Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.351 - 375 :

Čp.351 ( ul. Elektrárenská ) :
Ve středověku městské vápenice, potom městský dvůr, kde byly kolny, hasičské skladiště, hasičské cvičiště a školka na divoké stromy. V roce 1904 zde byla zřízena městská elektrárna, jejíž součástí byly od roku 1906 i parní, vanové a sprchové lázně. Po zániku elektrárny a lázní je zde po několik desetiletí čistírna a prádelna.

Čp.352 :

1927 (9.5.) : manželé Josef a Marie Frojdovi prodali ing.Vojtěchu Kleinovi z Velešína dvě třetiny a Janu Veselému z Prahy – Karlína jednu třetinu tovární budovy na cementové zboží a pozemky č.k.688 – 3a a 671 ve Vodňanech.

1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.

Čp.353, ul.Budějovická :

1933 : Reich Josef, továrník, n.7.3.1875, manž. Josefa, n.7.2.1879.
Reich Arnošt, soukr. úředník, n.15.8.1906.
1939 : Listlerová Kateřina ( z.11.6.1939, zavražděna ), n.19.1877 München, služebná.
1940 : Jiranová Anna (z.13.3.1940 ), n.3.5.1902 Sedlčany, r. Hampejsová, manžel :
Bartoloměj, truhlář.
1941 : továrna a dům Reichů.
1952 : Louženská Marie ( z.17.2.1952 ), n.18.12.1910 Vodňany, svobodná, modistka, otec : Matěj, matka r. Bolková.

Čp.354, ul.Tyršova :

1908 : Louženský Matěj.
1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu-

Čp.355, Nám.5.května :

1933 : Mayer Jan, obchodník, n.12.4.1878, manž. Ludmila, n.16.9.1886.
1941 : Mayer Jan (z.23.8.1941 ), n.12.4.1878 Sušice, obchodník, manž. Ludmila, roz. Žahourová z Vodňan.

Čp.356 :

1929 : Nováková Marie (z.19.12.1929 ), n.7.12.1850 Dobev, r. Dvořáková, vdova po Josefu,schwarzenberském hajném.
1933 : Sláma František, železniční zřízenec v.v., n.19.9.1969, manž. Rozálie, n.21.3.1871.
Slámová Marie, v domácnosti, n.24.5.1895.
Holková Rozálie, soukromnice, n.4.9.1858.
1945 : Beneš Josef ( z.28.7.1945 ) n.7.9.1878 Ried ( Rakousko ), přednosta stanice v.v.,manž. Emilie, r.Holečková ze Sloučeně.

Čp.357 :

1923 : Šmidmayerová Marie ( z.10.12.1923 ), n.9.1.1838 Protivín, roz. Svobodová, vdova po Františkovi, cihláři, odd. 3.10.1860.
1933 : Schmidmayerová Anna, soukromnice, n.16.5.1864.

Čp.358, ul. Sovova :

1933 : Kvasnička Jan, správce spořitelny, n.1.10.1879, manž. Marie, n.22.1.1889.

Čp.359, ul.Sovova :

1914 : Vytlačil František ( z.17.6.1914 ), n.6.1.1843, nádražní zřízenec v.v., manž. Johanna r. Havlová z Benešova u Prahy.
1919 : Veis Václav ( z.21.9.1867 ), n.27.2.1919, topič dráhy, manž. Anna, r. Slámová z Vodňan.
1933 : Weisová Anna, soukromnice, n.4.8.1874.
1954 : Hahn Ladislav (z.3.7.1954 ), n.3.6.1891 v Maďarsku, strojní inženýr, otec : Michal, matka : Vilma, r.Martenová, manž. Anna, r.Weissová.

