Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Domy čp.376 - 400 :

Čp.376,ul.Bavorovská :

1915 : Knopp Filip (z.12.6.1915 ), n.17.12.1845, tajemník na c.k. hejtmanství v.v., vdovec po Eleonoře, r.Liborové ze Soběslavi.
1933 : Havlíček Josef, vrch čer. stráž. v.v., n.10.4.1871, manž. Antonie, manž., n.18.10.1879.
1935 : Krž František
1950 : Havlíček Josef (z.13.4.1950 ), n.10.4.1871 Bělečko ( Holice ), vrchní četnický strážmistr, manž. Antonie, r.Kavanová.

Čp.377, ul.Petra Chelčického :

1926 : Pisingr Petr ( z.8.11.1926 ), n.27.7.1841 Albrechtice u Týna nad Vlt., dělník, vdovec po Kateřině, r.Vincíkové ze Lhoty Ratiborové, odd. 3.2.1869.
Pozn.: v matrice z. je také záznam ( datum ? ) : Pisingerová Johanna, svob. dělnice, n.16.5.1877, otec : Petr, matka : Kateřina, r. Vincíková.
1933 : Špatný Tomáš, dělník, n.23.12.1867, manž. Anna, n.3.4.1874.
Tesař Jan, dělník, n.17.5.1908.
1952 : Špatný Tomáš ( z.24.7.1952 ), n.23.12.1867 Bílsko, otec : Tomáš, matka : Terezie, r.Kůtová, vdovec po Anně, r.Hávové.

Čp.378, ul.Petra Chelčického :

1914 : Křiváček František (z. 19.8.1914 ), n.13.6.1841, c.k. vrchní komisař státní dráhy v.v.,vdovec po Aloisii, r. Strakové z Protivína.
1933 : Chvosta Jan, soukr., n.13.6.1875, manž. Františka, n.14.4.1888.
1949 : Chvosta Jan (z.14.11.1949 ), n.13.6.1875 Skály, bývalý rolník, manž. Františka r.Veselková.

Čp.379 ( ul.Bavorovská ) :

1933 : Král Jan, truhlář, n.27.2.1892, manž. Marie, n.14.7.1898.
Bečvářová Anna, soukromnice, n.13.7.1873.
Poleno Frant., truhlářský pom., n.13.2.1911.

Čp.380, ul.Rechle :

1922 : Krejsa Šimon (z.5.1.1922 ), n.22.3.1860 Drslavice, mlynářský dělník,manž. Marie, r.Kořánková z Chvaletic, odd.2.10.1893.
1933 : Konvičková Kateřina, manž. obuvníka, n.17.4.1877.
Pihlík Martin, tesař, n.9.11.1893, manž. Marie, n.3.6.1892.

Čp.381, ul.Zahradní :

1923 : dům se skleníkem, majetek obce.
1933 : Pexidr Josef, zahradník, n.23.9.1878, manž. Marie, n.23.1.1892.
Pexidrová Antonie, soukr., n.10.6.1846.
1937 : Pexidrová Antonie ( z.10.12.1937 ), n.10.6.1846 Vodňany, r.Kuršová, vdova po Josefovi, obchodníkovi.
1938 : Pexídrová Anna

Čp.382, ul. Rechle:

1919 : Čapek Václav (z.14.12.1919 ), n.17.11.1881 ve Chvaleticích, zedník, manž. Marie, r. Fňouková z Vodňan čp.214/II., odd. 29.9.1906.
1926 : Čapková Marie ( z.12.4.1926 ), n.30.10.1857 Nová Ves, vdova po Františkovi, tesaři.
1932 : Čapková Marie (z.15.9.1932 ), n.2.6.1882 Vodňany, roz. Fňouková, vdova po
Václavovi, zedníkovi.
1933 : Vavruška Rudolf, strojník, n.9.12.1908, manž. Marie.
Čapková Helena, dělnice, n.2.4.1910.

