.6.1885, manž. Anna, n.4.1.1884.
1943 : Vyskočil František ( z.25.4.1843 ), n.10.9.1942 Vodňany, otec : Václav, pekař, matka : Marie, roz. Hojdarová z Vodňan.

Čp.322 ( st.č.124 ) samota Benďák :

1880 : Marie Rigbiová, Vobr Václav, Žahour Tomáš.
1927 (25.7.) : manželé Antonín a Marie Šnajdrovi prodali Františkovi a Anně, pak Josefu a Anežce Vilingrovým dům s pozemky č.k. 1109/19 a 1112/3 tamtéž za 35 000 Kč.
1927 : František Vilinger a Josef přestavěli stodolu při čp.322 na obytné stavení.
1933 : Villinger František, tesař, n.29.1.1876, manž.Anna, n.24.7.1880.
Villinger Josef, tesař, n.2.10.1886, manž. Anežka, n.4.1.1894.

Čp.323, ul. Bavorovská :

1925 (18.7.) : prodal Josef Trubka Václavu Veselému z Vodňan dům a roli č.k.1080/3 za 37 tisíc Kč.
1933 : Veselý Václav, zelinář, n.9.3.1862, manž. Kateřina, n.27.4.1874.
Veselý Václav, zelinář, n.29.9.1900, manž. Eleonora, n.23.2.1901.

Čp.324, ul. Bavorovská :

1880 : Kašpar Václav.
1921 : Poláková Marie ( z.14.5.1921 ), n.9.11.1853 Pohorovice, roz. Strnadová, manž. Jan, polař, odd. 4.2.1880.
1925 : Polák Jan ( z.25.10.1925 ), n.7.1.1849 6/I., polař, manž. Kateřina, roz. Hrbková z Vitějovic čp.112.
1926 (8.9.) : vloženo vlastnické právo na dům Kateřiny Polákové.
1931 : Šafránek Lukáš, zemědělský dělník.
1933 : Poláková Kateřina, soukromnice, n.25.11.1870.
1933 : Dvořák Antonín, klempíř, n.15.1.1909, manž. Jana, n.28.2.1902.
Šafránek Lukáš, dělník, n.3.9.1891, manž. Kateřina, n.25.11.1891.
Šafránek Jan, slévač, n.24.6.1911
1939 : Antonín Dvořák (z.24.11.1939 ), n.15.1.1906 Vodňany, domkář, manž. Jana, r. Grosserová z Vitějovic.
1954 : Poláková Kateřina ( z.18.9.1954 ), n.25.11.1870 Vitějovice, roz. Hrbková, vdova po Janovi.

Čp.325, ul.Bavorovská :

1880 : Bartoloměj Faktor
1918 : Hovorková Kateřina (z. 16.4.1918 v čp.325 ), n.15.2.1847 Drslavice, r.Mrázová, vdova po Antonínovi z čp.283 ( n.č.99 ).
1923 : Mareš František (z.30.7.1923 ), n.25.7.1844 Sudoměř, rolník, vdovec po Barboře, roz.Slavíčkové z Modlešovic čp.1., odd. 4.7.1871.
1933 : Mášl Vojtěch, listonoš, n.14.6.1896, manž.Anna, n.15.7.1899.

01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se