Čp.360, ul.Bavorovská :

1919 : Buchtelová Marie ( z.22.2.1919 ), n.9.2.1899, otec : Josef, dělník z Pohorovic, matka : Rosálie, r.Vlasáková z Dražic.
1927 (3.4.) : vloženo vlastnické právo na dům Terezii Svobodové a Ludmile Neumanové.
1933 : Karel Protiva, prodejní zástupce uhlí pro Vodňany a okolí.
1933 : Neumanová Ludmila, soukromnice, n.18.9.1882.
Protiva Karel, obuvní, n.27.11.1903, manž. Ludmila, n.22.12.1906.
Kvěch Václav, krejčí, n.25.7.1895, manž. Marie, r.8.9.1898.
1936 : Kvěchová Marie.

Čp.361, ul.Bavorovská :

1918 : Holý Vojtěch (z.4.6.1918 ), n.20.2.1850, manž.Alžběta, r.Novotná z Chlumce u Hluboké.
1919 : Holá Alžběta (z.4.2.1919 ), n.15.4.1848 Chlumec, r.Novotná, vdova po Vojtěchovi, rolníkovi.
1927 : Fialová Marie ( z.20.11.1927 ), n.29.4.1853 Albrechtice, r.Vondrová, vdova po Karlovi, rolníkovi v Radomyšli.
1933 : Doležal František, strojvůdce v.v., n.23.10.1873, manž. Rozálie, n.22.7.1863.
Vondra Václav, soukromník, n.28.9.1860.
1935 : Vondra Václav ( z.8.9.1935 ), n.28.9.1860, bývalý podkovář ve Vodňanech.
1936 : Doležalová Růžena (z.12.9.1936 ), n.22.7.1863 Koječín, r.Vondrová, manž. František, strojvůdce.

Čp.362, ul.Bavorovská :

1916 : Kašpar Augustín (z.25.6.1916 – utopil se v Blanici ), ,n.16.8.1902, otec : František, dělník, matka : Anežka, r.Keplová z Čepřovic.
1933 : Pivoňka Antonín, soukromník, n.17.9.1871, manž. František, n.4.12.1874.
Pivoňka Jaroslav, zámečník, n.6.3.1911.
Pivoňka František, truhlář, n.30.8.1905, manž. Marie, n.21.8.1907.
1935 : Pivoňka František ( z.11.2.1935 ), n.30.8.1905, truhlář, manž. Marie r. Rokosová z Načeradce.

Čp.363, ul.Petra Chelčického :

1933 : MVDr. Jiří Říha, zvěrolékař, n.15.2.1893, manž. Olga, n.13.5.1896.
1947 : Nováková Marie (z.19.7.1947 ), n.11.1.1882 Krašlovice, roz. Sudová, vdova po Aloisovi, řediteli škol v.v.

Čp.364, ul.Tyršova :

1933 : Trnka Jan, zelinář, n.1.6.1854. manž. Marie, n.28.12.1854.
Trnková Antonie, švadlena, n.19.5.1899.
Krumpová Růžena, zelinářka, n.25.6.1889.
1940 : Trnka Jan ( z.25.5.1940 ), n.1.6.1854, zelinář, manž. Marie r. Hůdová.
1950 : Trnková Marie ( z.19.4.1950 ), n.24.12.1854 Vodňany, roz. Hůdová, otec : Václav, matka : Marie, r.Urbanová. Vdova po zahradníkovi.

Čp.365, ul.Rybářská :

1933 : Drda Josef, zahradník, n.23.12.1894, manž. Kristina, n.12.6.1908.
1934 : Josef Drda.
1945 : Kuršová Marie (z.17.1.1945 ), n.25.11.1844, otec : Ferdinand, povozník,
matka : Anastázie, roz. Brůžová.
1947 : Holková Rosálie (z.25.11.1947 ), n.4.9.1858 Nová Dobev, r.Dvořáková, vdova po Františkovi, cihláři.

Čp.366, ul.Kampánova :

1929 : Anna Čechová zřídila cukrářství.
1933 : Čech František, cukář, n.4.4.1877, manž. Anna, n.13.3.1882.
Princ Vratislav, soukr. úředník, n.6.10.1905, manž. Marie, n.29.6.1911.
Nosek František, zást. Škodových závadů, n.19.4.1892, manž. Marie, n.1.12.1892.
Drexler nJosef, odb.učitel, n.8.3.1906, manž.Ludmila, n.30.3.1908.
1935 : František Čech ( z.15.9.1935 ) cukrář, n.4.4.1877 Zásmuky, manž.Anna r.Klementová z Uherska.