Čp.383, ul.Říční :

1913 : Matouš Václav (z.2.4.1913 ), n.28.5.1858, krejčovský dělník, otec : zemř. Tomáš, hlídač na dráze, matka : Kateřina, r. Strnadová z Pražáku.
1917 : Kallivoda Clemens ( z.7.5.1917 ), n.9.1.1855, obchodní cestující, manž. Anna, roz.Klementová z Náchoda.
1933 : Bělohlávková Marie, soukr., n.15.8.1871.
Bělohlávek Vladimír, soukr. úředník, n.6.7.1896.
Mervartová Anežka, pom. v dom., n.18.1.1880.
Tík Vojtěch, dělník, n.23.3.1906, manž. Marie, n.20.7.1905.
1942 : Bělohlávková Marie (z.31.1.1942 ) n.15.8.1871 Praha, r.Hončarová, vdova po
Antonínovi, technickém radovi v Plzni.
1949 : Nekolová Barbora (z.6.2.1949 ), n.24.6.1867 Štěnovice u Plzně, r.Kunová, vdova po Josefovi, kováři.

Čp.384 ( ul.Holečkova ) :

1915 : Raab Jan ( z.17.12.1915 ), n.23.6.1824, býv. hajný, manž. Terezie, r. Zánová z Velkého Boru.
1920 : Mauritz Václav (z.23.11.1920 ), n.1846, dělník, manž.: Marie, r, Fialová z Kovanína čp.14, odd. 17.2.1888.
1921 : Bohdanecká Jana (z.14.10.1921 ), n.24.5.1843 Kožov u Lovosic, r.Seemannová, vdova po Josefovi, lesním správci v.v. Bernartice u Tábora.
1928 : Svoboda Václav ( z.11.6.1928 ), n.19.7.1843 Temelín, soukromník, manž. Barbora r. Nováčková z Pacova, odd. 15.11.1897.
1933 : Novák Vojtěch, soukromník, n.14.4.1883, manž. Marie, n.1.2.1872.
1934 : Šnajdr Václav
1938 : Novák Vojtěch ( z.10.1.1938 České Budějovice ), n.14.4.1883 Pražák, manž. Marie,roz. Jírová z Pražáku.
1938 : Svobodová Barbora ( z.26.2.1938 ), n.3.6.1853 Pacov, r.Nováčková, vdova po Václavovi.
1953 : Nováková Marie (z.7.4.1953 ), n.8.2.1872 Pražák, roz. Jírová, otec : Vojtěch, matka : Alžběta, r. Bromová. Vdova.

Čp.385, ul.Radomilická :

1921 : Křenek ( mrtvě narozené dítě 2.11.1921 ). otec : František, státní zřízenec, matka : Marie, r.Walnerová ze Slovenského Hradce.
1926 (18.12. ) : vloženo vlastnické právo na dům Janu a Alžbětě Stlukovým.
1931 : Budínský Čeněk, řetězokovář
1932 : otevřel parní pekárnu Jindřich Hovorka, pekař.
1933 : Hovorka Jindřich, pekař, n.4.7.1887, manž. Marie, n.11.6.1898.
Bečvářová Ludmila, v dom., n.30.5.1908.
Šejda Vojtěch. dělník, n.31.3.1892, manž. Anna, n.8.7.1881.
1939 : Novák Jan (z.12.2.1939 ), n.11.7.1871 Mezimostí ( Veselí nad Lužnicí ), pekařský dělník.
1954 : Bečvářová Alžběta ( z.26.1.1954 ) r. Říhová, n.10.10.1872 Skály. Otec : František, matka Anna r.Baloušková. Vdova po Vojtěchu Bečvářovi.

Čp.386, ul. Legií :

1913 : Netušil Jaroslav ( z.5.12.1913 ), n.22.11.1910, otec : Eduard, matka : Matylda, r.Pátková.
1918 : Netušil Eduard (z.21.1.1918 ), n.16.12.1863, c.k. četnický strážmistr, manž. Matylda, roz. Pátková z Prahy.
1923 : Koubová Kateřina ( z.7.9.1923 ), n.1.5.1860 Čavině čp.2, r.Svatková, manž. Josef, rolník, odd.18.7.1894.
1927 : Martinec Josef ( z.26.2.1927 ), n.4.3.1868 v čp.136/II., býv. mlynář, manž. Marie,roz.Koubová z Kohoutovského mlýna v Krašlovicích čp.27, odd. 26.11.1892.
Pozn.: Martincová Marie (z.14.4.1935 Krašlovice čp.27) , 23.12.1873 Krašlovice
čp.27, r.Koubová, majitelka mlýna, vdova Josefovi.
1933 : obyvatelé domu nejsou ve volebním seznamu.