Čp.367,ul.Rechle :

1918 : Marianová Anna (z.21.8.1918 ), n.26.8.1872 Záboří, r.Procházková, manž. Václav, odd. 5.6.1893.
1929 : Marian Václav ( z.14.6.1929 ), n.9.9.1867 Stod u Plzně, zahradník, manž. Ludmila, r. Chalupská z Vodňan.
1933 : Marianová Ludmila, zahradnice, n. 3.11.1893.
Bedlivý Jan, obuvník, n.18.5.1884, manž. Antonie, n.6.ž.1886.
1934 : Chalupská Barbora (z.8.11.1934 ), n.17.4.1853 Pražák roz. Nováková, vdova po Vojtěchovi, tkalci.

Čp.368, ul.Rechle :

1925 (17.12) : vloženo vlastnické právo Lidmile a Věře Vondrákovým na dům.
1933 : Bezděka Matěj, zahradník, n.18.2.1869, manž. Františka, n.22.12.1875.
Petráčková Marie, v domácnosti, n.24.2.1901.
1938 : Bezděka Matěj (z.8.5.1938 ), zelinář, n.11.2.1869 Chvaletice, manž. Františka, r. Nečinová ze Setěchovic.
1947 : Petrášková Marie ( z.6.2.1947 ), n.3.2.1902 Vodňany, roz. Bezděková, rozvedená od Antonína.
1952 : Bezděková Františka (z.5.11.1952 ), n.28.12.1874 Setěchovice, r. Nečinová, vdova, otec : Vojtěch, matka : Anna, r.Švancarová.

Čp.369, ul.Rechle :

1913 : Polánská Terezie ( z.2.3.1913 ), n.1834 Vodňany, roz. Pařátová, vdova po Matějovi, dělníkovi.
1915 : Páral Jan ( z.14.9.1915 ), n.7.4.1915, otec : František, truhlářský pomocník, matka : Anna, r. Trautnerová z Protivína.
1915 : Páralová Anna ( z.2.11.1915 ), n.1888 Protivín, r. Prautnerová (?), manž. František, truhlář.
1933 : Štěpánek Matěj, n.15.2.1852, manž. Alžběta, n.4.3.1863.
Štěpánek Jan, zedník, n.8.5.1891, manž. Marie, n.27.1.1895.
1940 : Štěpánek Matěj ( z.13.3.1940 ), n.22.32.1852, domkář, manž. Alžběta r. Páralová.
1943 : Štěpánková Alžběta ( z.7.5.1943 ), n. 4.3.1863 Vodňany, r. Páralová, vdova po Matějovi.

Čp.370, ul.Rechle :

1915 : Krž Fantišek (z.30.5.1915 utopení ), n.21.6.1912, otec : Alois, zedník, matka : Josefa, r.Kyselová z Drahonic.
1915 : Krysl František (z.5.8.1915 ), n.12.7.1914, otec : Josef, dělník, matka : Anna, roz. Kusová z Kukel.
1916 : Kržová Marie (z.19.5.1916 ), n.24.5.1914, otec : Alois, zedník, matka : Josefa, roz.Kyselová z Drahonic.
1922 : Krž Karel ( z.6.9.1922 ) n.5.9.1922, otec František, zahradník, matka Marie.
Pozn.: matrika z. CČH.
1925 : Kržová Anna (z.2.12.1925 ), n.2.6.1852 v Nové Vsi, manž. František, zedník.
Pozn.: matrika z. CČH.
1929 : Baček Miroslav (z.11.7.1929 ) n.13.6.1926 ve V., otec : Štěpán, dělník na pile, matka : Marie r.Kržová. Pozn.: matrika z.CČH.
1931 : Janout Václav (z.16.7.1931 ), n.25.5.1928 Vodňany, otec : Václav, dělník, matka : Marie, r. Hrbková z Vitějovic.
1933 : Krž František, zedník, n.27.1.1880, manž. Marie, n.2.7.1874.
Krž František, dělník, n.2.3.1911. Krž František, soukr., n. 22.2.1853.
Janout Václav, kočí, n.15.9.1900, manž. Marie, n.1.4.1904.
Švarcová Božena, maj. kolotoče, n.17.3.1903. Švarc Fr., obchodník, n.12.12.1884.
Švarcová Marie, v domácnosti, n.24.10.1911.
1935 : Krž František ( z.15.1.1935 ), zedník, n.2.2.1853 Krašlovice, vdovec po Anně, roz.Kovaříkové. Matrika z.CČH.