Čp.387 (ul. ) :

1914 : Bohuslav Boška – malíř pokojů, obrazů, natěrač a pozlačovač.
1932 : Veselý Ladislav ( z.1.6.1932 ), n.5.2.1932, otec : Karel, matka : Anna, r.Kumnácká z Lišová.
1933 : Veselý Karel, zahradník, n.27.10.1903, manž.Anna, n.11.7.1907.
Trobl Václav, kolář, n.9.9.1906, manž. Jana, n.11.7.1906.
1942 : Veselý Václav ( z.24.3.1942 ), n.21.3.1862 Temelín, zelinář, manž. Kateřina, r.Radová ze Lhoty.
1944 : Veselá Kateřina ( z.20.1.1944 ), n.27.4.1874 Lhota u Kamenice nad Lipou, r. Radová, vdova po Václavovi.

Čp.388, ul.Holečkova :

1916 : Bělohlávek František (z. 17.6.1916 ) n.8.12.1857 asi Vodňany, mydlář, manž. Marie, r.Bělohlávková z čp.20/I. Asi byl radním v letech 1888 – 1892, 1896 – 1903.
1933 : Bělohlávková Marie, soukromnice, n.16.2.1862.
Vondrák Jaroslav, berní úředník, n.1.5.1880, manž. Anna, n.26.2.1889.
Cardová Marie, pom. v dom., n.10.3.1906.
1939 : Bělohlávková Marie

Čp.389, ul.Čelakovského :

1926 : Plíva Jan (z.3.2.1926 Prachatice – nemocnice ), n.26.11.1894 Mláky, železniční zřízenec, manž.: Anna, r.Pirková, odd. 8.12.1922 Č.B. Pozn.: matrika z. CČH.
1933 : Plívová Anna, soukromnice, n.8.6.1898.
Pírková Anna, soukr., n.17.6.1869.

Čp.390, ul.Čelakovského :

1924 (29.2.1924 ) : Filip Kurš, zelinář, prodal domek na předm. u Čalounky č.390 J.Růžičkovi za 25.000 Kč.
1925 (19.6.) : vloženo vlastnické právo na půl domu Marii Růžičkové.
1933 : Růžičková Marie, soukr., n.8.4.1867.
Kudrle, dělník, n.7.1.1904, manž. Božena, n.24.4.1905.

Čp.391, ul.Sovova :

1927 (29.8.) : Josef Jungmeister s manželkou Josefou prodal Čestmíru a Emilii Johnovým dům se zahradou č.k.641/6 za 30 tis. korun.
1933 : John Čestmír, učitel, n.21.10.1886, manž. Emilie, n. 13.4.1891.

Čp.392, ul.Sovova :

1918 : Srbený František ( z.28.9.1918 ), n.23.11.1845 Újezd u Vodňan, býv. redaktor ,,Hlasu národa", vdovec po Anně r. Blažkové ze Starého Brna.
1920 : Steinitzová Marie ( z.27.8.1920 ), n.10.9.1868 Habří u Křemže, r. Streinizová, vdova po Janovi, vrchním lesním.
1933 : Lusk František, kovář, n.21.8.1899, manž. Marie, n.16.9.1896.
Tomšíčková Alžběta, dělnice, n.10.11.1882.
Tesař František, dělník, n.23.11.1911.
1945 : Lusková Marie (z.12.5.1945 ), n.6.10.1896 Záblatíčko, r.Brožová, manž. František, řetězokovář.

Čp.393, ul.Čelakovského :

1918 : Tůma jan ( z.3.11.1918 ), n.23.5.1832, býv. rolník, manž. Marie, r.Čechová z Drahonic.
1933 : Černý František, účetní pivovaru, n.14.10.1867, manž. Ludmila, n.21.11.1885. Černá Ludmila, učitelka, n.1.1.1900.

Čp.394, ul.Čelakovského :

1933 : Šimek Bohdan, notářský úředník, n.18.9.1868, manž. Marie, n.24.9.1870.
Šimek Vladimír, obch. příručí, n.13.10.1900.
Šimek Jindřich, účetní, n.13.5.1905.
1945 : Šimková Marie ( z.12.6.1945 ), n.24.9.1871 Lomnice nad Lužnicí, r.Nováčková, vdova po Bohdanovi, notářském úředníkovi.

Čp.395, ul.Čelakovského :

1925 : Stadlerová Josefa ( z.23.5.1925 ), n.19.3.1843 Přelouč 7, soukromnice.
1926 (29.9.) : Eduard Štádler prodal dům manželům Janovi a Anně Louženským za 39 000 Kč.
1933 : Louženský Jan, soukr., n.15.5.1859, manž. Anna, n.10.6.1862.
Louženský Jaroslav, elév berního úřadu, n.9.10.1903.
1934 : zemřela Anna L.
1938 : zemřel Jan L.

Čp.396, ul. Čelakovského :

1916 : Handšuchová Marie (z.23.7.1916 ), n.1838, manž. Jan, zřízenec dráhy.
1923 : Handschuh Josef ( n.24.7.1923 ), n.15.6.1838 Skály, býv. železniční zaměstnanec, vdovec po Marii, r.Hovorké z Putimi čp.75, odd.26.4.1869.
1933 : Hančuch Václav, pensista, n.5.3.1871, manž. Marie, n.4.3.1888.
Fantl Vilém, dělník, n.14.11.1903.
Svatek František, zámečnický dělník, n.11.2.1891.

Čp.397, ul.Stožická :

1926 : Hořejš Václav (z.28.9.1926 ), n.12.1.1866 Lhota pod Horami čp.5, manž. Kateřina, r. Drůbková z Bílska čp.7, oddáni : 5.5.1913.
1928 : Švarc Vladimír (z.29.12.1928 ), žák druhé třídy obecné školy, n.3.4.1921 Sušice čp.48, otec : Jan, topič u dráhy, matka : Anna r.Vlasáková. Pozn.: matrika z. CČH.
1933 : Hořejšová Kateřina, soukr., n.5.5.1870.
Busta Josef, stavitel, n.20.7.1901.
Renelt Josef, podd. v.v., n.9.3.1875, manž. Marie, n.11.2.1872.
1936 : Marešová Marie ( z.15.11.1936 ), n.11.11.1914 Hluboká, otec : lesní hajný v.v. ve Vodňanech.
1952 : Drůbková Milada (z.5.11.1952 ), n.7.2.1888 Dvůr Králové nad Labem, r.Půhonová, otec : Josef, matka : Josefa, r.Rejmontová. Manž. Jan.
1954 : Hořejšová Kateřina (z.19.1.1954 ), n.21.12.1871 Bílsko, r.Drůbková, otec : Josef, matka : Kateřina, r.Turková. Vdova po Václavovi.
1955 : Drůbek Jan (z.4.1.1955 ), poštmistr, n.14.7.1873 Bílsko, otec : Josef, matka : Kateřina, r.Turková. Vdovec po Miladě, r.Půhonové.

Čp.398, ul.Stožická :

1926 : Motejl František ( z.3.11.1926 ), n.2.11.1892 Újezdec, kolář, manž. Marie, r. Shánělová z Číčenic čp.9, odd. 22.10.1919.
1929 : Sháněl Matěj ( z.13.6.1929 ), n.6.11.1852, železniční zřízenec v.v., manž. Kateřina r. Danielová z Číčenic.
1933 : Shánělová Kateřina ( z.3.4.1933 ), n.21.4.1859 Číčenice, r.Danielová, vdova po Matějovi, železničním zřízenci v.v. ve Vodňanech.
1933 : Motejlová Marie, obchodnice, n.16.7.1894.
1940 : Vondrák Jaroslav ( z.21.6.1940 ), n.3.5.1880 Koloveč, berní ředitel v.v. ve Vodňanech, manž. Anna, r. Bělohlávková z Vodňan.
1943 : Doležal František (z.17.9.1943 ), n.11.11.1910 Vodňany, adjunkt zemského úřadu v Praze, manž. Jitka, r. Krausová z Prahy.

Čp.399, ul.Stožická :

1933 : Seidl František, hodinář, n.18.1.1864, manž. Hermína, n.3.4.1854.
1933 : Seidlová Hermína
1934 : Seidlová Růžena, dámská krejčová
1939 : Seidl František ( z.20.9.1939 ), n.18.1.1864 Vodňany, hodinář, vdovec po Hermíně, r. Kleinové z Vídně.

Čp.400, ul.Stožická :

1913 : Pencová Marie ( z.23.3.1913 ), n.1852 Chvaletice, r.Sládková, vdova po Vojtěchovi, dělníkovi.
1933 : Frčka Matěj, dělník, n.8.1.1880, manž. Marie, n.20.5.1883.
Frčka Jaromír, účetní elév okr. úřadu, n.25.12.1909.
01.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se