Čp.371, ul.Petra Chelčického :

1919 : Kukačka Bohumír (z.19.7.1919 ), n.7.11.1869, četnický strážmistr v.v., manž. Františka, r.Kozlíková ze Štipoklas 14, odd.20.7.1897.
1933 : Klíma František, továrník, n.2.12.1887, manž. Marie, n.26.4.1889.
Klíma Vladimír, soukr. úředník, n.26.11.1911.

Čp.372, ul.Bavorovská :

1916 : Hrůša František (z.10.1.1916 ), n.24.8.1833, knížecí vrátný v.v., manž. Anna, roz. Košková z Bakova nad Jizerou.
1919 : Hrůšová Anna (z.8.9.1919 ), n.9.3.1842 Bakov nad Jizerou, r.Košková, vdova po Františkovi.
1927 (14.2.) : Anna Hrušková prodala Janu a Marii Kolářovým z Chrástu dům se zahradou za 30 000 Kč.
1933 : Kolář Jan, soukromník, n.4.8.1891, manž. Marie, n.22.4.1883.
1949 : Renner Antonín ( z.28.10.1949 ), n.2.8.1866 Vodňany, vdovec po Marii, r. Beránkové.

Čp.373, ul.Bavorovská :

1915 : Herda František ( 4.3.1915 – pohřben na Bílé Hůrce ), n.1894 Talín, otec : knížecí baštýř v Radomilicích, matka : Marie, r.Marešová z Kestřan.
1927 : Holečková Eleonora (z.27.12.1927 ), n.21.2.1841 Žďár čp.10, r.Bláhová, vdova po Vojtěchovi, rolníkovi ve Stožicích.
1932 : Holeček František ( z.27.6.1932 ), n.19.11.1865 Stožice, redaktor Denního Hlasatele v Chicagu.
1933 : Vaněra František, soukromník, m.6.1.1867, manž. Marie, n.21.6.1869.
1946 : Vaněra František ( z.17.2.1946 ), n.16.1.1967 Sedliště, soukromník, manž. Marie, r. Holečková.
1953 : Vaněrová Marie ( z.17.3.1953 ), n.20.6.1869 Stožice, r.Holečková, otec : Vojtěch, matka : Eleonora, r. Bláhová. Vdova po Františkovi, úřednice.

Čp.374, ul.Bavorovská :

1917 : Tichý Jan ( z.25.10.1917 ), n.20.3.1849, řídící učitel v.v., manž. Josefa, roz. Hazrelová z Heralce.
1933 : Bohabojová Rozálie, n.3.5.1867.
Princová Marie, švadlena, n.1.10.1904.
1941 : Bohabojová Rosálie ( z.23.3.1941 ), n.5.5.1863 Vodňany, r.Tlapová, vdova po Josefovi, řezníkovi.

Čp.375, ul.Bavorovská :
1921 : Pišta Karel ( z.27.6.1921 ), n.15.3.1845 Křešťovice. býv. šafář ve Vodňanech, manž. Anna, r. Žlábková z Libějovic, odd 31.5.1880.
1933 : Čejka Matěj, soukromník, n.20.12.1868, manž. Anna, n.5.5.1875.
1952 : Čejková Anna ( z.16.5.1952 ), n.7.5.1875 Mydlovary, otec : Jan, matka : Marie, r.Soukupová, manž. Matěj.
01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se